Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Liberaaliteologia ateismi


 

Liberaaliteologit jotka ovat kirkon viroissa kritisoivat ja vastustavat Raamatun sanan opetusta. Miten on mahdollista, että kirkoissa joissa tulisi uskoa Raamatun sanaa on teologeja, jotka eivät usko Raamatun sanaa? Tähän löytyy useita syitä, joita on mm. Raamatun profetoima lopunajan luopumus monien uskovien keskuudessa; kirkkolaitoksen luonne, jossa ihmisviisaus ja epäraamatulliset pakanalliset uskonnolliset ja filosofiset opetukset vaikuttavat; jumalattomien soluttautuminen seurakuntaan.

Vapaamuurarius pyrkii tuhoamaan kristinuskon soluttautumisen kautta, jossa pyritään muuttamaan sen opetukset vapaamuurarien ajatuksia vastaaviksi (Lähde: Vapaamuurarit). On tietenkin myös selvää, että monet muutkin tahot ovat soluttautuneet kristillisiin yhteisöön tarkoituksenaan tuhota Raamatullinen opetus ja muuttaa se vääristettyyn muotoon, jossa totuus on riisuttu ja korvattu valheilla.

Suomalainen raamatuntutkija Heikki Räisänen on kirjoittanut, (Raamattunäkemystä etsimässä, 1984) että on turhaa vaatia ihmistä odottamaan Jeesusta, joka tulee pilvissä, mitä jokainen sukupolvi 2000 vuoden ajan on merkkejä tulkiten odottanut aikanaan; On turha vaatia häntä uskomaan, että taivaallinen jumal'olento tuli ihmiseksi ja kävi maan päällä vuodattamassa verensä uhrina ihmisten synneistä palatakseen kohta taivaalliseen kotiinsa.

Heikki Räisänen on tyypillinen liberaaliteologi, joka on eksynyt uskomaan valheita ja vääristettyjä ihmisoppeja. Raamattu opettaa aikain merkeistä, jotka tapahtuvat ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Jos jotkut uskovat ovat erehtyneet luulemaan, että Herra Jeesus tulee heidän elinaikanaan, niin ei se kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että eräänä päivänä Herra Jeesus todellakin tulee takaisin. Räisäsen ongelma on se, että hän on uskonut vääristettyjä valheita, joiden kautta Raamatun sanaa on koitettu vääristää.

Eräs liberaaliteologian tunnetuimmista vääristä opetuksista on se, että Jeesus ei kuollut syntien tähden, eikä synnistä seuraa kadotusta. Hyvin usein valhe takertuu edellä olevaan opetukseen. Tämä johtuu siitä, että pimeyden henkivallat aktivoivat valheita maailmassa, joista kaikkein tärkein on kieltää Jeesuksen sovitustyö ja koko Jeesuksen olemassaolo. Jos ihminen tämän uskoo, niin hän ei etsi synneilleen sovitusta, vaan elää kuolemaansa saakka synnin orjana päätyen kadotukseen.

Jotkut liberaaliteologit opettavat, että Raamatun Jumala on ihmisen luoma kuvitteellinen hahmo. Ihminen joka ei usko Raamatun Jumalaan voi päätyä luulemaan, että Jumala on uskonnollisen ihmisen luomus. He kuitenkin erehtyvät, sillä totuus on että ihminen on Jumalan luomus ja Raamattu on totisesti Jumalan sanaa.

Kun ihminen tulee aidosti ja oikeasti uskoon, niin hän saa täyden varmuuden, että Jumala on ja Raamattu on totta. Raamattu opettaa, että uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa lujan luottamuksen, varmuuden ja todistuksen, että Jumalan sana on totta. Aidossa uskossa on siis kyse uskon varmuudesta, jossa Jumala itse vahvistaa ja todistaa Raamatun sanan opetuksen todeksi Pyhän Hengen kautta sekä sen että Jumala on olemassa.

Amerikkalainen tunnettu liberaaliteologi John Shelby Spong on tuonut esille aivan käsittämätöntä Raamattuun kohdistuvaa kritiikkiä, joka perustuu täydelliseen valheeseen ja vääristelyyn.


John Shelby Spong:

Spongin mukaan Raamattu on ylläpitänyt vääryyttä ja tuottanut pahuutta. Raamattu on antanut oikeuden luonnonvarojen riistoon. Naisten alistaminen on Jumalan sanan tulosta. Homoseksuaalien vaino ja juutalaisten joukkotuho ovat Pyhän kirjan sanomaa. Raamatun väkivallan ja ahdistavan uskonnollisuuden syyt löytyvät Spongin mukaan niin jumalakäsityksestä kuin pääsiäisen sanomastakin. Koko järkyttävänä pidettävä pelastusoppi perustuu juutalaiseen ajatteluun. Jumala, joka antaa poikansa kuolla ristillä, on raaka lasten hyväksikäyttäjä. Raamatun kuvaama kristillinen sovitusoppi ei ole moraalisesti hyväksyttävissä. Kertomuksella Jeesuksen rankaisemisesta ihmisten syntien tähden luodaan vain käsitys väkivaltaisesta jumalasuhteesta.
 

 

Spongin ajatus on täysin väärä, että Raamattu olisi ylläpitänyt vääryyttä ja tuottanut pahuutta. Asia on nimenomaan juuri päinvastoin, sillä Raamattu opettaa rakastamaan lähimmäisiään sekä jopa niitä jotka vihaavat meitä. Raamatun opetus haluaa poistaa vääryyttä ja pahuutta. RKK:n ristiretket, murhat ja tapot sekä inkvisition julmuudet eivät edusta Raamatun uskoa, vaan seurakunnan valhejärjestelmän syntejä ja julmuuksia. Herran Jeesuksen opetuslapsella ei ole mitään tekemistä edellä mainittujen julmuuksien kanssa.

Spongin väite, että Raamattu on antanut oikeuden luonnonvarojen riistämiselle on täysin valheellinen väite. Raamattu sanoo, että ihmiset tyhjentävät ja ryöstävät maan sekä ovat saastuttaneet maan. Raamattu pitää saastuttamista sekä maan luonnonvarojen ryöstämistä syntinä. Totuus on että jumalattomat ihmiset ovat ahneudessaan ryöstäneet maan luonnonvarjoa sekä saastuttaneet sitä. Spongin väite on röyhkeän valheellinen. Spong syyllistyy tyypilliseen valheeseen, johon valheellinen ihminen syyllistyy, jossa syytöntä syytetään teoista, joihin hyvin usein syyttäjät ovat itse syyllistyneet.

Spong on sanonut, että naisten alistaminen on Jumalan sanan opetuksen seurausta. Raamattua väärin tulkinneet yhteisöt kuten RKK ovat syyllistyneet naisen alistamiseen perustellen sen vääristetyllä Jumalan sanalla.

Jumalan sana opettaa, että aviomiesten tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Raamattu ei todellakaan opeta alistamaan naista. vaan päinvastoin pitää naisia suuressa arvossa ja opettaa miehiä pitämään naisia suuressa arvossa. 2000 vuotta sitten ja sitä ennen naisen aseman oli monissa maissa ja kulttuureissa heikko, jossa naisia alistettiin. Herra Jeesus ja Raamattu toivat ihmisille opetuksen, jossa naista arvostetaan todella paljon. Tässäkin suhteessa Spongin väite oli väärä ja valheellinen.

Spong on sanonut, että homoseksuaalien vaino ja juutalaisten joukkotuho ovat Pyhän kirjan sanomaa. Raamattu ei opeta vainoamaan homoseksuaaleja, ei varkaita, ei Jumalan pilkkaajia jne. vaan opettaa pilkan, varkauden sekä homouden olevan syntiä. Luonnonjärjestyksen mukaankin on selvää, että homoseksuaalisuus ei ole luonnollista seksuaalisuuden harjoittamista, vaan synnin vääristämää.

Raamattu ei todellakaan opeta juutalaisten joukkotuhoamista, vaan opettaa siunaamaan Israelia ja rukoilemaan sen pelastuksen vuoksi. Spongin väitteet perustuivat jälleen valheelliseen ja vääristettyyn sanomaan.

Spong on sanonut että, Raamatun väkivallan ja ahdistavan uskonnollisuuden syyt löytyvät niin jumalakäsityksestä kuin pääsiäisen sanomastakin; Koko järkyttävänä pidettävä pelastusoppi perustuu juutalaiseen ajatteluun; Jumala, joka antaa poikansa kuolla ristillä, on raaka lasten hyväksikäyttäjä; Raamatun kuvaama kristillinen sovitusoppi ei ole moraalisesti hyväksyttävissä; Kertomuksella Jeesuksen rankaisemisesta ihmisten syntien tähden luodaan vain käsitys väkivaltaisesta jumalasuhteesta.

Ihmisen väkivallan sekä fanaattisen ahdistavan uskonnon syyt löytyvät ihmisen lihasta, sillä ihminen on synnin orja, josta käsin hän harjoittaa väkivaltaa sekä uskonnollista fanatismia. Raamattu opettaa, että Herra Jeesus suostui vapaaehtoisesti kärsimään ja kuolemaan syntien anteeksisaamiseksi. Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kuolema ja tapa millä Hänet surmattiin kertoo siitä, että Jumala itse oli Messias Jeesuksessa syntien anteeksisaamiseksi.

Täytyy muistaa se että ihmiset ristiinnaulitsivat ja surmasivat Jeesuksen, ei Jumala. Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta monet väkivallan tekijät voivat pelastua ja lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisen. Tosiasia on se, että jumalaton ihminen on väkivaltainen ja Jumala haluaa lopettaa väkivallan, siksi Herra Jeesus kuoli. 

Liberaaliteologia on "kristillistä" ateismia, jossa ihminen uskoo valhetta ja valheesta käsin koittaa tutkia Raamatun opetusta, luullen valhetta Raamatun sanan opetukseksi. Siksi he eksyvät eivätkä löydä totuutta.

Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan (Herran Jeesuksen) sanan kautta. Osoita kritiikkisi Jumalalle, eli oikeaan osoitteeseen, mutta muista, että sinulle voi käydä kuin minulle kävi. Minä esitin kritiikkiä todellisille Herran Jeesuksen opetuslapsille, jonka seurauksena jouduin nöyrtymään ja tunnustamaan olleeni väärässä, sillä Raamattu on totisesti totta ja Jumalan sanaa sekä Jumala on totisesti olemassa.

Usko tulee Jumalan sanan kautta, ei ihmisviisauden kautta. Eksegetiikka, teologia ja tieteellinen Raamattu tutkimus ei synnytä uskoa Raamatun Jumalaan.  Jos haluat saada todisteet onko Jumalaa olemassa tai ei, niin lue Raamattua, eli Jumalan sanaa, sillä Hän todistaa itsestään oman Sanansa kautta.

Ihminen voi tulla uskoon ainoastaan silloin kun hän on tekemisissä aidon ja oikean Raamatun totuuden kanssa. Jos haluat tietää onko Jumala olemassa ja kuoliko Jeesus syntiesi tähden, niin tutki ja lue Raamattua, älä kirjoituksia jotka eivät kerro totuutta, vaan vastustavat sitä. Jos haluat tietää totuuden, niin vain Hän kenellä on totuus voi sen sinulle kertoa. Varmaa on että Häntä vastustavat ja pilkkaavat ihmiset kertovat sinulle valheita Jumalasta ja Hänen sanastaan, siksi kysy Häneltä, lukemalla Raamattua sekä kysyen oletko Sinä todellakin olemassa. Hän kyllä vastaa sinulle.

Jos sinä olet ateisti, liberaaliteologi, Raamattua vastustava eksegetiikko tai muuten vastustat Raamatun totuutta, niin muista se että Jumala rakastaa sinua ja odottaa sinua luokseen. Herra Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden ja syntisi tunnustamalla ja uskomalla Herraan Jeesukseen saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut. 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinuskon_kritiikki
 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker