Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen oppi Jeesuksen kahdesta luonnosta

Katolinen kirkko on julistanut Kristuksen kaksiluonto-oppia muun muassa seuraavissa kirkolliskokouksissa: Efesossa vuonna 431, Khalkedonissa vuonna 451 ja Konstantinopolissa vuonna 553. Katolisen kirkon päämies paavi on vahvistanut Kristuksen kaksiluonto-opin kirkkonsa viralliseksi opiksi. Katolisen kirkon muotoilemassa Kristuksen kaksiluonto-opissa on kohtia, jotka ovat yhtä pitäviä Raamatun opetuksen kanssa sekä kohtia, jotka ovat väärää opetusta. Kun luin läpi edellä olevat kirkolliskokousten päätökset, opin julistukset sekä kirousten langettamiset, niin huomasin sen, että esimerkiksi katolisen kirkon alullepaneman Kristuksen kaksiluonto-opin perusta on siinä uskossa, että Maria on Jumalan äiti. Katolisen kirkon opetuksen mukainen oppi Jeesuksen ihmisyydestä on väärä opetus, koska katolinen kirkko opettaa Jeesuksen saaneen synnittömän ihmisluonnon "synnittömältä" äidiltään, Marialta. Katolinen oppi, jossa Jeesus olisi saanut synnittömän ihmisluonnon "synnittömältä" äidiltään on katolisen kirkon kaksiluonto-opin kehityksen tulos ja päätelmä. On todella tärkeätä ymmärtää mitä Raamattu sanoo Jeesuksen Jumaluudesta ja ihmisyydestä. Katolinen oppi, joka sanoo Jumalan muuttuneen iankaikkisesti ihmiseksi, ollen iankaikkisesti tosi Jumala ja tosi inhimillinen ihminen ei ole Raamatun opetus. Raamattu opettaa Jumalan tulleen lihaksi (Jumala tuli tosi ihmiseksi Jeesuksessa), mutta ei opeta, että Jumala (Jeesus) jäi iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Raamattu opettaa meitä uskomaan Jeesuksen tosi Jumaluuteen ja tosi ihmisyyteen. Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) pelastaakseen ihmiset synnin orjuudesta Jumalan lapseuteen. Jumala ei tullut ihmiseksi Jeesuksessa, siksi että pelastaessaan ihmisen Jumala itse päätti myös jäädä iankaikkisesti ihmiseksi. Tämä aihe on tärkeämpi kuin saatamme ajatellakaan, sillä katolisen kirkon oppi Jeesuksen iankaikkisesta inhimillisestä ihmisyydestä alentaa Jeesuksen iankaikkista tosi Jumaluutta. Jos Jumalasta tulisi iankaikkisesti Jumala ja inhimillinen ihminen Jeesuksen lihaan syntymisen kautta, niin silloin Jumala ja Jumaluus olisi muuttunut pysyvästi. Raamatun opetuksen mukaan Jumala ei muutu, sillä Jumala on iankaikkinen Henki. Jumala tuli tosi ihmiseksi Jeesuksessa ainoastaan sitä varten, että Hän oman lihan ruumiinsa kautta sovittaa synnit ristinpuulla, jonka jälkeen Hän palaa takaisin siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli Isänsä luona ennen kuin maailma oli luotu. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jumala puhdistaa opetuslasten sydämet porton oppien vaikutuksesta
Raamatullinen kaksiluonto-oppi Jeesus Jumala ja ihminen
Jumaluuden alentaminen ja inhimillistäminen

 

 

 

Jumala puhdistaa opetuslasten sydämet porton oppien vaikutuksesta

Katolinen kirkko pyrkii ekumeniankin kautta saavuttamaan sellaisen näkyvän ykseyden, jossa vallitsee katolinen ykseys. Tätä näkyvää ykseyttä katolinen kirkko pyrkii tekemään kaikkien kanssa niin erilaisten kirkkojen kuin uskon yhteisöjen ja erilaisten uskontojen kanssa sekä kaikkien ihmisten kanssa. Katolinen katekismus sanoo vuoden 2005 painoksessa kohdassa 836, että kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen. Katolisen kirkon pyrkimys koskien kirkkoja ja uskon yhteisöjä on ekumenian kautta ensin etsiä yhtäläisiä oppikäsityksiä, jonka jälkeen katolinen kirkko pyrkii manipuloimaan ekumeniassa mukana olevia kirkkoja ja uskon yhteisöjä hyväksymään sellaiset opit, joista ne ovat eri mieltä katolisen kirkon kanssa.

Katolinen kirkko voimakkaasti painottaa ja korostaa katolisia opetuksia ja oppeja tiellä ekumeeniseen yhteyteen ja ykseyteen, jossa katolinen kirkko ottaa pääroolin näyttäen muille suuntaviittoja, johon suuntaan tulisi kulkea ja miten uskon asioita tulisi ymmärtää.

Kristuksen kaksiluonto-oppi on alunperin paavin hyväksymä epäraamatullinen katolinen oppi, joka opettaa Jumalan muuttuneen iankaikkisesti Jeesuksessa inhimilliseksi ihmiseksi sen jälkeen kun Maria Jumalan äitinä oli synnyttänyt Jumalan ihmiseksi. Jos et sanoudu irti katolisesta kaksiluonto-opista tai muista opeista, niin saatat joutua tilanteeseen, jossa katolinen kirkko ojentaa sinulle kättä sanoen, että koska jo uskot katolisen kirkon oppeihin, niin miksi et liittyisi äitikirkkoomme. Osallisuus porton oppeihin on yhteys, jonka kautta portto (katolinen kirkko) pyrkii imaisemaan ihmisen yhteyteensä, oman kirkkonsa katoliseksi jäseneksi.

Efesoksen kirkolliskokouksessa vuonna 431 katolinen kirkko julisti kirkon kiroukseen sellaisen ihmisen, joka ei tunnusta Marian olevan Jumalan äiti. Uskominen Maria Jumalan äidiksi on katolisen kirkon oppiperustana Kristuksen kaksiluonto-opille.

Khaldekonin kirkolliskokouksessa vuonna 451 katolinen kirkko julisti, että Isä on synnyttänyt Jeesuksen ennen aikaa, koskien Jeesuksen Jumaluutta ja viimeisinä päivinä Jeesus syntyi Mariasta, neitsyestä Jumalan synnyttäjästä koskien Jeesuksen ihmisyyttä. Edellä oleva julistus on katolisen kirkon Kristuksen kaksiluonto-opin perusta.

Khalkedonin kirkolliskokouksessa päätettiin ettei kenelläkään piispalla tai papilla ole lupaa kirjoittaa tai opettaa muuta tunnustusta kuin mitä kokous päätti ja jos joku näin tekee, että opettaa toisenlaista tunnustusta, niin hän on kirkon kirouksessa.

Konstantinopolin toisessa kirkolliskokouksessa vuonna 553 katolinen kirkko julisti, että jos joku ei tunnusta Isällä, Pojalla ja Pyhälle Hengellä olevan yksi luonto ja olemus, että heillä on yksi voima ja auktoriteetti, että on kolminaisuuden sama olemus, yhtä Jumaluutta pitää palvoa kolmessa olemuksessa tai persoonassa, niin hän on kirottu.

Konstantinopolin toisessa kirkolliskokouksessa vuonna 553 katolinen kirkko julisti, että jos joku ei tunnusta Jumalan Sanalla olevan kahta syntymää, ennen kaikkea aikaa Isästä, ulkopuolella ajan ja ilman ruumista ja toiseksi se syntymä näinä viimeisinä päivinä kun Jumalan Sana tuli taivaasta alas ja tuli lihaksi pyhästä ja kunniakkaasta Mariasta, Jumalan äidistä ja ainaisesta neitsyestä syntyen Mariasta, niin hän olkoon kirottu. 

Raamattu ei opeta Marian olevan Jumalan äiti. Jeesus on iankaikkinen Jumala, joka on ollut olemassa Jumalana ennen Mariaa. Tästä syystä emme saa sanoa Marian synnyttäneen Jumalaa, vaan että Maria synnytti Jeesukselle fyysisen, lihan ihmisruumiin. Maria oli Jeesuksen äiti Hänen ihmisyytensä puolesta, mutta Maria ei ollut Jeesuksen äiti Jumaluuden puolesta. Katolinen oppi Mariasta Jumalansynnyttäjänä on väärä opetus. Raamattu ei opeta Marian olevan ainainen (ikuinen) neitsyt.

Raamattu ei opeta Isän synnyttäneen Jeesusta ennen aikojen alkua iankaikkisuudessa, koska Jeesus on iankaikkinen Jumala. Jumala synnyttää Jumalan on pakanallinen oppi, ei Raamatun opetus. Raamattu ei opeta eikä kehota palvomaan Pyhää Henkeä, koska Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Herraa Jeesusta.

Katolisen kirkon opetus Kristuksen kaksiluonto-opista perustuu sellaiseen väärään opetukseen, että Jeesuksen Jumaluus perustuu Isästä syntymiseen iankaikkisuudessa sekä lihaksi syntymiseen ainaisen (ikuisen) neitsyen ja Jumalan äidin kautta. Katolisen kirkon väärä opetus ja oppi on kehittynyt ja muuttunut kautta kirkon historian ajan. Nykyään katolinen kirkko sanoo Jeesuksen saaneen synnittömän ihmisluonnon synnittömän äitinsä, Marian kautta. Harhaoppi Jeesuksen synnittömästä ihmisluonnosta, jonka Jeesus olisi saanut synnittömältä Marialta on myös opetus, joka liittyy katoliseen Kristuksen kaksiluonto-oppiin. Raamatun sanan opetuksen mukaan Maria oli syntinen, ei synnitön.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi erottautua pois katolisen kirkon väärästä opetuksesta koskien Kristuksen kaksiluonto-oppia. Sen sijaan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi uskoa Raamatulliseen opetukseen Kristuksen kaksiluonto-opista: Jeesuksen tosi Jumaluuteen ja tosi ihmisyyteen.

Raamatullinen kaksiluonto-oppi Jeesus Jumala ja ihminen

Raamattu ei opeta Jumala syntyy Jumalasta oppia, joka on pakanallinen oppi. Raamattu ei opeta Jeesuksen syntyneen Isästä ennen aikojen alkua, iankaikkisuudessa, koska sellainen opetus olisi pakanallista ja babylonialaista oppia.

Ps 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin (hepreaksi jalad - synnyttää, tuoda esiin).

Apt 13:
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Apostolien tekojen 13 luku kertoo meille Psalmi 2:7 merkityksen. Apt 13:32-34 sanoo, että Psalmi 2 (2:7) tarkoittaa sitä kun Isä herätti (nosti) Jeesuksen kuolleista, joka on sanottu kahdesti jakeissa 32 ja 33. Raamattu opettaa Isän nostaneen Jeesuksen kuolleista ja sillä tavalla Jeesus tuli esille kuolleista asettuen Isänsä oikealle puolelle. Raamattu ei todellakaan opeta Jumala synnyttää Jumalan oppia, joka on pakanallinen oppi. Katolisen kirkon opetus liittyen Kristuksen kaksiluonto-oppiin, että Jeesus olisi saanut Isältä Jumaluuden syntymällä iankaikkisuudessa Isä Jumalasta ei ole Raamatun opetus. Raamatun opetuksen mukaan (Hebr 9:14) Jeesus on iankaikkinen Henki (iankaikkinen Jumala), joka tarkoittaa sitä ettei iankaikkisella Jumalalla ole syntymisen ajankohtaa iankaikkisuudessa, koska Hän on ollut olemassa iankaikkisesti. Jeesuksen Jumaluus perustuu siihen, että Hän on ollut iankaikkisesti olemassa.

Herra Jeesus syntyi lihaksi, ihmiseksi Marian kautta, mutta Maria ei ollut synnitön, vaan syntinen ihminen. Herran Jeesuksen synnittömyys ihmisenä perustui siihen, että Jumala tuli ihmiseksi ja kun Jeesus tuli ihmiseksi, niin Hän vaelsi maan päällä tosi ihmisenä Jumalan kirkkaudessa. Raamattu ei opeta, että Jeesus (Jumala) jäi ja muuttui iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Joh 17:
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Herra Jeesus sanoi Isänsä kirkastavan Hänet sillä kirkkaudella, mikä Jeesuksella oli Isän luona ennen maailman luomista. Ennen luomista Jeesus oli Jumalana ja Jumalan Poikana Jumalan kirkkaudessa, jossa Hän ei ollut ihmisen hahmossa, vaan iankaikkisena Jumalana. Kun Herra Jeesus oli suorittanut tehtävänsä maan päällä kuollen syntiemme tähden, niin Hän nousi kuolleista ja palasi Isän luokse sellaisessa Jumalan kirkkaudessa, jossa Hänen ihmisyytensä lakkasi olemasta. Joh 17:5 sanoo todella selvästi, että Jeesus ei jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi, vaan palasi siihen samaan Jumalan kirkkauteen, joka Hänellä oli ollut ennen ihmiseksi tulemista.

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui (εσκηνωσεν eskenosen - perusmuoto σκηνόω skenoo) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Kreikan kielen sana σκηνόω skenoo tarkoittaa pystyttää teltta, asua, majailla, majoittua; levittää teltta. Kreikankielen sana σκηνος skenos tarkoittaa ilmestysmaja. Joh 1:14 asui tarkoittaa sitä, että Jeesuksen liharuumis oli Jumalan asumus, ilmestysmaja, jossa Jumala asui.  Vanhan Liiton aikaan Herran läsnäolo asui ilmestysmajassa vain tietyn ajanjakson. Joh 1:14 todistaa myös sen, että Jeesuksen (Jumalan) tuli asua lihanruumiin ilmestysmajassa vain tietty rajattu aika, ei iankaikkisesti.

Herra Jeesus oli tosi ihminen, kun Hän vaelsi maan päällä lihanruumiissa. Herra Jeesus on ja oli myös Jumala vaeltaessaan maan päällä lihanruumiissa, sillä Hän vaelsi lihassa samanlaisella kirkkaudella kuin Isällä on. Raamattu opettaa Jeesuksen tosi Jumaluudesta sekä tosi ihmisyydestä. Se joka kieltää Jeesuksen tosi Jumaluuden on harhaoppinen. Se joka kieltää Jeesuksen tosi ihmisyyden, että Jeesus on tullut lihaan (ihmiseksi) on harhaoppinen. Kun Herra Jeesus vaelsi lihassa (ihmisenä) maan päällä ollen yhtä aikaa sekä tosi Jumala ja tosi ihminen, niin Hänessä oli kuitenkin vain yksi "persoona", koska Jumala tuli ihmiseksi.

Muutamat englanninkielen Raamatun käännökset käyttävät Joh 1:14 kohdassa skenoo sanan kohdalla sanaa tabernacle (ilmestysmaja), koska Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi tiettyä tarkoitusta varten, eli sovittaakseen meidän syntimme, mutta Jumala ei muuttunut iankaikkiseksi Jumala-ihmiseksi.

John 1:14 And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his glory, glory as of an only begotten of a father, full of grace and truth. Young's Literal Translation (YLT)

John 1:14 - And the Word flesh was made, and tabernacled with us; and we saw his glory, the glory as of the one-begotten who (was) from the Father, full of grace and truth. Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation

John 1:14 - And the: Word became flesh, and tabernacled with us: and we saw his glory, a glory as of the only begotten from the Father, that he was full of grace and truth. Dr. James Murdock's English Peshitta translation

John 1:14 And the Word (Christ) became flesh (human, incarnate) and tabernacled (fixed His tent of flesh, lived awhile) among us; and we [actually] saw His glory (His honor, His majesty), such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace (favor, loving-kindness) and truth. Amplified Bible, Classic Edition AMPC

Yochanan 1:14 And the Dvar Hashem took on gufaniyut (corporeality) and made his sukkah, his Mishkan (Tabernacle) among us [YESHAYAH 7:14], and we [Shlichim, 1Y 1:1-2] gazed upon his Kavod [SHEMOT 33:18; 40:34; YESHAYAH 60:1-2], the Shechinah of the Ben Yachid from Elohim HaAv, full of Hashem’s Chesed v’Emes. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Raamattu sanoo ettei Herra muutu, vaan on sama:

Hebr 1:
10 Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;
11 ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,
12 ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu".

Hebr 2:7 Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet.  Raamattu Kansalle

Raamattu sanoo Jeesuksen olleen mukana Isänsä kanssa luomassa taivaita ja maata. Heprealaiskirjeen 1 luvun jakeet 10-12 sanovat ettei Luoja, Herra muutu, vaan on aina sama. Raamatun opetuksen mukaan Jumala ei voi muuttua ja iankaikkisesti jäädä Jumala-ihmiseksi, jolla olisi yhtä aikaa Jumalan kirkkaus ja inhimillinen ihmisen luonto. Sen sijaan Raamattu opettaa, että Jumala kirkkaudessaan tuli ihmiseksi, ottaen inhimillisen ihmisen muodon, mutta palasi takaisin Jumalan kirkkauteen ilman ihmisyyden luontoa.

Raamattu Kansalle käännös kääntää Hebr 2:7 kohdan alkutekstin mukaisesti sanoen: Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit. Raamattu sanoo, että Jeesus on tehty vähäksi aikaa enkeleitä alempiarvoiseksi, joka liittyy siihen kun Jeesus tuli ihmiseksi. Herra Jeesus on tietenkin Jumalana aina enkeleitä suurempi, mutta Jeesuksen alempiarvoisuus enkeleihin nähden johtui Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta, kun Jeesus tuli inhimilliseksi ihmiseksi. Jakeessa olevat sanat vähäksi aikaa todistavat sen puolesta, että Jeesus ei jäänyt iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi (inhimilliseksi ihmiseksi), vaan oli ainoastaan tietyn ajan ihmisenä, sovittaen syntimme ristinpuulla, lunastaen kansan itselleen ja palasi takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, joka Jeesuksella oli Isänsä luona ennen maailman luomista.

Kaikki Raamatun kohdat, jotka puhuvat Ihmisen Pojasta, Jeesuksesta iankaikkisena Ylimmäisenä Pappina jne. jotka puhuvat Jeesuksen ihmisyydestä tulisi ymmärtää siten, että ne liittyvät siihen tehtävään, joka Jeesuksella oli maan päällä lihanruumissa. Jeesuksen ollessa ihmisenä Jumalan kirkkaudessa maan päällä ja Hänen sovittaessaan syntimme ristinpuulla, niin Hänen suorittama tehtävä ihmisyyden kautta jää voimaan iankaikkisesti ja siksi Raamattu puhuu Ihmisen Pojasta tai Jeesuksesta Ylimmäisenä Pappina jne.

Jumaluuden alentaminen ja inhimillistäminen

Jokainen Jumalan armosta Herraa Jeesusta totuudessa rakastava uskova tietää katolisen kirkon olevan portto ja suuri eksytys. Katolinen kirkko pyrkii vääristämään Jumalan sanan totuutta opettaen muun muassa, että kuoleman jälkeen kiirastulessa puhdistutaan synneistä; Jeesuksen Golgatan syntiuhri pitää toistaa uudestaan eukaristian messu-uhrissa; Katolinen messu-uhri (Jeesus uhrataan uudestaan) on voimakkain syntiuhri; Maria sovittaa syntiset Jumalalle; Maria on synnitön ja iankaikkinen neitsyt jne. Kaikki edellä olevat katolisen kirkon väärät opit keskittyvät halventamaan Jeesuksen sovitustyötä ja lunastusta sekä pyrkivät tekemään Mariasta synnittömän jumalallisen olennon.

Mikä on katolisen kirkon pyrkimys Kristuksen kaksiluonto-opissa, millä tavalla tämä oppi vääristää totuutta? Katolinen Kristuksen kaksiluonto-oppi alentaa Jeesuksen iankaikkisen Jumaluuden tekemällä Jeesuksesta Jumala-ihmisen, jossa Jumala olisi myös iankaikkisesti inhimillinen ihminen. Antikristus korottaa itsensä Jumalaksi (ihmisestä tulee Jumala) ja sama antikristillinen henki opettaa, että Jumala muuttuu iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, omaten iankaikkisesti ihmisen inhimillisiä piirteitä.

Jumalan sanan totuus tuo esille, että Jeesus on vähän aikaa ihminen ja palaa takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, joka Hänellä oli ennen maailman luomista. Kiitos ja kunnia Jumalalle, että Sana tuli lihaksi, sovitti synnit ristinpuulla verensä vuodattamisen kautta syntien anteeksisaamiseksi, ja nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle

 

 

Petri Paavola 11.9.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Young's Literal Translation (YLT)
Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation
Dr. James Murdock's English Peshitta translation
Amplified Bible, Classic Edition AMPC
Orthodox Jewish Bible (OJB)
Online Bible Hebrew Greek Lexicon
Katolinen katekismus 2005
katolinen.fi/kristittyjen-ykseys-ekumenia
papalencyclicals.net/ councils/ecum03
papalencyclicals.net/ councils/ecum04
papalencyclicals.net/ councils/ecum05
catholicsay.com/question-i-dont-see-why-mary-had-to-be-sinless-to-pass-on-a-sinless-human-nature-to-christ
catholic.com/qa/i-dont-see-why-mary-had-to-be-sinless-to-pass-on-a-sinless-human-nature-to-christ
hyviauutisia.wordpress.com/ 2013/09/02/khalkedonin-konsiili/

  


 

 

 

eXTReMe Tracker