Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

TV7 Mielipide

Kristillinen kanava TV7 julkaisi 26.9.2016 ohjelman nimeltään Mielipide: TV7:ää vastaan on esitetty erilaista kritiikkiä. Ohjelmassa keskusteltiin Mauno Mattilan julkaisemasta puheesta videollaan TV7 Suomen suurin eksyttäjä. Keskustelijat olivat Seppo Pehkonen sekä Martti ja Rami Ojares. Ohjelmasta tuli esille asioita ja asenteita, joita on hyvä tutkia tarkemmin, koska ohjelmasta tuli esille tiettyjä asioita ja ajatuksia, jotka ovat selkeästi Raamatun vastaisia. Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan, sillä Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti pidän Seppoa, Marttia ja Ramia rakkaina lähimmäisinäni. Raamatun opetuksen mukaisesti pyrin rakkauden ja sävyisyyden Hengessä kirjoittamaan näkemyksiäni TV7 ohjelmasta. TV7:n ohjelman tökerön sisällön takia joudun kirjoittamaan suorasti henkilöitä nimeten, mutta minulla ei ole henkilökohtaisesti ketään vastaan mitään. Pyrin tuomaan asian esille, niin kuin sen ymmärrän ja näen. TV7:n esittämät asiat ovat menneet sen verran pitkälle väärään suuntaan, että on aika muidenkin kuin Maunon tuoda esille julkisesti TV7:n tila. Onneksi on paljon muitakin, jotka ajattelevat asiasta Maunon tavoin ja minäkin kannan korteni kekoon tämän kirjoituksen kautta. Tuon senkin heti alussa esille, että toki TV7:ltä tulee myös hyviä ohjelmia, mutta liian paljon myös epäraamatullisia ohjelmia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera ja etenkin siitä syystä, koska olen erehtyväinen ja vajavainen ihminen. 

 

Sisällys:
Alkusanat
Kutsu ohjelmaan
Suora "hyökkäys" TV7:ää vastaan
Ristiriita ja ei totuuteen perustuva lausunto
Äärikarismaattisuuden leima
Huoli nuorista
Valheen puhuminen
Menestysteologia
Pyhän Hengen kuunteleminen
Pyhästä Hengestä
Toisen uskovan tuomitseminen
Sydämen rakkaus ja sydämen sokeus
 

 

Alkusanat

Haluan sanoa ihan aluksi, että Martti ja Rami Ojares sekä Seppo Pehkonen ovat rakkaita lähimmäisiäni ja iloitsen siitä mitä Herra on tehnyt heidän kauttansa. Minun on myös tuotava esille äärikarismaattisuuden eksytys mihin Martti, Rami ja Seppokin ovat eksyneet. Tämä ei ole vain minun sanani, vaan lukuisat uskovat Suomessa ovat samaa mieltä kanssani ja mikä tärkeintä, niin Raamatun sanan totuus todistaa ja näyttää äärikarismaattisuuden olevan eksytys, josta pitäisi tehdä parannus.

Kutsu ohjelmaan

Ohjelmassa tuli esille kuinka Mauno oli esittänyt vuoropuhelua TV7 henkilöiden kanssa saamatta vastakaikua, mutta ei sitten itse tullutkaan paikalle kutsun saatuaan, vaikka melkein suostui, mutta lopulta kieltäytyi. Mauno Mattila teki minusta oikean ratkaisun kun ei osallistunut ohjelmaan, koska ohjelman tarkoitus oli lytätä ja mustamaalata Maunoa, ei keskustella asiallisesti Maunon esille nostamista asioista. Mitä pitemmälle ohjelmaa katsoin, niin sitä näkyvämmin tuli esille Martti Ojareksen halu Maunon mustamaalaamiseen. Raamattu opettaa ettemme saa liikkua kostomielellä emmekä kostaa asioita toinen toisillemme (Room 12:17-19). Ikävä kyllä Martti Ojareksen käytös ja sanat toivat mieleeni loukkaantumisen sekä kostonhalun.

Suora "hyökkäys" TV7:ää vastaan

Seppo Pehkonen sanoi olleensa todella hämmästynyt katsoessaan Mauno Mattilan videon, kuinka suoraan "hyökättiin" TV7:ää vastaan, joka on Jumalan siunaus ja siksi taustalla täytyy olla pimeyden henkivallat, joka on sokaissut ja tällä tavalla sitten alkaa Mauno Mattilan suulla tuomaan näitä asioita esille.

Mauno Mattila sanoi TV7:llä olevan myös hyvää luetellen useita ohjelmia. Varmasti Jumala on siunannut uskovia hyvien ohjelmien kautta sekä ihmisiä on tullut uskoon TV7:n kautta, mutta pieni hapatus voi helposti hapattaa koko taikinan. Silloin kun Herran työnä pidetään epäraamatullisia ilmiöitä ja oppeja ja ne saavat toiminnassa koko ajan enemmän ohjelma-aikaa, niin kyseessä on vakava asia, koska meidän tulee hylätä kaikenlainen Jumalan tahdon vastaisuus. Seppo Pehkonen sanoi pimeyden henkivaltojen puhuneen Mauno Mattilan suun kautta videollaan. Ymmärsiköhän Pehkonen mitä hän sanoi, sillä Mauno toi videossaan esille kuinka TV7:llä on myös hyviä ohjelmia kuten David Pawson, One Way Mission, Cafe Raamattu, Varustamo ja TV7 Israel News, jotka Maunon mukaan tuovat esille uskon perusasioita ja jopa syvällistä uskon opetusta, jotka ovat TV7:n hyvää puolta.

Seppo Pehkonen ei varmasti ole sitä mieltä, että kun Mauno "pimeyden henkivaltojen suulla" kehuu näitä edellä olevia TV7:n ohjelmia, niin ne eivät olisi hyviä ja Raamatullisia ohjelmia, vaan huonoja jos kerran paholainen niitä kehuu, koska paholainen puhuu valhetta. Jos Mauno olisi puhunut (mutta ei tietenkään puhunut) paholaisen suulla, niin silloin kaikki se hyvä mitä Mauno sanoi olisi ollut huonoa ja valhetta ja kaikki minkä Mauno sanoi olevan epäraamatullista olisikin ollut Jumalan tahdon mukaista.

Hengellisesti kypsä uskova olisi puhunut tietyllä alueella olevista erilaisista epäraamatullisista näkemyksistä, mutta ei sanonut pimeyden henkivaltojen puhuneen Maunon suulla, koska se ei ole totta. Jos Seppo Pehkonen ihan oikeasti ajattelee pimeyden henkivaltojen puhuneen Maunon suun kautta, niin silloin Seppo itse elää epäterveessä uskossa. Toivon Sepon menevän itseensä tässä asiassa. Pehkosen kommentti, että pimeyden henkivallat puhuisivat Maunon suun kautta oli törkeä riman alitus sekä ylilyönti ja synti Mauno veljeä ja Jumalan Henkeä kohtaan, joka asuu Maunon sydämessä. Pehkosen tulisi tehdä tässä asiassa julkinen parannus, koska hän puhui julkisesti valhetta Maunosta, joka ei todellakaan puhunut videollaan pimeyden henkivaltojen suuna, vaan Jumalan palvelijana kehottaen TV7:ää tekemään parannusta asioissa, joissa tulisi ihan oikeasti tehdä parannusta Jumalan edessä.

Mauno toi esille kuinka uskon-liikkeen, torontolaisuuden, uusapostolisuuden ja äärikarismaattisuuden vaikutuksen alaiset ohjelmat ovat se eksytys, josta TV7:n pitäisi tehdä parannusta. Mauno ei suinkaan sanonut, että koko TV7 on eksytystä. Maunon videon nimi Suomen suurin eksyttäjä on minun mielestäni nimetty videon ja puheen nimeksi, koska TV7 on ollut mukana levittämässä monia eksytyksen aaltoja, joita esiintyy Suomen Siionissa. Tämä tulee esille myös Maunon videosta.

Martti Ojares sanoi järkyttyneensä kun oli unohdettu kaikkinainen rakkaus (tarkoittaen Maunon puhetta), kaikkinainen hyvyys ja kaikkinainen totuus sekä totuutta oli kyllä paikoittain siteeksi ja puoliksi. Martti sanoi kysyen millä tavalla tämä edistää suomalaista kristillisyyttä. Martti kertoi ettei tämä tullut hänelle yllätyksenä, sillä Jumala oli tuonut Martille erään palvelijan kautta tiettäväksi jo kesällä, että tämä palvelija oli nähnyt järkyttävän unen, jossa Martti oli kävellyt Mirjan kanssa ja heitä vastaan tuli mies, jota unen näkijä ei tuntenut ja unen mies veti Marttia suoraan nyrkillä kasvoihin, niin että tuli verta. Martti yhdisti tämä unen Jumalan ennakkoon ilmoittamaksi, joka tarkoitti Maunoa. Martti toi esille kuinka sota on henkivaltoja vastaan, eikä ole henkilönä mitään Maunoa vastaan. Martti sanoi henkivaltojen vaikuttaneen Maunoon, jonka hedelmää me tässä katsomme.

Mauno Mattila rukoili videonsa lopussa Martti ja Mirja Ojareksen puolesta, ettei hän halua kirota, eikä tuomita, vaan ojentaa, nuhdella ja rohkaista oikealle tielle. Tämän lisäksi Mauno rukoili Herraa siunaamaan TV7 toimintaa, että sen kautta voisi tulla tervettä evankeliumia, raitista elävää ja puhdasta vettä. Mauno rukoili muutosta ja sadetta TV7:n toiminnalle. Mauno pyysi Herraa antamaan anteeksi TV7:n synnit ja Ojareksen vääryydet sekä siunaamaan heidän työnsä. Maunon toiminnasta tulee esille rakkaus Ojaresta kohtaan sekä ennen kaikkea Jumalan sanaa kohtaan. Jos Martti Ojares on ihan oikeasti sitä mieltä ettei Maunossa ollut rakkautta eikä totuutta, niin silloin Martti ei tiedä mitä Jumalan rakkaus ja totuus on. Tämän kirjoitin murheellisena, en iva mielessä.

Maunon videolla esittämät asiat edistäisivät huimasti suomalaista kristillisyyttä jos TV7 poistaisi ohjelmistostaan uskonsana-liikkeen, torontolaisuuden, uusapostolisuuden ja äärikarismaattisuuden väärät opetukset. Raamatun sanan mukaan väärät opit tulee hylätä ja poistaa uskovien keskuudesta ja siitä Mauno puhui kuten niin moni muukin on viestittänyt TV7:lle, mutta muutosta ei ole tullut eikä TV7:n henkilökunta ole mennyt itseensä ja tehnyt parannusta.

Jumala voi puhua unien kautta ja puhuukin, mutta unet voivat tulla myös ihmisen omasta alitajunnasta, eikä jokainen uni ole Jumalan antama. Jos Jumala antaisi ihan oikeasti unen tai näyn Martille henkilökohtaisesti tai jonkun palvelijan kautta, niin aivan varmaa on että Herra kehottaisi Marttia parannukseen äärikarismaattisuuden harhoista. Martti sanoi ettei hänellä ole mitään henkilönä Maunoa vastaan, koska on sota henkivaltoja vastaan. Mitä pitemmälle katsoin TV7:n ohjelman, niin sydämessäni vahvistui ajatus ja tuntemus siitä kuinka Martti oli henkilökohtaisella ristiretkellä Maunoa vastaan. Martti näki Maunossa henkivaltojen vaikutuksen, mutta ei rukoillut Maunon puolesta, mutta sen sijaan Mauno rukoili Ojareksen puolesta omassa videossaan ja pyysi siunausta Ojareksille sekä TV7 työlle. Jos jossakin on näkyvissä rakkaudettomuutta, niin sitä tuli esille TV7:n ohjelmassa, mutta ei Maunon videossa.

Ristiriita ja ei totuuteen perustuva lausunto

Mauno Mattila sanoi videossaan ettei mikään perinteinen seurakunta, vapaaseurakunta, helluntaiseurakunta ja luterilainen kirkko lähtenyt tukemaan TV7:ää, vaan ainoastaan äärikarismaattiset liikkeet lähtivät mukaan TV7:n toimintaan. Maunon mukaan syy siihen oli, koska TV7:n toimintaan oli tarkoitus tuoda paljon huonoa äärikarismaattista ohjelmaa. Martti Ojares sanoi ettei TV7 pyytänyt edes heiltä tukea, koska TV7 ei luottanut siihen että heiltä saisi tukea, koska sitä ei olisi koskaan tullutkaan. Martti Ojares sanoi vähän tämän jälkeen ottaneensa Mirjan kanssa yhteyttä kaikkiin keskeisiin seurakuntajohtajiin ja hedelmä oli kovin vähäinen. Martin mukaan asia jäi kahviin ja hyviin pulliin luterilaisessa kirkossa.

Jos joku sanoo ettei ole edes pyytänyt tukea tietyiltä tahoilta, mutta on kuitenkin ottanut yhteyttä näiden tahojen kaikkiin johtajiin, niin hän on puhunut itsensä pussiin ja ajautunut ristiriitaan itsensä kanssa. Muullakin tavalla asian voisi ilmaista ja jokainen voi päätellä itse mitä nimitystä kantaa sellainen sana, joka ei pysy totuudessa.

Ojares tunnusti ettei hän edes odottanut, saati luottanut siihen, että hän saisi tukea TV7:n työhön helluntaiseurakunnasta, vapaaseurakunnasta ja luterilaisesta kirkosta. Syy siihen on varmaankin sama minkä Mauno toi esille, eli äärikarismaattiset ohjelmat ja sitä kautta tehty valinta epäraamatullisen opetuksen kannattamiseen, johon tervehenkinen seurakunta ei tietenkään lähde mukaan.

Äärikarismaattisuuden leima

Seppo Pehkonen hämmästeli sitä kuinka tehdään tietynlaisia leimoja nimeämällä jotkut seurakunnat äärikarismaattisiksi ja siten halutaan jakaa tätä kristillistä kenttää, koska sama Jeesuksen veri on puhdistanut meidän seurakunnan kuin toisenkin seurakunnan. Sepon mukaan jos jossakin asioissa nähdään hiukan eri tavalla, niin ne ovat vain marginaalisia asioita. Sepon mukaan Jeesus rukoili että he yhtä olisivat, joka tulee vielä toteutumaan kun nähdään vähän syvemmälle.

Äärikarismaattinen tarkoittaa epäraamatullista toimintaa, jossa vaikuttaa valheenhengen manifestaatioita ja opetetaan monessa kohden epäraamatullisia opetuksia. Esimerkkinä äärikarismaattisuuden piirissä uskotaan kuolleiden ihmisten ja hautojen kautta tulevaan "Pyhän Hengen voiteluun", joka on kuitenkin riivaajahenkien voimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Tässä yhteydessä nostetaan esille Elisan luut, jonka kautta pyritään perustelemaan hautavoitelu ja kuolleiden kautta tuleva voitelu. Elisan luiden tapauksessa kukaan elävä ihminen ei etsinyt voitelua haudoista tai kuolleilta ihmisiltä, vaan kuollut ihminen heitettiin Elisan hautaan, ja Jumala herätti kuolleista hautaan heitetyn ihmisen. Raamattu ei kehota hakemaan voitelua kuolleilta, vaan kieltää yhteyden kuolleisiin sekä hengellisen haureuden riivaajahenkien kanssa, sillä Herra kääntää pois kasvonsa ihmisestä, joka hakee kuolleilta voitelua ja lopulta hävittää hänet Jumalan kansasta, ellei hän tee parannusta. (3 Moos 20:6).

On siten sanomatta selvää, että hautavoitelu tai kuolleen ihmisen kautta tuleva voitelu on riivaajahenkien valhevoimaa, eikä Jumalan voimaa. Muun muassa tästä syystä Raamatun sanan totuudessa pysyvä uskova pysyy erossa äärikarismaattisesta eksytyksestä. Toki on muitakin asioita, mutta ei niistä tämän enempää.

Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät yhteyteen Jumalan Pyhän Hengen kanssa, ei riivaajahenkien kanssa. On selvä asia että jakaantumisen pitääkin tapahtua siinä vaiheessa jos jotkut ovat tekemisissä valheenhenkien valhevoiman kanssa ja pyrkivät levittämään saastuttavaa riivaajahenkien valhevoimaa. Tässä ei ole enää kyse marginaalisesta asiasta tai pelkästä opillisesta erilaisesta näkemyksestä, vaan kahdesta eri hengestä, saatanallisesta hengestä ja Jumalan Pyhästä Hengestä, eikä näitä kahta saa sekoittaa keskenään.

Herran Jeesuksen opetus että he yhtä olisivat toteutuu silloin kun uskonsuunnat lakkauttavat itsensä ja alkavat kokoontumaan yhdessä ilman lahkotunnuksia ja seurakuntarajoja. Herra Jeesus ei kehottanut opetuslapsiaan perustamaan erilaisia uskonsuuntia erilaisine opin painotuksineen, vaan olemaan yksi seurakunta ilman jakaantumista ja hajaantumista. Seppo Pehkonen lähti mukaan lisääntyvään hajaannuksen tilaan kun syntyi cityseurakunta, koska tietyt uskovat eivät halunneet jatkaa olemassa olevissa uskovien yhteyksissä. Tämäkö on sitä uskovien yhteyttä ja ykseyttä, joka korjaantuu aiheuttamalla lisää hajaannusta? Tässä olisi meille jokaiselle uskovalle (myös minulle) parannuksen paikkaa.

Huoli nuorista

Martti Ojares toi ohjelmassa esille kuinka Mauno ei kantanut ollenkaan huolta nuorista 20-vuotiasta ihmisistä, joista vain muutamat uskovat Jumalaan ja Suomesta on tullut pakanamaa. Ojares toi esille sen kuinka Jumalan Henki ohjaa TV7 kanavaa ja on ohjannut alusta pitäen ja kuinka TV7 on Suomen ensimmäinen kristillinen TV-kanava ja kuinka paljon ihmisiä on pelastunut, parantunut ja eheytynyt TV7:n kautta. Ojareksen mukaan saatana ei tykkää TV7:stä, joka hyökkää kaikin iskuin ja ehkä olemme siinä kypsyysasteessa, että saatana on raivoissaan.

Mauno Mattila toi esille huolensa kuinka TV7Plus ja sen kautta tulevat eksyttäväiset ohjelmat ovat juuri nuorille osoitettuja. Mauno Mattila oli nimenomaan huolissaan niistä nuorista, jotka ovat tekemisissä eksyttäväisten ohjelmien kanssa. Tässäkin kohden Ojareksen kritiikki ei ollut perusteltua ja loppuun ajateltua.

Martti Ojareksen ongelma on se ettei hän kestä oikeata ja Raamatullista koettelemista, ja näyttää siltä ettei hänelle tule edes mieleen, että hän voisi olla jossakin asiassa väärässä ja että kaikki minkä hän tekee on aina sataprosenttisesti Jumalasta (toivon mukaan olen nyt väärässä). Kun seuraa Ojareksen Martin toimintaa, niin sellaiseen johtopäätökseen tulee, että kaikki mitä hän tekee on aina Jumalasta, eikä hän voi erehtyä. Alkuseurakunnan aikana Raamatusta voimme nähdä kuinka seurakuntien kautta pelastui, parantui ja eheytyi ihmisiä ja Jumalan rakkaus, armo, voima ja totuus vaikutti voimallisesti, mutta siitä huolimatta osa seurakunnista eksyi valheenhengen viekoittelemana väärään evankeliumiin ja monenlaisiin eksytyksiin. Meidän jokaisen tulisi tiedostaa se ikävä tosiasia, että me uskovina voimme eksyä opettamaan väärin tai kannattamaan valhehenkien manifestaatiota. Minä ainakin olen saanut tehdä monestikin parannusta omista toimistani sekä epäraamatullisista opetuksista ja tiedostan sen, että minulla on vaara eksyä, jos en pysy Jumalan armossa ja totuudessa, enkä kykene aina joka asiassa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti, vaikka Jumalan armosta saankin kasvaa uskossa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen.

Ojareksen Martin toiminnasta ei tule esille halua parannukseen silloin kun siihen on aihetta, koska TV7:n ohjelmistossa on paljon eksyttäväisiä ohjelmia, jotka eivät saisi kuulua Jumalan sanan totuutta rakastavan ohjelmavalikoimaan. Ojares näkee kaiken saatanan raivona häntä vastaan myös asiallisen ojennuksen ja sävyisän kehotuksen parannukseen. Pimeyden henkivaltojen vaikuttama eksytys tekee ihmisestä ainoa oikeassa olevan, mutta Jumalan Pyhä Henki erehtyväisen pienen ihmisen, joka tarvitsee parannuksen tekemistä. Jos ja kun Jumalan Henki kehottaa toistuvasti parannukseen ja jos sen näkee vain ja ainoastaan saatanan raivona, niin silloin on eksynyt pois terveestä uskosta ja on syvällä eksytyksen suossa. Vain Jumalan armo sekä sydämen nöyrtyminen avaa oven pois eksytyksen suosta. Aina oikeassa oleva ihminen ei voi koskaan päästä totuuden tuntemiseen, koska vain Jumala on erehtymätön ja jokainen ihminen hairahtuu monessa kohden.

Valheen puhuminen

Martti Ojares otti kantaa Maunon puheessa esiintyvään ristin tuki ry asiaan ja siihen liittyen Martti Ojares sanoi jos Mattila puhui valhetta tässä asiassa, niin kuinka voimme olettaa että hän puhuu totuutta missään muussakaan asiassa. En ota kantaa itse asiaan, eli ristin tuki ry:n asioihin, koska en tiedä enkä tunne sitä niin että voisin siitä sanoa jotakin. Sen sijaan otan kantaa Ojareksen kommenttiin. Vaikka Mattila olisi erehtynyt tässä asiassa, niin en näe että hän pyrkisi tahallisesti valehtelemaan, sillä hän ilmiselvästi pyrkii totuuteen ja se on kaikkien nähtävissä jos on vain sydäntä ja halua nähdä ja todeta se.

Martti Ojares on erehtynyt valheeseen monessa kohdassa esim. tukiessaan David Herzogia, joka Jumalan sanan totuuden todistuksen valossa on eksyttäjä jakaen väärää voitelua kuolleesta ruumista tulevan voitelun kautta. Sen lisäksi Herzog opettaa parantajaenkeleistä, mutta Raamattu ei opeta Jumalan enkelien parantavan. Herzog opettaa harhaoppia, jonka mukaan alkuseurakunnan uskovat saivat Apt luvussa 4 toisessa aallossa ns. kirkkauden voitelun, koska helluntaikokemus ei ollut riittävä.

Martti Ojares uskoo Herzogin opetuksia sekä on puolustanut häntä ja hänen opetuksiaan. Ojareksen Martti on erehtynyt tukemaan valhetta, joka tarkoittaa Ojareksen puhuneen ja kannattaneen valhetta. En kuitenkaan uskaltaisi sanoa tai väittää Ojareksen puhuvan kaikessa valhetta sen perusteella, että hän itse puhuu ja uskoo valheeseen mm. Herzogin opetuksien kautta. Ojares kyseenalaistaa Maunon totuuden puhumisen, niin ettei Mauno puhuisi totuutta missään asiassa, kun Mauno on erehtynyt jossakin asiassa. Ojareksen asenne vaikuttaa armottomuudelta ja kostonhalulta, sillä kukaan hengellinen ja kypsä uskova ei voi sanoa toisen ihmisen puhuvan valhetta kaikissa asioissa, jos hän erehtyy sanomaan väärin tai valehtelee jossakin asiassa. Ojareksen asenne vaikuttaa armottomalta, sillä hän pyrkii mustamaalaamaan Mattilan ja tekemään Maunosta epäluotettavan valehtelijan mitä hän ei kuitenkaan ole. Jokainen meistä erehtyy jossakin kohden ja voimme erehtyä vilpittömästi ja on ihan eri asia vilpittömästi erehtyä, eli esittää asia valheellisesti kuin syyllistyä tahalliseen valehteluun.

Martti Ojares on varmasti armollinen itselleen jos hän vilpittömästi erehtyy uskomaan valhetta sekä puhumaan valhetta, enkä usko Martin pitävän itseään sen takia valehtelijana kaikissa asioissa. Tähän armollisuuteen meidät on kutsuttu Herrassa Jeesuksessa. Minä näen Martti Ojareksessa tiettyä vilpittömyyttä etsiessään totuutta ja sen kuinka hän on ajautunut väärään seuraan, jonka takia hän elää valheessa uskoen eksytyksen olevan Jumalasta. En kuitenkaan uskaltaisi sanoa Martin puhuvan valhetta kaikessa, koska hän on erehtynyt tukemaan valhetta ja eksytystä sekä puhuu valheen ja eksytyksen puolesta, sillä puhuuhan Martti myös totuutta Jumalan sanan mukaisesti, kuten myös Maunokin puhuu. Martin asenne Maunoa kohtaan tässä asiassa näyttäisi olevan sydämen kovuutta, armottomuutta ja kostonhalua. Toivon ja rukoilen Martille anteeksiantavaa sydäntä sekä että hän julkisesti tekisi parannusta ja vetäisi pois ohjelmassa sanomansa sanat ja sanoisi Mattilan puhuvan totuutta monessa asiassa, koska se on kaikkien nähtävillä ja ainoastaan katkera sydän sekä valheeseen uskova sydän on estynyt näkemään sitä. Ojareksen Martti on nyt todella vaarallisilla vesillä ja toivon ja rukoilen hänen nöyrtyvän parannukseen.

Vuonna 2014 TV7:n liikevaihto, liiketoiminnan tulos ja liikevoitto romahtivat merkittävästi vuoden 2013 tulokseen nähden. Tässä suhteessa Mauno Mattila puhui totta ja itsekin uskon, että kun TV7 alkoi kannattamaan Herzogia, niin sen seurauksena monet uskovat lakkasivat kannattamasta TV7:ää.

Menestysteologia

Seppo Pehkonen sanoi että sana menestys ja siihen liitetty teologia niin Raamatussa puhutaan paljon menestyksestä. Pehkonen toi myös esille kuinka väärällä tavalla voidaan puhua menestyksestä kuinka ihminen voisi itsekkäistä syistä saada mitä hän itse haluaa ja tällainen on vääristymä ja tästä seuraa leimaa, että on kyse menestysteologiasta. Pehkonen toi esille aivan oikein tässä kohden opetuksen ja ymmärryksen väärästä menestymisestä.

Pehkosen mukaan Raamatullinen menestys voidaan nähdä Vanhan Testamentin ihmisistä, jotka olivat taloudellisesti menestyviä. Pehkosen mukaan Raamatusta ei löydy yhtään ainoaa kohtaa, jossa israelilaisia varoitettaisiin rikkauksista, mutta varoitetaan kyllä siitä ettei saa tulla ylpeäksi, eikä saa tulla itsekkääksi sen kanssa, mutta Jumalan tahto oli että he voivat menestyä. Pehkonen toi esille kuinka Joosuan tuli tutkia sanaa ja toimia sen mukaan  ja valloittaa luvattu maa ja silloin hänelle luvattiin menestys. Pehkosen mukaan sama löytyy Uudesta Testamentista, jossa ei puhuta että menestys olisi väärin, vaan päinvastoin siellä toivotetaan, että voisimme menestyä ja olla kaikin puolin terveinä. Pehkosen mukaan Uusi Testamentti puhuu kyllä paljon rahasta ja varoittaa ahneudesta ja rahan väärinkäytöstä, mutta kun meillä on oikea suhde siihen, niin silloin voimme olla mukana Jumalan sanan mukaisessa menestyksessä, johon kätkeytyy ihmeellinen siunaus, että kun Jumala antaa meille taloudellista siunausta, siksi että me voimme siunata Jumalan valtakunnan työtä.

Raamatun menestys niin VT:ssa kuin UT:ssa tarkoittaa ennen kaikkea sellaista menestystä, jossa ihmisen sydän kääntyy pois synnistä ja haluaa elää Jumalan sanan totuuden mukaan. Todellinen menestyminen Raamatussa ei tarkoita taloudellista menestymistä, vaan menestymistä, jossa sydän pysyy pois synnistä ja elämä ojentautuu Jumalan sanan totuuden mukaan. Pehkosen opettama menestyminen keskittyi rahaan ja terveyteen, ei synnistä luopumiseen ja Jumalan sanan totuuden mukaiseen elämään. Pehkonen puhui kyllä oikein ahneudesta ja rahan väärinkäytöstä, mutta jos emme ymmärrä sitä mikä on todellinen menestyminen Raamatussa, eli synnistä luopuminen ja Jumalan sanan totuuden mukainen elämä, niin silloin ihminen alkaa tavoittelemaan rahallista ja taloudellista menestymistä ja tämä asenne eksyttää hänet tavoittelemaan maallista mammonaa, kun uskossa on kysymys mielenmuutoksesta, jossa synti kuoletetaan ja opitaan kasvamaan koko ajan enemmän Jumalan sanan totuuden mukaan. Ymmärrän Pehkosenkin ajattelevan näin, mutta jos menestymisen opetuksen painopiste on väärässä paikassa, niin se keskittyy taloudelliseen menestymiseen, eikä todelliseen menestymiseen, joka kuolettaa synnin teot sydämestä ja kasvattaa elämään  Jumalan sanan totuudessa. Pehkosen painopiste menestymisessä tässä ohjelmassa oli väärässä paikassa.

Toki Jumala voi siunata myös rikkauksilla, mutta hän siunaa rikkauksilla vain niitä, jotka osaavat käyttää rikkauksia niiden hyväksi, jotka ovat maallisen avun tarpeessa sekä Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseen. Jumala ei anna kaikille uskoville rikkauksia, koska kaikki uskovat eivät osaa käyttää rikkauksia oikealla tavalla, vaan kuluttavat sen itsekkäästi itseään varten. Jumala on luvannut jokaiselle uskovalle, että hän saa sen minkä tarvitsee jos hän etsii ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta.

Niin sanottu menestysteologia keskittyy rahan keräämiseen ja kerjäämiseen ja opettaa uskon elämän olevan taloudellisen siunauksen perässä juoksemista, jossa sinun tulee rikastua yhä enemmän. Positiivisen tunnustamisen kautta menestysteologia opettaa ihmisen olevan kuin pikku jumala, joka saa kaiken minkä hän uskoo. Raamatun opetuksen mukaan usko on aina sidottu Jumalan tahtoon jokaisessa tilanteessa eikä uskova kykene saamaan aikaan asioita vastoin Jumalan tahtoa, vaikka hän kuinka hokisi positiivisia uskon sanoja (1 Joh 5:14; 1 Piet 4:2). Menestysteologian positiivisen tunnustamisen kautta tapahtuneet ihmeet tapahtuvat suurelta osin valheenhengen voimasta, ei Jumalan voimasta, koska Jumala ei kannata valheellisia opetuksia eikä luovu omasta tahdostaan toteuttamaan ihmisen tahtoa. Jumalan tahto on aina tilannekohtainen, eikä kukaan ihminen voi komentaa ja käskeä Jumalaa toimimaan vastoin Hänen tahtoansa. Jumala on luvannut parantaa sairauksia, mutta siitä huolimatta Hän ei parantanut Trofimusta, joka jäi Miletoon sairastamaan (2 Tim 4:20). Usko ei voi koskaan ylittää Jumalan tahtoa ja uskon tulee aina jokaisessa tilanteessa suostua siihen mikä on Jumalan tahto, siksi Paavali ei rukoillut Trofimuksen puolesta, vaan jätti hänet sairastamaan Miletoon. Ihmeet jotka tapahtuvat vastoin Jumalan tahtoa ovat aina riivaajahenkien valhevoimalla tehtyjä ihmeitä, joita tapahtuu runsaasti menestysteologisissa piireissä. Tietyissä menestysteologian piireissä pidetään jokaista sairautta syntinä, eikä uskova ihminen voi heidän mukaansa sairastua, mutta siitä huolimatta monet heidän johtajistaan ja muutkin ovat kuolleet syöpään jne. Tämän pitäisi herättää menestysteologian piirissä olevat ihmiset näkemään sen kuinka karmeassa eksytyksessä he ovat mukana.

Pyhän Hengen kuunteleminen

Rami Ojares kysyi Martilta kertoisiko hän miten hän kuuntelee Pyhää Henkeä ja miten hän sitoo sen Raamattuun ja siitä miten hän kuuntelee muiden ihmisten neuvoja ja mielipiteitä. Martti Ojares vastasi ja kertoi kuinka hän oli menossa uskonelämänsä alkuaikoina töihin ja kuuli kuinka Pyhä Henki sanoi hänelle että soita eräälle miehelle, jonka hän tunsi vain asiayhteyksistään, jota hän ei tuntenut henkilökohtaisesti. Martti sanoi iltapäivällä soittaneensa miehelle, koska viesti oli tullut syvälle hänen sydämeensä. Martti sanoi jos hän ei olisi toiminut kuulemansa Pyhän Hengen äänen mukaan eikä totellut, niin tämä mies olisi tunnin kuluessa ampunut itsensä haulikolla. Tämän jälkeen mies oli mennyt Martin kanssa tilaisuuteen, jossa mies antoi elämänsä Jeesukselle ja hänen vaimonsakin antoi Jeesukselle elämänsä.

Martti sanoi Jumalan opettaneen tuon tapauksen jälkeen millä tavalla Hän puhuu ja tiesin että näin se toimii ja sillä tavalla TV7 on rakentunut. Ojares sanoi että on hyvä kuunnella ja käydä keskusteluja ihmisten kanssa, mutta viimekädessä hän sitoutuu siihen missä hänellä on sisäinen rauha. Ojares sanoi tietävänsä, että se on Jumala, joka tämän on synnyttänyt ja siksi hän on hiukan huolissaan Mattilan Maunosta ettei hän vaan toimisi Pyhää Henkeä vastaan ja pilkkaisi, sillä se on aika ankara tuomio.

Kiitos Jumalalle, että se mies ei tehnyt itsemurhaa, vaan pelastui ja kiitos Herralle siitä, että Martti oli kuuliainen Jumalalle. Jumala on toiminut samoin monien muiden uskovien kautta, eli pelastanut ihmisiä evankeliumin kertomisen ja julistamisen kautta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kun olemme pystyneet kuulemaan Pyhän Hengen ääneen, niin emme voi enää sen jälkeen erehtyä. Raamattu sanoo meidän uskovien hairahtuvan monessa kohtaa, siitäkin huolimatta, että kuulemme myös Pyhän Hengen puhetta ja ohjausta. Jos ei ota sitä huomioon ettei voi enää erehtyä ja kaikki on aina Jumalasta, niin silloin on jo eksynyt. Raamatun sanan totuuden valossa voimme nähdä sen, että TV7:llä on hyviä ja Raamatullisia ohjelmia sekä epäraamatullisia eksytyksen hengessä tehtyjä ohjelmia, joita Maunokin toi esille videossaan. Monilla uskovilla on sisäinen rauha tekemiensä väärien valintojen kanssa uskoessaan epäraamatullisia asioita. Oma sisäinen rauha ei ole mikään mittari sille, että asiat ovat Jumalasta.

Herra Jeesus sanoi ihmisten eksyvän jos he eivät tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki) (Matt 22:29 ). Uskovan tulee varmistua asioista Jumalan sanan totuuden kautta, koska Raamatun totuus on se mittari, joka mittaa ja näyttää sen mikä on Jumalasta, eikä pelkästään ihmisen oma sisäinen rauha. Martti Ojares vetosi pelkästään omaan sisäiseen rauhaansa Pyhän Hengen kuuntelemisessa, ei Jumalan sanan totuuteen ja siksi hän onkin eksynyt ottamaan vastaan eksytyksen hengessä olevia ohjelmia. Jeesuksen sanojen mukaan Jumalan sana näyttää kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii sen mukaan mitä Jumalan sana opettaa. Kun ohjelmia valitaan kristilliselle kanavalle, niin Pyhän Hengen äänen kuulee siten, että vertaa ohjelman ja niissä esiintyvien opetusta ja julistusta Jumalan sanan totuuteen. Silloin kun sanoma on linjassa Jumalan sanan kanssa, niin silloin sellainen ohjelma kelpaa kristilliseen TV:hen, mutta silloin kun sanoma on vastoin Jumalan sanan totuutta, niin sellaiset sanomat ja ohjelmat tulee hylätä.

Mauno Mattila ei suinkaan videossaan toiminut Pyhää Henkeä vastaan eikä pilkannut Pyhää Henkeä, sillä hän toi selkeästi esille kuinka TV7:llä on hyviä ohjelmia sekä siunaten rukoili TV7:n puolesta. Martti Ojares syyllistyi tyypilliseen uhkaukseen, jonka usein antaa ihminen, jonka sydän on sokaistunut eksytyksen ja valheen hengestä, joka on lihallisesti loukkaantunut ja suuttunut häntä koskevaan koettelemiseen Jumalan sanan totuuden kautta. Pyhän Hengen pilkka vihjaus on osoitus omasta kypsymättömyydestä sekä lihallisesta reaktiosta ja yrityksestä tuhota toisen palvelutehtävä. Hyvin usein silloin kun Jumala lähettää nuhteen sanan ja kehottaa parannukseen, niin eksytyksen hengessä oleva ei tunnista sitä Jumalan ääneksi, vaan valheenhenki vääristää sen hänen sydämessään Pyhän Hengen pilkaksi, mistä ei kuitenkaan ole kyse. Jos kenestä tässä täytyy olla huolissaan, niin Martti Ojareksesta, sillä hän ajattelee Jumalan kehotuksen parannukseen olevan Pyhän Hengen pilkkaa. Jos ei kestä omien toimien koettelemista Jumalan sanan totuuden kautta ja syyttää koettelijaa Pyhän Hengen pilkasta, niin silloin on syyllistynyt lihalliseen reaktioon sekä Jumalan Hengen vastustamiseen.

Pyhästä Hengestä

Seppo Pehkonen sanoi kun Pyhä Henki tulee, niin Hän ei tule sillä ettemme tietäisi onko Hän meidän sisimmässämme vai ei, sillä meillä on varmuus siitä. Pehkosen mukaan Pyhän Hengen tulemisessa on monenlaista ilmenemistä ja kun katsotaan Raamattua, niin Apostolien tekojen toisessa luvussa kuinka Pyhä Henki tuli ensimmäisenä helluntaina, jossa 120 odottivat Jeesuksen käskyn mukaan ja sitten kun Pyhä Henki lankesi heidän ylleen, niin se kyllä nähtiin ja kuultiin. Pehkosen mukaan myrskytuuli täytti koko huoneen, jossa nähtiin tuliset lieskat, jotka lankesivat näiden rukoilijoiden ylle ja tuliset kielet tuli heidän päällensä ja he alkoivat puhua uusilla kielillä kun täyttyivät Pyhällä Hengellä. Pehkosen mukaan siinä oli monenlaista ääntä ja huutoa, joka hämmästytti ympärillä olevia ihmisiä koko Jerusalemissa ja ihmiset tulivat katselemaan ja ihmettelemään kun he ylistivät Jumalaa. Pehkosen mukaan heitä alettiin pilkkaamaan kun katseltiin millä tavalla he käyttäytyivät ja olivat ulkopuolisten mukaan ikään kuin juovuksissa, kun he olivat niin haltioissaan ja hurmoksissaan ja innoissaan Jeesuksesta. Pehkonen sanoi, että jo ensimmäisenä helluntaina oli aikamoisia ilmiöitä ja puhumattakaan mitä nähdään myöhempien herätyksien yhteydessä.

Seppo Pehkonen sanoi kun ihminen reagoi siihen kun Jumala tulee, niin ulkoisesti saattaa tapahtua hyvinkin hämmästyttäviä asioita, joku kaatuu Pyhän Hengen voimasta, joku tärisee Pyhän Hengen voimassa ja saattaa pyöriä lattialla tai joku alkaa itkeä hillittömästi, toinen alkaa nauraa ihan hervottomasti ja tapahtuu monenlaisia ilmiöitä ja tärkeintä on se mitä tapahtuu ihmisen sisäisessä maailmassa. Pehkonen sanoi mukaan mahtuvan myös lieveilmiöitä, sillä aina siellä missä Jumalan toimii, niin sinne tulee myös niitä jotka omassa lihallisessa mielessään pyrkivät matkimaan näitä tai jopa saattaa olla jopa demonisia ilmenemiä, koska kun on vahva Pyhän Hengen läsnäolo, niin demoniset ilmentymät alkavat manifestoitumaan siellä. Pehkosen mukaan tärkeintä on se mitä se saa aikaan ihmisten elämässä.

Seppo Pehkonen sanoi Apostolien tekojen neljännen luvun kertovan kuinka he olivat siellä uudelleen rukoilemassa ja saivat täyttyä uudelleen Jumalan Hengellä, niin kerrotaan että koko se paikka alkoi tärisemään. Pehkonen sanoi Jumalan olevan kaikkeuden Luoja, joka on luonut koko maailmankaikkeuden, niin mikäs siinä, että Hän vähän pikkuisen tärisyttää ihmistä, kun Hän tulee Pyhän Hengen voimassaan. Pehkosen mukaan ulkoiset ilmiöt eivät ole sitä mitä me tavoittelemme, vaan sitä että Jumala tulee ihmisen sisimpään, ja hän saa sen Pyhän Hengen voiman, joka antaa hänelle rohkeuden lähteä toimimaan, julistamaan evankeliumia, parantamaan sairaita ja vapauttamaan vangittuja. Pehkosen mukaan se on se evankeliumin ihmeellinen sanoma, että meillä on Jumalan valtava rakkaus, joka on Pyhässä Hengessä ja sitten on Jumalan valtava voima joka murtaa kaikkea vihollisen kahleita.

Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki puhuu uskovan sydämelle ja sitä kautta antaa uskovalle varmuuden Jumalan lapseudesta. Kun tutkimme Apostolien tekojen toista lukua, niin näemme sieltä kuinka paikalla olleet juutalaiset ihmettelivät ja olivat hämmennyksissä kielilläpuhumisesta. Raamattu ei sano näiden juutalaisten ihmetelleen kun opetuslapset kaatuilivat, tärisivät, pyörivät lattialla, itkivät hillittömästi tai nauroivat hervottomasti, koska mitään tällaista ei tapahtunut kun Pyhä Henki täytti opetuslapset helluntaina. Kielilläpuhumisen takia he luulivat opetuslasten olevan humalassa, eikä minkään muun syyn takia, ei sen takia, että he olisivat hoiperrelleet kuin humalaiset tai kaatuilleet jne. Paikalle tulleet juutalaiset olivat hajaantuneina eri kansojen sekaan ja kun he kuulivat itse kukin kielilläpuhumista Jumalan suurista teoista, niin he eivät tienneet mitä ajatella ja sen takia muutamat heistä sanoivat heitä pilkaten he ovat täynnä makeata viiniä. Silloin kun ihminen ei ymmärrä Jumalan tekoja, niin hän pilkkaa niitä ihmisiä, joissa Jumala vaikuttaa. Tästä oli kyse.

Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan tahdon mukaista pyhää elämää, eikä vaikuta ihmisessä syntistä käyttäytymistä, vaan poistaa synnin juuret ja käytöksen. On siten selvää ettei Pyhä Henki vaikuta ihmisessä juoppouden kaltaista tilaa, koska juoppous ja humalakäytös on syntiä. Jo yksistään tämän totuuden perusteella on selvää etteivät opetuslapset olleet "hengestä juovuksissa" kuten äärikarismaattisissa piireissä väärin opetetaan.

Pyhä Henki uudistaa uskovan ihmisen mielen ja muuttaa hänet poistaen syntiä hänen elämästään vaikuttamalla Jumalan tahdon mukaista pyhää elämään hänen sisimmässään. Raamattu ei opeta, että kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, niin hänen ruumiinsa pakonomaisesti tärisee tai että hän pakonomaisesti itkisi ja nauraisi, niin kuin äärikarismaattisuus väärin opettaa. Siinä Pehkonen oli oikeassa, että se on tärkeintä mitä tapahtuu uskovan sisäisessä maailmassa. Sekin on totta, että lihallinen uskova pyrkii sielullisesti matkimaan Pyhän Hengen toimintaa ja kun se tapahtuu sielullisesti ja lihallisesti ja kun uskova mielessään vääristää Pyhän Hengen toimintaa, niin se saa aikaan kaikenlaisia epäraamatullisin ilmentymiä sielullisuuden tähden. Sekin on totta, että demoniset voimat pyrkivät manifestoitumaan ja matkimaan Pyhän Hengen toimintaa siellä missä on Jumalan Hengen toimintaa, mutta Pyhässä Hengessä ne tulevat tunnistetuiksi ja pois ajetuiksi. Äärikarismaattisissa piireissä ei puututa näihin epäraamatullisiin ilmiöihin, vaan niitä luullaan Pyhän Hengen teoiksi, vaikka ne ovat sielullisia sekä riivaajahenkien tekoja.

Kun luemme Apostolien tekojen lukua neljä, niin Raamattu sanoo sen paikan vapisseen (tärisseen) Jumalan voimasta, jossa he olivat koolla. Jumala ei tärisyttänyt ja vapisuttanut uskovien ulkonaista tai sisäistä maailmaa, vaan paikkaa missä he olivat kokoontuneet. Kaikkein tärkeintä on Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä ja evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Jumalan rakkaus pitää yhtä totuuden kanssa, joka tarkoittaa myös sitä, että todellinen Jumalan rakkaus paljastaa äärikarismaattisuuden harhaopetukset sekä valheenhengen manifestaatiot.

Toisen uskovan tuomitseminen

Rami Ojares kysyi miten voisimme luoda lisää yhteisymmärrystä uskovien välille ja miksi me uskovaiset tuomitsemme toisemme niin kovasanaisesti. Martti Ojares sanoi, että jos meillä uskovilla on Kristuksen Henki ja jos meillä kaikilla on, niin meillä on keskinäinen yhteys, eikä näin asialaita ole. Martti sanoi tämän olevan se ongelma, eikä se ole sama Henki ja Kristuksen Henki. Martti sanoi kun hän on kuunnellut Maunoa ja monia muitakin, niin he ottavat Raamatusta jakeita, mutta Raamatussa sanotaan myös että te eksytte koska ette tunne Kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Martti sanoi Jumalan voiman olevan Jumalan Pyhä Henki ja Pyhä Henki opettaa meille kaikki ja jos Pyhä Henki ei opeta, että mitä Raamatun paikkoja me tarvitsemme juuri tässä tilanteessa, niin mistä me tiedämme. Martti jatkoi sanoen, että silloin se meidän oma minä ohjaa valitsemaan niitä ja sillä sinä voit iskeä ihan mitä tahansa ja tämä on se ongelma, ja minä toivoisin, että Mauno saisi todella Pyhän Hengen kasteen, niin että se voisi ohjata hänen valintojaan.

Herran Jeesuksen Henki yhdistää huolimatta opillisista eroista, jos opilliset erot eivät johdata julistamaan väärää evankeliumia tai luulemaan saatanan tekoja Jumalan teoiksi. Ihminen voi olla pelastunut ja uskossa mutta uskoa yhtä aikaa Jumalan sanan totuutta Pyhässä Hengessä sekä uskoa valheisiin riivaajahenkien eksytyksen ja petoksen takia. Ongelma on siinä kun ja jos riivaajahenkien tekoja ja oppeja luullaan Jumalan teoiksi ja Jumalan sanan opetukseksi kuten äärikarismaattisissa piireissä paljolti tapahtuu. Jokainen meistä uskovista voi erehtyä luulemaan riivaajahenkien tekoja ja oppeja Jumalan teoiksi ja opeiksi ja iso ongelma on siinä jos ei halua tehdä siitä parannusta. Äärikarismaattisissa piireissä ollaan eksytetty uskomaan riivaajahenkien tekoja ja oppeja Jumalan teoiksi ja opeiksi sekä niistä pidetään tiukasti kiinni. Esimerkkinä on äärikarismaattisuudessa esiintyvä hautavoitelu ja kuolleitten kautta tuleva voitelu, jota siirretään eteenpäin.

Kristuksen Henki ei anna voitelua hautojen ja kuolleiden kautta, koska Raamattu kieltää yhteydet kuolleisiin. Sellainen ihminen, joka uskoo kuolleiden kautta tulleeseen voiteluun tai kannattaa niitä, jotka kantavat mukanaan kuolleiden kautta tullutta voitelua on eksynyt, eikä hän tunne Kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Martti Ojares uskoo Herzogin olevan Jumalasta, vaikka Herzog on sanonut, että hän sai voitelun koskemalla kuolleen ihmisen ruumista. Ihminen joka on eksynyt uskomaan tai tukemaan Herzogin kaltaisia julistajia ottaa Raamatusta sanan sieltä ja toisen täältä, mutta ei usko Raamatun kokonaisopetukseen, jonka kautta voimme selkeästi ymmärtää ettei Jumala jaa voiteluansa kuolleiden ihmisten ruumiiden kautta. Jumalan Pyhä Henki johdattaa kyllä kaikkeen totuuteen, mutta ei uskomaan hautavoiteluun ja kuolleiden kautta tulevaan voiteluun, mutta sen sijaan ihmisen oma minä valheen pettämän uskoo kuolleiden kautta tulevaan voiteluun.

Martti Ojares sanoi toivovansa Maunon saavan Pyhän Hengen kasteen, että se voisi ohjata hänen valintojaan. Tässäkin kohdassa Martti erehtyi pahan kerran, sillä toki Mauno on saanut Pyhän Hengen kasteen. Martin toteamus Maunosta oli törkeän ala-arvoinen, joka osoittaa pikemminkin sitä ettei Martti itse ymmärrä mitä Pyhän Hengen kaste tarkoittaa tai sitten se oli vihassa ja katkeruudessa annettu kommentti. Jos joku Raamatun sanan kautta koettelee ja tutkii toimemme ja opetuksemme ja osoittaa Jumalan sanalla meidän erehtyneen jossakin kohtaa, niin ensimmäiseksi meidän tulee tutkia ja koetella onko sanomisessa mitään perää ja onko minun mahdollisesti tehtävä parannus. Silloin kun tällaisessa tilanteessa sanotaan ja vihjaillaan ettei toinen ole edes saanut Pyhän Hengen kastetta, niin se on hyvin usein osoitus loukkaantumisesta ja kostonhimosta sekä toisen perätön mustamaalaaminen oman lihallisen suuttumuksen takia. Martti Ojareksen pitäisi tässäkin kohden tehdä julkinen parannus, koska hän antoi valheellisen todistuksen Mauno Mattilasta.

Martti Ojares tuomitsi Maunon, vaikka Mauno rukoili TV7:lle siunausta ja sanoi siellä olevan hyviä ohjelmia ja Mauno sanoi vain uskonsana-liikkeen, uusapostolisuuden, torontolaisuuden sekä äärikarismaattisuuden vaikutuksen alaisena olevien ohjelmien olevan huonoja. Martti Ojares antoi väärän todistuksen Mattilasta, joka kertoi totuuden koskien TV7:n ohjelmistoa. Jos ei kestä itseensä kohdistuvaa asiallista ja Raamattuun perustuvaa arviointia ja koettelemista, niin kaikkein viisainta olisi pysyä hiljaa, koska siten ei ainakaan tee syntiä veljeä ja Jumalaa kohtaan antamalla väärän todistuksen veljestä, jonka Jumala on kastanut Pyhällä Hengellä.

Sydämen rakkaus ja sydämen sokeus

Martti Ojares sanoi Korinttolaiskirjeen 13 luvun sanovan, että vaikka meillä olisi kaikki profetoimisen lahjat, kaikki tieto, mutta meillä ei olisi rakkautta, niin meillä ei olisi mitään. Martti jatkoi sanoen tässä Maunon videossa en löytänyt rakkautta. TV7:n ohjelman lopussa rukoiltiin, mutta tässä rukouksessa ei sanallakaan mainittu Maunoa, ei siunattu häntä eikä toivotettu hänelle hyvää, vaikka Mauno rukoili Jumalan siunausta TV7:lle ja Ojareksille. Rami Ojares luki ohjelman lopussa Raamatusta Galatalaiskirjeen viidennestä luvusta Hengen hedelmästä, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Koska Martti Ojares ei löytänyt Maunon videossa rakkautta, siitäkään huolimatta, että Mauno toi esille TV7:n hyviä ohjelmia ja rukoili TV7:n ja Ojareksien puolesta, niin näyttäisi siltä, että sydämen suuttumus, loukkaantuminen ja peräti jopa kostonhalu sokaisee sydämen näkemästä Jumalan rakkautta siellä missä sitä ihan oikeasti esiintyy. Jumalan rakkaus tuo esille hyviä asioita, niin kuin Maunokin toi esille videossaan, mutta Jumalan rakkaus tuo esille myös huonoja ja eksyttäviä asioita, joista pitää tehdä parannus, niin kuin Maunokin toi esille videossaan. Itsensä hillitseminen on Pyhän Hengen hedelmää, joka ei näkynyt TV7:n ohjelmassa, mutta sen sijaan harkitsemattomuus sekä tarkoitushakuinen Maunon syyttäminen ja mustamaalaaminen. TV7:n ohjelmassa ei ollut armollisuutta ja rakkautta Mauno Mattilaa kohtaan. TV7:n ohjelmassa ei edes käsitelty kunnolla Maunon esille nostamia asioita, vaan sen sijaan tehtiin pieni ja marginaalinen pintaraapaisu Maunon esille nostamista asioista ja ohjelma pyrki mustamaalaamaan Maunoa.

Loppusanat

Martti Ojares sai kaksitoista vuotta sitten julkisen "profetian" Rodney Howard Brownin kautta. Rodney Howard Brown on tullut tuinnetuksi "Pyhän Hengen baarimikkona", joka jakaa "Pyhän Hengen juovuttavaa voitelua", jonka seurauksena ihmiset kokevat juopumuksen kaltaisen tilan, jota väitetään Pyhän Hengen voiteluksi. Rodney Howard Brownin jakama voitelu, ei ole Pyhän Hengen voitelua, vaan riivaajahenkien vaikuttamaa valhevoimaa, koska Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta ihmisessä synnin kaltaista olotilaa, vaan pyhää ja Jumalan tahdon mukaista elämää.

Jumala on todellakin voinut puhua Martti Ojarekselle monellakin tavoin kristillisen TV kanavan perustamisesta. On syytä muistaa, että riivaajahenget pyrkivät eksyttämään ihmisen pois Jumalan tahdosta. Sen tähden voi hyvinkin olla niin, että TV7 on voinut olla alunperin Jumalan tahto, mutta sielunvihollinen pääsi eksyttämään ja hämäämään Rodney Howard Brownin ja muiden samankaltaisten kautta, niin että TV7 ei ole puhdas Jumalan kanava, vaan siellä vaikuttaa myös valheenhengen vallassa olevia julistajia ja ohjelmia.

Rodney Howard Brown on sanonut seuraavasti: Olisin mieluummin seurakunnassa, jossa paholainen ja liha manifestoituvat kuin seurakunnassa, jossa ei tapahdu mitään, koska ihmiset  ovat liian pelokkaita millekään manifestaatiolle ... Älä välitä siitä. Jos paholainen manifestoituu, niin älä välitä siitäkään. Iloitse, sillä ainakin silloin jotakin tapahtuu. (Rodney Howard Brown: The Coming Revival 1991 p.6)

Kukaan Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei voi sanoa edes vitsinä sitä mitä Rodney Howard Brown on sanonut, sillä kukaan Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei voi eikä saa iloita siitä jos riivaajahenget valheenvoimalla manifestoituvat seurakunnassa. Tällainen lausunto vahvistaa Rodney Howard Brownin "voitelun" alkuperän olevan riivaajahengiltä, ei Jumalasta.

Rodney Howard Brown sanoo olevansa "Pyhän Hengen baarimikko", joka on sanonut olevansa joka päivä juovuksissa uudesta viinistä ollessaan juomassa Joelin paikassa. Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta uskovassa humalan kaltaista tilaa, mutta sen sijaan saatanan henki, kundaliinivoima vaikuttaa sekä saa ihmisen käyttäytymään juopuneen tavoin sekä itkemään tai nauramaan pakonomaisesti, pyörimään lattialla ja päästelemään eläinääniä. Raamattu sanoo valheen muuttavan Jumalan kirkkauden eläinten kuvan kaltaisuuteen ja tästäkin tunnistamme eksytyksen hengen (Room 1:23).

Kiitämme siitä hyvästä mitä TV7.n kautta on tapahtunut. Toki ihmisiä on tullut uskoon TV7:n kautta ja siitä kiitos Herralle, mutta TV7:n vaikutuspiiriin jääminen on nuorelle uskovalle todella vaarallista. TV7:ltä tulee hyviäkin ohjelmia, mutta myös eksytyksen hengessä olevia ohjelmia ja varsinkin uskossaan nuoret ihmiset ovat alttiita TV7:n kautta eksymään eksytyksen kavaliin juoniin, koska heidän hengelliset aistinsa eivät ole vielä oppineet erottamaan totuutta ja eksytystä, joka esittelee itsensä Jumalan tekona. Siksi kehotan sinua rukoilemaan TV7:n väen puolesta, että he nöyrtyisivät parannukseen ja hylkäisivät eksytyksen hengen ja poistaisivat kaikki eksytystä tukevat ohjelmat ohjelmistostaan, niin että TV7 saisi olla puhdas kristillinen TV kanava, eikä Jumala siirtäisi lampunjalkaa pois paikaltaan.

Martti Ojares on varmasti ollut etsinnässään ja uskossaan vilpitön, mutta hän on eksynyt uskomaan Rodney Howard Brownin kaltaisia eksyttäjiä ja sen seurauksena Martti on eksynyt kannattamaan eksytyksiä, jonka tähden hän on sokeutunut näkemästä totuutta koskien sitä eksytystä jota hän kannattaa ja mihin hän uskoo. Rukoilen Jumalan armoa, että Martti nöyrtyisi tekemään parannusta hylkäämällä elämästään ja TV7:ltä eksyttäväiset opetukset ja ohjelmat, niin että TV7 sekä Martti saisi Jumalan siunauksena levittää puhdasta sanomaa TV7:n kautta. Samoin rukoilen Ramin ja Seppo Pehkosen puolesta, että hekin saisivat nöyrtyä parannukseen hyläten eksyttäväiset opetukset ja saisivat olla puhtaita Jumalan siunauksen lähettiläitä.

Me jokainen voimme eksyä ja erehtyä pois totuudesta jollakin tai joillakin alueilla myös minä. Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan, vaan tuoda se mitä koin sydämelläni ja asetan sen jokaisen tutkittavaksi ja koeteltavaksi, joka lukee kirjoitukseni. Jumala armahtakoon minua, Seppoa, Ramia, Marttia ja kaikkia Herran Jeesuksen opetuslapsia, että voisimme nöyrtyä panemaan pois kaiken sellaisen mikä on Jumalan tahtoa vastaan ja siunatkoon Herra meitä kaikella hyvällä Jumalan tahdon tuntemisessa sekä johdattakoon meitä kasvamaan Pyhässä Hengessä Jumalan rakkaudessa ja totuudessa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen sekä Pyhän Hengen pyhittävän työn kautta.

 

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset video n. 17 min:
youtube.com/XOEXSS6AaOE

 

Petri Paavola 30.9.2016

 

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
tv7.fi/vod/player/55075/
Mauno Mattilan video
asiakastieto.fi/yritykset

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker