Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Houm Church seurakunnan tausta

Koin sydämessäni, että Houm Church seurakunnan taustoja tulisi tutkia tarkemmin. Etsin käsiini Image-lehden artikkelin Herran hipsterit (6/2014 - 212), jossa haastateltiin sen hetkistä Seinäjoen helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijää Johannes Saranpäätä, joka käytti itsestään titteliä: Creative Youth Pastor. Image-lehden artikkeli kertoo todella paljon Houm Churchin taustoista sekä sen toimintatavoista ja teologiasta. Käytän kirjoituksessani myös muitakin lähteitä.

En halua millään tavalla tuottaa kenellekään millään tavalla harmia tai mitään negatiivisia vaikutteita Jumalan valtakunnan työlle, vaan tuoda esille Houm Church seurakunnan epäraamatulliset toimintatavat sekä ajatukset. Apostoli Paavali opetti että lopunaikoina vääryyden viettelysten tähden monet ottavat vastaan Jumalan rakkauden ilman Jumalan sanan totuutta. Kyse on siis vakavasta asiasta, ei siitä että pyrkisin osoittelemaan toisia sormilla, vaan siitä että uskoisimme Herraan Jeesukseen ja Jumalan rakkauteen Jumalan sanan totuuden mukaisesti, eikä ilman Jumalan sanan totuutta. Haastan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.


Sisällys:
Jumalan pilkka
Väärä malli
Jumala kouluttaa
Sielullinen ja uskonnollinen jumalanpalvelus
Kaikkien aikojen show
Esikuvana Hillsong
Tuomitse oikea tuomio
Manipulaatio ja petos
Loppusanat


Jumalan pilkka

Image-lehden toimittaja kirjoitti, että jos Jeesus ja David Beckham voisivat lisääntyä keskenään, niin lapsi saattaisi näyttää Johannes Saranpäältä. Tämä ei ole Saranpään ajatus, vaan toimittajan kynän tuotosta. Miehet eivät voi lisääntyä keskenään ja silloin kun on kyse lisääntymisestä, niin on kyse seksuaalisesta toiminnasta ja tässä tapauksessa vertauksessa oli kyse miesten välisestä seksistä, eli homoudesta, jonka Raamattu sanoo olevan syntiä.

Image-lehden toimittaja syyllistyi Jumalan pilkkaan, sillä hän käytti Jeesusta ja David Beckmania esimerkkeinä seksuaalisen kanssakäymisen harjoittamisesta. Ehdottomasti Saranpään olisi pitänyt sanoa, ettei tuollaista vertausta voi käyttää, koska se loukkaa Jumalan pyhyyttä. Jumalan palvelijoiden tulee sanoutua irti tämän maailman synnin saastasta, eikä niitä saa tukea millään tavoin.

Väärä malli

Image-lehden artikkelin mukaan kun seurakunnan nuorisopastori oli jäänyt sairauslomalle, niin Saranpää ja ikätoverinsa ottivat nuorten toiminnan omiin käsiinsä. Nuorten toimintaan tuli mukaan valoshow'ta ja rokimpaa musiikkia sekä Saranpää rakastui Jeesukseen yhä enemmän.

1 Tim 5:17 Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat (alkutekstin mukaan johtavat), pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.

Raamattu opettaa, että vanhimmat, eli Jumalan voitelemat, varustamat ja armoittamat paimenet johtavat paikallisen seurakunnan työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken seurakunnan toiminnan tulisi perustua siihen, että seurakunnan hengellisen työn tulisi olla alisteinen paimenille, jotka johtavat hyvin seurakuntaa. Tämä ei tarkoita sitä, että seurakunnan paimenet ovat ottaneet Jeesuksen paikan uskovan sydämessä, vaan sitä että Jumala on asettanut paimenet johtamaan kaikkea seurakunnan tekemää hengellistä työtä.

Raamatullisen perusperiaatteen mukaan nuoret eivät voi ottaa omiin käsiinsä seurakunnassa tapahtuvaa nuorten toimintaa, sillä seurakunnan vanhinten (paimenten) tulee johtaa ja vastata siitä. Jos ei toimita sen mukaan mitä Raamattu opettaa, niin silloin voi käydä, niin että hengellisesti kokemattomat alkavat ohjata seurakunnan nuoria ja muitakin sielulliseen toimintaan hengellisen toiminnan sijasta.

Jos seurakunta ja varsinkin vanhimmat eivät toimi Raamatun sanan opetuksen mukaan, niin se on myös itse silloin syyllinen siihen jos seurakunnan sisällä jotkut alkavat viedä asioita epäraamatulliseen suuntaan. Valoshowt ja rokkimusiikki eivät kuulu Raamatullisen seurakunnan toimintaan, sillä ne ohjaavat uskovia sielulliseen ja uskonnolliseen käyttäytymiseen. Raamatullisen seurakunnan keskipiste on Herra Jeesus ja Jumalan sanan totuus.

Ef 5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on seurakunnan Pää ja sen Johtaja. Voidakseen johtaa seurakuntaansa on Herra Jeesus asettanut seurakuntaan vanhimmat, jotka Hän on itse armoittanut tähän tehtävään ja vanhinten tehtävä on rukouksessa yhdessä etsiä sitä mikä on Jumalan tahto ja miten seurakunnassa tulee tehdä hengellistä työtä. Jos seurakunta poikkeaa pois Jumalan asettamasta järjestyksestä ja ilman Raamatullista paimenuuden ohjausta ja neuvoa pyritään tekemään hengellistä työtä, niin se johtaa hyvin usein sielulliseen ja uskonnolliseen suuntaan, jossa ihmisen korvasyyhy määrittää työn suunnan, ei Raamatun sanan totuus.

Tämä on yksi iso ongelma nykyisessä seurakunta elämässä, sillä monet seurakunnat eivät toimi Raamatullisen järjestyksen mukaisesti. Joko seurakunnan vanhimmat eivät  paimenna Raamatullisesti tai sitten he väärällä tavalla hallitsevat herroina seurakunnassa estäen todellisen hengellisen työn tekemisen. Suurin syy tähän on se, että liian monet vanhimmat ovat ihmisen asettamia ja valitsemia, ei Jumalan varustamia ja voitelemia. Nykyinen sekaannuksen tila monissa seurakunnissa johtuu monista asioista, joista yksi on todellisen paimenuuden puuttuminen seurakunnista.

1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Jeesukseen rakastuminen johtaa Jumalan sanan totuuden noudattamiseen. Jos uskova sanoo rakastavansa Jeesusta, mutta ei usko ja noudata Jumalan sanan totuuden opetuksia, niin kyseessä on uskonnollinen, sielullinen ja lihallinen tunne, ei todellinen Jeesukseen rakastuminen.

Jumala kouluttaa

Image-lehden artikkelin mukaan helluntaipiireissä asiat menevät sillä tavalla, että joku jolla on valtaa, huomaa toisen erityisyyden ja hän alkaa saamaan mahdollisuuksia ja kouluttaa itse itsensä tehtävään. Artikkeli toi vielä esille, että mitään muuta varsinaista koulutusta helluntaiperheen kasvatti Saranpääkään ei ole käynyt. Oli sitten kyse joko toimittajan tulkinnasta tai Saranpään ajatuksista, niin edellä olevat ajatukset ovat epäraamatullisia, eivätkä helluntailaisuuden virallisia opetuksia.

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

1 Joh 2:27 Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

1 Tim 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

Raamattu opettaa, että Jumala kouluttaa ja kasvattaa sekä armoittaa ja voitelee uskovan palvelustehtäviin. 1 Joh 2:27 on hyvin usein tulkittu ja ymmärretty väärin. 1 Joh 2:27 ei opeta ettemmekö olisi kenenkään opetuksen tarpeessa, siis toisten uskovien opetuksen tarpeessa. 1 Joh 2:27 on tekstiyhteydessään kohdassa, jossa puhutaan antikristuksesta ja eksyttäjistä ja tällaisten eksyttäjien opetuksen tarpeessa seurakunta ei ole, vaan heistä tulee vetäytyä pois. Raamattu opettaa, että kaitsijoiden (vanhinten ja paimenten) tulee olla taitavia opettamaan Jumalan sanaa. Seurakunta elämään kuuluu myös sanan opetus, joka tulee Jumalalta uskovan ihmisen kautta.

Kun Jumala kouluttaa uskovia ihmisiä, niin Hän käyttää siinä aina jollakin tavalla muita uskovia. Itse olen saanut kasvaa seurakunnissa sekä uskovien ympäröimänä, joissa Jumala on varustanut ja kasvattanut minua muiden uskovien kautta. Tämä sama malli on VT:ssa ja UT:ssa.

Kol 3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala kasvattaa uskovia seurakunnan keskellä, eikä kukaan voi kouluttaa itse itseään mihinkään palvelutehtävään seurakunnassa. Silloin kun ihminen uskoo harhan, että hän voi kouluttaa itse itsensä seurakunnan palvelutehtäviin, niin hän kasvaa väärään suuntaan ja alkaa tuomaan sielullisia, uskonnollisia ja epäraamatullisia toimintatapoja seurakunnan toimintaan. Tällainen toiminta kasvattaa ja ruokkii ihmisen itsekeskeisyyttä, kunnianhimoa sekä vallankäyttöä.

Luuk 22:26 Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.

Raamatulliseen seurakunta elämään ei kuulu vallankäyttäminen, sillä kaikki palvelutehtävät seurakunnassa ovat palvelemista varten, ei vallankäyttöä varten. Raamattu opettaa, että seurakunnan johtaminen on palvelemista, ei vallankäyttämistä.

Matt 20:
25 Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
26 Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne,
27 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne;
28 niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

Herra Jeesus sanoi ettei seurakunnassa, eli uskovien keskellä saa harjoittaa vallankäyttämistä, koska kansojen ruhtinaat herroina hallitsevat ihmisiä, ja että mahtavat käyttävät valtaansa ihmisiä kohtaan. Vallankäyttämisen ajatus ja sen soveltaminen seurakunta elämään on sielullisuutta ja lihan teko. Seurakunnan paimenet eivät johda seurakuntaa valtaa käyttäen, vaan palvellen ja opettaen sitä mikä on Jumalan tahto ja Jumalan sanan totuus.

Sielullinen ja uskonnollinen jumalanpalvelus

Image-lehden artikkelin mukaan Saranpää tuli ystävänsä kanssa siihen tulokseen, että nuorisotyön päätapahtuman, joka lauantaisen Seinäjoen illan, brändin oli uudistuttava. Saranpään mukaan se oli aiemmin samanlainen kuin muutkin uskonnolliset nuortenillat: kiltti, särmätön, ehkä vähän tylsä. Saranpää halusi, että siitä tulisi elämyksellinen, trendikäs, hauska ja jännittävä.

Ef 4:
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Raamattu opettaa, että seurakunnan toiminnan, eli yhteen tulemisen ja rakentumisen päämäärä on totuutta noudattamalla Jumalan rakkaudessa kasvaa Herrassa Jeesuksessa. Raamatullista järjestystä ja mallia seuraamalla sekä uskomalla uskovat kasvavat, niin yksilöuskovina kuin seurakuntakin Jumalan armosta Jeesuksen tuntemisessa täyteen miehuuteen. Raamattu painottaa vuorovaikutteista, eli keskinäistä rakentumista, jossa uskovat eivät ole passiivisen kuuntelijan ja katsojan roolissa, vaan aktiivisesti rakentamassa seurakuntaa niiden armoitusten ja kutsumusten mukaan, jonka uskovat ovat saaneet Jumalalta. Jos Raamatun opettama järjestys ja malli ei toteudu, niin uskovat jäävät alaikäisiksi ja ajelehtivat erilaisissa opintuulissa sekä eksytyksen kavalissa juonissa.

Saranpään ajatus seurakunnasta joka on elämyksellinen, trendikäs, hauska ja jännittävä on vastoin Jumalan sanan opetusta sekä eksytyksen kavalia juonia. Seurakunnan toiminnan keskipisteen tulee olla Herra Jeesus ja Jumalan rakkaus sekä Jumalan sanan totuus. Saranpää seurakunta mallissa keskitytään lihallisiin ja sielullisiin asioihin, jossa ihmiset hakevat elämyksiä, eli sielullisia tunteita ja fiiliksiä, eivät Jumalan sanan totuutta. Saranpään mallissa ihmisten mielenkiinto ja keskipiste on hauskuudessa, jännittävyydessä sekä trendikkyydessä, jonka tähden ihmiset eivät etsi Jumalan sanan totuutta, vaan sielullisia kokemuksia oman korvasyyhynsä mukaan.

Saranpään malli johdattaa ihmiset sielulliseen ja uskonnolliseen jumalanpalvelukseen, ei hengelliseen Jumalanpalvelukseen, jonka perusta on Herra Jeesus, Herran Jeesuksen ristintyö, parannus ja syntien anteeksiantamus uskon kautta Jeesukseen ja Hänen vereensä, Pyhän Hengen muuttavan voiman kautta syntien hylkääminen ja Jumalan tahdossa kasvaminen sekä Jumalan rakkaus ja totuus.

Saranpään mukaan Seinäjoen nuorteniltojen saarnat pidetään Raamattu-sitaattien sijaan sillä kielellä, jota nuoret puhuvat. Saranpään mukaan Seinäjoen illan kävijöitä esitellään lähes viikoittain blogissa ja siten kuka tahansa voi päästä yhteisönsä julkkikseksi. Tätä Saranpää kutsuu yhteisön rakentamiseksi.

1 Kor 2:
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Raamatun opetusta ei voi eikä saa tehdä, niin että saarna riisutaan Jumalan sanan totuudesta. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan Hengen opettamat sanat (Jumalan sanan totuus) selitetään hengellisesti, eli Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Hengellistä saarnaa ja sanomaa ei voi ymmärtää millään muulla tavoin kuin hengellisesti. Koska luonnollinen, eli sielullinen ja lihallinen mieli ei voi ymmärtää Jumalan sanan totuutta, niin siksi hengelliset tulee selittää hengellisesti (Jumalan sanan totuuden mukaan). Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala uudistaa uskovan mielen, niin että hän kykenee ymmärtämään hengellisiä asioita.

Silloin kun toiminnasta ja puheista karsitaan pois Raamatun hengellinen totuus, niin jäljelle ei jää muuta kuin sielullisten elämyksien etsiminen, trendikkääseen olotilaan hakeutuminen, hauskuuden ja jännittävien kokemusten metsästäminen. Saranpään seurakunta malli johdattaa ihmiset sielulliseen uskonnollisuuteen, ei ristin juurelle ja Jumalan rakkauteen ja totuuteen.

Uskovien päämäärä ei saisi olla pääsy yhteisönsä (seurakunnan) julkkikseksi, vaan uskossa kasvaminen Jeesukseen Pyhässä Hengessä Jumalan rakkauden ja totuuden sanan kautta. Julkkishakuisuus on lihallisen maailmanhengen mukaan elämistä, ei Jumalan pyhyyden ja totuuden mukaan vaeltamista.

Image-lehden artikkelissa sanotaan, että kun Saranpäältä kysyy Raamatun teksteistä, joissa puhutaan homoseksuaalisuudesta, niin Saranpää vastaa: Oon miettinyt, että tartteeko meillä aina olla niin paljon mielipiteitä kaikesta? Homot ovat tervetulleita Seinäjoen iltaan siinä missä muutkin, se ei ole asia, johon me siinä brändissä keskityttäisiin.

Totta kai homot voivat tulla seurakunnan järjestämään yleiseen ja julkiseen tilaisuuteen, ei siinä ole minkäänlaista ongelmaa. Seurakunnan tehtävä on kertoa ihmisille Jumalan tahdosta, rakkaudesta, armosta ja totuudesta sekä synnistä, joka tuhoaa ihmisen. Sen tähden seurakunnan tulee kertoa myöskin homouden olevan syntiä, josta tulisi tehdä parannus. Asiaa ei tietenkään tule toitottaa koko ajan, mutta missään nimessä sitä ei saa piilotella, eikä saa pelätä synnin sanomista synniksi.

Kaikkien aikojen show

Image-lehden artikkelista tulee esille Saranpään ajatus siitä kuinka lampaiden on rynnittävä sisälle, sillä on alkamassa kaikkien aikojen show. Seinäjoen illassa videotykit jysähtävät päälle ja tuhannet punaiset paperisydämet täyttävät kirkkosalin. Musiikki soi lujaa, ja tanssijat ryntäävät lavalle valkoisia lippuja heiluttaen.

Saranpään rakentama tapahtuma ei muistuta ollenkaan Raamatun opettamaa seurakunnan kokoontumista, vaan maailmallisen rokkibändin esitystä, joka pyrkii tekemään kaikkien aikojen esiintymisen ja shown punaisten paperisydänten leijuessa ilmassa, musiikin soidessa täysillä. Saranpään malli on rakennettu täyttämään ihmisten sielullisia tarpeita, jossa jokainen yksityiskohta on hiottu viimeisen päälle, että sielulliset tarpeet tulisivat sen kautta tyydytetyiksi.

Showt kuuluvat maailman estradeille eivät Jumalan seurakuntaan. Jumalan seurakunnan tulee rakentua Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta, esillä pitäen Herran Jeesuksen ristin kuolemaa ja parannuksen sekä uskon kautta Jeesukseen saatavaa syntien anteeksiantamusta. Seurakunnassa tulee olla esillä Jumalan armo, joka kasvattaa uskovia hylkäämään syntejä sekä ojentautumaan elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Esikuvana Hillsong

Image-lehden artikkelin mukaan australialaislähtöinen Hillsong-kirkko on Seinäjoen illan esikuva. Saranpää on lainannut sieltä monet ideansa ja pastori Niklas Niemelä sanoo, että me rakastetaan kaikkea, mitä Hillsongissa tehdään. 

Hillsong-kirkon voimahahmon Brian Houstonin opetus perustuu menestysteologiaan sekä näkyyn, jonka mukaan seurakunta tulee rakentaa, niin että se sopeutuu yhteiskuntaan. Saranpää ideat ja Hillsong kopiointi tuo esille sen kuinka pyrkimyksenä on kalastella ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan tämän maailmanajan mukaisilla sielullisilla asioilla, ei ristin evankeliumin kautta, joka johtaisi ihmisen tekemään parannuksen synneistään sekä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Menestysteologiset seurakunnat lukeutuvat ns. äärikarismaattisiin suuntauksiin, jonka sisäpuolella vaikuttaa monenlaisia harhaoppeja sekä valhehenkien toimintaa.

Hillsongin opetus kosiskelee kaikkia ihmisiä rakkauden ja armon sanoman kautta, josta puuttuu Jumalan sanan totuus. Brian Houston aiheutti melkoista kohua ja hämmennystä sanomalla, että kristityt ja muslimit palvelevat samaa Jumalaa. Brian Houston opetti Krislamia (kristityillä ja muslimeilla on sama Jumala), joka on eksyttävä harhaoppi ja valhe-evankeliumi.

Joulukuu 2013 Brian Houston: How do you view God? In a desert there’s two types of birds: there’s vultures and there’s hummingbirds. One lives off dead carcasses, rotting meat. The other lives off the beautiful, sweet nectar in a particular flower on a particular desert plant. In the same desert, they both find what they’re looking for. Do you know – take it all the way back into the Old Testament and the Muslim and you, we actually serve the same God. Allah to a Muslim, to us Abba Father God. And of course through history, those views have changed greatly. But lets make sure that we view God through the eyes of Jesus, the grace of the Lord Jesus Christ, the beauty of a Saviour, the loving open inclusive arms of a loving God. And that way we’ll lead out of that and you’ll be purposeful about your leadership and you’ll draw people just like the Lord Jesus always does through the power of the Holy Spirit.”

Myöhemmin Brian yritti kiistää ettei hän tarkoittanut kristityillä ja muslimeilla olevan sama Jumala ja että hänen lausuntonsa on irrotettu asiayhteydestään. Brian sanoi hänen tarkoittaneen, että mitä äärimuslimi uskoo Jumalan olevan, määrittää mitä he uskovat Jumalan tekevän ja mitä he uskovat Jumalan rakastavan.

Brian Houstonin selitys on ontuva, sillä saarnassaan hän sanoi selvästi, että kristityt ja muslimit palvelevat samaa Jumalaa ja että Jumala on Allah muslimeille ja meille Abba, Isä Jumala. Brian Houston noudatti väärää armo ja rakkaus teologiaansa ja kun se ei enää kelvannutkaan kaikille, niin hän yritti kumota sen minkä hän oli aikaisemmin kristallin kirkkaasti sanonut. Brian Houstonin yritystä muuttaa oman saarnan sanomaa toiseksi kuin mitä hän selkeästi oli sanonut voi sanoa valheeksi.

Hillsongin Brian Houston on sanonut myös seuraavaa: Me rukoilemme, että tämäkin paavius, kuten sitä ennen olevat olisi sitoutunut näkemään kristillisen sanoman jatkumisen ja ihmisten muuttuvan evankeliumin voiman ja totuuden kautta. Protestantteina meidän näkemyksemme eroavat monessa kohtaa paavin näkemyksistä, mutta siitä huolimatta me jaamme yhteisen halun korottaa Kristusta ja palvella yhteisöissämme parhaan kykymme mukaan.

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Rooman katolinen kirkko asettaa Jeesuksen rinnalle pelastuksen välittäjinä Marian, messu-uhrin, vesikasteen sekä aneet jne. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on ainoa Välimies ja pelastuksen Välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä. Hillsong on eksynyt pitämään paavin kirkkoa Jumalan seurakuntana, jota se ei suinkaan ole. Saranpää ja kumppanit tulevat seuraamaan tässäkin asiassa esikuvaansa Hillsongia ja koska Saranpää ja kumppanit ovat vastaanottaneet eksyttävän hengen, niin se johtaa heidät myös ekumenian tukemiseen sekä sitä kautta suoraan antikristuksen syliin.

Tässä kohtaa monet sanovat, että älä tuomitse, sillä katolisessa kirkossakin on uskovia ihmisiä. Katolisella kirkolla on monia erilaisia pelastuksenteitä, joka tarkoittaa sitä, että sellainen katolilainen joka uskoo koko kirkon virallisen opin ei voi olla pelastavassa uskossa. Katolinen kirkko velvoittaa jäseniään uskomaan kaikki kirkkonsa opit, eikä katolisen kirkon opetuksen mukaan katolilainen voi olla katolilainen ellei hän usko kaikkia kirkon virallisia opetuksia.

Katolilaisen on uskottava kaikki kirkon opit voidakseen olla katolilainen. Tämä tarkoittaa silloin sitä ettei katolilainen, joka uskoo kirkkonsa kaikki opit voi olla pelastavassa uskossa, koska kirkko opettaa monista erilaisista pelastusteistä, mutta Raamattu vain yhdestä. Jos katolisen kirkon sisällä on joku ihminen, joka asettaa pelastuksensa yksin uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin silloin hän on pelastavassa uskossa, mutta hän ei ole enää katolilainen, koska pelastavassa uskossa hän ei voi enää uskoa kirkon monia erilaisia pelastusteitä. Katolinen kirkko ei tunnusta sellaista ihmistä katolilaiseksi, joka ei usko kaikkia kirkon virallisia oppeja, joihin kuuluvat myös monet erilaiset pelastustiet.

Kyse ei ole siitä, että minä asetun tuomarin paikalle tai tuomitsen katolilaisia kadotukseen, sillä sitä en suinkaan tee, vaan tuon esille mikä on Raamatun totuus. Raamatun sanan todistuksen valossa katolilainen ei voi olla pelastavassa uskossa, jos hän uskoo koko kirkon virallisen opetuksen. Haluan tuoda vielä sen esille, että sydämessäni rakastan kaikkia katolilaisia lähimmäisenrakkauden kautta ja toivon ja rukoilen, että mahdollisimman moni katolilainen löytäisi pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Tuomitse oikea tuomio

Image-lehden artikkelissa Saranpää sanoo että Jeesus on vielä parempi jätkä kuin hän olisi ikinä uskonut, sillä Jeesus rakastaa eikä tuomitse.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.

Joh 5:14 Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi".

Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus kehottaa ihmisiä tuomitsemaan oikean tuomion, joka tarkoittaa synnin sanomista synniksi, joka tuhoaa ja johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Jos Herra Jeesus ei tuomitsisi syntiä, niin silloin Hän ei olisi enää rakkauden Jumala, vaan antaisi ihmisen tuhota syntien kautta itseään ja lähimmäisiään. Jeesus rakastaa syntisiä, niin paljon että Hän tuomitsee synnin sekä antaa ihmiselle uskon kautta Häneen voiman hylätä syntejä sekä elää Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Jätkittely koskien Jeesusta on Jeesuksen halpana pitämistä. Herra Jeesus on Pyhän Jumalan Pyhä Poika, ei jätkä. Silloin kun ihmisen sydämen on vallannut maailmallisuus, niin ihminen puhuu ja käyttäytyy maailman ihmisen tavoin.

Manipulaatio ja petos

Image-lehden artikkeli kertoo kuinka Seinäjoen illassa Hillsongin nuorisopastori Dan Blythe tuo esille kuinka uusien sielujen on aika antautua. Seinäjoen illan päätteeksi "elämänsä Jeesukselle antaneet" saavat käteensä valkoisen Amazing Grace rannekkeen, joka on Saranpään ideoima lahja "uskoontulleille". Rannekkeella saa joistakin Seinäjoen liikkeistä alennusta tai muita etuja. Image-lehden artikkelissa kirjoitetaan, että kätensä nostaneet uskovat, että päätös takaa paikan taivaassa, sitten joskus, mutta huomenna se takaa 10% alennuksen Seinäjoen siisteimmässä vaateliikkeessä.

Ps 25:10 Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa.

Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Kun olen lukenut ja tutkinut Houm Churchin toimintaa, niin se painottaa Jumalan rakkautta ja armoa, mutta sanallakaan en ole huomannut sitä että oltaisiin sanottu niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesukseen tulee uskoa totuutta noudattaen rakkaudessa sekä Jeesuksen tuoma armo sisältää myös totuuden.

Silloin kun "evankeliumia" julistetaan Jumalan rakkauden ja armon kautta ilman totuutta, niin ihmisistä tulee joko pelastumattomia käännynnäisiä tai he tekevät muodon vuoksi ratkaisun saadakseen esim. Amazing Grace rannekkeen ja sitä kautta alennusta vaateliikkeistä. Pidän sitä petoksena, ettei Raamatullista evankeliumia julisteta, vaan korvasyyhy "evankeliumia" ja ihmisille jaetaan lahjoja, jonka kautta saadaan asiat näyttämään siltä kuin olisi käynnissä suuri herätys, vaikka käynnissä on suuri petos ja manipulaatio.

Room 3:
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Hoos 2:
19 Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella,
20 kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.

Raamatulliseen evankeliumin julistamiseen kuuluu seuraavat asiat: Julistettu Jumalan sanan totuus Pyhän Hengen kautta todistaa ihmiselle synnin todeksi sekä synnin ja saatanan orjuuden, jonka tähden ihminen on matkalla iankaikkiseen kadotukseen; Julistettu Jumalan sanan totuus Pyhän Hengen kautta näyttää ihmiselle syntien anteeksiantamusta sekä iankaikkista elämää uskon kautta Herraan Jeesukseen; Syntien anteeksisaamisen perusta on Jeesuksen sovitustyö (Jeesuksen veri syntien sovitukseksi, ristin kuolema ja ylösnousemus); Ihmisen on tehtävä parannus, eli katua ja tunnustaa syntinsä Jumalalle sekä hänen tulee uskoa Herraan Jeesukseen Pelastajana.

Jumala kihlaa, eli pelastaa ihmisen evankeliumin kautta (vanhurskaus ja tuomio) sekä armostaan ja laupeudestaan käsin. Jumala on uskollinen ihmiselle ja kun ihminen on tullut aidosti uskoon sekä totuutta noudattaen rakkaudessa Pyhässä Hengessä kasvaa Herraan Jeesukseen, niin hän oppii tuntemaan Herra Jumalan.

Loppusanat

Kun tutkii ja käy läpi Houm Churchin taustoja, niin päätyy sellaiseen lopputulokseen, että he ovat innokkaita ja asiansa takana täysillä ja kokosydämisesti, mutta he ovat erehtyneet ja eksyneet korvasyyhy-evankeliumin tielle.

Toivon ja rukoilen, että Houm Church seurakunnan sisällä olevat ihmiset pysähtyisivät ja tutkisivat asioita Raamatun sanan totuudesta käsin, niin sen jälkeen he voisivat hylätä virheellisen polun ja palata takaisin Raamatulliseen uskoon ja jotkut voisivat sen jopa löytää ensimmäisen kerran elämässään. Jos he eivät tee parannusta, niin korvasyyhy-evankeliumi ja eksytyksen henki ohjaa heidät koko ajan poispäin terveestä ja Raamatullisesta uskosta.

En ole kirjoittanut kirjoitustani tuomion hengessä tai halusta arvostella ja kritisoida kaikkea mikä liikkuu ja vaikuttaa nykyajassa, vaan olen kirjoittanut kirjoitukseni pyrkien totuutta noudattamalla rakkauteen tuomaan esille sitä mikä on Jumalan tahto ja mikä ei ole Jumalan tahto. En kirjoita tätä kirjoitusta nousemalla kenenkään yläpuolelle, vaan samalla viivalla seisoen yhdessä muiden kanssa, mutta sydän murheellisena sen tähden miten vääristymät seurakunnan keskellä saavat yhä enemmän jalansijaa.

En ole täydellinen ihminen ja olen virheitä tehnyt uskovana, mutta Jumalan armosta olen saanut tehdä parannusta ja oppia tehdyistä virheistä. Nuorena on joskus intoa paljon, mutta ilman taitoa kiirehtivän jalka astuu hyvin helposti harhaan.

Snl 19:2 ¶ Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.

Into palvella Jumalaa ei ole huono, vaan hyvä asia, mutta ilman taitoa, eli Jumalan varustusta, koulutusta sekä hengellistä kypsyyttä ja armoitusta intokaan ei ole hyväksi, koska kiirehtivän jalka astuu harhaan Jumalan sanan opetuksen mukaan. Raamatun opetuksen mukaan ilman taitoa (Jumalan antama varustus ja armoitus) uskova harhautuu pois terveestä uskosta ja Raamatun opetuksista, vaikka hänellä olisi kuinka paljon intoa sydämessään.

Olen nähnyt monien uskovien lähtevän liian aikaisin julistamaan ja opettamaan Jumalan sanaa. He eivät ole varustautuneet ja rakentuneet uskon perustukselle Raamatun sanan totuuden mukaan ja sen tähden he alkavat opettamaan Raamatun kokonaisopetuksesta irrotettuja yksittäisiä jakeita, jotka he opettavat väärin. Heillä ei ole ymmärrystä Jumalan sanan kokonaisopetukseen eikä Jumalan antamaa armoitusta sanan opettamiseen. Joillakin heillä voi olla kutsu sanan opettamiseen, mutta heillä ei ole vielä armoitusta siihen, eikä Jumalan aikataulu ole vielä valmis siihen, että he voisivat opettaa ja julistaa Jumalan sanaa.

Meidän on otettava vakavasti Raamatun opetus, että ilman taitoa intokaan ei ole hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Jokaisen uskovan on odotettava ja annettava Jumalan varustaa hänet siihen palvelutehtävään, jonka Jumala on antanut hänelle. Jos kiirehdit, niin harhaudut ja sen kautta harhautat myös niitä, jotka kuuntelevat sinua.

Jumala ei lähetä hengellistä vauvaa, eikä teinikäistä hengellisen sodankäynnin rintamalle johtotehtäviin, vaan varustaa hänet ensin työkykyiseksi, jonka jälkeen Hän lähettää hengelliseen sodankäyntiin valmistuneen uskovan palvelemaan niiden armoitusten ja lahjojen mukaan, jotka Jumala on hänelle antanut.

Jumala kasvattaa ja varustaa uskovia seurakunnan ja uskovien keskuudessa. Rukoile itsellesi kärsivällisyyttä odottaa kunnes Jumala on varustanut sinut siihen palvelutehtävään, jonka Hän on sinulle aivoitellut. Ole myös valmis lähtemään ja palvelemaan sinä päivänä kun Jumala lähettää sinut Jumalan valtakunnan työhön sen palvelutehtävän kautta, jonka Hän on antanut sinulle. Silloin saat nähdä Jumalan tahdon toteutumisen elämässäsi.


Linkki: Houm Church seurakunta

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:

https://www.youtube.com/watch?v=XOEXSS6AaOE
 

Petri Paavola 6.3.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Image-lehti
(6/2014 - 212)
seurakuntalainen.fi
hillsongchurchwatch.com
nowtheendbegins.com
christianpost.com

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker