Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Arkkipiispan Raamatun vastainen mielipide

Arkkipiispasta tehtiin kantelu tuomikapituliin. Kantelussa kysytään voiko arkkipiispa olla täysin eri mieltä kuin edustamansa taho ja voiko hän jatkaa tehtävässään. Kantelun tausta on arkkipiispan myönteiset lausunnot sukupuolineutraalista avioliittolaista. Kirjoituksessani tuon esille muutamia Raamatun sanan näkökulmia koskien homoseksuaalisuutta sekä homoavioliittoja.

Olen eri mieltä arkkipiispan kanssa, eikä kirjoitukseni ole suinkaan henkilökohtainen hyökkäys häntä kohtaan, vaan keskustelua sekä ajatuksien esille tuomista tästä ajankohtaisesta aiheesta. Painotan vielä sitä, että rakastan arkkipiispaa lähimmäisenäni, niin kuin Raamattu opettaa. Lähimmäisen rakkauteen ei kuulu sellainen ulottuvuus, että on oltava joka asiasta samaa mieltä. Erilaisen näkökannan esittäminen ei myöskään poikkea lähimmäisen rakastamisesta.

Arkkipiispa iloitsee yhdessä sateenkaariväen kanssa

Arkkipiispa kirjoitti facebook sivullaan iloitsevansa sateenkaariväen kanssa yhdessä sen jälkeen kun eduskunta oli äänestänyt tasa-arvoisen avioliittolain puolesta äänin 105-92. Arkkipiispa sanoo omasta puolestaan, että avioliittokäsitys tarvitsee perusteellista tarkastelua sekä uudelleenarviointia. Jokainen  tietää arkkipiispan kannan, sillä hän hyväksyessään homoavioliitot hyväksyisi sen myös kirkon opetukseen ja käytäntöön.

Arkkipiispa kirjoittaa kuinka kenenkään avioliitto ei ole menettämässä merkitystään, kirkon usko ei ole uhattuna, yhdenkään ihmisen ihmisarvo ei ole vähenemässä, päinvastoin.

Silloin kun perinteinen avioliittokäsitys muutetaan miehen ja naisen liitosta kahden henkilön liitoksi, jonka osapuolina voi olla mies ja mies tai nainen ja nainen, niin perinteinen avioliitto on menettänyt kokonaan merkityksensä yhteiskunnassa. Sukupuolineutraalin avioliiton hyväksymisen myötä koko avioliittokäsitys muuttui ja perinteinen avioliittokäsitys on menettänyt merkityksensä.

Kansalaisaloite sukupuolineutraalista avioliittolaista toi esille seuraavaa: Avioliiton oikeudellisella sääntelyllä ei ole kuitenkaan enää pitkään aikaan ollut tarkoitus ylläpitää tiettyjä uskonnollisia tai eettisiä katsomuksia.

Kansalaisaloitteen pyrkimys ja tavoite on muuttaa uskonnollinen käsitys miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Se tulee selkeästi esille kun lukee läpi kokonaan lakialoite ehdotuksen. Aloitteessa esillä ollut ajatus, että kirkot ja uskonnolliset yhteisöt saisivat itse päättää vihkioikeutensa on hämäys ja petos. Koska kansalaisaloite vaatii kaikille yhdenvertaista oikeutta solmia avioliitto, niin on ihan varmaa että tulevina päivänä homoliike tulee vaatimaan myös esim. luterilaista kirkkoa noudattamaan Suomen laissa olevaa sukupuolineutraalia avioliittolakia sekä vihkimään avioliittoon luterilaisen kirkon jäseninä olevat homoseksuaalit, koska muuten he olisivat eri asemassa muihin homoseksuaaleihin nähden, jotka eivät ole kirkon jäseniä ja joilla on oikeus solmia avioliitto maistraatissa.

En usko arkkipiispan olevan tästä tietämätön tai ajattelematon, vaan hän on hyvin tietoinen näistä asioista ja haluaa kirkon muuttavan avioliittokäsitystään. Minusta on kyse tietoisesta petoksesta.

Lapset syntyvät maailmaan miehen ja naisen rakkauden hedelmän kautta. Lapsella on biologinen oikeus äitiin ja isään. Sukupuolineutraalin avioliittolain adoptio-oikeus homopareille loukkaa lapsen ihmisoikeuksia sekä riistää häneltä mahdollisuuden äitiin ja isään. Esimerkiksi kohdunvuokraus, jossa nainen synnyttäisi adoptiolapsen kahdelle homomiesparille riistää lapsen oikeuden äitiin. Arkkipiispa kannattaa lasten ihmisarvon ja tasa-arvon polkemista kannattaessaan homoavioliittoja.

Otan esille yhden selkeän tasa-arvo ristiriita vaatimuksen. Seta ajaa aktiivisesti "tasa-arvoa" ja ihmisen oikeutta olla homoseksuaali, jota se tukee kaikin tavoin. Kun on kyse homoseksuaalista, joka haluaisi elää ja valita heteroseksuaalisuuden, niin Setan tasa-arvo loppuu siihen paikkaan, sillä he pyrkivät kaikin tavoin että hän jäisi homoseksuaaliksi, eikä valitsisi heteroseksuaalisuutta. Seta kampanjoi sen puolesta, että homosta ei voi tulla heteroa, vaikka näin on tapahtunut monta kertaa. Setan suvaitsevaisuus ja tasa-arvo on valikoivaa. Tällaista toimintaa voi kutsua harhauttavaksi toiminnaksi. Jotkut käyttävät siitä nimitystä petos. En provosoi ketään vastustamaan ja parjaamaan Setaa, vaan toin esille selkeän ristiriidan Setan toiminnasta.

Raamatun kanta homoseksuaalisuuteen

Iltasanomat haastatteli arkkipiispa Kari Mäkistä 2.1.2014. Iltasanomat kysyi arkkipiispalta kaksi kysymystä liittyen Raamatun sanasta poikkeamiseen: Teitä on syytetty Jumalan sanan poikkeamisesta? Miten vastaisitte näille arvostelijoillenne?

Arkkipiispa vastasi seuraavasti: Ehkäpä tässä on takana asianomaisten ihmisten oma tulkinta Raamatusta, jonka pohjalta he syyttävät minua. Se, että ihmisiä puolustetaan, on kyllä ihan kristillisen uskon ydintä.

Raamattu tuo esille todella selkeästi niin VT:ssa kuin UT:ssa mikä on Jumalan ja Raamatun sanan kanta homoseksuaalisuuteen. Raamattu sanoo UT:ssa homoseksuaalisuudesta seuraavasti:

Room 1:
25 Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Kreikankielen (alkuteksti) sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Raamattu sanoo selkeästi ja kiistattomasti niin homouden kuin lesbouden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuutta, eli luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista.

Arkkipiispan asenne on röyhkeä, sillä hän sanoo homouden synniksi sanomisen olevan ihmisten omaa tulkintaa. Kyse ei ole tulkinnasta, vaan siitä mitä Raamattu opettaa. Raamattu sanoo kiistattomasti homouden olevan syntiä. En usko arkkipiispalla olevan vaikeuksia ymmärtää sitä mitä Roomalaiskirjeen 1 luku opettaa. Arkkipiispan niin kuin monen muunkin luterilaisen kirkon piispan ja papin homouden puolusteleminen johtuu halusta tukea ihmisten korvasyyhyä. Toisin sanoen on kyse siitä, että he pelkäävät enemmän ihmisiä kuin Jumalaa, siksi he puolustavat homoutta, vaikka se on syntiä Raamatun sanan opetuksen mukaan.

Ihminen joka on Jumalan armosta tullut uskoon ja pelastunut ei voi erehtyä sen suhteen mitä Raamattu opettaa seksuaalisuudesta ja avioliitosta. Sellainen ihminen, joka sanoo Raamatun hyväksyvän homoseksuaalisuuden on joko jumalaton (ei ole koskaan kokenut pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen) tai hän on uskovaisena luopunut Jumalan sanan totuudesta sekä sen myötä myös Jumalan lapseudesta.

Se on totta, että Raamattu opettaa ihmisten puolustamista, mutta Raamattu ei kehota uskovia puolustamaan ja tukemaan syntiä. Arkkipiispa toimii vastoin Raamatun sanan opetusta. Luterilainen kirkko on erittäin oudossa tilanteessa, sillä sen tunnustus kehottaa kirkon jäseniä uskomaan Raamattua, mutta arkkipiispa opettaa homoseksuaalisuudesta sekä monessa muussakin kohden vastoin Raamatun sanan opetusta. Missään muussa instituutiossa ei voi olla sellaista tilannetta, että organisaation, puolueen, instituution jne. johtaja on täysin eri mieltä yhteisönsä aatteista, ideologiasta sekä opetuksista.

Tiit 1:
7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,
8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen;
9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

Raamattu opettaa, että Jumalan seurakunnan paimenten tulee pysyä kiinni Raamatun sanan luotettavassa opetuksessa sekä hänen tulee kyetä neuvomaan terveellä opilla uskovia sekä kumota vastaansanojien väitteet.

Jumala antaa voitelun ja armoituksen paimenille, eikä kukaan todellinen seurakunnan paimen voi erehtyä uskomaan homouden olevan Jumalan tahdon mukaista seksuaalisuutta. Mäkisen huono hedelmä ja Raamatun vastainen opetus todistaa sen ettei hänellä  ole Jumalan antamaa valtuutusta, auktoriteettia ja voitelua puhua ja opettaa Jumalan sanasta, vaan hän puhuu omiaan sekä vääristelee Raamatun sanan opetusta.

Jumalan seurakunnan paimenuuteen ei voida asettaa ketään, joka poikkeaa täydellisesti Jumalan sanan totuudesta. Sen sijaan uskonnollisessa instituutiossa, jossa ei edellytetä uudestisyntymistä on mahdollista, että sen johtotehtäviin voidaan valita ihmisiä, jotka puhuvat ja opettavat vastoin Jumalan sanan opetusta.

Raamatun mukaan ei ole edes mahdollista, että Mäkisen kaltaiset miehet voisivat asettua johtamaan Jumalan seurakuntaa. Raamatun opetuksen mukaan sellainen ajatus on täysin mahdoton, että seurakuntalaiset voisivat olla sellaisten ihmisten johdettavissa, jotka puhuvat ja toimivat vastoin Jumalan sanan opetusta niin kuin Mäkinen tekee ja toimii.

Jumalan tahto on että jokainen uudestisyntynyt uskova eroaa tällaisista yhteyksistä ja etsii Jumalan johdatuksessa itselleen seurakunta yhteyden, jossa uskotaan Raamattuun, niin kuin sinne on kirjoitettu.

Raamatun kanta avioliittoon on todella selvä:

Matt 19:
1 ¶ Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle.
2 Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä.
3 ¶ Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Herra Jeesus toi esille sen kuinka Jumala luomisessa asetti avioliiton miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen. Ihmisellä ei ole Jeesuksen sanojen mukaan oikeutta purkaa miehen ja naisen välistä avioliittoa. Tämä tarkoittaa käytännön elämässä sitä että miehen ja naisen tulisi pysyä avioliitossa sen solmittuaan sekä kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiaan kunnes kuolema heidät erottaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihmisellä ei ole lupa muuttaa miehen ja naisen välistä avioliittoa homoavioliitoksi, sillä Jumala asetti aikojen alusta asti avioliiton miehen ja naisen välille.

Arkkipiispa Mäkinen ja hänen kanssaan samalla tavalla ajattelevat vastustavat julkisesti ja avoimesti Jumalan säätämystä avioliitosta. Miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan luomakunnan perusyksikkö, jonka romuttaminen tuhoaa yhteiskunnan terveen rakenteen.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.

1 Tim 4:1 ¶ Mutta Henki sanoo selkiästi, että viimeisillä ajoilla muutamat luopuvat uskosta ja ottavat vaarin viettelevistä hengistä ja perkeleiden opetuksista, (Biblia 1776)

Raamatun profetiallinen sana tuo esille lähes 2000 vuoden takaa sen mitä tapahtuu ihmiskunnassa viimeisinä päivinä. Vanha Biblia kääntää 1 Tim 4:1 tarkasti, sillä on kyse viimeisistä ajoista, eli viimeisistä päivistä.

1 Tim 4:3:ssa oleva sana kieltävät voitaisiin myös kääntää sanalla kieltäytyä menemästä naimisiin. Raamatun sanan mukaan avioliitto on Jumalan asetus miehen ja naisen välille. Homoavioliitoissa ihmiset kieltäytyvät menemästä naimisiin Jumalan asettamalla ja säätämällä tavalla. Raamatun profetiallinen sana on tuonut esille sen kuinka lopunaikana ihmiset eivät mene enää naimisiin Jumalan säätämällä tavalla. Homoavioliittolain hyväksyminen toteuttaa Jumalan sanan profetian ja todistaa Jumalan sanan olevan totta.

Raamattu tuo myös sen esille kuinka monet uskovat tulevat luopumaan uskosta väärien oppien tähden. Tämä luopumus on kytketty siihen hetkeen kun ihmiset hylkäävät Jumalan säätämän avioliittokäsityksen. Ikävää ja valitettavaa on myös, että monet uskovat tulevat antamaan periksi valheelle ja hyväksyvät väärän avioliittomallin, koska he pelkäävät suvaitsemattomuuden leimaa enemmän kuin Jumalaa. Se mitä on nyt tapahtumassa on profetoitu tapahtuvaksi Jumalan sanan totuuden kautta jo kaksituhatta vuotta sitten.

Älä tuomitse

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, vihapuhe sekä ihmisoikeuksien loukkaaminen nostetaan esille hyvin usein kun joku sanoo mitä Raamattu ihan oikeasti kertoo homoseksuaalisuudesta. Tietenkään rasismia ja kiihotusta kansanryhmää kohtaan ei tule hyväksyä, vaan se on aina tuomittava teko. Homouden sanominen synniksi Raamattuun vedoten ei ole rasismia, ihmisoikeuksien loukkaamista eikä vihapuhetta. Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan tuoda esille se kiistaton totuus, että Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Tämä aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä tarkoitus ole loukata tai kiihottaa ketään homoseksuaaleja vastaan.

Kyseessä ei ole vihapuhe, vaan asia jota on avoimesti ja julkisesti esillä Raamatun sanassa. Vihapuhe on Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Totuuden sanominen siitä mitä Raamattu sanoo homoudesta ei ole vihapuhetta, vaan Raamatun sanan ilmoituksen esille tuomista.

Jokaisella on tietysti oikeus uskoa tai olla uskomatta Raamattuun. Päätös olla uskomatta Raamattuun ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Raamattu sanoo homouden olevan syntiä. Ihmiset voivat tehdä lakeja homoseksuaalisuuden puolesta, mutta sekään ei kumoa Raamatun totuutta homoseksuaalisuudesta.

Matt 22:

36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Raamatun opetus on selvä ja kiistaton, sanoen homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden harjoittamisen muoto. Millä tavalla sinun tulee suhtautua homoseksuaaliseen ihmiseen? Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaaleja tulee rakastaa lähimmäisinään.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa vihata, eikä kohdella homoseksuaaleja negatiivisella tavalla, sillä jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas ja tärkeä, myös homoseksuaali. Jumalan tahto on kuitenkin, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen synneistään, olkoon se sitten homoseksuaalisuus, katkeruus, kateus, tai ahneus.

Usein kuulen sanat “älä tuomitse ettei sinua tuomita”, kun joku tuo esille, että homoseksuaalisuus on syntiä tai että arkkipiispa opettaa väärin Raamattua. Raamatun opetus “älä tuomitse ettei sinua tuomita” tarkoittaa sitä, että jos ihminen itse tekee samoja tekoja tai jotakin muuta syntiä, mistä hän ei halua tehdä parannusta, niin hänet tuomitaan omien syntiensä mukaan. On syntiä syyttää ja tuomita muita, jos on itse haluton tekemään parannusta omista synneistään.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.

Jeesus sanoi, ettei saa tuomita näön mukaan, vaan tuomitse oikea tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäistä ei saa arvioida väärin perustein, vaan tulee antaa oikea ja totuuden mukainen arvio ja lausunto. Koska Raamattu opettaa kiistattomasti homouden olevan syntiä, niin sen sanominen synniksi ei ole väärin, vaan totuuden mukainen lausunto.

On olemassa sanonta, joka on Raamatun opetuksen mukainen: Rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta, äläkä tue syntiä. Kun on kyse homoseksuaalista ja homoudesta, niin Raamatun ehdoton opetus on, että rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinäsi, mutta älä hyväksy homouden syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee aina hyväksyä ehdottomasti jokainen ihminen, mutta syntiä hän ei saa hyväksyä, sillä synti tuhoaa ja turmelee aina sen joka syntiä harjoittaa.

Vain Jumalalla on tekijänoikeudet ihmisen Luojana tahtonsa ilmaisemiseen, siitä kuinka ihmisen tulisi käyttäytyä ja harjoittaa seksuaalisuuden kaunista lahjaa. Mielestäni ihmisen, joka on luotu Jumalan tahdosta, tulisi hyväksyä Jumalan tahto sekä Jumalan tekijänoikeudet. Kyse on Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan sekä iankaikkisesta valinnasta. Valitse viisaasti ja usko Raamatun Jumalaa, Herran Jeesuksen kautta.

 

Petri Paavola 3.12.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
yle.fi/uutiset/ kotimaa24 arkkipiispasta kantelu tuomiokapituleihin
iltasanomat.fi/ kotimaa/

facebook.com/ pages / Arkkipiispa Kari Mäkinen

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker