Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta 

Maapallon pelastusoperaatio

 

Kivihiili ja öljypäästöt alkoivat saastuttamaan ilmakehää voimakkaasti 1800 luvulla alkaneen maailmanlaajuisen teollistumisen seurauksena. Fossiiliset polttoaineet ja hiilidioksidi sekä kasvihuonekaasut alkoivat saastuttamaan maan ilmakehää ihmiskunnan teollistumisesta seuranneiden päästöjen takia. Nämä päästöt ovat vaikuttaneet haitallisesti maapallon ilmastoon sekä ekologiaan. Tiedemiesten mukaan maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen sadan aikana n. 1 °C. Lukema tuntuu meistä mitättömän pieneltä, mutta tämän kehityksen vaikutukset ja seuraukset ovat olleet katastrofaalisia. Seuraavaksi katsomme minkälaisia vaikutuksia ilmaston lämpötilan nousu on saanut aikaan.

Sisällys:

- Tulvat
- Jää sulaa
- Merenpinnan lisääntyvä korkeus ja veden lämmön nouseminen
- Negatiivisia seurauksia

- Kasvihuoneilmiö
- Sademetsät
- Tuhoisat suurpalot
- Jätteet
- Vesistöjen saastuminen
- Muuttuvat sääolosuhteet
- Julkinen liikenne
- Ruoka ja viljely
- Balin ilmastokokous
- Ilmastonmuutosta ei kyetä pysäyttämään
- Tiedemiesten ja asiantuntijoiden lausuntoja
- Varjelkaa maata
- Maapallon pelastusoperaation lopullinen ratkaisu

 

Tulvat

Ilmaston lämmön nousu lisää sademääriä, jotka aiheuttavat myös tulvia joillakin alueilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tulvat ovat aiheuttaneet paljon enemmän tuhoja kuin tulvat edellisten vuosikymmenten aikana.

Jää sulaa

Jäävuorien kesäpaksuus on enää vain puolet siitä mitä se on ollut 150 vuotta sitten. Arktisten alueiden sulava jää lisää vedenpinnan nousua ja meriveden lämmön nousua. Arktisten alueiden jään sulaminen lisää vesimassaa, joka varmasti tulee myös saamaan aikaan muutoksia merivirtoihin.

Nykyiset tutkimukset ovat osoittaneet, että Grönlannin jäätikkö sulaa odotettua nopeammin. Sulaminen voi aiheuttaa todella isoja ongelmia merivirtauksiin, sillä makea vesi muuttaa veden suolapitoisuutta.

Merenpinnan lisääntyvä korkeus ja veden lämmön nouseminen

Merenpinnan korkeus on 1900 luvulla noussut 10-20 cm lämpimän meriveden laajentumisen sekä jäätiköiden sulamisen seurauksena. Jo alkaneet negatiiviset merenpinnan nousun muutokset ja niiden ennalta arvaamattomat seuraukset saattavat nostaa merenpinnan korkeutta jopa 80-100 cm seuraavan sadan vuoden aikana. Merenpinnan nouseminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti rannikon läheisyydessä asuviin ihmisiin ja rakennuksiin. Meriveden lämmön nousun eräs vahingollinen seuraus on ollut noin neljännesosan maailman koralliriuttojen tuhoutuminen.

Meren pinta kohoaa lämmenneen ilmaston takia, koska veden laajentuminen tapahtuu lämmön seurauksena. Merenpinnan nousun on arvioitu nousevan jopa noin metrillä tällä vuosisadalla (2000). Tämä on arvio, ei lopullinen totuus, sillä kiihtyvä lämmön nouseminen sekä monet sen mukanaan tuomat negatiiviset seuraukset voivat nopeuttaa merenpinnan nousua myös arvioitua korkeammaksi. Merenpinnan nousun takia monet miljoonat ihmiset joutuvat muuttamaan pois kotiseuduiltaan. Vesi tulee valloittamaan myös osan viljelysmaista käyttökelvottomaksi. Tulevaisuudessa yhteiskunnat joutuvat uudelleen asuttamaan miljoonia ihmisiä merenpinnan nousemisen takia. Mistä tilalle menetetyt viljelysmaat? Ehkäpä ei mistään, tämä lisää nälänhätää maailmassa.

Negatiivisia seurauksia

Kuuma ja kuiva ilma lisääntyy ilmastonmuutoksen seurauksena voimakkaasti esimerkiksi trooppisilla alueilla. Tämän seurauksena trooppisten alueiden lämpötila nousee ja aiheuttaa kuivuutta, jonka seurauksena liika kuivuus ja kuumuus kuivattaa ja tuhoa satoja. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa ekosysteemiin myös muutoksia. Jotkut eläinlajit joutuvat vaihtamaan vanhan elinympäristönsä kuivuuden ja kuumuuden takia uuteen viileämpää ympäristöön. Arktisten alueiden elämille tulee käymään huonosti, sillä muutokset saavat aikaan sen, että ne joutuvat kamppailemaan hengestään muuttuneiden olosuhteiden myötä. Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen aiheuttaa ja lisää erittäin voimakkaita ja rajuja säänmuutoksia: raju ukkonen ja salamointi, tornadot, hurrikaanit sekä tulvat. Ilmastonmuutos on todellisuutta, jonka takia ihmiskunta on uuden haasteen edessä. Tämä haaste haastaa meidät ajattelemaan, että kuinka ihmiskunta, eläimet ja luonto tulevat pärjäämään ja kuinka suojella maapalloa ja sen elämää.

Kasvihuoneilmiö>

Kasvihuoneilmiötä muodostuu luonnollisella tavalla sekä ihmisen aiheuttamana. Luonnollinen kasvihuoneilmiö pitää huolen siitä, että maapallo on asumiskelpoinen maapallon ihmisille, eläimille kasvikunnalle sekä luonnolle. Ilman luonnollista kasvihuoneilmiötä maapallomme olisi asuinkelvoton. Luonnollinen kasihuoneilmiö on luonnon oma luonnollinen mekanismi, joka säätelee ja ylläpitää maapallon lämpötilaa maapallolla olevan elämän ylläpitämiseksi.

Ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiö johtuu fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä (öljy, kivihiili ja maakaasu).

Infrapunasäteily

Että voimme ymmärtää kasihuoneilmiön mekanismeja meidän tulee ymmärtää infrapunasäteilyä. Kasvihuonekaasut imevät maapallolta karkaavaa infrapunasäteilyä. Kasvihuonekaasut tekevät infrapunasäteilyn kautta maapallon ilmastosta lämpimämmän kuin sen normaali lämpötila on. Kasvihuonekaasut toimivat infrapunasäteilylle peittona, jossa ilmakehän alemmat ilmakerrokset ovat lämpimämpiä kuin ylemmät ilmakerrokset, jotka ovat kylmempiä.

Maapallon sääolosuhteille ja ilmastolle infrapunasäteily on yhtä tärkeää kuin auringonvalo. Maapallo vastaanottaa tietyn määrän auringonsäteitä ja suunnilleen saman verran infrapunasäteilyä tulisi vapautua takaisin ulkoavaruuteen. Infrapunasäteilyä on kaikkialla ja säteily on kaikkein voimakkainta lämpöisissä paikoissa kuten lämmitetyt takat ja uunit ja päällä oleva uunin keittolevy. Ilmakehässä oleva vesihöyry imee infrapunasäteilyä jonkun verran ja pitää maapallomme elämälle asuttavassa kunnossa. Pilvet imevät myös infrapunasäteilyä jonkun verran. Ilman viilentyminen, joka johtuu kosteuden puutteesta aiheuttaa infrapunasäteilyn suurien määrien karkaamisen ulkoavaruuteen.

Ihmisen toimista johtuvat kasvihuonekaasujen päästöt imevät infrapunasäteilyä pois, joka johtaa ilmaston lämmön nousuun.

Vesihöyry

Maapallon luonnollisesta kasvihuoneilmiöstä n. 80-90% on vesihöyryn aiheuttamaa. Loput luonnollisesta kasvihuoneilmiöstä tapahtuu hiilidioksidin, metaanin sekä muutamien muiden kaasujen kautta. Viimeisten 150 vuoden aikana fossiilisten polttoaineiden käyttäminen on lisännyt ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. On täysin  selvää, että ihminen on toimillaan saanut aikaan negatiivisen kasvihuoneilmiön muodostumisen.

Kasvihuoneilmiön seurauksia

Ihmisen aikaansaama kasvihuoneilmiö nostaa maapallon lämpötilaa. Lämmönnousun lisääntyminen lisää myös vesihöyryn määrää. Lämpötilan nousu merialueilla tuottaa ilmiön, jossa vesi alkaa lisääntyvässä määrin haihtumaan vesihöyryksi, joka taas nostaa lisää maapallon lämpötilaa. Suuria tuhoa tuottavien hurrikaanien lisääntyminen on todiste maapallon negatiiviselle ilmastonmuutokselle, sillä hurrikaanin muodostuminen tarvitsee vettä, lämpöä sekä korkean ilmankosteuden (isot määrät vesihöyryä). Maapalloamme peittää n. 70% vesimassa. Näin valtavan suuri vesimassa vapauttaa vesihöyryä ilmakehään sellaisen määrän jota kukaan ei pysty laskemaan millään mittarilla. Tiedemiesten ennustamat prosentit ilmakehän lämpenemisestä ovat varsin heikolla pohjalla, sillä kukaan ei pysty laskemaan maapallon 70% vesimassan aiheuttamaa vesihöyryn määrää. Ihmisen aikaansaaman ilmaston lämpeneminen voi saada aikaan todella suuren vesihöyry määrän vapautumisen ilmakehään. Tämä vesihöyryn määrän valtaisia lisääntyminen voi hyvinkin nopeasti lisätä maapallon ilmakehän lämmön nousun katastrofaalisiin lukemiin. Maapallollamme vallitsee asioita, joita ihminen ei kykene ennalta ennustamaan eikä mittamaan. Tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisen seurauksena lisääntynyt vesihöyry voi olla asia, joka johdattaa ihmiskunnan suurien katastrofien ja tuhojen tielle.

Vesihöyryn lisääntyminen lisää sateita. Lisääntyvät sateet synnyttävät myös voimakkaita sateita,l hirmumyrskyjä, tulvia sekä maanvyörymiä. Esimerkiksi hurrikaani Mitch rankkasateineen aiheutti tuhoisan maanvyörymän Keski-Amerikassa vuonna 1998.

Tulevaisuudessa voi tapahtua todella nopeita ja äkkinäisiä negatiivisia muutoksia maapallon sääolosuhteissa. Monet lisääntyneet hirmumyrskyt ja hurrikaanit ovat suurelta osin ihmisen toimien aiheuttamia (fossiilisten polttoaineiden päästöjen takia on tapahtunut maapallon lämpötilan nousua sekä sen haittatekijöitä, jotka aiheuttavat katastrofeja). Ihminen ja ihmiskunnan negatiiviset toimet ovat uhkana koko maapallon hyvinvoinnille. Ihmiskunnan negatiivisten toimien tähden ilmastonmuutos on edennyt siihen pisteeseen ettei sitä voi enää pysäyttää.

Sademetsät

Sademetsiä kutsutaan nimellä "maailman keuhkot". Nimitys tulee siitä koska sademetsä "hengittämällä" poistaa (kierrättää) suuria määriä hiilidioksia ja luovuttaa tilalle suuren määrän happea.  Sademetsät ovat aikoinaan peittäneet n. 15% maapallon pinta-alasta. Nykyään sademetsien pinta-ala on n. 5 %. Ihminen on tuhon tuhonnut suuren osan maailman sademetsistä. Sademetsien tuhoamisen seurauksena ("10% maailman keuhkoista") lisääntyy kuivuus, tulvat sekä eroosio. Jotkut ovat arvioineet, että sademetsien tuhoaminen vaikuttaisi ilmavirtauksiin sekä muuttaisi tuulien ja merivirtojen voimakkuutta ja suuntaa.

Sademetsien tuhoaminen on myös lisännyt ilmaston lämpenemistä. Sademetsät poistavat hiilidioksidia ilmasta. Sademetsiä tuhoamalla hiilidioksidin määrä on lisääntynyt, joka on myös omalta osaltaan vaikuttanut ilmastonmuutoksen negatiiviseen kehitykseen. Sademetsät toimivat maailman "keuhkoina", joka on luonnonsäätelyjärjestelmä, jonka avulla maapallomme pysyy asuttavassa kunnossa, koska sademetsät säätelevät maapallon lämpötilaa elämälle sopivaksi. On turha vähätellä sademetsien tuhoamisen osuutta myös negatiivisen ilmastonmuutoksen yhtenä tekijöistä.

Kun sademetsiä tuhotaan niin veden haihtuminen vähentyy ja luonnolliset sateet vähentyvät, jonka seurauksena kuivuus lisääntyy. Kasvillisuus ja maanviljelys kärsivät kuivuudesta ja kaikkein voimakkaimmin päiväntasaajan tienoilla. Sademetsien tuhoaminen on syy myös aurinkoenergian imeytymisen vähentymiseen. Metsät ja kasvillisuus imevät itseensä lämpöä (aurinkoenergiaa). Sademetsien tuhoutumisen seurauksena tuhotuilla alueilla aurinkoenergia ei enää varastoidu kasvillisuuteen, koska paljaaksi hakattu avoin alue ei kykene varastoimaan aurinkoenergiaa. Paljaaksi hakattu alue heijastaa aurinkoenergian takaisin ilmakehään, joka lisää maapallon ilmaston lämpenemistä. Sademetsien tuhoaminen on aiheuttanut eläinten sukupuuttoa sekä kasvillisuuden tuhoutumista. Lääketeollisuus käyttää lääkkeisiinsä sademetsien runsasta kasvillisuutta. Uuden ja ja tuntemattoman sekä vanhan sademetsän kasvillisuuden tuhoutumisen myötä lääketeollisuus myös menettää niitä mahdollisuuksia, joita sademetsän "apteekki" voisi tarjota ihmiskunnalle avuksi monien sairauksien hoidossa.

Ihminen on aiheuttanut suurta tuhoa sademetsien tuhoamisen seurauksena sekä osittain myös ilmastonmuutoksen lämmön nousua.

Tuhoisat suurpalot

Ilmastonmuutoksen seurauksena aiheutuu myös ennätyksellisen rajuja suurpaloja. Tällaiset suurpalot palavat 1000 C kuumuudessa tuhansien kilometrien suuruisilla alueilla. Tällaiset tuhansien kilometrien suuruisilla alueilla palavat suurpalot, voivat aiheuttaa lämmön nousun seurauksena trombeja ja jopa tornadoja. On sanomattakin selvää, että ihminen ei kykene edes nykytekniikan avulla sammuttamaan tällaisia suurpaloja. Rankkasateet sekä palon saapuminen rannikkoalueilla on ainoa tapa saada tällaiset suurpalot sammumaan.

Vuonna 2007 Länsi-Eurooppa kärsi n. 2 miljoonan eekkerin suuruiset tuhot tulipalojen aiheuttamina. 20 vuotta sitten esim. Amerikassa oli tosi harvinaista 5000 eekkerin suuruiset tulipalon aiheuttamat tuhot. Vuonna 2006 Amerikassa tulipalot aiheuttivat tuhoa n. 9,6 miljoonan eekkerin suuruisella alueella. Vuonna 2006 Australiassa Victorian osavaltiossa syttyi 200 paloa yhden päivän aikana. Suurpalojen kohteiksi ovat joutuneet myös Ranska, Espanja, Portugali, Kanada, Venäjä, Mongolia, Indonesia, Etelä-Afrikka ja Brasilia.

Asiantuntijat sanovat. että nämä suurpalot johtuvat osittain kuivuudesta sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lämpötilan noususta. Arizonan yliopiston professori Stephen. J. Pyne kutsuu näitä suurpaloja "ilmastotornadoiksi", ja Melbournen pensaikkopalojen tutkimuskeskuksen johtaja Kevin O'Loughlin sanoi: "Näitä paloja ei voida hallita millään nykyajan keinoilla".

Näiden suurpalojen takana on siis myös ihminen ja ihmisen osuus vahingollisen ilmastonmuutoksen aikaansaajana.

Jätteet

Ihmiskunnan tuottama eloperäinen jäte edistää haitallista ilmastonmuutosta. Kun biojäte hajoaa kaatopaikoilla, niin se päästää suuren määrän metaanipäästöjä ilmakehään. 2 kiloa hajoavaa biojätettä tuottaa myös yhden kilon metaania ilmakehään. Kierrätys on hyvä ratkaisu, mutta se ei kuitenkaan poista jäteongelmaa. Tähän ratkaisuna olisi uusien tuotteiden valmistus ja kulutus, joka olisi jätteetöntä.

Vesistöjen saastuminen

Ihminen on saastuttanut meret ja vesistöt pitkälti teollisuuden päästöillä, öljy- ja kemikaalikuljetuksilla. Mitä matalampi on vesikerros sen nopeammin se saastuu. Itämeri on eräs esimerkki vesistön saastuttamisesta ja sen rehevöityminen ja levähaitat kertovat sen, että itämeri on kärsinyt vaurioita ja saastunut ihmisten toimien tähden. Ihminen on myös saastuttanut pohjavesiä. Hiekka- ja soramaa alueet läpäisevät veden lisäksi ympäristölle ja pohjavesille haitallisia aineita. Muun muassa teiden suolaus, kemiallinen maatalous ja myrkyllisten aineiden aiheuttamat onnettomuudet saastuttavat pohjavesiä. Maatalous myös saastuttaa vesistöä ja siksi maatalous tulisi ohjata luomutuotantoon.
 

Muuttuvat sääolosuhteet

Korkeampi lämmönnousu johtaa alati muuttuviin sääolosuhteisiin. Monilla paikoilla luonnollisten sateiden lisäksi muodostuu rankkasateita, jotka aiheuttavat tulvia. Kuivuus lisääntyy, joka vaikeuttaa maanviljelyä sekä jokien ja virtojen veden määrä vähentyy. Kuivuus aiheuttaa vesipulaa ja vesipulasta tulee pysyvä ongelma maapallomme lämpimillä alueilla. Meriveden pinta nousee, lämmenneen veden laajentumisen ja jäätiköiden sulamisen vuoksi. Tulvat ja myrskyt lisääntyvät. Rannikkoalueiden tulvat ja myrskyt synnyttävät uuden pakolaisen "ympäristöpakolainen", joka joutuu muuttamaan pois kodistansa luonnontuhojen seurauksena.

Maapallon lämpimillä alueilla lisääntyy tukahduttavan kuumat helleaallot, jotka tappavat monia ihmisiä (vanhuksia, lapsia ja sairaita). Ihmiskunta joutuu käyttämään enemmän jäähdytysjärjestelmiä yhä lämpenevän ilmaston seurauksena. Lisääntynyt jäähdytysjärjestelmien käyttö lisää energian kulutusta. Viisautta olisi kehitellä jäähdytysjärjestelmiä, jotka eivät edistä ilmastonmuutosta. Lämmin ilma myös levittää nopeasti erilaisia tauteja ja bakteereja. Tulevina päivinä taudit lisääntyvät ilmaston lämpenemisen seurauksena. Erikoisesti tropiikin alueiden taudit kuten malaria ja kolera. Ilmaston lämpeneminen ja sen negatiiviset seuraukset tulevat vaikuttamaan kaikkialla maapallollamme, alkaen ensin lämpimimmistä alueista, mutta siirtyen myös pohjoisille alueille.

Ilmastonmuutos tuo lisää kuivuutta tietyille alueille. Tämän seurauksena mm. metsäpalot lisääntyvät.

Ilmakehää kuormittavia asioita ovat mm. kasvihuonekaasut, raskasmetallit, radioaktiiviset aineet, hiukkaset, pysyvät orgaaniset aineet, rehevöitymistä aiheuttavat aineet, ilmaa happamoittavat aineet. Kasvihuonekaasut ja otsonikerrosta tuhoavat aineet vaikuttavat korkealle ilmakehään, kun muut tuhoaineet aiheuttavat maanpinnalla, maaperässä ja vesistöissä ympäristöongelmia.

Ihmiskunta ei pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta, koska esimerkiksi ihmisen toiminnasta syntyneet päästöt pysyvät ilmakehässä monia satoja vuosia, siitäkin huolimatta, että kaikki päästöt lopetettaisiin. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hidastaa sekä opetella sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin.

Tuleva maailma tulee rakentumaan "vihreiden" arvojen varaan, jossa teollisuus ja talous tulevat "pakotetuiksi" käyttämään luonnonmukaista luontoa säästävää energiatuotantoa ja teollista tuotantoa, joka tukee luonnonmukaisuutta. Ilmastonmuutos on niin näkyvä ja pelottava ilmiö, että ihmiset tulevat rahoillaan "äänestämään" vihreiden arvojen puolesta. Tämä "pakottaa" talousmaailman ja teollisuuden etsimään ja käyttämään uusia ekologisia ratkaisuja. Pieni ihminen voi vaikuttaa paljonkin tähän muutokseen. Kuluttajat tulevat suosimaan ekologisia ratkaisuja, joka takaa sen että "laiva" kääntää kurssia hitaasti mutta varmasti kohti puhtaampia arvoja. Näyttää siltä, että kova markkinatalous tulee saamaan tulevaisuudessa ellei kuoliniskua, niin kuitenkin kuolettavia osumia. Tuleva maailma tulee perustumaan vihreiden arvojen ympärille, jossa se koittaa selviytyä niiden korjaamattomien ongelmien kanssa, jonka ihminen  on saanut aikaan. Ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää, mutta ihmiskunta voi kuitenkin vähentää niitä tekijöitä, jotka ovat vahingollisia ilmastolle ja maanpallon hyvinvoinnille. Tämä tarkoittaa asioiden ja arvojen tärkeysjärjestyksen muutosta. Tulevassa maailmassa ihmisten on opeteltava uusia asioita sekä palattava vanhoihin menetelmiin. Esimerkkinä uudesta asiasta on aurinkoenergian hyödyntäminen sekä vanhasta puulämmityksen hyödyntäminen lämmitysjärjestelmissä. Ihmisten toimesta alkanut ilmastonmuutos johtaa ihmiskunnan muutoksen tielle, jossa emme enää saa muuttaa ilmastoa, vaan meidän on muututtava tukemaan maapallon luonnollista kiertokulkua.
 

Julkinen liikenne

Julkisen liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on huomattava. Ajattele kuinka paljon maailmassa yhden vuorokauden aikana käytetään julkisia kulkuvälineitä (autot, lentokoneet jne.) Suosi ilmastoa säästävää liikkumista aina kun sinulla on siihen mahdollisuus. Kävele, juokse, aja pyörällä tai rullaluistele esim. lyhyet työmatkat tai päivittäiset lyhyet ostosmatkat.

Ruoka ja viljely

150 vuoden aikana maailmamme on kokenut suuria mullistuksia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on tuonut ihmisen elämään autot, lentokoneet ja monenlaisia päästöjä päästäviä tehtaita. Elintarviketuotanto on kokenut suuren muutoksen. Ennen oli vähemmän ruokaa saatavilla, mutta ruoka oli puhdasta ja terveellistä. Nykyään ruokaa on saatavilla ylen määrin. Nykyinen ruoka on kuitenkin "myrkytetty" lisäaineilla, joilla taataan sen pitkäkestoisuus ruokakaupan hyllyillä. Ihminen myrkyttää itsensä sekä maapallon ilmakehän. Teollisen ruuan valmistus lisää kasvihuoneilmiötä, koska teolliseen ruuan valmistus lisää haitallisia päästöjä ja kuormittaa ilmakehää. Eläinperäisen tuotteen kasvihuonekaasupäästöt ovat paljon suuremmat kuin muiden tuotteiden.  Ihminen toimillaan aiheuttaa ilmaston lämmön nousua, josta seuraa katastrofaalisia asioita.

Maailman ruoankuljetuskustannukset kuluttavat paljon energiaa. Esimerkiksi lentorahtina tuleva ruoka vaatii suuren määrän energiaa, joka edistää ilmastonmuutosta. Lihan tuottamiseen kuluu paljon energiaa. Kasvis-, juuris- ja luomuviljaperäiset tuotteet estävät ilmastonmuutoksen edistymistä. Suosi siis kotimaisia luomutuotteita.

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma lämmin ja paikoin kuiva ilmasto aiheuttaa ongelmia ruoantuotannossa. Ensinnäkin sadot tulevat pienemmiksi trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Kuivuus ja satojen pienentyminen tulee vaikuttamaan katastrofaalisesti muun muassa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Etelä ja Kaakkois-Aasiassa. Pohjois-Euroopassa vastaavasti satokausi pitenee.

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttama kuivuus lisää nälänhätää trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Kuumuus lisää tuholaisia ja vanhojen ja uusien kasvitautien esiintymistä. Ongelmat tulevat olemaan mittavia.

Kuivuus voi johtaa kansat uudenlaiseen sotaan, jossa taistelua käydään vedestä.  Erityisesti vesipula koskettaa Afrikkaa ja Aasiaa. Lämmennyt ilmasto haihduttaa vettä nopeasti, jonka seurauksena kuivat kaudet pitenevät ja pahenevat kuivilla ja lämpimillä alueilla.

Ilmastonmuutos lisää vedentarvetta. Maatalous ja viljely tulevat tarvitsemaan lisää keinokasteluun perustuvaa vettä, koska luonnollinen vesi haihtuu nopeammin ilmastonmuutoksen takia. Yhteiskuntien on panostettava tulevaisuudessa keinokastelujärjestelmiin. Vedestä tulee arvokasta. Entinen maailma juoksi kullan, timanttien ja öljyn perässä. Tuleva maailma joutuu juoksemaan veden perässä. Jonkunlaista veden säännöstelyä joudutaan suorittamaan tulevassa maailmassa (ainakin kuivilla alueilla), että sitä riittäisi mahdollisimman monelle.

Balin ilmastokokous

Vuonna 2007 oli Balin ilmastokokous, jossa koitettiin sopia päästöjen rajoitusten sisällöstä, yksityiskohdista sekä ilmastosopimuksen aikataulusta. EU esitti päästöjen vähentämistä 25-40% vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä päästöt tulisi vähentää puoleen. Jotkut tahot ovat arvioineet, että pitäisi tehdä päätös 100% hiilestä tulevan hiilidioksidin poistaminen, että maapallomme säästyisi katastrofilta tulevaisuudessa.

Kiina, Intia sekä USA ilmoittivat Balilla, että ne eivät ole valmiita sitovien päästöjen rajoittamiseen. Jos kaikki maat sitoutuisivat lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käyttämisen, niin kehittyneiden ja vauraiden teollisuusmaiden tulisi perustaa jonkunlainen rahasto, jonka avulla avustettaisiin "kehitysmaita" tuottamaan puhdasta ekologista teknologiaa.

Kaikki edellä luetellut rajoitukset eivät kykene estämään ilmastonmuutoksen negatiivista kehittymistä. Ei edes fossiilisten polttoaineiden maailmanlaajuinen lopettaminen kykene estämään ilmastonmuutoksen negatiivista kehittymistä. Suotavaa tietysti olisi, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovuttaisiin kokonaan. Se toisi eteen valtavan haasteen. Haaste olisi se että miten ja millä tavalla pyöritettäisiin koko globaalin kuluttama energia sekä teollinen tuotanto täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Käytä vihreää sähköä!

2000 luvulla on yleistynyt käsite ja sanonta vihreä sähkö. Vihreä sähkö on uusiutuvien energialähteiden avulla tuotettua energiaa. Vihreän sähkön tuottamisen lähteitä ovat: aurinko, vesivoima, tuuli, biopolttoaineet sekä puulämmitys. Vihreä sähkön käytöllä tuotettu sähkö on luontoystävällistä. Vihreä sähkö tulee sähköverkkoon uusiutuvien energianlähteiden kautta, eikä siten kuormita ja lisää ilmastonmuutosta. Vihreä sähkö ei tuota haitallisia päästöjä ilmakehään, kuten fossiiliset polttoaineet tekevät. Suosi vihreätä sähköä!

Ilmastonmuutosta ei kyetä pysäyttämään

Lopultakin ihmiskunta on tunnustanut, että ilmastonmuutos sekä ilmaston lämpeneminen on pitkälti ihmiskunnan aikaansaamaa. Ilmastonmuutoksen seurausten tutkiminen ei ole helppo tehtävä, sillä on olemassa paljon asioita ja niihin vaikuttavia tekijöitä joita emme tunne emmekä tiedä. Tuntemattomat tekijät ja vaikutukset voivat kiihdyttää vaikka kuinka nopeasti ilmaston lämpenemistä sekä aikaansaada monenlaisia katastrofeja joihin emme nyt ole osanneet varautua.

Ilman hiilidioksidipitoisuus oli ennen teollista aikakautta 280 miljoonasosaa kun se nykyään on 380 miljoonasosaa, joka on 1,36 kertaa enemmän kuin aiemmin. 60 vuoden päästä ilmakehässä oleva hiilidioksidin määrä voi olla jopa kaksi kertaa niin suuri kuin nykyään tai vieläkin suurempi. Koska emme tunne kaikkia mahdollisia tekijöitä ja niiden muuttumis- ja lisääntymisnopeutta, niin emme kykene mitenkään ennustamaan tulevaisuuden ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Tiedämme vain sen että ilmastonmuutoksen takia sen määrä kasvaa, mutta emme kykene arvioimaan ja tietämään sen tarkka määrää.

Öljyn ja hiilen teollinen valmistaminen on lisännyt hiilidioksidin määrää. Vuodesta 1970 vuoteen 2004 kasvihuonepäästöt ovat kasvaneet 70% sekä metaanipitoisuus on 2,5 kertainen. Ilmakehässä olevat kasvihuonekaasut heijastavat osan auringon tuottamasta lämmöstä takaisin maanpinnalle. Öljyn ja hiilen käyttämisen seurauksena ilmakehään jää normaalia enemmän lämpöenergiaa. Tämän seurauksena ilmaston lämpötila nousee sekä poikkeavat ja äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät. Ihminen on toimillaan rikkonut ja "sairastuttanut" normaalin ja elämää ylläpitämän mekanismin, eli maapallon oman lämmönsäätelyjärjestelmän. Tämän seurauksena ihmiskunta joutuu näkemään ja kokemaan monenlaisia tuhoa aiheuttavia katastrofeja.

EU haluaa pysäyttää ilmastonmuutoksen 2 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Päästöt koko maailmassa tulisi laskea alle puolen vuoden 2002 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Mutta nuo edellä mainitut rajoitukset eivät pysäytä ilmastonmuutoksen negatiivista kehitystä.

Tiedemiesten ja asiantuntijoiden lausuntoja

Ilmastonmuutos luultua pahempi

Tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen olevan huonommalla tolalla kuin mitä ennusteet ovat sanoneet. Lämpötilat ovat nousussa ja jääpeite sulaa nopeammin kuin on ennustettu.  Australian kohdalla ilmastonmuutos on hälyttävää. Seurauksena tulee olemaan lisääntyvää kuivuutta sekä suurpalot lisääntyvät. Jäätiköiden nopea sulaminen kohottaa myös merenpinnan korkeutta. Ympäristötutkijoiden mielestä Australian hallituksen täytyy ottaa vastuuta ympäristöstä. Saastuttavaa energiaa ei tule käyttää. On pyrittävä käyttämään puhtaampia energianlähteitä ja uutta puhtaampaa teknologiaa. Marraskuu 15 2007 abc.net.au/news

Ilmastonmuutoksen monimuotoisuus vaikeuttaa tarkkoja ennustuksia

Washington, Lokakuu. 25 (Xinhua) Torstaina julkaistiin uusi tutkimus U.S. tieteen aikakauslehdessä, joka osoittaa etteivät ilmastotutkijat kykene määrittelemään arvioita ilmastonmutoksen tulevia vaikutuksia. Washingtonin yliopiston tiedemiesten mukaan on epävarmaa kuinka paljon llmasto tulee lämpenemään. Siksi tulisi rohkaista poliittisia päättäjiä tekemään ratkaisuja sensijaan että odotetaan parempia tutkimustuloksia.

Tiedemiesten mukaan epävarmuus ilmastonmuutoksen kehittymisessä on todella korkea, koska ilmastomme mekanismi itsessään on herkkä ja riippuu monista tekijöistä, kuten kasvihuonekaasuista sekä atmosfääristen hiukkasten korkeammasta tiivistymisestä, jotka heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen. Tiedemiehet huomasivat että odotettua enemmän olosuhteet tulevat aiheuttamaan ilmaston lämpenemistä, mutta suurempi epävarmuus on olemassa siitä että kuinka paljon ilmastomme tulee lämpenemään. Tiedemiehet keksivät ja testasivat teoriaa, jonka uskotaan auttavan ilmastotutkijoita ymmärtämään todennäköisiä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastomme muuttumista. Lokakuu 26, 2007 news.xinhuanet.com

Lajien sukupuutto

Ilmastonmuutoksen aiheuttama nouseva lämpötila tuhoaisi jopa yli puolet maapallon eläinlajeista.Tutkijat ovat päätyneet tutkimuksissaan edellä olevaan lausuntoon. Ilmastonmuutoksen (kasvihuonepäästöjen) arvioidaan nostavan maapallon lämpötilaa 1,8 C asteesta aina 4 C asteeseen saakka vuosisadan loppuun mennessä. Maapallon kohonnut lämpötila tulee hävittämään sukupuuttoon monia eläinlajeja. Lokakuu 25, 2007 planetark.org

MetOffice Hadley Keskuksen (Englanti) tiedemiehet ovat vahvistaneet sen mitä moni on epäillyt. Jatkuva viivyttely kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tulee olemaan vaarallista, sillä sen takia ilmaston lämpötilan arvioidaan nousevan parilla asteella yli arvioiden.

Globaalisen lämpenemisen odotetaan johtavan "ydinsodan" kaltaiseen tilaan. Maailma on vuosikymmeniä jäljessä niistä toimenpiteistä jotka olisivat johtaneet päästöjen vähentämiseen. Silti on yhä maailmassa johtajia, jotka vielä jossittelevat. Saksa tiedottaa, että vie aikaa saavuttaa Kioton sopimuksen tavoitteet. Australian pääministeri haluaa mieluummin "pyrkiä päämäärään" kuin sitoutua vähentämään päästöjä. Kansainvälinen politiikka ontuu eteenpäin sillä aikaa kun globaali lämpeneminen tiukentaa otettaan maasta, ekologiasta, eläimistöstä ja ihmiskunnasta. Päästöjen vähentämiseen on kiiruhdettava jos aiomme saada säilytetyksi kelvolliset elinolosuhteet maapallolla. Syyskuu 10 2007 www.climateark.org

Varjelkaa maata

Jumalan sana, eli Raamattu opettaa meille kuinka meidän tulee suhtautua maapalloon ja sen monimuotoiseen elämään:

1Mo 2:15 Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

Ihmiskunta ei kykene enää millään toimilla pysäyttämään negatiivista ilmastonmuutosta. Tästä huolimatta on hyvä tehdä se mikä vielä voidaan tehdä, eli koittaa elää siten että mahdollisimman vähän kuormittaa luontoa, sillä Jumala antoi ihmiselle käskyn viljellä ja varjella (suojella) maata. Ihminen on kuitenkin syntisenä, ylpeänä, ahneena ja kapinassa Jumalaa vastaan saastuttanut maan ja meren.

Ihmisen rahan ahneus on eräs syy sille miksi ihminen on turmellut maan ja aiheuttanut negatiivisen ja haitallisen ilmastonmuutoksen.

Raamattu todistaa ihmisen aiheuttaneen ilmastonmuutoksen

Jes 24:
3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Raamattu opettaa, että ihmiset tyhjentävät ja ryöstävät maan: Ihminen ahneudessaan on anastanut maan sisässä olevaa öljyä ja jalometalleja. Ihmisen toimien seurauksena maa saastuu ja maan ilmasto muuttuu elämälle vahingolliseen suuntaan. Ihminen ahneudessaan ja maapallon luonnonvaroja "ryöstäessään" saa aikaan maapallon pahoinvoinnin. Tämä pahoinvointi johtaa myös kasvihuoneilmiöön, joka nostaa rajusti maapallon lämpötilaa. ihmiskunta on saastuttanut maapallon synnin rikkomuksen tähden, kun haluaa elää erossa Jumalasta. Sentähden kirous kalvaa maata ja ihmiset joutuvat kärsimään monenlaista tuhoa ja katastrofia maailmassa.

Ilm 16:
8 ¶ Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.
9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.
10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa
11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.
12 ¶ Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.

Ilmestyskirja kertoo, että Eufrat-virta tulee kuivumaan. Se on varsin mielenkiintoista että nykyisillä satelliittikuvilla on seurattu Eufrat-virtaa ja huomattu sen alkaneen kuivumaan. Samoin tiedemiehet ovat tutkineet, että kasvihuoneilmiö saa aikaan myös jokien kuivumista ja on tutkittu, että kasvihuoneilmiö myös suuresti vaikuttaa Eufrat-virran kuivumiseen. Eufrat-virta kulkee Syyrian ja Irakin alueella. Raamattu sanoo, että kuivuneen virran poikki tulee idästä (Kiina) sota-armeija käymään sotaa Harmagedonille, eli Israeliin. Tiedemiehet ovat tutkineet, että niin Tigris- kuin Eufrat-virtojen kuivumisen taustalla vaikuttaa voimakkaasti kasvihuoneilmiö. Raamattu siis myös kertoo meille kasvihuoneilmiön seurauksista, jonka tähden osa virroista ja joista kuivuvat. Lopun ajan ilmasto tulee muuttumaan joissakin paikoin paahtavan kuumaksi. Raamatun mukaan ihminen ei siis kykene poistamaan kasvihuoneilmiön aiheuttamaa maapallon lämpötilan nousua. Silti on hyvä, että ihmiset ovat heränneet huomaamaan kuinka suuri uhka ilmastomuutos on ihmiskunnalle ja hyvä on että jotakin tehdään asian torjumiseksi. Mutta Raamatun mukaan ihmiskunta ei kuitenkaan pysty estämään ilmaston muutoksesta aiheutuvia katastrofeja. Ihmiskunnalla on edessään monenlaisten tuhojen ja katastrofien vuodet, jotka koko ajan lisääntyvät.

Jooel 1:
10 Hävitetty on pelto, maa murehtii; sillä vilja on hävitetty, viinistä on tullut kato, öljy on kuivunut.
11 Peltomiehet ovat joutuneet häpeään, viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato.
12 Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois.....

16 Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?
17 Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla, varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato.
18 Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon.
19 Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut.
20 Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä vesipurot ovat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet.

Jooelin kirja kertoo ihmiskunnan lopun ajoista. Jooelin kirjan kuvauksen mukaan viljasta on kato sillä tuli (lopun ajan suurtulipalot kuivuuden tähden) on kuluttanut laitumia. Jooel kuvaa myös vesipurojen kuivumista. Jooel kuvaa myös ilmastonmuutoksen seurauksia.

Jes 19:
4 Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot.
5 Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu.
6 Joet levittävät löyhkää, Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruoko ja kaisla lakastuvat.
7 Ruohostot Niilivirran varsilla, virran suussa, ja kaikki Niilivirran kylvömaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät.
8 Kalastajat valittavat ja murehtivat; kaikki, jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen, nääntyvät.

Jesaja profetoi Niilivirran alueiden kuivumista. Lopun aikoina Niilivirran alueilla tapahtuu kuivumista ilmastonmuutoksen seurauksena ja nämä seuraukset ovat Niilinvirran alueilla katastrofaalisia.

Luuk 21:11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

Luuk 21:25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

Luukas kuvaa tapahtumia lopun ajassa juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Luukas kertoo lopun ajan suurista maanjäristyksistä, taudeista ja nälänhädästä, jotka rasittavat ihmiskuntaa. Luukas kertoo myös lopun ajan ihmiskunnan olevan ahdistuneita ja epätoivoisia meren aaltojen pauhun tähden. Luukkaan kuvaamat tapahtumat ovat kuvausta suurkatastrofeista kuten tsunamien ja pyörremyrskyjen (hurrikaanien) nostattamista tuhoisista aalloista, jotka saavat aikaan isoja tuhoja. Lopun aikana ihmiskunta on ilmastonmuutoksen aiheuttamien katastrofien kohteena. Mikä on perimmäinen syy ilmastonmuutokseen ja lopun ajan katastrofeihin? Raamattu kertoo sen meille Jesajan kautta:

Jes 24:
1 ¶ Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.
2 Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Kirous kalvaa maata ihmisten syntien tähden sekä ihmisten kapinallisuuden tähden (Jumalaa kohtaan).

Hoos 4:
1 ¶ Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa.
2 Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.
3 Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat
.

Ihmiset ei halua elää Jumalan tahdon mukaan ja ovat synnin orjina kapinassa Jumalaa vastaan ja siitä johtuu kaikenlainen synnin tekeminen. Tämän seurauksena myös syntiset ihmiset saastuttavat maan ja saavat aikaan ilmastonmuutoksen, jota ihmiskunta ei kykene korjaamaan. Mikä on lopullinen ratkaisu maapallon pelastusoperaatioon?

Maapallon pelastusoperaation lopullinen ratkaisu

Ilm 13:
16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

Ihmiskunnan viimeisinä päivinä lopun ajassa nousee antikristus ja hänen valtakuntansa, joka tarjoaa myös ratkaisuaan ilmastonmuutokseen. Antikristilliset voimat ja vallat ajavat voimakkaasti asioita ja ajatuksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja sen kautta myös kontrolloivat maailmaa ja sen taloutta. antikristus saa valtaansa koko maailman niin rikkaat kuin köyhät, eikä kukaan voi ostaa ja myydä hänen valtakunnassaan kuin se joka on antanut itsensä merkitä pedon merkillä. antikristus tulee esiintymään suurena hyväntekijänä, joka ratkaisee maailman ongelmat myös ilmastonmuutoksen ongelmat. antikristus toimii hyvin samalla tavalla kuin Hitler toimi aikanaan. Hitler teki alussa paljon hyvää Saksassa, tarjosi työtä ja teki hyödyllisiä uudistuksia yhteiskunnassa, mutta lopulta johti Saksan täydelliseen tuhoon ja sekasortoon. Samalla tavalla tulee käymään myös antikristuksen kanssa, eli hän aluksi tekee "hyviä" asioita, mutta kuitenkin lopulta aiheuttaa jokaisen ihmisen tuhon, joka on antautunut palvelemaan antikristusta. antikristus ei ole oikea lopullinen ratkaisu, vaan iankaikkisen tuhon tie jokaiselle joka häntä uskoo ja palvelee.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Oikea lopullinen ratkaisu ihmiselle on tunnustaa syntinsä Jumalalle ja halu hylätä syntielämä sekä uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Näin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän ja osan uudesta tulevasta maailmasta Uudessa Jerusalemissa.

Ilm 21:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".
6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.
8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Raamattu opettaa että tämä nykyinen maapallo tulee häviämään ja Jumala luo uuden taivaan ja maan, johon synti ja sen aiheuttama tuho ei saa koskaan koskea. Raamattu opettaa siis että ihmiset ovat saastuttaneet synnin kapinan tähden tämän nykyisen maapallon. Tämän tähden Jumala sallii sen tuhoutumisen, mutta luo uuden taivaan maan, jota synti ei voi koskaan koskettaa tai tuhota ja tässä uudessa maailmassa asuvat kaikki ne jotka ovat uskoneet Raamatun Jumalaan. Kaikki muut ihmiset  joutuvat epäuskonsa ja synnin kapinan tähden iankaikkiseen kadotukseen.

Tämän nykyisen maailman tuhoutuminen on siis ihmisen synnin kapinan syytä. Jumala salli sen, mutta luo siis uuden ja täydellisen maailman niille, jotka Häntä rakastavat. On kuitenkin hyvä siitä huolimatta elää Jumalan käskyn mukaisesti tässä nykyisessä maailmassa ja elää siten, että varjelemme (suojelemme) maata, emmekä tuhoa sitä. Mutta kaikkein tärkeintä on vastaanottaa Jumala valmistama pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Monet ihmiset haluavat suojella luontoa ja maapalloa sekä pelastaa maapallon, mutta eivät ymmärrä sitä, että heidän tulisi pelastua synnin ja saatanan orjuudesta iankaikkiseen elämään. On siis todella surullista, että monet ihmiset joutuvat kadotukseen huolimatta siitä, että haluavat hyvää maapallollemme. Vielä tänään on jäljellä armonaikaa ja mahdollisuus katuen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen.

 

Ps. Tämän kirjoituksen lähteinä olen käyttänyt englanninkielistä King James Versionia sekä suomalaista 33/38 käännöstä.


 

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker