Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta              

Vastaus Raamatun pilkkaajille


Monet ihmiset pilkkaavat ja parjaavat Raamattuun uskovia ihmisiä. Eräs yleinen tapa pilkata on sellainen missä sekoitetaan vanhan liiton käskyt Uuteen Liittoon.  Tässä kirjoituksessa tuon esille kuinka ivaajien ja pilkkaajien esittämät asiat ovat usein vääristeltyjä, otettu irti asiayhteydestä tai vanhan liiton järjestys on sekoitettu Uuteen Liittoon.

Pilkkaajien teesit

Pilkkaajat esittävät erilaisia asioita joiden kautta he ivaavat ja pilkkaavat Raamatun sanaa sekä Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tuon seuraavaksi esille muutamia pilkkaajien käyttämiä argumentteja, joihin vastaan Uuden Liiton opetuksen mukaisesti sekä korjaan muutaman väärinkäsityksen sekä suoranaiset vääristelyt. 2004 Laura Schlesinger sanoin radio-show ohjelmassaan, että hän uskoo ortodoksi juutalaisena homouden olevan anteeksiantamaton synti vedoten kolmannen Mooseksen kirjan kahdeksanteentoista lukuun ja jakeeseen kahdeksantoista (homous ei ole anteeksiantamaton synti!). Joku tai jotkut lähettivät Lauralle avoimen kirjeen kysymyksin varustettuina Internettiin. Tässä kirjoituksessa vastaan myös noihin kysymyksiin.

Alttarin polttouhri


Kun poltan alttarilla polttouhria, tiedän, että siitä syntyy Herralle mieluisa tuoksuva tuliuhri. (3.Moos.1:9). Ongelmana ovat naapurit. Heidän mielestään tuoksu ei ole mieluisa. Pitäisikö minun kirota heidät?
 

Vanhassa liitossa polttouhrin tarkoituksena oli muistuttaa siitä, että ihmisen tekemä synti tuottaa aina kärsimystä ja kipua. Polttouhrien ja muiden uhrien kautta vuodatettiin syntien anteeksiantamus vanhan liiton kansalle. Jumala sääti vanhan liiton kansalle järjestelmän, jossa synnin seurauksena oli viattoman uhrieläimen kuolema. Tämän tarkoituksena oli myös estää synnin tekemistä, sillä kynnys synnin tekemiseen nousee aina kun joku toinen joutuu kärsimään sen seuraukset. Kun suoritin armeijan 1980-luvulla niin silloin oli käytössä sellainen tapa, että jos yksi joukkueen sotamiehistä törttöili ja teki tahallisesti tyhmyyksiä, niin siitä kärsi koko joukkue. Tällä tavalla koitettiin estää tyhmyyksien tekeminen. Jumala toimi lähes samalla tavalla vanhan liiton uhrijärjestelmän kautta.

Synnin eli pahan tekeminen tulee aina koittaa estää ja kaikkein tehokkain tapa estää se on antaa viattoman kärsiä, siksi Uuden Liiton järjestyksessä Herra Jeesus kuoli ja kärsi ihmisten syntien tähden. Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta parannuksen tehneet ja Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset saavat syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Vanhan liiton polttouhrit eivät ole enää voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Polttouhreja ei saa enää uhrata Herralle. Kiroaminen on myös syntiä ja väärin. Pilkkaajien ivallinen polttouhri teesi on kumoutunut eikä sitä voi käyttää uskovia vastaan, koska se ei ole enää voimassa.

Orjuus


Haluaisin myydä tyttäreni orjaksi, mikä 2. Mooseksen kirjassa hyväksytään. (2.Moos.21:7). Nykypäivänä, mikä mielestäsi olisi sopiva hinta hänestä?

3. Mooseksen kirjassa (3.Moos.25:44) todellakin sanotaan, että voin omistaa orjia, sekä mies- että naispuoleisia, sillä ehdolla, että he ovat naapurikansojen edustajia. Eräs ystäväni on sitä mieltä, että tämä pätee meksikolaisiin, mutta ei kanadalaisiin. Voitko selventää? Miksi en saisi omistaa kanadalaisia?
 

Toisessa ja kolmannessa Mooseksen kirjassa puhutaan alkutekstin mukaan palvelijoista, ei orjista. Hepreankielen sanat ebed (miespuolinen) ja amah (naispuolinen) tarkoittavat palvelijaa. Vanhan liiton "orjat" olivat siis palvelijoita ja heitä tuli kohdella hyvin. Jos israelilaiset kohtelivat palvelijoitansa huonosti, niin he joutuivat päästämään palvelijansa vapaiksi (2 Moos 12 luku). Muun muassa monet englanninkieliset käännökset sekä myös Vanha Biblia käyttävät alkutekstin mukaista sanaa, eli palvelijaa. Kyse ei siis ollut orjuudesta. Uudessa Liitossa ei ole voimassa VT:n isäntä - palvelija käytäntöä.

3 Moos 25:44 kohdassa on kyse siitä, että pakanakansoista ostetut palvelijat siirtyivät perintöomaisuutena israelilaisten lapsille, mutta israelilaiset palvelijat eivät siirtyneet, vaan he palvelivat aina kuusi vuotta ja pääsivät sitten vapaiksi. Herra määräsi tämän käskyn siksi, koska Hän vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja Israelin kansa oli Herran palvelijoita.

Herra halusi tehdä tämän erotuksen siksi, koska pakanakansat palvelivat epäjumalia ja Israelin kansa elävää Kaikkivaltiasta Jumalaa. Tämän määräyksen tarkoituksena oli osoittaa, että epäjumalanpalvelijat eivät ole vapaita. Pakanakansojen epäjumalanpalvelijat eivät uskoneet Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vaan epäjumaliin, siksi heille piti laatia erilaiset säännöt ja määräykset.  Jumala otti huomioon pakanakansojen ihmiset eikä halunnut väkisin muuttaa heitä, vaan antoi heidän elää kuten he halusivat. Pakanakansoilla oli käytössä orjuus, josta muun muassa israelilaisten Egyptin orjuus kertoi. Pakanakansat eivät päästäneet orjiaan vapaiksi ja kohtelivat heitä huonosti. Israelilaiset eivät pitäneet pakanakansojen ihmisiä orjina, vaan ostivat heitä palvelijoiksi kohdellen heitä hyvin. Tästä tulee ilmi todella hyvin se millä tavalla pakanakansojen epäjumalanpalvelijat ja Israelin kansa kohtelivat muita kansoja.

2 Moos 12:
48 Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.
49 Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne."

4 Moos 15:
14 Ja jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on ainiaaksi asettunut teidän keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle, niin hän tehköön, niinkuin tekin teette.
15 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16 Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."

Jos muukalainen, eli pakanakansojen edustaja halusi liittyä Israelin kansaan, niin hän ympärileikkautti itsensä, sillä ympärileikkaus oli vanhan liiton jäsenyyden merkki. Kun pakana halusi liittyä Israelin seurakuntaan, niin hän sai samat oikeudet kun mitkä oli israelilaisilla. Tämä on voimakas esikuva siitä, että kun ihminen hylkää epäjumalanpalveluksen ja uskoo Raamatun Jumalaan, niin hänet vapautetaan saatanan ja synnin orjuudesta ja siirretään Jumalan valtakunnan kansalaiseksi ja Jumalan lasten vapauteen.

Raamatun sanan pilkkaajien teesit kumoutuivat myös orjuus-asiassa, sillä Israelin kansalla ei ollut orjia, vaan palvelijoita.

Kuolemanrangaistus


Minulla on naapuri, joka jatkuvasti työskentelee sapattina. 2. Mooseksen kirja (2Moos.35:2) selkeästi määrää, että hänet olisi surmattava. Onko minulla moraalinen velvollisuus tappaa hänet itse?
 

Elämme Uuden Liiton aikakautta, jossa ei ole voimassa kuolemanrangaistusta synnintekijälle siten, että seurakunnan tai jonkun muun tahon pitäisi toteuttaa kuolemanrangaistus. Jumala määräsi kuolemanrangaistuksen vanhan liiton aikana sen tähden koska Hän halusi estää synnin tekemisen sekä Hän asetti tiettyjen syntien tekemisille erittäin korkean kynnyksen, jonka tehtävän oli hillitä Israelin kansan halua tehdä syntiä.

Jumala asetti tiettyjen syntien tekemisestä kuolemanrangaistuksen vanhassa liitossa, koska niiden syntien kautta Israelin kansa olisi pahoin turmeltunut. Moni syyttää Jumalaa ja Raamattua vanhan liiton aikaisista kuolemanrangaistuksista, mutta silti hyväksyvät tietyissä tilanteissa toisen ihmisen surmaamisen esim. sodassa. Eli he myös itse kannattavat kuolemanrangaistusta kun hyväksyvät sodankäynnin ja sitä kautta "vihollisten" surmaamisen.

Uuden Liiton aikakautena ei ole lupaa toteuttaa kuolemanrangaistusta ei edes sodassa.

Simpukoiden syönti ja homoseksuaalisuus
 


Eräs ystäväni on sitä mieltä, että vaikka simpukoiden syöminen on iljetys (3.Moos.11:10), se on kuitenkin vähemmän iljettävää kuin homoseksuaalisuus. Olen eri mieltä. Voisitko selventää tämän asian?
 

Jumala antoi käskyn israelilaisille vanhan liiton aikana, että he saavat syödä niitä vedessä eläviä eläimiä, joilla on evät ja suomut, eli kaloja joilla on evät ja suomut. Jumala sanoi myös, että niitä vesieläimiä ei saa syödä, jolla ei ole eviä ja suomuja, eikä niiden lihaa saa syödä, sillä ne ovat saastaisia.

Tällä käskyllä Jumala halusi suojella kansaansa Israelia, että he eivät olisi syöneet vahingollisten ja myrkyllisten vesieläinten lihaa. Merissä ja järvissä simpukat keräävät itseensä ympäristössä olevia myrkkyjä ja siksi sen liha ei ole syömäkelpoista. Nykytiede on tutkinut, että simpukoiden syönti voi aiheuttaa seuraavanlaisia oireita: ripulia, pahoinvointia, oksennusoireita sekä joissakin tapauksissa simpukoiden syönti voi johtaa halvaantumiseen tai kuolemaan. Merissä ja järvissä simpukat keräävät itseensä ympäristössä olevia myrkkyjä.

Meressä kasviplanktonissa (levä) on myrkyllisiä biotoksiineja, jotka eivät ole simpukoille myrkyllisiä, mutta nämä biotoksiinit voivat aiheuttaa ihmisille hengenvaarallisia tauteja.

Tässäkin kohden Raamatun pilkkaajien iva ja pilkka on täysin perusteeton.

Homoseksuaalisuus on luonnotonta ja vääristynyttä seksuaalisuuden harjoittamista, siksi Jumala sanassaan tuomitsee sen synniksi. Linkki: Homous

Jumalan alttari


3. Mooseksen kirjan (3.Moos.21:20) mukaan pappi ei saa lähestyä Jumalan alttaria, jos hänellä on näössä vikaa. Olen nähnyt pappien käyttävän silmälaseja. Olen nähnyt pappien käyttävän silmälaseja. Tulisiko heille antaa mahdollisuus laserleikkaukseen vai surmataanko heidät heti?
 

Raamatun ivaajien ja pilkkaajien esittämä kysymys silmälasia käyttävistä ja heidän surmaamisesta on täysin ivallinen ja väärä kysymyksen asettelu, sillä 3 Moos 21 luku ei sano, että sairaat ja vammoista kärsivät pitäisi surmata, sillä heitä koski kielto olla uhraamatta Pyhäkön alttarilla.

3 Moos 21 luvussa on opetus, että sellainen ihminen jolla on joku vamma (silmävikainen, ihotautinen jne.) ei saanut mennä pyhäkön uhraamaan pyhäkön alttarille eikä hän saanut mennä esiripun luo. Tämän käskyn ajatuksena on se, että vanhan liiton uhrit ja niiden toimitus oli esikuvaa Uuden Liiton Herran Jeesuksen uhrikuolemasta. Koska Herra Jeesus oli ja on täydellinen, niin siksi esikuvassa ei saanut esiintyä sairautta tai minkäänlaista vammaa.

Heitä ei syrjitty millään tavalla, sillä sairailla ihmisillä ja niillä joilla oli jokin vamma oli kuitenkin samanlaiset oikeudet kuin muilla ihmisillä, poikkeuksen muodosti vain alttarilla uhraaminen sekä esiripun lähestymiskielto.

Elämme nyt Uuden Liiton aikakaudessa ja Herra Jeesus, joka oli vanhan liiton uhrien esikuva kuoli ihmisten syntien tähden ja koska tämä esikuva on täyttynyt, niin se tarkoittaa sitä, että kaikilla Uuden Liiton seurakunnan jäsenillä on samat oikeudet lähestyä Jumalaa.

Tässäkin kohden Raamatun pilkkaajien argumentti oli väärä ja epärehellinen.

Hiusten leikkuu ja parranajo


Useimmat miespuoleiset ystäväni antavat leikata hiuksensa ohimolta ja ajavat partansa, vaikka tämä on ehdottomasti kielletty 3. Mooseksen kirjassa (3.Moos.19:27). Kuinka heidän tulisi kuolla?
 

3 Moos 19:27 Älkää keritkö tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.

Alkuteksti puhuu pulisonkien tai poskiparran leikkaamisesta, ei koko parran. Vanhan testamentin aikana Jumala antoi joitakin käskyjä israelilaisille, joiden kautta heidän tuli erottautua pakanoiden tavoista. Muutamissa pakanuskonnoissa leikattiin poskiparta pois sekä hiukset leikattiin tietyllä tavalla heidän jumaliensa (epäjumala) kunniaksi. Jumala antoi israelilaisille käskyn etteivät he tee samalla tavalla kuin epäjumalanpalvelijat, jotka "pyhittivät" itsensä epäjumalille erilaisten hiusten leikkaamisten sekä parranajon rituaalien kautta. Kyse ei siis ole tavallisesta hiustenleikkaamisesta tai parranajosta.

Tämäkin Raamatun pilkkaajien argumentti on vääristelty ja epärehellinen. Kysymys kuinka heidän tulisi kuolla on myös ivallinen ja vääristelty, sillä Raamattu ei puhu tässä kohden mitään kuolemanrangaistuksesta, vaan kieltää Israelin kansaa osallistumasta epäjumalanpalvelijoiden hiusten- ja parranajo rituaaleihin.

Kuolleen sian koskettaminen


Olen oppinut 3. Mooseksen kirjasta (3.Moos.11:6-8) että kuolleen sian koskettaminen tekee minusta saastaisen. Voinko kuitenkin pelata amerikkalaista jalkapalloa, jos käytän käsineitä?
 

Sika kuului vanhan liiton aikaisiin epäpuhtaisiin ruokiin, jonka lihaa ei saanut syödä. Koska sika oli epäpuhdas, eli saastainen eläin, niin siksi kuolleeseen sikaan ei saanut koskea vanhan liiton aikana. Olemme nyt Uuden Liiton ajassa, joka tarkoittaa myös sitä että amerikkalaisen jalkapallon pelaajat voivat pelata jalkapalloa ilman käsineitä.

Tässäkin kohden Raamatun pilkkaajien teesi ja argumentti on täysin epätevä ja ivallinen.

Kahdenlaiset vaatekuidut ja siemenet


Sedälläni on maatila. Hän rikkoo 3. Mooseksen kirjan lakia (3.Moos.19:19) kylvämällä samaan peltoon kahta eri siementä. Hänen vaimonsa rikkoo käyttämällä vaatteita, joiden valmistuksessa on käytetty kahdenlaista kuitua (puuvilla-polyester -sekoitetta). Hän myös kiroilee paljon. Onko tarpeellistakutsua koko kaupungin väki kivittämään heitä? (3.Moos.24:10-16). Emmekö voisi polttaa heidät perhepiirissä niin kuin teemme ihmisille, jotka makaavat puolisonsa perheenjäsenten kanssa? (3.Moos.20:14)
 

Jumala halusi varmistaa, että Israelin kansan kylvö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, siksi Hän antoi selkeän määräyksen ja ohjeen israelilaisille. Kahden erilaisen siemenen kylväminen peltoon vanhan liiton aikana ei ollut viisasta, sillä jos jompaan kumpaan lajiin tuli tauti, niin se tuhosi molemmat lajit. Tässäkin kohden Raamatun pilkkaajien iva osuu pahasti ohi maalin.

Raamatun pilkaajien esittämä ajatus vaatteen valmistamisesta käyttäen vain yhtä lankaa osoittaa suurta tietämättömyyttä Raamatun opetusta kohtaan.

3 Moos 19: 19 ¶ Noudattakaa minun käskyjäni. Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua, älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä, älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi.

3 Moos 19:19 ¶ Minun säätyni pitää teidän pitämän. Ei sinun pidä antaman karjas sekoittaa heitänsä muiden eläinten laihin. Ja älä kylvä peltoas sekoitetulla siemenellä. Ja ei yksikään vaate pidä tuleman sinun ylles, joka villaisesta ja liinaisesta kudottu on. (Biblia 1776)

Le 19:19 ¶ Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee. (King James version 1769)

5 Moos 22:
9 Älä kylvä viinitarhaasi kahdenlaista siementä, muutoin kaikki, mitä siinä on, sekä siemen, jonka kylvit, että viinitarhan sato, on oleva pyhäkölle pyhitetty.
10 Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.
11 Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin.

Raamatussa vanhassa testamentissa Mooseksen kirjassa on opetus, että ei saisi kutoa vaatetta, joka on kudottu pellavasta ja villasta. 5 Moos 22:11 jae tuo esille sen, että ei saisi tehdä vaatetta, joka on kudottu pellavasta ja villasta. Alkutekstin mukaan myös 3 Moos 19:19 opettaa, että älä kudo vaatetta, joka on tehty pellavasta ja villasta.

Pellava ja villa ovat erilaisia materiaaleja. Pellava ei jousta ollenkaan, mutta villa joustaa. Jos tehdään vaate, joka on tehty pellavasta ja villasta, niin siitä tulee ongelmia. Pellava ja villa ovat täysin erilaisia materiaaleja ja niiden yhdistäminen vaatteeksi toisi mukanaan monia ongelmia.

Pellava ja villa pestään koneellisesti eri lämpötiloissa. Villaa ei saa pestä korkeassa lämpötilassa, eikä sitä saa hangata, koska se huopuu helposti. Pellava kestää korkean lämpötilan ja pellavan voi pestä jopa kiehuvassa vedessä.

Raamatun aikaisissa olosuhteissa pellavasta ja villasta valmistetun vaatteen peseminen olisi ollut erittäin hankalaa, koska villaa ei saa hangata, koska hangatessa se huopuu.

Mooseksen kirjassa oleva käsky opettaa, että pellavaa ja villaa ei saisi käyttää vaatteen valmistamiseen. Raamattu ei siis kiellä, että kaikenlaisia erilaisia kuituja ei saa käyttää vaatteen valmistamiseen. Raamatun pilkkaajien iva perustuu tietämättömyyteen.

Raamatun pilkkaajien ivallinen ajatus Mooseksen kirjan vaate opetuksesta osoittaa suurta tietämättömyyttä sekä ivallista asennetta Raamatun sanaa kohtaan. Hyvin usein ihmiset pilkkaavat sekä vääristävät Jumalan sanan opetuksen, koska he eivät ymmärrä mitä Jumalan sana opettaa ja siksi he ivallisesti vääristelevät Jumalan sanan opetuksia.

Kiroilevaa ihmistä ei saa kivittää eikä polttaa, tässäkin kohden Raamatun pilkkaajien iva on vääristeltyä. Vanhan liiton aikakautena tietyistä seksuaalisynneistä seurasi kuolemanrangaistus. Jumalaton ihminen ei tunne Raamatun Jumalaa eikä kykene ymmärtämään seksuaalisynteihin liittyviä pimeyden voimien vaikutusta. Seksisynnit kuten homoseksuaalisuus, eläimeen sekaantuminen, sukurutsaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö jne. ovat syntejä, joissa sielunvihollisen demonihenget vaikuttavat voimakkaasti saastuttaen ihmisen sydämen. Siksi Jumala määräsi vanhan liiton aikakauteen tietyistä seksisynneistä kuolemanrangaistuksen, että Israelin kansa pysyisi puhtaan eikä saastuisi sydämeltänsä.

Vanha liitto ei ole enää voimassa

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Herra Jumala puhui profeetta Jeremian kautta vanhan liiton Israelin kansan seurakunnalle, että Herra tulee tekemään kokonaan Uuden Liiton Israelin kansan kanssa. Herra sanoi Uuden Liiton olevan erilainen liitto kuin vanha liitto.

Jotkut opettavat, että Jer 31:31 oleva uusi sana ei tarkoita uutta, vaan uudistettua. Jer 31:31 on sana chadash, joka on tässä jakeessa adjektiivina, jolloin se tarkoittaa uusi, ei uudistettu. Verbinä chadash tarkoittaa uudistettu ja uudistaa. Jeremia 31 tekstiyhteys paljastaa myös sen että kysymyksessä on kokonaan Uusi Liitto, ei samanlainen kuin niiden kanssa, jotka Herra kutsui ulos Egyptistä.

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Hebrelaiskirjeen kahdeksas luku kertoo myös sen kuinka Herra tekee kokonaan Uuden ja erilaisen Liiton.

Hebr 8:13 jae menee tarkasti alkutekstin mukaan näin: Sillä sanoessaan uuden Hän teki ensimmäisen vanhaksi. Se mikä kuihtui ja tuli vanhaksi on valmis katomaan pois.

Uusi Liitto poisti ja kumosi vanhan liiton.

Jes 42:6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

Jes 55:5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.

Apt 26:23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamattu opettaa Uuden Liiton koskevan niitä juutalaisia ja pakanoita, jotka tekevät parannuksen ja uskovat evankeliumiin, eli Herraan Jeesukseen.

Lain muutos ja Kymmenen Käskyä

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, joka on Kymmenen Käskyä. Herran Jeesuksen kautta kuitenkin kumottiin vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestys. Kymmenen Käskyä ja vanha liitto ei siis ole sama asia, vaikka Kymmenen Käskyä kuuluivatkin vanhaan liittoon.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä ison osan vanhan liiton käskyjä. Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa. Vanhasta liitosta on kuitenkin voimassa ne opetukset ja käskyt, jotka pitävät yhtä Uuden Liiton opetuksien kanssa ja joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa.

Uuden Liiton aikakautena ei ole voimassa vanhan liiton aikainen jumalanpalvelusjärjestys ja siksi iso osa VT:n käskyistä ei ole enää voimassa. Raamattua ivaajien ja pilkkaajien esiin nostamat ajatukset VT:n käskyjen pohjalta ovat yhtä typeriä kuin se, että joku vaatisi jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistuksen käyttöönottamista. Jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset poistettiin käytöstä vuonna 1894, kun Suomessa astui voimaan uusi rikoslaki.

VT:n käskyt asetettiin noudatettaviksi tietyssä historian vaiheessa, mutta Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta on annettu Uusi Liitto ja uusi jumalanpalvelusjärjestys. Vanhaan ei saa enää palata, koska se ei ole enää voimassa. Samoin myös vuonna 1894 Suomesta poistettiin jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset, jotka eivät enää ole voimassa, siksi ketään ei saa enää vaatia rangaistavaksi jalkapuulla tai häpeäpaalulla. Yhtä typerää on tuoda esille noudatettavaksi sellaisia VT:n aikaisia käskyjä, jotka eivät enää ole voimassa.

Loppusanat

2 Piet 3:
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Viimeisinä päivinä, eli lopunaikana ihmiset ovat pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka haluavat vaeltaa omien himojensa mukaan. Viimeisten päivien pilkkaajat ilkkuvat sillä, että Jeesus ei tule, vaikka kaikki Raamatun profetiat toteutuvat heidän silmiensä edessä ja myös Herra Jeesus tulee varmasti toisen kerran takaisin, niin kuin Raamattukin selkeästi asian ilmoittaa. Raamattu sanoo, että tämän maailman ruhtinas (saatana) on sokaissut uskottomien silmät, niin ettei heille loista Kristuksen kirkkaus. Ylpeys saa uskottoman pilkkaamaan Jeesuksen opetuslapsia.

Raamatun totuuden sanan taustaa vasten lopunaikana tulee pilkkaajia ilkkuen sanomalla ettei Jeesus tule. On todella merkittävää, että Jumalan sanan profetia pilkkapuheista Raamattua ja nimenomaan Jeesusta vastaan profetoitiin jo 2000 vuotta sitten. Jumala tiesi sen, että lopunajan ihmiset pilkkaavat Jeesusta sanoen missä viipyy Hänen tulemuksensa, Jeesus ei tule takaisin. Jokainen pilkkaaja, joka tuo esille ettei Jeesus tule vahvistaa Jumalan sanan profetian todeksi.

Raamatun sana (Jumalan sana) luokittelee Jeesuksen tulemuksen kieltämisen pilkaksi. Kannattaa huomioida tekstin ikä, joka on n. 2000 vuotta sitten kirjoitettu. Jumala näki edeltä kaiken sen pilkan mitä nykyään tapahtuu Jeesuksen ja Hänen tulemuksensa ympärillä. Jokainen pilkka Jeesuksen tulemuksesta vahvistaa 2 Piet 3:3-5 jakeet, eli todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana, ihmiskunnan viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia pilkkapuheinensa, jotka vaeltavat omien synnin himojensa mukaan. Pilkkaajat sanovat: Missä on Jeesuksen tulemus? - Jeesus ei tule takaisin jne. Raamattu antaa vihjeen miksi he pilkkaavat: He eivät ole tietävinään Jumalan luomistyöstä, eli he eivät halua uskoa Jumalan luomistyöhön. Miksi he eivät usko luomiseen? 1800-luvulla syntyi opetus ja ajatus evoluutiosta (valheopetus), jonka seurauksena moni omaksui tieteellisen maailmankuvan, jonka kautta monet ovat luulleet maailman ja universumin syntymisen olemassaolon tulleen ratkaistuksi. Tätä ennen jumalaton ihmiskunta uskoi luomiseen, joskin luomisesta oli monenlaisia virheellisiä käsityksiä, sillä ainoastaan Raamatussa on oikea opetus Jumalan luomistöistä.

Lopunajan ajoitus osuu siis aikaan, jossa jumalattomat ihmiset ovat hylänneet luomisuskon ja vaihtaneet sen toiseen uskoon, jonka he sanovat olevan tieteellinen evoluution mukainen "totuus" elämän ja universumin olemassaolosta. Ihmisestä on tullut valhetiedon takia ylpeä ja pilkkaaja. Ylpeys sydämessään lopunajan ihmiset pilkkaavat Raamattua ja Herran Jeesuksen opetuslapsia. Joka kerta kun pilkkaaja sanoo missä viipyy Jeesuksen tulemus tai Jeesus ei tule takaisin, niin pilkkaaja toteuttaa Jumalan profetiallisen sanan totuutta. Eikö olekin ihmeellistä, että pilkkaaja itse ylpeydessään todistaa Jumalan sanan olevan totta, sen sanan johon hän ei itse usko. Armonaikaa on vielä jäljellä ja katuva saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus tulee pian takaisin, oletko valmis?

Raamatun pilkkaajien tietämättömyys, vääristeleminen sekä pilkka kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä. Vielä tänä päivänä on armonaikaa ja mahdollisuus tunnustaa ja katua syntejään sekä uskoa Herraan Jeesukseen, että saisi syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.

 

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

kotipetripaavola.com/UusiLiitto.html
kotipetripaavola.com/sivistyksenkasikirja.html

riemurasia.net
sciencedaily.com

copewithcytokines.de
europarl.europa.eu


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker