Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mies ja nainen luotiin Jumalan kuvaksi

Kirjoitin kotisivulleni 9.8.2022 kirjoituksen nimeltään: Kuuluvatko uskon sisaret Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon? Puhuin Jyväskylässä 13.8.2022 puheen, jonka nimi oli: Naisen asemasta Uuden Liiton seurakunnassa. Olen saanut tästä kirjoituksesta ja puheesta hyvääkin palautetta sekä sellaista palautetta, että olisin opettanut väärin siitä etteivät uskon sisaret kuulu Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon. Kotisivullani olevassa kirjoituksessa ja Jyväskylän puheessa olen perustellut opetukseni usean Raamatun sanan kohdan, jotka osoittavat, että myös uskon sisaret yhdessä uskon veljien kanssa kuuluvat Uuden Liiton kuninkaalliseen pappeuteen, jonka takia en sitä enää tässä käy uudestaan läpi. Kirjoitukseni lopussa on linkki sekä kirjoitukseeni ja Jyväskylän puheeseen, joista sen voi käydä kuuntelemassa tai lukemassa, jos niin haluaa tehdä ja niin kokee sydämessään. Uuden Liiton kuninkaallinen pappeus ei ole sama asia kuin seurakunnan johtaminen, sillä Jumala asettaa ryhmän miehiä (vanhimmat, kaitsijat ja paimenet) johtamaan paikkakunnan Herran seurakunnan toimintaa, jonka Ylipaimen on Herra Jeesus.

Raamatun opetuksen mukaan Uuden Liiton kuninkaallisen papiston tehtävänä on julistaa (kertoa, todistaa) Jumalan jaloista teoista ja tämän tehtävän Jumala on antanut kaikille Uuden Liiton seurakunnan uskoville, niin uskon sisarille kuin uskon veljille. Tämä olisi hyvä ymmärtää, että voi ymmärtää sen mitä Uuden Liiton kuninkaallinen pappeus tarkoittaa ja ketkä kuuluvat siihen.

Tässä kirjoituksessa käyn läpi erästä vakavaa väärää opetusta ja harhaoppia, jota ei onneksi opeteta kovin yleisesti, mutta joka vääristää naisen aseman Jumalan luomana ihmisenä. Tämä vakava harhaoppi opettaa ja sanoo, että naista ei ole luotu Jumalan kuvaksi. Silloin jos uskoo tämän harhaopin, silloin ei voi myöskään ymmärtää sitä, että uskon sisaretkin kuuluvat Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon, sillä uskon sisartenkin tehtävänä on todistaa ja kertoa Jumalan jaloista teoista Herrassa Jeesuksessa. En ole kirjoittanut tätä kirjoitusta riita mielessä, vaan sen takia, että näkisimme ja ymmärtäisimme mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta selvääkin selvemmin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Laitan tähän seuraavaksi näkyviin sanasta sanaan saamani palautteesta pienen osan, jossa on tämä vakava harhaoppi ettei nainen olisi luotu Jumalan kuvaksi:


Harhaoppi ja väärä opetus:

Jumala loi yhden Jumalan kuvan eli AADAMIN, ei kahta kuvaa.
Jumala ei luonut kahta jumalan kuvaa erikseen miehen ja naisen, vaan yhden: Niin sanoi Adam: tämä on nyt luu minun luistani, ja liha minun lihastani: se pitää kutsuttaman miehiseksi, sillä hän on otettu miehestä.
Alkutekstissä on tässä sanaleikki: mies on hepreaksi , nainen 'miehetär'.
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6] Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13] eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.
Nainen ei heijasta Jumalan kunniaa kuten mies, joten hän ei ole Jumalan kuva.
Jumalan Sana tulee miehelle eli mies heijastaa Jumalan kuvaa ja kunniaa, nainen heijastaa miehen kunniaa
 

1 Moos 5:
2 Mieheksi (zakar) ja naiseksi (nekevah) hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen (adam), silloin kun heidät luotiin.
3 Kun Aadam (adam) oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.

Gen 5:2 male and female He created them. And when they were created, He blessed them and called them Man (adam). The Israel Bible

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen (adam) kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen (ha-Adam) omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi (zakar) ja naiseksi (nekevah) hän loi heidät.

Gen 1:26 And G-d said: 'Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.' Jewish Publication Society Bible

Raamattu sanoo, että kun Jumala loi miehen ja naisen, niin Jumala antoi miehelle ja naiselle (heille) nimen ihminen (adam). Hepreankielen sana adam tarkoittaa sekä ihmistä, että miestä Aatamia, ja teksti- ja asiayhteys kertoo sen onko kyseessä ihminen tai Aatami. 1 Moos 5:3 käyttää adam sanasta miestä, jonka teksti- ja asiayhteys kertoo meille, sillä Seet oli isänsä Aatamin kaltainen. 1 Moos 5:2 jakeen teksti- ja asiayhteys kertoo sen, että Jumala antoi miehelle ja naiselle nimen ihminen (adam).

Ortodoksi juutalainen Raamatun käännös the Israel Bible kääntää hepreasta englantiin 1 Moos 5:2 hepreankielen adam sanan englanninkielen sanalla man (ihminen, mies). 1 Moos 5:2 Raamatun kohta sanoo, että kun Jumala loi miehen ja naisen, niin Jumala antoi heille nimen ihminen. Toisin sanoen 1 Moos 5:2 sanoo ja opettaa, että niin mies kuin nainenkin ihmisinä ovat luotu Jumalan kuvaksi.

1 Moos 1:26 Raamatun kohta kertoo meille, että Jumala loi ihmisen kuvaksensa ja kaltaisekseen ja sitten Jumala sanoo, että vallikoot he tarkoittaen miestä ja naista meren kalat, taivaan linnut ja karjaeläimet jne. Kun Jumala käyttää sanoo luoneensa ihmisen kuvaksensa ja kaltaisekseen, niin sen jälkeen Jumala käyttää ihmisestä monikkomuotoa he, koska oli kyse miehestä ja naisesta. 1 Moos 1:27 jakeessa Jumala jatkaa siitä mitä Hän sanoi aikaisemmin kun Hän sanoi ihmisestä he (mies ja nainen), niin Jumala sanoi, että Jumala loi ihmisen (he -mies ja nainen) omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät.

Toisin sanoen 1 Moos 1:26,27 jakeissa Jumala sanoo luoneensa (tehdä) ihmisen, miehen ja naisen Jumalan kuvaksi, sillä Jumalan kuvaksi luodun ihmisen tuli monikkomuodossa (he), eli miehenä ja naisena vallita meren kalat, taivaan linnut ja karjaeläimet jne. Raamattu opettaa todella selkeästi, että Jumala loi niin miehen kuin naisenkin Jumalan kuvaksi.

Harhaoppi, joka sanoo ettei Jumala ole luonut naista Jumalan kuvaksi pyrkii perustelemaan opetuksensa 1 Kor 11:7-9 Raamatun kohtien kautta, vedoten siihen, että Raamattu sanoo miehen olevan Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimon olevan miehen kunnia. 1 Kor 11:7-9 ei tietenkään kumoa sitä mitä Raamattu opettaa muualla, kun Raamattu sanoo selkeästi 1 Moos 1:26;27 kohdassa, että Jumala loi niin miehen kuin naisen Jumalan kuvaksi. 1 Kor 11:7-9 pitää ymmärtää koko Raamatun opetuksen valossa, että sen voi ymmärtää oikein. Tätä katsomme seuraavaksi.

1 Kor 11:
7 Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.
8 Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä;
9 eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.
..........
14 Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi;
15 ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi.


1 Kor 11:7-9 opetus liittyy pään peittämiseen ja Jumalan luomisjärjestykseen. Pään peittäminen on tässä luvussa yhdistetty naisen pitkiin hiuksiin, jotka on annettu naiselle pään peitteeksi, eli ikään kuin hunnuksi. Samassa yhteydessä Raamattu sanoo, että jos miehellä on pitkät hiukset, niin se on hänelle häpeäksi. 1 Kor 11 luku opettaa siis koko ajan naisten pitkistä hiuksista, jotka ovat naiselle pään peite ja ikään kuin huntu.

 

1 Kor 11 luvussa tulee esille myös luomisjärjestys. Kun Jumala loi miehen ja naisen, niin Jumala antoi naiselle kunniaksi pitkät hiukset ja että mies pitäisi lyhyitä hiuksia. Tämä on Jumalan asettama luomisen järjestys. Luomisen järjestyksessä Jumala loi ensin miehen ja sitten naisen. Luomisessa miestä ei otettu naisesta, vaan nainen miehestä. Luomisessa mies luotiin ensin ja sitten nainen miehelle sopivaksi kumppaniksi. Kun Raamattu sanoo 1 Kor 11:9 jakeessa ettei miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten, niin se tarkoittaa sitä, että alunperin ensin luotiin mies ja sitten nainen. Alunperin vaimoa (naista) ei luotu miestä varten, koska mies luotiin ennen naista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nainen on vain miestä varten, mutta mies ei olisi vaimoaan varten. Oli kyse vain luomisen järjestyksestä, mutta niin mies kuin nainen tarvitsevat toisiaan avioelämässään.

 

Nainen on yhtä paljon Jumalan kuva kuin mieskin, mutta 1 Kor 11:7 jae puhuu luomisen järjestyksestä kun se sanoo miehen olevan Jumalan kuva ja kunnia. Jos tätä ei ymmärrä, niin silloin voi olla niin, että voi luulla ja ajatella ettei nainen olisikaan Jumalan kuva. Tosin se joka luulee ettei nainen ole ollenkaan luotu Jumalan kuvaksi on harhautunut kauas pois Jumalan sanan totuudesta. 1 Kor 11:7 ei kumoa Jumalan opetusta naisesta Jumalan kuvana, koska nainen on yhtä paljon Jumalan kuva kuin mieskin, sillä molemmat ovat luotu Jumalan kuvaksi.

1 Moos 2:18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun (ezer), joka on hänelle sopiva (neged)".

Gen 2:18 Hashem said, “It is not good for man to be alone; I will make a fitting (neged) helper (ezer) for him.” The Israel Bible

1 Moos 2:18:ssa oleva apu sana on hepreaksi ezer, joka tarkoittaa apua, auttajaa. 1 Moos 2:18 oleva sopiva sana on hepreaksi (neged, joka tarkoittaa sopiva, kuten myös ortodoksi juutalainen the Israel Bible kääntää sen englanniksi (fitting - sopiva).

Kun Jumala teki miehelle kumppanin naisen (vaimon), niin vaimon tehtävänä oli auttaa miestä, tukea miestä. Miehen tuli vastaanottaa vaimonsa apu ja tuki. Vaimolla on siten erittäin tärkeä tehtävä, sillä vaimo on miehelleen sopiva auttaja ja tukija, jota mies tarvitsee.

Kun Raamattua tutkii kokonaisvaltaisesti laajemmin, niin huomaamme, että Jumala luodessaan naisen tarkoitti myös sitä, että miehen tulee auttaa ja tukea vaimoaan. Vaimon tulee vastaanottaa miehensä apu ja tuki. Miehellä on myös erittäin tärkeä tehtävä, sillä mieskin on vaimolleen sopiva auttaja ja tukija, jota vaimo tarvitsee. Avioliitossa miehen ja vaimon terve riippuvuussuhde tulee kauniilla tavalla esille, silloin kun mies ja vaimo elävät Jumalan tahdon mukaisesti toisiaan kunnioittaen ja rakastaen. Kun Raamattu opettaa miehen olevan vaimonsa pää, niin se tarkoittaa palvelevaa rakkautta, jossa mies johtaa vaimoaan palvellen ja rakastaen vaimoaan. Miehen tulee rakastaa vaimoaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, antaen itsensä sen edestä. Niin miehen kuin vaimon tulee kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiaan.

Jaak 3:9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Raamattu opettaa Jaakobin kirjeen kolmannessa luvussa, että ihminen on luotu Jumalan kaltaiseksi. Tässä on viittaus 1 Moos 1:26.27 kohtaan, jossa Jumala loi ihmisen (miehen ja naisen) kuvakseen ja kaltaisekseen. Toisin sanoen Jaak 3:9 sanoo ja opettaa, että ihminen (mies ja nainen) on luotu Jumalan kaltaiseksi, Jumalan kuvaksi.

2 Kor 3:18 opettaa ja sanoo, että kaikki, jotka (uskovat totuuteen) peittämättömin kasvoin katselevat Herran kirkkautta tulevat muuttumaan saman kuvan kaltaisiksi, joka tarkoittaa muuttumista Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Tässä kaikki tarkoittaa uskon sisaria ja uskon veljiä, jotka palautuvat todelliseen Jumalan kuvan kaltaisuuteen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. 2 Kor 3:18 opettaa myös sitä, että kaikki niin uskon sisaret kuin uskon veljetkin ovat luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa sitä, että ihmisinä alamme ajattelemaan, toimimaan ja tekemään samalla tavalla kuin Jumala ajattelee, toimii ja tekee. Tosin tässä ajassa meistä ei tule täydellisiä, mutta Jumalan armosta saamme kasvaa sitä kohden.

Opetus, joka sanoo ettei Jumala ole luonut naista Jumalan kuvaksi on todella paha harhaoppi, jossa pyritään vääristämään Jumalan luomisteko naisen kohdalla. On selvää, että harhaoppi ettei nainen olisi Jumalan kuva johtaa siihen, että naisen asema vääristyy ja vääristetään, niin että naisen asema vääristyy myös Uuden Liiton aikakaudessa. Onneksi tämä harhaoppi, että Jumala ei ole luonut naista Jumalan kuvaksi on minun käsittääkseni todella marginaalinen, jota vain harvat opettavat. Vaikka tämä harhaoppi on vain marginaalissa ja harvojen opettama, niin siitä huolimatta koin, että tämä harhaoppi täytyy paljastaa ja toivon mukaan sitä opettavat voisivat taipua ja nöyrtyä Jumalan sanan selkeän totuuden edessä, joka opettaa kirkkaasti ja selvästi, että niin mies kuin nainenkin ovat luotu Jumalan kuvaksi.

Olen saanut myös palautetta, jossa tuodaan esille etteivät evankelista Filippuksen tyttäret saisi käyttää profetoimisen lahjaa seurakunnan kokouksissa miesten keskuudessa, koska se ei olisi muka sallittua Jumalan seurakunnassa. Tuo edellä oleva opetus etteivät Filippuksen tyttäret saisi profetoida miesten ollessa läsnä seurakunnan kokouksissa on väärä opetus.

Tässä on minulle lähetetystä väärästä opetuksesta pieni otos koskien Filippuksen tyttärien profetoimisen lahjaa:


Väärä opetus naisten profetoimisesta:

Tyttärillä oli profetoimisen lahja, mutta he eivät voineet käyttää sitä seurakunnan kokouksissa miesten keskuudessa, koska se ei ole Jumalan seurakunnassa sallittua. Heidän tehtävänsä liittyi, että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
 

1 Kor 14:4 Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.

1 Kor 14:
22
Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville.
23 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
24 Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,

Apt 21:
8 ¶ Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä.
9 Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.

Filippuksen neljällä tyttärellä oli kaikilla profetoimisen lahja. Raamattu sanoo ja opettaa, että profetoiminen on merkiksi uskoville sekä profetoiva rakentaa seurakuntaa. 1 Kor 14:23,24 sanoo, että jos koko seurakunta kokoontuisi yhteen, tarkoittaen koko seurakuntaa, niin uskon sisaria kuin uskon veljiä. Tämän jälkeen Raamattu sanoo, että jos kaikki profetoisivat, joka viittaa koko seurakuntaan, eli uskon sisariin ja uskon veljiin. Raamatun opetuksen mukaan on täysin selvää, että se jolle Jumala antaa armostaan profetoimisen lahjan, olkoon hän uskon sisar tai uskon veli, niin hän voi ja saa profetoida koko seurakunnan ollessa koolla. Sellainen opetus, joka kieltää profetoimisen armonlahjan omaavan sisaren profetoimasta seurakunnassa, jos seurakunnassa on veljiä koolla on vakava väärä oppi, koska se pyrkii vääristämään naisen aseman uskovana ja Jumalan pelastamana ihmisenä.

Raamattu sanoo, että profetoiva rakentaa (koko) seurakuntaa ja profetoiminen on merkiksi (koko) seurakunnalle. Tämä tarkoittaa, että niin uskon sisaret kuin uskon veljetkin, joille Jumala on antanut armostaan profetoimisen lahjan, niin he saavat käyttää profetian lahjaa koko seurakunnan ollessa koolla, koska profetoiva rakentaa koko seurakuntaa ja profetoiminen on merkiksi uskoville (koko seurakunnalle).

Kiitos Herralle, sillä kun nainen tai mies katuu syntejään, tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja, niin nainen ja mies saavat syntinsä anteeksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta sekä iankaikkisen elämän ja yhteyden Jumalaan. Jumala loi miehen ja naisen Jumalan kuvaksi ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin mies kuin nainenkin saa kasvaa ja muuttua yhä enemmän Jumalan kuvan kaltaiseksi.

 

 

 

Petri Paavola 26.8.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/ Naisen asemasta Uuden Liiton seurakunnasta
kotipetripaavola.com/ kuuluvatko uskon sisaret uuden liiton kuninkaalliseen papistoon

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker