Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Menestysteologia ja synnittömyysoppi


Menestysteologian saarnaajat opettavat synnittömyys harhaoppia. Aion tässä kirjoituksessa käsitellä aihetta Raamatun sanan opetuksen valossa. Menestysteologia opettaa, että uskova on synnitön ja täydellinen Kristuksessa Jeesuksessa eikä voi enää uutena luomuksena langeta tekemään syntiä. Tämä opetus on kuitenkin väärä opetus, joka nojaa tiettyjen jakeiden varassa, mutta menestysteologit eivät halua tutkia kyseistä oppia koko Raamatun valossa, vaan he pysyttelevät vain tiettyjen jakeiden varassa, joiden avulla he ylläpitävät tätä väärää opetusta. Jokainen joka haluaa olla rehellinen ymmärtää, että Raamattua ei tule lukea ja ymmärtää vain tiettyjen jakeiden kautta, sillä uskovan pitäisi tutkia ja ymmärtää koko Raamatun sanan ilmoitusta jättämättä siitä mitään pois.

Jumala yksin on täydellinen

Meidän tulee ymmärtää Jumalan sanaa aina Pyhän Hengen avaamana. Joissakin kohden Raamattua olisi myös hyvä ymmärtää Raamatun alkukielen käsitteet ja niiden merkitykset ja miten niitä käytetään. Raamatussa on muutamissa kohdassa sana täydellinen, joka alkukielen valossa opettaa meitä ymmärtämään sen miksi vain Jumala on täydellinen ja Herra Jeesuksen opetuslapset eivät ole täydellisiä, vaan voivat langeta syntiin.

Syntiin lankeaminen on eri asia kuin kuin elää synnissä, sillä synnissä eläminen tarkoittaa elämistä jatkuvassa synnin orjuudessa. Kun taas syntiin lankeaminen tarkoittaa sitä, että uskova voi langeta tekemään syntiä. Lankeaminen on sitä missä uskovainen ei tee uskon tekoja, vaan lankeaa tekemään lihan tekoja, eli syntiä. Se että uskovat eivät ole täydellisiä, eivätkä tule täydellisiksi tarkoittaa sitä, että meillä ei ole lupaa antaa synnille hyväksyntää, sillä se ettemme ole täydellisiä tulisi kannustaa meitä koko ajan kasvamaan uskossa sekä hylkäämään ja torjumaan synnin kiusauksia.

Raamatun alkukieli on heprea ja juutalaiset ovat kääntäneet hepreasta englantiin Raamatun nimeltä Jewish puclication Society Old Testament (JPS), jossa vain Jumalasta käytetään sanaa täydellinen ja ihmisestä sanaa koko-sydäminen tai täysi ikäinen. Uudessa testamentissa on myös samanlainen järjestys kuin VT:ssa.

Fil 3:15 sanoo, että niin monta kuin meitä on täydellistä, mutta kreikan tekstissä siinä on sana teleios, joka tarkoittaa myös täysi ikäistä, aikuista ja kypsää. Silloin kun Raamattu sekä VT:ssa tai UT:ssa  puhuu Jumalasta niin se tarkoittaa aina täydellistä, mutta kun Raamattu puhuu uskovasta joka uskoo Jumalaan, niin hän voi olla täysi ikäinen, mutta ei täydellinen, sillä Jumala yksin on täydellinen. Täydellinen sana tarkoittaa täydellistä ja täydellinen ei töpeksi, eikä tee syntiä, ei edes erehdyksessä.

Uskovasta ihmisestä ei tule uudestisyntymässä täydellistä, eikä hänestä tule täydellistä tässä ajassa. Kreikan sana teleios tarkoittaa täydellistä ja täysi-käistä. Uskova voi tehdä täydellisen teon, esim. voittaessaan synnin ja valitessaan vanhurskauden (vaikkapa torjuen himon, ahneuden, vääryyden jne. sydämestään Pyhän Hengen voiman kautta). Mutta hänestä ei kuitenkaan tullut täydellistä, mutta tämä yksittäinen teko oli täydellinen, eli Jumalan tahdon mukainen.

Paavali ei ollut kasvanut täydelliseksi

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Paavali opetti ettei hän ollut tullut täydelliseksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena. Hän opetti, että meidän tulee kasvaa kohti täydellisyyttä, mutta meistä ei kuitenkaan tule täydellisiä tässä ajassa.

Se tosiasia, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista ei tule täydellisiä tässä ajassa ei saa olla veruke tai syy synnin harjoittamiseen, vaan sen tulee vaikuttaa meissä halua halua kasvaa ja kypsyä uskossa. Silloin myös ymmärrämme, että meillä on varaa kasvaa loppuun asti tässä ajassa. Uskovan ihmisen tulee janota ja haluta kasvaa uskossa koko ajan yhä syvempään Kristuksen tuntemiseen sekä vanhurskaudessa vaeltamiseen.

Korinton seurakunnan lankeemuksia

1 Kor 5:1 Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.

Korinton seurakunnassa tuli ilmi, että uskovien keskuudessa harjoitettiin haureutta. Tämäkin ikävä lankeemus osoittaa sen, että uskova ei ole täydellinen. Se ei kuitenkaan anna lupaa haureuden harjoittamiseen, vaan siitä tulee luopua ja tehdä parannus. Tämä osoittaa sen tosiasian, että liha on heikko, mutta Henki altis, eli voimallinen muuttamaan uskovan elämää Jumalan tahdon mukaiseksi.

1 Kor 3:3 olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?

Korinton seurakunnassa oli myös kateutta ja riitaa, jotka ovat syntejä. Tämäkin kohta osoittaa, että uskova ei tule täydelliseksi ja että uskova voi langeta syntiin.

Älä elä synnissä

Raamattu opettaa, että uskova ei ole eikä tule täydelliseksi tässä maailmanajassa. Vaikka meistä ei tule täydellisiä, niin se ei saa olla lupa ja hyväksyntä synnissä elämiseen, koska synti on Jumalan tahdon vastainen asia. Kun ja koska meistä ei tule tässä ajassa täydellisiä, niin se tarkoittaa sitä, että sinun tulisi haluta ja janota uskossa kasvamista eteenpäin. Ymmärrät myös sen, että sinulla on aina joka päivä mahdollisuus kasvaa uskossa Jumalan armosta.

Synnissä eläminen ja syntiin lankeaminen on kaksi eri asiaa. Synnissä eläminen tarkoittaa sitä, että ihminen on synnin orja ja haluaa elää syntiä tehden, eikä halua tehdä siitä parannusta. Syntiin lankeaminen tarkoittaa uskovan ihmisen kohdalla sitä, että ihminen joka ei ole synnin orja, niin hän kiusauksen hetkellä lankeaa syntiin. Syntiin lankeamisesta tulee tehdä parannus ja Herra auttaa siinä Pyhän Hengen voiman kautta.

Raamattu opettaa, että uskova voi langeta tekemään syntiä. Seuraavaksi on tärkeätä käsitellä synnissä elämistä ja syntiin lankeamista.

San 24:16 Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

1 Tim 5:
19 Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa.
20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

Synnissä elävä ei halua tehdä parannusta, vaan hän haluaa jatkaa synnissä elämistä. Tällainen tie ja asenne ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsen tie.

Jos uskova lankeaa, niin Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa katuvaa mielenlaatua, joka johtaa parannuksen tekemiseen. Joissakin asioissa voi käydä niin, että uskova lankeaa uudestaan samaan syntiin, mutta Jumala nostaa hänet jälleen ylös. Siksi Raamattu opettaa, että Jumala nostaa seitsemästi vanhurskaan, joka lankeaa syntiin. Seitsemän ei tarkoita lukumäärää, vaan  kuvaa Raamatussa Jumalan täydellisyyttä ja armoa, joka nostaa katuvan ihmisen takaisin jaloilleen elämään uskosta ja uskossa.

On luonnollista että uskon alkuvaiheessa lankeemuksia voi tapahtua useammin kuin uskossa kasvaneemmille. Eräs asia on syytä muistaa joka on se, että kun kiusaus iskee sydämeen, niin uskovan tulee taistella Pyhässä Hengessä synnin kiusauksia vastaan. Jos uskova lankeaa ilman taistelua, niin se on osoitus siitä, että hän joko haluaa elää tämän synnin kanssa, tai ei usko kykenevänsä voittamaan sitä, tai sitten ei ole vielä harjaantunut uskossa voittamaan sitä. Tärkeää on kuitenkin aina taistella syntiä vastaan sekä oppia taistelemaan ja uskon kasvun kautta Pyhän Hengen voiman avulla opit myös hylkäämään ja voittamaan syntejä.

Mitä enemmän ja syvällisemmin saat Jumalan armosta kasvaa uskossa, niin opit hylkäämään syntiä sekä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Opit kuuliaisuuden tien, jonka kautta haluat elää ja kasvaa Jumalan sanan rakkaudessa ja totuudessa Pyhässä Hengessä.

Kiusauksen ja synnin tekemisen ero

Jaak 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

Raamattu opettaa, että joissakin tilanteissa kiusaus ei ole vielä synnin tekemistä. Esimerkiksi jos ihmisen mieleen nousee ajatus ja kiusaus sanoa ilkeästi lähimmäiselle, niin se muuttuu vasta siinä vaiheessa synniksi kun ihminen sen suullaan sanoo. Raamattu opettaa, että voimme kestää, eli vastustaa kiusausta, jolloin emme lankea syntiin. Tämä tarkoittaa sitä että kaikki kiusaukset eivät ole vielä synnin tekemistä, koska Raamattu opettaa, että kiusauksen voi kestää. Jos voit kestää kiusauksen, etkä lankea kiusaukseen, niin silloin itse kiusaus ei ole synnin tekemistä.

Vaikka kiusaus ei vielä ole syntiä, niin sen kanssa ei tule leikkiä, vaan jokaista kiusausta tulee vastustaa Pyhässä Hengessä, koska kiusaus koittaa houkutella sinua tekemään syntiä. Siksi jokaista kiusausta tulee vastustaa eikä sen saa antaa hallita ajatusmaailmaa, vaan se on hylättävä.

Matt 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

2 Moos 20:17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

Hebr 12:15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä," ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,

Raamattu opettaa myös siitä että tietyissä tilanteissa ihminen voi tehdä mielessään syntiä, vaikka ei sitä toteuttaisi käytännössä. Jos ihminen katsoo naista tai miestä himoiten, niin hän tekee sydämessään syntiä. Tässä tapauksessa jo pelkkä ajatus on syntiä ja siksi siitä on tehtävä heti parannus sekä hylättävä heti ajatus joka koittaa langettaa himoamaan lähimmäisiään. Raamattu opettaa että kaikenlainen himoaminen toisen omaan tai omaisuuteen on syntiä. Katkeruus ihmisen sydämessä on myös sellainen asia, joka on syntiä ja josta on tehtävä parannus.

Armoon, Jumalan rakkauteen ja Jumalan totuuteen perustuva uskon kasvu opettaa sinua erottamaan milloin kiusaus sydämessä ei ole vielä syntiä ja milloin se on sitä.

Jumalan sanan kokonaisopetus

Jumalan sanan opetusta tulisi ymmärtää sen kokonaisopetuksen valossa, ei yhden tai muutaman jakeen valossa, sillä Raamattu sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Jos operoimme sanan opetuksen parissa tuijottaen, vain muutamia jakeita, mutta emme kokonaisuutta, niin silloin meille käy siten, että emme näe kokonaisopetusta, vaan helposti tämä rajoittunut muutamaan jakeeseen tuijottaminen johdattaa meidät epäterveeseen uskoon. Menestysteologia on sellainen oppi, jossa nojataan vain muutamien jakeiden varaan, mutta ei haluta uskoa koko Raamattua. Se on vähän siten kuin kävelisi metsässä, mutta suostuisi näkemään aina vain mäntypuita, mutta ei mitään muuta mitä metsässä kasvaa.

Hengen tulee hallita lihaa

Room 5:21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Synti hallitsee lihaa, jos olemme synnin vallassa ja teemme synnin tekoja. Siksi Jumalan armon kautta Pyhän Hengen voimassa Pyhän Hengen tulisi hallita meitä, joka tarkoittaa sitä että suostumme siihen, että Jumala saa muuttaa meitä.

Room 8:6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Jumala muuttaa meidän mieltämme Pyhän Hengen ja sanan kautta siten, että emme ajattelisi lihan mielen mukaan, vaan Hengen mielen, eli Kristuksen mielen mukaan.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Pyhä Henki tekee meistä eläviä Jumalan palvelijoita ja Hän muuttaa meitä elämään ja kasvamaan Hänen tahtonsa mukaista elämää.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Pyhän Hengen tehtävä on myös kuolettaa ruumiin, eli lihan teot. Mutta sana sanoo, että meidän tulee tehdä tässäkin yhteistyötä Jumalan kanssa, eli; "mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää." Miten voit kuolettaa Hengellä lihan teot? Jos olemme katkeria, niin Pyhä Henki vaikuttaa meissä anteeksi pyytämistä ja antamista. Kun sitten pyydämme ja annamme anteeksi, niin se on Pyhän Hengen vaikuttamaa meissä. Jos emme pyydä ja anna anteeksi, niin olemme synnin katkeruudessa kiinni. Anteeksi pyytäminen ja antaminen on siis Jumalan työ meidän sydämissämme kun pyydämme ja annamme anteeksi silloin, kun sen on Henki vaikuttanut meidän sydämessämme vaikuttaen rakkautta poistaen vihan ja katkeruuden. Jumalan armosta lihan kuoleman kautta opimme kasvamaan ja juurtumaan Kristukseen.

Uskon elämä on kasvua

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Raamattu opettaa, että meistä ei tule täydellisiä tässä ajassa, mutta saamme kasvaa sitä kohden. Raamattu opettaa myös sen, että lihamme tulisi kuolla ja olla haudattuna. Mutta koska meistä ei tule täydellisiä tässä ajassa, niin siksi Raamattu opettaa pyhityselämästä ja uskon ja armon kasvamisesta meidän sydämessä Jumalan armovaikutuksen mukaan. Jos lihasi olisi jatkuvasti koko ajan kuolleessa tilassa, niin silloin sinun ei tarvitsisi enää kasvaa, vaan olisit täydellinen. Mutta koska meistä ei tule tässä ajassa täydellisiä, niin siksi Pyhä Henki johdattaa meidät pyhityselämän kasvuun, jossa saamme kuolla lihan himoille ja pyynnöille, eli synneille. Siksi Herra Jeesus sanoi, että meidän tulisi kieltää itsemme ja ottaa joka päivä ristimme ja seurata Häntä.

Hebr 12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Täydellisesti kuollut ei voi tehdä enää vastarintaa. Me emme ole täydellisiä, eikä meidän lihamme ole lopullisesti ja täydellisesti kuollut tässä ajassa, vaan se on kuolemisen prosessissa, jossa saamme Jumalan armosta taistella syntiä vastaan ja Pyhän Hengen avulla voittaa syntejä ja kuolettaa niitä. Jos voisimme olla täydellisesti kuolleita lihalle, niin Raamattu ei kehottaisi meitä taistelemaan ja tekemään vastarintaa syntiä vastaan. Mutta koska emme ole täydellisiä ja synnittömiä, niin siksi meidän tulee taistella syntiä vastaan. Täydellisesti kuollut ei tarvitse pyhityselämää eikä uskossa kasvamista, mutta me Herran Jeesuksen opetuslapsina tarvitsemme uskon kasvua:

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

E 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Jos emme ymmärrä koko Raamatun opetuksen valossa tätä asiaa, niin se yleensä johtaa muun muassa seuraavanlaisiin ongelmiin; uskova luulee olevansa kokonaan kuollut synneille, vaikka hän tekeekin päivittäin syntiä esim. olemalla katkera. Toinen ansa on sellainen, jossa uskova luulee, että Jumala ei muuta häntä, koska liha ei alistu lain alle sanan mukaan, koska lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan.

Se on totta, että liha ei alistu Jumalan lain alle. Jumala kuitenkin on antanut meille Pyhän Henkensä (ja Sanansa), joiden kautta Hän opettaa ja auttaa meitä kasvamaan ja muuttumaan siten, että opimme vaeltamaan koko ajan enemmän Hengen mielen mukaan ja hylkäämme lihan mielen mukaista ajattelutapaa ja elämää. Liha ei alistu, mutta Pyhän Hengen kautta Jumala antaa meille voimaa oppia elämään ja kasvamaan sen mukaan kuin Raamattu opettaa.

Pyhän Hengen vaikutus

Menestysteologia opettaa väärää opetusta, että Jumalan Henki operoi vain meidän hengessämme, ei sielussa ja ruumiissa.

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Jumalan Pyhän Hengen työ koskettaa meidän henkeä, sielua ja ruumista, siksi Jumala muuttaakin meidän mielemme palvelemaan Häntä. Raamattu opettaa, että Jumalan Hengen vaikutus koskettaa meidän henkeä, sielua ja ruumista, ei vain henkeä. Tämän väärän henki-opin kautta demonit harhauttavat menestysteologeja luulemaan, että he ovat täydellisiä hengessään ja täydellisiä, mutta eivät ymmärrä sitä, että he kuitenkin saattavat päivittäin langeta kaikenlaisiin synteihin kuten, ylpeys, kateus, katkeruus jne. Tämä on aika kavala ansa, sillä itse asiassa he opettavat oppia, jossa Jumala toimii vain ihmisen hengessä, ei sielussa ja ruumiissa. Henkeä ja sielua ei voi erottaa pois toisistaan, sillä Jumalan luomisessa Jumalan henkäys (elämän henki) teki ihmisestä elävän sielun. Jumalan Pyhä Henki toimii uskovan hengen ja sielun kautta muuttaen uskovan mieltä uudistumaan Jumalan sanan opetuksen mukaiseen elämään. Tämä tietenkin myös vaikuttaa siihen, että meidän ruumiin teot myös muuttuvat, eli varkaan käsi ei enää varasta, vaan antaa ja jakaa omastaan muille jne.

Kol 2:12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Jumala hautaa meidät lihan kuolemaan Pyhän Hengen kasteen kautta, jossa saamme osallisuuden Pyhästä Hengestä, tämän seurauksena opimme elämään ja kasvamaan uskossa, jossa emme enää elä lihan mielen mukaan, vaan kasvamme elämään Hengen mielen mukaan. Kun annamme Jumalan vaikuttaa meissä Pyhän Hengen vaikuttamaa elämää olemme ja pysymme haudattuina. Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä lihan kuolemaa, joka tarkoittaa että opimme hylkäämään syntiä.

Menestysteologit syyllistyvät myös siihen että he lankeilevat monenlaisiin synteihin. Jos olet haudattu kokonaan, mutta kuitenkin teet syntiä, niin kuinka voit olla yhtä aikaa haudattu kokonaan ja kuitenkin tehdä syntiä? Tämä yhtälö on varsin ristiriitainen. Jos olet kokonaan ja kertakaikkisesti haudattu, niin silloin et voi enää tehdä yhtäkään syntiä. Mutta koska lankeat syntiin, se todistaa sinulle, ettet sittenkään ole antautunut kokonaan haudattavaksi. Siksikin meidän tulisi ymmärtää mitä tarkoittaa se kun Raamattu opettaa kasteessa (Pyhän Hengen, jossa liha kuolee ja usko saa sijaa) hautaamisesta, joka on sama prosessi, jossa Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoja. Raamattu ei opeta, että lihamme kuolee kertaheitolla, vaan että me saamme Jumalan armosta kasvaa ja oppia hylkäämään syntiä ja elämään vanhurskaasti:

Tiit 2:
11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Hebr 12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Jos kuolisimme kertaheitolla, niin turhaan Raamattu koittaisi opettaa taistelua syntiä vastaan, mutta Raamattu opettaa sitä koska emme kykene yhdellä kertaa kertakaikkisesti kuolemaan kaikelle synnille, vaan tämä on kasvuprosessi, jonka kautta opimme hylkäämään syntiä ja elämään vanhurskaasti.

Älä eksy pois totuudesta

1 Joh 5:18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

1 Joh 1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

Johanneksen kirje on vaikea pala menestysteologeille ja muille synnittömyysharhaopin vallassa oleville. Monet heistä sanovat, että sitä ei ole kirjoitettu uskoville, mutta Johanneksen kirje on kirjoitettu Jumalan lapsille ja se käy ilmi muun muassa tästä:

1 Joh 4:4Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

1 Joh 3:
8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.

Johanneksen kirje on kirjoitettu uskoville kuten kaikki UT:n evankeliumit ja kirjeet. 1 Joh 5:8 tarkoittaa, että yksikään Jumalasta syntynyt ei saa elää synnissä, eikä voi elää synnissä. 1 Joh 2:1 sanoo, että jos joku Herran Jeesuksen opetuslapsi lankeaa syntiin, niin Hänellä on Puolustajana Isän tykönä Herra Jeesus Kristus. Synnistä tulee tehdä parannus. 1 Joh 1:8 sanoo, että jos joku Herran Jeesuksen opetuslapsi sanoo ettei hän ole tehnyt syntiä, niin hän eksyttää itsensä, eikä totuus ole hänessä.

1 Joh 3:8,9 ei kumoa edellä olevaa opetusta siitä, että uskova voi langeta syntiin. 1 Joh 3:8,9 ei ole ristiriidassa muiden kohtien kanssa, vaan tarkoittaa ettei uskova saa elää jatkuvassa synnin orjuuden harjoittamisessa.

Kun nämä kaikki Raamatun kohdat laittaa yhteen, niin saamme selkeän kokonaisopetuksen siitä mitä Raamattu opettaa. Uskovan ei tule elää synnissä, eli synnin orjuudessa eikä hyväksyä syntejä, mutta jos hän lankeaa syntiin, hänen tulee tehdä siitä parannus.

2 Piet 1:
10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

Pietari tarkoittaa tässä että jos kutsumisemme uskossa on tarpeeksi luja, niin emme koskaan lankea. Tällä hän ei tarkoittanut, että ihmisestä voisi tulla täydellinen tässä ajassa, vaan sitä että jos olemme lujalla pohjalla uskossa Kristukseen, niin emme koskaan halua luopua pois uskosta.

2 Piet 1:11 kertoo meille sen mitä tarkoittaa ettemme koskaan lankea: Jos Jumalan armosta Jumalan kutsuminen ja valinta tehdään lujaksi, niin emme koskaan lankea pois uskosta, vaan pääsemme Jumalan armosta meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Messiaan iankaikkiseen valtakuntaan.

James Murdockin käännös syyrialaisesta Peshittasta kääntää tämän jakeen juuri Raamatun kokonaisopetuksen valossa oikein:

(Murdock) 2 Pe 1:10 And therefore, my brethren, be ye exceedingly diligent to make your calling and election sure, by your good actions: for, by so doing, ye will never fall away.

Fall away tarkoittaa pois lankeamista ja siitä on juuri kyse, emme lankea pois uskosta, mutta meistä ei tule tässä ajassa synnittömiä.

Usko koko Raamatun opetus

Raamatun opetuksen sanaa ei tule koskaan ymmärtää yhden jakeen perusteella, vaan asettaa se Raamatun kokonaisvalon opetuksen alle, että voimme nähdä mitä Jumalan sana opettaa. Jos sinulla on esim. 50 palan palapeli ja tiedät millainen palapeli sinulla on ja tiedät mihin kukin pala kuuluu muodostaen kokonaisuuden. Osaat myös sijoittaa puuttuvia palasia oikeille paikoilleen. Mutta jos sinulla on palapeli, josta puuttuu paloja ja mitä enemmän siitä puuttuu, niin sen vaikeampaa tietää mitä palapeli esittää tai sijoittaa paloja oikeille paikoilleen. Samalla tavalla se on Raamatun jakeiden kanssa, jokainen jae tulee olla omalla paikallaan yhdessä koko Raamatun ilmoituksen kanssa, että voimme syvällisesti ymmärtää mitä Raamattu opettaa.

Menestysteologian synnittömyysoppi on pimeyden päämajassa kehitetty harhaoppi. Uskova on yhtä aikaa vanhurskas Herran Jeesuksen sovitustyön ja pelastuksen ansioista, mutta ei täydellinen, vaan ihminen, joka voi langeta syntiin, eikä kukaan uskova ole sellainen, joka voisi elää täydellisenä tässä ajassa lankeamatta syntiin kertaakaan. Syntiä emme saa kuitenkaan hyväksyä ja siitä on tehtävä parannus ja suostuttava hylkäämään syntejä sekä antauduttava Jumalan armosta elämään ja kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen.

 

Petri Paavola 2011

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
Useat keskustelut menestysteologien kanssa

 

Video: Onko uskova syntinen ja pyhä vai synnitön ja pyhä?
youtube.com/FYVpwJhYMr8


 


 

 

 

eXTReMe Tracker