Juutalaisen tekstin todistus Messiaasta


 

Talmud kertoo erittäin merkittävistä ja tärkeistä asioista, jotka tapahtuivat 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista:

Jerusalem Talmud: Neljäkymmentä vuotta ennen temppelin tuhoutumista lännenpuolinen tuli sammui, punainen lanka (villaköysi) jäi punaiseksi. ... Temppelin ovet sulkeutuivat itsestään iltaisin ja sekä aukenivat aamuisin.

Babylonian Talmud: Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: Suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet avautuivat itsekseen.

Jerusalemin temppeli tuhottiin 70 jKr. Kun laskemme 40 vuotta taaksepäin temppelin tuhoutumisesta päädymme vuoteen 30 jKr., eli juuri niihin aikoihin kun Herra Jeesus (Jeshua) ristiinnaulittiin. Jumala salli temppelin tuhoamisen, koska vanha liitto oli päättynyt ja oli alkanut Uuden Liiton aika.

Jumala todisti kuitenkin neljänkymmenen vuoden ajan Israelin kansalle vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. temppelin yliluonnollisten tapahtumien kautta, että vanhan liiton aikakausi oli päättynyt. Luku neljäkymmentä on Raamatussa koetuksen luku, siksi Jumala salli temppelin olla pystyssä neljäkymmentä vuotta, jonka jälkeen Hän salli sen tuhoutumisen.

Temppelissä tapahtuneet tapahtumat 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista todistavat selkeästi, että Herra Jeesus (Jeshua) on Messias, joka lopetti vanhan liiton järjestyksen ja aloitti Uuden Liiton järjestyksen.

Punainen villaköysi

Punainen villaköysi sidottiin Azazel vuohen (syntipukki) sarviin, josta se irrotettiin ja sidottiin temppelin oviin. Jokaisena vuonna punainen villaköysi muuttui yliluonnollisesti (Jumalan voimasta) valkoiseksi todistukseksi, että syntien sovitus kelpasi Jumalalle. Tämä vuosittain tapahtuma punaisen villaköyden muuttumisesta valkoiseksi tapahtui aina vuoteen 30 jKr. asti, jolloin villaköysi ei enää koskaan muuttunut valkoiseksi. Vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. punainen villaköysi ei milloinkaan muuttunut valkoiseksi.

Tämä sai aikaan suuren tyrmistyksen ja hämmästyksen juutalaisten keskuudessa. Ennen vuotta 30 jKr. syntipukki kantoi Israelin synnit ja kansa sai synnit anteeksi, kun punainen villaköysi muuttui valkoiseksi. Punainen väri edusti verta, joka tarkoitti sitä että 30 jKr. ja sen jälkeen Israelin kansan syntejä ei sovitettu, eikä tehty valkoisiksi, eli he eivät saaneet syntejään anteeksi. Vuoden 30 jKr. tapahtumat ja sen jälkeiset tapahtumat todistavat sen, että Herra Jumala ei hyväksynyt enää Israelin kansan syntiuhria.

Temppelin ovet

Vuonna 30 jKr. temppelin ovet aukenivat itsestään, jota tapahtui neljäkymmentä vuotta aina siihen asti kun Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 70 jKr.

Temppelin ovien itsestään aukeaminen oli merkki siitä, että Jumalan luokse pääseminen oli vaihtunut uuteen järjestykseen. Vanha liitto oli vaihtunut Uudeksi Liitoksi, eikä Jumalaa voi enää palvella vanhan liiton järjestyksen mukaan.

Temppelin pääkynttelikkö

Vuonna 30 jKr. temppelin pääkynttelikkö (kultainen lampunjalka - Menora) sammui itsestään eikä enää syttynyt koskaan, huolimatta siitä että papit koittivat saada pääkynttelikön syttymään. Pääkynttelikkö pysyi sammuneena 40 vuotta aina vuoteen 70 jKr. asti jolloin temppeli tuhoutui.

Todella merkittävää on se, että tulen piti palaa jatkuvasti pääkynttelikössä. Tästä syystä pappien piti jatkuvasti säilöä öljyä niin että pääkynttelikössä paloi aina tuli.

Tuli joka paloi öljyn voimasta osoitti että Jumala oli läsnä Henkensä kautta Israelin kansan elämässä, koska he olivat Jumalan valtakunnan pappiskansa. Koska pääkynttelikköön ei saatu tulta huolimatta kaikista yrityksistä vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr..  jolloin temppeli tuhoutui, niin se todistaa sen että vanha liitto ja sen pappeus on kumottu ja Uusi Liitto ja kuninkaallisen papiston mukainen järjestys on astunut voimaan.

Jeesus (Jeshua) Messias ja sovitus

Tapahtumat temppelissä vuodesta 30 jKr. aina vuoteen 70 jKr. todistavat sen, että Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus kumosi vanhan liiton järjestyksen ja nyt on astunut voimaan Uuden liiton aikakausi.

Punainen villaköysi ei muuttunut enää valkoiseksi, koska Herran Jeesuksen (Jeshua) veren ja sovituskuoleman kautta voidaan enää lähestyä Jumalaa ja uskomalla Herraan Jeesukseen (Jeshua) voidaan vain saada synnit anteeksi sekä Jumalan lapseus. Herran Jeesuksen (Jeshua) veren ja sovituskuoleman kautta on asetettu voimaan uusi ja parempi liitto (Uusi Liitto).

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

Hebr 8:
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja,
5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Esiripun repeytymisen todiste

Vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. asti temppeli ovet avautuivat itsestään, todistukseksi sille että vanhan liiton järjestys oli kumottu. Kun Herra Jeesus (Jeshua) vuodatti vertansa ja kuoli Golgatan ristinpuulla, niin temppeli esirippu repesi ylhäältä alas asti osoittaen näin tien kaikkein pyhimpään Jumalan luokse johtavan uskon kautta Herraan Jeesukseen (Jeshua).

Messias, Herra Jeesus (Jeshua) täytti lain vaatimukset ja kuolemansa kautta antoi Uuden Liiton uhrin syntien anteeksisaamiseksi. Messias, Herran Jeesuksen (Jeshua) veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta uskoen Herraan Jeesukseen (Jeshua) saadaan Uudessa Liitossa synnit anteeksi sekä osallisuus Jumalan lapseuteen.

Luuk 23:
44 ¶ Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen,
45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.
46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

Matt 27:51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Hebr 6:
17 Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla,
18 että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta.
19 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,
20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Pyhän Hengen tuli

Vanhan liiton temppelissä ollut öljy ja tuli lampunjalassa oli esikuvaa Uuden Liiton elämästä Pyhässä Hengessä. Tuli palaa Jumalan Hengen voimasta jatkuvasti uskovan ihmisen sydämessä, koska Herran Jeesuksen (Jeshua) opetuslapsi on Uuden Liiton temppeli.

Vanhan liiton pääkynttelikkö sammui vuonna 30 jKr. eikä koskaan enää syttynyt huolimatta pappien sytytysyrityksistä, koska Herran Jeesuksen (Jeshua) opetuslapsi on Uuden Liiton temppeli, jossa Jumala asuu.

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Loppusanat

Apt 5:
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Raamatun todistus Messias Jeesuksesta (Jeshua) on voimallinen, sillä Hän on Israelin ja koko maailman Messias. Tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen (Jeshua) ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. 


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Juutalaisuus ja Messias usko

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
http://www.kotipetripaavola.com/juutalaisuusMessiasusko.html


 

 

 

 

eXTReMe Tracker