Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Arkkipiispan anteeksipyyntö

Pori Suomi Areena 14.7.2014 oli tapahtumapaikka, jossa arkkipiispa Kari Mäkinen esitti anteeksipyynnön homoseksuaalien kohtelusta, jonka kohteeksi he ovat joutuneet yhteiskunnan ja kirkon toimesta. Kari Mäkisen puhetta on pidetty hienona sekä loistavana puheena, mutta tarkempi asian tarkastelu osoittaa Kari Mäkisen puheen ristiriidat sekä kuinka hän vääristeli Raamatun sanaa.
 

Sisällys:
Ylpeyden hirsi
Arkkipiispan hirsi
Raamatun totuus on rakkautta
Nöyryys

 

Ylpeyden hirsi

Arkkipiispa Mäkinen luki Raamatusta vuoden 1992 käännöksestä Luukkaan evankeliumin 6 luvun ja jakeen 41.

Luuk 6:
41 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
42 Kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi’, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. (
33/38)

Kari Mäkinen sanoi: Mitä jää näkemättä ja minkä näkee väärin, koska omassa silmässä on hirsi joka sokeuttaa ja vääristää. Mäkisen mukaan kaikilla ihmisillä on tällaisia hirsiä silmissä. Mäkinen sanoi sokeiden pisteiden tiedostamisen olevan olennaista koska se taittaa kärjen kaikelta ylimieliseltä oikeassa olemiselta.

Se on totta, että silloin kun hirsi on omassa silmässä, niin ihminen näkee asiat ja muut ihmiset väärällä tavalla. Alkutekstin mukaan Jeesus käytti sanoja roska ja hirsi, joka kertoo pienemmästä ja isommasta asiasta. Raamatun opetuksen mukaan kaikki synnit ovat kadottavia syntejä, mutta siitä huolimatta on olemassa syntejä joiden suuruus ja mittaluokka ovat toisia syntejä suurempia. Esimerkiksi nälkäänsä varastavan synti tai toisen ihmisen tappaneen synti ovat suuruusluokaltaan ja vaikutuksiltaan erilaisia. Nälkäänsä varastavan synti ei tietenkään ole hyväksyttävä asia, vaan synti siinä missä muutkin synnit.

Jeesuksen sanat roskasta ja hirrestä kertovat meille sen kuinka ihminen hyvin helposti puuttuu ja tarttuu toisten asioihin sekä huomaa toisen ihmisen pienetkin virheet, mutta on kuitenkin sokea itsensä hyvinkin suurille synneille ja virheille. Jeesuksen mukaan tällainen toiminta on ulkokultaisuutta, eli tekopyhyyttä. Kaikki ihmiset ovat tekopyhiä, jotka kulkevat hirsi omassa silmissä puuttuen muiden synteihin, mutta eivät näe omia syntejään. He ovat tekopyhiä siitäkin huolimatta uskovatko he Herraan Jeesukseen vai eivät.

Tekopyhyys on ylpeyden synti, joka vaikuttaa ylimielisyyttä muita kohtaan. Ylimielinen ja ylpeä ihminen ei arvosta muita kuin itseään ja hän halveksuu muita ihmisiä tuomalla esiin jatkuvasti heidän virheitään ja usein hän jopa keksii ja kehittelee virheitä, joita ei kuitenkaan ole edes olemassakaan.

Ylpeä ja ylimielinen ihminen haluaa olla aina oikeassa ja siksi hän ei edes halua nähdä omia virheitään, vaan etsii jatkuvasti virheitä muista ihmisistä. Hän tekee niin sen tähden, koska hänellä on huono itsetunto, jota hän pönkittää kaivelemalla muiden virheitä.

Arkkipiispan hirsi

Kari Mäkinen sanoi:  Ajattelen hirsi silmässä vertauksen kautta kuinka vuosikymmenien ajan seksuaalivähemmistöt homoseksuaaliset ihmiset ovat työnnetty näkyvistä ja ulkopuolisuuteen yhteiskunnassa ja kirkossa, milloin sairauteen, milloin rikokseen tai erityiseen syntisyyteen vedoten. Silmissä on ollut hirsi, ei ole nähty, ei ole ymmärretty se on julma osa suomalaista kertomusta ja myöskin kirkon kertomusta. En tiedä onko meillä vieläkään oikein rohkeutta katsoa tätä historiaa avoimesti. Sen perillisiä me olemme kaikki tavalla tai toisella, sillä tämä hirsi vaikuttaa edelleen. On totta kai totta, että paljon on tapahtunut ja ymmärrys lisääntynyt sitä kohtaan miten eri tavoin Jumalan antama elämä voi toteutua ja ihminen voi löytää toisen ihmisen. Viime vuodet ovat Suomessa olleet tässä suhteessa rohkaistumisen ja uusin silmin katsomisen aikaa. Se on hieno osa suomalaista kertomusta.

Se on totta, että homoseksuaaleja on myös kohdeltu väärällä tavalla yhteiskunnassamme. Muistan sen kuinka nuoruudessani 1970-80 luvulla homoseksuaaleja inhottiin ja vihattiin, johon minäkin olin silloin osallisena. Pyydän tässä kohtaa anteeksi kaikilta homoseksuaaleilta vihan syntiäni, jota harrastin 1970-80 luvulla. Homoseksuaali on tietenkin Raamatun sanan opetuksen mukaan rakastettava lähimmäinen eikä se himmennä homoseksuaalin arvoa ja asemaa lähimmäisenä, vaikka Raamatun sanan mukaan homoseksuaalisuus on syntiä. 

Nyt Herran Jeesuksen opetuslapsena en tietenkään vihaa homoseksuaaleja, vaan rakastan heitä lähimmäisinäni, koska olen tehnyt Jumalan armosta parannuksen vihan synnistä. Raamatun sanasta nousee selkeästi opetus, että älä tue, äläkä hyväksy syntiä missään muodossa, mutta rakasta aina kaikkia lähimmäisiäsi. Siksi minäkin rakastan homoseksuaaleja lähimmäisinäni siitäkin huolimatta että homoseksuaalisuus on synti.

Room 1:
25 Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

 

Roomalaiskirje opettaa homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastaista seksuaalisuutta. Kreikankielen (alkuteksti) sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Homoseksuaalisuuden puolestapuhujien joukossa jotkut sanovat, että Room 1:25-28 ei opeta mitään homoseksuaalisuudesta, vaan sanoo pakanaepäjumalanpalveluksen olevan syntiä.

 

Roomalaiskirjeen luvun 1 jakeet 26 ja 27 kertovat kiistattomasti, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden muoto, eli syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastainen sekä häpeällinen synti.

 

Arkkipiispa ei usko homoseksuaalisuuden olevan syntiä, vaikka Raamattu niin sanoo kiistattomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että tässäkin kohden Kari Mäkisen silmässä on hirsi, joka sokeuttaa hänet näkemästä totuutta ja jonka takia hän vääristelee Raamatun sanan opetusta. Pidän arkkipiispa Kari Mäkistä rakkaana lähimmäisenäni, mutta se ei saa estää minua tuomasta esille Jumalan sanan totuutta, vaan päinvastoin sen tulee saada aikaan minussa halua tuoda esille asioita Jumalan sanan totuuden valossa.

 

En pidä itseäni muita parempana, enkä kaikkitietävänä, vaan pienenä ja heikkona ihmisenä, joka tarvitsee Jumalan armoa jokaisessa elämän hetkessä. Olen epäonnistunut ihmisenä sekä tehnyt paljon syntiä elämässäni, mutta Jumalan armosta olen saanut tehdä parannuksen sekä Hänen armostaan saan elää ja kasvaa uskossa Herran Jeesuksen opetuslapsena.

Raamatun totuus on rakkautta

Kari Mäkinen sanoi: Mielellään moni tänään sanoisi ja minäkin ettei omassa silmässä ole mitään hirttä, ainakaan enää. Toinen vetoaa siihen että on kuitenkin avarakatseinen ja toinen saattaa sanoa että ei missään tapauksessa tuomitse ihmisiä vaikka pitää kiinni perinteistä ja periaatteista ja silti mietin millainen hirsi kirkon ja yhteiskunnan silmässä yhä on ja mikä perintö sokeuttaa ja sumentaa omaa katsettani. Nyt julmuus on hienovaraisempaa se hiipii asennemaailmaan se hiipii siihen miten puhutaan niistä ja niiden oikeuksista kirkossa ja yhteiskunnassa. Se on vaivautumista, vaikeutta käsitellä, ohikatsomista, torjuntaa, suoranaista tuomitsemista ja vaikenemista. Kovuus ei muutu muuksi vaikka se olisi näkymätöntä ja vaikka sitä perusteltaisiin uskonnollisesti, perinteellä tai luonnonjärjestyksellä tai vaikka se peitettäisiin ylhäältä katsovaan suvaitsevaisuuteen. Aina hirsi silmässä estää näkemästä ihmistä ja se on sellainen asia jota ei viime kädessä muuteta lainsäädännöllä. Omassa silmässä hirttä ei helposti huomaa, mutta se joka nähdään tällaisen hirren vääristämin silmin se kyllä tuntee sen. Oman olemassaolonsa epävarmuutena, jatkuvana kysymyksenä siitä olenko täällä oikeastaan hyväksytty.

Perinne (kirkon perinnäissäännöt) ja Raamatun sanan totuus ovat kaksi täysin eri asiaa. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei katsele asioita perinteestä käsin, vaan siitä käsin mikä on Raamatun sanan totuus. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tietenkään tuomitse ketään ihmistä sanoessaan jonkin asian olevan syntiä, joka on Raamatun sanan opetuksen mukaan syntiä.

On hyvin helppo nostaa esiin tuomiokortti niitä vastaan, jotka kunnioittavat Raamatun sanan totuutta. Tuomiokortin esiin ottamisen tarkoitus on sanoa, että sinä tuomitset minut, koska et hyväksy sitä mitä teen ja miten elän. Tuomiokortin käyttämisen tarkoituksena on vaientaa ne ihmiset jotka eivät hyväksy asioita, joita Raamattu sanoo synneiksi.

Raamattu opettaa meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen velvollisuus ja vastuu on rakastaa kaikkia lähimmäisiään, riippumatta siitä missä synneissä he elävät.  Tästä näkökulmasta katsottuna homouden sanominen synniksi, ei ole kenenkään tuomitsemista, vaan sen tosiasian toteamista mitä Raamattu opettaa.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Kyse ei ole myöskään julmuudesta tai kovuudesta, vaan rakkaudesta joka uskaltaa kertoa siitä mikä on Jumalan sanan totuus. Jumalan anteeksiantamusta ja armoa ei saada ilman parannuksentekoa ja uskomista Herraan Jeesukseen. Silloin kun sanotaan homoseksuaalisuuden olevan syntiä, niin on kyse lähimmäisen rakastamisesta ja huolesta ettei hän joutuisi syntinsä tähden iankaikkisesti kadotetuksi. Ymmärrän sen etteivät monet ihmiset usko Raamattua, mutta se on silti Jumalan sanan totuus.

Kari Mäkinen pitää sitä kovuutena jos homoseksuaalisuuden synnin sanotaan olevan syntiä luonnonjärjestyksen perusteella.  Homoseksuaalisuus on vastoin Jumalan luomisjärjestystä, jossa Hän asetti seksuaalisuuden miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen. Arkkipiispan lausunnot tekevät hänet Jumalan sanan vääristelijäksi.

Arkkipiispa Kari Mäkinen edustaa sitä samaa uskonnollisuuden henkeä, jonka Herra Jeesus aikanaan tuomitsi. Herra Jeesus tuomitsi aikansa uskonnolliset johtajat, koska he olivat vääristäneet Jumalan sanan totuuden ihmisten korvasyyhyn mukaisesti.

Mark 7:
6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."

Kari Mäkinen puhui perinteistä, mutta koska hänen silmissään on hirsi, niin hän on sokeutunut näkemään sitä kuinka hän vääristelee Jumalan sanan totuutta ja siksi hän on itse sellaisten perinteiden puolestapuhuja, joiden pyrkimys on vääristellä Jumalan sanan totuutta.

Arkkipiispa Kari Mäkisen oma asema on hyvin ristiriitainen, sillä Raamattu ei tunne eikä opeta käsitettä arkkipiispa, joka on kirkon opetuksen mukaan seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Kirkollinen opetus ja käsite arkkipiispa ei ole Raamatun opetus, vaan ihmisten keksintö ja perinne.

1 Piet 5:4 niin te, ylipaimenen (arkhipoimen) ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan seurakuntansa ylipaimen, eli ylin kaitsija. Kirkollinen opetus arkkipiispasta on väärä ja epäraamatullinen. Kirkon opetus nostaa arkkipiispan asemaan, joka kuuluu yksin Herralle Jeesukselle. Raamatun sanan totuuden edessä arkkipiispan virka on epäraamatullinen, joka tarkoittaa sitä ettei se ole Raamatun opetus. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun sanan totuuden mukaan Kari Mäkisellä ei ole Raamatun arvovaltaa toimiessaan ja antaessaan lausuntoja arkkipiispana. Arkkipiispa ei siten edusta Raamatullisen seurakunnan ääntä, vaan ihmistekoisen kirkkoinstituution ja perinteen ääntä.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Matt 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

Arkkipiispa on Jumalan tuomion alla, koska hän on vääristänyt Kaikkivaltiaan Jumalan sanan. Minä en tuomitse arkkipiispaa, mutta Jumala hänet tuomitsee hänen tekojensa mukaan. Arkkipiispallakin on kuitenkin mahdollisuus tehdä parannus ja hylätä syntinsä.

Tiedän sen että osa tämän kirjoituksen lukijoista ajattelee sydämessään älä tuomitse muita ettei sinua tuomittaisi. Yleensä ihminen joka sanoo, älä tuomitse muita ettei sinua tuomittaisi, ei edes ymmärrä sitä mitä Raamatun sanan kohta älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi tarkoittaa.

Matt 1:

1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;

2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.

3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?

4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?

5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.

6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Jos tuomitset lähimmäisesi väärin perustein, eli elät itse synnissä, niin olet teeskentelijä sekä tekopyhä ja toimit väärin. Jos sanot huorintekijälle hänen elävän huoruudessa, mutta samalla itse elät huoruudessa tai jossakin muussa synnissä haluamatta tehdä parannusta, niin silloin malka on omassa silmässäsi.

Herra Jeesus opettaa, että meillä on oikeus antaa oikea tuomio, jos joku esimerkiksi varastaa, tekee huorin tai valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Ei ole kyse tuomitsemisesta, vaan oikean tuomion antamisesta, joka tarkoittaa totuuden sanomista.

Jos sanomme synnin harjoittamisen sekä jumalattomuuden osan valitsemisen johtavan kadotukseen, niin ei ole kyse tuomitsemisesta, vaan totuuden kertomisesta, että Jumala tuomitsee jumalattomat iankaikkiseen kadotukseen. Emme silloin tuomitse ketään, vaan kerromme kuka tuomitsee ja miksi Hän tuomitsee.

Minäkään en ole tuomitsemassa ketään, vaan kerron Jumalan tuomiosta ihmiselle, jos hän ei tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen. Raamatun sanan mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsella on oikeus kertoa Jumalan tuomitsevan synnintekijän kadotukseen, eikä kyse ole siitä, että minä tuomitsen, vaan siitä kuka tuomitsee ja miksi Hän tuomitsee. Sen tähden myös apostoli Paavali kirjoitti samasta asiasta:

2 Kor 4:

1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,

2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Nöyryys

Kari Mäkinen sanoi: Julkisessa keskustelussa näyttää minusta siltä että viimeaikoina on tullut tärkeäksi tässä kysymyksessä osoittaa joko edistyksellisyyttä ja suvaitsevaisuutta tai sitten toisaalta periaatteista ja perinteistä kiinni pitämistä. Ja sitten tämän perusteella määritellään puolia mille puolelle kuuluu. Kun näin tehdään niin sillä tavoin minusta peittyy kaikkein tärkein kun ajattelen kaikkea ulkopuolelle työntämistä ja kohtelua johon olemme vuosikymmenien mittaan kirkkona ja yhteiskuntana syyllistyneet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja miten edelleen niin tapahtuu niin minusta tässä on anteeksipyynnön paikka selittelemättä ja kiertelemättä. On nöyrästi tunnustettava että omassa silmässä on ollut hirsi ja se vaikuttaa yhä. Toivon että tähän anteeksipyyntöön voidaan yhtyä kirkossa ja yhteiskunnassa päätöksistä ja lainsäädännöllisistä ratkaisuista riippumatta. Otin tämän esimerkiksi koska ajattelen, että kaikissa keskusteluissa tarvitaan itsekriittistä nöyryyttä ja omien sokeiden pisteiden tunnustamista ja tunnistamista ja valmiutta katsoa toisen silmin. Ainoastaan sillä tavoin jotain voi muuttua ja jotain uutta löytyä. Paremmin tietämällä, oikeassa olemisesta kilpailemalla tai roskien etsimisestä toisten silmistä tätä meidän yhteistä suomalaista kertomusta ei rakenneta. Jeesus sen sanoi niin että kuinka voit sanoa veljellesi annapa kun otan roskan silmästäsi kun omassa silmässäsi on hirsi.

Se on ikävää ja valitettava tosiasia, että seksuaalivähemmistöjä on syrjitty, tahallisesti loukattu, vihattu, halveksittu jne. Heitä kohtaan on tehty syntiä, joka on väärin ja josta pitäisi tehdä parannus. On myös oikein pyytää anteeksi jos on syyllistynyt tekemään syntiä homoseksuaaleja kohtaan. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että homoseksuaalisuus on syntiä Raamatun opetuksen mukaan.

Arkkipiispa tuo esille sen kuinka kaikissa keskusteluissa tarvitaan itsekriittistä nöyryyttä ja omien sokeiden pisteiden tunnustamista ja tunnistamista ja valmiutta katsoa toisen silmin. Heitän arkkipiispalle haasteen, että onko hän valmis katsomaan Raamatun sanan opetusta sellaisen ihmisen silmin, joka pitää sitä Jumalan sanan totuutena myös siinä kohdassa missä Raamattu sanoo homouden olevan syntiä.

Hirsi on iso esine, joka peittää ison osan näkyvyydestä. Todellinen nöyryys on sellaista, jossa ihminen tunnustaa heikkoutensa ja pienuutensa Jumalan edessä uskoen Raamatun olevan Jumalan sanan totuus. Todellinen nöyryys on sellaista, jossa ihminen ei vääristele Jumalan sanaa, eli hän ei aseta hirttä peittämään Jumalan sanan totuutta, vaan uskoo siihen, niin kuin kirjoitettu on. Todellinen nöyryys johdattaa ihmisen tekemään parannuksen synneistään sekä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Pelastuksen palkinto on syntien anteeksiantamus Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden sekä osallisuus iankaikkiseen elämään.

 

 

 

Linkkisuositus: Arkkipiispa ei usko Raamattuun - epäpätevä virkaansa
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
http://www.katsomo.fi/?progId=368270

 

 

 

 

eXTReMe Tracker