Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Juutalaisuus ja Messias usko

Juutalainen rabbiininen opetus on opettanut Messiaan olevan Israelin vanhurskaus, joka poistaa Israelin kansan synnit oman verensä kautta. Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen juutalaisten rabbien opetus on pikku hiljaa muuttunut, koska he eivät ole halunneet tunnustaa Jeesuksen (Jehoshua - Jeshua alkuperäinen heprealainen Jeesuksen nimi) olevan Messias.

Käsittelen tässä kirjoituksessa juutalaisia rabbiinisia opetuksia, jotka vahvistavat ja todistavat Herran Jeesuksen olevan Israelin ja koko maailman Messias. Vertaamalla juutalaisia rabbiinisia kirjoituksia UT:n teksteihin huomaamme niiden puhuvan samasta asiasta koskien Messiasta. Näissä teksteissä ainoa ero on se, että UT:n teksteissä apostolit kertoivat Jeesuksen olevan Messias, samoin Herra Jeesus itse vahvisti olevansa Messias, mutta juutalaiset rabbiiniset kirjoitukset eivät kerro sitä kuka on Messias. Kirjoituksessani tuodaan esille myös VT:n esikuvallista opetusta Messiaasta, joka täyttyy ja toteutuu UT:n kirjoituksissa.

Tämä kirjoitus on tarkoitettu ensisijaisesti juutalaisille, mutta toki sitä saa lukea kaikki ihmiset kaikista kansoista. Raamattu kehottaa siunaamaan Israelia ja koska Herran Jeesuksen opetuslapsena siunaan ja rakastan Israelia, niin siksi olen kirjoittanut tämän kirjoituksen todistukseksi niin juutalaisille kuin pakanoille, että Herra Jeesus on Israelin ja koko maailman Messias.

 

Sisällys:
Talmud ja Messias
- Messias ja luominen
- 40 vuoden aika ennen temppelin tuhoutumista
- Messiaan tulemus
- Messias on Jumalan Poika
Vaimon siemen
Neitseestä syntyminen
Messias sovittaa synnit
- Raamatun todistus
-
Pakanat pelastuvat
- Syntien anteeksisaaminen Messias Jeesuksen kautta
Raamatun esikuvallisuus


Talmud ja Messias

Talmud on eräs tärkeimmistä rabbiinisen judaismin kirjoista, jonka sanotaan olevan toiseksi tärkein kirja Tooran jälkeen. Juutalaisuudessa Tooralla on monta merkitystä, sillä Toora tarkoittaa viittä Mooseksen kirjaa, koko vanhaa testamenttia (Tanakh) sekä se voi myös merkitä kaikkea juutalaista opetusta ja lakeja.

Messias ja luominen

Talmud on juutalaisuudessa erittäin tärkeä kirja, joka kertoo myös Messiaasta esim. näissä kohdissa:

Sanhedrin 99a, s. 670: Kaikki profeetat profetoivat vain Messiaan päiviä varten.

Sanhedrin 98b, s. 667: Maailma luotiin vain Messiasta varten.

Apostoli Paavali kertoo, että kaikki mikä on taivaassa ja maan päällä on luotu Messias, Herran Jeesuksen kautta:

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Maailmaa ei luotu vain Messiasta varten, sillä Messias on maailmaa varten syntien Sovittajana ja Pelastajana.

40 vuoden aika ennen temppelin tuhoutumista

Talmud kertoo erittäin merkittävistä ja tärkeistä asioista, jotka tapahtuivat 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista:

Jerusalem Talmud: Neljäkymmentä vuotta ennen temppelin tuhoutumista lännenpuolinen tuli sammui, punainen lanka (villaköysi) jäi punaiseksi. ... Temppelin ovet sulkeutuivat itsestään iltaisin ja sekä aukenivat aamuisin.

Babylonian Talmud: Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: Suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet avautuivat itsekseen.

Jerusalemin temppeli tuhottiin 70 jKr. Kun laskemme 40 vuotta taaksepäin temppelin tuhoutumisesta päädymme vuoteen 30 jKr., eli juuri niihin aikoihin kun Herra Jeesus ristiinnaulittiin. Jumala salli temppelin tuhoamisen, koska vanha liitto oli päättynyt ja oli alkanut Uuden Liiton aika.

Jumala todisti kuitenkin neljänkymmenen vuoden ajan Israelin kansalle vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. temppelin yliluonnollisten tapahtumien kautta, että vanhan liiton aikakausi oli päättynyt. Luku neljäkymmentä on Raamatussa koetuksen luku, siksi Jumala salli temppelin olla pystyssä neljäkymmentä vuotta, jonka jälkeen Hän salli sen tuhoutumisen.

Temppelissä tapahtuneet tapahtumat 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista todistavat selkeästi, että Herra Jeesus on Messias, joka lopetti vanhan liiton järjestyksen ja aloitti Uuden Liiton järjestyksen.

Punainen villaköysi. Punainen villaköysi sidottiin Azazel vuohen (syntipukki) sarviin, josta se irroitettiin ja sidottiin temppelin oviin. Jokaisena vuonna punainen villaköysi muuttui yliluonnollisesti (Jumalan voimasta) valkoiseksi todistukseksi, että syntien sovitus kelpasi Jumalalle. Tämä vuosittain tapahtuma punaisen villaköyden muuttumisesta valkoiseksi tapahtui aina vuoteen 30 jKr. asti, jolloin villaköysi ei enää koskaan muuttunut valkoiseksi. Vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. punainen villaköysi ei milloinkaan muuttunut valkoiseksi.

Tämä sai aikaan suuren tyrmistyksen ja hämmästyksen juutalaisten keskuudessa. Ennen vuotta 30 jKr. syntipukki kantoi Israelin synnit ja kansa sai synnit anteeksi, kun punainen villaköysi muuttui valkoiseksi. Punainen väri edusti verta, joka tarkoitti sitä että 30 jKr. ja sen jälkeen Israelin kansan syntejä ei sovitettu, eikä tehty valkoisiksi, eli he eivät saaneet syntejään anteeksi. Vuoden 30 jKr. tapahtumat ja sen jälkeiset tapahtumat todistavat sen, että Herra Jumala ei hyväksynyt enää Israelin kansan syntiuhria.

Temppelin ovet. Vuonna 30 jKr. temppelin ovet aukenivat itsestään, jota tapahtui neljäkymmentä vuotta aina siihen asti kun Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 70 jKr.

Temppelin ovien itsestään aukeaminen oli merkki siitä, että Jumalan luokse pääseminen oli vaihtunut uuteen järjestykseen. Vanha liitto oli vaihtunut Uudeksi Liitoksi, eikä Jumalaa voi enää palvella vanhan liiton järjestyksen mukaan.

Temppelin pääkynttelikkö. Vuonna 30 jKr. temppelin pääkynttelikkö (kultainen lampunjalka - Menora) sammui itsestään eikä enää syttynyt koskaan, huolimatta siitä että papit koittivat saada pääkynttelikön syttymään. Pääkynttelikkö pysyi sammuneena 40 vuotta aina vuoteen 70 jKr. asti jolloin temppeli tuhoutui.

Todella merkittävää on se, että tulen piti palaa jatkuvasti pääkynttelikössä. Tästä syystä pappien piti jatkuvasti säilöä öljyä niin että pääkynttelikössä paloi aina tuli.

Tuli joka paloi öljyn voimasta osoitti että Jumala oli läsnä Henkensä kautta Israelin kansan elämässä, koska he olivat Jumalan valtakunnan pappiskansa. Koska pääkynttelikköön ei saatu tulta huolimatta kaikista yrityksistä vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr..  jolloin temppeli tuhoutui, niin se todistaa sen että vanha liitto ja sen pappeus on kumottu ja Uusi Liitto ja kuninkaallisen papiston mukainen järjestys on astunut voimaan.

Jeesus Messias ja sovitus. Tapahtumat temppelissä vuodesta 30 jKr. aina vuoteen 70 jKr. todistavat sen, että Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus kumosi vanhan liiton järjestyksen ja nyt on astunut voimaan Uuden liiton aikakausi.

Punainen villaköysi ei muuttunut enää valkoiseksi, koska Herran Jeesuksen veren ja sovituskuoleman kautta voidaan enää lähestyä Jumalaa ja uskomalla Herraan Jeesukseen voidaan vain saada synnit anteeksi sekä Jumalan lapseus. Herran Jeesuksen veren ja sovituskuoleman kautta on asetettu voimaan uusi ja parempi liitto (Uusi Liitto).

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

Hebr 8:
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja,
5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Esiripun repeytymisen todiste. Vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. asti temppeli ovet avautuivat itsestään, todistukseksi sille että vanhan liiton järjestys oli kumottu. Kun Herra Jeesus vuodatti vertansa ja kuoli Golgatan ristinpuulla, niin temppeli esirippu repesi ylhäältä alas asti osoittaen näin tien kaikkein pyhimpään Jumalan luokse johtavan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Messias, Herra Jeesus täytti lain vaatimukset ja kuolemansa kautta antoi Uuden Liiton uhrin syntien anteeksisaamiseksi. Messias, Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta uskoen Herraan Jeesukseen saadaan Uudessa Liitossa synnit anteeksi sekä osallisuus Jumalan lapseuteen.

Luuk 23:
44 ¶ Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen,
45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.
46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

Matt 27:51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Hebr 6:
17 Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla,
18 että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta.
19 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,
20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Pyhän Hengen tuli. Vanhan liiton temppelissä ollut öljy ja tuli lampunjalassa oli esikuvaa Uuden Liiton elämästä Pyhässä Hengessä. Tuli palaa Jumalan Hengen voimasta jatkuvasti uskovan ihmisen sydämessä, koska Herran Jeesuksen opetuslapsi on Uuden Liiton temppeli.

Vanhan liiton pääkynttelikkö sammui vuonna 30 jKr. eikä koskaan enää syttynyt huolimatta pappien sytytysyrityksistä, koska Herran Jeesuksen opetuslapsi on Uuden Liiton temppeli, jossa Jumala asuu.

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Messiaan tulemus

Talmudista löytyy opetusta Messiaan tulemuksesta, joka on yhteneväinen UT:n opetuksen kanssa:

Sanhedrin 97b: "Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen; aikana, joka on kokonaan vanhurskas, kuten on kirjoitettu Jes 60:21, sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti; tai aikana, jolloin kaikki ovat syntisiä, kuten on kirjoitettu Jes 59:16, hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin... ja katso taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen (Dan 7:13), ja on kirjoitettu, nöyrä ja ratsastaa aasilla: jos he ovat vanhurskaita, hän saapuu taivaan pilvissä, jos eivät, nöyränä ja ratsastaen aasilla."

Talmud opettaa Messiaan tulevan aasilla jos Israelin kansa on kokonaan syntinen tai sitten Messias saapuu taivaan pilvissä jos Israelin kansa on kokonaan vanhurskas.

Raamatusta löytyvät molemmat Messiaan tulemukset, sillä kun Messias tulee ensimmäisen kerran aasin varsalla ratsastaen, niin silloin Israelin kansa on kokonaan syntinen ja he kaikki tarvitsevat pelastuksen Messiaan kautta. Kun Messias tulee toisen kerran taivaan pilvissä, niin Israelin kansa (jäännös kolmasosa) on kokonaan vanhurskas, koska päivien lopulla Israelin kansa nöyrtyy ja tunnustaa Jeesuksen olevan Messias, uskoen Herraan Jeesukseen.

Messias tulee Herran nimessä. Matt 21 luku kertoo, että kun Jeesus lähestyi Jerusalemia aasin varsalla ratsastaen, niin israelilaiset huusivat Jeesukselle: Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

He huusivat Jumalan sanan profetian mukaan siteeraten psalmia 118. Psalmi 118:25,26 on alkutekstin mukaan: me rukoilemme sinua, oi Herra, pelasta nyt! Me rukoilemme sinua oi Herra, anna meidän menestyä! Siunattu olkoon hän joka tulee Herran nimessä; me siunaamme sinua Herran huoneesta.

Hoosianna sana tulee hepreankielen sanoista yasha (pelastaa) ja na (nyt, rukoilla). Israelilaiset huusivat Jeesukselle, että Hän (Daavidin poika) pelastaisi heidät ja antaisi heidän menestyä. Alkutekstissä sanotaan myös israelilaisten huutaneen Jeesukselle, että Hän tulee Herran nimessä. Sanonta Herran nimessä tarkoittaa, että Jeesuksella oli Herran nimi, sillä hepreankielen Jeesus (Jehoshua - Jeshua) sana tulee sanoista Jhvh (Herra) ja yasha (pelastaa).

UT:n todistuksen mukaan Messias (Herra Jeesus) ratsasti aasin varsalla, koska Israelin kansa oli syntinen. Tämä oli Herran Jeesuksen ensimmäinen tulemus. Israelilaiset olivat mukana toteuttamassa Sakarjan kirjan profetiaa, josta rabbit olivat opettaneet, että Messias saapuu aasilla jos kansa on syntinen. Israelilaiset tunnustivat Jeesuksen olevan Messias, joka voi pelastaa ja antaa menestyksen. Siitä huolimatta vain pieni osa Israelin kansasta uskoi Häneen ja sai vastaanottaa pelastuksen Jumalan armosta.

Sak 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

VT:ssa Jumalan sanan profeetallinen todistus todistaa Messiaan saapuvan aasintamman varsalla. Herrassa Jeesuksessa tämä profetia on jo toteutunut. Herra Jeesus (Messias) ratsasti aasintamman varsalla aikana, jolloin Israelin kansa oli syntinen:

Matt 21:
1 ¶ Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta
2 ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.
3 Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: ‘Herra tarvitsee niitä’; ja kohta hän lähettää ne."
4 Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
5 "Sanokaa tytär Siionille: ‘Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla’."
6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,
7 ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle.
8 Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.
9 Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

Ps 118:
25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!
26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

Pro 118:
25 We beseech Thee, O LORD, save now! We beseech Thee, O LORD, make us now to prosper!
26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD; we bless you out of the house of the LORD. (JPS)

Messias tulee taivaan pilvessä. Juutalaiset rabbit opettivat Messiaan tulevan taivaan pilvissä jos Israelin kansa on kokonaan vanhurskas. VT opettaa Messiaan saapuvan taivaan pilvissä aikana, jolloin Israelin kansa (jäännös) on vastaanottanut pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen:

Apt 1:
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

Matt 24:
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Apostolien teoissa ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan selkeästi, että Herra Jeesus on saapuva toisen kerran takaisin taivaan pilvessä.

Danielin kirja puhuu Ihmisen Pojan (Messiaan) taivaan pilvessä saapumisesta Isä Jumalan eteen:

Dan 7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Raamattu opettaa koko Israelin kansan pelastuvan viimeisinä päivinä:

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamatun sanan mukaan lopunaikana Israelin kansasta jää jäljelle kolmasosa, joka tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Sakarjan kirja vahvistaa tämän myös luvussa 12:

Sak 12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Zec 12:10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplication; and they shall look unto Me because they have thrust him through; and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first-born. (JPS)

Zec 12:10 And I will pour upon the Bais Dovid, and upon the inhabitants of Yerushalayim, the Ruach (Spirit) of Chen (grace) and of Tachanunim (supplications for favor); and they shall look upon Me whom they have pierced [dakar, "pierce through" cf. Yeshayah 53:5; Targum HaShivim Tehillim 22:17], and they shall mourn for Him (Moshiach) as one mourneth for his yachid (only son), and shall grieve in bitterness for him, as one that is in bitterness for his bechor (firstborn). (OJB)

Sakarja 12 on profetian sana israelilaisten kääntymisestä lopunaikana Jumalan puoleen uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka naulittiin ristille syntien anteeksisaamiseksi.

Ps 22:16 [17] For kelavim have surrounded me; the Adat Mere'im (congregation of evil men) have enclosed me; ka'aru yadai v'ragelai (they pierced my hands and my feet; see Isa 53:5; Zech 12:10 and medieval Hebrew Scripture manuscripts as well as the Targum HaShivim). (OJB)

Ps 22:16 (22:17) Sillä koirat ovat minun piirittäneet: julmain parvi saartain lävistänyt kuin jalopeura käteni ja jalkani. (Biblia)

Orthodox Jewish Bible on kääntänyt Psalmi 22:16 (17) oikein. VT:n kirjoituksissa on tarkasti kuvattu tapa millä tavalla Messias (Jeesus) kuoli syntien anteeksisaamiseksi.

Päivien lopulla Israelin kansan (kolmasosa) kääntymisen jälkeen jonakin päivänä (kukaan ei tiedä päivää ja hetkeä!) Messias, Herra Jeesus tulee pilvissä toisen kerran hakemaan (ylöstempaus) omansa pois. Messias totisesti tulee pilvissä, jolloin Israelin kansa on kokonaan vanhurskas, Herraan Jeesukseen uskomisen kautta.

Ilm 1:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
8 "Minä olen A ja O," sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Messias on Jumalan Poika

Talmud opettaa Messiaan olevan Jumalan Poika.

Talmud Sukkah 52a (Soncino translation): Rabbimme opettavat, Pyhä siunattu olkoon Hän, sanotaan Messiaalle Daavidin pojalle (paljastakoon Hän itsensä nopeasti meidän päivinämme), pyydä Minulta ja Minä annan Sinulle, niin kuin on sanottu: [Psalmi 2:7-8]: Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

Talmud sanoo Messiasta Daavidin pojaksi, mutta viittaa myös psalmi 2:7,8:aan, joka tuo esille Messiaan olevan Jumalan Poika, sillä Herra sanoo Hänen olevan Jumalan (Herran) Poika.

Psa 2:
7 ¶ I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have brought thee forth.
8 Ask of Me and I give nations—thy inheritance, And thy possession—the ends of earth.

Youngsin käännös kääntää Ps 2:7 jakeen oikein, sillä hepreankielen sana jalad (tekstissä qal-verbivartalossa) tarkoittaa qal-verbivartalossa synnyttää ja tuoda esiin. Tekstiyhteyden huomioonottaen on selvää, että jalad tarkoittaa Jumalan Pojan esiintuomista, ei sitä että Jumala synnytti Hänet, vaan että Jumala toi Hänet esiin.

Raamattu todistaa myös muualla, että Ps 2:7:ssä oleva jalad sana tarkoittaa tässä yhteydessä esiin tuomista:

Apt 13:

30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.

31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.

32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,

33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.

34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.

36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.

37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Apostolien teoissa Paavali sanoi, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Alkutekstin sana tarkoittaa nostaa kuolleista. Paavali sanoi tarkasti ottaen, että he julistavat hyvän sanoman, että Jumala on täyttänyt lupauksensa ja nostanut Jeesuksen kuolleista. Tämän jälkeen Paavali viittaa Psalmi 2:7 sanomalla niin kuin toisessa psalmissa on kirjoitettu. Huomaa että Paavali nimenomaan sanoo toisessa Psalmissa tarkoittaen sillä Psalmia ja lukua kaksi.

Paavali siis kertoo kuinka Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja sanoo, että toisessa psalmissa kerrotaan siitä. Jeesuksen kuolleista nostaminen ei tarkoita synnyttämistä, vaan sitä että Jumala toi Jeesuksen esiin nostamalla Hänet kuolleista. Näin Apt 13 todistaa väkevästi sen että psalmi 2:7 tarkoittaa että Sinä olet Minun Poikani (Jumalan Poika), tänä päivänä Minä (Jumala) toin Sinut (Jeesus) esiin. Raamattu (UT) todistaa selkeästi Messiaan olevan Jumalan Poika.

Vaimon siemen

1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Monet juutalaiset rabbit opettavat Messiaan olevan 1 Moos 3:15:n oleva vaimon siemen.

Joonatan Ben Uzziel sanoo 1 Moos 3:15:sta seuraavasti: He tulevat parantumaan jalanjäljissä (kantapää) Kuningas Messiaan päivinä. (Targum Joonatan)

Rabbi Joonatan Ben Uzziel toi selvästi esille, että 1 Moos 3:15 opettaa Messiaasta.

Rabbi Tankhuma sanoi rabbi Samuelin nimessä Eevan kunnioittavan Siementä, joka tulee toisesta paikasta. Kuka hän on? Hän on Messias, Kuningas. (Midrash Bereshith Rabba 23)

Midrash Bereshit Rabba 23:n mukaan 1 Moos 3:15: vaimon siemen on Messias.

Alfred Edersheim kirjoitti kirjassaan The Life and Times of Jesus the Messiah (appendix 9) rabbiinisen käsityksen tukevan sitä ajatusta, että 1 Moos 3:15 viittaa Messiaaseen.

Alfred Edersheim oli juutalainen, joka kääntyi pois juutalaisuudesta uskomaan Jeesuksen olevan Messias. Edersheim oli opiskellut Talmudia ja Tooraa, joten hän tunsi juutalaisuuden sekä rabbiiniset opetukset. Sen tähden hän todistuksensa on myös merkittävä ja maininnan arvoinen.

Monet juutalaiset rabbiiniset lähteet opettavat 1 Moos 3:15:n vaimon siemenen olevan Messias.

Tämän tunnetun kohdan on ilmaistu viittaavan Messiaaseen Targum Pseudo-Joonatanissa ja Jerusalemin Targumissa. Schottgen yhdistää talmudilaisen nimityksen "Messiaan kantapää" viittaavan läheiseen Messiaan saapumiseen ................ Scherman and Zlotowitz, Gen. Eds., Artscroll Tanach Series, Bereishis Volume 1 (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1977)

Palestiinan Targum todistaa että 1 Moos 3:15:ssa on luvattu parantuminen käärmeen kantapään puremisesta, joka tulee tapahtumaan "päivien lopulla, Messias Kuninkaan päivinä". Palestiinan Midrash 1 Mooseksen kirjasta (Bereshit Rabba XII) luemme: Asiat jotka Jumala loi täydellisesti ovat turmeltuneet sen jälkeen kun ihminen teki syntiä, eivätkä ne palaa alkuperäiseen tilaan ennen kuin Perezin poika (Gen XXXIII. 29, Ruth IV. 18 ff) Messias Juudaan heimosta tulee. Huckel, T. The Rabbinic Messiah (Ge. 4:7), (Philadelphia: Hananeel House, 1998)

Muinaiset rabbimme ovat yksimielisesti julistaneet, että vaimon siemen, joka murskaa käärmeen pään on Messias. Niin sinä kuin minä tiedämme yleisen sanonnan "ennen kuin käärme oli haavoittanut ensimmäisiä vanhempiamme, niin Jumala oli valmistanut laastarin heidän parantumiseksi; ja heti kun synti oli tullut maailmaamme Messias oli ilmestynyt". Tästä johtuen molemmat Targumit (Onkelos ja Joonatan) sanovat "ääni jonka ensimmäiset vanhempamme kuulivat kävellessään paratiisissa oli Memra Jehova, Herran Sana tai Messias, jota aina tarkoitetaan tällä ilmaisulla; .... Joonatanin Targumissa sekä Jerusalemin Targumissa on sanottu "vaimon siemen murskaa käärmeen pään ja he saavat parantumisen tai laastarin kantapäähän Messias Kuninkaan päivinä. Artscroll Tanach Series, Bereishis Volume 1 (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1977)

Todella mielenkiintoista että juutalaiset rabbiiniset lähteet sanovat Messiaan olevan Herran sana. Raamattu opettaa UT:ssa (Joh 1:1), että Messias, Herra Jeesus on Jumalan sana. Jeesus on siksi Jumalan sana, koska Raamatun opetuksen mukaan Hän on Jumalan Poika, Herra, Messias, Pelastaja sekä Jumala, mutta ei Isä.

Kuten edellä on käynyt ilmi, niin juutalaiset rabbiiniset lähteet sanovat 1 Moos 3:15:n vaimon siemenen olevan Messias. Herra Jeesus on vaimon siemen ja Israelin sekä koko maailman Messias.

Hebr 2:
5 ¶ Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
10 ¶ Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä";
13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!"
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Hebrealaiskirje todistaa Herran Jeesuksen olevan Hän, joka kukisti kuoleman ja perkeleen (käärme) ja vapauttaa synnin orjuudessa olevat ihmiset uskon kautta Häneen. Herra Jeesus on Israelin ja koko maailman Messias.

Neitseestä syntyminen

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt (almah) tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Nykyään juutalaiset rabbit opettavat, että Jes 7:14 oleva hepreankielen almah sana ei tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. He sanovat betulah sanan tarkoittavan neitsyttä ja almah sanan tarkoittavan nuorta naista.

Abraham Even Shushanin VT:n sanakirjan mukaan almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä pidettiin ehtona avioliitolle. Edellä oleva todistaa sen, että almah sanan alkuperäinen merkitys oli nuori nainen, joka oli neitsyt. Betulah sana merkitsee myös neitsyttä.

Koska ortodoksi-juutalaisuus ei hyväksy Jeesuksen olevan Messias, niin sen tähden he koittavat väittää ettei sana almah tarkoita neitsyttä.

Juutalaisten omat lähteet ja kirjoitukset todistavat sen, että almah sana tarkoittaa neitsyttä. Kun juutalaisuus ei tiennyt mitään Herrasta Jeesuksesta, niin pari sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset rabbit käänsivät Septuaginta käännökseen Jesaja 7:14 kreikankielen sanan parthenos (παρθενος ), joka tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Septuagintan käännös todistaa sen, että ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset ymmärsivät almah sanan merkitsevän nuorta naista, joka on neitsyt.

Septuaginta Isa 7:14 δια τουτο δωσει κυριος αυτος υμιν σημειον ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεις το ονομα αυτου εμμανουηλ

Nykyään jotkut traditionaaliset rabbiiniset juutalaiset opettavat kuten rabbi Rosenberg, että almah tarkoittaa nuorta naista, joka voi olla naimisissa. Kun tutkimme VT:sta kaikki kohdat missä esiintyy sana almah, niin yhdessäkään kohtaa se ei viittaa, että almah nuori nainen olisi naimisissa, vaan että almah on nuori nainen, joka ei ole naimisissa. Kuten edellä on käynyt ilmi, niin VT:n ajan juutalaisuudessa nuoren naisen tuli olla neitsyt, sillä neitsyys oli myös ehtona avioitumiseen. Täten on täysin selvää, että almah tarkoittaa neitsyttä.

Juutalaisten rabbien kääntämä Septuaginta muutama vuosisata ennen Herran Jeesuksen syntymää on selkeä todiste siitä, että almah sana tarkoittaa neitsyttä, koska juutalaiset rabbit käänsivät hepreankielen almah sanan kreikankielen parthenos sanalla, jonka ainoa merkitys on neitsyt.

Jesaja 7:14 sanoo jakeen alussa: Sentähden Herra itse antaa teille merkin. Sana merkin on hepreaksi oth, joka tarkoittaa merkkiä, ihmettä ja tunnustekoa. Se on totisesti ihme, että neitsyt synnyttää lapsen. Jos naimisissa oleva nainen synnyttää lapsen, niin se ei ole ihme, vaan tavallinen ja luonnollinen asia. Jesaja 7:14 sanoo että neitsyen synnyttämä poika on ihme, tunnusteko ja merkki juutalaisille. Pojan nimeksi tulee Jumala meidän kanssamme (Immanuel).

Jes 7:14:ssa koko jae todistaa sen, että on kyse neitseestä, sillä totisesti neitsyen synnyttäminen on todellinen ihme ja merkki. Jos olisi kyse luonnollisesta tapahtumasta ja naisen synnyttämisestä, joka ei ole neitsyt, niin se ei ole mikään merkki eikä ihme. Kukaan ei voisi tunnistaa Jumalan ihmettä ja merkkiä tavallisesta synnyttämisestä, mutta neitsyestä syntyminen on ihme ja erityinen merkki Jumalalta Messiaasta, joka on syntyvä maailmaan.

Isa 7:14 Therefore Hashem Himself shall give you an ot (sign); Hinei, HaAlmah (the unmarried young virgin) shall conceive, and bear Ben, and shall call Shmo Immanu El (G-d is with us) (OJB)

Orthodox Jewish Bible kääntää jakeen sen alkuperäisen merkityksen mukaan. 

Messias sovittaa synnit

Jes 53:
1 ¶ Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 ¶ Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jesajan 53 luvun sanotaan olevan rabbien pahan omantunnon, koska sen kautta tulee selkeästi, että Jeesus oli Messias, joka kuoli syntien tähden. Nykyään juutalaiset rabbit sanovat Jesajan kirjan lukujen 52-53 puhuvan Israelin kansan maanpaosta ja lunastuksesta, ei koko maailman syntien sovittamisesta.

Juutalaisten rabbien keskuudessa on myös opetusta, jonka mukaan Jesaja 53:ssa oleva minun palvelija on Messias, ei Israelin kansa.

Rabbi Elia De Vidas: Messias kärsii meidän syntiemme tähden ja oli haavoitettu; Kuka ei halua että Messiasta haavoitetaan meidän syntiemme tähden saa kärsiä ja kantaa omat syntinsä.

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin: "He (tietyt aikalaiskommentaattorit) vertaavat ilmausta 'minun palvelijani' harkitsemattomasti Jesajan 41. luvun 8. jakeen ajatukseen 'sinä palvelijani Israel', jossa profeetta puhuu Israelin kansasta. Tässä ei kuitenkaan mainita Israelia, vaan sanotaan pelkästään 'minun palvelijani'. Emme siis voi ymmärtää sanaa samassa merkityksessä... Mielelläni tulkitsen sen (siis Jes.53) rabbien Kuningas Messiasta koskevien opetusten mukaisesti, ja pyrin huolellisesti, niin pitkälle kuin pystyn, pitäytymään kirjaimellisessa merkityksessä: näin mahdollisesti vältyn pakonomaisilta ja kaukaa haetuilta tulkinnoilta, joihin muut ovat syyllistyneet."

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin: Unohtaen opettajiemme tiedon ja heidän sydäntensä itsepäisyydessä sekä heidän oman mielipiteensä tähden mielelläni tulkitsen sen yhtäpitävästi rabbiemme opetusten kanssa, Kuningas Messiaan .... Tämä profetia annettiin Jesajan kautta jumalallisena käskynä tarkoituksenaan että tietäisimme jotakin tulevan Messiaan luonnosta, joka tulee ja vapauttamaan Israelin ja Hänen elämästään siitä päivästä asti kun saapuu hienotunteisesti siihen saakka kun Hän saapuu lunastajana, jos joku nousee esiin väittämään olevansa itse Messias, niin me mietimme ja katsomme voimmeko löytää hänestä samankaltaisia jälkiä kuin tässä on kuvattu; jos löytyy samankaltaisuutta, niin voimme uskoa, että Hän on Messias meidän vanhurskautemme; mutta jos emme löydä sitä hänessä, niin emme voi niin tehdä. (Moshe Kohen Ibn Crispin Jesajan kommentaari, lainaus Jesajan kirjan luku 53 juutalaisen tulkinnan mukaan, Ktav Publishing House, 1969, Osa 2, sivut 99-114)

Rabbi Maimonides (Rambam): "Jumala teki jo alussa liiton Messiaan kanssa ja sanoi hänelle: 'Vanhurskas Messiaani, nuo jotka on sinulle uskottu, heidän syntinsä tuovat harteillesi raskaan ikeen ja korvasi kuulevat suuren häpeän ja suusi maistaa katkeruutta ja kielesi tarttuu kitalakeesi ja sielusi on voimaton surun ja huokauksen alla. Alistutko tähän?' Ja hän vastasi: 'Otan iloiten vastaan kaikki nämä tuskat, jotta yksikään ei Israelista joutuisi hukkaan.' Heti kun Messias oli hyväksynyt kaikki nämä tuskat rakkaudessaan, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjassa 53:7, hän joutui ahdistettavaksi ja kiusattavaksi."

Rabbi Moses Maimonides: Millainen on Messiaan saapuminen .... nousee esille eräs, jota ei ole tiedetty aiemmin ja ihmeet ja merkit, jotka he näkevät hänen suorittavan on todisteet hänen todellisesta alkuperästään; Kaikkivaltiaasta, jossa hän julistaa meille mielentilansa tässä asiassa, sanoen " Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin" Sak 6:12. Jesaja puhuu samalla tavalla ajasta kun hän ilmestyy, ilman isää tai äitiä tai perhettä, jota ei tiedetä, hän tulee kuin juurivesa hänen eteensä, kuin juuri irti kuivasta maasta, jne. .... Jesaja kuvaa millä tavalla kuninkaat kuulevat häntä, hänen edessään kuninkaat sulkevat suunsa; sillä mitä heille ei ole kerrottu he saavat nähdä, ja mitä he eivät ole kuulleet he tulevat huomaamaan. (From the Letter to the South (Yemen), quoted in The Fifty-third Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters, Ktav Publishing House, 1969, Volume 2, pages 374-5)

Rabbi Moses Maimonides: Kuka ei usko häneen (Messias), eikä odota hänen tulemustaan, kieltää profeettojen, Tooran, Mooseksen, opettajamme, Tooran todistuksen hänen tulostaan. Hilchos Melachim from the Mishneh Torah of the Rambam, 11:1
 

Zohar: Rabbi Simeon Ben Jokhai (toinen vuosisata): Tämä palatsi Messias saapuu ja kutsuu luokseen kaikki sairaat, kaiken kivun ja kaiken Israelin rangaistuksen: He kaikki tulevat ja saavat levon Hänessä. .....  Ei ole yhtkään ihmistä joka voisi kantaa Israelin rangaistuksen synnin rikkomuksista lakia vastaan; tämä on sitä mitä on kirjoitettu, "Totisesti hän kantoi meidän sairautemme, Jes 53.4. Kun he kertovat Hänelle (Messias) Israelin kurjuudesta vankeudessaan ja pahoista ihmisistä heidän keskuudessaan, jotka eivät ottaneet vaarin Herransa tuntemisesta, Hän korotata äänensä ja itkee heidän pahuutensa tähden, niin kuin on kirjoitettu, Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, Jes 53:5. (Osa 2, sivu 212a ja III, sivu 218a, Amstersdam painos.)

Rabbit puhuvat myös toisesta Messiaasta, jota Talmud kutsuu nimellä Messias Joosefin poika, kärsivä Messias. Alfred Edersheim toteaa tämän profetian tarkoittavan Messias Joosefin poikaan Talmudissa Sukka 52a.

Rabbi Moshe Alshekh vahvistaa tämän profetian Messias Joosefin pojasta sanoen:

"He katsovat minuun sillä he nostavat silmänsä minun puoleeni täydellisessä katumuksessa, kun he näkevät Hänet, jotka he ovat lävistäneet, joka on Messias, Joosefin poika; sillä rabbimme, siunatulle muistolle, ovat sanoneet että Hän ottaa päällensä kaiken Israelin syyllisyyden ja sitten häntä lyödään sodassa tehden sovituksen sillä tavalla että Israel oli lävistänyt Hänet, sillä Hän kuoli heidän syntiensä tähden; ja siksi se luetaan heille täydelliseksi sovitukseksi, he katuvat ja katsovat kohti Siunattua, sanoen ettei ole ketään Hänen rinnallansa, joka antaa anteeksi niille jotka surevat Häntä, joka kuoli heidän syntiensä tähden: Tätä tarkoittaa " he katsovat minuun". (Schwarz, “Dear Rabbi,” p.10)

Juutalaisten rabbien keskuudessa on rabbeja, jotka uskovat Jesaja 53 luvun kertovan Messiaasta, joka on haavoitettu Israelin kansan syntien tähden, joka myös sovittaa Israelin kansan synnit.

Raamatun todistus

Raamatun sanan ehdoton totuus on että vain Messias voi sovittaa Israelin ja koko maailman synnit. UT:n todistus on selkeä osoittaen, että Herra Jeesus oli ja on Israelin kansan Messias.

Luuk 2:
9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Luke 2:
9 and lo, the angel of God came to them, and the glory of the Lord shone upon them: and they feared with great fear.
10 And the angel said to them: Fear not; for, behold I announce to you great joy, which will be to all the world.
11 For there is born to you this day a deliverer, who is the Lord Messiah, in the city of David
12 And this is the sign for you: Ye will find the babe wrapped in bandages, and placed in a stall.
13 And instantly there were seen with the angel, the many hosts of heaven, praising God, and saying:
14 Glory to God in the highest [heavens], and on earth peace and good hope for men.

Herran enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Herra Messias, joka syntyi Daavidin kaupungissa, eli Beetlehemissä. UT ilmoittaa Beetlehemin olevan Daavidin kaupunki, Luuk 2:4. Daavid oli syntynyt Juudan Beetlehemissä, siksi UT käytti sanontaa, että Pelastaja, Herra Messias syntyi Daavidin kaupungissa.

Juutalainen rabbi Rashi on sanonut, että Miika 5:2:ssa oleva Israelin hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudessa, joka syntyy Beetlehemissä on Messias. Rashi on sanonut Messiaan lkuperän olevan muinaisuudessa ajassa ennen kuin aurinko luotiin.

Juutalainen rabbi David Kimchi (Radak) on suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa. Hän on jopa niin suuressa arvossa, että hänen ymmärryksensä hengellisiin asioihin on niin suuri ettei ole olemassa oikeaa raamatullista tulkintaa ilman Kimchin oivalluksia ja ymmärrystä.

Rabbi David Kimchi on sanonut Miika 5:2:sta, että se kertoo Messias Kuninkaasta, joka on El (Jumala), koska Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa. Kimchi sanoi myös Miika 5:2:sta, että Messias syntyy Beetlehemissä, sillä Hän tulee olemaan Daavidin sukukunnasta.

On todella mielenkiintoista, että niin Rashi kuin Kimchi uskoivat Messiaan olevan Jumala (jumalallinen). Joidenkin mielestä rashi ja Kimchi ovat kaikkein suurimmat ja arvostetuimmat rabbit juutalaisuudessa, siksi myös heidän tulkinnoillaan on suuri merkitys ja varsinkin siksi, koska heidän tulkintansa mukaan Messias oli Jumala (jumalallinen).

Miika 5:
2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
3 (5:2) Sentähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt; silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse.
4 (5:3) Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.

Raamattu kertoo Messiaan syntyvän Beetlehemissä, joka on oleva Israelin hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Kaikki profetiat Messiaasta täsmäävät Herraan Jeesukseen.

Apt 26:
22 Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,
23 että nimittäin Kristuksen (Messias) piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Acts 26:
22 but unto this day god hath helped me; and lo, I stand and bear testimony, to the small and to the great; yet saying nothing aside from Moses and the prophets, but the very things which they declared were to take place:
23 namely, that Messiah would suffer, and would become the first fruits of the resurrection from the dead; and that he would proclaim light to the people and to the Gentiles.—

Apostoli Paavali sanoi VT:n profeettojen ja Mooseksen puhuneen Messiaasta, joka tulisi kärsimään ja kuolemaan sekä ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta Israelin kansalle ja pakanoille.

Raamattu opettaa VT:n asioiden olevan varjoja ja esikuvia tulevasta, Hebr 10:1. Tästä syystä Mooses opetti ja puhui Messiaasta esimerkiksi VT:n syntiuhrijärjestelmän kautta, jonka täyttymys oli Herran Jeesuksen veren kautta iankaikkinen syntien anteeksiantamus, Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta.

Muun muassa Jesaja luvussa 53 sekä Daavid psalmissa 22 kertoivat tarkasti Messiaan kuolemasta syntien anteeksisaamiseksi. Täten koko Raamattu (VT - UT) on täynnä ilmoitusta Messiaasta, profetioita ja niiden täyttymys Herran Jeesuksen kautta. Esimerkiksi Miika 5:2 kertoo missä Messias syntyy (Beetlehem) ja että Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa ja iankaikkisissa ajoissa. Luukas 2:11 sanoo Messiaan olevan Herra, joka syntyi Beetlehemissä. Raamatun todistus Messiaasta on, että Hän on Herra (Jumala), mutta ei Isä.

Raamattu todistaa selkeästi Messiaan olemassaolosta ennen kuin maailma on luotu, sillä Hän on Herra, Jumalan Poika. Raamattu antaa myös selkeän todisteen Messiaan (Herran) olleen auttamassa ja varjelemassa Israelin kansaa erämaassa.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus (Messias).

Pakanat pelastuvat

Jes 11:10 ¶ Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Iisain juuri on Messias, joka on syntynyt Daavidin suvusta.  Raamatun sanan mukaan myös pakanat etsivät Messiasta syntien anteeksisaamiseksi.

Jes 42:
1 ¶ Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.
4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa.
5 ¶ Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille (am) liitoksi, pakanoille (gojim) valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

Jesaja 42 luku kertoo Messiaasta, joka tuo pelastuksen sekä juutalaisille että pakanoille. Uuden liiton apostolit vahvistavat Jesajan kirjan profeellaisen sanan:

Apt 13:47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."

Syntien anteeksisaaminen Messias Jeesuksen kautta

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

Raamatun opetuksen mukaan yksikään ihminen ei ole itsessään vanhurskas. Jumalan laki osoittaa jokaisen ihmisen syylliseksi syntiin Jumalan edessä.

Jumalan laki ei vanhurskauta (ei saa aikaan syyttömyyttä Jumalan edessä) yhtäkään ihmistä. Jumalan lain kautta ihmisen sydämelle tulee synnin tunto, kun hän kuulee evankeliumin pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat ovat todistaneet on ilmoitettu ilman lakia Herran Jeesuksen kautta. Jumalan vanhurskaus ja pelastus on ilmoitettu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta. Sen tähden he saavat lahjaksi vanhurskauden ja pelastuksen Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Herrassa Jeesuksessa. Isä Jumala asetti Herran Jeesuksen armoistuimeksi uskon kautta Jeesuksen sovistusvereen, että jokainen joka uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja saa syntinsä anteeksi sekä pelastuu iankaikkiseen elämään. Jumala vanhurskauttaa ihmisen ilman lain tekoja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Hebr 10:
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Herra Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla (vuodattaen verensä syntien sovitukseksi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta) tehnyt uskovan pelastuksen sekä pyhityksen täydelliseksi. Täydellisyys ei tarkoita, että uskova olisi tulllut uskon vaelluksessa täydelliseksi, vaan että pelastus Jeesuksessa on täydellistä sekä pyhityselämän kautta tapahtuva kasvu tapahtuu Jumalan täydellisen teon ja vaikutuksen mukaisesti.

Jumala puhui profeetta Jeremian kautta Uudesta tulevasta Liitosta (Uusi Liitto), joka ei ole samanlainen kuin Mooseksen kautta tehty vanha liitto. Uudessa Liitossa Jumalan laki asetetaan ihmisen sydämeen, joka tarkoittaa uudestisyntymistä, eli Pyhän Hengen asettumista asumaan ihmisen sydämeen.

Vanhan liiton uhrit ovat Uudessa Liitossa hyödyttömiä, eikä niiden kautta saada enää syntejä anteeksi. Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta vanha liitto on kumottu ja Uusi sekä parempi Liitto asetettiin vanhan liiton tilalle. Herran Jeesuksen sovitusuhrin kautta saadaan Uudessa Liitossa synnit anteeksi, uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Vanhassa Liitossa esirippu esti ihmisen pääsyn kaikkeinpyhimpään, jonka sisäpuolelle vain ylimmäinen pappi sai mennä. Herran Jeesuksen kuoleman kautta temppeli esirippu repeytyi kahtia ylhäältä alas asti todistukseksi, että vanhan liiton aikakausi päättyi.

Herran Jeesuksen veren kautta on jokaisella Uuden Liiton seurakunnan jäsenellä vapaa pääsy kaikkeinpyhimpään, eli Jumalan läsnäolon vaikutuksen ilmapiiriin.

Herra Jeesus on uusi elävä tie, joka käy esiripun kautta Jumalan luokse. Herran Jeesuksen lihan kautta avautuu pääsy esiripun kautta kaikkeinpyhimpään Jumalan luokse.

2 Moos 36:
35 ¶ Vielä tehtiin esirippu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista; ja siihen tehtiin taidokkaasti kudottuja kerubeja.
36 Ja siihen tehtiin neljä pylvästä akasiapuusta, ja ne päällystettiin kullalla, ja niiden koukut olivat kultaa; ja niitä varten valettiin neljä hopeajalustaa.

Esirippu oli esikuva Herrasta Jeesuksesta. Punasiniset, purppuranpunaiset ja helakanpunaiset langat olivat esikuvaa Jeesuksen sovitusverestä ja valkoiset pellavalangat olivat esikuvaa Jeesuksen puhtaudesta ja täydellisyydestä. Esirippu julisti esikuvallisesti Jeesuksen lihan kärsimyksestä, Hänen verensä vuodattamisesta syntien anteeksisaamiseksi.

Kerubit esiripussa kertovat esikuvallisesti sen kuinka Isä Jumala yhdistää Messias Jeesuksen kautta sen mikä on maan päällä ja taivaissa (Jumalaan uskomisen kautta). Kerubien kuvat olivat lain arkin sivuilla ja Herra Jumala puhui niiden välistä Moosekselle. Tämä oli esikuvaa siitä kuinka Jumalan tahto tapahtuu niin taivaissa kuin maan päällä. Kerubit edustivat taivaallista seurakuntaa, jossa enkelit ja kerubit ylistävät Jumalaa. Mooses edusti maan päällistä seurakuntaa, jossa seurakunta ylistää Jumalaa. Kun Herra Jumala puhui armoistuimen (armoistuin on esikuva Jeesuksesta) päältä kahden kerubin välistä Moosekselle, niin Jumalan tahtoa julistettiin ikään kuin taivaissa ja maan päällä.

Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, Jumalan huoneen haltija sekä Pelastaja, Messias ja Herra, siksi Herran Jeesuksen opetuslapsi saa astua esiin totisella (totuudenmukaisella) sydämellä, koska Jumalan lahja pelastus Herrassa Jeesuksessa antaa uskovan sydämelle täyden uskonvarmuuden pelastuksen lahjasta ja Jumalan armosta.

Täysi uskonvarmuus vakuuttaa uskovan olevan pelastettu ja Jumalan oma, joka on Jumalan lahja ja armoa. Uskova vaeltaessaan maan päällä ei ole vielä päässyt perille lopulliseen päämäärään, mutta Jumalan armosta pysyen uskossa Herraan Jeesukseen uskova tulee pääsemään perille lopulliseen päämäärään, eli Uuteen Jerusalemiin.

Raamatullisessa uskova oleva ihminen ei ymmärrän väärin uskonvarmuutta, vaan ymmärtää pelastuvansa yksin Jumalan armosta. Terve ja Raamatullinen usko kunnioittaa pelastuksen lahjan antajaa, ymmärtäen olevansa Jumalan armosta pelastettu, ei omien tekojensa tähden, vaan Herran Jeesuksen sovitustyön kautta. Raamatullisessa uskossa olevan ihmisen sydämeen Pyhä Henki todistaa uskonvarmuudesta Raamatun sanan todistuksen mukaisesti. Raamatullisessa uskossa olevan ei tarvitse elää epävarmuudessa, vaan Jumalan armosta uskonvarmuudessa, koska Jumala vaikuttaa sen uskovan ihmisen sydämessä sanansa todistuksen mukaisesti.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen täydessä uskonvarmuudessa ihmisen sydän vihmotaan puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis pestään puhtaalla vedellä. Puhdas vesi tarkoittaa elävän veden antajaa, joka puhdistaa ihmisen sydämen Jeesuksen veren kautta, Jumalan sanan totuuden kautta sekä Pyhän Hengen voiman kautta.

Jumalan armosta Pyhän Hengen vaikuttama uskonvarmuus, josta Raamattu opettaa poistaa pahan omantunnon ja väärät syytökset sekä epävarmuuden uskon elämästä. Uskonvarmuuden perusta on Herran Jeesuksen veressä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa, eli pelastuksen perusteissa. Kun Jumalan armosta uskot täydessä uskonvarmuudessa olevasi pelastettu uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kaikki kahleet murtuvat ja katkeavat, jotka koittavat estää Herran Jeesuksen opetuslasta kasvamasta uskontiellä.

Raamatun esikuvallisuus

Vanhasta testamentista löytyy esikuvallista opetusta Messiaasta, joka toteutuu Uuden Liiton aikakautena (on kirjoitettu Uuteen Testamenttiin). Tätä tutkimme kirjoituksen lopuksi.

Joos 1:
1 ¶ Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle (Jehoshua), Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin:
2 "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.
3 Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut.

Jos 1:

1 Now after the mot Moshe Eved Hashem it came to pass, that Hashem spoke unto Yehoshua ben Nun, mesharet Moshe, saying,

Moshe Avdi is dead; now therefore arise, cross over this Yarden, thou, and kol HaAm Hazeh, unto HaAretz which I do give to them, even to the Bnei Yisroel.

3 Every place that the sole of your regel shall tread upon, that have I given unto you, just as I said unto Moshe.

4 From the midbar and this Levanon even unto the Nahar Hagadol, the river Euphrates, all the land of the Chittim, and unto the Yam HaGadol toward the going down of the shemesh, shall be your territory. (OJB)

 

Hepreankielen VT:ssa Joosuan nimi on Jehoshua. Jehoshua tulee sanoista Jhvh (Herra) ja yasha (pelastaa, pelastaja). Suomenkielen Jeesus sana tulee kreikankielen sanasta Ieesous. Juutalaiset rabbit jotka käänsivät hepreasta kreikaksi vanhan testamentin (Septuaginta) käänsivät hepreankielen sanan Jehoshua kreikankielen sanalla Ieesous.

 

VT:n Raamatullisen esikuvan Mooses johti kansan ulos Egyptin orjuudesta (esikuva synnin orjuudesta), mutta Jehoshua (Jeesus) johdatti kansan luvattuun maahan.

 

Esikuvallisen opetuksen kautta VT kertoo tulevan Messiaan ja Pelastajan nimen, joka on Jehoshua (Jeesus). Uusi Testamentti vahvistaa tämän:

 

Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

 

Matt 1:21 And she shall bear BEN (Son) and you will call SHMO (his name, Zech 6:12) YEHOSHUA (Zech 6:11-12) because he will bring his people yeshuah (rescue, salvation, deliverance) from their peyshaim (rebellions). (OJB)

 

Jeesukselle tuli antaa nimi Jehoshua (Herra pelastaa, Pelastaja), koska Herra Jeesus on Pelastaja ja Messias, joka vapauttaa ihmisen synnin vallasta ja orjuudesta.

 

Uusi Testamentti vahvistaa myös VT:n esikuvallisen opetuksen Mooseksesta ja Joosuasta (Jeesus):

 

Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

Kun Mooses sai johdattaa Israelin kansan ulos Egyptin orjuudesta (esikuva synnin orjuudesta), niin se oli esikuvaa Jumalan laista, joka saa aikaan synnin tunnon. Laki ja lain aikaansaama synnin tunto ei johdata ihmistä luvattuun maahan ja pelastukseen, sillä vain Jeesus voi johdattaa ihmisen luvatuun maahan ja pelastukseen. Täten Raamatun esikuvallisuus on toteutunut Herrassa Jeesuksessa, joka tuo armon ja totuuden uskovan ihmisen elämään.

Pelastus. Jos et ole vielä vastaanottanut pelastusta Herrassa Jeesuksessa, niin tämä päivä voi olla sinun pelastuksesi päivä. Pelastuksen evankeliumi Herrasta Jeesuksesta julistetaan sekä juutalaisille että pakanoille. Kun tunnustat syntisi Jumalalle ja teet parannuksen sekä uskot Herraan Jeesukseen, niin synnin syyllisyys otetaan pois sinun sydämestäsi ja saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän.

 Petri Paavola 22.4.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible (JPS)
Orthodox Jewish Bible (OJB)
Young's Literal Translation (YLT)
James Murdock New Testament (Murdock)
jesusplusnothing.com
windowview.org

oneinmessiah.net
menorah.org

  


 

 

 

eXTReMe Tracker