Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sanoma Herran kansalle vuoden 2022 ensimmäisinä päivinä

Ajelin (2.1.2022) Sysmästä Tampereelle. Vein tyttäreni kotiinsa, kun hänen lomansa alkoi loppumaan. Matkaa tuli yhteensä n. 340 kilometriä, kun ajoin Sysmän kodistani Tampereelle ja takaisin. Lähdin valoisaan aikaan ja katselin lumivalkeita maisemia. Minulle tuli mieleeni Raamatun kohta Jesajan kirjasta, jossa Herra lupaa puhdistaa veriruskeat syntimme, niin että ne tulevat lumivalkeiksi. Tämä on totta, mutta me usein unohdamme sen mitä Raamattu sanoo tästä koko asiayhteydessään. Siksi laitan tähän näkyville tämän Raamatun kohdan asiayhteydessään, että voimme tutkia mitä se kokonaisuudessaan opettaa. Sydämelläni on myös sanoma vuodelle 2022 Herran kansalle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jes 1:
15 Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä.
16 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

Nykyäänkin monet uskovat rukoilevat ja pyytävät rukousta, mutta heidän sydämensä juoksee synnin perässä, eivätkä he tahdo tehdä täyttä totta ja alistaa omaa tahtoansa Jumalan tahdon alle. Raamatussa Herra itse sanoo ettei hän kuule sellaisten ihmisten rukouksia, jotka haluavat elää synnissä eivätkä halua tehdä parannusta ja seurata Herraa rakkauden totuudessa. Monet uskovat pyytävät esirukouksia ja he luulevat, että toisten rukoukset kantavat heitä, vaikka he eivät itse eläkään Jumalan tahdon mukaan.

Meidät on kutsuttu rukoilemaan toinen toistemme puolesta se on selkeä Raamatun opetus, mutta jos emme halua koko sydämestämme elää Herralle ja etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta, niin rukoukset eivät kanna Jumalan sydämelle. Meidän ei tarvitse olla ja tulla täydellisiksi tässä ajassa, että Jumala kuulisi rukouksemme, mutta synnit on laitettava pois ja on etsittävä Jumalan tahtoa, että rukouksemme kuullaan Jumalan valtaistuimella.

Raamattu sanoo, että meidän on laitettava pois pahat teot ja puhdistauduttava ja se tapahtuu Herran Jeesuksen veren kautta ja Jumala antaa synnit anteeksi, kun tunnustamme syntimme ja haluamme hylätä syntimme. Jumala on antanut meille sanansa totuuden sekä Pyhän Hengen voimaksi elää ja kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Meille on annettu kaikkein parhaat työkalut, jotka työstävät meidän sydämiämme ja auttavat meitä elämään ja kasvamaan uskossa Jumalan tahdon mukaisesti.

Kun teemme parannusta synneistä ja haluamme hylätä syntimme, niin veriruskeat syntimme tulevat Jeesuksen veren kautta lumivalkeiksi. Kun Herra antaa synnit anteeksi, niin ne eivät enää astu Herran ajatukseen, eikä niitä syntejä ole enää olemassa Jumalan sydämessä, ne ovat ikiajoiksi hävinneet Jumalan edestä, koska ne on saatu anteeksi Jeesuksen veren kautta. Älä kaivele omiasi tai lähimäisen Jumalan anteeksi antamia syntejä, koska niitä ei ole enää olemassa Jumalalle.

Herralle kuuliainen uskova saa Jumalan armosta nähdä Jumalan hyviä tekoja. Ihminen on alunperin luotu elämään yhdessä Jumalan kanssa, niin että ihminen eläisi Jumalan tahdon mukaan, joka on ihmiselle parasta, koska tällaiseen yhteyteen Jumala loi ihmisen. Jos ja kun ymmärrät tämän, niin voit oppia luopumaan oman tahdon tiestä, joka on synnin ryvettämä ja tuhoama tie. Kun tämän ymmärrät, että sinut on luotu elämään Jumalan tahdossa, ja käytännössä Jumalan Hengen avulla alat elämään sitä todeksi, niin elämä alkaa todella maistumaan elämältä, koska silloin elämäsi yllä on Jumalan siunaus. Emme etsi siunauksia, emme ole siunauksien metsästäjiä, vaan etsimme siunauksien Antajaa ja Hänen tahtoansa, ja näin tulemme siunatuksi, koska Jumala haluaa siunata ihmistä ja se voi tapahtua vain jos ihminen elää kuuliaisuus suhteessa Jumalan kanssa.

Lopuksi tuon esille murheellisen asian. Jumalan kansan keskuudessa on tapahtunut viime vuosina lisää kahtia jakoa ja hajaannusta sekä riitaa ja kaunaa on tullut vääryyden ikeeksi uskovien sydämiin. Entisistä hyvistä uskon ystävistä on tullut nyt vihamiehiä tai "harhaoppisia", joita kartetaan ja joille ilkeillään selän takana tai jopa suoraan päin naamaa.

Sananlaskujen kuudennessa luvussa Herra sanoo, että Hänen sielunsa kauhistuu riidan rakentajaa veljesten kesken. Tuomionkirveet lentelevät nykyään herkästi ja uskovia sanotaan vääräoppisiksi väärin ja valheellisin perustein. Onko vuosi 2022 se vuosi, kun Herra ottaa nämä pahantekijät kiinni, jotka väärän todistuksen kautta puhuu valheita ja siten rakentavat riitaa veljesten kesken? Herra on pitkämielinen, mutta on myös aika kerätä kivet, joita on vääryydessä heitelty veljien ja sisarien päälle.

On ihan oikein tuoda esille Jumalan kansalle väärät opetukset, eksyttäjät ja myös opillisesti erehtyneitä tai synnissä eläviä uskon veljiä ja sisaria meillä on lupa nuhdella. Jos joku uskova opettaa väärin Raamattua tai elää synnissä, niin me tulee Raamatun opetuksen mukaan sävyisästi nuhdella sitä, joka opettaa väärin tai elää synnissä. Muista myös se, että eksyttäjäkin on lähimmäisesi, jota sinun tulee rakastaa ja kun paljastat eksyttäjän, niin muista tehdä sekin sävyisästi. Ennen kuin sanoo jonkun opettavan väärin, niin on varmistuttava Jumalan sanan totuuden kautta, että kyseinen henkilö opettaa väärin, ja jos hän ei opetakaan väärin, niin sanoessamme hänen opettavan väärin olemme syyllistyneet väärän todistuksen antamiseen.

Nyt vuonna 2022 on aika etsiä Herraa totuudessa ja tulee unohtaa oma oikeaoppisuus sekä itsensä kirkastaminen veljen ja sisaren lyömisen kautta. Aika pahenee ja uskovien elämä maan päällä tulee käymään koko ajan jumalattomaan yhteiskuntaan nähden kapeammaksi. Jumalassa rakkauden totuuden kautta meillä on avaraa, mutta maailmaan nähden näkymät tulevat yhä kapeammaksi. Nyt on totisen varustautumisen aika ja monet uskovat tulevat yllättymään ja ahdistumaan, kun asiat eivät tulekaan menemään, niin kuin he ovat luulleet ja uskoneet. Siksi nyt on tärkeää hylätä synnit, ihmisopit ja kaikenlainen vääryys ja tulee etsiä Jumalan vanhurskautta ja Jumalan valtakuntaa. Herra on armollinen Jumala, mutta Jumalan armo pitää yhtä totuuden kanssa, siksi Raamattu sanoo, että Jeesuksen kautta tuli armo ja totuus.

2 Kor 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

Me uskovina olemme usein ensimmäisenä koettelemassa ja tutkimassa lähimmäisen tekoja ja sydäntä ja olemme unohtaneet, että ensiksi meidän tulee koetella ja tutkia oma itsemme. Silloin kun tutkit ensin oman itsesi tekoja ja sydämen asenteita ja olet valmis tekemään parannusta siellä missä parannukseen on aihetta, niin silloin vasta olet kykenevä myös muita sävyisästi nuhtelemaan ja auttamaan eteenpäin. Silloin kun näkee rehellisesti oman itsensä Kristuksen läpivalaisussa, niin vasta silloin voi olla armollinen lähimmäiselleen ja kohdata häntä armollisesti, mutta totuuden sävyisyydessä. Jos ei näe omaa tilaansa eikä tarvetta parannukseen ja muutokseen, niin silloin on yleensä kyse kovasydämisyydestä, joka tulee ilmi muiden syyttämisenä ja vahtimisena sekä vikojen etsimisenä, jossa vikoja haetaan sieltäkin missä niitä ei ole. Kiitos Herralle, Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, joka tuo pelastuksen armon sekä pyhityksen uskon kuuliaisuuden sellaiselle uskovalle, joka haluaa ensin tehdä parannusta omista synneistään ja virheistään.

Silloin kun ymmärrät Jumalan kaikkinaisen hyvyyden ja sen kuinka Herra pyhyyden kirkkaudessaan ja suuressa rakkaudessa rakastaa meitä totuudessa, niin silloin sydämessäsi iloitset ja riemuitset ja olet kiitollinen Herralle Hänen hyvyydestään. Jumalan suurta armoa on Messias Jeesuksen veri ja sovitustyö, sillä jokainen, joka katuu syntejään, tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi saa syntinsä anteeksi, Jumala pelastaa hänet armosta ja hän saa yhteyden Jumalaan Pyhässä Hengessä. Kiitos Jumalalle Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä.

 

Petri Paavola 4.1.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker