Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Epäraamatullinen käärmeensiemen oppi

Epäraamatullinen harhaoppi käärmeensiemenoppi opettaa Eevan olleen sukupuoliyhteydessä käärmeen kanssa sekä että Kain oli käärmeen jälkeläinen.  Käyn tässä kirjoituksessa läpi tiettyjä käärmeensiemenopin taustoja sekä tuon esille Raamatun sanan todistuksen valossa, että käärmeensiemenoppi on harhaoppi.

Käärmeensiemenopin harhaan uskominen johtaa myös Raamatullisen pelastuksen evankeliumin vääristymiseen sekä vääristää ymmärryksen VT:n ja UT:n Raamatullisesta juutalaisuudesta. Siksi on erittäin tärkeätä kirjoittaa tästä aiheesta.


Sisältö:
Zohar kabbalistinen teksti
- Zoharin valhe
- Valhe maailmanvalloituksesta
- Hitler ja käärmeensiemenoppi
Branham ja käärmeensiemenoppi
- Kaikilla mahdollisuus pelastua
- Hedelmän syöminen
- Branhamin väärät opetukset
Synnin kirouksen sukulinja
- Vedenpaisumus
Vaino vaimon ja käärmeensiemenen välillä
- Te olette isästä perkeleestä
- Jumalan poikien yhtyminen ihmisten tyttäriin

Pelastuksen vääristäminenZohar kabbalistinen teksti

Zohar on juutalaisen mystisen kirjallisuuden teos (kabbala). Zohar koostuu kirjoista sisältäen mm. kommentaarin viidestä Mooseksen kirjasta sekä mystiikan psykologiasta, mystiikan materiasta,  mystiikan kosmogoniasta (universumin olemassaolosta), keskustelun Jumalan luonteesta, universumin alkuperän ja rakenteen, sielujen luoteen, lunastuksen, yhteyden minään ja pimeyteen ja todelliseen itseen sekä Jumalan valoon ja universaalin energian ja ihmisen yhteyden. Kabbalisti rabbi Shimon bar Jochai kokosi Zoharin tekstin n. 2000 vuotta sitten.

Kabbalan sanotaan olevan suullinen perimätieto Mooseksen ja Aabrahamin opetuksista, jotka on välitetty eteenpäin kabbalistisen kirjallisuuden kautta.

Zoharissa on maininta harhaopista, että Eeva olisi ollut sukupuoliyhteydessä käärmeen kanssa:

Kaksi olentoa (Adam ja käärme) olivat sukupuoliyhteydessä Eevan kanssa ja hän tuli raskaaksi molemmista ja synnytti kaksi lasta. Kumpikin seurasivat miespuolisia vanhempiaan ja heidän henkensä erosivat, toinen tälle puolen ja toinen toiselle puolen, samalla tavoin kävi heidän luonteilleen. Kainin puolella on kaikki pahuuden lajit, Aabelin puolelta tulee armollinen joukko, ei kuitenkaan täysin hyvää tekevä -- hyvä viini on sekoitettu huonon kanssa. Zohar s.230

Zoharin valhe

Zoharin teksti on harhaoppia ja vastoin Raamatun opetusta.

1 Moos 4:
1 ¶ Ja mies yhtyi (jada) vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".
2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.

33/38 käännöksen yhtyi sana on alkutekstissä hepreaksi jada (tiesi, tuntea). 1 Moos 4:1 Adam tunsi vaimonsa Eevan on kiertoilmaus (eufemismi) seksuaalisesta sukupuoliyhteydestä. Raamatun opetuksen mukaan mies, eli Adam yhtyi vaimoonsa Eevaan ja sen seurauksena syntyi niin Kain kuin Aabel. Raamattu kumoaa selkeästi väärän opetuksen käärmeen yhtymisestä Eevaan.

Raamattu käyttää myös muualla tunsi (tiesi) hepreankielen sanan jada kiertoilmaisua tarkoittamaan seksuaalista sukupuoliyhteyttä:

1 Moos 4:17 Ja Kain yhtyi (jada) vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.

1 Moos 4:25 Ja Aadam yhtyi (jada) taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi".

Raamatun opetus on hyvin selkeä että kaikissa kolmessa edellä mainitussa Raamatun kohdassa sana jada tarkoittaa seksuaalista sukupuoliaktia, jonka seurauksena nainen tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen. Raamattu täten kiistattomasti opettaa, että Adam siitti Kainin, ei käärme. Adam oli Kainin isä, ei käärme.

Vanhan testamentin hepreankielessä on useita kiertoilmaisuja (eufemismi) sukupuoliaktille. Kiertoilmaisun tarkoitus on käyttää korvaava sanontaa, joka ei loukkaa lukijaa (kuulijaa). Esimerkiksi näissä VT:n kohdissa on kiertoilmaus, joka tarkoittaa seksiaktia:

1 Moos 16:2 Ja Saarai sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä; yhdy (bow) siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä". Ja Abram kuuli Saaraita.

Hepreankielen bow sana tarkoittaa tulla mennä, mennä sisään. Tässä jakeessa mene minun orjattareeni on kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan seksiaktia. Ehkä minä saisin lapsia sanat todistaa, että kyseessä aikomus harjoittaa seksiaktia.

4 Moos 22:14 ja esittää häntä vastaan perättömiä syytöksiä ja saattaa hänet pahaan maineeseen ja sanoo: ‘Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin (qarab) häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä’,

Hepreankielen VT:ssa on sana qarab, joka tarkoittaa tulla, lähestyä, astua tulla sisään. Jakeesta käy selkeästi ilmi kiertoilmauksen käyttö, jolla tarkoitetaan seksiaktia.

Jes 8:3 Sitten minä lähestyin (qarab)profeetta-vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Niin Herra sanoi minulle: "Pane hänelle nimeksi Maher-Saalal Haas-Bas.

Tässäkin jakeessa on hepreankielen VT:ssa sana qarab, joka on kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan sukupuoliaktia. Raamatun todistus kiertoilmaisun käyttämisestä, jolla korvataan seksiaktia tarkoittava sana toisella sanalla on täysin selvä.

Zoharin teksti ei edusta Raamatullista VT:n aikaista juutalaista uskoa, vaan se perustuu valheenhengen esoteeriseen (salaiseen) opetukseen, jonka tarkoituksena on vääristää Raamatun sanan opetus. Kabbalaisuuden tekstit voidaan rinnastaa gnostilaisten tekstien kanssa, sillä molempien tarkoituksena on vääristää Raamatun sanan opetus.

Valhe maailmanvalloituksesta

Kabbalakirjallisuuden tekstit eivät edusta Raamatullisia vanhan testamentin tekstejä ja kirjoja, eikä juutalaisuuden vanhan liiton aikakauden Raamatullista uskoa.

Kabbalakirjallisuudessa on harhaoppi ja väärä opetus käärmeen yhtymisestä Eevaan, jonka seurauksena Kain olisi syntynyt. Tästä harhaopista on syntynyt esim. sellaista oppia, jonka mukaan vain juutalaiset olisivat Jumalan lapsia ja Aadamin siementä ja kaikki muut ovat käärmeensiementä, eli perkeleen lapsia vailla toivoa pelastuksesta. Jotkut ovat tehneet edellä olevan harhaopin perusteella sellaisen päätelmän, että juutalaiset suunnittelevat maailmanvalloitusta ja pyrkivät luomaan uuden maailmanjärjestyksen, jota juutalaiset hallitsevat.

Edellä oleva väite ja päätelmä on väärä, sillä vanhan liiton aikainen Raamatullinen juutalaisuus ei pyrkinyt valloittamaan maailmaa, eikä opettanut pakanoiden olevan käärmeensiementä, Eevan ja käärmeen jälkeläisiä. Uuden Liiton mukainen Raamatullinen juutalaisuus ja usko Herraan Messias Jeshuaan (Jeesus) ei myöskään pyri valloittamaan maailmaan, eikä opeta pakanoiden olevan käärmeensiementä, Eevan ja käärmeen jälkeläisiä. Vanhan liiton Raamatullinen juutalainen usko ei edustanut Kabbalismia, vaan VT:n mukaista uskoa Jumalaan.

4 Moos 15:
14 Ja jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on ainiaaksi asettunut teidän keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle, niin hän tehköön, niinkuin tekin teette.
15 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16 Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."

Vanhan testamentin Raamatullisen uskon mukaan pakanoilla oli oikeus uskoa Israelin Jumalaan, jonka seurauksena pakanoilla oli sama laki ja oikeudet kuin Israelin kansalla. Vanhan testamentin juutalaisen Raamatullisen uskon mukaan pakanoita ei pidetty käärmeensiemenenä, jotka eivät voineet pelastua, vaan päinvastoin kääntymällä Raamatulliseen vanhan testamentin uskoon pakanat saivat pelastuksen sekä samat oikeudet kuin Israelin seurakunnalla oli.

Apt 26:
22 Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,
23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Uuden Liiton aikakautena Herran Jeesuksen lunastustyö ja pelastus on uskon kautta Häneen tarjolla niin juutalaisille kuin pakanoillekin. Raamattu ei opeta, että on olemassa käärmeen jälkeläiset, Kainin suku, joka ei voi pelastua. Uuden Liiton Raamatullinen juutalainen usko ei edusta kabbalismia, vaan UT:n mukaista uskoa Jumalaan.

Kaikenlaiset valheet juutalaisten maailmanvalloituksesta sekä salaliitoista on antikristillisen hengen tuotosta, jonka tarkoituksena on nostattaa antisemitismiä Israelin kansaa vastaan. 1910 Saksassa vaikutti antisemitistinen liike, jotka levittivät valheellista sanomaa juutalaisten salaliitosta uuden maailmanjärjestyksen perustamisesta. Juutalaisten salaliittoa ei ollut olemassa, vaan se oli antisemitistinen syytös ja juoni, jonka varjolla Saksassa alkoi antisemitismi voimistumaan, joka lopulta huipentui hirvittävään kansanmurhaan, holokaustiin.

Nykyisin vallalla olevat väärät syytökset juutalaisten maailmanvalloituksesta ja salaliitosta uuden maailmanjärjestyksen luomisesta ovat antikristillisen hengen siemeniä, joilla ihmisten sydämeen kylvetään antisemitismiä.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus tulee hallitsemaan Jerusalemista käsin tuhannen vuoden ajan, jolloin kaikki Jumalan lupaukset Israelin kansalle tulevat toteutumaan. Tässä ajanjaksossa ovat mukana juutalaisia sekä pakanakansoista ihmisiä, jotka uskovat Messias, Herra Jeesukseen.

Hitler ja käärmeensiemenoppi

Okkultisti Helena Blavatsky on sanonut juutalaisen Jumalan olevan identtinen Kainin kanssa, joka oli saatanan ja Eevan poika. Hitler oli vaikuttunut Blavatskyn opeista ja luki hänen kirjoituksiaan. Blavatsky oli okkultisti, jonka kautta henkivallat vaikuttivat antisemitismiä. Okkultiikka opettaa, että juutalaiset ovat Kainin sukua ja saatanan siementä.

Hitler imi itseensä okkultistisen antisemitistisen siemenen. Hitler on kirjoittanut, että valon enkeli käski häntä kirjoittamaan juutalaisen rodun olevan käärmeen siementä, saatanan jälkeläisiä Eevan ja saatanan seksiaktin kautta, josta syntyi Kain. Hitlerille sanottiin, että kun hän hävittää käärmeen siemenen, juutalaisen rodun ja mustan rodun, niin sitten arjalaiset super-jumalat palaavat maan päälle perustamaan jumalan valtakunnan ja voitelevat Hitlerin ensimmäiseksi kuninkaaksi.

Käärmeensiemenopista on monta valheellista versiota, joista Hitler henkivaltojen eksyttämänä uskoi sen version, joka opettaa juutalaisten olevan käärmeen siementä. Kun Hitler uskoi ja omaksui tämän saatanallisen opetuksen, niin sen seurauksena hän käynnisti operaatio holokaustin, jonka tarkoituksena oli hävittää kaikki juutalaiset maan päältä.

Hitlerin ja natsien juutalaisvainon taustalla vaikutti valheellinen käärmeensiemenoppi, jonka mukaan juutalaiset ovat käärmeen siementä, Eevan ja saatanan pojan Kainin jälkeläisiä.

Tänä päivänä antisemitismi nostaa päätänsä, enkä suinkaan ylläty jos valheellinen käärmeensiemenoppi juutalaisista nostetaan esille lopunajan juutalaisvainoissa. Käärmeensiemenoppi sen kaikissa eri muodoissaan on saatanallinen valhe. Hitlerin edustama käärmeensiemenoppi johti hänet kauhistuttaviin tekoihin, jonka tähden 6 miljoonaa juutalaista surmattiin.

Raamatun opetuksen mukaan Eeva ei yhtynyt käärmeen kanssa, sillä Adam oli Kainin isä. Juutalaiset polveutuvat Adamista ja Eevasta, Seetistä, Nooasta, Seemistä, Aabrahamista, Iisakista ja Jaakobista. Herra Jeesus syntyi samasta sukulinjasta, jonka tehtävä oli tuoda syntien anteeksiantamus jokaiselle, joka uskoo Häneen, niin kuin Raamattu sanoo. Kainin suku hävisi maan päältä viimeistään vedenpaisumuksessa, joten valheelliset väitteet kumoutuvat tältäkin osin.

Raamatun opetuksen mukaan, kuka siunaa Israelia, perii Jumalan siunauksen ja kuka kiroaa Israelin olkoon kirottu. Hitler kylvi kirouksen siemenen elämänsä ja kansakuntansa ylle, jonka tähden Hitler menetti henkensä ja natsien hallitsema kansakunta pommitettiin maan tasalle. Lopunajan vaino juutalaisia vastaan saa samanlaisen lopun kuin natsien aikaansaama vaino sai. Lopunajan antisemitistinen maailmanjärjestys "kukoistaa" hetken, mutta tulee täydellisesti tuhoutumaan.

Miksi Jumala on asettanut siunauksen Israelin kansan kohdalle ja kirouksen sille, joka kiroaa Israelia? Israelin kansan kautta Jumala antoi maailmalle Messias Jeesuksen. Lopunajassa Israelin kansan jäännöksen pelastumisen (he uskovat Jeesuksen olevan Messias) jälkeen Herra Jeesus asettaa maan päälle tuhannen vuoden rauhan valtakunnan, jossa Hän rauhanruhtinaan hallitsee ja tuo rauhan maan päälle tuhanneksi vuodeksi, jonka jälkeen alkaa uusi aikakausi iankaikkinen elämä Uudessa Jerusalemissa kaikille niille jotka ovat eri historian aikakausina uskoneet Raamatun Jumalaan.

Israelin kansan siunaamisen kautta saadaan aikaan lopullinen rauha maan päälle, Herran Jeesuksen asettamana. Siksi on tärkeätä siunata Israelia. Jumalan tahdon mukainen Israelin siunaaminen sisältää tietenkin totuuden ja oikeudenmukaisuuden, eikä hyväksy syntiä, siksi Israelin kansan jäännös lopunaikana tekee parannuksen synneistään ja uskoo Herran Jeesuksen olevan Messias.

Israelin kiroaminen johtaa vainoon juutalaisia kohtaan, kuten niin monta kertaa historiassa on tapahtunut. Pahuutta täynnä olevat demonihenget nostattavat maan päällä antisemitismiä, eli vihamielisyyttä juutalaisia kohtaan, koska demonit koittavat estää Jumalan sanan toteutumisen. Jos Israelin kansa hävitettäisiin maan päältä, niin silloin Jumalan sana ei toteutuisi ja saatana saisi rikkoa, tuhota ja rääkätä ihmisiä kaikenlaisilla synnin kauheuksilla. Siksi saatanan demonit koittavat kaikin tavoin tuhota Israelin kansan nostattaen jatkuvasti uudestaan antisemitismin vihan aallon Israelin kansaa kohtaan.

Raamatun profetiallisen sana mukaan Israelin kansaa ei voi hävittää eikä tuhota, sillä lopulta Israelin kansa lopunaikana ihmiskunnan viimeisten päivien loppuhetkissä tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Messias. Jumala tulee lopulta tuomitsemaan kaiken synnin myös antisemitismin ja ne kauheat teot, joita antisemitismi on saanut aikaan kautta koko ihmiskunnan historian.

Valheellinen opetus juutalaisista käärmeen siemenenä on demonihenkien tuottama valhe, jonka kautta he nostattavat ihmisiä maan päällä vainoamaan ja vihaamaan juutalaisia. Raamattu opettaa siunaamaan Israelia, sillä Israelin Messiaan, Herran Jeesuksen kautta ihmiset voivat pelastua iankaikkiseen elämään. Israelin Messias, Herra Jeesus tulee pelastamaan koko Israelin kansan lopunaikana, sen kolmasosan, joka jää jäljelle lopunajan vainoista.

Branham ja käärmeensiemenoppi

Käärmeensiemenoppi oli ollut olemassa kauan aikaa ennen kuin William Branham eksyi opettamaan sitä. Branhamin käärmeensiemenoppi on valheenhenkien valheen sanomaa.

Branham uskoi Eevan synnin olleen seksi synti käärmeen kanssa. Branhamin opetuksen mukaan käärme petti ja vietteli Eevan seksi syntiin hänen kanssaan, jonka seurauksena Eeva tuli raskaaksi käärmeelle ja synnytti käärmeen pojan Kainin. Branham opetti, että Kainin suvun jälkeläiset eivät voi pelastua.

Branham opetti, että koska Adamin kahdesta aktista syntyi kolme poikaa, niin tiedämme, että yksi heistä ei ollut Adamin poika. Branham sanoi, että itse asiassa asia on siten että Eevalla oli kaksi poikaa kohdussansa (kaksoset), jotka olivat eri yhdynnöistä. Branham opetti, että Eeva kantoi sisällään kaksosia, joista Kainin siittäminen tapahtui ennen Abelin siittämistä. Branham uskoi, että käärme siitti Kainin.

1 Moos 4:
1 ¶ Ja mies yhtyi (jada) vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".
2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.

33/38 käännöksen yhtyi sana on alkutekstissä hepreaksi jada (tiesi, tuntea). 1 Moos 4:1 Adam tunsi vaimonsa Eevan on kiertoilmaus (eufemismi) seksuaalisesta sukupuoliyhteydestä. Raamatun opetuksen mukaan Adam oli Kainin isä, ei käärme. Raamatun todistus kumoaa käärmeensiemenopin. Raamatun todistuksen valossa Branhamin opettama käärmeensiemenoppi on harhaoppi.

Valheellisen käärmeensiemenopin eräs sovellutus on kaksoisraskaus, jonka mukaan Eeva kantoi kohdussaan kahta lasta, kahdelle eri isälle (käärmeelle ja Adamille). Raamattu kumoaa tämänkin teorian, sillä Raamatun mukaan Adam yhtyi Eevan, jonka seurauksena Kain syntyi, eli Adam oli Kainin isä.

Branham oli samassa sarjassa Hitlerin kanssa, kuitenkin sillä erotuksella, että Branhamin opetuksessa juutalaiset eivät ole käärmeen siementä. Branham uskoi kuitenkin henkivaltojen syöttämän saman valheen mihin Hitler uskoi, heillä oli vain eri versiot tästä valheesta, mutta valheen alkuperä ja lähde oli sama. On täysin kiistatonta, että Branhamin demoninen enkeliopas eksytti Branhamia uskomaan okkultisia valheita ja opetuksia.

Branham ei uskonut Jeesuksen olevan juutalainen. Branham on sanonut, että koska Pyhä Henki siitti Jeesuksen, niin Hän ei ollut juutalainen, vaan Jumala. Tässäkin kohtaa Branham erehtyi. Herra Jeesus oli juutalainen, koska hänen äitinsä oli juutalainen ja Raamattu sanoo Hänen olleen Juudaan heimosta.

Hebr 7:14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.

Herra Jeesus oli juutalainen Messias sekä Jumalan Poika sekä luomisen perusteella Jumala yhdessä Isänsä kanssa.

Kaikilla on mahdollisuus pelastua

Branham on sanonut, että Eevan synti oli seksisynti käärmeen kanssa ja Jumalan siemen ovat Branhamin seuraajat, jotka tunnetaan myös nimellä morsian tai uusi synnytys tai laji.

Branham uskoi Kainin jälkeläisten olevan käärmeen siementä, jotka ovat ennaltamäärätty helvettiin. Jumalallinen siemen on Seth ja hänen jälkeläisensä, jotka ovat saaneet ilmoituksen Branhamin palvelustyöhön. Branhamin mukaan kolmas ryhmä edustaa niitä, jotka ovat kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä ja joilla on vapaa tahto valita taivas tai helvetti. Jumalallinen siemen on Kristuksen morsian, joka ylöstemmataan ennen ahdistusta.

Raamatun opetuksen mukaan ei ole olemassa käärmeen jälkeläisiä Kainin suvusta. jotka on jo ennalta määrätty kadotukseen. Raamatun opetuksen mukaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä parannus ja uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta tai valita epäuskon kautta iankaikkinen kadotus.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Raamatun todistuksen mukaisesti Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset ja Herra Jeesus on kaikkien ihmisten Pelastaja ja välimies, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Häneen. Raamatussa ei siis ole minkäänlaista erottelua, jossa olisi Kainin käärmeen suku, joka ei voisi pelastua.

Hedelmän syöminen

Branham uskoi, että Eevan syöminen oli haureuden syntiä käärmeen kanssa. Branham sanoi että käärme ei ollut tässä vaiheessa käärme. Kirous käärmeelle tuli haureuden jälkeen. Branham sanoi ettei omena (hedelmän syöminen) saanut heitä ymmärtämään että he olivat alasti, vaan seksiakti. Branhamin mukaan käärme oli komea ilmestys ja Branhamin mukaan käärme on puuttuva linkki ihmisen ja apinan välillä. Branhamin mukaan käärme on todellakin se puuttuva linkki simpanssin ja ihmisen välillä, koska alussa käärme ei ollut matelija. Mitä käärme teki? Branhamin mukaan käärme alkoi rakastelemaan Eevan kanssa. Käärme eli Eevan kanssa kuten hänen aviomiehensä. Branhamin mukaan Eeva näki että tämä oli miellyttävää ja niin hän meni Adamin luokse, mutta Eeva oli jo raskaana saatanalle. Eeva synnytti ensimmäisen poikansa, jonka nimi oli Kain, joka oli saatanan poika.

Raamatun opetuksen mukaan kielletyn hedelmän syöminen tarkoittaa syömistä, ei seksiaktia.

1 Moos 2:
16 ¶ Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

Herra Jumala sanoi Adamille, että ihminen sai syödä vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta ei hyvän- ja pahantiedon puusta, sillä sen puun hedelmän syömisestä seuraisi kuolemalla kuoleminen.

Raamatun sanan selkeä ilmoitus tarkoittaa todellakin hedelmän syömistä, ei seksiaktia.

1 Moos 3:
1 ¶ Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?"
2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ‘Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’."
4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".
6 ¶ Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

Branhamin väärä opetus sanoo Eevan syömisen tarkoittavan seksiaktia käärmeen kanssa. Raamattu sanoo myös Adamin syöneen kielletyn puun hedelmää ja hepreankielen alkutekstissä käytetään samaa sanaa akal kun Eeva ja Adam söivät kielletyn puun hedelmästä. Raamatun todistuksen mukaan oli kyse kielletyn hedelmän syömisestä, ei seksiaktista saatanan kanssa.

Kielletyn puun hedelmän syömisessä ei ollut kyse seksiaktista, sillä Jumalan mukaan paratiisissa oli muita puita, joista sai syödä. Paratiisissa ei ollut muita ihmisiä kuin Eeva ja Adam ja Jumalan sanasta käy ilmi, että kyseessä oli nimenomaan puun hedelmän syöminen.

Jos syöminen olisi tarkoittanut seksiä, niin silloin Jumala olisi antanut Eevalle luvan harrastaa seksiä muiden kanssa kuin kielletyn yhteyden kanssa. Ketkä olivat nuo muut? Ne olivat paratiisin puita. Tämäkin kumoaa opetuksen seksistä, sillä oli kyse puun hedelmän syömisestä. Branhamin opetus on aivan järjetön, jossa ei ole yhtään ainoata totuudenjyvästä, ei edes pientä hiukkasta, vaan se on valhe alusta loppuun asti.

Branhamin käärmeensiemenoppi ja käärmeen yhtyminen Eevaan on demoninen harhaoppi. Raamatun sanan selkeä todistus on, että Eeva söi kielletyn puun hedelmästä, eikä yhtynyt käärmeen kanssa.

Branhamin väärät opetukset

Branham oli selkeästi väärä profeetta, joka eksyi monenlaisiin harhaoppeihin, joista tuon esille seuraavaksi muutamia pahoja harhaoppeja.

Vääristynyt kuva naiseudesta. Branhamilla oli vääristynyt kuva naiseudesta, koska hän ymmärsi paratiisin tapahtumat. Siksi hän ja hänen seuraajansa suhtautuvat naisiin kielteisesti ja väärällä tavalla.

Kolme ulottuvuutta. Branhamin opetus Jumalan sanan kolmesta ulottuvuudesta: Branham uskoi, että Jumalan ilmoitus on annettu kolmessa muodossa; avaruuden eläinradassa (Zodiac), Egyptin pyramideissa ja Jumalan sanassa.

Branhamin opetus Jumalan sanan kolmesta ilmenemismuodosta on väärä, sillä Jumala ei ole ilmoittanut sanaansa Egyptin pyramidien kautta. Jumala on tehnyt taivaan avaruudet ( Zodiac), mutta Hän on ilmoittanut sanansa (pelastus ja kuinka uskoa Jumalaan) vain Raamatussa. Branhamin vanhemmat olivat sotkeutuneet okkultisimiin ja niin myös Branham sai jo pienenä vaikutteita okkultiikasta, jota hän harjoitti "uskovana" ollessaan.

Branham ja enkeliopas. Branhamin pään päällä oli usein valoilmiö (tulipatsas) ja Branham sanoi, että enkeli opasti häntä ja tämä valoilmiö paljasti hänelle kaikki ihmisten ajatukset; menneen, nykyisyyden ja tulevat.

Okkultiikassa on henkiopas, joka opastaa, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsia opastaa Jumala Pyhässä Hengessä. Branhamin enkeliopas oli demoninen pimeyden henki, joka opetti Branhamille monia Raamatun vastaisia harhaoppeja.

Branham ja 7 sinettiä. Branham väitti, että hän sai avata seitsemän sinettiä.

Raamattu opettaa, että vain Herra Jeesus voi avata Ilmestyskirjassa olevat seitsemän sinettiä. Branhamin demoninen enkeliopas eksytti hänet totaalisesti jopa sellaiseen asemaan ja tehtävään joka kuuluu Herralle Jeesukselle.

Branhamin opetus Jumalasta. Branham opettaa, että Jumala on yksi, joka esiintyy kolmessa eri muodossa, eli Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Branham uskoi, että Jeesus on Isä.

Raamatun opetus Jumalasta on yksi Jumala, joka on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus ei ole Isä.

Branham ja helvetti. Branham ei uskonut kadotuksen olevan iankaikkinen.

Raamattu opettaa kadotuksen olevan iankaikkinen.

Branhamilaisuuden hedelmä. Branhamilaisuudessa vaikuttaa todella voimakas ylpeys ja halveksuminen muita kohtaan. Ylpeyden henki tulee siitä, koska branhamilaiset uskovat Branhamin olleen erikoisvoidellun, Jumalan profeetan, jolle uskottiin oikea ja aito Raamatun ilmoitus. Branhamin seuraajat pitävät itseään myös uskovina, joilla ainoastaan on todellinen ymmärrys Pyhältä Hengeltä. Tämän tähden branhamilaiset eivät pidä muita oikeina uskovina ja siksi he halveksuvat muita.

Linkki: Branhamin väärät opetukset

Synnin kirouksen sukulinja

Käärmeensiemenopin opetus vääristää Raamatun opettaman synnin sukulinjan, sillä Raamatun sanan mukaan synti tuli maailmaan Aadamin ja Eevan sukulinjan kautta, ei Eevan ja käärmeen kautta.

Room 5:
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

1 Tim 2:
13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.

Eeva petettiin ensin, jonka jälkeen myös Adam söi kielletyn puun hedelmää. Raamatun todistuksen mukaan synnin sukulinja tuli maailmaan Aadamin ja Eevan kautta, ei Eevan ja käärmeen kautta.

Aadam ja Eeva lankesivat syntiin paratiisissa saatanan houkutuksesta. Raamatun opetus on että ihminen lankesi syntiin paratiisissa ja ihmisen syntiinlankeemuksen seurauksena synti, kirous ja kuolema tuli maailmaan. Raamatun opettama synnin sukulinja kumoaa myös täysin valheellisen käärmeensiemenopin.

Vedenpaisumus

Kun vedenpaisumus tuli maan päälle, niin vain Nooa perheineen selviytyi hengissä siitä, kaikki muut ihmiset ja suvut kuolivat. Vedenpaisumuksen jälkeen Nooan perhe asutti maan uudestaan. Kainin suku oli kuollut viimeistään vedenpaisumuksessa, eikä hänen sukunsa jatkunut enää sen jälkeen.

Maan päällä ei ole enää Kainin sukulinjaa ja Raamatun mukaan Eeva ei yhtynyt käärmeen kanssa. Käärmeensiemenoppi on saatanallinen valhe ja eksytys.

Vaino vaimon ja käärmeensiemenen välillä

1 Moos 3:
14 ¶ Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Valheellisen käärmeensiemenopin kannattajat opettavat, että 1 Moos 3:15 mukaan maan päällä on ihmisrotuja ja sukulinjoja, jotka ovat saatanan siittämiä, eli heidän mukaansa maan päällä on erityinen saatanallinen ihmisrotu Eevan ja käärmeen seksiaktin seurauksena.

Raamatun opetuksen mukaan käärmeen, eli saatanan siemen ei ole syntynyt Eevan ja käärmeen seksiaktin kautta, sillä käärmeen siemen ovat ne ihmiset, jotka eivät usko Raamatun Jumalaan. Ihminen joka on jumalaton ja synnin orja on saatanan siementä.

Raamatun opettama käärmeen siemen ei siis tarkoita biologista syntyperää, vaan epäuskon olotilaa, jossa ihmisellä ei ole suhdetta Jumalan kanssa, jonka seurauksena hän saatanan ja synnin orjuudessa ollen tällä tavalla käärmeen siementä.

Te olette isästä perkeleestä

Joh 8:
21 ¶ Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."
22 Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone tappaa itseänsä,
......
33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Te tulette vapaiksi’?"
34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
.....
37 Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.
38 ¶ Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne."
39 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.
.....
42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.
43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.
46 ¶ Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?
47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

Juutalaiset polveutuvat Adamista ja Eevasta sekä Aabrahamista ja Herra Jeesus sanoi niiden juutalaisten (ei kaikkien) olevan isästä perkeleestä, jotka eivät usko Häneen. Herran Jeesuksen sanat todistavat sen ettei käärmeen (perkele) siemen ole biologinen perimä, sillä epäusko Jumalaa kohtaan tekee ihmisestä jumalattoman ihmisen, joka on synnin ja saatanan vankeudessa, jonka kautta ihminen on käärmeen siementä.

Ne juutalaiset, jotka uskoivat Herraan Jeesukseen olivat Jumalan lapsia ja ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet Herraa Jeesusta olivat käärmeen siementä. Samoin on myös pakanoiden laita, sillä ne pakanat, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ovat Jumalan lapsia ja ne pakanat jotka eivät usko Herraan Jeesukseen ovat käärmeen siementä.

1 Moos 3:15 opettama käärmeen siemen, ei siis tarkoita biologista perimää, vaan synnin orjuuden kautta tulevaa vihollisuutta Jumalaa kohtaan, jonka seurauksena jumalaton on "käärmeen siementä". Käärmeen siemen 1 Moos 3:15:ssa ei siis tarkoita ihmisen ja saatanan välisen seksiaktin seurauksena syntyneitä jälkeläisiä.

Jumalan poikien yhtyminen ihmisten tyttäriin

1 Moos 6:4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (nefilim), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Jumalan pojat olivat langenneita enkeleitä, jotka yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa, jonka seurauksena maan päälle syntyi jättiläisiä. Tekstiyhteys osoittaa, että tämä tapahtui ennen vedenpaisumusta.

4 Moos 13:33 Näimmepä siellä jättiläisiäkin (nefilim), Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme."

Neljäs Mooseksen kirja todistaa sen, että vedenpaisumuksen jälkeenkin langenneet enkelit olivat yhtyneet ihmisten tyttäriin, jotka ovat saaneet yhteisiä jälkeläisiä. Neljäs Mooseksen kirja kertoo israelilaisten nähneen Kanaanin maassa jättiläisiä Anakin poikia, jotka polveutuvat jättiläisistä, eli langenneista enkeleistä.

Raamattu siis opettaa, että pahuuden henkivallat ovat yhtyneet ihmisten tyttärien kanssa, mutta Raamattu ei opeta, että Eeva ja käärme olisivat yhtyneet.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala käski israelilaisia hävittämään Jumalan poikien jälkeläisistä syntyneet kansat. Tämä tarkoittaa sitä ettei maan päällä ole enää ihmisen ja demonien jälkeläisiä ja kaikille kansoille tulee julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta sielujen pelastukseksi.

kotipetripaavola.com/Raamatunjattilaiset

Pelastuksen vääristäminen

Käärmeensiemenoppi ja oppi ettei kadotus ole iankaikkinen ovat pahoja harhaoppeja, jotka vääristävät Raamatullisen pelastussanoman.

Käärmeensiemenopin mukaan Kainin sukulinja ei voi pelastua. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikki ihmiset voivat pelastua, jos tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Juudas oli poikkeus, joka Raamatun opetuksen mukaan oli kadotuksen lapsi.

Käärmeensiemenoppiin uskovien ihmisten keskuudessa on hyvin yleistä opetus ettei kadotus ole iankaikkinen. Raamatun sanan mukaan kadotus on iankaikkinen.

Käärmeensiemenoppi vääristää Raamatullisen pelastuksen ja on siten harhaoppia ja toista, eli väärää evankeliumia.

Raamatullinen pelastussanoma kuuluu kaikille ihmisille. Jokainen ihminen joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi, pelastuu ja saa iankaikkisen elämän.

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

 

Linkki suositus:
Branhamin eksytysPetri Paavola 24.9.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
John Gill's Expositor
rmillevo.tripod.com
theologywebsite.com
en.wikipedia.org
study.faithweb.com

letusreason.org
wisdomworld.org
satansrapture.com
hope-of-israel.org

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker