Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Islam on myös poliittinen uskonto

Islam on poliittinen uskonto, joka tulee esille koraanista, sunnasta (Muhammedin opetukset ja käytännön toteutus sekä koraanin tulkinta) ja muslimien historiasta. Kun tutkimme Muhammedin elämää, niin näemme hänet ei vain yksistään profeettana, vaan myös Medinan kaupungin poliittisena hallitsijana. Muhammed asetti Medinan lainsäädännön perustumaan koraanin opetuksille. Tämän seurauksena kaikki islamistiset liikkeet pyrkivät perustamaan Islamin lait (sharia-laki) alueille, jota he hallitsevat. Heidän pyrkimys ei ole vain uskonnollinen ja poliittinen valta, vaan he pyrkivät myös sotilaalliseen valtaan siellä missä Islamin usko hallitsee.

 

Muhammedin toive ja halu oli perustaa islamilaisia valtioita ja asettaa Islam hallitsemaan koko maailmaa. Islam on uskonto, joka on poliittinen ja sotilaallinen instituutio, jonka pyrkimyksenä on perustaa islamilaisia maita islamilaisine lakeineen.

 

Eräs entinen muslimi sanoi minulle, että Muhammedin elämä oli sotimista valloitussodasta toiseen. Kuolinvuoteellaan Muhammed kirosi juutalaiset ja kristityt sekä kehotti kannattajiaan käymään sotaa uskottomia vastaan. Islamin uskon alkuhistoria oli täynnä sotaa, kauhua ja veritöitä.

 

Heidi Hautala sanoi, että olisi hyvä jos Islam palaisi takaisin alkuperäisiin hyviin arvoihin rauhaan ja harmoniaan, jotka tulisi nostaa takaisin Islamin uskon keskiöön. Hautala ei tunne Islamin veristä historiaa, eikä tiedä sitä että Islam on sodan uskonto, ei rauhan uskonto.

 

A2 Islam-illassa Juha Ahvio sanoi että on ymmärrettävä Islamin teologiset ja valtio-opilliset lähtökohdat, jotka ovat radikaalisti erilaisia kuin juutalais-kristilliset lähtökohdat. Ahvio sanoi ettei Islamin uskonnossa ole valtio-opillisesti eroa, tarkoittaen sillä että moskeija (Islamin usko) ja valtio ovat yhtä ja samaa asiaa. Juha Ahvio oli oikeassa, sillä Islam on poliittinen uskonto.

 

A2 Islam-illassa Sadek Elwan sanoi puhelimen kautta myöntävänsä olevansa islamisti, joka ajaa Islamin uskoa kaikilla elämän tasoilla myös poliittisella tasolla ja muslimeita pitäisi ohjata muslimilakien kautta ja heihin tulee soveltaa islamilaisia lakeja. Sadek sanoi, että suurin osa muslimeista ajattelee että heihin tulisi soveltaa islamilaisia lakeja kuten avioliitto kysymyksissä ja muissa kysymyksissä.

 

A2 Islam-illan juontaja kysyi Sadekilta, että miksi hän kannustaa nuoria miehiä sotimaan Islamin puolesta. Sadek vastasi ettei hän suoranaisesti kannata sotaan lähtemistä, vaan hän kannattaa itse jihad käsitettä. Juontaja sanoi Sadekille, että hän oli aikaisemmin päivällä sanonut kannustaneensa miehiä lähtemään sotimaan Syyriaan ja nytkö hän ei enää uskalla sitä sanoa tässä ohjelmassa.

 

Sadek sanoi että totta kai hän kannattaa jos jollakin miehellä on kommandotaidot tai erikoiskoulutus niin siitä olisi hyötyä. Sadek jatkoi sanoen totta kai minä kannatan, mutta jokainen päättää itse kannattaako lähteä vai ei. Sadekin sanoista tulee ilmi se sama koraanin ja Islamin ajatus, joka kannustaa muslimeita sotimaan ei-muslimeita vastaan.

 

Nettisivulla islamreligion.com (katso lähdeluettelosta), joka on islamilainen lähde on artikkeli muslimimaailman poliittisesta järjestelmästä. Artikkelin mukaan profeetta Muhammed ja hänen seuraajansa kuuluivat yhtenäiseen yhteisöön, joka perustui uskonnon ja valtion väliseen yhteyteen, jossa usko ja politiikka olivat erottamattomat.

 

Artikkelin mukaan nykyiset sekä menneet muslimimaailman ongelmat (väkivalta ja levottomuudet) johtuvat siirtomaiden sekaantumisesta muslimien asioihin. Artikkelin mukaan kun yhteiskunta palaa takaisin hallitsemisen periaatteisiin, jossa Islam hallitsee, niin vasta silloin yhteiskunta voi menestyä.

 

Edellä on selkeät todisteet siitä kuinka Islam on poliittinen uskonto, joka pyrkii asettamaan islamilaiset lait sinne missä muslimit asuvat. Koraanin kirjaimellisesti uskovat muslimit eivät hyväksy länsimaiden lakeja, vaan he pyrkivät kaikin tavoin asettamaan islamilaisia lakeja asuinalueilleen.

 

Kun Suomeen tulee yhä enemmän koraaniin kirjaimellisesti uskovia muslimeita, niin heidän vaatimuksensa islamilaisten lakien noudattamisesta Suomessa lisääntyy. He ovat valmiita tekemään kaikkensa, että saavat noudattaa islamilaisia lakeja. Uskon, että jotkut heistä ovat valmiita väkivallan ja levottomuuden lietsonnan kautta aikaan saamaan islamilaisten lakien noudattamisen Suomessa asuville muslimeille.

 

Meidän tulee myös muistaa se, että koraaniin kirjaimellisesti uskova muslimi uskoo, että Allah on antanut lakinsa koko maailmalle. Tämä tarkoittaa sitä, että koraania kirjaimellisesti noudattavat muslimit pyrkivät kaikin tavoin tekemään islamilaisen valtion siitä alueesta, jossa he asuvat.

 

Ymmärrän ettei moni ota sitä vakavasti mitä olen kirjoittanut. Siitäkin huolimatta olisi syytä tutkia mitä tapahtuu islamistisissa maissa, joissa uskotaan kirjaimellisesti koraania. On syytä ottaa vakavasti loputtomat ääri-islamistien terroristiteot sekä heidän aiheuttamansa levottomuudet. Edellä olevat asiat puhuvat sen puolesta, että islamilainen koraania kirjaimellisesti uskova kulttuuri ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntajärjestykseen. Toivon mukaan Suomen päättäjät heräävät ajoissa, ennen kuin se on liian myöhäistä.

 

Sharia-laki

 

Islamin mukaan sharia-lain määräykset tulevat koraanin opetuksesta ja sunnasta. Sharia-lain kautta muslimit kokevat elävänsä hyvässä islamilaisessa yhteiskunnassa. Muslimit uskovat, että Allah määräsi sharia-lain koko ihmsikunnallle. Islamin uskon mukaan sharia-lakia vastaan rikkominen tai ettei hyväksy sitä on kapinaa Allahia vastaan ja uskollisten muslimien tulee taistella Allahin ja sharia-lain puolesta. 

 

Islamin uskossa uskonto ja politiikka ovat yhtä, joka toteutuu sharia-lain kautta. Sharia-lakiin kuuluu:

 

1. Palvonta (al-ibadat):

Rituaalinen puhdistautuminen (Wudu)

Rukoukset (Salah)

Paastot (Sawm, Ramadan)

Hyväntekeväisyys (Zakat)

Pyhiinvaellus Mekkaan (Hajj)

2. Vuorovaikutus (al-muamalat):

Taloudellinen tuki

Lahjoitukset

Perintöihin liittyvät lait

Avioliitto, avioero, lastenhoito

Syöminen ja juominen (rituaalinen teurastus)

Rangaistukset rikoksista

Sota ja rauha

Oikeudelliset asiat (mm. todistaminen)

 

Jihad kuuluu sharia-lakiin, sillä jokaisen muslimin on otettava osaa jollakin tavalla jihadiin. Jihadin kirjaimellinen merkitys on taistella, kamppailla, ei pyhä sota, niin kuin usein kuulee sanottavan. Koraanin opetuksen perusteella ei ole kuitenkaan väärin käyttää sanoja pyhä sota yhdistettynä jihadiin, koska koraani kannustaa muslimeita taistelemaan ja sotimaan ei-muslimeita vastaan.

 

Muhammed oli uskonnollinen ja poliittinen johtaja. Viimeisen yhdeksän elinvuotensa aikana hän suoritti keskimäärin 6 viikon välein jihadin mukaisia väkivaltaisia tekoja. Medinassa kirjoitetun koraanin sisällöstä 24% käsittelee jihadia sekä 17% on omistettu juutalaisten vihaamiseen.

 

Bukharissa (traditio) on 645,745 sanaa, joista 132,315 sanaa on omistettu jihadille. Bukharissa 98,3% jihad käsitetään uskottomien tappamiseksi. Muhammedin elämänkerrassa (Sira) 68% tekstistä kertoo jihadista, eli sodasta uskottomia vastaan. Monet muslimit sanovat ettei jihad tarkoita sotimista, mutta Islamin omat lähteet todistavat jihadin olevan sodankäyntiä ei-muslimeita vastaan.

 

Sharia-laissa ovat mm. seuraavat säädökset:

 

- Varkaalta katkaistaan oikea käsi


- Yhdenkään koraanin kohdan kritisoiminen tai kieltäminen rangaistaan kuolemalla


- Kritisoiminen tai profeetta Muhammedin kieltäminen rangaistaan kuolemalla


- Kritisoiminen tai Allahin kieltäminen, Islamin kuun jumalan rangaistaan kuolemalla


- Muslimi, joka hylkää Islamin uskon rangaistaan kuolemalla


- Ei-muslimi, joka johdattaa muslimin pois Islamin uskosta rangaistaan kuolemalla


- Ei-muslimi mies, joka avioituu musliminaisen kanssa rangaistaan kuolemalla


- Muslimimies voi avioitua tyttölapsen kanssa ja yhtyä tähän kun hän täyttää yhdeksän vuotta


- Muslimityttöjen häpykielet tulee leikata


- Musliminaisella voi olla vain yksi aviomies, mutta muslimimiehellä voi olla neljä vaimoa yhtä aikaa: Muhammedilla voi olla enemmän kuin neljä vaimoa

 

- Mies voi erota vaimostaan ilman vaimon suostumusta, mutta vaimo tarvitsee miehen luvan erotakseen miehestään

 

- Mies voi lyödä (hakata) vaimoaan, jos hän on tottelematon

 

- Neljän miehen todistus tarvitaan, että naisen raiskaaminen voidaan näyttää toteen

 

- Nainen ei puhua yksin miehelle, jos hän ei ole naisen aviomies tai sukulainen

 

- Liharuoka täytyy olla Allahille uhrattu (Halal)

 

- Muslimi saa valehdella ei-muslimille, jos siitä on hyötyä Islamin uskolle. Muslimin ei tarvitse tuntea siitä syyllisyyttä tai häpeää jos hän valehtelee ei-muslimille

 

- Jihad sota ei-muslimeita vastaan on jokaisen muslimin velvollisuus sekä jokaisen muslimivaltion päämiehen velvollisuus. Jos valtion päämies kieltäytyy jihadista ja rikkoo sharia-lakia vastaan, niin hän on kelvoton kansansa johtajaksi

 

- Muslimi saa murhan (tapon) anteeksi, jos hän on tappanut uskosta luopuneen muslimin tai aviorikkojan

 

- Muslimia ei kohtaa kuolemanrangaistus, jos hän tappaa ei-muslimin

 

- Sharia-laki määrää kuoliaaksi kivittämisen ja mestaamisen synneistä kuten tappaminen, aviorikos, prostituution harjoittaminen

 

- Ei-muslimi ei ole tasavertainen muslimin kanssa. Ei-muslimilta on kielletty avioliitto musliminaisen kanssa sekä puhua omasta uskonnostaan

 

- On rikos myydä aseita ei-muslimille, joka käyttää niitä muslimeita vastaan. Ei-muslimi ei voi kirota muslimia, eikä sanoa loukkaavia sanoja Allahia vastaan tai Islamin profeettaa tai paljastaa muslimien heikkoja kohtia. Muslimi voi kirota, kritisoida tai sanoa mitä tahansa loukkaavaa muista uskonnoista

 

- Ei-muslimi ei voi periä muslimin perintöä

 

- Homoseksuaalisuus rangaistaan kuolemalla

 

- Musliminainen menettää lastensa huoltajuuden jos hän avioituu uudelleen

 

- Musliminaisen tulee peittää jokainen osa kehostaan, jokainen seksuaalinen osa. Jotkut Islamin koulukunnat hyväksyvät naisen paljastavan kasvonsa, mutta jotkut eivät salli sitä

 

- Muslimimies saa anteeksi vaimonsa surmaamisen, jos vaimo on jäänyt kiinni aviorikoksesta

 

Sharia-laki jakaa maailman kahteen osaan: Rauhan taloon (Dar al-Islam) ja sodan taloon (Dar al-Harb). Jihadin kautta muslimit muuttavat sodan talon (ei-muslimi hallintoa) rauhan taloksi (muslimi hallinto), jota muslimit hallitsevat. Jotkut vapaamieliset muslimit vastustavat sotaisaa jihadia, mutta monet muslimit hyväksyvät sotaisan jihadin. Tämä tarkoittaa sitä, että monen muslimin mielestä jihadin kautta voidaan käydä "pyhää sotaa". Islamilaiset terroristiliikkeet oikeuttavat itselleen terrorismin ja veritekojen tekemisen jihadin kautta.

 

Esimerkiksi monet suomalaiset naiset, jotka ovat kääntyneet muslimeiksi eivät välttämättä joudu tekemisiin sharia-lain kanssa kovinkaan paljoa, koska sharia-laki on kielletty Suomessa. Muslimien tavoite on kuitenkin yrittää saada aikaan sharia-laki, jota kaikki muslimit noudattaisivat kaikkialla.

 

Otan esimerkiksi naisten raiskaustapaukset sharia-lain kautta. Kukaan nainen ei voi toimia todistajana raiskaajaa vastaan, ei edes raiskattu nainen, vaan siihen tarvitaan neljän miehen todistus. Tämä tarkoittaa sitä, että Islamin lakien mukaan suurin osa raiskaustapauksista jää selvittämättä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tämä laki on tehty suojelemaan miehiä heidän seksinhimoissaan, sillä he voivat tilaisuuden tullen raiskata niin monta naista kuin he haluavat, koska neljän miehen saaminen todistamaan heitä vastaan on erittäin vaikeaa.

 

Aikuisen miehen ja pikkutytön välinen avioliitto ja lupa tyttöön yhtymiseen yhdeksän vuoden iässä täyttää pedofilian tunnusmerkit, joka on rangaistava rikos Suomessa.

 

Internetissä on julkistettu Sakeenah Vuorisen suomentama julkaisu: Siskojen tehtävä Jihadissa. Kun luet tuon julkaisun, niin pääset selville siitä mihin koraania kirjaimellisesti noudattavat islamilaiset ääriliikkeen muslimit uskovat. Naisen tehtäviä jihadissa ovat:

 

Siskojen tehtävä Taistelukentällä

1. Osallistuminen itse Taisteluun

2. Taistelijoiden tukeminen taistelukentällä

3. Vartiointitehtävä tai Suojelu

Siskojen tehtävä Taistelukenttien ulkopuolella

1. Mujaahid-lasten kasvatus

2. Fyysinen valmennus

3. Rakkaiden kannustus Jihaadiin

4. Valmennus taistelulääkinnässä ja ensiavussa

5. Akateemisellä tasolla

6. Varojenkeruu

7.Du'aa! (kutsu rukoukseen ja palvontaan)

 

Sakeenah Vuorinen siskojen tehtävä jihadissa: Ja kun Jihaad on Fard-ul-'Ayn (henkilökohtainen velvollisuus, kuten rukous ja paasto - se, että yksi henkilö suorittaa sitä, ei nosta sen velvollisuutta pois kaikkien muiden harteilta), kuten se on tällä hetkellä johtuen vihollisen ylivallasta lukuisissa Muslimimaissa, velvollisuus osallistua Jihaadiin on molempien, miesten ja naisten velvollisuus.

Sakeenah Vuorinen siskojen tehtävä jihadissa: Painota, kun kasvatat pieniä lapsia, että heidän ei tule lyödä Muslimia, mutta mieluummin antaa anteeksi, ja että heidän tulisi suunnata vihansa Allaahin vihollisiin, jotka taistelevat Muslimeita vastaan. Opeta heille tämän lauseen tarkoitus: "Ashiddaa'u 'alal-kuffaari ruhamaa'u baynahum" (Vahvoja uskottomia vastaan ja armollisia keskenään). Jos on tarvetta, voit tehdä korvikevihollisen (voi olla esim. nyrkkeilysäkki) ja rohkaista lapsia, etenkin poikia, käyttämään sitä ja näin keräämään voimaa samalla kun he oppivat hallitsemaan ja suuntaamaan vihaansa.

Sakeenah Vuorinen siskojen tehtävä jihadissa: Jos olet tehnyt yllä mainitut 3. Ja 4., on hyvä idea tutustuttaa lapsesi nuorena (turvallisten lelujen kanssa) maaliammuntaan aikuisten valvoessa. Tee heille hyvin selväksi keitä heidän maalinsa tulisi olla ja kuka heidän maalinaan EI tulisi olla. Tämä voidaan toteuttaa leikkiaseiden ja leikki sotapakettien avulla, ja osallistumalla urheilulajeihin jotka kehittävät hyvän käsi-silmä kordinaation, kuten tikanheitto ja jousiammunta. Jos sinulla on aikaa lapsillesi, niin voit leikkiä heidän kanssaan armeija- ja sotaleikkejä hauskalla tavalla, ja saada heidät näistä kiinnostuneeksi (vastakohtana hyödyttämiin, mutta hyvin suosittuihin urheilulajeihin), sitten tämä, In shaa Allaah, lasketaan Jihaadiksi itsekseen (sillä Jihaadin valmistelu on itse osa Jihaadiä). Voit harjoitella heidän edessään omassa kodissanne käyttäen heidän lelujaan. Lapset oppivat matkomaan mitä aikuiset tekevät. In shaa Allaah huomaat pian että he ovat kiinnostuneita ja matkivat tekojasi ja heistä tulee järjestelmällisiä mestareita ennen kuin huomaatkaan. Tottakai, jos omistat oikean aseen, niin pidä se hyvin hyvin kaukana lasten ulottumattomissa äläkä käytä sitä heidän edessään.

Sakeenah Vuorinen siskojen tehtävä jihadissa: Saa lapsesi innostumaan Jihaadista hankkimalla sotakirjoja (mieluiten kuvallisia) ja muita vastaavia kirjoja, CD:tä jne. ja vieraille eri www-sivuilla lastesi kanssa, ja käytä hyväksesi myös muita internetlähteitä. Näytä heille kuvia Mujaahideen:stä (tekemässä du'aa, rukoilemassa, harjoittelemassa etc. - ei mitään 'havainnollista', kiitos) ja kannusta heitä tulemaan samanlaiseksi kuin nämä ihmiset vähintään. Tutustuta heidät erilaisiin aseisiin ja sota-ajoneuvoihin kuvien ja lelujen kautta. Ole kiltti ja pidä huoli siitä, mitä nuoret lapset näkevät ja mitä eivät. Voit huomata, että sinun pitää jättää ulos monia asioita, joten ole varovainen (voit tehdä leikekirjan leikkaamalla vain ne kuvat mitä haluat heidän näkevän). Älä aliarvioi sen pysyvää vaikutusta mitä nuo pienet silmät ja korvat ottavat vastaan ensimmäisten elinvuosien aikana! Mikä on kaikkein tärkeintä, on luottamuksen rakennus ja rakkauden istutus Allaahia, Profeettaa , Jihaadia ja Qur'aania kohtaan, jotta niistä kaikista tulisi osa lapsen tulevaa luonnetta, In shaa Allaah.

Koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit valmentavat naiset ja lapset jihadiin, eli käymään sotaa ei-muslimeita vastaan. Edellä olevat tekstinosat tuovat selkeästi esille, että kirjaimellisesti koraania noudattavat muslimit uskovat, että jokaisen muslimin on otettava osaa jollakin tavalla jihadiin.

 

Suomen viranomaisten olisi aika herätä todellisuuteen sekä evättävä muslimeilta kaikenlainen yritys sharia-lain noudattamiseen. Jos jotkut Suomessa asuvista muslimeista haluavat noudattaa sharia-lakia, niin he voivat muuttaa asumaan sellaiseen muslimimaahan, jossa sitä noudatetaan.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Islamin uskosta ajatuksia


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker