Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Onko Pelastajasi palvelutehtäväsi vai Herra Jeesus?

Kun luet kirjoitukseni aiheen nimen, niin voit ihmetellä ja kysyä, että miksi tuollainen kysymys, sillä Pelastaja on tietysti Herra Jeesus. Herra Jeesus on tietenkin Pelastaja, mutta uskova voi myös vilpittömyydessään eksyä ansiouskon tielle, jolla tarkoitan sitä, että hänen palvelutehtävästään voi tulla hänelle pelastuksen tie. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Olen huomannut ja nähnyt sen kuinka jotkut uskovat sisaret ja veljet Herrassa Jeesuksessa, todella vilpittömätkin voivat eksyä ansiouskon tielle, jossa heidän pelastajakseen tulee heidän palvelutehtävänsä. Tämä johtuu siitä, että hän ei ole vielä sydämessään syvällisesti tiedostanut, että pelastuksen perustus on Herra Jeesus, Hänen verensä ja sovitustyön ansion tähden.

Uskova ihminen voi teorian tasolla tietää, että pelastus on Jeesuksessa ja Hänen veressään sekä sovitustyössään, mutta sydämessään hän voi koko ajan pyrkiä pelastumaan palvelemalla Jumalaa tai palvelutyönsä kautta. Tällaisessa tapauksessa palvelutyössä palveleminen ei perustu Jumalan armoon, vaan "pelastuksen varmistamiseen" palvelutyön kautta.

Jos uskovan tilanne on tällainen kuten edellä kuvailin, niin silloin uskova ihminen suorittaa pelastumista joka päivä. Tällaisessa tapauksessa palvelutehtävän tekeminen on väkisin vääntämistä, vaikka kasvoilla olisikin iloinen ilme. Tällainen uskova ihminen ei ole sydämessään kokenut ja ymmärtänyt, että pelastus perustuu yksin Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Jos tilanne on tällainen minkä olen kuvaillut, niin silloin uskova ihminen pyrkii omilla teoillaan hakemaan hyväksyntää Jumalalta. Ei aina, mutta usein se jos olemme eläneet sellaisessa ympäristössä, missä meitä ei hyväksytä, niin se johtaa usein siihen, että ihminen romahtaa ja jää elämään ahdistuksessa syyllisyyttä kokien tai sitten hän pyrkii omien tekojensa kautta hakemaan hyväksyntää muilta ihmisiltä. Jos hän alkaa hakemaan hyväksyntää omien tekojensa kautta, niin hän haluaa, että hänet ja hänen tekonsa huomataan.

Uskossa Herraan Jeesukseen ei ole kyse siitä mitä teemme, vaan mitä Jumala on tehnyt ja tekee Herrassa Jeesuksessa.

Ef 2:
4 ¶ mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Jumalan sana opettaa, että Jumala on pelastanut meidät Hänen armostaan uskon kautta ei meidän omien tekojen kautta. Jumalan armosta pelastuminen on Jumalan lahja, jota ei anneta ihmisen tekojen kautta, vaan Jumalan armosta, lahjaksi.

Kun Jumala on pelastanut meidät Hänen armostaan, kun olemme katuen tunnustaneet syntimme ja uskoneet Herraa Jeesukseen, niin sen jälkeen pyhityselämä, eli uskon teot ovat pelastuksen seuraamus, koska: Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomisen ja tekemisen, että hän oppii elämään Jumalan tahdon ja Jumalan sanan totuuden mukaan.

Toisin sanoen, uskon teot eivät nouse ihmisen lihasta, vaan ovat Jumalan Hengen vaikutusta uskovan ihmisen elämässä. Uskova toimii ja tekee uskon tekoja, koska Jumalan Henki vaikuttaa uskovan sydämessä näitä uskon tekoja. Uskon tekojen kautta ihminen ei ole omia ansioita Jumalan edessä, koska uskon tekojen perustus on Jumalan Hengen vaikutus uskovan sydämessä.

Tämä ongelma pelastuksen varmistamisesta tai hankkimisesta palvelutehtävässä palvelemisen kautta ei välttämättä ole edes kovinkaan harvinaista, sillä joidenkin (ei kaikkien) uskovien sisarten tai veljien palvelutehtävässä palveleminen ei perustu Jumalan armoon, vaan omien tekojen, oman palvelutehtävän kautta pelastuksen saavuttamiseen. Tällaisessa tapauksessa Jumalan armo ei ole vaikuttava tekijä palvelemiseen, vaan oma epävarmuus pelastumisesta, joka voi johtaa siihen, että uskova haalii itselleen koko ajan enemmän erilaisia tehtäviä luullen näin varmistavansa itselleen pelastuksen.

Tiit 3:
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Jumala ei pelasta meitä vanhurskaudessa tekemiemme tekojen (uskon tekojen) kautta, vaan laupeutensa mukaan, jonka perustus on uudestisyntymisen peso (pesu) ja Pyhän Hengen uudistus. Uudestisyntymisen pesu on Herran Jeesuksen veripesu, jonka kautta saamme syntimme anteeksi ja yhteyden Jumalaan, sen jälkeen kun olemme katuen tunnustaneet syntimme ja uskoneet Herraan Jeesukseen. 1 Joh 1:7 sanoo, että Herran Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, eli pesee meidät puhtaaksi synnin saastasta.

Pyhän Hengen uudistus on sitä, kun Jumalan Henki (Pyhä Henki) on tullut asumaan uskovan ihmisen sydämeen, ja silloin Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Pyhässä Hengessä, joka johtaa uskon tekojen tekemiseen. Uskon teot uskovan elämässä ovat Jumalan armoa ja ansiota.

Jos olet tunnistanut sen, että pyrit pelastautumaan palvellen Jumalaa, palvelutehtäväsi kautta, niin Jumala haluaa vapauttaa sinut luottamaan pelastuksen suhteen Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön, koska vain Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden Jumala hyväksyy sinut ja kelpaat Jumalalle.

 

 

 

Petri Paavola 14.6.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker