Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus rakastaa sinua - älä sulje silmiäsi sinua ympäröivältä todellisuudelta

Elämme ajassa, jossa Raamatun lopunajan profetiat alkavat täyttymään nopeassa tahdissa silmiemme edessä. Herran Jeesuksen opetuslapsen keskipiste tulee olla Jumalan rakkaudessa, totuudessa ja armossa, joka on Herrassa Jeesuksessa. Herra Jeesus opetti kuinka ennen Hänen toista tulemustaan uskovien on valvottava tilaansa sekä katsottava ettei kukaan eksytä heitä. Herran Jeesus vastasi mm. Matteuksen evankeliumin luvussa 24 siihen mitkä merkit edeltävät Hänen toista tulemustaan. Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti meidän tulisi ymmärtää aikain merkkejä ja seurata niiden kehittymistä sekä pitää uskomme keskipiste Herrassa Jeesuksessa totuuden rakkaudessa.

Olen saanut sydämelleni kehotuksen kirjoittaa siitä kuinka moni uskova voi nyt pahojen aikojen saapuessa ajatella sitä, että nyt keskityn yksin Jeesukseen, enkä halua nähdä ja kuulla sitä mitä maailmassa tapahtuu. Jos haluat todella olla sellainen uskova, jonka keskipiste on Herra Jeesus, niin silloin sinun tulisi noudattaa Herran Jeesuksen opetusta aikain merkkien seuraamisesta, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Jos pistät pääsi pensaaseen etkä halua nähdä sitä mitä nyt on tapahtumassa, niin voit joutua todella suuriin vaikeuksiin, koska sielustasi käydään kovaa taistelua, vaikka oletkin uskossa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus nimenomaan varoitti ettemme eksyisi odottaessamme Hänen tulemustaan ja kehotti meitä seuraamaan aikain merkkejä, koska silloin meidän uskomme keskipiste Jeesukseen toimii oikealla tavalla. Herra Jeesus rakastaa sinua ja Hän rakkaudessaan haluaa ohjata ja auttaa sinua kulkemaan läpi vaikean ajan, joka odottaa ihmiskuntaa, mutta Hänen rakkautensa avulla sinä selviät lopulta perille päämäärään, joka on Herramme Jeesuksen kohtaaminen ja iankaikkisen elämän viettäminen ikuisesti Hänen kanssaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Koronavirus epidemia maailmanlaajuisena pandemiana on todella merkittävä aikain merkki, koska Herran Jeesuksen sanojen mukaan ruttotauteja (kulkutauteja) tulee esiintymään monin paikoin (maailmanlaajuisesti) ennen Hänen tulemustaan. Illuminaatit ovat jo usean vuoden ajan sanoneet kuinka ihmiskunta tulee hyväksymään uuden maailmanjärjestyksen ainoastaan kaaoksen ja tuhon kautta. Koronavirus on illuminaatin liikkeelle laittama virus, jonka tarkoitus on saada aikaan kaaosta ja tuhoa maailmassa, että ihmiset hyväksyisivät uuden maailmanjärjestyksen. Kirjoitukseni lähdeluettelossa on kaksi video linkkiä, jossa kerron tarkemmin siitä miten ja millä tavalla koronavirus on ihmisen manipuloima.

Olemme ajassa, jossa pian käteinen raha poistuu maailmasta ja sen tilalle tulee bioraha, joka aluksi toimii muovisten sirukorttien kautta, mutta ajan kanssa ehkä piankin muovikortit poistuvat ja niiden tilalle tulee jonkinlaisella tekniikalla ihmiseen istutettava biotunniste, jonka avulla hoidetaan raha-asiat ja kaikki muut henkilöön liittyvät asiat. Jokainen Raamatun sanan totuutta ymmärtävä ymmärtää, että tällainen "biotunniste", tai mikrosiru ja rokotteen kaltainen hybridi jne. mikä sen nimi tuleekin olemaan, joka istutetaan ihmisen ihon alle tulee olemaan lopulta Raamatun profetoima pedon merkki. Antikristus, kuka hän sitten onkin tulee asettamaan voimaan maailmanlaajuisen merkintäjärjestelmän, jota tullaan markkinoimaan hyvänä asiana, sillä sen sanotaan pelastavan henkesi (sisältää "suoja-aineita" sairauksia vastaan) sekä auttavan sinua asioimaan kaikissa asioissa koskien elämääsi, koska biotunniste kulkee mukanasi, sillä se on istutettu sinun ihosi alle.

Antikristuksen pedon merkki ei tietenkään ole hyvä asia, mutta sitä tullaan markkinoimaan sellaisena, vaikka se onkin eksytys ja todella paha asia. Nyt meneillään olevien uuden maailmanjärjestyksen esivalmisteluiden sanotaan olevan hyviä asioita, mutta niiden päämäärä on lopulta ihmisten tuhoaminen. Moni uskovakin voi nähdä tämän kaiken kivana ja hyvänä edistyksenä, ymmärtämättä tämän kehityksen päämäärää. Meidän tulee avata silmämme ja sydämemme totuudelle, niin ettemme eksy tässä ajassa, jossa niin monella tavalla uskoviakin yritetään eksyttää pois totuudesta.

Itse näen, että nyt maailmassa olevat valmistelut erilaisista biotunnisteista on esivalmistelua lopullista pedon merkkiä varten. Kukaan Herran Jeesuksen oma ei saa ottaa itseensä pedon merkkiä sitten kun se tulee, eikä kannata siruttaa itseänsä näillä biotunnisteilla, jotka ovat esivalmistelua pedon merkkiä varten. Niin kauan kun biotunniste, mikrosiru tai sen kaltainen toimii ihmisen ulkopuolella mm. muovisissa korteissa jne. niin sillä ei ole mitään ongelmaa ihmiselle. Toki nämä muoviset mikrosirukortitkin ovat osa pedon merkki valmistelua, mutta niillä ei ole kuitenkaan sellaista vaikutusta, että ne voisivat turmella uskovan ihmisen iankaikkisen sielun.

Kun olen näitä asioita tutkinut, niin olen löytänyt sellaista nykytieteeseen perustuvaa tietoa, jonka mukaan tavalliset influenssat tulevat koko ajan erityisesti sairaille ja vanhoille ihmisille vaarallisemmiksi. Sikainfluenssa muuttui tavalliseksi kausi-influenssaksi ja sitä kautta influessa muuttui kovemmaksi taudiksi. Sars, Mers ja koronavirus ovat illuminaatin peukaloimia, jotka jäävät myös pysyvästi maailmaan ja muuttuvat tavalliseksi influenssaksi, mutta tekevät influenssasta entistä vaarallisemman sairaille ja vanhoille ihmisille. Illuminaatti on kehitellyt influenssarokotteita markkinoiden niitä elämää pelastavaksi ja suojeleviksi. Todellisuudessa nämä illuminaattien rokotukset ovat erittäin vaarallisia sairaille ja vanhoille ihmisille. Illuminaatilla on ohjelma nimeltään maapallon väestön vähentäminen ja sitä tehdään erilaisten rokotteiden ja muiden asioiden kautta, joiden kautta sairaita ja vanhuksia ihmisiä tapetaan. Illuminaatit ovat saatananpalvojia, jotka ovat myyneet sielunsa saatanalle ja illuminaatin tappamat ihmiset ovat ihmisuhreja saatanalle.

Ekumenia on osa uuden maailmanjärjestyksen rakennetta, jonka kautta antikristillinen henki pyrkii ohjaamaan ihmisiä sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka haluavat uskoa Jumalaan, niin he saavat uskoa valheelliseen jumalaan ekumenian kautta. Illuminaattien uusi maailmanjärjestys vihaa Raamatun totuutta ja totuuteen perustuvaa uskoa Herraan Jeesukseen. Uusi maailmanjärjestys johdattaa koko maailman takaisin muinaisen Baabelin tornin järjestykseen, jossa koko maailma palvoi saatanaa taivaan kuningatar kultin kautta.

Tulevina päivinä ihmisten kokoontumista ja käyttäytymistä tullaan rajoittamaan ja esimerkiksi voimaan tullaan asettamaan uskonnolliset direktiivit, jonka mukaan ainoastaan ekumeniaan sitoutuvat uskonnot, kirkot ja uskonsuunnat saavat toimia julkisesti. Jos yhdistykset ja uskonsuunnat eivät sitoudu ekumeenisiin uskontodirektiiveihin, niin niillä ei ole lupaa toimia julkisesti yhteiskunnassa. Jokainen Jumalan sanan totuutta rakastava uskova ihminen ymmärtää, että emme saa sitoutua ekumeenisiin uskontodirektiiveihin, koska niihin sitoutumalla joutuu luopumaan totuudesta, jonka seurauksena ihminen hyväksyy valhe-evankeliumin ja saa sieluunsa iankaikkisen vahingon ellei hän tee parannusta asiassa.

Koska tällaiset uskontodirektiivit ovat tulossa, niin se tarkoittaa sitä, että seurakunta palaa juurilleen sinne mistä se on saanut alkunsa, eli alkuseurakunnan ykseyden tilaan kokoontumaan koteihin. Jos sinä olet nyt viisas neitsyt odottaessasi Herran Jeesuksen tulemusta, niin sinä alat purkamaan sydämestäsi uskonsuuntien kirkkorakennejärjestystä, koska tulevina päivinä et voi enää toimia niiden kautta, sillä ne joutuvat osallisiksi ekumeenisista uskonnollisista direktiiveistä, joka on sama asia kuin antikristillinen petos. Jos sinä olet mukana jonkun uskonsuunnan johtajuudessa ja olet viisas neitsyt, niin sinun tulee mennä rukouksessa Herran eteen ja alkaa purkamaan uskonsuuntasi rakenteita ja johdattaa yhteisössäsi olevat uskovat alkuseurakunnan järjestyksen tilaan, koska se tulee olemaan ainoa mahdollinen tapa toimia seurakuntana, joka noudattaa totuutta Herraa Jeesusta rakastaen.

Jos uskovat jäävät uskonsuuntiinsa eivätkä halua järjestäytyä alkuseurakunnan tilaan, niin he ajautuvat ekumeniaan, alkaen noudattamaan ekumeenisia uskontodirektiivejä, jotka tulevat voimaan jossakin vaiheessa, ehkä piankin. Ekumeeninen uskontodirektiivi on illuminaattien tekosia. Illuminaatit haluavat raivata tieltään Jeesusta totuudessa rakastavat uskovat, joita illuminaatti kutsuu uskonnollisiksi fanaatikoiksi, "salaliitto hörhöiksi", jotka ovat ihmiskunnalle vaarallisia ja siksi tulevina päivinä Herran Jeesuksen profetian mukaisesti koko maailma alkaa vainoamaan totuutta rakastavia Herran Jeesuksen opetuslapsia. Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa on suurempi kuin antikristuksen ja antikristillisen maailman viha ja vaino meitä kohtaan.

Emme saisi kilpailla Jumalaa vastaan ja sitä teemme, jos emme ojentaudu tässä seurakunta asiassa, niin kuin Raamattu opettaa. Uskonsuunnilla on ollut oma aikansa ja Jumala on johdattanut siellä olevia vilpittömiä uskovia, mutta nyt olemme uuden tilanteen edessä, emmekä enää tulevina päivinä kykene kokoontumaan uskonsuuntien rakenteiden sisäpuolella syistä, jotka olen tuonut esille.

Jos et ymmärrä sitä mitä nyt on tapahtumassa maailmassa ja mihin suuntaan Jumala on ohjaamassa seurakuntaansa, niin silloin sinä tulet vastustamaan kirjoitustani. Minä en ole hajottamassa ja rikkomassa seurakuntia, vaan olen kutsumassa hajaannuksessa olevaa seurakuntaa siihen ykseyden tilaan, jonka itse Herra Jeesus on perustanut ja asettanut. Uskon myös etten ole omalla asiallani, vaan Herran asialla, sillä Herralla on yksi ruumis (yksi seurakunta), jonka Hän tulee ennallistamaan yhdeksi ja palauttaa alkuseurakunnan tilaan, koska vain sillä tavalla seurakunta kykenee toimimaan tulevassa ja muuttuneessa maailmassa, joka on antikristillisyyden alaisuudessa.

Tulevina päivinä tulee sekin myös selviämään, että uskonnolliset perinnäissäännöt, joihin me uskovatkin voimme uskoa ovat ekumeenisen liikkeen hyväksymiä ja niiden tukipylväitä. Herra Jeesus kutsuu seurakuntaansa hylkäämään kaikki ihmistekoiset perinnäissäännöt ja uskomaan Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Uskonnollisten perinnäissääntöjen puolustajat tulevat hyökkäämään voimakkaasti niitä vastaan, jotka pitävät kiinni Jumalan sanan totuudesta. Jumalan sanan totuus voittaa ihmisten uskonnolliset perinnäissäännöt. Jotkut perinnäissäännöissä olevat vilpittömätkin uskovat eksyvät turvaamaan pahuuden vallassa olevaan yhteiskuntaan ja he pyrkivät muitakin uskovia ohjaamaan luottamaan esivaltaan, joka on pahuuden vallassa. Vielä nyt tällä hetkellä kun tätä kirjoitan, niin meidän tulee olla esivallalle alamaisia siinä kohden kun se on Jumalan tahto. Mutta esivalta ajautuu koko ajan kovaa vauhtia enemmän antikristillisten arvojen syövereihin. Tulevina päivinä emme enää voi olla esivallalle alamaisia, vaan yksin Jumalalle, koska esivalta toteuttaa antikristillisen järjestelmän agendaa.

Jos sinä haluat olla todella uskova, jonka keskipiste on Herra Jeesus, niin sinä seuraat aikain merkkejä ja rakennat sydäntäsi totuuden rakkaudessa uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi ja sielujen pelastumiseksi. Ylistä ja kiitä sydämessäsi Herraa Jeesusta, sillä Hän on luvannut antaa elämän kruunun niille, jotka rakastavat Häntä.

 

Petri Paavola 25.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Video - Koronavirus ja uusi maailmanjärjestys
Video - Koronaviruksen puhkeaminen ja askeleet kohti uutta maailmanjärjestystä


 


 

 

 

eXTReMe Tracker