Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tuomio alkaa Jumalan seurakunnasta

Kun kävelin (6.1.2022) Sera koiramme kanssa lumisia teitä pitkin ja tulin lenkiltä kotiin sydämelleni nousi muutama Raamatun kohta, jotka tuon esille tässä kirjoituksessani. Jumala on laskenut sydämelleni murheen seurakunnan tilasta. Jumalan seurakunta erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella on hajaantuneempi, lahkoontuneempi ja riitaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Tulevina päivinä Jumala tulee puhdistamaan monet kansansa jäsenet kaikesta synnin saastasta ja vääryydestä, niiden jotka suostuvat parannukseen ja mielenmuutokseen. Jumalan armo kirkkaus ja oikeudenmukaisuus tulee esille siinä kun Jumala toimittaa tuomionsa seurakuntansa ylle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Nämä Raamatun kohdat tulivat sydämelleni:

Ilm 1:14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;

Job 38:
22 Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot,
23 jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi?

1 Piet 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Apostoli Johannes sai nähdä ilmestyksen, jossa hän kuuli äänen ja kun hän katsomaan mikä ääni hänelle puhui, niin hän näki seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

Johannes näki Herran Jeesuksen ja Jeesuksen pää ja hiukset olivat niin kuin valkoinen villa ja niin kuin lumi ja Hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Valkoinen villa ja lumivalkea kertovat meille Jeesuksen puhtaudesta ja pyhyydestä. Jeesuksen tulen liekki silmät näkevät suoraan ihmisen sydämeen ja Jeesus puhdistaa sen ihmisen sydämen synnin saastasta, joka uskoo Häneen niin kuin Raamattu opettaa.

Saamme ylistää ja kiittää Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, joka tuo meille pelastuksen ja pyhityksen, kun olemme Jumalan armosta katuneet syntejämme, tunnustaneet syntimme ja uskoneet uskon kuuliaisuudessa Herraan Jeesukseen.

Monet Raamatun tutkijat ja opettajat sanovat, että Job 38 jakeet 22, 23 kertovat lopunajan viimeisistä päivistä, jolloin Jumalan tuomiot tulevat jumalattomien päälle. Itse ajattelen samoin. Viimeinen tuomio jumalattomille tulee vasta tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan jälkeen, mutta ihan ihmiskunnan viimeisinä päivinä Jumala tulee tuomitsemaan jumalattomuuden maan päällä. Nyt tälläkin hetkellä synnin pahuus rehottaa monella tavalla maan päällä, mutta Jumala tulee sen tuomitsemaan.

Apostoli Pietari sanoi: Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? (1 Piet 4:17)

Meidän uskovien olisi hyvä ymmärtää, että Jumalan tuomio alkaa ensin meistä. Nyt tässä ajassa missä elämme, niin monet uskovat elävät monenlaisissa synneissä, seksi synneissä, juoppouden synneissä, ahneuden synnissä, valheessa, parjaavat kanssa palvelijoitaan, valehtelevat ja vääristelevät sen mitä kanssa palvelijat sanovat ja uskovat, rakentavat riitaa veljesten kesken, tuomitsevat Jumalan pelastamia sisaria ja veljiä kadotukseen jne.

Onko vuosi 2022 se milloin alamme näkemään edes vähemmässä määrin tai enemmän Jumalan tuomioita seurakunnassaan? Sen aika tulee näyttämään. Se on kuitenkin Jumalan sanan opetuksen mukaan varmaa, että Jumala aloittaa tuomionsa ensin seurakunnastaan. Siksi nyt on alettava laittamaan lamppuja kuntoon, öljyä lamppuihin ja alettava tekemään parannusta synneistä ja kaikesta vääryydestä, koska Jumala tulee tuomitsemaan meidät Hänen omansa ensin.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa jakeissa 44-51 Herra Jeesus puhui tärkeitä asioita, joita käyn tässä läpi lyhyesti. Herra Jeesus sanoi tulevansa (toinen tulemus) hetkenä, jona ette luule.

Jeesuksen puhe oli iso kokonaisuus Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, jossa Hän vastasi opetuslastensa kysymykseen milloin Hänen tulemuksensa tapahtuu (toinen tulemus) ja milloin tämä nykyinen maailman aikakausi vaihtuu ja päättyy (alkutekstin mukaan). Opetuslapset ymmärsivät, että kun Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu, niin silloin tämä nykyinen armotalouskausi, eli nykyinen maailman aikakausi tulee päättymään. Herra Jeesus ei korjannut opetuslapsiaan, eikä sanonut, että he olivat ymmärtäneet väärin Hänen tulemuksensa, että tämä nykyinen maailman aikakausi päättyisi Jeesuksen toiseen tulemukseen. Toisin sanoen, Jeesuksen toinen tulemus päättää tämän nykyisen aikakauden, eikä Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen ole enää jäljellä mitään seitsemän vuoden aikaa. Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen, niin kuin Hän sen itse selvästi sanoo Matteuksen evankeliumin 24 luvussa.

Emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Jeesus tulee, mutta aikain merkeistä voimme tietää milloin Hänen tulemuksensa on lähellä, jotka Jeesus kertoi meille Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Silloin kun Jerusalemiin rakennetaan kolmas temppeli, niin olemme lähellä Jeesuksen tulemuksen päiviä. Jerusalemin kolmannen temppelin ilmestyminen tulee myös olemaan sellainen merkki, joka kertoo sen että ennen ahdistuksen aikaa seurakunnan ylöstempaus oppi on ollut väärä opetus. Antikristus ei heti ilmesty Jerusalemin kolmanteen temppeliin, mutta aikanaan hän sinne ilmestyy ja lakkauttaa myös kolmannen temppelin eläinuhrit.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Jeesus myös sanoi, että kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?

Herra Jeesus tarkoitti hengellisen ruuan antamista. On todella tärkeätä, että lopunaikana ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta uskovina keskitymme totuuteen ja pidämme esillä pelastuksen evankeliumia ja Jumalan sanan totuuden opetusta, että uskovat pääsevät Jumalan armosta uskossa eteenpäin pyhityksen tiellä. Tähän totuuden ylläpitämiseen kuuluu myös puhuminen niistä asioista, jotka ovat petosta ja eksytystä seurakunnan keskellä ja tässä maailmassa.

Herra Jeesus sanoi, että sellainen palvelija on autuas (ylionnellinen, enemmän kuin siunattu - voidaan myös kääntää alkutekstin mukaan), joka antaa palvelusväelle ruokaa ajallansa (hengellistä ruokaa). On todella ikävää, että monet vilpittömätkin uskovat ovat eksyneet kannattamaan katolisen kirkon alulle panemia tai kehittämiä oppeja. Katolisen kirkon sisällä on koko sen historiansa ajan vaikuttanut murhanhenki, panettelun ja mustamaalaamisen henki, jossa katolisen kirkon oppeja vastustavia on haukuttu harhaoppisiksi kadotuksen lapsiksi.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, että jos paha palvelija sanoo sydämessään hänen herransa viipyvän ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Jeesus sanoi, että paha palvelija päätyy iankaikkiseen kadotukseen ellei hän tee parannusta uskon sisariensa ja veljiensä hakkaamisesta ja lyömisestä. Jeesuksen sanojen mukaan lopunajan paha palvelija voi joutua kadotukseen ellei hän tee parannusta kanssa palvelijoiden lyömisestä.

Pahan palvelijan syöminen ja juominen juopuneiden kanssa tarkoittaa myöskin sitä, kuinka paha palvelija on samassa hengessä jumalattomien kanssa ja synnin pettämänä paha palvelija lyö kanssa palvelijoitaan. Lopunajan jumalattomat ihmiset ovat juopuneet haureuden vihan viinistä, eli valheen hengestä. Paha palvelija voi olla sellainenkin, että hän tietyllä tavalla on opillisesti ihan oikeassa suunnassa, mutta hän lyö ja hakkaa kanssa palvelijoitaan. Paha palvelija toimii varmastikin niin, että hän valehtelee ja vääristelee asioita ja sitä kautta lyö kanssa palvelijoitaan. Valhe ja vääristeleminen sekä toisen lyöminen on valheen syntiä. Saamme ottaa esille vääriä opetuksia ja puuttua niihin, mutta nuhtelu tulee tehdä sävyisyyden Hengessä toista kunnioittaen, emmekä saa esittää valheita sisaristamme ja veljistä Herrassa Jeesuksessa. 

On todella huolestuttavaa kuinka monet uskovat ovat kääntyneet toisiaan vastaan, eikä heidän sydämessään vaikuta sävyisyys, vaan lihallisuus sekä jopa suoranainen inho toinen toisiaan kohtaan. Monta vuotta sitten Herra puhui minulle kuinka tulee aika tässä lopunajassa, että jotkut työtoverini Herrassa kääntyvät minua vastaan eksyessään pois totuudesta. Herra sanoi etten saa katkeroitua, vaan tulee elää anteeksiantamuksessa, koska katkeruus sydämessä johtaa siihen ettemme kestä lopunaikojen vaikeita ja haastavia aikoja. Herra myös puhui minulle, että valvo omaa tilaasi ettet luovu pois totuudesta. Tämä Herran puhe on toteutunut ja olen nähnyt nyt niin tapahtuneen miten Herra puhui minulle jo etukäteen.

Nyt meidän jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi valvoa omaa tilaansa (myös minun), sillä Jumala rakastaa meitä, mutta aloittaa tuomionsa ensimmäiseksi meistä, jotka olemme Hänelle rakkaita. Jumala käy oikeutta ensimmäiseksi oman perheväkensä kanssa.

Jumalan tuomio on armoa meitä kohtaan, sillä kun Jumala tuo tuomion kansalleen, niin siinä on myös kehotus parannukseen ja kääntymään pois synneistä ettei meitä maailman (jumalattomien) kanssa tuomittaisi. Jumala on armollinen Jumala, ja armossaan Hän tuomitsee ja antaa siten mahdollisuuden kääntyä pois pahoilta teiltä ja voimme aloittaa uudestaan Herran kanssa vaeltamaan rakkauden totuudessa Jeesukseen uskoen.

On todella pelottavaa kuinka liian monet uskovat elävät monenlaisissa synneissä sekä osa uskovista lyö kanssa palvelijoitaan ja mustamaalaa veljiään ja sisariaan valhepuheidensa kautta. Jumala oikeudenmukaisuutensa kautta tuo tuomion ensin seurakuntaansa, jonka tarkoitus on puhdistaa Jumalan seurakunta palvelemaan elävää Jumalaa. Kiitos Herralle Hänen hyvistä teoistaan ja Hänen tuomionsakin kansaansa kohtaan on todella suurta Jumalan armoa.

 

Petri Paavola 7.1.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker