Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pedon merkistä näkökulmia

Pedon merkistä on monenlaista opetusta uskovien keskuudessa. Osa opetuksista hämmentää ja luo pelkoja ja ahdistusta joidenkin uskovien sydämiin. Osa opetuksista on selkeästi väärää opetusta ja ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa. Kirjoitan tietyn näkökulman pedon merkistä ja samalla kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Tuon sen vielä esille etten kirjoita kirjoitustani hyökätäkseni joidenkin uskovien kimppuun (pois se minusta), vaan siksi, että tutkisimme ja koettelisimme sen mitä meille opetetaan sekä että oppisimme ymmärtämään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Olemme kaikki erehtyväisiä uskovinakin, siksi toistan itseäni ja kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Ensimmäiseksi tuon esille sen, että ilmestyskirjan sanoma on yhteneväinen Danielin kirjan sanoman kanssa, sillä Danielin kirjassa luvuissa 7-12 puhutaan samoista asioista kuin mitä ilmestyskirja opettaa. Danielien kirjan luvussa 12 ja jakeessa 9 sanotaan näin: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti."

Ymmärrän edellä olevan jakeen sanoman siten, että myös ilmestyskirjan sanoma, joka on identtinen Danielin kirjan lukujen 7-12 kanssa pysyy lukittuna ja sinetöitynä lopun aikaan asti. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta lopun aikana, silloin kun nämä asiat ja tapahtumat alkavat tapahtumaan uskovat voivat ymmärtää sen mitä ilmestyskirja ja Daniel 7-12 luvut  kokonaisuudessaan opettavat.

Toki voimme jo nyt ymmärtää jotakin siitä mitä Daniel 7-12 luvut ja ilmestyskirja opettavat, mutta emme voi ymmärtää sitä kokonaisuudessaan kuin vasta sen jälkeen, kun Jumala aukaisee lukot ja sinetit avaten uskovien ymmärryksen ymmärtämään sen mitä Daniel 7-12 luvut ja ilmestyskirja kokonaisuudessaan opettavat.

Uskovien keskuudessa on väärää opetusta pedon merkistä liittyen mikrosiruihin sekä erilaisiin salaliittoteorioihin. Monet uskovat, jotka opettavat pedon merkistä ja muustakin vetoavat siihen, että he ovat saaneet sanomansa ja opetuksensa suoraan Jumalalta.

On totta, että Jumala puhuu uskoville ja antaa heille sanomia ja opetusta sekä avaa Raamatun sanan totuuksia. Ongelma on siinä, että silloin kun uskovia ei kehoteta tutkimaan ja koettelemaan sanomaa ja opetusta, niin sanoman tuoja voi erehtyä luulemaan olevansa erehtymätön sekä kuulija voi eksyä uskomaan koko sanoman ja opetuksen myös ne osat opetuksesta ja sanomasta, joissa sanoman ja opetuksen tuoja erehtyy opettaen epäraamatullisia asioita.

Tästä syytä on ehdottoman tärkeätä, että sanoman ja opetuksen tuoja kehottaa kuulijoita tutkimaan ja koettelemaan sanoman ja opetuksen, vaikka hän olisikin saanut sen Jumalalta. Apostoli Paavali opettaa 1 Tess 5:18:ssa, että uskovien tulee koetella kaikki mitä sanotaan, puhutaan ja mitä tapahtuu seurakunnan keskuudessa (opetus, näyt, ilmestykset jne.). Jos sanoman tai opetuksen tuoja ei kehota koettelemaan opetustaan, eli ei alistu eikä hyväksy oman opetuksensa koettelemista, niin kehotan sinua karttamaan tällaisten ihmisten opetuksia. Yleensä tällainen ihminen pitää itseään erikoisena Jumalan palvelijana, joka uskoo että hänellä on aivan erityisen suora yhteys Jumalan kanssa. Useissa tapauksissa tällainen uskova ei korjaa vääriä opetuksiaan, vaan hyökkää niitä vastaan, jotka paljastavat hänen väärät opetuksensa.

Pedon merkistä on sellaista väärää opetusta, että se on vain yksistään jonkinlainen mikrosiru tai sen kaltainen järjestelmä. Väärä opetus tulee siitä ettei yksistään mikään tekninen laite tai siru (tai sen kaltainen järjestelmä) voi johdattaa ketään kadotukseen. Ihminen joutuu kadotukseen siksi jos hän ei usko Herraan Jeesuksen eikä ota vastaan pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Väärä opetus pedon merkistä on myös sellaista, jossa pedon merkin opetetaan olevan synnin orjuudessa olevat ajatukset (pedon merkki otsassa) ja että uskovien synnin teot (oikea käsi) ovat pedon merkki. Väärää opetusta pedon merkistä on myös sellainen opetus, jossa sanotaan pedon merkin olevan se kuin ihminen muuttuu pedon kaltaiseksi.

Väärää opetusta pedon merkistä on myös sellainen opetus, joka sanoo pedon merkin olevan syntejä kuten itserakkaus, rahanahneus, kerskailu, ylpeys, herjaus, vanhemmilleen tottelemattomuus, kiittämättömyys, epähurskaus, rakkaudettomuus, epäsopuisuus, panettelu, hillittömyys, raakuus, väkivaltaisuus jne.

Ilm 13:
14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17 ettei kukaan muu voisi ostaa (agorazdo) eikä myydä (poleo) kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Raamattu opettaa pedon merkin olevan merkki, jossa lukee pedon nimi tai sen nimen luku, joka tarkoittaa sitä, että pedon nimen kirjaimista voidaan kirjainten numeroarvojen kautta laskemalla päätyä lukuun kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Raamattu sanoo, että pedon merkissä on pedon nimi ja pedon luku. täten on selvää, ettei pedon merkki ole synnin teot.  Pedon merkki ei ole siis synnin teot kuten itserakkaus, rahanahneus, kerskailu, ylpeys jne. Raamattu sanoo viisauden ja ymmärryksen olevan sitä, että pedon merkki voidaan laskea, sillä pedon merkin nimestä voidaan laskea luku 666 (ihmisen luku). Tästä syystä pedon merkki ei voi olla syntiset teot, sillä uskovilla on uskon kautta Herraan Jeesukseen viisaus nähdä se, että  itserakkaus, rahanahneus, kerskailu, ylpeys jne. ovat syntejä. Niitä ei tarvitse laskea.

Koska pedon merkin nimen ja luvun laskemiseen tarvitaan viisautta ja ymmärrystä, niin pedon merkki ei voi olla jumalattomien ihmisten syntiset teot, koska jokainen uskova tietää ja ymmärtää millaisia synnin teot ovat, eikä niitä tarvitse laskea, mutta nimen voi laskea esimerkiksi heprean, kreikan ja latinankielen kirjainten numeroarvojen kautta. Pedon merkki ei voi myöskään olla jumalattomien ihmisten syntiset teot, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan pedon merkissä lukee pedon nimi, ei synnin teot.

Ilm 14:
9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Synnin teot (itserakkaus, rahanahneus, kerskailu, ylpeys jne.) eivät voi olla siksikään pedon merkki, koska Raamattu sanoo, etteivät ne ihmiset voi pelastua, jotka ottavat pedon merkin (pedon nimen merkin). Jos synnin teot olisivat pedon merkki, niin silloin kukaan ihminen ei voisi pelastua, koska kaikki jumalattomat ihmiset tekevät syntiä. Opetus synnin tekojen olevan pedon merkki on siten täydellisessä ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa, koska Jumala pelastaa uskon kautta Jeesukseen jumalattomia ihmisiä, jotka elävät ja tekevät erilaisia syntejä. Opetus synnin teoista pedon merkkinä on väärää opetusta, joka kertoo sellaista opetusta opettavan uskovan ihmisen langenneen harkitsemattomuuteen sekä Raamatun sanan puolittaiseen lukemiseen tai tutkimiseen.

Raamattu puhuu, että jumalattomat ihmiset kumartavat pedon kuvaa. Kumartaminen Raamatun tekstissä tarkoittaa myös palvomista sekä johonkin uskomista (Jumalaan tai epäjumaliin). Pedon merkin ottaminen ei siis itsessään tuo kadotusta, sillä Raamattu sanoo, että pedon merkin ottaneet kumarsivat pedon kuvaa, eli palvoivat ja uskoivat petoa (antikristusta ja antikristillisiä opetuksia). Tämä tarkoittaa sitä, että uskonnollinen palvonta edeltää pedon merkin ottamista ja uskonnollinen palvonta (pedon kuvan kumartaminen) on sama asia kuin palvoa saatanaa ja antikristusta, joka tietysti teetättää ihmisiä tekemään syntisiä tekoja ja harjoittamaan Jumalan pilkkaamista.

Koska Raamattu kytkee pedon merkin ostamiseen ja myymiseen, niin senkin takia se ei voi tarkoittaa synnin tekoja, vaan merkkiä, joka laitetaan ihmisen otsaan tai oikeaan käteen. Itse uskon pedon merkin olevan mikrosirun kaltainen järjestelmä, jossa lukee pedon nimi. Se tulee kuitenkin ymmärtää ettei se mikään tekninen laite tai siru yksistään johdata ketään kadotukseen, vaan epäusko (ei usko Herraan Jeesukseen) sekä saatanaan ja antikristukseen uskominen. Pedon merkin ottaminen on seurausta siitä kun uskoo saatanaan ja antikristukseen. Lopunaikana antikristillisen uuden maailmanjärjestyksen noustua valtaan jumalattomat ihmiset uskoessaan saatanaa ja antikristusta tulevat vastaanottamaan mikrosiru järjestelmän tai sen kaltaisen merkkausjärjestelmän, jonka seurauksena heidän otsaan tai oikeaan käteensä merkitään pedon nimi, jolloin he voivat ostaa ja myydä petovaltakunnassa, koska he uskovat ja palvovat saatanaa ja antikristusta. Siksi he eivät voi pelastua ja joutuvat kadotukseen, koska he uskovat ja palvovat saatanaa ja antikristusta.

Pedon merkin ottavat ihmiset joutuvat siis kadotukseen eivätkä voi pelastua. Se tulee tietenkin ymmärtää ja tietää, että Raamattu liittää yhteen pedon kumartamisen (palvonta) ja pedon merkin ottamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen joka ottaa pedon merkin osoittaa myös palvontaa pedolle. On myös tärkeä ymmärtää ja muistaa ettei mikä tahansa mikrosirun kaltainen järjestelmä ole pedon merkki, koska pedon merkki on se mistä voidaan lukea pedon nimi, jonka numeroarvoista voidaan laskea luku 666.

Ilm 13:17:ssa oleva ostaa sana on kreikaksi agoradzo, joka tarkoittaa ostaa sekä olla torilla (markkinapaikka) ja ostaa sekä myydä siellä. Sanalla on myös merkitys olla markkinapaikalla, mutta ilmestyskirjassa 13:17:ssa se tarkoittaa nimenomaan ostamista, koska jakeessa sanotaan, ettei kukaan muu voisi ostaa ja myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Poleo tarkoittaa myymistä. Ilm 13:17 kytkee pedon merkin ostamiseen ja myymiseen sanoen, että pedon merkissä on pedon nimi tai sen nimen luku. Raamatun sana opettaa kiistattomasti, että pedon merkki on kytketty ostamiseen sekä myymiseen.

Ilmestyskirjan 13 luvussa ja jakeessa 17 oleva merkki sana on kreikaksi (alkuteksti) on kharagma, joka tarkoittaa merkkiä, kuvaa sekä kaiverrettua merkkiä tai kuvaa. Tässä valossa on selkeästi nähtävissä, että jonkinlaisella kaiverrustekniikalla (istuttaminen, leikkausoperaatio jne.) pedon merkki istutetaan ihmisen iholle, joko ihon pinnalle tai ihon sisälle. Pedon merkki ei ole siis mikä tahansa mikrosiru tai sen kaltainen järjestelmä, vaan siru tai sen kaltainen järjestelmä, jossa lukee pedon nimi, jonka nimen kirjainten lukuarvojen laskemisen kautta päädytään lukuun 666.

Raamattu puhuu pedon merkistä monessa kohden ja Ilmestyskirjan 13 luvussa tuodaan esille ostaminen ja myyminen liittyen pedon merkkiin. Täten Raamatun opetus pedon merkistä otsassa ja oikeassa kädessä ei liity ainoastaan yhteen jakeeseen, vaan Raamatun kokonaisopetukseen sekä jakeeseen, joka opettaa pedon merkin olevan kytköksissä pedon kumartamiseen, ostamiseen ja myymiseen sekä merkkiin jumalattomien ihmisten otsissa tai oikeassa kädessä.

Meidän uskovien ei tarvitse uskoa salaliittoteorioita (vaikka niitäkin on ihan oikeasti olemassa), vaan me saamme pistää turvamme uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä Raamatun sanan totuuteen ja me saamme pelastua Jumalan armosta, Jeesuksen veren, kuoleman ja sovitustyön kautta. Meidän ei tarvitse pelätä, eikä ahdistua minkäänlaisten sirujen tai muun tekniikan tähden, koska uskomalla Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo me emme tule ottamaan minkäänlaista pedon merkki tekniikkaa itseemme, emme sydämeemme emmekä otsaamme tai oikeaan käteen.

Kuten Jumala puhui Danielille luvussa 12 liittyen lopun aikaan ja samoihin asioihin mistä ilmestyskirja kertoo, niin Jumala tulee avaamaan meidän ymmärryksemme lopun aikana, niin että tiedämme kuka on antikristus sekä pedon merkki, niin ettemme palvo antikristusta, emmekä kumarra saatanaa ja petoa, emmekä ota pedon merkkiä itseemme. Jumalan merkki, eli Pyhä Henki meidän sydämissämme erottaa meidät palvelemaan Jumalaa, niin ettemme kumarra pedon kuvaa, emmekä ota itseemme pedon merkkiä. Voimme siis luottavaisesti ja turvallisesti uskoa Herraan Jeesukseen sekä pysyä uskossa, kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta sekä uskomme Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Kun Jumalan armosta tämän teemme Pyhän Hengen vaikutuksen ja voiman kautta, niin me emme eksy, vaan olemme pelastuksessa ja pysymme pelastuksessa sekä saamme viisauden ja ymmärryksen asioihin, jotka Jumala avaa lopunajan seurakunnalle.

Loppuhuomautus. Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään sivuni lähteissä olevaa youtube linkkiä ja sen takana olevaa opetusta, vaan myös laajemmin opetuksia, joissa opetetaan pedon merkistä eri tavalla kuin mitä Raamattu opettaa siitä. En siis kohdista sanojani yksistään sivuni you tube linkin opetukseen, vaan yleisemmin ja laajemmin moniin opetuksiin ja uskoviin. Me jokainen erehdymme joskus, mutta olemme kaikki uskovat rakkaita sisaria ja veljiämme ja kun olemme erehtyneet, niin teemme rehellisesti parannusta ja korjaamme kurssiamme oikeaan suuntaan Jumalan armosta. Olen itsekin erehtynyt monesti, enkä lyö tai parjaa ketään kirjoituksellani, vaan haluan tuoda esille Raamatun totuuden, jonka kautta voimme hylätä väärät ja epäraamatulliset opetukset sekä juurtua Jumalan armoon, rakkauteen ja totuuteen.

 

 

Petri Paavola 8.6.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/watch?v=iwpe68GulnI


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker