Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pitkäperjantain perinne ja Raamatun sanan totuus

Herra ilmestyi Danielille kertoen hänelle lopunajan (viimeisten päivien) tapahtumista. Danielille kerrottiin kuinka lopunaikana monet tutkivat Danielin kirjaa (ja koko Raamattua) ja ymmärrys tulee lisääntymään. Roomalaiskirjeen luku 11 jae 25 sanoo alkutekstin mukaan kuinka pakanat tulevat saavuttamaan uskossa täyteyden. Roomalaiskirjeen luvussa 11 apostoli Paavali toi esille profeetallisen sanan lopunajasta, jolloin koko Israel (kolmasosa israelilaisista) tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Juutalaisen kansan kolmannen osan pelastumista lopunaikana edeltää pakanauskovien saavuttama uskon täyteys, joka kertoo seurakunnan ennallistamisesta uskon täyteyteen, alkuseurakunnan tilaan, jossa Jumala perkaa pois niiden uskovien sydämistä uskonnolliset perinteet, jotka Jumalan armosta haluavat uskoa Jeesukseen totuuden mukaisesti, eikä valheisiin perustuviin uskonnollisiin perinnäissääntöihin.

Monet uskovat ovat vilpittömiä uskossaan, niin kuin minäkin olin kun tulin uskoon ja uskoin vilpittömästi minulle opetettuja monia kirkollisia perinteitä, jotka eivät perustu Jumalan sanan totuuteen. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys ketään kohtaan, vaan on kirjoitettu rakkaudesta totuuteen, että voisimme etsiä ja löytää Jumalan sanan totuuden mukaista opetusta. Olen saanut itsekin olla Jumalan hoitopöydällä puhdistettavana pois uskonnollisista perinnäissäännöistä, joita on ollut sydämessäni paljon. Pitkäperjantain perinne, jonka sanotaan olevan Jeesuksen kuolinpäivä pääsiäisenä on eräs niistä monista kirkollisista perinteistä, jotka eivät perustu Jumalan sanan totuuteen, vaan alunperin katolisen kirkon opettamiin uskonnollisiin perinteisiin. Olemme nyt ennallistamisen ajassa, joka tarkoittaa sitä, että kun Jumala avaa meille ymmärrystä, niin ymmärryksen lisääntymisen kautta voimme hylätä uskonnolliset perinnäissäännöt ja uskoa Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Uskovina emme ole tietenkään lähes 2000 vuoden aikana ymmärtäneet väärin kaikkea sitä mitä Raamattu opettaa, mutta jonkin verran olemme kuljettaneet sydämissämme mukana uskonnollisia perinnäissääntöjä. Elämme siis ajassa, josta Danielille kerrottiin, joka tarkoittaa sitä, että ymmärrys tulee lisääntymään. Ymmärryksen lisääntyminen on puhdas Jumalan armoteko, sillä meidän oma ymmärryksemme ei kykene ymmärtämään Jumalan sanan totuutta, mutta Herra avaa sanansa totuuksia sellaiselle uskovalle ihmiselle, joka ei nojaa omaan ymmärrykseensä, eikä etsi uskonnollisia perinteitä, vaan Jumalaa rakastaen nöyrtyy ja taipuu sydämessään etsimään Jumalan tahtoa, Jumalan Ilmoitusta, Jumalan sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Kolme päivää ja kolme yötä
Kolmas päivä Luuk 24
Ristiinnaulitsemisen päivä
Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona
Jeesus ristiinnaulittiin ennen juhlasapatin päivän alkamista
Valmistuspäivä
Loppu yhteenveto

 

 

 

Kolme päivää ja kolme yötä

Jeesus sanoi, että Hän on oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Matt 12:40  Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Kirkkolaitokset opettavat Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivän olevan perjantai sekä Jeesuksen nousseen haudasta sunnuntaina. Kun laskemme tuon mukaan, niin saamme vain kaksi yötä. Mutta Jeesus sanoi kolme päivää sekä kolme yötä. Jeesus sanoi ja tarkoitti kolme päivää ja yötä ja niin se on kun Hän sen sanoi.

Monet sanovat että ei ollut kysymys kolmesta päivästä sillä Raamatun kielessä osa vuorokautta tarkoittaa yhtä päivää. Tämä on totta, että joissakin tapauksissa osa päivästä luetaan yhdeksi kokonaiseksi päiväksi. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että Jeesus sanoi myös olevansa maan povessa kolme yötä. Yleinen opetus opettaa Jeesuksen kuolleen perjantaina. Perjantaista lauantaihin on yksi yö, lauantaista sunnuntaihin on kaksi yötä ja sunnuntaista maanantaihin on kolme yötä. Naiset tulivat haudalle varhain sunnuntai aamuna ja Jeesus oli noussut ylös. Perjantai ei voi olla ristiinnaulitsemisen päivä, koska Jeesus oli jo noussut ylös sunnuntaina! Jos Jeesus olisi ristiinnaulittu perjantaina, niin maanantaina vasta hauta olisi ollut tyhjä. Kolmea yötä emme pysty jakamaan osiin, vaan kolme yötä tarkoittaa kolmea peräkkäistä yötä. Tämä todistaa sen että oli kysymyksessä kolme päivää ja kolme yötä, eikä perjantai pysty mitenkään olemaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivä.

Jotkut sanovat, että kolme päivää ja kolme yötä tarkoittaa kolmea vuorokautta. He perustelevat sen sanomalla ettei Kreikassa ole vuorokausi sanaa ja siten yksi vuorokausi on päivä ja yö. Tämän selityksen mukaan osakin vuorokaudesta riittää siihen, että mainitaan yksi päivä ja yksi yö. Tämän teorian mukaan Jeesus oli haudassa perjantaista sunnuntaihin, eli kolmena vuorokautena, joka täyttäisi määritelmän kolme päivää ja yötä.

Edellä oleva teoria on väärä, virheellinen ja epäraamatullinen. Raamatun määritelmä ajasta noudattaa juutalaista aikakäsitystä, jonka Jumala itse asetti luomisessa. Juutalainen päivä luomisen mukaan alkaa illasta ja päättyy iltaan, jonka välissä on yö. Jos Jeesus olisi haudattu perjantaina, niin Raamatullisen aikajärjestelmän mukaan naiset olisivat tulleet haudalle maanantaina, eli toisena päivänä, mutta Raamattu sanoo naisten tulleen haudalle viikon ensimmäisenä päivänä. Raamattu kumoaa ja todistaa ettei perjantai voinut olla Jeesuksen hautaamisen päivä.

Kun ymmärrät juutalaisen aikajärjestelmän, joka perustuu Jumalan luomiseen, jossa päivä alkaa illasta ja päättyi iltaan, jonka välissä on yö, niin ymmärrät, ettei Jeesusta voitu haudata perjantaina.

Herran Jeesuksen sanat, että Hän on oleva maan povessa kolme päivää ja yötä tarkoitti sitä, että kun Hän oli Raamatullisen aikajärjestyksen mukaisesti kolme päivää ja kolme yötä, niin Häntä ei voitu haudata perjantaina, koska perjantaista sunnuntaihin ei tule kolmea yötä, vaan kaksi yötä. Herra Jeesus puhui kolmesta päivästä ja yöstä, jolloin Hän oli kolmena yönä peräkkäin maan povessa.

Juutalainen päivä on illasta iltaan, jonka välissä on yöaika. Siksi Herra Jeesus sanoi kolme päivää ja yötä, koska Raamatullisessa Jumalan asettamassa päivässä on yöaika iltojen välissä. Täten Herran Jeesuksen sanat tarkoittivat kolmea 24 tunnin vuorokautta, illasta iltaan, joiden välissä oli kolme yötä. Kyse ei siis ollut siitä, että osa vuorokaudesta olisi riittänyt, vaan ajanjaksosta, jossa oli kokonaiset kolme päivää ja yötä. Raamatun sana kumoaa epäraamatullisen opetuksen Jeesuksen haudassa oloajasta perjantaista sunnuntaihin.

Matt 12:40  Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Kolmas päivä Luuk 24

Luuk 24:21 Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.

Tällä jakeella moni kumoaa Jeesuksen omat sanat kolmesta päivästä ja kolmesta yöstä. Tämä jae on tulkittu ja käännetty "pitkäperjantain" perinteen mukaisesti ja siksi se on käännetty siten, että sunnuntai olisi ollut kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta. Tämä on kuitenkin kääntäjien perinteen mukainen käännös jakeesta.

Luke 24:21 But we expected that he was to deliver Israel. And lo, three days have passed, since all these things occurred. (James Murdock's Translation of the Syriac Peshitta)

Murdockin käännös on lähellä alkutekstin sanomaa. Jakeen loppuosan oikeampi käännös on; tämä kolmas päivä on jo kulunut siitä kun nämä tapahtuivat. Luuk 24:21 on päivä sanan jälkeen sana agei (ago), joka tarkoittaa päivistä puhuttaessa päivien kulumista ja päättymistä; samoin se voidaan kääntää menneeseen sijamuotoon silloin jos on kysymyksessä joku historiallinen tapahtuma, jossa silminnäkijä on nähnyt tapahtuman (lähde Online Bible Greek Dictionary). Nämä Emmauksen tien kulkijat olivat ristiinnaulitsemisen silminnäkijöitä. Kaiken edellä sanotun ja tutkitun valossa Luuk 24.21 ei ole ristiriidassa Jeesuksen sanojen kolmen päivän ja yön kanssa. Luuk 24:21 vahvistaa Jeesuksen sanat, sillä Emmauksen tien kulkijat sanoivat, että kolmas päivä oli jo kulunut siitä kun nämä tapahtuivat. He eivät siis tarkoittaneet viikon ensimmäisen päivän olevan kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta, vaan että kolmas päivä oli jo kulunut, eli ylösnousemus oli jo tapahtunut. Miksi he sanoivat kolmannen päivän jo kuluneen? Tämä selviää luvun alkujakeista.

Luuk 24:
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, 7 sanoen: ‘Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös’." 8 Niin he muistivat hänen sanansa.

Enkelit kertoivat naisille ettei Jeesus ole enää haudassa, vaan Hän on noussut ylös. Hänet pitää ristiinnaulittaman ja Hän on kolmantena päivänä nouseva ylös. Opetuslapset tiesivät Jeesuksen nousevan kuolleista ylös kolmantena päivänä. Juutalainen päivä alkoi illalla noin klo 18.00 aikaan ja päättyi  (näiden iltojen välissä oli yö; eli yhden päivän sisällä oli yö) seuraavan iltaan noin klo 18.00. Juutalainen päivä piti sisällään myös yön, joka alkoi pikaisesti päivän alkamisesta, koska päivä alkoi vasta illalla. Jeesus sanoi olevansa maan povessa kolme päivää ja yötä vain keskiviikosta lauantaihin sopii kolme päivää ja kolme yötä, sillä tuon ajanjakson sisälle mahtuu juutalaisen ajanlaskun mukaan juuri kolme päivää ja kolme yötä. Meidän ajanlaskumme hämää tässä, koska meidän päivämme päättyy yöhön, mutta juutalaisen ajanlaskun mukainen päivä ei pääty yöhön, vaan iltaan. Jeesus nousi kuolleista viikkosapatin päivänä ennen ensimmäisen päivän alkamista, ensimmäinen päivä alkoi klo 18.00 meidän aikaamme lauantaina, jolloin juutalainen viikkosapatti päättyi.

Kaksi opetuslasta kulki viikon ensimmäisenä päivänä Emmauksen tiellä ja he sanoivat kolmannen päivän jo kuluneen eli Jeesuksen kuolleista nousemisen päivä oli jo tapahtunut, eli kolmas päivä oli jo kulunut siitä kun ristiinnaulitseminen oli tapahtunut. Kysymys ei ollut siis siitä, että se päivä oli kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta, vaan siitä että Jeesuksen kuolleista nouseminen kolmantena päivänä oli jo tapahtunut tosiasia.

Ristiinnaulitsemisen päivä

Raamattu opettaa, että Jeesus ristiinnaulittiin valmistuspäivänä, joka oli päivä ennen sapattia. Ristiinnaulittiinko Jeesus siis perjantaina? Ei, sillä Jumala sääti pääsiäisviikon (happamattoman leivän juhla) ensimmäiselle päivälle eli nisankuun viidelletoista  päivälle sapatin. Nisankuun 14 päivän ehtoolla tuli syödä pääsiäiskaritsa, joka kuvaa Kristusta. Pääsiäiskaritsa syötiin sen muistoksi, kun Herra vapautti israelilaiset egyptiläisten orjuudesta. Seuraavana päivänä eli nisankuun 15 päivä oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen juhlasapatti sekä juhlan seitsemäs päivä oli myös sapatti.

2 Moos 12:11-17 Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra.  Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata.  Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana; sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä.  Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista.  Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä; ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon.  Ja pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta; sentähden pitäkää tätä päivää, sukupolvesta sukupolveen, ikuisena säädöksenä.

Mikä päivä oli sitten Jeesuksen ylösnousemuksen päivä? Pääsiäisviikolla oli myös tavallisen viikkosapatin lisäksi happamattoman leivän juhlan kunniaksi sen juhlan ensimmäisenä päivänä sapatti sekä viimeisenä päivänä. Joh 19:31:n kertoma suuri sapatti oli siis happamattoman leivän juhlan ensimmäisen päivän sapatti, joka sattui torstaipäivälle, mutta joka alkoi jo keskiviikon puolella, koska Jumalan asettama päivä juutalaisille oli illasta iltaan. Juutalaiset nimittivät juhlasapatteja suuriksi, jotka eivät siis ole tavallisia viikkosapatteja. Jo yksistään tämä todistaa sen, ettei Jeesusta ristiinnaulittu viikkosapattia edeltävänä päivänä eli perjantaina, vaan päivänä joka oli ennen suurta juhlasapattia. Jeesus oli jo noussut ylös, kun naiset menivät varhain sunnuntaiaamuna Jeesuksen haudalle noin klo 5-6 sunnuntaina. Jeesus Kristus oli siis jo noussut ylös ennen sunnuntain varhaista aamua.

Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona

Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona, joka oli pääsiäisviikon juhlasapatin valmistuspäivä. Jeesuksen ruumis täytyi haudata ennen sapatin alkamista. Juutalainen päivä vaihtuu n. klo 18.00 illalla ja kun seuraamme tätä ajanlaskua, siten päädymme Raamatullisesti oikeaan Jeesuksen ylösnousemuksen päivään. Jeesuksen ruumis siis haudattiin ennen torstaita, jolloin alkoi suuren juhlasapatti. Jeesus Kristus kuoli keskiviikkona noin klo 3 iltapäivällä samoihin aikoihin, kun israelilaisten piti uhrata päivittäinen uhri.

Keskiviikosta noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli  torstaihin noin klo 15.00 on yksi päivä ja yksi yö.

Torstaista noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli perjantaihin noin klo 15.00 on toinen päivä ja toinen yö.

Perjantaista noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli lauantaihin noin klo 15.00 on kolme päivää ja kolme yötä.

Viikkosapatti alkaa perjantaina auringon laskiessa noin klo 18.00 ja päättyy lauantaina auringon laskiessa noin klo 18.00.

Lauantaina sapatti päättyi n. klo 18.00 illalla ja alkoi seuraava päivä eli neljäs päivä Jeesuksen kuolemasta ja viikon ensimmäinen päivä. Joten Jeesuksen ylösnousemus haudasta tapahtui lauantaina muutamaa tuntia ennen sapatin päättymistä. Sunnuntain puolella Jeesus ei olisi voinut nousta ylös, sillä silloin olisi menty jo neljännen päivän puolelle.

Raamattu antaa myös muualla todistuksen, että pääsiäisviikolla oli kaksi sapattia; happamattoman leivän juhlan ensimmäisen päivän sapatti sekä viikkosapatti. Kun naiset menivät sunnuntaiaamuna ani varhain Jeesuksen haudalle, niin alkuteksti käyttää sanaa sapatti monikossa eli kaksi sapattia. J.P.Green literal translation kääntää Luuk 24:1 tarkasti oikein eli:

Luuk 24:1 But on the first of the sabbaths, while still very early, they came on the tomb, carrying spices which they prepared; and some were with them.

Sapattien jälkeen ani varhain naiset tulivat haudalle. Näin oli kaksi sapattia päättynyt, eli pääsiäisviikon suuri juhlasapatti sekä viikkosapatti. Perjantaista sunnuntaihin on epäraamatullinen aika Jeesuksen haudassa oloajaksi. Eikä siten voida millään perustella sunnuntaita lepopäiväksi Jeesuksen ylösnousemisen perusteella, koska se tapahtui sapattina, joka on Herran ylösnousemuspäivä.

Jeesus ristiinnaulittiin ennen juhlasapatin päivän alkamista

Joh 19:31 ¶ Therefore, those of Yehudah, vi-bahlt (since) it was Erev Pesach and they did not want the geviyot (bodies) to be left on HaEtz (Tree) SHEMOT 12:16; DEVARIM 21:22-23; YEHOSHUA 8:29; 10:26-27 during Shabbos, for it was Shabbat HaGadol VAYIKRA 23:11, requested Pilate to have the legs broken and the geviyot taken away. Orthodox Jewish Bible Brit Chadasha

John 19:31 It was the Day of Preparation, and the next day was a festival Shabbat. So that the bodies should not remain on the execution stake during Shabbat, the Judean leaders asked Pilate to have the legs broken and to have the bodies taken away. Tree of Life (TLV) Translation of the Bible - The Messianic Jewish Family Bible Society

Joh 19:31 οι ουν ιουδαιοι ινα μη μεινη επι του σταυρου τα σωματα εν τω σαββατω επει παρασκευη ην ην γαρ μεγαλη η ημερα (megale he hemera - suuri päivä) εκεινου του σαββατου (sabbatou -sapatti) ηρωτησαν τον πιλατον ινα κατεαγωσιν αυτων τα σκελη και αρθωσιν Bysantin teksti

Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui ennen kuin alkoi pääsiäisviikon juhlasapatti. Herraa Jeesusta ei ristiinnaulittu perjantaina, eli päivää ennen viikkosapatin alkamista. Herra Jumala asetti Israelin kansalle juhlia ja näihin juhliin Herra asetti juhlasapatteja, joista juutalaiset käyttävät nimitystä Shabbat HaGadol. Esimerkiksi happamattoman leivän juhlan (pääsiäisviikko) ensimmäinen ja viimeinen päivä olivat juhlasapatteja. Orthodox Jewish Bible käyttää Joh 19:31:ssa sanoja Shabbat HaGadol, eli suuri sapatti, joka tarkoittaa juhlasapattia. Messiaanisten juutalaisten kääntämä Tree of Life käännös käyttää Joh 19:31:ssa sanoja the next day was a festival Shabbat (seuraava päivä oli juhlasapatti). Kreikkalainen Bysantin teksti käyttää myös sanoja suuri päivä viitaten sillä sapatin päivään, joka alkoi heti seuraavana päivänä siitä kun Herra Jeesus oli kuollut ristillä. Raamatun todistus on ettei Herra Jeesus kuollut perjantaina ennen viikkosapatin alkamista, vaan keskiviikkona, jonka jälkeen torstaina alkoi suuri sapatti, pääsiäisviikon juhlasapatti.

Valmistuspäivä

Jotkut uskovat valmistuspäivän olleen perjantain ja näin he uskovat Jeesuksen kuolleen perjantaina. He vetoavat, että kreik. sana paraskeue tarkoittaa nykykreikassa ja kirkkolatinassa perjantaita. Valmistuspäivä oli ja on juutalainen päivä, jolloin juutalaiset tekevät valmisteluja päivää  ennen sapattia tai juhlia juhliaksensa sapattia tai juhlia. Kreik. sana paraskeue tarkoitti siis juutalaista valmistuspäivää, valmistuspäivä ei ole kreikkalainen päivä, vaikka kreikan kieli sille antaa merkityksen perjantai. Yleensä valmistuspäivä (paraskeue) oli perjantai, joka oli ja on viikkosapatin valmistuspäivä. Meidän on siis ymmärrettävä, että valmistuspäivä on Jumalan antama päivä juutalaisille, eikä kreikkalaisille. Juutalaisilla on myös muina päivinä valmistuspäiviä, jotka ovat ennen näitä Raamatun opettamia sapatteja:

Happamattoman juhlan ensimmäinen päivä Nisankuun 15. päivä on pääsiäisen suuri sapatin päivä, jota ennen edeltää valmistuspäivä riippumatta siitä mille viikonpäivälle se osuu. Samoin happamattoman leivän juhlan viimeisenä päivänä on sapatti, jota edeltää valmistuspäivä riippumatta siitä mille viikonpäivälle se osuu. Helluntaina (esikoishedelmien päivä) on sapatti ja sitä ennen valmistuspäivä riippumatta mille viikonpäivälle se osuu. Pasuunansoiton päivänä on sapatti ja sitä ennen valmistuspäivä riippumatta mille viikonpäivälle se osuu. Suuren sovituspäivänä oli sapatti ja sitä ennen valmistuspäivä riippumatta mille viikonpäivälle se osuu. Lehtimajan juhlan ensimmäisenä päivänä on sapatti ja sitä ennen valmistuspäivä riippumatta mille viikonpäivälle se osuu. Samoin on lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä sapatti:

3 Moos 23:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani, ovat nämä.
3 Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran sapatti, missä asuttekin.
4 ¶ Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa:
5 Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi.
6 Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää.
7 Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
8 Tuokaa Herralle uhri seitsemänä päivänä. Seitsemäntenä päivänä on pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako."
9 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
10 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde.
11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.
12 Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle,
13 ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä.
14 Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
15 ¶ Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,
16 laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.
17 Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja, Herralle uutislahjaksi.
18 Ja tuokaa leipänne ohella seitsemän virheetöntä, vuoden vanhaa karitsaa ja mullikka sekä kaksi oinasta; ruoka- ja juomauhreineen ne olkoot polttouhri Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
19 Ja uhratkaa kauris syntiuhriksi sekä kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhriksi.
20 Ja pappi toimittakoon niiden ja uutisleivän ynnä kahden karitsan heilutuksen Herran edessä. Ne olkoot Herralle pyhät ja papin omat.
21 Ja kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi päiväksi; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
22 Kun te korjaatte eloa maastanne, niin älä leikkaa viljaa pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi tähkäpäitä leikkuun jälkeen, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."
23 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
24 "Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasunaa soittaen, pyhä kokous.
25 Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle."
26 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
27 "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri.
28 Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä.
29 Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa.
30 Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa.
31 Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
32 Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden yhdeksäntenä päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti."
33 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.
35 Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
36 Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
37 Nämä ovat Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja: polttouhreja ja ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhrit;
38 ja sitäpaitsi Herran sapatit ja teidän muut lahjanne ja kaikki lupausuhrinne ja kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te Herralle annatte.
39 Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.
40 Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä.
41 Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa.
42 Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa,
43 että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."
44 Ja Mooses puhui näistä Herran juhla-ajoista israelilaisille.

Valmistuspäivä ei siis ole aina perjantai ja jos lukitsemme sen vain perjantaihin, niin teemme tosi suuren erheen, jonka kautta emme ymmärrä Jumalan asettamia juhlia ja niiden aikoja. Johanneksen evankeliumista käy ilmi, että Jeesuksen kuollessa valmistuspäivä oli suurta sapattia edeltävä päivä. Suuri sapatti (hebr. Shabbat HaGadol) on happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä (pääsiäinen), jota edeltää valmistuspäivä, riippumatta mille viikonpäivälle suuri sapatti osuu.

Joh 19:31 ¶ Therefore, those of Yehudah, vi-bahlt (since) it was Erev Pesach and they did not want the geviyot (bodies) to be left on HaEtz (Tree) SHEMOT 12:16; DEVARIM 21:22-23; YEHOSHUA 8:29; 10:26-27 during Shabbos, for it was Shabbat HaGadol VAYIKRA 23:11, requested Pilate to have the legs broken and the geviyot taken away. (Orthodox Jewish Brit Chadasha)

Vayikra 23:11 on 3 Moos 23:11. Suuri sapatti on siis happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä. Jeesuksen kuolema tapahtui siis keskiviikkona, jolloin oli suuren sapatin valmistuspäivä. Jos emme ymmärrä valmistuspäivän (paraskeue) Raamatullista merkitystä sen koko kokonaisuudessaan, niin olemme siinä kohdin eksyneet sitomaan valmistuspäivän aina perjantaipäivälle. Juutalaisuudessa on kuitenkin useita valmistuspäiviä juhlien yhteydessä olevien sapattien takia. Laittomuus on muuttanut ajat ja lain, siksi myös monet uskovat seuraavat joissakin kohdin laittomuutta, eivätkä Raamatun ilmoitusta. Pitkäperjantai ja sunnuntai lepopäivä opetukset ovat ihmisen ja laittomuuden aikaansaannoksia. En kehota ketään viettämään juhlasapatteja, sillä viikoittainen lepopäivä Uuden Liiton perustuksella on riittävä Jeesuksen opetuslapselle.

Loppu yhteenveto

3 Moos 23:
10 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde (esikoislyhde).
11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.
................
15 ¶ Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,
16 laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.

Raamattu opettaa vanhan liiton juhlasta, esikoislyhteen heilutuksen juhlasta, joka tapahtui happamattoman leivän juhlaviikon (pääsiäisviikko) viikkosapatin jälkeisenä päivänä. Esikoislyhteen heilutuksen juhla on esikuva Jeesuksen kuolemaan nukkumisesta ja ylösnousemuksesta. Esikoislyhteen heilutuksen päivästä on tuotu esille monia erilaisia versioita. Kun ja jos seuraamme Raamatun opettamaa ilmoitusta ja erityisesti Jeesuksen asettamaa aikarajaa ristillä tapahtuneen kuoleman jälkeisestä ajasta, jolloin Hän on maan povessa kolme päivää ja yötä, niin ymmärrämme esikoislyhteen heilutuksen päivän olleen viikkosapatin jälkeinen päivä. Jeesus kuoli keskiviikkona ennen pääsiäisviikon juhlasapattia ja nousi kuolleista vähän ennen viikkosapatin alkamista, jolloin täyttyvät Jeesuksen sanat kolmesta päivästä ja yöstä. Esikoislyhteen heilutus tapahtui viikon ensimmäisenä päivänä ja viikon ensimmäinen päivä oli se päivä kun opetuslapset saivat todistaa Jeesuksen ylösnousemuksen tapahtuneeksi tosiasiaksi.

Esikoislyhteen heilutuksen juhlasta laskettiin viisikymmentä päivää, jolloin alkoi helluntaijuhla. Tässäkin vanhan liiton juhlien esikuvat ovat tarkkoja, sillä Jeesuksen kuoleman jälkeen viidenkymmenen päivän päästä tapahtui Hengen vuodatus helluntaipäivänä. VL:n esikoislyhteen heilutus on esikuva Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, josta seurasi viidenkymmenen päivän jälkeen helluntai.

Herra Jeesus oli todellakin maan povessa kolme päivää ja yötä, joka tarkoittaa sitä että perinteinen opetus Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivästä perjantaina on väärä ja virheellinen. Kun lasket perjantaista varhaiseen sunnuntai aamuun, niin siitä ei tule kolmea päivää ja yötä.

Joh 19:31 ¶ Koska silloin oli valmistuspäivä, niin-etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri-juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.

John 19:31 ¶ Therefore, those of Yehudah, vi-bahlt (since) it was Erev Pesach and they did not want the geviyot (bodies) to be left on HaEtz (Tree) SHEMOT 12:16; DEVARIM 21:22-23; YEHOSHUA 8:29; 10:26-27 during Shabbos, for it was Shabbat HaGadol VAYIKRA 23:11, requested Pilate to have the legs broken and the geviyot taken away. (Orthodox Jewish Brit Chadasha - OJB)

Raamattu opettaa, että Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli pääsiäisviikolla suuren sapatin valmistuspäivänä, eli ennen suurta sapattia. Pääsiäisviikolla oli kaksi juhlasapattia, joista ensimmäinen oli pääsiäisviikon ensimmäisenä päivänä ja toinen pääsiäisviikon viimeisenä päivänä. Juutalaisen Uuden Testamentin (OJB) Herra Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli pääsiäisviikon valmistuspäivänä ennen suurta sapattia, josta hepreankieli käyttää nimitystä Shabbat HaGadol.

Mistä voimme tietää varmuudella ja kiistattomasti minä viikonpäivänä Jeesus kuoli? Raamattu kertoo meille vastauksen kysymykseen.

Luke 24:1 ¶ but on the first of the sabbaths, while still very early, they came on the tomb, carrying spices which they prepared; and some were with them. (Green's Literal Translation - LIT)

Luke 24:1 ¶ And on the first of the sabbaths, at early dawn, they came to the tomb, bearing the spices they made ready, and certain others with them, (Young's Literal Translation - YLT)

Youngsin ja Greenin UT:n käännökset ovat kääntäneet Luuk 24:1 tarkasti alkutekstin mukaan, sillä jakeessa sapatti sana on monikossa. Tämä tarkoittaa naisten tuoneen hyvänhajuiset yrtit sapattien jälkeen. Luuk 24:1 alkutekstin todistuksen mukaan pääsiäisviikon sapatin ja tavallisen viikkosapatin jälkeen naiset tulivat haudalle hyvänhajuisten yrttien kanssa. Kun teemme Raamatullisen laskutoimituksen, niin saamme selville minä päivänä Herra Jeesus kuoli ja ristiinnaulittiin.

Herra Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona, joka oli pääsiäisviikon juhlasapatin valmistuspäivä. Jeesuksen ruumis täytyi haudata ennen sapatin alkamista. Juutalainen päivä vaihtuu n. klo 18.00 illalla ja kun seuraamme tätä ajanlaskua, niin siten päädymme Raamatullisesti oikeaan Jeesuksen ylösnousemuksen päivään. Jeesuksen ruumis haudattiin ennen torstaita, jolloin alkoi pääsiäisviikon suuri juhlasapatti. Herra Jeesus kuoli keskiviikkona noin klo 15.

Keskiviikosta noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli torstaihin noin klo 15.00 on yksi päivä ja yksi yö.

Torstaista noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli perjantaihin noin klo 15.00 on toinen päivä ja toinen yö.

Perjantaista noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli lauantaihin noin klo 15.00 on kolme päivää ja kolme yötä.

Viikkosapatti alkaa perjantaina auringon laskiessa noin klo 18.00 ja päättyy lauantaina auringon laskiessa noin klo 18.00. Lauantaina sapatti päättyi n. klo 18.00 illalla ja alkoi seuraava päivä eli neljäs päivä Jeesuksen kuolemasta ja viikon ensimmäinen päivä. Joten Jeesuksen ylösnousemus haudasta tapahtui lauantaina muutamaa tuntia ennen sapatin päättymistä. Sunnuntain puolella Jeesus ei olisi voinut nousta ylös, sillä silloin olisi menty jo neljännen päivän puolelle, sillä Jeesus sanoi Hänen olevan maan povessa kolme päivää ja yötä.

Luuk 24:21 Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.

Tällä jakeella moni yrittää kumota Herran Jeesuksen omat sanat kolmesta päivästä ja kolmesta yöstä. Tämä jae on tulkittu ja käännetty "pitkäperjantain" perinteen mukaisesti ja siksi se on käännetty siten, että sunnuntai olisi ollut kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta. Tämä on kuitenkin kääntäjien perinteen mukainen väärä käännös jakeesta.

Luke 24:21 But we expected that he was to deliver Israel. And lo, three days have passed, since all these things occurred. (James Murdock's Translation of the Syriac Peshitta)

Murdockin käännös on lähellä alkutekstin sanomaa. Jakeen loppuosan oikeampi käännös on; tämä kolmas päivä on jo kulunut siitä kun nämä tapahtuivat. Luuk 24:21:ssa on päivä sanan jälkeen sana agei (ago), joka tarkoittaa päivistä puhuttaessa päivien kulumista ja päättymistä; samoin se voidaan kääntää menneeseen sijamuotoon silloin jos kysymyksessä on joku historiallinen tapahtuma, jossa silminnäkijä on nähnyt tapahtuman (lähde Online Bible Greek Dictionary).

Nämä Emmauksen tien kulkijat olivat ristiinnaulitsemisen silminnäkijöitä. Kaiken edellä sanotun ja tutkitun valossa Luuk 24:21 ei ole ristiriidassa Jeesuksen sanojen kolmen päivän ja yön kanssa. Luuk 24:21 vahvistaa Jeesuksen sanat, sillä Emmauksen tien kulkijat sanoivat, että kolmas päivä oli jo kulunut siitä kun nämä tapahtuivat. He eivät siis tarkoittaneet viikon ensimmäisen päivän olevan kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta, vaan että kolmas päivä oli jo kulunut, eli ylösnousemus oli jo tapahtunut. Miksi he sanoivat kolmannen päivän jo kuluneen? Tämä selviää luvun alkujakeista.

Luuk 24:
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa,
7 sanoen: ‘Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös’."
8 Niin he muistivat hänen sanansa.

Enkelit kertoivat naisille ettei Jeesus ole enää haudassa, vaan Hän on noussut ylös. Hänet pitää ristiinnaulittaman ja Hän on kolmantena päivänä nouseva ylös. Opetuslapset tiesivät Jeesuksen nousevan kuolleista ylös kolmantena päivänä. Juutalainen päivä alkoi illalla noin klo 18.00 aikaan ja päättyi  seuraavan iltaan noin klo 18.00 (näiden iltojen välissä oli yö; eli yhden päivän sisällä oli yö).

Juutalainen päivä piti sisällään myös yön, joka alkoi pikaisesti päivän alkamisesta, koska päivä alkoi vasta illalla. Jeesus sanoi olevansa maan povessa kolme päivää ja yötä vain keskiviikosta lauantaihin sopii kolme päivää ja kolme yötä, sillä tuon ajanjakson sisälle mahtuu juutalaisen ajanlaskun mukaan juuri kolme päivää ja kolme yötä. Meidän ajanlaskumme hämää tässä, koska meidän päivämme päättyy yöhön, mutta juutalaisen ajanlaskun mukainen päivä ei pääty yöhön, vaan päivän iltaan. Koska juutalainen päivä päättyy sen päivän iltaan, niin Luuk 24:7:ssa olevat sanat kolmantena päivänä nouseman ylös tarkoittaa kolmannen päivän iltaa, eli kolmatta päivää.

Herra Jeesus nousi kuolleista viikkosapatin päivänä ennen ensimmäisen päivän alkamista, ensimmäinen päivä alkoi klo 18.00 meidän aikaamme lauantaina, jolloin juutalainen viikkosapatti päättyi.

Kaksi opetuslasta kulki viikon ensimmäisenä päivänä Emmauksen tiellä ja he sanoivat kolmannen päivän jo kuluneen, sillä Jeesuksen kuolleista nousemisen päivä oli jo tapahtunut, eli kolmas päivä oli jo kulunut siitä kun ristiinnaulitseminen oli tapahtunut. Kysymys ei ollut siis siitä, että se viikon ensimmäinen päivä (sunnuntai) oli kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta, vaan siitä että Jeesuksen kuolleista nouseminen kolmantena päivänä oli jo tapahtunut tosiasia.

Herra Jeesus kuoli ja vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi uskon kautta Häneen. Uskovan sydämestä tulisi nousta päivittäin kiitos pelastuksen lahjan tähden, joka annetaan Jumalan armosta, jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä, haluaa hylätä syntinsä ja uskoo Jeesuksen olevan Pelastaja ja Herra.

 

 

Petri Paavola 27.12.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker