Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Houm Church seurakunta

Seinäjoen helluntaiseurakunnasta irtaantui osa sen jäsenistä perustaen uuden Houm Church seurakunnan. 2014 keväällä Houm Church seurakunnan jäsenet perustivat yhdistyksen ja syyskuussa 2014 tapahtui irtiotto helluntaiseurakunnasta ja julkinen toiminta alkoi tammikuussa 2015. Tarkoitukseni ei ole ruotia Houmin ja Seinäjoen helluntaiseurakunnan välisiä asioita, vaan tuoda esille mitä Jumalan sana opettaa paikallisseurakunnasta.

Tämä on vaikea asia (mutta ei mahdotonta toteuttaa), sillä Raamatullinen seurakunta yhteys on nykypäivänä todella haastavaa sekä ongelmallista saavuttaa. Kun tutustuin ja tutkin Houm seurakuntaan liittyviä asioita ja taustoja, niin sydämelleni laskettiin näkyä Jumalan seurakunnasta Raamatun sanan perustukselta.

Kirjoitukseni pääpaino on Jumalan sanan opettamassa seurakunta elämässä. Pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera, sillä Raamatullisen seurakunnan piirustukset ja perusta on äärimmäisen tärkeä asia.


Sisällys:
Radio Dei viikon debatti
Seurakunnan johtaminen
Seurakunnan elämää
Loppusanat

 

Radio Dei viikon debatti

Radio Dein viikon debatissa Johannes Saranpää ja Niklas Niemelä Houm-seurakunnasta sekä Ville Pitkänen Seinäjoen helluntaiseurakunnasta keskustelivat taustoista, jotka johtivat Houm seurakunnan syntymiseen. Viikon debatin toimittajana oli Kai Kortelainen.

Houm seurakunnan edustajat kertoivat viikon debatissa seuraavaa: Houm seurakunta perustettiin niitä ihmisiä varten, jotka eivät löydä nykyisistä seurakunnista itselleen kotia tai eivät tunne omakseen sitä mitä niissä tapahtuu. Ajatus oli lähteä heitä tavoittamaan. Seurakunta tulisi toteuttaa tämän päivän metodeilla. Jos ihminen, joka ei koskaan ole käynyt seurakunnassa, niin että hän tullessaan seurakuntaan voisi ymmärtää mitä siellä tapahtuu. Houm seurakunnan salaisuus on että ihmisten on helppo tulla seurakuntaan ja varsinkin niiden ihmisten, jotka eivät ole olleet seurakunnassa on helppo ja mukava tulla seurakuntaan. Olemme panostaneet ja viestittäneet sitä paljon, että seurakuntaan olisi helppo tulla mukaan.

Acts 2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church (ekklesia) daily such as should be saved. (KJV)

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä (ekklesia) joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

KJV kääntää jakeen tarkasti alkutekstin mukaisesti, että Herra lisäsi pelastuneita päivittäin seurakuntaansa. Raamattu opettaa, että ihminen tulee Jumalan seurakunnan jäseneksi pelastumisen, eli uudestisyntymisen kautta:

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Kun Jumala on armostaan pelastanut parannuksen tehneen ihmisen, niin Jumala liittää Hänet seurakuntaansa Pyhän Hengen osallisuuden kautta, jonka hän saa lahjaksi uudestisyntymisessä. Kastetut yhdeksi ruumiiksi yhdessä Hengessä tarkoittaa sitä, että Jumala liittää uskovan uskon kautta Jeesukseen Pyhässä Hengessä Jumalan seurakunnan jäsenyyteen.

Jos haluamme uskoa Raamatun ilmoitusta, niin seurakuntaa ei voida perustaa eikä sen jäseneksi voi tulla mitenkään muuten kuin pelastumisen kautta, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos uskoisimme Jumalan sanan opetusta seurakunta asiassa, niin emme voisi perustaa itsellemme ja seuraajillemme seurakuntaa, vaan meidän tulisi hakeutua paikkakunnan uskovien joukkoon ja alkaa kokoontumaan heidän kanssaan yhtenä seurakuntana, niin kuin Raamattu opettaa.

Ef 4:
4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Raamattu opettaa yhdestä ruumiista, eli yhdestä Jumalan seurakunnasta, jonka jäseniä kaikki uskovat ovat. Jos me noudattaisimme tätä Raamatun opetusta, niin hajaannusta sekä yhteyden rikkoutumista ei tapahtuisi. Silloin ei kukaan voisi perustaa itselleen omaa seurakuntaansa.

Ef 2:
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Raamattu opettaa, että uskovilla on pääsy Pyhässä Hengessä Jumalan tykö, jonka seurauksena uskovat ovat Jumalan perhettä (huonekunta). Seurakunta on pyhä temppeli ja Jumalan asumus, jossa on yksi seurakunta, yksi Pyhä Henki, yksi usko sekä yksi Herra ja Jumala. Tätä ykseyden perustaa ei saisi hajottaa millään tavalla, ei perustamalla omaa seurakuntaa.

Kol 3:
12 ¶ Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.

Seurakunta ei ole sellainen paikka, jossa kaikki asiat miellyttäisivät meitä. Raamattu kehottaa meitä uskovia olemaan toisillemme armahtavaisia, ystävällisiä, nöyriä, sävyisiä ja pitkämielisiä. Jos me koemme, että seurakunnan tulisi muuttua johonkin suuntaan (oikeaan suuntaan), niin meidän tulisi rukoilla ja odottaa sitä kärsivällisesti, eikä perustaa "omaa seurakuntaa" oman näkymme ympärille.

1 Piet 2:
1 ¶ Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".
4 ¶ Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

Seurakunnan ei tule toimia tämän päivän eikä eilispäivän metodilla, vaan Jumalan sanan opetuksen mukaan. Silloin kun seurakunta rakennetaan jollakin muulla metodilla kuin Jumalan sanan mukaan, niin se rakennetaan vinoon ja väärin, joka on otollinen paikka väärien oppien ja vääryyden pesimispaikaksi.

1 Kor 2:
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Raamatun opetuksen mukaan jumalaton ihminen ei voi ymmärtää Raamatullisia ja hengellisiä asioita. Jos seurakunta pyrkii luomaan sellaisen ilmapiirin, että jumalaton voisi ymmärtää mitä seurakunnassa tapahtuu, niin silloin seurakunnan toiminta perustuisi ihmisten korvasyyhyyn, eikä Jumalan sanan totuuteen.

Jumalan Pyhästä Hengestä syntynyt uskova ymmärtää sen mitä seurakunnassa tapahtuu silloin kun sen toiminta perustuu Jumalan sanan totuuteen. Sen tulisi olla itsestään selvää, että Jumalan Hengestä syntynyt uskova viihtyy seurakunnassa, jonka toiminta perustuu Jumalan sanan totuuteen ja siksi hänen on helppoa olla mukana seurakunnan kokoontumisissa.

Radio Deissa Houm seurakunnan pastorit tunnustivat, että houm Church seurakunnan perustaminen tapahtui salassa ja yllätyksenä Seinäjoen helluntaiseurakunnan vastuuhenkilöille. Houm seurakunnan pastorit sanoivat ettei kuitenkaan ollut mitään yksittäistä asiaa sitä vastaan, etteikö tätä toimintaa olisi voitu tehdä Seinäjoen helluntaiseurakunnassa. Houm seurakunnan pastorit sanoivat, ettei houm seurakunnan toimintaa voitu perustaa Seinäjoen helluntaiseurakunnan toimintaan koska visio oli täysin uutta, sillä ihmiset jotka eivät ole uskaltaneet aiemmin tulla mukaan tilaisuuksiin ovat nyt uskaltaneet tulla. Jos olisimme tehneet tätä samaa Seinäjoen helluntaiseurakunnassa, niin ihmiset eivät olisi uskaltaneet tulla sinne, ehkä perinteiden tai joidenkin muiden asioiden takia. Siksi näimme tärkeänä tehdä jotakin uutta ja aloittaa alusta.

Jos tämä asia olisi mennyt Raamatun opetuksen mukaan, niin Houmin pastoreiden olisi pitänyt kertoa näille ihmisille, että millaista seurakunnan toiminta on ja kehottaa näitä uskovia ihmisiä tulemaan rohkeasti mukaan.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

Jumalattomia ihmisiä ei saa houkutella seurakunnan tilaisuuksiin Jumalan sanan vastaisilla asioilla, vaan heille tulee julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, että he pelastuisivat ja sitä kautta syntyisivät Pyhän Hengen voimasta Raamatun sanan kautta Jumalan perheväkeen ja seurakuntaan. Synti tulee uskaltaa julistaa rohkeasti synniksi, koska oikea ja todellinen Jumalan armo vapauttaa uskovan ihmisen synnin orjuudesta ja kasvattaa elämään vanhurskaasti, eli Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Meidän tulee olla armollisia ja pitää Jumalan armoa esille, mutta muistaen sen, että todellinen Jumalan armo vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta sekä kasvattaa häntä elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Fil 2:
1 ¶ Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

Seurakunnan toiminta ja uskovien visiot tulisivat tukea seurakunnan ykseyttä, eikä mitään sellaista uutta voi olla, että sen takia perustetaan oma seurakunta ja hylätään muut uskovat. Ainoa peruste seurakunnan yhteydestä eroamiseen on se jos seurakunta on eksynyt pois pelastuksen evankeliumista julistaen valhe-evankeliumia.

Seurakunnan yhteydestä eroaminen ei tarkoita eroamista seurakunnasta, sillä uskova on uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä koko ajan Jumalan seurakunnan jäsen, eikä Raamattu tunne muunlaista seurakunnan jäsenyyttä. Siksi emme voi koskaan erota Jumalan seurakunnasta, mutta voimme vetäytyä pois sellaisten seurasta, jotka ovat eksyneet julistamaan valhe-evankeliumia.

Jos meillä on rakkauden lohdutusta, Hengen yhteyttä (ykseys), sydämellisyyttä ja laupeutta, niin olemme samaa mieltä sekä meillä on sama rakkaus ja olemme sopuisia sekä yksimielisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka emme olekaan ihan kaikesta samaa mieltä, niin siitä huolimatta rakennumme yhdessä samassa seurakunnan yhteydessä, emmekä pyri perustamaan omaa seurakuntaa, sillä se on vastoin Jumalan sanan opetusta.

Raamattu opettaa ettemme tekisi mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pitäisimme toista uskovaa itseämme parempana, emmekä katsoisi omaamme, vaan toisenkin parasta, sillä meillä tulisi olla sama mieli kuin Messias Herralla Jeesuksella on. Jos uskossa ojentaudumme edellä olevan mukaan, niin silloin meille ei tule edes mieleenkään perustaa omaa seurakuntaamme oman näkymme mukaan, vaan pysymme yhdessä muiden kanssa seurakunnan yhteydessä.

Tämän ajan suurin ongelma on minä keskeinen kristillisyys, jonka kautta olemassa oleva uskovien hajaannus lisääntyy entistä enemmän. Jos meille ei kelpaa seurakunta, vaan haluamme oman näyn mukaan perustaa oman seurakunnan, niin on kyse itsekkyydestä ja oman kunnian pyytämisestä, vaikka sen kuinka naamioisi hengelliseksi pyrkimykseksi saavuttaa tietyn tyyppisiä ihmisiä. Silloin kun pidämme toista uskovaa itseämme parempana, niin emme riko uskovien yhteyttä oman seurakunnan perustamisen kautta. Jos me ajattelemme toisten uskovien parasta, niin silloin ajattelemme seurakunnan parasta, koska uskovat ovat yhtä kuin seurakunta (Jumalan seurakunta). Jos meillä on samanlaatuista mieltä kuin on Jeesuksella, niin silloin uskovina olemme yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi.

Radio Dein toimittaja kysyi Johannes Saranpäältä, että oliko hänellä täysi vapaus toimia Seinäjoen helluntaiseurakunnan nuorisopastorina. Saranpää sanoi kunnioittavansa vanhemmistoa ja että hän sai toteuttaa kutsumustaan, mutta ei ihan sataprosenttisesti, joten sekä kyllä, että ei, sillä oli asioita, joihin sai vapauksia ja asioita, joihin ei ehkä saanut vapautta.

Apt 17:
17 ¶ Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat.
.......................
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.
29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,
30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

1 Tim 5:
17 ¶ Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat (alkutekstin mukaan johtavat!), pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.

Kuten on tullut aikaisemmin esille, niin Raamattu opettaa seurakunnan ykseydestä sekä toinen toistensa kärsimisestä. Raamatun opetuksen mukaan seurakunta on Jumalan seurakunta, ei ihmisen omistama seurakunta, sillä uskova ihminen on Jumalan armosta seurakunnan jäsen, jonka johtaja ja Pää on Messias Herra Jeesus. Tämän tähden meidän on rukoiltava muutosta, jos siihen on ihan oikeasti tarvetta. Asiasta voi myös asiallisesti keskustella, mutta väkisin ja pakkokeinoin ei voida saada aikaan muutosta. Meidän on myös suostuttava kärsimään toinen toisiamme, koska aina kaikki ei mene niin kuin me haluaisimme ja on kyse Jeesuksen johtamasta seurakunnasta, ei meidän seurakunnastamme.

Jumala asetti paikallisseurakunnan johtajiksi vanhimmat (paimenet), jotka ovat kaitsijoita, eli ryhmän miehiä, joiden tulee hyvin johtaa seurakuntaa. Raamatullista seurakuntaa ei johda yksi mies, vaan vanhimmat ja paimenet. Vanhinten ja paimenten tulee olla Jumalan, eikä ihmisten asettamia. Vain sellainen voi olla yksi vanhimmista, joka on saanut Jumalalta kutsun ja voitelun sekä armoituksen paimeneksi. Kukaan muu ei kelpaa eikä sovellu vanhimman palvelutehtävään.

Seurakunnan tulee arvostaa ja kunnioittaa Jumalan valitsemia ja voitelemia vanhimpia. Jos joku perustaa oman seurakunnan, niin silloin hän ei kunnioita seurakunnan vanhimpia, eikä Jumalan sanan totuuden opetusta. Silloin on kyseessä iso ongelma, jos seurakunta on valinnut vanhimmiksi uskovia miehiä, joilla ei ole Jumalan antamaa kutsua ja armoitusta vanhimman tehtävään. Tällaisessa tapauksessa heidät tulisi kaikessa rakkaudessa vapauttaa tehtävästään ja rukoilla, että Jumalan voitelemat miehet voisivat johtaa seurakuntaa.

Radio Dein toimittaja kysyi miksi olemassa oleva konsepti ei kelvannut, vaikka useita nuoria on tullut uskoon Seinäjoen helluntaiseurakunnassa. Houm pastorit vastasivat: Kyse ei ole siitä, ettei se olisi kelvannut, sillä se toimii ja sille on paikkansa ja se edelleen toimii, josta olemme innoissamme ja me iloitaan siitä, että Seinäjoen ilta pyörii ja tekee hyvää työtä. Mutta tämä on erilainen asia ja erilainen kohderyhmä, mutta houm ei ole vaan nuorten juttu ja seurakunta, vaan siellä on todella paljon eri ikäisiä ihmisiä. Tämä on ollut meidän sydämellä ja hienoa nähdä, että kaiken ikäiset ovat löytäneet houm seurakunnan.

Gal 5:
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Todellisessa Raamatullisessa seurakunnassa kaikenlaiset ja kaiken ikäiset ihmiset ovat Jumalan työn kohderyhmiä. Raamatussa ei ole minkäänlaisia ihmisryhmiä koskevia erotuksia, jonka perustalle seurakunta tulisi rakentaa. Todellinen Pyhän Hengen vaikutus saa aikaan sen, että kaikenlaiset ja kaiken ikäiset uskovat ihmiset viihtyvät yhdessä keskenään.

Raamattu sanoo eriseuraisuuden olevan lihan teko, jonka Raamattu rinnastaa haureuden, riidan, vihan jne. synteihin. Koska Raamatun opetuksen mukaan emme saisi aiheuttaa hajaannusta seurakunnan yhteyteen, niin silloin vaikka kuinka kauniisti hajaannus koitetaan perustella Jumalan johdatukseksi ja työksi, niin on kyse lihan teosta, sillä Jumala ei toimi omaa sanaansa vastaan. Tämä tarkoittaa myös sen, että aina kun tapahtuu hajaannus, niin hajaannusta haluava juonii tai kantaa riitaa sydämessään, vaikka ne eivät näkyisi ulospäin.

Terve ja oikea "hajaannus" on sellaista missä uskovat vetäytyvät sellaisten seurassa, jotka julistavat valhe-evankeliumia sekä opettavat turmiollisia harhaoppeja. Tällaisessa tapauksessa ei ole edes kyse hajaannuksesta, vaan seurakunnan puhtaana pitämisestä, ettei seurakunta eksyisi valhe-evankeliumin tielle.

Radio Dein toimittaja kysyi Ville Pitkäseltä facebook kuuntelija kysymyksen, että miksi nuorten tulisi juurtua perinteisiin seurakuntiin, jos he eivät tunne olevansa siellä kotonaan, eikö erilaiset seurakunnat ole rikkaus?

Ville Pitkänen vastasi: On ehdottomasti. Seinäjoelle mahtuu useita uusia seurakuntia sekä Suomeen tuhansia uusia seurakuntia. Lähinnä kysymys on siitä, että se tapahtuisi toisia kunnioittavassa ja sovittujen pelisääntöjen mukaan. Jolloin inhimilliset hankaluudet jäävät pois ja mahdollistaisi paremmin yhteistyön.

Room 12:5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;

1 Kor 10:17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

1 Kor 12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;

1 Kor 12:20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.

Ef 4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;

Raamattu opettaa, että Kristuksen ruumiissa (seurakunta) on monia jäseniä, mutta vain yksi seurakunta. Raamattu opettaa, että koska on vain yksi Kristus (Herra Jeesus), niin siksi on olemassa vain yksi seurakunta. Tämä tarkoittaa, että on olemassa vain yksi Jumalan seurakunta maailmanlaajuisesti sekä paikkakunnittain. Raamatun opetuksen mukaan emme voi perustaa tuhansia uusia seurakuntia Suomeen, koska Jumalalla on vain yksi seurakunta.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan seurakunta syntyi paikkakunnalle aina sen seurauksena kun ihmiset tulivat uskoon. On totta, että Jumalan seurakunnan tulee levittäytyä uusille paikkakunnille, jossa ei ole vielä uskovia. Suomessa on lähes jokaisessa kunnassa ja kaupungissa uskovia. Tästä syystä paikkakuntien uskovien tulisi enemmänkin rukoilla sekä ojentautua Raamatulliseen yhteyteen, että he olisivat yksi, niin Isä ja Jeesus ovat yksi.

Jeesus lupasi herätyksen vain yhdellä ehdolla, joka on uskovien suostuminen pyhityksen totuuteen (tarkoittaa myös Jumalan rakastamista sekä uskovien rakastamista) sekä eläminen seurakuntana ykseydestä käsin, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Vain tätä Raamatun opetusta noudattamalla saamme nähdä samanlaisia Jumalan tekoja kuin mitä Hän teki apostolien teoissa. Emme saa kokea herätystä ja ihmisiä tulemaan uskoon omien valintojen ja tekojen kautta, vaan ainoastaan Raamatun sanan lupausten kautta Jumala pelastaa ihmisiä.

Herra Jeesus asetti ihmisten uskoontulemiselle ehdoksi totuuden pyhityksen ja seurakunnan ykseyden. Toki tässä hajaannuksenkin tilassa ihmisiä tulee uskoon, mutta jos seurakunta eläisi totuuden pyhityksessä sekä olisi yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi, niin saisimme nähdä samoja voimallisia asioita kuin mitä tapahtui apostolien teoissa.

Joh 17:
17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-
23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Meidän uskovien ongelma on se, että olemme perustaneet satoja ja satoja jne. seurakuntia, jotka perustuvat joko joidenkin näkyyn tai opilliseen painotukseen. Suomessa on muutamia erilaisia baptistiseurakuntia; helluntaiherätys, joka on jakaantunut erilaisiin ryhmittymiin; vapaaseurakunta, josta syntyi riidan ja erimielisyyden takia cityseurakunta: luterilaisen kirkon sisällä on paljon erilaisia herätysliikkeitä; sekä sen lisäksi on lukuisa määrä erilaisia seurakuntia sekä kirkkokuntien ulkopuolella kokoontuvia uskovia ja ryhmiä. Tämän seurauksena olemme hylänneet Raamatullisen seurakunnan ykseyden ja elämme hajaannuksen tilassa.

Houm seurakunta on yksi seurakunta lisää hajaannuksen pitkässä ketjussa. Houm seurakunta on yhtä syyllinen kuin kaikki muutkin hajaannuksessa elävät seurakunnat ja ryhmittymät. Silloin kun me elämme hajaannuksessa, emmekä ymmärrä Raamatullista ykseyttä, niin se johtaa koko ajan lisääntyvään hajaannukseen ja uusien seurakuntien perustamiseen. Jos Houm seurakunta jatkaa vuosia eteenpäin valitsemallaan tiellä, niin senkin sisältä nousee uusia ryhmiä ja uskovia, jotka haluavat tehdä oman näköisensä seurakunnan ja sen perusteella he irtautuvat Houm seurakunnasta omaksi seurakunnakseen.

Houm seurakunta on saanut mallia sen edeltäjiltä, eli niiltä uskovilta ja yhteisöiltä, jotka ovat irtautuneet ja perustaneet oman seurakunnan. Houm seurakunta jatkaa tämän mallin eteenpäin viemistä niiden sydämissä, jotka tulevina päivinä haluavat perustaa oman seurakuntansa. Tämä on kuin ketjureaktio sekä lumipallo efekti sen takia, koska hyväksymme hajaannuksen sekä kannatamme sitä elämällä hajaannuksessa ja sallimalla hajaannuksen olemassa olemisen. Hajaannuksen ketjua ei voi katkaista mitenkään muuten kuin uskomalla sitä mitä Raamattu opettaa.

Johanneksen evankeliumissa Herra Jeesus kertoo ja opettaa Raamatullisen seurakunnan ja yhteyden (ykseys) perustasta. Jumala pyhittää totuutensa kautta, ne ihmiset jotka Hän on pelastanut ja liittänyt seurakuntaansa. Pyhityksen kautta uskovien tulisi olla yhtä (alkutekstin mukaan yksi), niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Isä ei ollut vapaaseurakuntalainen, eikä Jeesus baptisti, vaan he olivat täydellisesti yhtä ja yksi. Samoin tulisi meidänkin olla. Jumala on antanut kirkkautensa, eli Pyhän Hengen ja sanan totuuden, että me uskovina voisimme olla yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Tämän seurauksena Jeesus lupaa, että maailman ihmiset uskovat Häneen.

Seurakunnan ennallistaminen takaisin alkuperäiseen alkuseurakunnan uskon järjestykseen ei tarkoita sitä, että uskovista tulee täydellisiä, vaan sitä että seurakunta järjestyy elämään uskossa sen mukaisesti mitä Jumala on säätänyt Uuden Liiton seurakunnalle. Silloin kun uskovina, mutta emme täydellisinä kokoonnumme Raamatullisen seurakunnan perustukselle, niin seurakunta ei ole täydellinen, mutta yhteys on täydellistä, koska se perustuu ykseyteen, eikä hajaannukseen. Jumalan asetus seurakunnan ykseydestä on täydellinen, siitäkin huolimatta että yksikään uskova ei ole eikä tule täydelliseksi tässä ajassa.

Herra Jeesus opetti, että seurakunnan tulisi olla täydellisesti yksi (Joh 17:23). Ykseyden täydellisyys ei tarkoita uskovien olevan täydellisiä, koska sitä he eivät ole, eivätkä saavuta sitä tässä ajassa. Seurakunnan ykseyden täydellisyys tarkoittaa seurakunnan järjestäytymistä sellaiseen uskon järjestykseen, joka tekee seurakunnan järjestäytymisen täydelliseksi, vaikka uskovat eivät olekaan täydellisiä. Tämä on Herran Jeesuksen opetus seurakunnasta ja siihen liittyvästä täydellisyydestä. Toivon mukaan ymmärrät tämän asian syvimmän olemuksen, sillä kyse ei ole täydellisestä seurakunnasta, jossa ei olisi puutteita, vaan siitä että seurakunta kaikkine vajavuuksineen ojentautuisi seurakuntana ykseyden tilaan, sillä Herra Jeesus opetti ykseyden olevan täydellisyyttä.

On ihan Raamatullista palvella Jumalaa hajaannuksenkin keskellä, sillä maan päälle ei tule koskaan virheetöntä seurakuntaa, mutta se on mahdollista ja ehdottomasti Jumalan tahto, että haluaisimme uskovina saavuttaa samanlaisen ykseyden kuin mitä oli alkuseurakunnassa, sillä sekään ei ollut täydellinen, mutta se oli kuitenkin siitä huolimatta järjestäytynyt Jumalan tahdon mukaisesti ykseyden järjestykseen.

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Silloin kun elämme hajaannuksessa sekä hyväksymme hajaannuksen, niin emme ole antaneet Jumalan pyhittää meidän sydäntämme seurakunta totuuden alueella. Samoin silloin kun elämme hajaannuksessa sekä hyväksymme hajaannuksen, niin emme ole antaneet Pyhän Hengen vaikuttaa meissä rakkautta Jumalaa sekä Jumalan lapsia kohtaan.

Jumalan käskyjen noudattamiseen sekä Jumalan rakastamiseen Uudessa Liitossa kuuluu yhden seurakunnan (Jumalan seurakunta) yhteydessä eläminen, koska silloin me todella rakastamme toinen toisiamme, kun käytännössä elämme, niin kuin Jumala sanassaan opettaa. Jos emme halua edes uskoa sitä mitä Raamattu opettaa seurakunnasta ja sen ykseydestä, niin silloin meitä ei ohjaa totuus ja Pyhä Henki, vaan sielullisuus sekä väärä opetus seurakunnasta. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei Jeesus lupaa herätystä ja uskoon tulemisia ohi sen mitä Hän on sanassaan luvannut.

On totta, että hajaannuksen keskellä olevan seurakunnan kautta tulee ihmisiä uskoon ja sairaitakin parantuu, mutta ei siinä mittakaavassa kuin alkuseurakunnan aikana, kun he elivät todeksi seurakunnan ykseyden. Hajaannuksessa saamme kokea vain pieniä pisaroita siitä Hengen vuodatuksen sateesta, jonka saisimme kokea seurakunnan ykseydestä käsin.

Jumalattomien ihmisten kylmät ja kovat sydämet eivät ole syy siihen ettemme näe alkuseurakunnan aikaisia Jumalan tekoja. Syy siihen on se ettemme rakasta Jumalaa ja Jumalan lapsia kokosydämisesti, emmekä halua tulla Raamatulliseen seurakunnan ykseyteen, vaan haluamme palvella Jumalaa hajaannuksen keskellä, emme ykseydestä käsin. Jeesus lupasi herätystä, jos olemme seurakuntana yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi.

Alkuseurakunta uskoi tämän ja tulokset olivat valtavat. Alkuseurakunta ei ollut jakautunut eri nimisiin kirkkokuntiin, vaan he olivat yksi seurakunta, niin kuin Raamattu opettaa. Sen tähden Jumala vaikutti voimallisesti alkuseurakunnan kautta. Meillekään ei ole mitään muuta tietä luvattu koskien seurakuntaa. Tiedän sen, että tämä on vaikea ja hankala sekä haasteellinen asia toteuttaa. Siitä huolimatta meidän tulisi sitä rukoilla sydämissämme sekä tuoda sitä esille. Jos olemme avoimia tämän asian suhteen, niin uskon Jumalan johdattavan meitä koko ajan syvempään seurakunnan ykseyteen.

Kaikki uskovat eivät varmasti halua luopua hajaannuksesta ja tulla ykseyden perustalle. Sinä ja minä voimme sen kuitenkin tehdä, jos suostumme uskomaan sen mitä Raamattu opettaa. Jumala ei vuodata väkevää voimaansa ja voiteluaan hajaannuksen keskelle, vaan ykseyden keskelle. Milloin me uskovat heräämme ja uskomme tämän totuuden? Minun sydämessäni on suuri kipu tämän asian takia. Uskon että Jumalan sydämessä on vielä paljon suurempi kipu ja murhe siitä kun Hänen kansansa elää ja vaeltaa hajaannuksessa sekä erossa toinen toisistaan.

Minä olen tullut siihen pisteeseen uskon elämässäni ettei minulla ole enää yhtään tekosyytä sydämessäni, jonka kautta voisin kannattaa ja hyväksyä hajaannuksen (lue eriseuraisuuden). Pelkkä yhteen tuleminen sekä ykseydessä eläminen seurakuntana ei tietenkään yksistään johda siihen, että ihmisiä tulisi uskoon ja Jumalan voima vaikuttaisi voimallisesti, vaan meidän tulee elää totuuden pyhityksessä, joka myös johtaa siihen, että seurakunta elää ykseydestä käsin ja Jeesuksen lupauksen mukaan ihmisiä tulee uskoon ja Jumala toimii voimallisesti seurakunnan kautta.

Radio Dein toimittaja kysyi kuuntelija kysymyksen, että miten Houm seurakunta suhtautuu homoseksuaalisuuteen. Saranpää vastasi, että Houmiin ovat kaikki tervetulleita ja ihminen saa tulla juuri sellaisena kuin hän on ja tämä on yksi osa seurakuntakulttuuria, mitä Houm on lähtenyt luomaan. Niklas vastasi, että olemme halunneet kaikessa osoittaa sitä, että oli sitten kyse homoista tai mistä tahansa, niin me emme halua että ne ovat sellaisia tai nämä ovat tällaisia, vaan me aina haluamme ymmärtää, että tässä on kyse meistä kaikista ja meillä kaikilla on sama tarve ja ongelma ja me kaikki tarvitaan Jeesusta oli sitten kuka tahansa tai minkälaisesta ihmisestä tahansa kyse.

Seinäjoen helluntaiseurakunnan Ville Pitkänen sanoi, että homot ovat ehdottomasti tervetulleita heidän seurakuntaansa, sillä kaikki ihmiset tarvitsevat Jeesusta, mutta emme ajattele, että homous on ikään kuin elämäntyyli, jota uskovan sen jälkeen olisi luvallista harjoittaa, vaan armon pohjalta pyhityselämässä hän kilvoittelee asiassa. Radio Dein toimittaja kysyi onko Houmin opetus samanlaista minkä Ville tässä tiivisti. Houmin pastorit vastasivat sanoen kyllä.

Roomalaiskirjeen opetuksesta, eli Uuden Liiton teksteistä tulee selkeästi ja kiistattomasti esille, että homoseksuaalisuus on syntiä Raamatun sanan opetuksen mukaan. Roomalaiskirje toki tuo myös esille monia muitakin syntejä mm. ahneus, murhat, riita, petos, ylpeys ja rakkaudettomuus.

Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Kreikankielen sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Jae 26 alkutekstin valossa tuo hyvin selkeästi esille sen, että jotkut naiset olivat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden, eli seksuaalisen käyttäytymisen luonnottomaan, joka tarkoittaa lesboutta. Jakeen 27 teksti on yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Alkutekstin mukaan jotkut miehet luopuivat luonnollisesta sukupuoliyhteydestä (seksuaalinen käyttäytyminen, yhdyntä) naisten kanssa, jonka seurauksena nämä miehet harjoittivat seksiä miesten kanssa (homoseksiä), jota Raamattu pitää syntinä.

Roomalaiskirjeen luvun 1 teksti kertoo jakeiden 26 ja 27 synnin olleen homous ja lesbous. Kyse ei siis ollut mistään rituaalisesta pakanallisesta tanssista tai jostain epäjumalanpalveluksen rituaalista tai jostakin riettaasta orgiasta kuten jotkut väärin väittävät, vaan homoudesta ja lesboudesta, jonka UT sanoo kiistattomasti synniksi.

Seurakunnan tulee uskaltaa sanoa rohkeasti synti synniksi, eikä seurakunta saisi vaieta tai olla hiljaa tästä homous asiastakaan, vaan sanoa sen olevan syntiä. Kyse ei tietenkään ole siitä, että seurakunnan tulee toitottaa jatkuvasti tätä asiaa, vaan siitä että silloin kun on sen aika, niin se tulee sanoa selkeästi. Varsinkin silloin jos asiaa kysytään, niin se tulee uskaltaa sanoa suoraan, sillä se ei ole ihmisten tuomitsemisesta, vaan Jumalan sanan totuudesta kertomista.

Miika Ruokanen dogmatiikan professori ja teologian tohtori on sanonut ettei hänellä ole ongelmia kokea hengellistä yhteyttä ihmisten kanssa joilla on homoseksuaalisia taipumuksia. Ruokasen mukaan ainoa ero on siinä, että homoseksuaalisuuden parimuotoa ei siunata.

Raamattu opettaa, että homoseksuaalisuus on synti, eikä Jumalan seurakuntaan voi kuulua tällaisen synnin harjoittaja. Homous ei ole pelkkä taipumus, vaan synti, sillä Raamattu sanoo, että homouden harjoittaja vaihtaa luonnollisen luonnottomaan. Herran Jeesuksen opetuslapsella ei voi olla hengellistä yhteyttä synninharjoittajan kanssa. Uskovalla on yhteys lähimmäisenä ihmisiin myös homoihin, mutta ei hengellistä yhteyttä synninharjoittajien kanssa. Hengellinen yhteys tarkoittaa, että uskoo ja elää Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Tämän vuoksi uskovalla ei voi olla hengellistä yhteyttä homoseksuaalin kanssa.

Perin outo on ajatus joka opettaa, että joillakin ihmisillä on homoseksuaalinen taipumus, mutta heidän tulisi pidättäytyä siitä. Raamattu ei opeta homoutta taipumuksena, vaan valintana sekä syntinä. Raamatun mukaista olisi sanoa, (ei vaatia) että homous on synti, josta voi tehdä parannuksen. Raamatun mukaan synnin vallassa oleva ihminen harjoittaa syntiä ja on synnin orja ja siksi ainoa lääke syntiä vastaan on Jumalan armon kautta tapahtuva parannus, ei ihmisen käsky tai vaatimus.

Raamatun mukaan Jumalan siunaus liittyy Jumalan tahtoon, joka tarkoittaa, että Jumala ei siunaa syntiä. Raamatun näkökulmasta katsottuna Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi koskaan osallistua synnin siunaamiseen. Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on synti. Siksi on päivänselvää, että ihmiset jotka uskovat Raamattuun, eivät anna siunausta homoparien parisuhteelle. Kyse on Jumalan siunauksesta ja Jumala ei todellakaan siunaa syntiä. Kysymys ei ole syrjinnästä, vaan Jumalan tahdosta ja uskon vakaumuksesta ja sen kiinni pitämisestä, että sydämessään uskoo Jumalan sanan totuuteen.

Raamatun opetuksen mukaan on myös selvää, että Jumalan seurakuntaan ei kuulu homoseksuaaleja, eikä muitakaan synninharjoittajia. Sillä Raamattu opettaa, että Jumalan seurakuntaan kuuluvat vain ne, jotka ovat tehneet parannuksen synneistään ja jotka uskovat Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei pidä itseään muita ihmisiä parempana, koska hän on tunnustanut syntisyytensä Jumalalle sekä tarvitsee Jumalan armoa joka päivä. Tässä valossa näyttää siltä kuin muut ihmiset pitäisivät itseään uskovia parempina, koska heille ei kelpaa Jumalan armo. Uskova ihminen pitää itseänsä huonona ihmisenä, koska hän on suostunut uskomaan Herraan Jeesukseen ja muuttamaan elämänsä Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan. On siis aivan turha sanoa, että uskovat leikkivät pyhimyksiä, sillä todellisuudessa ihminen jolle ei kelpaa Jumalan pelastus Herrassa Jeesuksessa pitää itseään parempana ihmisenä kun mitä hän on todellisuudessa.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (homous),
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Kukaan uskova ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä maailmanajassa, mutta synnin harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa, eli eivät voi pelastua. Syntiin lankeaminen on eri asia kuin jatkuvasti elää synnissä ja harjoittaa syntiä. Uskova voi langeta tekemään syntiä, mutta hän ei saisi elää jatkuvassa synnin harjoittamisessa. Uskova voi kuitenkin hylätä syntiä vain sen mukaan mihin saakka hän on Jumalan armosta kasvanut uskossa. Kuten edellä on tullut ilmi, niin todellinen Jumalan armo johdattaa uskovan hylkäämään syntejä sekä kasvattaa elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Seurakunnan johtaminen

Houm seurakunnan kotisivuilla ilmoitetaan, että seurakunnan pastoreina toimivat Niklas ja Tanja Niemelä sekä Johannes ja Jenni Saranpää. Houm Church seurakunnan taustalla on Amazing Grace ry-niminen yhdistys. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu myös johtoryhmä.

Tiit 1:
5 ¶ Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,
6 ¶ jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.
7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,
8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen;
9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

Raamatun opetuksen mukaan paikallista seurakuntaa johtavat vanhimmat, jotka ovat miehiä. Houm seurakunnan käytäntö ja opetus johtavasta pastoripariskunnasta (aviopari) on epäraamatullinen sekä väärä opetus.

Eräs tärkeä ominaisuus tulee olla seurakunnan vanhimmilla, sillä heidän tulee kyetä pitämään kiinni Jumalan sanan totuudesta sekä neuvoa ja kumota Raamatun opetuksen kautta vastaansanojien väärät väitteet ja opetukset.

Vanhemmaksi ei voi kuka tahansa ryhtyä, koska siihen tarvitaan Jumalan kutsu ja armoitus. Eräs tämän päivän iso ongelma on se, että hyvin usein evankelistan kutsumuksen omaavat perustavat oman seurakunnan jota he itse johtavat. Jos uskovalla on pelkkä evankelistan kutsu, niin hän ei voi eikä saa johtaa seurakuntaa, koska evankelistan kutsu ei ole riittävä seurakunnan johtamiseen, vaan sielujen voittamiseen. Toki myös vanhimmilla voi olla sekä paimenen että evankelistan kutsu ja tällaisessa tapauksessa he tietenkin voivat olla mukana vanhimpina johtamassa seurakuntaa, koska heillä on myös evankelistan kutsun lisäksi paimenen kutsu.

1 Piet 5:
1 ¶ Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
5 ¶ Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

1 Tim 4:12 Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.

Room 12:10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

Raamattu opettaa, että vanhempien uskovien sekä seurakunnan johtajien tulee kunnioittaa nuoria uskovia sekä nuorten uskovien tulee kunnioittaa vanhempia uskovia sekä seurakunnan johtajia. Seurakunnan vanhimmat (paimenet) eivät saa hallita seurakuntaa lihassa, vaan heidän tulee olla heille esikuvina sekä johtaa seurakuntaa Jumalan tahdon mukaan. Jos nuoret (tai kuka tahansa) päättävät perustaa oman seurakunnan, niin silloin he eivät toimi Jumalan tahdon mukaisesti, vaan kapinoivat Jumalan säätämystä ja asetusta vastaan. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä pitää niin nuoret kuin vanhemmatkin uskovat yhdessä yhden seurakunnan perustuksella. Jumala ei ole antanut Pyhää Henkeä hajaannusta varten, vaan ykseyttä varten (lue Joh 17 luku).

Eräs tämän päivän ongelma on myös sellainen, jossa joukko nuoria perustaa oman seurakuntansa oman näkynsä pohjalle. Tämä johtuu siitä, että he eivät ole Pyhän Hengen johdatuksessa, sillä Pyhä Henki ei johdata nuoria perustamaan omaa seurakuntaansa, vaan todellinen Pyhän Hengen voima pitää kaiken ikäiset yhdessä koossa toinen toisiaan rakastaen, jolloin he saavat yhdessä kasvaen kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Silloin kun seurakuntaa alkavat johtamaan miehet tai naiset, joilla ei ole siihen Jumalan kutsua ja armoitusta, niin seurakuntaa rakennetaan kuin taloa, joka on täynnä rakennusvirheitä, jotka aikanaan saavat aikaan paljon vahinkoa. Raamatun sanan opetuksen mukaan naiset eivät voi toimia seurakunnan johtajina, ei yksi mies, eikä miehet joilla ei ole Jumalan kutsua ja armoitusta paimenuuteen.

Linkki: Seurakunnan johtamisesta

Seurakunnan elämää

Raamattu opettaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta (Room 10:17). Seurakunnan keskipisteenä ei voi olla valoshowt ja musiikki, vaan Jumalan sanan tulee olla kaiken keskipisteenä. Kun Jumalan sana on kaiken keskipiste, niin silloin Herra Jeesus on seurakunnan keskipiste.

Kol 3:
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Musiikki kuuluu seurakunta elämään, mutta se ei saa olla kaiken keskipisteenä, eikä hengellisen musiikin tehtävä ole herättää sielullisia tunteita, vaan saada aikaan hengellistä rakentumista. Hengellisen ylistyksen ja musiikin tehtävä on rakentaa uskovia hengellisesti.

Raamattu opettaa, että kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin Herran Jeesuksen sanan (Raamatun sanan totuus) tulisi runsaasti asua sydämissämme. Tämän seurauksena seurakunnan jäsenet yhdessä ollessaan opettavat ja neuvovat toinen toisiaan myös hengellisten laulujen kautta. Hengellinen musiikki ei ole pelkkää esittämistä ja esitystä, eikä sen tehtävänä ole nostattaa sielullisia tunteita, vaan rakentaa uskovia hengellisesti. Jumalattomille suunnatun hengellisen musiikin tulisi synnyttää heissä synnintuntoa, ei mukavia sielullisia fiiliksiä.

Johannes Saranpää ja Niklas Niemelä sanovat etteivät he ole muodostaneet käsitystä abortista ja eutanasiasta, koska asiat eivät ole mustavalkoisia. He eivät ole muodostaneet lopullista mielipidettä näistä asioista, vaan sanovat, että näitä pitäisi kunnolla miettiä yhdessä.

Seurakunnan paimenilla tulisi olla selkeä ja Raamatullinen käsitys aborttiin ja eutanasiaan. Abortti on syntiä, sillä siinä surmataan äitinsä kohdussa elävä ihmislapsi. Eutanasia on syntiä, koska siinäkin surmataan ihminen omasta pyynnöstään. Elämä on Jumalan lahja, eikä ihmisellä ole oikeutta missään tilanteessa surmata toista ihmistä.

Linkit: Abortti Eutanasia

Houm seurakunta sanoo, että sen keskeisimpänä sanomana on armo. Houm seurakunnan tiedotteessa sanotaan: Seurakunnan tehtävänä ei ole muuttaa tai vaatia ihmistä muuttumaan, vaan kertoa Jumalasta, joka rakastaa ihmistä sellaisenaan.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

Raamattu opettaa Jumalan armon kasvattavan uskovia hylkäämään syntejä sekä Jumalan armo kasvattaa uskovia elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Uskovan ihmisen tehtävä ei ole muuttaa tai vaatia ihmistä muuttumaan sekä Jumala rakastaa ihmistä sellaisenaan, mutta Hän haluaa kuitenkin muuttaa ihmisen sekä kasvattaa häntä hylkäämään syntejä sekä opettaa uskovia elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Jes 26:10 Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.San

28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Raamatun opetuksen mukaan ensin tulee tunnustaa ja hylätä syntinsä, että voi saada armon. Tietenkään kukaan ei kykene heti kaikkia syntejään edes näkemään tai ymmärtämään, mutta Raamatun kokonaisopetuksen valossa sen mukaan kun ymmärrys kasvaa, niin Jumalan armo opettaa meitä hylkäämään syntejä. Armo ilman parannusta sekä syntien tunnustamista ja hylkäämistä johtaa siihen ettei ihminen opi Jumalan vanhurskautta, vaan hän elää synnin orjuudessa ja vääryydessä. Tästä syystä Raamatullinen järjestys on, että ensin tulee tunnustaa ja hylätä synti, että voi saada armon.

Gal 2:
9 ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen.
10 Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä.

Apt 6:
1 ¶ Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.

Seurakuntien nykyajan iso ongelma on se kun seurakuntien keskipiste menee toiminnan kulujen keräämiseen. Seurakunnat vuokraavat tiloja itselleen sekä rakentavat kalliita rakennuksia, joihin uppoaa isoja summia rahaa joka kuukausi.

Alkuseurakunta kokoontui pääasiassa kodeissa pienemmissä ryhmissä. Näin opetuslapseuttaminen oli paljon tehokkaampaa sekä rahaa säästyi köyhien ja leskien jokapäiväiseen auttamiseen. Alkuseurakunnan ensisijainen rahallinen kohde oli köyhät ja lesket, eli he jotka apua eniten tarvitsivat. Evankeliumia julistettiin kaduilla jumalattomien keskuudessa, jolloin uskovien rahat säästyivät niiden auttamiseen, jotka todella tarvitsivat apua. Nykyään tehdään päinvastoin kuin mitä Raamattu opettaa. Nykyaikana uskovat laittavat rahansa kalliisiin kustannuksiin, mutta köyhille ja leskille ei heru jokapäiväistä apua. Toki on niitäkin uskovia, jotka pyrkivät toimimaan tässäkin asiassa Raamatun opetuksen mukaan, mutta liian paljon uskovien rahat menevät turhan byrokratian pyörittämiseen.

Loppusanat

Tutkimukseni johtopäätöksenä näyttää siltä, että Houm seurakunta kosiskelee ihmisiä mukaan toimintaansa hyvän fiiliksen pohjalta puhuen Jumalan rakkaudesta ja armosta, joka hyväksyy kaikki ihmiset sellaisenaan.

Room 3:
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamattu opettaa, että Jumalan sanan tehtävä on synnyttää synnin tunto, eli tieto ja ymmärrys siitä, että ihminen tarvitsee sovituksen synneilleen sekä Jumalan anteeksiantamuksen, koska muuten ihminen oman valintansa tähden päätyy iankaikkiseen kadotukseen.

Jumalan sanan tehtävä on myös kertoa ihmisille syntien anteeksiantamuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen tekee parannuksen, eli katuu syntejänsä, muuttaa mielensä ja haluaa alkaa ajattelemaan Jumalan tahdon mukaisella tavalla, niin hän uskon kautta Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi.

Houm seurakunta keskittyy voimakkaasti musiikin esittämiseen. Herra Jeesus voi todellakin koskettaa musiikin kautta myös jumalattomia ihmisiä. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä millä tavoin Jumala tahtoo evankeliumia julistettavan. Tällaisella musiikilla saa suuren joukon nuoria seurakuntaan, koska se koskettaa hyvin voimakkaasti nuoren ihmisen herkkää tunne-elämää. Ihmisten tulisi tulla seurakunnan jäsenyyteen synnintunnon ja anteeksiantamuksen kokemisen kautta eikä musiikin herättämien tunteiden kautta. Musiikki kuuluu seurakunta elämään, mutta vain sellainen musiikki, jossa lukee made in heaven eikä made in world.

Nykypäivänä on paljon nuorten sekä myös vanhempien perustamia seurakuntia, joissa painotetaan musiikkia ja ylistyslauluja. Näissä piireissä hyvin usein Jumalan sanan totuus ei saa määritellä sitä mitä Raamatullinen usko on, vaan sen sijaan ylistysmusiikin sanoitukset jatkuvine toistoineen ja uskovan ihmisen omat kokemukset määrittävät sen mitä usko on. Tällä tavoin näissä piireissä ajaudutaan koko ajan yhä kauemmas Raamatullisesta uskosta.

Tänä päivänä korostetaan usein tunnekokemuksia. Ihmiset jotka juoksevat tunteitten perässä eivät jaksa kuunnella totuuden sanaa, jonka tulisi olla kokoontumisemme perusta. Jos kokouksissa ei tapahdu mitään sensaatiomaista ei kokoukset kiinnosta niitä, jotka etsivät tunteita, Jumala on luonut tunteet eikä niissä ole mitään pahaa, mutta usko perustuu Jumalan sanaan, eikä ihmisen tunteisiin

Hebr 4:
12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Jumalan Hengen tehtävänä on Jumalan Sanan kautta erottaa uskovan sisimmästä sielullisuus sekä hengellisyys. Aito usko ei jää kiinni sielulliseen tunne-uskoon, vaan aito usko kasvaa hengelliseksi elämäksi, joka ojentautuu Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Miksi Jumala loi sitten tunne-elämän ihmisen sisälle? Saako ihmisellä olla tunteita? Jumala loi ihmisen sisälle tunteet siksi, että hän eläisi ja tuntisi sisimmässään Jumalan rakkauden, armon, totuuden, pyhyyden, vanhurskauden ja laupeuden. Jumalan valtakunta on iloa, rauhaa ja rakkautta Pyhässä Hengessä. Ihmisellä saa olla tunteet, mutta tunteiden tarkoituksena on kirkastaa Jumalaa ja tuottaa meille iloa sekä että erilaisten tunteiden kautta voisimme toimia kaikissa tilanteissa Jumalan tahdon mukaisesti, eikä tunteita ole tarkoitettu lihan tekojen pönkittämiseen.

Usko ei saa perustua tunteisiin, vaan Jumalan rakkauteen, armoon ja totuuteen. Silloin kun usko on Raamatullista ja Pyhän Hengen vaikuttamaa, niin ihmisen kokemat tunteet ovat sopusoinnussa Jumalan sanan totuuden kanssa. Jumalan vaikuttamaan uskoon kuuluvat tunteet, mutta ne pitävät aina yhtä totuuden kanssa. Esimerkiksi koet iloa silloin kun Jumalan tahto tapahtuu ja koet murhetta synnistä, joka tuhoaa ihmisiä.

Lopuksi haastan sinua ja itseäni, että onko uskomme ja seurakunta elämämme Raamatun opetuksen mukaista vai onko käsityksemme ja uskomme monin paikoin vastoin Raamatun sanan opetusta?
 

Linkki:
Houm Church tausta

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:

youtube.com/XOEXSS6AaOE

 

Petri Paavola 5.3.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
houmchurch.fi
media.dei.fi
citykirkon_sudenkuopat
citykirkko_puree_nuoriin
areena.yle.fi (Ajankohtainen kakkonen)

 

 


 

 

 

 





eXTReMe Tracker