Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta 

Koulusurmat ja misantropia

 

Misantropia

Jokelan koulusurmaaja oli ns. misantrooppi (misantropia), eli ihmisvihaaja samoin oli myös Kauhajoen koulusurmaaja. Ympäri maailman on syntynyt uusi ideologia nimeltään misantropia, jotka sanovat vihaavansa ihmisiä, koska ihmiset mm. tuhoavat luontoa, eläimiä ja muita ihmisiä. Näyttää siltä, että enemmistö misantroopeista ei kannata ihmisten tappamista ja massamurhia. Jokelan koulusurmaaja sanoi että yli 90 prosenttia ihmisistä tulisi tappaa ja vain muutamat älykkäät saisivat jäädä eloon. Hän sanoi että massayhteiskunta on kaiken pahan alku ja juuri, ja siksi koko yhteiskunta lukuun ottamatta näitä muutamia älykkäitä joutaa kuolla.

Kauhajoen surmaajan tyyli ja "testamentti" puhuu samaa kieltä kuin Jokelan surmaajan. Valitettavasti ilmiö on maailmanlaajuinen, siis siinä mittakaavassa, että muuallakin maailmassa on tapahtunut tällaisten misantrooppien massamurhia. Kauhajoen surmaaja sanoi myös vihaavansa ihmiskuntaa ja ihmisrotua. Näyttää siltä, että jotkut ihmisvihaajat päätyvät sellaiseen ratkaisuun, jossa he haluavat tappaa mahdollisimman monta ihmistä. Vaikka monet misantroopit sanovatkin etteivät he halua tappaa ketään, niin silti se ajatus joka heillä on että he vihaavat ihmisiä laukaisee jossakin heissä niin syvän vihan, joka purkautuu hirvittävään tragediaan, joista muun muassa Jokela ja Kauhajoki ovat ikäviä esimerkkejä.

Ikävää ja valitettavaa on se, että kiusatut ja muuten syrjäytyneet sekä tietyn negaation alaisuudessa olevat nuoret "pestautuvat" tällaiseen mielettömyyteen ja suorittavat tällaisen massamurhan. Tutkin aikanani tätä Jokelan tapausta ja nyt tätä Kauhajoen tapausta ja tämän misantropian suosio kasvaa tietynlaisten nuorten keskuudessa. Valitettavaa on, että nämä tapaukset eivät tule jäämään tähän, vaan näitä tullaan yrittämän yhä uudestaan ja kaikkialla maailmassa.

Misantropia sekä siihen yhdistynyt ahdistunut, sairastunut ja häiriintynyt persoona uskoo ideologiaan, että heikot tapetaan ja vahvat jäävät eloon. Itse asiassa tällaisen ajatuksen kannattaja kulkee maailmassa häiriintyneellä mielellä, oikeustajulla ja ymmärryksellä ja on itse häviäjän puolella, sillä tämä ideologia on sairas ja epäterve, joka ei saa suosiota kuin petetyssä ja sairaassa ihmismielessä.

Terveet arvot hukassa

Ihmiskunta on rikkonut terveet arvot muun muassa sitoutumisen parisuhteeseen (avioliitto) aviomiehen ja vaimon välillä. Tapahtuu avioeroja sekä uusioperheitä, joiden kautta moni nuori hukkaa oman elämänsä arvottomuuden oravanpyörään. Lapsi kokee avioeron raskaasti, joka on todella kipeä paikka monelle lapselle. Kun nuorilta viedään oikeus pois elää terveiden arvojen kanssa, niin hänen sisälle patoutuu negatiivisia tuntemuksia, joista osa voi johtaa vihantunteisiin ihmisiä kohtaan. Moni lapsi joutuu elämään arvotyhjiössä rikkinäisissä kodeissa tai uusioperheissä. Uusioperheen ei tarvitse huono, mutta pahaa oloa tunteva lapsi ei enää aina sopeudu tämänkaltaiseen tilanteeseen oman perheen hajottua. Lapsen elämän tärkeimpiä tukipilareita on äiti ja isä ja heidän keskinäinen rakkaus sekä heidän rakkaus lapseen. Jos lapselta puuttuu nämä tekijät, niin pahoinvointi kasvaa lapsen sisällä ja hän voi pudota arvotyhjiöön, jonka liian usein täyttää negatiiviset asiat, joka voi johtaa pahimmassa tapauksessa ihmisvihaan sekä massamurhaan.

Eräs taustatekijä on myös syytä ottaa esille, joka on koulukiusaaminen. Koulukiusattu henkilö ahdistuu ja hänestä tulee usein misantrooppi, kuten tapahtui myös Jokelan ja Kauhajoen tapauksessa. Jokainen koulukiusaaja aktivoi potentiaalista tappajaa kiusaamisellaan. Tietenkin syyllinen massamurhaan on aina tekijä, joka kantaa vastuun tapahtuneesta, mutta emme saa vähätellä tekijöitä jotka laukaisee näin voimakkaan häiriökäyttäytymisen. Koulujen on terästäydyttävä ja kitkettävä koulukiusaaminen pois kouluista. Toki tässäkin on kodeilla suuri merkitys, jossa tulee opettaa lapsille, että ketään ei saa kiusata. Työpaikka kiusaaminen on hyvin yleistä. Tässäkin suhteessa vanhempien tulisi mennä peilin eteen ja kysellä keneltä lapset oppivat kiusaamisen? Toki pahoinvoiva lapsi osaa kiusata ilman vanhempien esimerkkiä, mutta vähäpätöinen asia se ei ole, että joissakin tapauksissa lapsi voi ottaa mallia ja esimerkkiä pahan olon lievittämisestä vanhemmistaan tai muista aikuisista joiden huomaa kiusaavan muita.

Mielenterveystyöhön tulee panostaa enemmän kuin aikaisemmin. Raha ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös ihmisiä, jotka tekevät tätä työtä suurella sydämen palolla. Mielenterveystyöhön hakeutuvan tulisi jo hakuvaiheessa tiedostaa mihin on hakeutumassa. Tällaista työtä ei voi tehdä "liukuhihnatyö" mentaalilla. Pahoinvointi kasvaa koko ajan yhteiskunnassamme ja päättäjien on aika ruveta panostamaan sinne missä tarvitaan todellisia resursseja. Kaikki nuorten parissa työskentelevät tekevät arvokasta työtä (urheiluseurat ja erilaiset järjestöt ja yhdistykset) ja tähän työhön tulisi satsata ja panostaa lisää voimavaroja ja resursseja tehdä tätä arvokasta työtä.


TV väkivalta ja Internet

TV ja Internet itsessään eivät ole pahoja asioita. Ongelma on siinä, että ihminen luo telkkariin ja Internetiin pahoja ja vahingollisia asioita. TV:n väkivalta viihde sekä väkivaltaiset nettipelit vaikuttavat voimakkaasti nuoren ihmisen sisäiseen maailmaan. Turha yrittää kiistää tätä tosiasiaa se kuitenkin tietenkin tulee ymmärtää, että enemmistö kykenee ymmärtämään väkivaltaviihteen, vaan viihteenä eikä saa siitä vääriä toimintamalleja elämäänsä. Se kuitenkin tulee ymmärtää, että on olemassa ihmisiä, jotka "kouluttavat" itseään väkivaltaan TV:n ja Internetin väkivallan kautta. Tämän tähden yhteiskunnan tulisi pohtia keinoja millä tavalla suhtautua tähän asiaan ja mitä keinoja voidaan tehdä, että tällainen vaikutus ei saisi vääristettyä kenenkään mieltä. Jumalaan uskovana ihmisenä en kannata koko TV:n ja Internetin väkivaltaviihdettä ja sen voisi kokonaan kieltää. Yhteiskunta ei sitä varmaankaan kuitenkaan kokonaan tule kieltämään. Jotakin kuitenkin tulisi tehdä myös tämän asian kanssa.

Vapaan kasvatuksen hedelmät

Yhteiskunnassa tulisi nyt myös aloittaa eri tahojen kohdalla selkeämpi yhteistyö tällaisten surmatöiden kiinni saamiseksi ennaltaehkäisevällä työllä, jossa eri tahot (mm. koulu, sosiaalipalvelut, terveydenhuolto, poliisi, nettivalvontaa sekä kodit) toimisivat yhteistuumin sen eteen, että mahdollisimman moni (kaikki) potentiaalinen tuleva surmantyöntekijä saataisiin ajoissa ohjattua kasvamaan terveeseen suuntaan. Kodin merkitys on myös tärkeä. Kodeissa tulisi olla aikaa lapsille ja nuorille. Kodeissa tulisi näkyä se kuinka lapsista ja nuorista välitetään ja kuinka heitä rakastetaan. Valitettavasti kaikki kodit eivät tähän pysty oman rikkinäisyytensä tähden, siksi yhteiskunnan muilla tahoilla on myös tärkeä rooli nuorten kasvatustyössä. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen läheisyyttä sekä tervettä aikuisen osallistumista lapsen ja nuoren elämään. TV, internet ja toisiaan vihalla tukevat syrjäytyneet nuoret ovat huonoa seuraa sekä huonoja kasvattajia. Aikuisten läheisyys ja vastuu lapsista ja nuorista tulee korostua käytännön välittämisenä ja läsnäolona nuoren elämässä tässä ajassa, jota leimaa kaikenlainen sairas ja epäterve käyttäytyminen, joka uhkaa varastaa meidän nuorisomme. Peiliin katsomisen paikka on myös vanhemmilla, ei vain nuorilla. Nyky-yhteiskunnassa vanhemmilla on huoli ja kiire juosta rahan ja materian perässä, eikä aikaa aina jää olla lasten kanssa. Syyttävän sormen voi osoittaa yhteiskuntaa kohtaan, joka ajaa vanhemmat rahan, stressin ja uupumuksen oravanpyörään!

Yhteiskunnassa on monenlaista vikaa, jota ei meinata huomata, vaikka monilla pyrkimyksillä koitetaan luoda hyvää, niin silti niiden tuloksena on huonoja asioita. Vapaa kasvatus on eräs tämän ajan ongelma, jonka juuristo luo ja kehittää ongelmia, joka myös johtaa joissakin tapauksissa mielettömiin tragedioihin. Vapaa kasvatus ei aseta nuorta kohtaamaan kielteisen käyttäytymismallin turvallista rajaa, eli kieltoa, jossa negatiivisuus saisi rangaistuksen. Vapaa kasvatus opettaa, että lasta ei saisi kurittaa ja rangaista, vaan puhumalla tulisi selvittää jokainen tilanne. Tietenkin asiat tulisi pyrkiä selvittää puhumalla ja näin tulee tehdäkin jokaisessa tilanteessa. Valitettavasti jokainen lapsi ei halua ymmärtää eikä kuunnella puhetta ja näissä tilanteissa tulisi sallia tietyt rangaistustoimenpiteet kuten tukkapölly. Tukkapöllyn tarkoituksena ei ole vain tuottaa kipua, vaan saada lapsi pysähtymään sekä huomaamaan, että hän joutuu vastaamaan teoistaan eikä pääse niistä kuin koira veräjästä. Lasta tulee aina rakastaa ja kunnioittaa ja kertoa, että paha teko oli huono ja paha, mutta että lapsi itsessään on arvokas, tärkeä ja rakas. Jos toinen lapsi lyö toista lasta, niin esim. tukkapöllyn kautta hän joutuu kohtaamaan kipua, joka kuitenkin on lievempää kipua kuin se mitä hänen lyöntinsä on aiheuttanut. Tässäkään tarkoitus ei ole kurinpidolla tuottaa pelkästään kipua lapselle, vaan saattaa lapsi kohtaamaan sitä kipua, mitä hän on itse aiheuttanut toiselle. Kun omassa nahassaan tuntee tekonsa seuraukset, niin se ohjaa monessa tapauksessa lapsia pois vääristä käyttäytymismalleista. Tukkapölly ei ole eikä saa olla lapsen pahoinpitely väline, vaan häntä ohjaava ja tukeva kasvatusmetodi. Lasta tulee aina rangaista rakkaudessa, ei vihassa, sillä viha synnyttää vihaa. Jos lapsi ei kohtaa tekonsa seurauksia ja häntä ei rangaista, niin se tukee ja vahvistaa hänen negatiivista käyttäytymistä, siksi rangaistus on lasta terveeseen suuntaan ohjaava kasvatusmetodi. Toinen kysymys on sitten miksi lapsi lyö? Siihen on olemassa monta syytä ja tietenkin jokaisen vastuunsa tuntevan vanhemman tulee ohjata lapsiaan pois väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

Vapaa kasvatus tukee individualismia, eli yksilökeskeisyyttä. Vapaa kasvatus toimii melkein kaiken suvaitsevaisuuden periaatteella. Tämä johtaa siihen, että moni ihminen toteuttaa itseään itsekkäästi muita ajattelematta. Tämä taas on johtanut monen kohdalla ajautumisen epäterveisiin ideologioihin, joissa itsekäs ja sairas ihmismieli toteuttaa jopa misantropian kaltaisia oppeja ja dogmeja, joissa viha kohdistuu ihmiskuntaan. Individualismi ei ole sama asia kuin egoismi, mutta nykyiseen vapaaseen kasvatukseen kuuluva individualismi tukee egoismia, eli itsensä korostamista ja itsekkyyttä. Minä ehdotan, että vapaasta kasvatuksesta luovutaan sen nykyisessä muodossa ja tilalle otetaan vastuullinen ja turvalliset rajat antava kasvatus, joka korostaa yhteisöllisyyttä ja toisen huomioonottamista. Liika suvaitsevaisuus tekee yhteiskunnasta sairaan, siksi tulisi katsoa missä kohtaa tulee olla suvaitsevainen ja missä kohtaa ei.

Lapsia ei saa pakottamalla pakottaa ja kasvattaa heitä siten ettei kunnioita heitä. Lapsille tulee asiallisesti perustella asiat. Heitä tulee rakastaa tasapuolisesti, eikä toista saa laittaa toisen edelle tässä rakkaudessa. Lapsille tulisi kuitenkin asettaa turvalliset rajat, jotka suojelevat heitä sellaisilta asioilta, jotka eivät ole hyväksi. Lasta tulee huomioida ja rakastaa, mutta joissakin tilanteissa lasten tulee saada kokea myös pettymyksen tunteita, sillä kaikkea emme kykene antamaan aina lapsille mitä he haluavat. Tämä on tärkeätä, että lapset oppivat että kaikkea ei voi saada ja joskus asiat eivät mene niin kuin haluamme. Tämä antaa heille hyvät valmiudet kohdata maailma, jossa kaikki ei aina mene niin kuin suunnitellaan. Jos lapsi ei ole tottunut kohtaamaan pettymyksiä, niin hänen sisälleen jäävä viha voi purkautua mitä karmeimmalla tavalla. Yksinäisyys, syrjäytyneisyys sekä viha lapsen ja nuoren sisällä voi olla tappava yhdistelmä, joka johtaa surullisiin tragedioihin. Syrjäytyneitä ei saa syrjäyttää lisää, vaan luoda heille turvalliset kontaktit vastuuntunteviin aikuisiin. Minusta on tärkeä, että vanhemmat halivat ja suukottelevat lapsiaan. Tämä myös vahvistaa sitä kokemusta, että lapsi on tärkeä ja opettaa lapsia myös osoittamaan lähimmäisen rakkautta lähimmäisilleen.

On tärkeätä, että lapsi saa huomata olevansa tärkeä, mutta yhtä tärkeätä on myös opettaa lapsi ottamaan vastuuta huonosta käyttäytymisestä, jos sellaista esiintyy. Eli en halua hemmotella pilalle lapsiani sallimalla ihan kaiken. Yhtä tärkeätä on pyytää lapsilta anteeksi silloin jos kohtelemme heitä väärin. Tämä on muuten erittäin tärkeää. Minä olen saanut pyytää anteeksi lapsiltani ja olen huomannut sen kuinka hyvää se heille tekee. Kukaan kasvattaja ei kykene selviämään lasten kanssa ilman virheitä, vaikka kuinka rakastamme heitä. Siksi on äärimmäisen tärkeätä pyytää heiltä anteeksi, silloin kun on sen paikka. Se on yhtä tärkeä tekijä lapsen hyvälle ja terveelle itsetunnolle, kuin ne hetket, jolloin kohtaamme lapsiamme hellyydellä ja rakkaudella.

Vapaan kasvatuksen hedelmänä lasten ja nuorten auktoriteettiarvot ovat muuttuneet. Terveeseen aikuisten ja nuorten väliseen suhteeseen ja kommunikointiin kuuluu se että aikuiset ovat nuorille turvallisia auktoriteetteja. Nykyään monet lapset ja nuoret eivät enää koe aikuisia auktoriteeteiksi, vaan liian usein nuoret jopa kokevat olevansa aikuisia "vahvempia" ja "voimakkaampia". Kun tällaisen nuoren mielenalue sairastuu ja vääristyy esim. syvällisen misantropian (ihmisviha) tuloksena, niin seuraukset ovat katastrofaalisia. Vapaa kasvatus ei halua asettaa rajoja lapselle (ei kieltoja ja rangaistuksia negatiiviselle käyttäytymiselle), tämän tähden tämä kasvatus vahvistaa lapsen negatiivisia taipumuksia ja ominaisuuksia joiden seurauksena hänestä tulee itsekäs ja usein muista riippumaton. Vapaa kasvatus on suuri tämän ajan ongelma, joka tuhoaa monia nuoria tuhoisin seurauksin. Väkivalta nuorten parissa kasvaa sekä kaikenlainen kapinallinen nuorisokulttuuri ja negatiivinen käyttäytyminen tämä kaikki on osittain vapaan kasvatuksen tulosta. Rajaton rakkaus kääntyy lopulta yhteiskuntaa vastaan. Ehdotan että yhteiskunta hylkää vapaan kasvatuksen ja ottaa käyttöön kasvatusmenetelmän, jonka kautta lapsia kasvetaan rakkaudella turvallisten rajojen kautta.

Koululaitokseen muutoksia

Nykyisen kaltainen koululaitos tukee individualismia, jossa kaikkein tärkeimpänä arvona on yksilön suoriutuminen oppiaineista, joita opiskellaan teoreettisen tietopohjaisesti. Tämä ohjaa nuoria itsekeskeiseen suorittamiseen, jossa itseisarvona on oman itsensä hyvinvointi ja pärjääminen. Tässäkin suhteessa tulee ongelmia, sillä nuori totutetaan itsekkyyteen. Kouluissa tulisi olla enemmän käytännön yhteisöllisyyttä, jonka kautta nuoret totutetaan huomiomaan ja rakastamaan lähimmäisiään sekä näkemään toisen tarpeita, joka johtaa toisen arvostamiseen ja auttamiseen. Tietenkin kaikki tämä kuuluu myös ensisijaisesti kodille, eli lasten vanhemmille, mutta koulun tulisi tukea tätä suuntausta.

Valhe synnyttää vääristyneen ja sairaan mielen

Jokelan surmaajaan ideologiaan kuului myös evoluutio-opin soveltaminen misantropiaan, eli sairaat ja heikot tapetaan ja vahvat jäävät eloon. Evoluutioteoria ei ole totuus, vaan ihmisen oma uskomus elämän synnystä. Totuus pohjaa vailla oleva evoluutioteoria sekä sairastanut ihmismieli yhteistyössä saavat aikaan opin, jossa seurataan evoluutioteorian kehitystä ja mekanismia. Tämän seurauksena jotkut saavat "oikeutuksen" päättää kuka saa elää ja kuka tulee tappaa. Minun mielestäni koulumaailmassa tulisi opettaa ja kertoa, että evoluutioteoria on eräs ihmisten keksimä teoria maailmansynnystä ja sen kehityksestä, mutta ei ehdoton totuus, koska tietenkään se ei ole sitä.

On todella järkyttävää, että asiaa jota ei voida todistaa pidetään ja opetetaan totuutena koulussa meidän nuorillemme. Alkuräjähdystä, alkusyntyä sekä evoluutioteoriaa siten kuin se opetetaan ei voida millään lailla todistaa faktaksi, vaan se on ja jää olettamuksiksi. Tiede ei pysty aukottomasti todistamaan evoluutionteorian olevan totta, vaan se on olettamuksia sekä arvioita. Itse asiassa tämä asia on uskon kysymys, eli ihminen haluaa uskoa sen olevan totta, vaikka ei pysty sitä mitenkään aukottomasti todistamaan. Se on myös surullista, että valhe ihmiskunnan synnystä ja sen totena pitäminen tulee erääksi tekijäksi joka johdattelee joitakin ihmisiä toteuttamaan massamurhia. Ei tämä asia ole tietenkään yksistään sen syy, vaan taustalla on paljon myös muita syitä ja nämä kaikki yhdessä saavat sairaan ihmismielen tekemään massamurhan.

Olisi parempi jos ihminen uskoisi Raamatun opettaman luomiskertomuksen olevan totta, sillä sen mukana tulee elämään merkitys ja tarkoitus. Jos uskot loppuun asti evoluutioteoriaan, niin silloin olet perustuksella, jossa ei ole tarkoitusta ja merkitystä, vaan luonnonvalinta, jossa vahva tappaa heikon. Jos ihminen todella uskoo evoluutioteoriaan, niin silloin hän sairaassa mielessään voi päättää olevansa ilman vastuuta ja toimia itsekkäästi ajatellen vain omia intressejään, joka pahimmassa tapauksessa johtaa toisen surmaamiseen. Ei toki jokaisen surman taustalla eräs tekijöistä ole usko evoluutioteoriaan, mutta näin ikävä kyllä kävi Jokelan tapauksessa. Jokelan tapauksessa oli kysymys myös mm. mielenterveydellisistä ongelmista. Mutta evoluutioteoriaan uskomista ei tule kuitenkaan hänen kohdallaan vähätellä, sillä se oli yksi voimakas tekijä, jonka tähden hän koki oikeutuksen hirvittävälle massamurhalle. Minusta olisi hyvä, että koululaitos ja tiede pohtisi uudelleen evoluutioteoriaa ja siihen liittyviä kysymyksiä, sillä evoluutioteoria sellaisenaan ei tuo ihmisen sisälle terveitä moraaliarvoja, vaan ihminen voi ne itse itsellensä luoda sellaisiksi kuin hän haluaa.

Jokelan koulusurmaaja piti itseään muihin verrattuna "älykkönä", joka päätti tehdä tekonsa "maailman pelastamiseksi" (näin hän uskoi) muita surmaamalla ja itsensä, joka saisi myös muut "älyköt" toimimaan "paremman" maailman puolesta. Ikävää asiassa on, että Jokelan surmaajasta on tehty sankari näissä piireissä ja ehkäpä vielä moni muukin haluaa tällaisen "sankarin viitan" harteillensa. Eli tämä sairas ideologia on pukenut pahuuden hyvyyden puolesta taisteluksi. Tämä keino on se keino, jota saatana käyttää useasti pettäessään ihmisen toimimaan ikään kuin hyvän puolella, vaikka ihminen onkin itse asiassa pahuuden puolella. Yhteiskunnan tulisi tiedottaa, että tämän kaltainen tappaja on kaukana sankarista, sillä hän on oman elämänsä häviäjä ja petetty sekä aiheuttaa häpeää omaisilleen koko loppuelämäksi sekä aiheuttaa loppuelämän kestävän tuskan tapettujen uhrien omaisille sekä omille omaisilleen.

Aselaki uudistus on hyvä, mutta ei ikävä kyllä kokonaan poista tätä ongelmaa, mutta kyllä vaikeuttaa ja vähentää sen yrittämistä. Tällaisen ideologian vallassa oleva hankkii vaikka laittoman aseen toteuttaakseen tämän mielettömän ja sairaan teon.

Petos ja todellinen ratkaisu

Raamattu kertoo lopun aikana rakkaudettomuuden ja laittomuuden lisääntyvän ja saavan täyden vallan. Tämä laittomuus pääsee vallalle kaikessa, eli Jumalan sanan asetukset murskataan synnin teoilla. Tämä vaikuttaa sitten monin erilaisin teoin, joista yksi ilmenemismuoto on tämä kouluammuskelu.

Olen tutkinut tätä uutta ideologiaa (ihmisvihaa) ja siinä näkyy selkeästi ne yleiset tunnusmerkit, joilla saatana pettää ihmisiä, eli paha puetaan hyvyyteen, jonka puolesta nämä petetyt taistelevat ja jotkut antavat jopa henkensä saaden "sankarin viitan" ja "marttyyrin viitan" harteilleen ja "sankarin" maineen. Näin he luulevat, vaikka he ovat pahan puolella, eivätkä edustaa hyvyyttä.

Kaikki paha mikä maailmassa tapahtuu, tapahtuu kuitenkin synnin tähden ja lopullinen ratkaisu jokaiselle ihmisille (myös misantroopeille) olisi pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Uskovien tulee tehostaa evankeliumin viemistä maailmaan, että Jumala saisi pelastaa ihmisiä iankaikkiseen elämään. Maailma on täynnä synnin sairastuttamia ihmisiä sairaine ideologioineen, Jeesus Kristus Pelastajana ja Lunastajana on ratkaisu tälle maailmalle.

Evankeliumi on tosi tarpeellinen tänä aikana (se on aina ollut), ikävä vain, että valheelliset kirkkojärjestelmät ovat pukeutuneet uskovaisen valeasuun, josta käsin on tehty kauheita hirmutöitä (tappoja ja murhia). Jokelan surmaaja oli myös pettynyt Jumalaan ja kirkkoon, mutta eipä hän tiennyt sitä missä todellisuudessa on oikea Jumala sekä oikeat uskovat. Tietenkin myös kirkon sisällä on piskuinen joukko oikeita uskovia, mutta kirkko instanssina on maallinen instituutio, joka pettää valhe-evankeliumillaan tätä maailmaa. On ikävää, että moni nuori on pettynyt kristinuskoon sen verisen ja hirmutekojen täyttämän historian takia sekä myös kirkon nykyisen väärän suvaitsevaisuuden tähden. Todelliset Jeesuksen opetuslapset eivät vie evankeliumia eteenpäin miekkalähetyksellä, jossa tapetaan ja surmataan massoittain ihmisiä. Jos kerran kirkon historian esimerkki on myös verinen ja täynnä massamurhia, niin mistä käsin nuorille voi nousta käsitys ja ymmärrys Jumalasta joka rakastaa ja armahtaa? Monille nuorille se on vaikeaa ja he ovat hylänneet kristinuskon ja alkaneet uskoa kuka mihinkin ideologiaan ja aatteeseen. Ikävää ja valitettavaa on se, että liian monet aikamme liikkeet ja ideologiat ovat syntyneet sairaan ihmismielen tuotoksena, josta heijastuu viha terveitä arvoja kohtaan sekä viha yhteiskuntaa kohtaan.

Saatana pettää ihmisiä tässä maailmassa niin monella tavalla ja monella tasolla, siksi olisi tärkeää, että Jeesuksen opetuslapset pitäisivät evankeliumin valoa esillä tässä pimeässä maailmassa. Turha on puhua, ettei Raamattu ole totta, sillä voisiko ihminen alentua tämänkaltaisiin tekoihin, ilman sitä ettei syntiä ja saatanaa olisi maailmassa? Vastaus on että ei voisi ja Raamattu on totta ja Jumala haluaa pelastaa Hänelle rakkaita ihmisiä. Moni kysyy missä Jumala on tämänkaltaisten tapahtumien tapahtuessa. Minä vastaan, että ei ainakaan pyssy kädessä tappamassa ihmisiä, vaan kutsumassa ihmisiä pelastukseen ja iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen kautta, valitettavasti vain harvat haluavat vastaanottaa pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta.

Luuk 4:33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:

Tässä maailmassa vaikuttaa myös riivaajahenget, jotka saavat ihmisen tekemään paljon kaikenlaista pahaa. Saatanalliset demonihenget ovat murhanhenkiä, jotka lietsovat ihmisiä tappamaan toisiaan.

Joh 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Sielunvihollinen vangitsee ihmisiä murhanhengellä.

Mark 1:39 Ja hän meni (Jeesus Kristus) ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

Jeesus Kristus voi vapauttaa ihmisen riivaajahengen vallasta.

Ilm 9:21
He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilmestyskirjan 9 luku ja jae kaksikymmentäyksi kertoo millaisia ovat lopun ajan ihmiset ja millaisista synneistä he eivät tee parannusta. Murhistaan sana tarkoittaa alkukielellä murhaa ja teurastusta. Lopun ajan ihmiset elävät väkivallan kierteessä, eikä ihmiskunta valitettavasti pysty poistamaan tätä epätervettä ja sairasta käyttäytymistä, jossa ihminen tappaa toisia ihmisiä. Velhouksista sana tarkoittaa noituutta. Lopun ajan ihmiskunta on noituuden pauloissa, jossa monet ihmiset harjoittavat noituutta monin erilaisin menetelmin. Lopun ajan ihmiskunta on myös haureuden hengen vallassa, jossa ihmiset vaihtavat seksipareja useasti sekä harjoittavat kaikella tavalla erilaisia seksuaalisyntejä. Samoin lopun ajan ihmiskunnassa vallitsee petoksen ja varkauden henki.

Apt 26:
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun (Jeesus Kristus) synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

Ainoa oikea ratkaisu jokaiselle ihmiselle on vastaanottaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän jälkeen ihminen lähtee Jumalan armosta sellaiseen kasvuun, jossa hän oppii rakastamaan, huomioimaan ja välittämään lähimmäisistään sekä myös itsestään.

 

 

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker