Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lopun ajan vainot


Olen ollut useamman viikon Herran edessä rukouksen kera sekä tutkien Hänen sanaansa. Olen kokenut voimakkaasti Herran puhuvan lopunajan vainoista, jotka ovat oven edessä. Tutki ja koettele tämä kirjoitus Pyhässä Hengessä Jumalan sanalla. Kehotan jokaista Herran Jeesuksen opetuslasta tutkimaan ja koettelemaan tämän kirjoituksen Jumalan sanan kautta.

Tämän sanoman tarkoitus ei ole pelotella ketään, vaan kehottaa ja rohkaista Herran Jeesuksen opetuslapsia varustautumaan sekä kasvamaan uskossa luottamaan Herran rakkauteen ja huolenpitoon. Tämä sanoma on myös kutsu pelastukseen niille ihmisille, jotka eivät ole pelastuneet uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Sisältö:
Alkusanat
Jumala pitää huolen kansastaan
Totuuden vääristäminen
Laittomuus pääsee valtaan
- Laittomuus
- Herra Jumala

- Jumalan kuva

- Älä turhaan lausu

- Muista pyhittää lepopäivä

- Kunnioita isääsi ja äitiäsi

- Älä tapa

- Älä tee huorin

- Älä varasta

- Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi

- Älä himoitse
Ahdistus lopunajassa
- Uskovien luopumus

- Esiluopumus

- Rakkauden kylmeneminen eksytyksen kautta

Uusi maailmanjärjestys
- Laittomuuden ihminen

- Vainot ja homoseksuaalisuus

Lopunajan neljä syntiä
Väärä kristillisyys
Kutsu pelastukseen
Lopunajan uskova

 


Alkusanat

Tämä kirjoitus on syntynyt siksi, että osaisit varautua ja kasvaa Herran Jeesuksen tuntemisessa, että Hänen armostaan saat pysyä pelastuksessa myös lopunajan vainon päivinä. En pakota ketään uskomaan sitä mitä tuon esille, mutta kehotan sinua kuitenkin vakavasti tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni, että voiko sanoma olla Jumalasta tai ei.

Monet uskovat luulevat, että ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen vihan aikaa. Tämä on kuitenkin väärä opetus ylöstempauksesta. Väärä ylöstempaus oppi on tuudittamassa monia uskovia ruususen uneen ja valmistautumattomaan tilaan lopunajan vainojen koittaessa. Ylöstempaus tapahtuu vasta aivan ihmiskunnan armotalouskauden historian loppumetreillä.

Tarkoitukseni ei ole väitellä tai kiivailla oppikysymyksistä eikä syytellä ketään, vaan se että ottaisit vakavasti edessämme olevan ajan ja valmistautuisit kohtaamaan sen syvästi uskossa luottaen Herraan Jeesukseen.

Matt 24:
37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Luuk 17:
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Matteus 24 ja Luukas 17 kertovat saman asian ylöstempauksesta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta. Luukas 17:ssa Herra Jeesus kertoi että Hänen tulemuksensa tapahtuu kuten kävi Nooan ja Lootin päivinä.

Samana päivänä kun Loot lähti Sodomasta tuli ja tulikivisade hukutti jumalattoman maailman. Samoin käy sinä päivänä kun Herra Jeesus ilmestyy (Jeesuksen tulemus). Raamattu kertoo, että kun Herra Jeesus tulee takaisin ja tapahtuu ylöstempaus, niin silloin Hän hävittää synnin maan päältä.

Nooan ja Lootin tapaukset tapahtuivat samalla tavalla. Molemmissa tapauksissa jumalattomat ja uskovat olivat maan päällä loppuun saakka ja Jumala pelasti kansansa lähes samanaikaisesti kun Hän hävitti jumalattomat ihmiset.

Tämä tarkoittaa että Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän armotalouskauden lopussa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset ovat maan päällä antikristuksen vihan ajassa.

Ilmestyskirja todistaa tämän myös selkeästi, että ylöstempaus tapahtuu ihan armotalouskauden lopussa:

Ilm:19
6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Karitsan häät alkavat ylöstempauksen jälkeen ja Ilmestyskirja sijoittaa Karitsan häät aivan armotalouskauden loppuun.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
...............
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
....................
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus opettaa maailmanlaajuisesta vihan ja vainon ajasta Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Kyse on nimenomaan Herran Jeesuksen opetuslapsista, sillä Jeesus sanoi, että vaino tulee Hänen nimensä tähden.

Sitten tulee suuri ahdistus maan päälle, joka kuitenkin valittujen tähden, eli seurakunnan tähden lyhennetään. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Hänen opetuslapsensa on maan päällä antikristuksen vihan ajassa.

Armotalouskauden ajan lopussa taivaitten voimien järkkymisen jälkeen Herra Jeesus tulee ja tapahtuu ylöstempaus. Suuren pasuunan pauhatessa Jumalan valitut (seurakunta) kootaan (ylöstempaus) maan joka kolkasta taivasten ääristä toisiin ääriin.  Ylöstempaus on Herran Jeesuksen mukaan julkinen tapahtuma, jonka kaikki maan sukukunnat näkevät.

Emme voi tietää päivää milloin ylöstempaus tapahtuu, mutta sen tiedämme Raamatun opetuksen valossa, että seurakunta on antikristuksen vihan ajassa ja seurakunta temmataan vasta aivan tämän armotalouskauden lopussa.

Jos uskot ylöstempaukseen ennen antikristuksen vihan aikaa, niin silloin sinun on syytä lukea tämä kirjoitus, sillä se saattaa pistää sinut ajattelemaan, että oletko sittenkin rakentanut uskoasi väärille perustuksille.

Sanon sinulle rehellisesti sen, että olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, mutta koen kuitenkin, että kirjoituksen päärunko on se mitä Jumala on puhunut sydämelleni ja yksityiskohdissa on minun tulkintaani, joka voi osua oikeaan tai sitten ei. Aika tulee näyttämään hyvin pian onko kirjoitukseni Jumalasta vai itsestäni.

Jumala pitää huolen kansastaan

Luuk 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Jumala pitää huolen kansastansa myös lopunajan vainoissa. Herra Jeesus puhui Luuk 21:28 lopunajan tapahtumista ja kehotti opetuslapsiaan rohkaistumaan ja odottamaan Häntä, sillä kun Hän tulee lopunajan ahdistuksen aikana, niin se Herran Jeesuksen opetuslapsille vapautuksen päivä.

Olkoon sinun tilanteesi mikä tahansa lopun aikana, niin Herra Jumala pitää huolta sinusta, jos vain haluat olla uskollinen Hänelle loppuun saakka. Jumala on myös oikeudenmukainen ja näkee perheesi ja kaiken ja Hän toimii aina oikeudenmukaisesti. Suostu vain kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen, niin saat nähdä Hänen huolenpitonsa toteutuvan väkevällä tavalla myös lopun ajassa.

Herran Jeesuksen opetuslapsi älä pelkää, älä ahdistu, älä masennu, sillä Kaikkivaltias, Herra Jumala on sinun kanssasi.

Herra Jumala on Kaikkivaltias ja siksi mikään tilanne ei ole Hänelle toivoton. Jumalan sanassa on sinulle valtava lupaus Hänen rakkaudestaan:

Room 8:
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina".
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jos Jumalan armosta haluat vain pysyä Herrassa Jeesuksessa uskon kautta Pyhässä Hengessä, niin Jumalan sana lupaa sinulle, että tuska, ahdistus, vaino, kuolema ja henkivallat eivät voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta, joka on Herrassa Jeesuksessa.

Totuuden vääristäminen

Lopunajassa pahan saatanan lopullinen päämäärä tulee toteutumaan vähäksi aikaa. Herra Jeesus tulemuksessaan lakkauttaa saatanan vallan ja teot maan päältä. Että voit ymmärtää lopunajan tapahtumia, sinun tulee ymmärtää myös se millä tavalla saatana toimii tässä maailmassa sekä myös tietenkin se miten Jumala toimii.

Jumala sanoi Aatamille ja Eevalle paratiisissa: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

Paha saatana vääristi asian päinvastaiseksi sanoen: "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?" Paha saatana jatkoi sanoen: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Paha saatana vääristi asian päinvastaiseksi ja näin hän on toiminut kautta koko ihmiskunnan historian ajan. Pahan saatanan tavoite on tehdä paha hyväksi ja hyvä pahaksi, kumota Jumalan sana muuttaen sen merkityksen päinvastaiseksi. Pahan saatanan tavoitteen päämäärä on saada ihmiset palvomaan saatanaa synnin, eli valheen kautta.

Pahan saatanan päämäärä on koittaa kaikin mahdollisin keinoin kumota Raamatun totuus sekä vääristelyn kautta rampauttaa ja tuhota Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset. pahuuden päämäärään kuuluu muuttaa asiat päinvastoin kuin mitä Raamatussa opetetaan.  Tämän päämäärän hän aikoo toteuttaa lopunajan vainojen kautta. Pahan saatanan yritys jää pelkäksi yritykseksi, joka näyttäisi onnistuvan, mutta se ei kuitenkaan onnistu. Pahuus saa vallan vähäksi aikaa lopun ajassa, mutta Herra Jeesus tulemuksessaan tuomitsee ja lakkauttaa pahan uuden maailmanjärjestyksen.

Laittomuus pääsee valtaan

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Herra Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin 24 luvussa lopun aikana tapahtuvista tapahtumista, jotka tapahtuvat ennen Hänen tulemustaan. Herran Jeesuksen omia ei ylöstemmata ennen antikristuksen vihan aikaa, sillä Raamatun mukaan ylöstempaus tapahtuu vasta ihmiskunnan historian lopussa, kun Herra Jeesus tulemuksessaan tuomitsee ja tuhoaa pahuuden vallat maan päällä.

Jumala kehottaa Herran Jeesuksen opetuslapsia varustautumaan sekä kasvamaan uskossa Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Meidän tulee panna pois kaikki turmiolliset ja eksyttävät opetukset ja opetella uskomaan Herraan Jeesukseen siten kuin Raamattu opettaa.

Laittomuus

Herra Jeesus sanoi, että lopun aikana laittomuus pääsee valtaan. Kreikan tekstissä jakeessa 12 laittomuus on sana anomia, joka tarkoittaa laittomuutta, olla ilman (Jumalan) lakia, lain rikkomista, lain halveksumista sekä olla tietämätön laista.

Dan 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Jumala ilmoitti Danielin kautta, että lopun aikana antikristus pyrkii muuttamaan ajat ja lait, jotka Jumala on säätänyt. Pahan saatanan laittomuuden valtakunta on pystyssä vain vähän aikaa. Ajat ja ajaksi sanat ovat Danielin kirjassa arameaksi iddan, joka tarkoittaa aikaa. Iddan sana tulee sanasta ed, joka tarkoittaa saastaista.

Lopun aikana pahuus siis saa vähäksi aikaa maan päälle pahuuden ajan, jossa Jumalan sanan totuus muutetaan päinvastaiseksi. Ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi tarkoittaa kolmea ja puolta vuotta. On kyse lyhyestä ajasta.

Lopun aikana saatana vaikuttaa siten, että hän muuttaa Jumalan lain Kymmenen Käskyn sekä Uuden Testamentin opetukset tarkoittamaan päinvastaisia merkityksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. Kymmenen Käskyn opetus muutetaan merkitsemään päinvastaista, kuin mitä se todellisuudessa merkitsee.

Herra Jumala. Ensimmäinen käsky opettaa, että Herra (Jhvh)  on Jumala (Elohim), eikä saa pitää eli uskoa muita jumalia (epäjumala). Paha saatana muuttaa ensimmäisen käskyn siten, että hän itse tekeytyy hyväksi jumalaksi ja tuomitsee Raamatun Jumalan pahuuden Jumalaksi.

Lopunajan ihmiset saatanan pettäminä alkavat pitää Raamatun Jumalaa pahuuden Jumalana. Tämä tarkoittaa sitä, että lopun aikana Herran Jeesuksen opetuslapsia pidetään "pahuuden lähettiläinä", jotka "pahuutensa" kautta ovat ihmiskunnan vihollisia. Toisin sanoen uskovien vainoaminen tehdään luvalliseksi. Lopunaikana ihmisoikeudet eivät koske Herran Jeesuksen opetuslapsia, sillä vainon tähden heidän ihmisoikeutensa poljetaan maahan.

Herran Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä vainoa, sillä Jumala antaa voiman kestää ja pysyä Jumalan lapsena myös vainojen keskellä. Mitä suurempi vaino kohtaa Jeesuksen opetuslapsia, sitä suurempi on Jumalan voima heidän keskellään.

Jumalan kuva. Toinen käsky kieltää tekemästä Jumalasta kuvaa sekä epäjumalan kuvia. Paha saatana rikkoo tämän käskyn ja kääntää sen päinvastaiseksi.

Ilm 3:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Jumala kielsi, että Häntä ei saa palvoa kuvien kautta, eikä Hänestä saa tehdä kuvaa, siksi saatana kääntää asian päinvastoin. Lopun aikana saatana johdattaa ihmiskunnan palvomaan häntä ja tekemään hänestä kuvia. Nämä kuvat ovat kuvia epäjumalasta. Kumartaminen sana tarkoittaa alkutekstin mukaan palvomista.

Peto sana on kreikaksi therion, joka tarkoittaa petoa, villieläintä sekä vertauskuvallisesti raakaa ja julmaa ihmistä. Peto edustaa saatanan pahuutta maan päällä.

Herran Jeesuksen opetuslapset eivät palvo antikristusta, eikä saatana, eivätkä he kumarra pedon kuvaa. Lopun aikana osa Herran Jeesuksen opetuslapsista tapetaan marttyyrikuoleman kautta. Kaikkia Herran Jeesuksen opetuslapsia ei kuitenkaan tapeta, vaan pieni osa, sillä Herran Jeesuksen evankeliumin tulee olla maailmassa loppuun saakka, kuten sanakin opettaa:

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Ne Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka Jumalan armosta saavat kokea marttyyrikuoleman eivät sitä pelkää, sillä Jumala valmistaa heidät siihen. Jumala varustaa heidät elämään siten, että elämä on heille Herra Jeesus ja kuolema on voitto, jonka kautta Jumala antaa heille elämän kruunun.

Sinä Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka et tule kuolemaan lopunajan vainoissa, niin sinua Jumala tulee suojelemaan ja varjelemaan pahuudelta. Sinä joka olet vasta tullut uskoon lopun ajan vainoissa tai olet ollut vasta vähän aikaa uskossa, niin Jumala aivan erikoisesti suojelee ja varjelee sinua. Sinä saat olla kuin pieni vauva tai lapsi, jota äiti ja isä hyvin hoitavat, suojelevat ja kantavat, koska omat jalat eivät vielä kanna. Samalla tavalla Jumala tulee pitämään sinusta hyvää huolta, älä pelkää, anna Hänen kantaa, hoivata ja suojella sinua.

Älä turhaan lausu. Kolmas käsky opettaa, että älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

Kolmas käsky tarkoittaa, että Herran nimessä ei saa puhua tai todistaa väärin tai valheellisesti. Turhaan sana on hepreaksi shav, joka tarkoitta turhaan, väärin sekä valheellisesti.

Lopun aikana paha saatana vääristää täysin Jumalan sanan opetuksen sekä käyttää sitä väärin, vääristäen ja muuttaen sanan opetuksen päinvastaiseksi.

Herran Jeesuksen opetuslapsi voi myös opettaa tai puhua väärin, mutta hänellä on mahdollisuus tehdä siitä parannus, eikä se tule tuomioksi hänelle. Uskon kasvuprosessin aikana uskova voi erehtyä uskomaan monissakin kohdin väärin, mutta hänen tarkoituksensa ei ole vääristää Jumalan sanaa ja Herra Jeesus kasvattaa opetuslapsiaan ja johdattaa heitä parannuksen paikalle silloin kun he ovat uskoneet jossakin kohden epäraamatullisesti.

Pahan saatana taas vääristää kokonaan Jumalan sanan merkityksen päinvastaiseksi ja kaikki uskomattomat ihmiset lopun ajassa tuldevat hyväksymään saatanan väärennöksen.

Muista pyhittää lepopäivä. Herra Jumala asetti luomisessa lepopäivän seitsemänneksi, eli viikon viimeiseksi päiväksi, jonka Hän nimesi sapatin päiväksi. Tämä on neljäs käksy.

Jumala sääti ihmiselle lepopäivän, jolloin ihmisen tulisi pyhittää sapatti Herralle. Sapatti on myös lepoa ansiotyön tekemisestä, että ihmisen ruumis saisi levätä ja palautua työn rasituksista ja siten olla valmis uuden viikon haasteisiin.

Paha saatana on muuttanut sapatin päinvastaiseksi, eli ensimmäiselle (sunnuntai) päivälle. Samoin paha saatana on saanut ihmisen rikkomaan sapatin lepoa vastaan jatkuvalla työn tekemisellä. Tämän kautta saatana vaikuttaa sen, että monen ihmisen psyyke menee rikki jatkuvasta työnteosta; samoin tulee fyysisiä ongelmia sekä kaikki ongelmat yhdessä ovat johtaneet jotkut ihmiset kokemaan ennenaikaisen kuoleman, koska he eivät ole säästäneet ruumistaan, vaan ovat tappaneet itsensä jatkuvalla rasituksella.

Sapatin tulisi olla päivä, joka on pyhitetty Jumalalle, mutta saatana on kääntänyt tämän päinvastaiseksi, sillä lopunajan jumalattomat ihmiset "pyhittävät" leponsa saatanalle ja kaikille synneille, jota hän heille tarjoaa.

Herra Jumala kutsuu kansaansa sapatin lepoon, eli pitämään yhden päivän sapatin lepona pyhittäen sen Herralle ja ansiotyöstä leväten. Herrassa Jeesuksessa saamme levätä "sapatin levossa" joka päivä, mutta ruumiimme tarvitsee yhden lepopäivänä, jolloin ruumiimme saa levätä työnviikon aiheuttamista rasituksista.

Kun lopunaikana alkaa vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan, niin silloin tapahtuu myös se, että yhteiskunnat hylkivät heitä heittäen heidät ulos yhteiskunnan järjestyksestä. Herran Jeesuksen opetuslapsista tulee vainottuja ja vihattuja ja silloin he viimeistään oppivat ja ymmärtävät sapatinlevon merkityksen sekä sen, että se totisesti on viikon viimeinen päivä, ei ensimmäinen päivä.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Raamattu opettaa, että viidennen käskyn isän ja äidin kunnioittamisesta tulisi tapahtua Jumalan tahdon noudattamisella. Tämä tarkoittaa sitä, että isää ja äitiä tulee kunnioittaa, mutta ei ilman Jumalan tahdon mukaista elämää.

Paha saatana saa vääristettyä myös tämän käskyn, sillä monet lopunajan jumalattomat ihmiset eivät kunnioita vanhempiaan, vaan vihaavat heitä. Osa jumalattomista kunnioittaa vanhempiaan, mutta ei Jumalan tahdon mukaan, vaan synnin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset kunnioittavat vanhempiaan, koska vanhemmat opettavat heidät lopun aikana toteuttamaan syntejä, joita he rakastavat.

Herran Jeesuksen opetuslasten tulee kaikessa kunnioittaa vanhempiaan Jumalan tahdon mukaisella tavalla, vaikka vanhemmat olisivat kohdelleet heitä kaltoin. Vanhempien syntejä ja vääryyttä ei saa tukea ja hyväksyä, mutta heitä tulee rakastaa ja kunnioittaa, sillä se on Jumalan tahto.

Älä tapa. Jumalan kuudes käsky on älä tapa. Tämä käsky tarkoittaa, että ihminen ei saa tappaa toista ihmistä, ei murhata, eikä  minkään syyn takia saa toista tappaa.

Lopun aikana ihmiset tappavat ja murhaavat toisiaan jos mistäkin syystä; toisen omaisuuden tavoittelu, väkivallan takia, petetty aviopuoliso (parisuhteen toinen osapuoli) huoruuden tähden, rikoksen uhrina, poliittisista syistä, sodissa jne.

Lopun aikana abortin kautta tapetaan vuosittain valtava määrä ihmisiä. Suomessa tehdään joka vuosi nykyään n. 10 000 aborttia. Paha saatana on eksyttänyt ihmiset hyväksymään aborttilaki, jonka kautta syntymätön ihmistaimi tapetaan ennen syntymistään. Tämä on murha ja tappo, jonka yhteiskunta on "laillistanut". Ihmiskunta lopunajassa on monella tavalla murhanhengen vallassa. Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen, joka on vastuussa murhaamisesta ja tappamisesta, olkoon se toteutettu rikoksena tai "laillistettuna" aborttina.

Herran Jeesuksen opetuslapset puolustavat elämää, eivätkä he hyväksy missään muodossa tappamista, ei edes abortin muodossa, joka on pahuuden synti Jumalan edessä.

Älä tee huorin. Seitsemäs käsky on älä tee huorin. Huorin sana on hepreaksi naaph, joka tarkoittaa huorin tekemistä, avioliiton rikkomista seksisynnin takia sekä epäjumalan palvelemista.

Lopun aikana paha saatana eksyttää ihmiset rikkomaan avioliitot sekä kaikenlaiset parisuhteet miehen ja naisen välillä seksisyntien tähden. Lopun aikana ihmiset ovat kaikenlaisten seksisyntien orjia. Tähän orjuuteen kuuluu jatkuva huorinteko ja parin vaihtaminen, homoseksuaalisuus, eläinseksi, ryhmäseksi sekä bi-seksuaalisuus.

1 Kor 7:2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Raamattu opettaa, että haureuden syntien välttämiseksi on avioliitto, pysyvä parisuhde miehen ja naisen välillä, joka on ainoa paikka seksin harjoittamiseen. Raamatun mukaan kaikki seksi ulkopuolella avioliiton (miehen ja naisen välillä) on syntiä.

Seksuaalisuuden vääristyminen ja seksisynti hallitsee täysin lopunajan yhteiskuntia. Jopa joissakin kouluissa ylä-aste ikäisille jaetaan kondomeja. Synnin vallan alaisuudessa oleva lopunajan ihmiskunta aloittaa seksisyntien kautta turmelemisen jo koululaitoksesta käsin.

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tue eikä hyväksy seksisyntejä missään muodossa. Tästäkin syystä lopunajan seksisyntien vallassa oleva ihmiskunta nostaa vainon Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan.

Älä varasta. Jumala sanoo kahdeksannessa käskyssä, että älä varasta. paha saatana kääntää tämänkin käskyn ylösalaisin.

Lopunajan ihmiskunnassa monet elävät toisilta varastaen. Jotkut rikkaat ja hyväosaiset tekevät talouspetoksia sekä rikolliset varastavat sieltä mistä he voivat varastaa. Lainsäätäjät ja poliitikot laativat lakeja, mutta osa heistä rikkoo lakeja vastaan varastaen ja laittomasti keinotellen kartuttaen omaisuuttaan.

Kaikkein räikein ja törkein varkaus on joidenkin rikkaiden ja varakkaiden poliitikkojen petokset sekä kavallukset, joiden kautta he ahnehtivat lisää omaisuutta itselleen. Jos yhteiskunta olisi rakennettu oikeudenmukaisemmin, eli ei olisi niin suurta eroa rikkaiden ja köyhien välillä, niin varkauden synteihin syyllistyväisiin vähemmän.

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Jumala antoi yhdeksännessä käskyssä selkeän ohjeen koskien todistuksen antamisesta lähimmäisestä.

Lopunajan ihmiskunta on parjaajia täynnä, jotka puhuvat valhetta lähimmäisistään, eli he syyllistyvät väärän todistuksen antamiseen. Synti on vääristänyt niin pahoin ihmisen sydämen, että hän vääryytensä kautta puhuu valheita lähimmäisestään. Tämä näkyy kaikkialla lopunajan yhteiskunnissa.

Älä himoitse. Viimeinen eli kymmenes käsky kieltää, että ihminen ei saa himoita mitään mikä on toisen omaa.

Paha saatana on myös tässäkin kohden eksyttänyt ihmisiä ja lopunajassa tämä (ihminen, tavara, omaisuus jne.) himoitseminen korostuu.

Ahdistus lopunajassa

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Herra Jeesus sanoi jakeessa 9, että Hänen opetuslapsensa joutuvat vaivaan lopun aikana. Jakeessa vaivaan sana on kreikaksi thlipsis, joka tarkoittaa ahdistusta, vaivaa, sortoa.

Koska Herran Jeesuksen opetuslapset lopun aikana ovat uskollisia Jumalan sanan totuudelle, eivätkä he anna periksi valheellisen synnin edessä, niin siksi koko maailma alkaa sortamaan, ahdistelemaan ja vainoamaan heitä.

Kun saat kasvaa terveessä uskossa Herran Jeesuksen opetuslapsena, niin sinä et tunne vihaa, katkeruutta etkä mitään negatiivisia tuntemuksia vainoojia kohtaan. Olet täynnä Jumalan rakkautta ja Jumalan armosta saat rakastaa niitä, jotka vihaavat ja vainoavat sinua.

Jos lankeat ja sorrut vihaamaan tai tuntemaan katkeria tuntemuksia vainoojiasi kohtaan, niin silloin sinä olet vaarassa luiskahtaa pois uskosta Herraan Jeesukseen. On ehdottoman tärkeätä, että Pyhässä Hengessä opit rakastamaan niitä, jotka sinua vihaavat ja vainoavat.

Jos koet että olet sydämessäsi katkera tai sinulla on negatiivisia tuntemuksia lähimmäisiäsi kohtaan, niin antaudu Pyhän Hengen prosessiin, jonka kautta saat tehdä parannuksen ja oppia rakastamaan kaikkia ihmisiä. Opit rakastamaan synnin vallan olevia ihmisiä sekä tekemään erotuksen syntisen ihmisen ja synnin välille. Et rakasta, etkä tue syntiä, mutta rakastat syntisiä ihmisiä.

Katkeruuden ja vihan vallassa olevat uskovat eivät kestä lopunajassa, siksi sinun on nyt Jumalan armosta antauduttava anteeksiantamuksen kouluun. Jos antaudut Jumalalle, niin Hän auttaa sinua ja täyttää sydämesi Jumalan rakkaudella kaikkia kohtaan.

Uskovien luopumus

Matt 24:
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

Matt 24:10 on sanat monet lankeavat ja lankeavat sana on alkukielellä skandalidzo, joka tarkoittaa vietellä, langettaa, loukata, langeta pois, loukkaantua ja pahentua. Skandalidzo sana tarkoitti alun perin keppiä, joka piti auki eläimille asetettua ansan luukkua. Skandalidzo tarkoitti myös asiaa johon törmätään ja loukkaannutaan.

Lopun aikana saatana kääntää kaiken ylösalasin, eli vääristää ja muuttaa Jumalan totuuden merkityksen päinvastaiseksi, jolloin se muuttuu synniksi.

Lopun ajalla monet uskovat pahentuvat Jeesukseen ja totuuteen ja vaihtavat Jeesukseen valheeseen ja Raamatun opetukseen, josta on riisuttu pois rakkaus totuuteen. Lopun ajalla monet uskovat luopuvat uskosta seuraten villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Villitsevät henget tekevät valheen voimalla ihmeitä ja tunnustekoja. Villitsevät henget ja riivaajien opit ovat myös niiden eksytystä, jotka ovat ulkokultaisia (tekopyhiä uskonnollisia ihmisiä) valheenpuhujia.

Lopun aikana jumalattomat ihmiset loukkaantuvat, kun synti sanotaan synniksi, koska lopun aikana kaikenlainen synti on tehty "lailliseksi". Jumalattomat ihmiset painostavat kaikella valheen voimalla sekä vääristetyn sanan kautta Herran Jeesuksen opetuslapsia. Osa uskovista ei kestä tätä painostusta ja vainoa, vaan he luopuvat uskosta ja hyväksyvät maailmassa olevan synnin.

Paha saatana eksyttää ihmiset lopunajassa tekemään Raamatun Jumalasta pahuuden Jumalan, vaikka Hän on Hyvyyden Jumala; samoin paha saatana eksyttää lopunajan ihmiset uskomaan, että Herran Jeesuksen opetuslapset ovat pahuuden palvelijoita, vaikka he ovat rakkauden ja totuuden lähettiläitä maailmassa. Tämä kaikki saa monet uskovat luopumaan uskosta. He eivät kestä valheiden ja pahuuden edessä, jonka kautta todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia painostetaan ja vainotaan, siksi he luopuvat uskosta.

Raamattu opettaa Matt 24:10, että uskosta luopuneet uskovat pettävät (alkutekstin mukaan) sekä alkavat vihaamaan uskossa pysyviä Herran Jeesuksen opetuslapsi. He ilmiantavat sekä paljastavat missä Herran Jeesuksen opetuslapset kokoontuvat. Lopunaikana Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi enää kokoontua julkisesti, eivätkä he saa harjoittaa minkäänlaista kokoustoimintaa, ei herätysliike toimintaa eikä minkäänlaista yhdistys- tai järjestö toimintaa.

Uskosta luopuneet entiset uskovat alkavat vihaamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Uskossa luopuneiden joukossa on myös paljon sellaisia, jotka ovat olleet esillä voimakkaasti seurakunnissa, herätysliikkeissä ja erilaisissa yhdistyksissä; he ovat palvelleet sanassa sekä monella tavalla näkyvästi uskovia. He uskoivat vain siksi kun he olivat korottaneet itseään ja pukeutuneet valhenöyryyteen.

Herran Jeesuksen opetuslapsena joudut myös kohtaaman sen, että osa niistä, jotka ovat tehneet hengellistä työtä rinnallasi luopuvat lopunajan painostuksen ja vainon tähden uskosta ja he alkavat vihata ja vainota sinua.

Herran Jeesuksen opetuslapsena nämä tapahtumat eivät saa väärällä tavalla järkyttää mieltäsi, etkä saa antautua katkeruuteen tai vihaan luopuneita entisiä uskovia kohtaan, joiden joukossa voi olla sinulle hyvin rakkaita entisiä työtovereita Herrassa Jeesuksessa.

Jumala haluaa kasvattaa sinua ja täyttää sinut totuuden rakkaudellaan, niin ettet järky, etkä katkeroidu siihen, että osa uskovista, joista jotkut ovat jopa erittäin läheisiä ja rakkaita sinulle luopuvat uskostaan. Jumala antaa sinulle rakkauden voiman pysyä pystyssä ja rakastaa Jumalan rakkaudella heitäkin, jotka luopuvat uskostaan lopunajan painostuksen ja vainon keskellä.

Esiluopumus. Uskovien keskuudessa on tapahtunut jo pitemmän aikaa luopumusta ennen suurta luopumusta. Monet uskovat, jotka ovat olleet esim. mukana evankeliumin työssä ovat luopuneet uskostaan ja vaihtaneet sen esim. jonkinlaiseen hyväntekeväisyystyöhön. Hyväntekeväisyystyössä ei ole mitään pahaa, vaan se on arvokas asia, mutta kun he ovat uskosta luopuneet, niin he saavat vahingon omalle sielullensa.

Jotkut uskovat ovat palvelleet Herraa Jeesusta musiikin lahjan kautta. He ovat luopuneet uskosta ja alkaneet tehdä maailman lauluja syntisen kunnianhimon, maineen ja mammonan takia. Monet tällaiset ihmiset ovat vaihtaneet hengellisen kutsunsa syntisen maailman viihdyttämiseen ja palvelemiseen. Jumala kutsuu sinua vielä parannukseen, joka koet tässä kohden piston sydämessäsi. Palaa takaisin Taivaan Isän luokse Herran Jeesuksen kautta, sillä Hän odottaa vielä sinua kotiin.

Rakkauden kylmeneminen eksytyksen kautta

Matt 24:
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Lopunajan väärät profeetat julistavat saatanallista evankeliumia, jossa Raamatun totuuden merkitys muutetaan tarkoittamaan päinvastaista, jolloin väärien profeettojen sanoma on valheensanomaa. Väärät profeetat julistavat Raamatun totuuden Jumalan valheen ja pimeyden Jumalaksi sekä väärät profeetat julistavat Herran Jeesuksen opetuslapset pahan palvelijoiksi sekä suvaitsemattomiksi ihmisoikeus rikollisiksi, jotka polkevat ihmisoikeuksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslasten totuuden sanoma muuttuu jumalattomien sydämissä synnin sokaisemana vääryydeksi, josta pitää rangaista. Esimerkiksi homouden sanomisesta synniksi tehdään ihmisoikeus rikos, josta seuraa joissakin tapauksissa vankeustuomio. Jumalaton pahuus lopunaikana vääristää kaiken Jumalan totuuden niin pahoin, että siitä seuraa Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan painostus ja vaino. Tämän seurauksena monet uskovat luopuvat uskostaan, koska he päästivät sydämensä kylmenemään Jumalan totuudelle ja rakkaudelle.

Herran Jeesuksen opetuslapsi älä anna Jumalan rakkauden ja totuuden kylmetä sydämessäsi, vaan anna sen kasvaa ja lisääntyä:

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Kun Pyhässä Hengessä noudatat Jumalan sanan totuutta Jumalan rakkauden kautta, niin saat kasvaa syvällisesti Herraan Jeesukseen ja silloin sydämesi ei kylmety, ei edes vainon päivinä, vaan saat olla Jumalan armosta vahvana loppuun saakka. Jumala vahvistaa sinua, älä pelkää; jos luotat Häneen niin Hän vie sinut voittajan läpi vainojen, olitpa sitten missä kasvunvaiheessa tahansa Messias Jeesuksessa.

Uusi maailmanjärjestys

Ilm 13
4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"
5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

Lopun aikana nousee uusi maailmanjärjestys, jonka saatanallinen valta-aika on kolme ja puoli vuotta.  Raamatun sanan profetia tuo esille selkeästi sen, että lopun aikana nousee maailmanlaajuinen pilkka ja iva Raamatun Jumalaa vastaan sekä vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan.

Pahuuden valtakunta on pystyssä vain vähän aikaa, eli kolme ja puoli vuotta. Tänä aikana synnin ja saatanan pettämät ihmiset iloitsevat siitä, että vihdoin Herran Jeesuksen opetuslapset on saatu vaiennettua. Heidän ilonsa on lyhytaikainen, sillä Herran Jeesuksen tulemuksessa pahuus tuomitaan ja poistetaan pois maan päältä.

Uuden maailmanjärjestyksen luonne on pilkallisuus ja ivallisuus Raamatun Jumalaa ja Jumalan sanan totuutta kohtaan. Tätä ivaa ja pilkkaa pohjustetaan nyt jo kovaa vauhtia:

2 Piet 3:
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

Raamatun sanan profetia kertoo lopun aikana esiintyvistä pilkkaajista, jotka pilkkapuheillaan pilkkaavat Herran Jeesuksen opetuslapsia sekä Jumalan sanaa. Nämä pilkkaajat ovat sellaisia, jotka vaeltavat synnin himojen orjuudessa, siksi he pilkkaavat, koska he eivät halua tehdä parannusta, sillä he haluavat elää synnin himojansa toteuttaen.

Uusi saatanallinen maailmanjärjestys on täynnä Jumalan pilkkaa, joka kohdistuu myös Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Herran Jeesuksen opetuslapsina me rakastamme näitä pilkkaajia sekä kerromme heille Jumalan sanan totuutta aina sen mukaan kuinka Herra johdattaa meitä.

Jos istut pilkkaajien leirissä, niin sinulla on vielä mahdollisuus tehdä parannus. Lopunajan pilkkaajat tulevat kokemaan suuren hämmästyksen, kun he huomaavat petoksen ja Herran Jeesuksen tuomion lopun aikana.  Monen pilkkaajan sydämessä on silloin ajatus "ne pahvipäät oli sittenkin oikeassa, voi kunpa olisin uskonut". Monet pilkkaajat eivät voi enää tehdä parannusta, vaan he joutuvat iankaikkisesti kohtaamaan syntiset tekonsa, koska he ovat paaduttaneet sydämensä. Jos sinun sydämessäsi syntyy halu parannukseen ja uskoon Jeesukseen, niin sinä voit vielä pelastua.

Laittomuuden ihminen

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Jumalan sana vahvistaa 2 Tess 2 luvussa lopunajan monien uskovien luopumuksen. Tästä kohdasta tulee esille myös laittomuuden ihmisen ja kadotuksen lapsen jumalaksi julistautuminen lopun aikana.

Tämä tarkoittaa sitä, että antikristus julistautuu olevansa jumala sekä Jeesuksen toinen paluu. Pahuuden vallassa olevan antikristuksen jumalaksi julistautuminen tarkoittaa sitä, että hän julistaa Raamatun Jumalan olevan pahuuden jumala sekä pahuus. Paha antikristus julistaa Raamatun totuuden valheeksi ja julistaa valheen "totuudeksi". Pahuutta täynnä oleva antikristus aloittaa Herran Jeesuksen opetuslapsiin kohdistuvat maailmanlaajuiset vainot.

Pahuuden vallassa oleva maailma lopun aikana suvaitsee kaikki muut uskonnot ja uskomukset, mutta ei Raamatullista uskoa Herraan Jeesukseen. Siksi lopun aikana synnin vallan alla olevat ihmiset ärsyyntyvät, jos joku tuo esille Raamatun totuutta. Pahuuden vallassa oleva ihmiskunta lopun aikana pyrkii kaikin tavoin estämään ja kieltämään Raamatun totuuden esille tuomisen. Tämän kaiken takaan on pimeyden henkivallat, jotka pelkäävät Jumalan sanan totuuden pelastavan ihmisiä, siksi he synnyttävät raivon, vihan ja ärtymyksen Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, koska he kertovat Jumalan sanan totuudesta.

Vainot ja homoseksuaalisuus

Eräs voimakas syy Herran Jeesuksen opetuslapsiin kohdistuvasta vainosta lopunajassa on homoseksuaalisuus. Koska Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat Jumalan sanan totuutta ja sanovat homoseksuaalisuuden olevan syntiä, niin sen tähden lopun aikana heitä vastaan alkaa voimakas vaino.

Lopunajan yhteiskunnat hyväksyvät homoseksuaalisuuden sekä tekevät siitä ihmisoikeus kysymyksen. Se joka ei hyväksy homoseksuaalisuutta ja uskaltaa sanoa sen synniksi tekee lopun aikana ihmisoikeus rikoksen, josta voi seurata vankeustuomio.

Lopunajan laittomuus kääntää asiat päinvastaisiksi ja siksi homoutta vastustavat tahot tullaan luokittelemaan rikollisiksi. Tämän tähden Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakastaa Jumalan rakkaudella homoseksuaaleja; tulee sanoa homoseksuaalisuus synniksi, mutta rakastaa Jumalan rakkaudella homoseksuaaleja ihmisinä.

Lopunajan neljä syntiä

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Raamattu kertoo, että lopun aikana viimeisten päivien yhteiskunnissa ihmisten keskuudessa vaikuttavat voimakkaasti neljä syntiä. Toki monia muitakin syntejä silloin vaikuttaa, mutta Jumalan sana tuo esille nämä neljä syntiä, jotka ovat todella selkeästi näkyvissä viimeisinä päivinä.

Raamattu profetoi, että lopun aikana viimeisinä päivinä tehdään paljon tappoja ja murhia, joista he eivät halua tehdä parannusta. Velhous sana on alkukielessä pharmakeia, joka tarkoittaa noituutta, myrkkyä ja lääkkeiden käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset päihdyttävät (huumeet ja alkoholi) itseään. Tämä käy ilmi siitä koska Raamattu sanoo, että ihmiset eivät tehneet parannusta velhouksistaan (lääkkeiden käyttö ja noituus). Tämä tarkoittaa silloin sitä, että ihmiset lopunaikana eivät tee parannusta huumaavien aineiden käyttämisestä, jota he väärinkäyttävät ja joista he eivät halua tehdä parannusta.

Lopunajan ihmiset harrastavat myös noituutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista noituuden muodoista (erilaiset New-Age uskomukset, Wicca, Shamanismi, saatananpalvonta jne.), joista he eivät halua tehdä parannusta. Lopunajan ihmiset elävät kaikenlaisissa haureuden seksuaalissynneissä kuten esimerkiksi esiaviollinen seksi, aviorikokset, homous ja lesbous, ryhmäseksi ja eläinseksi, joista he eivät halua tehdä parannusta. Lopunajan ihmiset varastavat toinen toisiltaan, niin rikkaat päättäjät kuin köyhät, josta he eivät halua tehdä parannusta. Lopunaikana monet päättäjät kuin kansalaiset ajavat omia etujaan ja tilaisuuden tullen ottavat taloudellista hyötyä vääryydellä sieltä mistä kykenevät sen tekemään. Nuo kaikki edellä luetellut merkit vaikuttavat jo todella voimakkaasti tämän päivän yhteiskunnissa.

Noituuden esille tulo on todella voimakas lopunajan yhteiskunnissa. Viimeiset parikymmentä vuotta noituutta on markkinoitu ihmisille monenlaisissa paketeissa mm. kirjallisuuden, musiikin ja median kautta. Ihmiset ovat totutettu olemaan tekemisissä pimeyden voimien kanssa, jotka eksyttävät ihmisiä luulemaan, että he ovat tekemisissä hyvyyden kanssa, vaikka he ovat tekemisissä pahuuden kanssa.

Nämä pahuuden henkivallat vastustavat Raamatun Jumalaa ja Hänen totuuden sanaansa, siksi he yllyttävät koko ihmiskunnan vastustamaan Raamatun Jumalaa sekä vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Pahuuden henki lopun aikana yhdistää ekumenian kautta uskonnot ja uskomukset julistamaan olevansa kaikki saman jumalan lapsia. Koska Herran Jeesuksen opetuslapsi ei yhdy tähän petokseen, niin siksi myös heitä kohtaan nousee vaino.

Väärä kristillisyys

Paha saatana on vääristänyt totuuden ja luonut väärän kristillisyyden esimerkiksi Rooman katolisen kirkon kautta, jonka opetus on Raamatun vastainen sekä suurta eksytystä. Paha saatana on eksyttänyt Rooman kirkkoa surmaamaan "kristinuskon" nimissä n. 50 miljoonaa ihmistä, suorittamaan lukemattomia määriä häpeällisiä pedofiilitapauksia, tekemään salamurhia jesuiittajärjestön kautta, käymään sotia "kristinuskon nimissä" jne.

Konstantinus suuri ”kääntyi” kristinuskoon v. 312jkr ja hän ylipappina (Pontifex Maximum) otti käyttöön nimen Vicarius Christi (Kristuksen sijainen). Konstantinuksen uudesta uskonnosta tuli Rooman katolinen (yhteinen, yleinen) kirkko. Rooman kansalaisista tehtiin kristittyjä ilman katumusta ja kääntymystä. Osa alkuseurakunnastakin eksyi mukaan tähän katoliseen uskontoon, josta tuli Rooman uusi uskonto. Kirkon johtajana Konstantinus rakennutti ”kristityille” kirkkoja, mutta samalla hän myös toimitti vihkimyksiä pakanatemppeleille. Konstantinuksen katolisessa uskonnossa oli aluksi paljon vapautta ja se hyväksyi paljon erilaisuutta, mutta pikku hiljaa katolinen kirkko ujutti yhä enemmän pakanallisia oppeja ja riittejä ns. Rooman katoliseen kristinuskoon. Rooman katolinen kirkko syntyi siis kolmesataa vuotta myöhemmin kun alkuseurakunta näki päivänvalon. Rooman katolinen kirkko on surkeast ja läpinäkyvästi toteutettu valhejäljitelmä Jumalan seurakunnasta.

Mikä olisikaan saatanalle mieluisampaan kun luoda oma kirkko, jonka sanoo olevan Jumalan seurakunta, vaikka todellisuudessa se on kirkkoinstituutio pakanuuden asuun puettuna, joka on vääristänyt totuuden ja tehnyt totuudesta valheen ja valheesta "totuuden". Eikö tällainen suunnitelma ja toteutus olisi saatanallinen "mestariteos", joka eksyttäisi paljon ihmisiä kadotukseen? Kyllä olisi ja on, sillä juuri tuollainen instituutio on katolinen kirkko. Kirkkolaitos toteutti aikoinaan ristiretkiä tappaen ihmisiä. Koska monet ihmiset luulevat kirkon olevan Raamatun ilmoittama seurakunta, niin he virheellisesti luulivat Jeesuksen opetuslasten suorittavan nuo hirmuteot. Mutta noiden hirmutekojen takana olivat uskonnolliset pyövelit, eli Jumalan seurakuntaa jäljittelevä kirkkolaitos. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei osallistu miekkalähetyksen kaltaisiin veritöihin.

Kun maailma valheellisesti luulee katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta, niin katolisen kirkon todellinen isäntä saa kaikella valheen voimalla mellastaa kirkossa vaikuttaen sen papeissa pedofiliaa ja muita seksiskandaaleja ym. Maailma osoittaa sormeaan ja sanoo, että vai uskovia, hyi, hyi. Paha saatana myhäilee saadessaan kaiken kirkossa tapahtuvan perversion ja synnin kautta maailman ihmiset karttelemaan uskoa ja Jumalaa.

Lopun aikana jumalattomat ihmiset nostavat Rooman kirkon veriteot sekä muut synnit valokeilaan ja rinnastavat tämän valhejärjestelmän virheellisesti todellisiin Herran Jeesuksen opetuslapsiin. Todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten päälle kasataan kaikki Rooman kirkon synnit ja niistä syytetään väärin perustein todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia. Paha saatana myhäilee taustalla, sillä hän on onnistunut vähäksi aikaa tekemään syyttömistä syyllisiä. Pahuuden valtakunta ei pysy kauan pystyssä, sillä Herra Jeesus tulemuksessaan tuomitsee, tuhoaa ja paljastaa petoksen sekä puhdistaa syyttömien tahratun maineen.

Kutsu pelastukseen

Maailma astuu pian aikaan, jonka jälkeen monet ihmiset tulevat paaduttamaan synnin petoksen tähden sydämensä lopullisesti, niin etteivät voi enää pelastua. Sinulla on vielä aikaa tehdä parannus synneistäsi, eli katua ja tunnustaa ne Herralle Jeesukselle sekä uskoa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus antaa synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän kaikille, jotka haluavat uskoa Häneen ja tulla Hänen opetuslapsikseen.

Kun luet tämän kirjoituksen, niin Jumalan sanan profetia tulee todistamaan Raamatun sanan profetiat lopunajan tapahtumista tosiasioiksi. Älä lykkää ratkaisua myöhemmäksi, sillä se voi olla tulevaisuudessa jo myöhäistä sinulle. Tänään on pelastuksen päivä., sillä Herra Jeesus kutsuu sinua pelastukseen. Älä paaduta sydäntäsi, vaan anna Hänen pelastaa sinut.

Lopunajan uskova

Seurakunnan eräs ongelmista on ollut rakkauden ja totuuden puute Jumalaa kohtaan. On rakennettu oman näköisiä uskonnollisia tekoja ja asioita. Narsismi on vallinnut monen saarnaajan ja seurakunnan johtajien sydämiä. Uskovat ovat kokoontuneet monessa paikassa yhden ihmisen ympärille; sellaisten ihmisten joiden sydämessä asuu narsismi sekä halu hallita seurakuntaa ja korottaa itseään. Tästä tulee tehdä parannus.

Jumalan sanan opettaa, että paikallista seurakuntaa johtaa ryhmä miehiä paimenina, ei yksi ihminen. Lopunajan vainojen läpikäyvä seurakunta ei selviä yhdessä eikä yksin, jos he toimivat omin päin ja vastoin Jumalan sanan opetusta touhuavat ja häärivät. Lopunajan seurakunta tulee uudistumaan, ennallistumaan ja rakentumaan Raamatun selvän sanan opetuksen mukaisesti.

Lopunajan seurakunnan keskipiste tulee olemaan täysin Herrassa Jeesuksessa. Tämä on unohdettu, mutta vainojen keskellä ei ole enää mutta vaihtoehtoa ja keskipistettä kuin Herra Jeesus Messias.

Monet uskovat tänä päivänä nukkuvat ruususen unta ja puuhaavat asioiden parissa, jotka eivät kuulu heille. Monet uskovat koittavat parantaa maailmaa esim. politiikan keinoin jne. Raamatun sana profetoi, että koko maailma ajautuu pahuuden valtaan ja laittomuus täyttää maan. Uskon elämässä ei ole kyse siitä, että meidän tulisi muuttaa maailma ja sen lait, vaan siitä että yksilöihmiset pelastuisivat ja heidän sydämensä muuttuisivat.

Alkuseurakunta ei yrittänyt muuttaa maailmaa ja sen lakeja. He keskittyivät julistamaan Herraa Jeesusta ristiinnaulittuna ja ylösnousseena Herrana. Meidän tulee toimia samoin kuin alkuseurakunta toimi.

Raamatun sana profetoi, että maailman yhteiskunnat ajautuvat täyteen pahuuden valtaan ja lait tullaan muuttamaan pahuuden mukaisiksi. Emme voi uskovina tätä maailmaa ja sen yhteiskuntia pelastaa, sillä meidän tulee keskittyä julistamaan pelastussanomaa ihmisille, että he voisivat pelastua ja astua ulos pahuuden vallasta Jumalan lasten vapauteen.

Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi nyt jo opettaa ja varustaa toinen toisensa lopunaikoja varten. Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme koko ajan enemmän mm. luopumaan taloudellisista eduista, eli niitä ei tule yrittää saada lisää. Keskipiste tulee olla Herrassa Jeesuksessa ja sitä kautta sisäisen ihmisen rakentumisessa Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta. Lopun aikana Herran Jeesuksen uskovien tulee tukea toinen toisiaan. Muista myös se, että meidät on kutsuttu tekemään evankeliumin työtä loppuun saakka, eli siihen päivään saakka kunnes Herra Jeesus tulee takaisin.

Seurakunnan, eli Herran Jeesuksen opetuslasten tulee pitää huolta toinen toisistaan, eikä yrittää pumpata yhteiskunnan varoja ja etuja itselleen, vaan luottaa Jumalan Pyhän Hengen voimaan. Lopun aikana Herran Jeesuksen opetuslapsilta evätään kaikki yhteiskunnan taloudellinen tuki sekä mahdollisuus kokoontua herätysliikkeinä tai yhdistyksinä. Tämän tähden Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi jo nyt oppia elämään uskosta ja luottamaan Pyhän Hengen voimaan, että kykenemme selviytymään lopunajan haasteista.

Meillä on ollut osuutemme tässä maailmassa; työ sekä ihmisarvo jne. On ollut arvokasta täyttää oma osuutemme tämän maailman pyörittämisessä, mutta se tulee pian loppumaan ja päättyy. Laittomuuden vallassa oleva uusi saatanallinen maailmanjärjestys ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsia varten, eikä meillä ole siellä osuutta, eikä meitä edes huolita sinne, emmekä saisi edes osallistua sen tukemiseen. Siksi nyt on aika herätä ja valmistautua Jeesuksen morsiamena odottamaan Ylkäämme, emmekä saa osallistua antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseen.

Jos nyt koko ajan koitamme haalia itsellemme maailmasta etuisuuksia sekä kasvattaa uskovat riippuvaisiksi tähän maailmanjärjestykseen, joka pian muuttuu antikristuksen järjestykseksi, niin vaikeampaa on vainon päivinä luottaa Jumalaan, kun turva on ollut maailman antimissa, ei Jumalassa.

Olemme tulleet aikaan, jossa meidän uskovien tulisi alkaa opetella riisuuntumaan pois maailman turvasta, sillä se hyvin pian viedään meiltä pois kokonaan. Nyt on hyvä aika aloittaa harjaantuminen elämään uskossa, jossa tuki ja turva on yksin Jumalassa. Älä syyllistä itseäsi, vaan kysele Jumalalta, että miten Hän haluaa sinua henkilökohtaisesti harjaannuttaa elämään uskossa, joka on ankkuroitu yksin Herraan Jeesukseen. Hän vastaa sinulle. Hän opettaa sinua ja näyttää sinulle tien uskoon, jossa luottamus ja turva on yksin Jumalassa.

 

 

Petri Paavola 28.2.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker