Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Iisebelin synti ja henki

Kun tutkimme Raamatun sanasta Iisebelin toimintaa, niin huomaamme sen että jotkut uskovat toimivat tänä päivänä monessa kohden ihan samalla tavalla kuin Iisebel toimi. Siidonilaisen kuninkaan tytär Iisebel vastusti ja vihasi Jumalan palvelijoita (profeettoja), koska hän halusi palvella omaa jumalaansa oman mielensä mukaisesti.

Iisebelin nimen merkitys

Iisebel nimi tarkoittaa siveetöntä, puhdasta, Baal on koroitettu ja Baal on aviomies. Baal tarkoittaa omistajaa, aviomiestä ja herraa. Baal oli foinikilaisten ja kanaanilaisten jumala (korkein miespuolinen jumaluus).

Iisebel piti itseään puhtaana, vaikka hän teki koko ajan syntiä Jumalaa vastaan. Iisebel oli hengessään kihlannut itselleen Baal epäjumalan "aviomiehekseen", joka omisti hänet ja jota hän palveli.

Tänä päivänä myös samoin Iisebelin hengen vallassa oleva korostaa omaa puhtauttaan, vaikka hän epärehellisesti juonitellen tekee syntiä Jumalaa ja ihmisiä vastaan.

Iisebelin jumala

1 Kun 18:19 Mutta lähetä nyt kokoamaan kaikki Israel minun luokseni Karmel-vuorelle, sekä neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, jotka syövät Iisebelin pöydästä."

Iisebel palveli Baalia (foinikilaisten ja kanaanilaisten korkein miespuolinen jumaluus) sekä babylonialais- foinikilaista Astarte jumalatarta, joka oli rikkauden ja onnellisuuden jumalatar sekä Baalin aviopuoliso.

Baal auringonjumala kultin keskus oli Foinikiassa, josta se levittäytyi muualle. Baalin palvontaan kuului polttouhrien uhraaminen Baalille. Jeremian kirjan mukaan lapsia poltettiin polttouhreina Baalille.

Baalin palvonnassa poltettiin, eli uhrattiin lapsia polttouhreina Baalille, niin samoin myös tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa oleva henkilö pyrkii tuhoamaan ne ihmiset, joiden hän kokee olevansa itselleen uhkatekijöitä.

Iisebelin henki

Iisebelin hengellä tarkoitan uskovia, jotka ovat eksyneet toimimaan samalla tavalla kuin Iisebel toimi. Seuraavaksi tutkimme Raamatun avulla sitä millä tavalla Iisebel toimi sekä sitä miten uskovat voivat myös tänä päivänä langeta toimimaan samalla tavalla kuin Iisebel toimi. Nykyistä seurakunta aikaa koskevissa Iisebelin hengen esimerkeissä on mukana myös tapahtumia, jotka olen itse kokenut ja nähnyt.

Raamattu kuvaa ja kertoo Iisebelin olevan nainen, joka syrjäytti miehen hengellisen johtajan paikalta asettumalla itse johtamaan Herran kansaa. Ennen kuin käymme tutkimaan Iisebeliä ja hänen toimintaansa on syytä mainita eräs tärkeä asia. Nainen on Jumalan luoma upea luomus, joita miehet eivät saa syrjiä ja halveksua. Miehenä oleminen ja miehuus ei ole parempi asia kuin naisena oleminen tai naiseus.

Raamattu opettaa miehen ja naisen langenneen syntiin, jonka seurauksena kumpikaan ei ole toista huonompi tai parempi, vaan molemmat ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä. Raamatun opettama kuva ihmisestä, miehestä ja naisesta on samanarvoinen, sillä he ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä sekä pelastuessaan Jumalan armosta he ovat kummatkin (nainen ja mies) yhtä vanhurskautettuja (armahdettuja) Jumalan edessä. Jumalan sana antaa suuren arvon naiselle, samoin tulee myös meidän miesten antaa heille suuri arvostus. Jumala on tahtonsa mukaan valinnut miehet johtamaan seurakuntaansa ja Iisebel rikkoi tätäkin käskyä vastaan. Kysymys ei ole miehen ja naisen vastakkainasettelusta luonnollisen ihmisen näkökulmasta katsottuna, vaan siitä mitä Jumala opettaa meille sanassaan. Eikä kysymys ole miesten halusta alistaa naisia ja toteuttaa patriakaalista valtaa, vaan Jumalan omasta valinnasta ja tahdosta.

Iisebel halusi hallita ja alistaa niin miehiä kuin naisia, koska hän palveli miespuolista jumalaa (Baal) ja naispuolista jumalatarta (Astarte). Iisebelin hengen vallassa oleva uskova haluaa samalla tavalla alistaa kaikki oman valtansa alle, niin miehet kuin naisetkin. Iisebelin hengen takana on saatanallinen henkivalta, joka haluaa alistaa kaikki valtansa alle, jonka kautta henkivallat koittavat tuhota Jumalan palvelijoita, tuhoamalla ne joiden kuuluisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja nostaa valtaan ne joiden kautta henkivallat onnistuvat tuhoamaan Jumalan palvelijoita. Iisebel myös nostaa esille niitä ihmisiä, jotka eivät kykene estämään hänen johtajuuttansa, koska Iisebel hallitsee näiden ihmisten kautta.

Iisebelin henki vaikuttaa myös sillä tavalla, että se nostaa naisen johtamaan hengellistä työtä tuhoamalla ja syrjäyttämällä  ne miehet, joiden kuuluisi johtaa hengellistä työtä. 

Iisebel langetti Ahabin

1 Kun 16:
30 Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä.
31 Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.
32 Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan.
33 Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.

1 Kun 21:25 Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä.

Iisebel langetti Israelin kuninkaan Ahabin palvelemaan Baalia. Iisebelin vaikutuksesta Ahab hylkäsi todellisen Jumalan palvelemisen vaihtamalla sen Baalin palvontaan.

Jumalan seurakunnassakin joku uskova voi eksyä Iisebelin henkeen, jonka johdosta hän koittaa eksyttää uskovia palvelemaan epäjumalia. Esimerkiksi ekumeenikot ovat Iisebelin hengen vallassa, sillä suuri osa ekumeniassa mukana olevista ei palvele Raamatun Jumalaa, vaan epäjumalia.

Iisebel hävittää Herran profeettoja

1 Kun 18:4 niinpä Obadja oli silloin, kun Iisebel hävitti Herran profeetat, ottanut sata profeettaa ja piilottanut heidät luolaan, viisikymmentä kerrallaan, ja elättänyt heitä leivällä ja vedellä.

Iisebel vihasi ja hävitti Herran profeettoja, koska hän toivoi Israelin kansan palvelevan Baalia juuri sillä tavalla kuten hän halusi ja tahtoi.

Iisebelin hengen vallassa oleva ihminen vastustaa todellisia Jumalan palvelijoita sekä haluaa tuhota heidän palvelutehtävänsä. Iisebelin hengen vallassa oleva ihminen haluaa syrjäyttää todelliset Jumalan palvelijat, koska hän haluaa itse astua esiin ja johtaa hengellistä työtä. Iisebelin hengen vallassa oleva ei kuitenkaan kykene toteuttamaan Jumalan tahtoa, sillä hänen Jumalakuvansa on vääristynyt ja hänen uskonsa on korruptoitunut ja naamioitunut vanhurskaudeksi, vaikka hän palvelee epäjumalia.

Iisebel ja koston henki

1 Kun 19:
1 ¶ Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat,
2 lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: "Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty".

Elia Jumalan Hengen voiman avulla hävitti Baalin profeetat. Iisebel suuttui ja katkeroitui ja vannoi kostavansa Elialle. Iisebelin aikoi kostaa Eliaalle surmaamalla hänet.

Iisebelin hengen vallassa oleva henkilö suuttuu ja katkeroituu sille, joka uskaltaa nousta vastaan Iisebelin oppeja ja uskoa. Tämän seurauksena Iisebelin hengen vallassa oleva suunnittelee koko ajan vastustajiensa eliminoimista. Iisebelin hengen vallassa oleva koittaa hyvin usein estää hänen vastustajiansa siten, että hän ottaa täydellisen johtajan aseman, jonka kautta hän eristää, hyllyttää sekä poistaa vastustajansa tieltään. Iisebelin hengen vallassa oleva keksii kaikenlaisia verukkeita, tekosyitä sekä valheita joiden kautta hän yrittää tuhota vastustajansa.

Iisebel käytti Ahabin valtaa

1 Kun 21:
1 ¶ Näiden tapausten jälkeen tapahtui tämä. Jisreeliläisellä Naabotilla oli viinitarha, joka oli Jisreelissä Samarian kuninkaan Ahabin palatsin vieressä.
2 Ja Ahab puhui Naabotille sanoen: "Anna minulle viinitarhasi vihannestarhaksi, koska se on niin likellä minun linnaani; minä annan sinulle sen sijaan paremman viinitarhan, tahi, jos niin tahdot, minä annan sinulle sen hinnan rahana".
3 Mutta Naabot vastasi Ahabille: "Pois se, Herra varjelkoon minua antamasta sinulle isieni perintöosaa".

4 Niin Ahab tuli kotiinsa pahastuneena ja alakuloisena vastauksesta, jonka jisreeliläinen Naabot oli hänelle antanut, kun tämä oli sanonut: "En minä anna sinulle isieni perintöosaa". Ja hän pani maata vuoteellensa, käänsi kasvonsa pois eikä syönyt mitään.
5 ¶ Niin hänen vaimonsa Iisebel tuli hänen luokseen ja puhui hänelle: "Miksi olet niin pahoilla mielin ja miksi et syö mitään?"
6 Ahab vastasi hänelle: "Siksi, että puhuttelin jisreeliläistä Naabotia ja sanoin hänelle: ‘Anna minulle viinitarhasi rahasta, tahi jos haluat, annan minä sinulle toisen viinitarhan sen sijaan’, mutta hän vastasi: ‘En minä anna sinulle viinitarhaani’".
7 Niin hänen vaimonsa Iisebel sanoi hänelle: "Sinäkö olet käyttävinäsi kuninkaanvaltaa Israelissa? Nouse ja syö, ja olkoon sydämesi iloinen; minä kyllä toimitan sinulle jisreeliläisen Naabotin viinitarhan."
8 Ja hän kirjoitti kirjeen Ahabin nimessä, sinetöi sen hänen sinetillään ja lähetti kirjeen vanhimmille ja ylimyksille, jotka olivat Naabotin kaupungissa ja asuivat siellä hänen kanssaan.

9 Ja kirjeessä hän kirjoitti näin: "Kuuluttakaa paasto ja asettakaa Naabot istumaan etumaiseksi kansan joukkoon.
10 Ja asettakaa kaksi kelvotonta miestä istumaan häntä vastapäätä, että he todistaisivat hänestä näin: ‘Sinä olet kironnut Jumalaa ja kuningasta’. Viekää hänet sitten ulos ja kivittäkää hänet kuoliaaksi."
11 Ja kaupungin miehet, vanhimmat ja ylimykset, jotka asuivat hänen kaupungissansa, tekivät, niinkuin Iisebel oli käskenyt heitä ja niinkuin oli kirjoitettu kirjeessä, jonka hän oli heille lähettänyt.
12 He kuuluttivat paaston ja asettivat Naabotin istumaan etumaiseksi kansan joukkoon.
13 Ja kaksi kelvotonta miestä tuli ja istui häntä vastapäätä. Ja ne kelvottomat miehet todistivat Naabotista kansan edessä sanoen: "Naabot on kironnut Jumalaa ja kuningasta". Silloin he veivät hänet kaupungin ulkopuolelle ja kivittivät hänet kuoliaaksi.
14 Sitten he lähettivät Iisebelille tämän sanan: "Naabot on kivitetty kuoliaaksi".
15 Kun Iisebel kuuli, että Naabot oli kivitetty kuoliaaksi, sanoi Iisebel Ahabille: "Nouse ja ota haltuusi jisreeliläisen Naabotin viinitarha, jota hän ei tahtonut antaa sinulle rahasta; sillä Naabot ei ole enää elossa, vaan on kuollut".
16 Kun Ahab kuuli, että Naabot oli kuollut, nousi hän ja lähti jisreeliläisen Naabotin viinitarhalle ottaakseen sen haltuunsa.

Naabotin viinitarha tapauksesta tulee selkeästi esille se kuinka Iisebel oli taustalla, mutta kuitenkin hän käytti kuninkaan valtaa ja oli todellinen johtaja Ahabin selän takana.

Iisebelin hengessä oleva toimii hyvin usein samalla tavalla, eli hän käyttää todellista valtaa ja johtajuutta muiden selän takaa. Monissa tapauksissa (ei kaikissa) Iisebelin hengen vallassa oleva nainen toimii hengellisenä johtajana miehensä tai jonkun muun miehen selän takana. Hän toimii ikäänkuin hän ei olisi johtaja, mutta hän kuitenkin toisten selän takana tarmokkaasti ja päättäväisesti toimii hengellisenä johtajana.

Iisebel sanoi miehelleen:
"Sinäkö olet käyttävinäsi kuninkaanvaltaa Israelissa? Nouse ja syö, ja olkoon sydämesi iloinen; minä kyllä toimitan sinulle jisreeliläisen Naabotin viinitarhan." Iisebel halusi itse toimia johtajana sekä toimia oman päänsä mukaan. Iisbelin toiminnan keskipiste on minä kyllä teen mitä minä haluan, se tulee esille selkeästi Naabotin viinitarha tapauksesta.

Iisebelin hengen vallassa oleva ei välitä muista kuin itsestään ja niistä jotka toimivat hänen tahtonsa mukaan ja ovat alamaisia hänelle.

Iisebel raivasi tieltään Naabotin petollisen valheen kautta. Iisebel toimitti Naabotia vastaan kaksi kelvotonta ja valheellista todistajaa, jotka antoivat Naabotista väärän ja valheellisen todistuksen. Naabot menetti viinitarhansa sekä henkensä Iisebelin juonittelun seurauksena.  Iisebelin hengen vallassa oleva toimii siten, että hän pyrkii valheella tai omilla väärillä olettamuksillaan raivaamaan tieltä pois ne ihmiset, jotka ovat esteenä hänen suunnitelmiensa toteutumiselle. Nykypäivän Iisebel haluaa tappaa vastustajansa hengellisesti koittaen tuhota heidän palvelutyönsä.

Iisebel tavoitteli maallista mammonaa ja omaisuutta antaessaan Ahabille lupauksen, että hänen avullaan Ahab saisi Naabotin viinitarhan. Iisebel sai aikaan maallista menestystä. Tämä eräs tuntomerkki ja piirre, joka vaikuttaa tänäkin päivänä Iisebelin vallassa olevissa. Iisebelin henki tähtää maalliseen menestykseen ja lupaa maallista menestystä ja saa sen myös joissakin tapauksissa tapahtumaan. Hengelliset arvot eivät ole Iisebelille tärkeitä, vaan raha ja mammona, jota hän tavoittelee.

Iisebelille käy huonosti

2 Kun 9:
5 Ja kun hän tuli sinne, niin katso: sotaväen päälliköt istuivat siellä. Niin hän sanoi: "Minulla on asiaa sinulle, päällikkö". Jeehu kysyi: "Kenelle meistä kaikista?" Hän vastasi: "Sinulle itsellesi, päällikkö".
6 Silloin tämä nousi ja meni sisälle huoneeseen; ja hän vuodatti öljyä tämän päähän ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä olen voidellut sinut Herran kansan, Israelin, kuninkaaksi.
7 Ja sinä olet surmaava herrasi Ahabin suvun; sillä minä kostan Iisebelille palvelijaini, profeettain, veren ja kaikkien Herran palvelijain veren.
8 Ja koko Ahabin suku on hukkuva: minä hävitän Israelista Ahabin miespuoliset jälkeläiset, kaikki tyynni.
9 Ja minä teen Ahabin suvulle saman, minkä Jerobeamin, Nebatin pojan, suvulle ja saman, minkä Baesan, Ahian pojan, suvulle.
10 Ja koirat syövät Iisebelin Jisreelin vainiolla, eikä kukaan ole hautaava häntä." Sitten hän avasi oven ja pakeni.

Jumala näki Iisebelin synnin, kavaluuden ja petollisuuden, siksi Hän sanoi tuomitsevansa Iisebelin, koska hän ei tehnyt parannusta. Samoin myös Ahab joutui tuomion alaiseksi, koska hän salli Iisebelin tekevän syntiä sekä hän antoi Iisebelin hallita ja johtaa hänen selkänsä takana.

Samoin on myös tänä päivänä, että Jumala aikanaan tuomitsee Iisebelin hengen vallassa olevan ihmisen. Iisebelin hengen vallassa oleva saa aikansa touhuta, mutta jos hän ei tee parannusta niin Jumala tuomitsee hänet. Samoin Jumala tuomitsee myös tänä päivänä ne jotka antavat ja sallivat Iisebelin hengen vallassa olevien johtaa ja hallita Jumalan kansaa. Jos Iisebelin hengen vallassa olevat sekä ne jotka antavat Iisebelin johtaa ja hallita tekevät parannuksen, niin Jumala armahtaa heidät.

Ilm 2:
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

Jumala antaa myös Iisebelin hengen vallassa oleville ja hänen kannattajilleen aikaa tehdä parannuksen, mutta jos he eivät tee parannusta, niin Jumala tulee tuomitsemaan heidät.

Iisebelin hengen vallassa oleva hyvin usein korottaa itse itsensä johonkin palvelutehtävään, johon häntä ei ole edes kutsuttu. Ilmestyskirjan 2 luvun mukaan Iisebelin hengen vallassa oleva oli korottanut itsensä profeetaksi, sanoen itse itseään profeetaksi, vaikka hän ei sitä ollut. Koska hän toimi lihan voimalla ja itse valitun tehtävän kautta, niin siksi hän eksytti Jumalan kansaa haureuden harjoittamiseen sekä syömään epäjumalille uhrattua.

Tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa oleva harjoittaa hengellistä haureutta sekä joissakin tapauksissa myös lihallista haureutta. Samoin Iisebel eksyttää ja viettelee Jumalan kansaa syömään epäjumalille uhrattua vääristettyä Jumalan sanan opetusta.

Jos tunnistat olevasi joko Iisebelin hengen vallassa tai Iisebelin kannattaja ja tukija, niin tee parannus ettet joudu Jumalan tuomittavaksi.

Iisebelin tuomio

2 Kun 9:
22 Kun Jooram näki Jeehun, kysyi hän: "Onko kaikki hyvin, Jeehu?" Tämä vastasi: "Kuinka kaikki voisi olla hyvin, kun sinun äitisi Iisebelin haureus ja hänen monet velhoutensa yhä vielä jatkuvat?"
23 Silloin Jooram käänsi vaununsa ja pakeni, huutaen Ahasjalle: "Kavallus, Ahasja!"
24 Mutta Jeehu sieppasi jousen käteensä ja ampui Jooramia hartioiden väliin, niin että nuoli meni sydämen lävitse, ja hän vaipui vaunuihinsa.
25 Sitten hän sanoi Bidkarille, vaunusoturille: "Ota hänet ja heitä jisreeliläisen Naabotin maapalstalle; sillä muistathan, että Herra meidän ratsastaessamme rinnakkain hänen isänsä Ahabin jäljessä lausui hänestä tämän ennustuksen:
26 ‘Totisesti, minä näin eilen Naabotin ja hänen poikiensa veren, sanoo Herra; ja minä olen juuri tällä maapalstalla kostava sinulle, sanoo Herra’. Ota siis hänet ja heitä tälle maapalstalle, Herran sanan mukaan."
27 Kun Ahasja, Juudan kuningas, sen näki, pakeni hän Beet-Gaaniin päin. Mutta Jeehu ajoi häntä takaa ja sanoi:
28 Ja hänen palvelijansa veivät hänet vaunuissa Jerusalemiin ja hautasivat hänet hänen omaan hautaansa, hänen isiensä viereen, Daavidin kaupunkiin.
29 Ahasja oli tullut Juudan kuninkaaksi Jooramin, Ahabin pojan, yhdentenätoista hallitusvuotena.
30 ¶ Sitten Jeehu tuli Jisreeliin. Kun Iisebel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli päänsä ja katseli ulos akkunasta.
31 Ja kun Jeehu tuli portista sisään, kysyi Iisebel: "Kävikö hyvin Simrille, herransa murhaajalle?"
32 Hän käänsi kasvonsa akkunaa kohti ja sanoi: "Kuka on minun puolellani? Kuka?" Niin pari kolme hoviherraa katsoi alas häneen.
33 Jeehu sanoi: "Syöskää hänet alas". Ja he syöksivät hänet alas, niin että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin; ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa.
34 Sitten Jeehu meni sisään, söi ja joi. Ja hän sanoi: "Korjatkaa se kirottu

35 Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet.
36 Ja he tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jeehulle. Niin hän sanoi: "Tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa tisbeläisen Elian kautta: ‘Jisreelin vainiolla koirat syövät Iisebelin lihan;
37 ja Iisebelin ruumis on oleva niinkuin pellon lanta Jisreelin vainiolla, niin ettei voida sanoa: Tämä on Iisebel’".

Jooram oli äitinsä Iisbelin hengen vallan alla, joka haureudellaan ja velhoudellaan (noituus) eksytti Jumalan kansaa. Jooram joutui pakenemaan Jumalan totuuden ja tuomion edessä, sillä hän ei halunnut tehdä parannusta. Jooramin tuomioksi tuli kuolema, joka oli hänelle vääryyden palkka.

Kun Iisebeli kuuli Jeehun tulleen Jisreeliin, niin Iisebel maalasi ihomaalilla silmäluomensa ja koristeli päänsä. Iisebel koitti käyttää lihallista vetovoimaansa Jeehua vastaan, sillä hän koristeli itsensä täyteen lihalliseen koristukseensa.

Jeehun tullessa sisälle Iisebel kyseli kuka on minun puolellani, kuka? Kolme Iisbelin hengen vallan alla olevaa hoviherraa käänsivät päänsä alaspäin kohti Iisebeliä. He perlkäsivät vieläkin Iisebeliä, vaikka Iisebelin tuomion hetki ja vallan riisumisen hetki oli tullut lopulliseen päätepisteeseen.

Iisebel syöstiin alas ikkunasta ja hän kuoli. Näin toteutui Herran sana, eli koirat söivät Iisebelin lihan Jisreelin vainiolla.

Iisebel ja hänen kannattajansa

Samalla tavalla tulee käymään tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa olevalle sekä hänen kannattajilleen elleivät he tee parannusta.

Jos olet Iisebelin kannattaja etkä tee parannusta, niin sinua kohtaa lopulta hengellinen kuolema, jonka kautta eksyt kokonaan pois pelastuksesta ja Jumalan armosta.

Iisebelin hengen vallassa oleva koittaa hurmata ihmisten sydämet oman sielullisuutensa kautta, jonka hän tekee koreaksi, kauniiksi ja lihalle miellyttäväksi. Älä lankea Iisebelin sielullisuuteen, vaan palvele Jumalaa Hengessä ja totuudessa.

Iisebelin hengen vallassa oleva etsii koko ajan niitä, jotka ovat hänen puolellansa tai keitä hän voisi taivutella ja eksyttää hänen puolellensa. Hän ei etsi Jumalan tahtoa, vaan omaa tahtoansa ja hän haluaa toimia oman päänsä mukaan. Iisebelin hengen vallassa oleva voi puhua Jumalan tahdon toteutumisesta, mutta hän ei etsi Jumalan tahtoa, koska hän haluaa toteuttaa oman tahtonsa mukaiset suunnitelmat. Iisebel harhauttaa ja eksyttää kannattajiaan palvelemaan epäjumalia väärän Jumalanpalveluksen kautta, jossa "totuus" on puettu valheasuun, jonka kautta etsitään vain Iisebelin tahtoa ja sitä kuinka ja miten Iisebel tahtoo ja haluaa asioiden olevan.

Iisebel muokkaa oman jumalanpalveluksensa itse itselleen mieluisaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hän vääristää todellisen Jumalan olemuksen sekä Raamatun opetuksen, muokaten itselleen hänen lihansa ja tahtonsa mukaisen jumalanpalveluksen.

Iisebel etsii koko ajan omaa tahtoansa ja pyrkii pitämään langat käsissään. Hän vainoaa todellisia Jumalan palvelijoita ja koittaa estää heitä palvelemasta Jumalaa. Iisebel ei siedä "valtakunnassaan" miehiä, jotka Jumala asettanut paimeniksi opettamaan Jumalan kansaa, siksi hän johtaa joko taustalla tai suoraan edestä omaa "valtakuntaansa".

Iisebelit jotka nykyään johtavat hengellistä toimintaa toimivat myös siten, että he kyllä kutsuvat "valtakuntansa" ulkopuolelta vierailevia puhujia (usein myös miehiä) puhumaan, että kaikki näyttäisi Raamatulliselta. Tällä tavoin Iisebel koittaa hämätä kannattajiaan sekä vastustajiaan, että kaikki näyttäisi olevan Raamatullista, vaikka Iisebelin "valtakunnassa" johtaminen on epäraamatullisesti Iisebelin harteilla.

Iisebel usein myös johtaa "valtakuntaansa" siten, että hän päättää kaikesta ja asettaa miehet vetämään kokouksia sekä opettamaan Jumalan sanaa, mutta nämä miehet ovat kuuliaisia Iisebelille ja puhuvat juuri sitä mitä Iisebel tahtoo kuulla ja mikä on Iisebelin mielen mukaista julistusta. Iisebel hämää kaikkia tällä tavalla, mutta itse asiassa hän johtaa koko ajan ja päättää kaikesta.

Ikävä kyllä jotkut sananjulistajat kiertäessään kyliä ja kaupunkeja tukevat myös Iisebeliä, käydessään julistamassa sanaa Iisebelin "puljussa". Osa näistä julistajista tietää ja näkee, että Iisebel todellisuudessa johtaa tätä hengellistä toimintaa, mutta he eivät halua sanoa mitään koska he haluavat olla esillä ja puhua ihmisille. Osa näistä julistajista ei näe tai ei ymmärrä sitä että Iisebel johtaa paikan hengellistä toimintaa. He eivät ymmärrä siksi, koska he eivät ymmärrä todellisuudessa sitä mitä Jumalan sana sanoo hengellisen työn johtamisesta. Luopumus ja eksymys Jumalan sanasta tässäkin kohden saa monen uskovan ymmärtämättömään tilaan koskien Iisebelin valta-asemaa.

Iisebel voi myös toimia siten, että hän sanoo Jumalan antaneen hänelle tehtävän ja asettaneen hänet johtamaan hengellistä toimintaa. Jumala ei peru asetustaan, jonka Hän on antanut Uuden Liiton kansalle. Raamattu opettaa Jumalan asettaneen hengellisen työn johtamisen jokaisella paikkakunnalla paikkakunnan seurakunnan paimenille, eli miehille. Jumala ei toimi vastoin tahtoaan ja asetustaan.

Iisbelin kannattajat ovat uskollisia Iisebelin palveljoita, koska he pelkäävät häntä. Pelon saa aikaan usein se, että he luulevat Iisebelin olevan Herran valittu profeetta tai "johtaja", vaikka Iisebel on eksyksissä ja eksyttäjä.

Jumala antaa Iisebelin touhuilla aikansa, mutta lopulta tuomitsee hänet. Iisebelin imperiumi ja valta murenee ja hävitetään sinä päivänä kun Jumala tuomitsee hänet. Samoin Jumala tulee tuomitsemaan myös Iisebelin kannattajat.

Ahab lankesi Iisebelin viettelykseen

1 Kun 21:
20 Ahab sanoi Elialle: "Joko löysit minut, sinä vihamieheni?" Hän vastasi: "Jo löysin. Koska sinä olet myynyt itsesi tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä,
21 niin katso, minä annan onnettomuuden kohdata sinua ja lakaisen sinut pois ja hävitän Israelista Ahabin miespuoliset jälkeläiset, kaikki tyynni.
22 Ja minä teen sinun suvullesi niinkuin Jerobeamin, Nebatin pojan, suvulle ja niinkuin Baesan, Ahian pojan, suvulle, koska sinä olet vihoittanut minut ja saattanut Israelin tekemään syntiä.
23 Myöskin Iisebelistä on Herra puhunut sanoen: Koirat syövät Iisebelin Jisreelin muurin luona.
24 Joka Ahabin jälkeläisistä kuolee kaupungissa, sen koirat syövät, ja joka kuolee kedolle, sen syövät taivaan linnut."
25 Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä.
26 Hän teki ylen kauhistavasti, kun lähti seuraamaan kivijumalia, aivan niinkuin amorilaiset tekivät, jotka Herra karkoitti israelilaisten tieltä.
27 Mutta kun Ahab kuuli nämä sanat, repäisi hän vaatteensa, pani paljaalle iholleen säkin ja paastosi. Ja hän makasi säkki yllänsä ja liikkui hiljaa.
28 Niin tisbeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana:
29 "Oletko nähnyt, kuinka Ahab on nöyrtynyt minun edessäni? Koska hän on nöyrtynyt minun edessäni, en minä anna onnettomuuden tulla hänen aikanansa: hänen poikansa aikana minä annan onnettomuuden kohdata hänen sukuansa."

Ahab oli ollut Iisebelin vallan ja vaikutuksen alla, siksi hän piti Eliaa Jumalan todellista profettaa vihollisenaan. Iisebeli vietteli ja eksytti Ahabin tekemään syntiä, eli sitä mikä on pahaa Herran silmissä.

Samoin on myös tänä päivänä, että ihmiset jotka ovat Iisebelin vallan alla sekä tukevat häntä pitävät Jumalan todellisia palvelijoita vihollisinaan, koska Iisebelin kannattajat tukevat Iisebelin eksytyksiä.

Ahabin parannus. Ahab tuli synnintuntoon ja teki parannuksen ja nöyrtyi Jumalan edessä, siksi hän sai armon Jumalan silmien edessä. Iisebelin hengen vaikutuksen alla olevan tulee nöyrtyä ja hylätä Iisebelin eksytys, opit sekä Iisebelin vallan tukeminen. Tämä johtaa parannuksen tekemiseen kun nöyrrytään Jumalan edessä. Iisbelin hengen vaikutus on syvä ja suuri ylpeys sekä vihollisuus todellista Jumalan tahtoa vastaan, siksi Iisebelin hengen vallassa olevan tai sen tukijan täytyy nöyrtyä Jumalan edessä ja tehdä parannus.

Jos sinä olet Iisebelin hengen vallassa tai hänen tukijansa, niin nöyrry ja tee parannus ja Jumala armahtaa sinut ja johdattaa sinut terveeseen ja Raamatulliseen uskoon.

 

Petri Paavola 2011

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Gill's Expositor
Online Bible Hebrew and Greek Lexicons
Aapeli Saarisalo:Raamatun sanakirja

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker