Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Se löytyi -missio hyvää ja huonoa

Se löytyi - missio on kristittyjen yhteinen, eli yhteiskristillinen mediakampanja, jonka tarkoituksena on järjestää satoja erilaisia tapahtumia ja tempauksia Se löytyi -missionmukana olevien tahojen kautta. Kyseessä on monimediakampanja, joka kertoo välittävänsä hyvää sanomaa television, radion, printtimedian, Internetin, sosiaalisen median ja ulkomainonnan kautta. Kampanjaan osallistuu myös erilaisia uskonsuuntia, yhteisöjä ja lut. kirkon eri paikkakuntia. Kampanjassa jaetaan n. 2,3 miljoonaa Se löytyi -missiokirjaa ympäri Suomea ihmisten koteihin. Kampanjassa ja kirjassa on ihan aitojakin uskoontulo kertomuksia, jotka jo sellaisenaan voivat johdattaa ihmisiä eteenpäin pelastuksen sisäpuolelle uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Tarkoitus ei ole haastaa riitaa tai lyödä ketään, vaan pyrkiä katsomaan tätä aihetta Jumalan tahdon ja Jumalan sanan totuuden kautta. Olen pieni ja vajavainen ihminen, en ketään lähimmäistäni parempi, mutta Jumalan armosta kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta siihen asti kuin sitä ymmärrän. Tähän Jumalan sanan totuuden esillä pitämiseen Jumala kutsuu kaikkia omiaan, Hänen armostaan pelastamia ihmisiä. Tuon myös esille aika ison ongelman, joka liittyy tähän kampanjaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Aluksi tuon esille, että missiokirjassa oli koskettaviakin todistuksia, jotka ihan varmasti vaikuttavat ja voivat johdatella joitakin ihmisiä evankeliumin pelastuksen sisäpuolelle. Missiokirjassa ja muutenkin Se löytyi -missiossa on varmasti mukana ihan vilpittömiä ja Jumalan armosta pelastamia ihmisiä. Eräs ongelma tässä Se löytyi -missiokirjan todistuksissa oli, että osa kirjan todistuksista ei sisältänyt todellista Raamatullista pelastuksen evankeliumia. Raamatun opetuksen mukaan jumalaton ihminen on menossa iankaikkiseen kadotukseen synteineen, mutta jos hän katuu syntejään, tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi Jeesuksen veren kautta sekä iankaikkisen elämän ja yhteyden elävään Jumalaan, kun Pyhä Henki tulee asumaan hänen sydämeensä. Tämä pelastuksen evankeliumin ydin oli minun mielestäni tosi vähän esillä todistuspuheenvuoroissa, joka on todella iso miinus, koska vain todellinen evankeliumi voi synnyttää aidon ja pelastavan uskon ihmisen sydämeen.

Se löytyi -missiokirjassa oli ihan oikeata evankeliumia ja varsinkin, jotkut missiokirjan osuudet kertoivat selkeää pelastuksen sanomaa, se oli sangen hyvää. Todellinen evankeliumi ei ole yltiöpäistä riehumista, eikä kovien sanojen kautta ihmisten lyömistä, mutta todellinen evankeliumi sisältää myös rakkaudessaan totuuden, joka johdattaa ihmisen syntisen paikalle näkemään iankaikkisesti kadotetun tilansa ilman katumusta, syntien tunnustamista Jumalalle, mielenmuutosta ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Todellinen evankeliumi kaikessa rakkaudessaan, armossaan ja sävyisyydessään tekee ihmisestä syyllisen Jumalan edessä, näyttää kadotustuomion, tekee syntiseksi, jonka ainoa turva on vastaanottaa pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen syntiensä anteeksisaamiseksi. Todellinen evankeliumi myös poistaa synnin syyllisyyden ja iankaikkisen kadotuksen osan Jumalan armon kautta, Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, kun ihminen katuen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja. Näin ihmisestä tulee Jumalan lapsi ja Pyhä Henki tulee asumaan hänen sydämeensä.

Toinen iso ongelma on se kun tässä missiossa on mukana yhteistyössä laidasta laitaan sellaisia tahoja kuten uuskarismaattisia uskonyhteisöjä (heidän opetuksensa Raamatusta on monessa kohtaan todella epäraamatullista), luterilaisia kirkkoja (jonka virallinen opetus on vastoin Jumalan sanan totuutta alkaen opista pelastuksen suhteen) sekä helluntailaisia, vapaakirkollisia jne. Raamattu opettaa ettemme saisi tehdä hengellistä yhteistyötä niiden kanssa joilla on toinen evankeliumi, jotka opettavat monenlaisia vahingollisia vääriä opetuksia. Ajatus on inhimillisesti kaunis, mutta Jumalan sanan totuuden perustasta katsottuna Se löytyi -mission koko kattaus erilaisine tahoineen ei ole Jumalan tahdon mukaista.

Luterilaisen kirkon sisälläkin on (äärimmäisen pieni vähemmistö) Jumalan pelastamia ihmisiä, jotka eivät ole luottaneet kirkon väärään "sakramentti-pelastukseen", vaan todelliseen pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämä on tärkeä tuoda esille, että emme tekisi vääryyttä niille luterilaisen kirkon jäsenille, jotka Jumala on ihan oikeasti armostaan pelastanut heidän uskoessaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. 

Toki Se löytyi-missiossa on mukana ihan aitoja Jumalan pelastamia ihmisiä, jotka ovat uskossaan vilpittömiä ja he haluavat viedä pelastuksen evankeliumia eteenpäin. Tämä on aina tietenkin hyvä asia, mutta sekin on Raamatun mukaan tärkeätä, että millaisessa seurassa viettää aikaansa ja kenen kanssa tekee hengellistä työtä.

Iso ongelma tässä kampanjassa oli se kun katolilainen Timo Soini sanoi, että häntä pyydettiin mukaan tähän Se löytyi -kampanjaan (missio) ja niin hän lähti siihen mukaan. Sitä en tiedä kuka pyysi Timo Soinia mukaan Se löytyi -missioon, oliko se retropapit vai Se löytyi- mission henkilöstön edustaja, tätä Soini ei kertonut. Kirjoitan tähän myöhemmin miksi katolilaisen Timo Soinin esiintyminen Se löytyi -missiossa on iso ongelma.

Timo Soini esiintyi Aki Miettisen kanssa muutamissa tilaisuuksissa. Timo Soini sanoi omalla kotisivullaan heittäneensä myös keikkaa retropappien kanssa ja he puhuivat yhdessä Timon kanssa ja Timon mukaan ne soittivat ja lauloivat, jotka osasivat.

Katsoin Youtubesta Pieksämäen vapaakirkossa 16.10.2022 olleen tilaisuuden, jossa muun muassa puhui helluntaiherätyksessä ja muuallakin (mm. Marttyyrien ääni jne.) vaikuttanut saarnamies Aki Miettinen. Samassa tilaisuudessa puhui Timo Soini, joka toi esille olevansa katolilainen uskova. Timo Soini kertoi kyllä Jeesuksen pelastavan ja puhui Raamatusta oikeinkin. Mutta katolinen kirkko opettaa, että messu-uhri, missä Jeesus uhrataan koko ajan ja jatkuvasti uudelleen on kirkon voimakkain sovitusuhri. Katolinen kirkko opettaa, että Jeesus pelastaa ja sovittaa syntiset Jumalalle, mutta katolinen kirkko opettaa myös, että Maria esirukoustensa kautta sovittaa syntisiä Jumalalle. Katolinen kirkko opettaa, että ihminen voi vielä saada puhdistuksen synneistään kuolemansa jälkeen kiirastulessa.

Nuo kaikki kolme edellä mainittua ja esille ottamaani katolisen kirkon oppia ovat valhe-evankeliumia, ei pelastukseen johtavaa evankeliumia. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan valhe-evankeliumia. Katolilainen voi puhua oikeinkin pelastuksesta Jeesuksessa, mutta koska he myös sen rinnalla opettavat moninkertaista valhe-evankeliumia, niin katolinen usko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmä.

Vuoden 1953 katolinen katekismus sanoo sivulla 10 seuraavasti: Kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään raamattuun kirjoitettu tai ei.  

Katolisen kirkon vuoden 1953 katekismuksen opetuksen (s. 53) mukaan jokainen "oikean kirkon tunteva" (katolilainen) on iankaikkisen pelastuksen (autuus) menettämisen uhalla velvollinen olemaan katolisen kirkon jäsen, uskomaan katolisen kirkon opin ja olemaan sen vallalle alamainen. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko ei tunnusta, eikä hyväksy kirkon jäseniksi ketään sellaista, joka ei usko koko kirkon oppia (kaikkien harhaoppien ja väärien evankeliumin kera). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ekumeeninen yhteys tai niin sanottu yhteiskristillisyys missä katolinen kirkko tai kirkon jäsen on mukana tarkoittaa sitä, että yksikään katolilainen (ei minkäänlaisissa yhteyksissä) ei saa uskoa toisin kuin kirkko opettaa, ja jokaisen katolisen kirkon jäsenen on uskottava myös kaikki useat ja monet katolisen kirkon harhaopit ja väärät evankeliumit.

Jos katolilainen haluaisi ihan oikeasti olla Jumalan armosta pelastavassa uskossa Herraan Jeesukseen, niin hän joko hylkää katolisen kirkon tai katolinen kirkko ei enää tunnusta häntä katolisen kirkon jäseneksi, koska ei hän enää pelastavassa uskossa voi uskoa kiirastuli-oppiin, Marian rooliin syntien sovittajana, messu-uhriin voimakkaimpana syntiuhrina jne. Katolisen kirkon kohdalla ei ole enää kyse pelkästä opillisesta erehdyksestä (meillä kaikilla voi olla sokeita pisteitä!), vaan myös valhe-evankeliumista, joka tarkoittaa sitä, että jos katolilainen tulee Jumalan armosta uskoon, niin hänen tulee hylätä katolinen kirkko ja sen valhe-evankeliumi ja lukuisat väärät opit.

Näiden asioiden tähden katolilaisen Timo Soinin esiintyminen retropappien kanssa Se löytyi tilaisuuksissa on iso ongelma. Voi olla tietenkin niin etteivät retropapit tunne ja tiedä katolista teologiaa ja he ovat siksi erehtyneet tekemään hengellistä työtä yhdessä katolilaisen kanssa. Jumalan sanan ohjeen ja opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi kantaa yhteistä iestä epäjumalanpalvelijoiden kanssa, eli samaistua epäjumalanpalvelijoihin tai tehdä hengellistä työtä epäjumalanpalvelijoiden kanssa. Nyt kun tiedämme totuuden katolisuudesta, niin Herran Jeesuksen opetuslapsina emme saa kantaa yhteistä iestä katolilaisten kanssa samaistumalla heihin tekemällä hengellistä yhteistyötä heidän kanssaan.

Monet todelliset Jeesuksen opetuslapset  ovat jakaantuneet Timo Soinin kohdalla siten, että toiset sanovat hänen olevan uskossa Jeesukseen ja toiset sanovat ettei hän ole oikeassa uskossa Jeesukseen. Timo Soinin oma lausunto on todisteena sille, ettei hän edusta Raamatullista kristinuskoa. Timo Soinin nettisivulla oleva lausunto paljastaa sen mikä on hänen asemansa Jumalan edessä.

Omalla kotisivullaan Timo Soini on kirjoittanut 14.10.2022 Tykkäsit tai et postauksen yhdessä seuraavasti: "Minä uskon niin kuin katolinen kirkko uskoo ja opettaa. Tilanne on sama politiikassa tai nyt kolme vuotta aktiiviuran jälkeen."

Edellä oleva lausunto tarkoittaa sitä, että vaikka Timo Soini puhuu uskosta Jeesukseen ja Jeesuksen sovitustyöstä, niin hän uskoo myös kaikki kirkkonsa harhaopit ja moninkertaisen valhe-evankeliumin myös kiirastuli-opin, Marian syntisten sovittavan aseman ja messu-uhrin, jossa Jeesus uhrataan uudelleen ja jatkuvasti, joka on katolisen kirkon voimakkain sovitusuhri jne. Koska Timo Soini uskoo Jeesuksen sovitustyön rinnalla myös moninkertaisen katolisen kirkon valhe-evankeliumin, niin Raamatun sanan totuuden valossa Timo Soini edustaa valhe-evankeliumia, ei Raamatullista pelastukseen johtavaa evankeliumia. Minä en ole tuominnut Timo Soinia, koska sen tekee Jumala, mutta minulla on Jumalan palvelijana lupa kertoa ja sanoa ettei sellainen ihminen ole pelastavassa uskossa, joka uskoo kaikki mitä katolinen kirkko opettaa, koska katolinen kirkko julistaa moninkertaista valhe-evankeliumia.

Olen tutkinut katolisuutta vuodesta 1995 lähtien (olen tietenkin tutkinut enemmän Raamatun sanan totuutta) ja olen huomannut sellaisen piirteen katolisuudessa, että katolilainen pyrkii samaistumaan protestanttiin ja tuo esille samankaltaisuuksia kuten Jeesuksen sovitustyötä jne. Katolilainen katolilaisten keskellä keskittyy kuitenkin kirkkonsa harhaoppeihin ja moninkertaiseen valhe-evankeliumiin. Kun katolilainen toimii tällä tavalla, ja jos protestantti ei ihan oikeasti ymmärrä mitä katolisuus edustaa ja ettei se ole Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmä, niin hän voi erehtyä luulemaan, että katolisuus on Raamatun kristinuskoa, vaikka se ei ole sitä.

Jos katolilainen tulee aidosti uskoon, niin hän ei voi enää uskoa koko kirkkonsa oppeja (valhe-evankeliumeja) ja myös kirkko (sen papisto) julistaa hänet "harhaoppiseksi". Me, jotka olemme itsessämme kaikkein huonompia ja Jumalan armosta pelastettuja Herran Jeesuksen veren kautta ja kutsuttu Hengen pyhitykseen totuudessa emme saisi samaistua ja pitää veljinä katolisen kirkon valhe-evankeliumin lähettiläitä, ettemme itse joudu Jumalan tuomittavaksi hengellisestä yhteistyöstä pimeyden lähettiläiden kanssa.

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,

Ylistys ja kiitos olkoon Isä Jumalalle ja meidän Herrallemme Jeesus Messiaalle, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksiantamus Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta. Herra Jeesus on ainoa tie Isä Jumalan luokse. Jumalan luokse ja pelastukseen ei pääse messu-uhrin kautta, ei Marian kautta, ei kiirastulen kautta, vaan yksin ja ainoastaan Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Sinä, joka olet Jumalan armosta pelastettu ilman omia ansioitasi saat kanssani Jumalan lapsena ylistää ja kiittää ja rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, sillä Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa, joka kuoli meidän edestämme Golgatan ristillä, että meillä olisi iankaikkinen elämä uskon kautta Häneen.

 

 

Petri Paavola 26.10.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
seloytyi.fi/ info/
youtube.com/ watch?v= g1wsP6tqSGI - Pieksänmäki 16.10.2022
timosoini.fi/ 2022/10/ se loytyi ja retropapit
timosoini.fi/ 2022/10/ tykkasit-tai-et
youtube.com/ watch?v= jnAqI5nhm58 - Retropapit 


 

 

 

eXTReMe Tracker