Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


 

Wiccalaisuus

 

Eräs uskovainen veli sanoi minulle kerran, että wiccalaisuudesta olisi uskovien syytä kirjoittaa, sillä se leviää ja turmelee monien ihmisten sydämiä ja mieliä. Tämän veljen sanat jäivät soimaan sydämeeni. Monella eri tavalla Jumala on puhunut sydämelleni wiccalaisuudesta alkaen tämän veljen sanoista. Niinpä olen kokenut Jumalan tahdoksi kirjoittaa wiccalaisuudesta ja tuoda esiin sen mitä se opettaa ja edustaa. Wiccalaisuus sisältää paljon kaikenlaista, mutta koitan tässä tuoda esiin sen minkä koen tärkeäksi ja Jumalan tahdoksi. Tuon esille myös jotakin ns. Christo Wiccalaisuudesta, jossa yhdistetään kristinuskon ja wiccalaisuuden uskomukset. Tämä kirjoitus paljastaa myös sen kuinka ns. nimikristillisyys (kirkkolaitosinstituutio uskonnollisuus), wicca uskonto sekä väärän karismaattisuuden vallassa olevat "uskovat" omaavat paljossa yhtäläisen perustan ja tavan uskoa ja harjoittaa uskoa.

Jumala Luojana

Raamatun opetus

 Wicca


Jumala Luojana


Jumala/Jumalatar (äiti) luojana

Isä Jumala

Raamattu opettaa Jumalan Isänä, miksi näin? Hepreankielisessä Raamatussa Jumala kuvataan Kaikkivaltiaana (El Shaddai). Hepreankielen sana shad tarkoittaa rintaa (naisen). Tästä jotkut ryhmittymät ja ihmiset ovat vetäneet sellaisen johtopäätöksen, että Jumala on äiti (Jumalatar) ja edustaa naisjumalatarta. Itse asiassa Shaddai sana tulee hepreankielen sanasta shadad, jonka kuvaannollinen merkitys on voimakas. Shaddai sana tulee sanasta shadad, ei sanasta shad. Täten äiti Jumala käsite yhdistettynä Raamatun Jumalaan, jolla on naisen rinnat on valheellinen väite. Raamatun mukaan Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvaksensa. Raamattu ei kuitenkaan opeta Jumalaa miehenä tai naisena, vaan Jumalana, Luojana ja Isänä. Jumala ei ole ihminen kuten mies ja nainen, vaan Henki. Raamattu opettaa, että Aabrahamin kupeista, eli hänen siemenestään on tuleva suuri kansa ja siunaus. Aabrahamin kupeiden siemen siirtyi Saaran kohtuun, josta sitten syntyi Iisak, jonka jälkeen monien sukupolvien päästä Aabrahamin jälkeläisistä syntyi suuri siunaus: Herra Jeesus Kristus. Ehkäpä tässä on syy miksi Jumala haluaa itseään kutsuttavan Isäksi, sillä isän kupeista siemen siirtyy äidin kohtuun, eli elämän alku ja syntyminen lähtee miehestä (isästä), josta se siirtyy naisen kohtuun.  Jumala on siis halunnut kutsua itseään Isäksi ja siksi on synti ja vääryys kutsua Häntä jumalattareksi.

Jumalalla ei ole mitään hampaankolossa naisia vastaan eikä miehet ole Hänen erikoissuosikkejaan, vaikka Hän itseään kutsuu Isäksi. Kysymys ei siis ole naisten syrjinnästä Jumalan puolelta, vaan Jumalan valinta symbolisoimaan (Isänä) elämän alkuunpanoa ja sen laittajaa, isää ja isän siementä. Jumala (Isä) on itse kaiken elämän alkuunpanija, siksi Hän valitsi sanan Isä osoittamaan Hänen asemaansa elämän alkuunpanijana. Eikä kysymys ole miesten halusta alistaa naisia ja toteuttaa patriakaalista valtaa, vaan Jumalan omasta valinnasta ja tahdosta.

Jumalatar usko ja pyhä naiseus

Jumalatar uskonnot ja kultit painottavat tasa-arvoa miehen ja naisen välille, maanläheisyyttä (vihreät arvot) sekä väkivallattomuutta. Muinaisissa jumalattaren palvonta uskonnoissa oli seksiorgioita sekä  seksuaalisen rakkauden korostamista ja nimen omaan naiskauneuden ihannointia seksuaalisesti. Jumalatar uskontoihin kuului "pyhän naiseuden" korostaminen, jossa mies ja nainen yhdistyvät yhdeksi sukupuoliyhteydessä ja näin pääsevät osalliseksi jumaluudesta. Seksi ja seksuaalisuus ja naisen palvonta "seksuaaliobjektina" oli tyypillistä muinaisille jumalatar uskonnoille. Wiccalaisuus on matriarkaalinen "uskonto", johon kuului rituaaleja, jotka suoritettiin alastomina. Nykyään wicca noitien rituaalit suoritetaan joko vaatteet päällä tai myös alastomina. Kaikki ryhmät eivät siis tee rituaaleja alastomina, mutta jotkut tekevät. Wiccojen suhtautuminen seksiin on vapaamielisempää kuin ns. tavallisten ihmisten. tietyt ryhmät (eivät kaikki) harjoittavat myös ryhmäseksiä. Wiccat hyväksyvät hetero-, homo-, lesbo,- ja bi-seksuaalisuuden. Wiccat uskovat jumalattaren edustavan feminiinistä puolta, joka on äiti, rakastaja ja maa ja kuu. Jumala edustaa maskuliinista puolta, joka on isä, metsästäjä ja aurinko ja tähdet. Wiccojen mukaan tämä "energia", "voima" on ihmisen sisällä. Wiccoilla on myös käytössä seksin taikaloitsu sukupuoliseen kanssakäymiseen, joko aktin tasolla tai symbolisesti. Rituaalissa loitsuilla pyritään helpottamaan tai tehostamaan maagista rituaalia, jotta päästään toivottuun päämäärään.

Wiccalaisuus edustaa muinaisia jumalatar uskontoja, joissa korostui seksuaalisuus ja naisten seksuaalinen palvonta. Wiccalaisuus johdattaa ihmisen synnilliseen seksiin, jossa ei ole väliä onko se ryhmäseksiä, vai bi-seksiä, heteroseksiä, homoseksiä tai lesboseksiä. Riivaajahenget vaikuttavat wicca "uskonnossa" ja jumalatar uskonnoissa, joiden kautta demonit orjuuttavat ihmisiä seksin (pornon) himoilla. Jumala loi seksin kauniiksi ja puhtaaksi asiaksi miehen ja naisen välillä avioliitossa, riivaajahenget ovat rikkoneet Jumalan asettaman seksin harjoittamisen. Wiccalaisuuden kautta henkivallat tekevät ihmisestä seksihimon orjia.

Muinaiset uskonnot uudelleen kierrätettyinä uusissa kansissa johdattavat lopun ajan ihmiset vääränlaiseen suvaitsevaisuuteen, jossa jokainen saa vapaasti harjoittaa seksimieltymyksiään. Suvaitsevaisuuden nimissä ihmiset ajetaan seksiriippuvaisiksi seksin orjiksi. Terveet ja Raamatulliset ajatukset kauniista ja terveestä seksistä saavat ihmisten tuomion. Lopun ajan ihmiskunta pitää Raamatun opettamaa seksuaalisuuden harjoittamista vanhanaikaisena ja siksi he haluavat päivittää oman sydämensä lopun ajan haureuden ja riettauden hengellä.

Babylonin jumalatar

 

Raamatun mukaan Sinearin maassa rakennettiin Baabelin tornia, silloin kun vielä kaikessa maassa oli yksi kieli. Baabelin uskonnossa palvottiin äitijumalatar Semiramusta, joka oli myös Babyloniassa taivaan kuningatar. Baabelin taivaan kuningatar (naisjumalatar) uskonto on Raamatun mukaan maailman ensimmäinen uskonto. Baabelin uskonnon kehittäjä on saatana demoneineen. Jumala asetti Jumalan palvelemisen ja palvonnan Isä Jumalaan kohdistuvaksi. Saatana ja synti vääristi tämän Jumalan asetuksen ja muutti sen äidin (naisjumalattaren) palvonnaksi. Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä sanassaan, myös Jeesus puhui Jumalasta Isänä. Saatana käänsi asiat päälaelleen Babyloniassa (tietysti ensimmäiseksi saatana eksytti paratiisissa langettaen ihmisen syntiin), jossa hän eksytti ihmiskunnan palvomaan äitijumalatarta Isä Jumalan sijasta. Tämä on saatanan taktiikka ja metodi, eli kääntää asiat päälaelleen ja tehdä valheesta "totta" ja totuudesta valheen. Raamatun mukaan Ihmiskunnan viimeinen eksytys tulee olemaan myös äitikuningatar uskonnon nouseminen maailmanlaajuisesti eksyttämään ihmiskuntaa:

Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

 

Portto kuvaa Raamatussa myös väärää Jumalan palvelemista, jota se kuvaa myös Ilm 17:5. Raamattu antaa tarkan kuvauksen siitä, että lopun ajan ihmiset uskovat äitiin (naisjumalattariin), jonka alkujuuri on muinaisessa Babyloniassa. Wiccalaisuus samoin kuin Chrost wiccalaisuus uskoo jumalattariin, eli ne paljastuvat jo siinä riivaajahenkien eksytykseksi. Jumala on sanassaan tuominnut taivaan kuningatar kultin (naisjumalatar kultin):

 

Jer 7:

11 Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini? Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra.
12 Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka oli Siilossa, jossa minä ensin annoin nimeni asua, ja katsokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden!
13 Ja koska te nyt olette kaikkia näitä tekoja tehneet, sanoo Herra, ettekä ole kuulleet, vaikka minä varhaisesta alkaen olen teille puhunut, koska ette vastanneet, vaikka minä teille huusin,
14 niin minä teen tälle huoneelle, joka on otettu minun nimiini, johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle,
15 ja heitän teidät pois kasvojeni edestä, niinkuin olen heittänyt pois kaikki teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset.
16 ¶ Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule.
17 Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla?
18 Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi.
19 Minulleko he tuottavat mielikarvautta, sanoo Herra, eivätkö pikemmin itselleen, omaksi häpeäksensä?
20 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan ylitse, ihmisten, eläinten, kedon puitten ja maan hedelmän ylitse, ja se palaa sammumatta."

 

Kirkkoinstituutio ja taivaan jumalatar oppi


Katolinen kirkko opettaa Marian olevan taivaan kuningatar, joka rukouksillaan pelastaa ihmisen ja toimii välittäjättärenä ihmisen ja Jumalan välillä. Luterilainen kirkko on myös lähentynyt Maria teologiassaan  katolista kirkkoa. Lopun ajan luopumus ja eksymys riivaajaa henkien avulla johdattaa kaikki kirkkoinstituution ja eri kirkkokuntien jäsenet uskomaan Marian olevan taivaan kuningatar. Katolisen kirkon taivaan kuningatar oppi on sama oppi mikä vaikutti Babyloniassa, jossa uskottiin naisjumalattareen. Myös kaikki uskonnot lopun aikana tulevat uskomaan ja tunnustamaan uskonsa jumalattariin. Hindulaiset uskovat jumalattariin, buddhalaiset uskovat jumalattariin. Islaminuskon alkuaikoina Muhammad uskoi kolmeen jumalattareen (
Allat, al-Uzza ja Manat), sillä muinaiset arabit palvoivat myös jumalattaria. Lopun aikana myös islaminusko palaa juurillensa ja hyväksyy jumalattaret. Uskontojen ekumenian yksi päämääristä on saada kaikki uskonnot äitijumalattaren helmaan ja siinä se tulee Raamatun profeetallisen ilmoituksen mukaan onnistumaan vähäksi aikaa viimeisinä päivinä. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilla ei tulisi olla mitään uskon yhteyttä ekumeenisen epäjumalanpalveluksen kanssa. Wiccalaisuus uskoo myös jumalattariin. Wiccalaisuus edustaa siis epäjumalan palvelusta sekä uskomuksia, jotka ovat syntiä Jumalaa vastaan. Jumalatar usko on Babyloniassa alkanut eksytys ja kapina Jumalaa vastaan. Ihmiskunta palaa viimeisinä päivinä ihmiskunnan alkuajan eksymykseen. eli jumalatar uskoon ja uskomuksiin. Lopun aikana siis kaikki uskottomat ja eksytetyt tunnustavat ja uskovat jumalattariin. Jumala käskee Ilm 19 luvussa kansaansa pois Baabelista (kirkkolaitos ja muut kirkkokunnat), etteivät he tulisi osallisiksi sen synneistä. Sinä joka olet Jumalan oma Jeesuksen Kristuksen verellä pesty ja olet sisällä Baabelissa, tule ulos sieltä!

 

Ilm 19:
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.

 

Rakkaudesta sinuun Jumala kutsuu sinua ulos, ettet joudu osalliseksi niihin synteihin, jota Baabel edustaa. Viimeisinä päivinä ja laittomuuden vallitessa maan päällä kirkot ja kirkkokunnat joutuvat hyväksymään ja tunnustamaan antikristuksen jumalatar uskonnon. Siksi uskovat eivät saa kuulua tällaisiin järjestelmiin, vaan Jumalan seurakuntaan, joka elää ja kasvaa Kristuksessa totuutta noudattaen rakkauden kautta.

 

 

 

Christo wicca

 

Christo wicca edustaa sellaista suuntausta kuin kristillinen noituus. Christo wicca suuntaus sanoo edustavansa wiccalaisuutta ja kristinuskoa, jossa kumpikin yhdistyy yhdeksi. Nykyään laittomuus menee kovaa vauhtia eteenpäin ja se pukee itselleen kaikessa kristilliset vaatteet. Ensin tuli kristillinen heavy-musiikki, sitten on tullut kristilliset homot ja nyt tulee kristillinen noituus. Valhe ja pahuus koittaa pukea päällensä kristillisen asun ja sitä kautta saa monet uskovatkin eksymään ja luulemaan, että uskova voi olla homo tai uskovat voivat elää noituudessa. Kristillinen heavy-musiikki, kristillinen homous sekä kristillinen noituus ovat eksytyksiä ja syntejä. Kukaan Jeesuksen opetuslapsi ei voi soittaa saatanallista heavy-musiikkia, olla homo tai harrastaa noituutta (magiaa). Valitettavasti jotkut eksyvät luulemaan että edellä luetellut asiat voivat olla totta. Valhe pukeutuu rakkauden kaapuun, mutta välttelee totuutta. Esimerkiksi homoudesta on tehty luonnollinen asia, jossa on kysymys kahden ihmisen välisestä rakkaudesta, johon muilla ei ole lupa puuttua. Ketään ei voi estää homouden harjoittamisesta, mutta Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee uskaltaa sanoa homous synniksi, koska näin siitä sanoo myös Raamattu.

 

Tämän väärän suvaitsevaisen rakkauden vaikutus ulottuu kaikkialle lopun ajan (paitsi Jeesuksen Kristuksen opetuslasten sydämiin) ihmisiin, ryhmiin, yhteisöihin ja uskontoihin. Tämä vaikutus näky myös Suomen luterilaisessa kirkossa, jossa sen monet piispat ja papit hyväksyvät homouden, joka on kuitenkin syntiä Jumalan sanan mukaan. Ei varmaankaan ole väärin "profetoitu", että kirkko vielä tulee hyväksymään "kristillisen" noituuden.

 

Luojan ilmoitusta

 

Raamatun opetus

Wicca


Jeesus Kristus Jumalan Poika syntien sovittaja ja Pelastaja, Vapahtaja ja Messias haluaa pelastaa ihmisen


Neitsyt/Luonto ovat luojan ilmoitusta universaalisesta energiasta sekä elämän aineellisesta muodosta

 

Christo wicca sanoo luonnon, ihmisten ja Kristuksen olevan Jumalan ilmoitusta. Wiccalaisuus puhuu universaalisesta energiasta, joka on luojan ilmoitusta elämästä.  Wiccalaisuus keskittyy universaaliseen energiaan, jossa jumaluuteen kuuluu naisellinen ja miehinen puoli, jotka toisiinsa nähden tasa-arvoiset ja tasapainoiset. Wiccat etsivät itsestään naisellisia ja miehisiä puolia ja kunnioittavat niitä. Riivaajahenget eksyttävät wiccalaisia palvomaan ihmistä jumalallisena olentona, joka pursuaa jumalallista universumin energiaa. On hyvää ja oikeata kunnioittaa miehiä ja naisia lähimmäisinään, mutta jos tästä puuttuu ainoan ja oikean Jumalan kunnioittaminen, niin silloin lähimmäisen kunnioitus vääristyy ja ihmisestä ja ihmisen "energiasta" tulee tavoiteltavia asioita "palvonnan" kohteita. Tähän demonihenget johdattavat wiccalaisia, eli olemaan yhteydessä universalismin energian (demonivoimien) kautta demoneihin, jotka suuntaavat ihmisen tavoittelemaan ihmisenergiaa, voimaa, viisautta ja älyä, jonka taustavaikuttajana toimii pimeyden henkivallat. Tämän tähden wiccalaisuudessa ei ole välittäjää joka kertoisi wiccalle ketä tai mitä palvoa. Kun ihminen on vihkiytynyt wiccaksi, niin he kykenevät toimimaan ettei kukaan muu kuin hän itse valvo omia toimiaan. Demonit pyrkivät juuri siihen, että saavat ihmisen tilaan, jossa hän on riippumaton todellisista ja oikeista auktoriteeteista. Näin ihminen ajautuu tässä eksytyksessä demonien auktoriteetin alaisuuteen, jotka huijaavat ihmistä tällä itsekkäällä ja syntisellä ajatuksella, jossa hän itse päättää sitä miten hän uskoo ja miten hän elää. Demonit huijaavat ihmisen tilaan, jossa hän luulee olevansa yksin vastuussa elämästään, eikä ymmärrä sitä, että hän on riivaajahenkien täydellisessä kontrollissa. Demonien tarkoitus on tuhota ihminen siten että hänet aivopestään elämään täydellisesti päinvastoin kun Jumala on tarkoittanut hänen elävän.

 

Raamattu opettaa Jeesuksen Kristuksen olevan Jumalan Poika, syntien sovittaja, Pelastaja, Vapahtaja ja Messias, joka haluaa pelastaa synnin ja saatanan vallassa olevan ihmisen. Raamattu keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja samoin uudestisyntynyt uskova keskittyy Jeesukseen Kristukseen. Raamattu opettaa myös kunnioittamaan lähimmäisiään, niin naisia kuin miehiä. Raamattu ei kuitenkaan opeta luottamaan ihmisen omaan lihaan, viisauteen ja voimaan, vaan Jumalan voimaan Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen voiman kautta. Jumalan Pyhä Henki johdattaa uskovaa etsimään Jumalan tahtoa, viisautta, rakkautta, totuutta ja voimaa Pyhässä Hengessä. Jumala johdattaa uskovan ihmisen olemaan kuuliainen Hänelle, eli Jumalalle, jolla on täydellinen auktoriteettiasema uskovan elämässä. Koska vain tällä tavalla Jumala voi johdattaa uskovan elämään ja kasvamaan rakkauden totuudessa Kristuksessa. Todellinen Jumala toimii ja vaikuttaa siis täysin päinvastoin kuin eksyttävät riivaajahenget.

 

 

Jumalan nimi

 

Raamatun opetus

Wicca


Jumala

El Shaddai
Jhvh
Elohim
Isä
Jeesus Kristus

Messias

Jeesus Kristus
Jumalan Poika
Immanuel


Jumalatar

Brigid
Diana
Gaia
Ishtar
Isis
Kali

Shiva

Sophia jne.

Jumala

Cernunnos
Horus
Odin jne.

 


Wiccalaisuus uskoo jumaluuden esiintyvän yllä olevilla nimillä, jotka ovat kaikki pakanallisia epäjumalauskontojen jumalattaria ja jumalia. Oikean Jumalan nimi on El Shaddai (Kaikkivaltias), Jhvh (Herra), Elohim (Jumala), Taivaan Isä sekä Herra Jeesus Kristus, joka on tie, totuus ja elämä, jonka kautta ainoastaan ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja pelastua iankaikkiseen elämään.

 

Noituus ja taikuus

 

Taikuus ja noituus on wicca noitien perustyökalut noituuden maailmassa. Wicca "uskonnossa" käytetään monia erilaisia menetelmiä muun muassa: astrologia, astraalilennot (ruumista poistumiskokemus), loitsut, kanavointi, henkien kutsumista, psyykkisten voimien kehittämistä, hurmostanssi, seksiloitsut, meditaatio, transsitilat jne. On päivänselvää, että wiccalaisuus on osa New-Age uskontoja, jotka ovat osa pakanallisia uskontoja.

 

Saar 1:9 Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.

 

Lopun aikana saatanan demonit eksyttävät ihmisiä muinaisilla pakanauskonnoilla, joille ovat antaneet uudet nimet, mutta opetukset ja uskomukset ovat ikivanhoja ja valheen voima on sama ikivanha saatanan valheen voima. Saatana on jalostanut uusia käsityksiä kuten energia (pahojen henkien voiman vaikutus) kanavointi (jossa ihminen mm. transsin kautta luovuttaa mielensä henkivaltojen käyttöön, jolloin hän välittää henkiolennon viestejä).

 

Kontaktit kuolleisiin ja henkioppaat

 

Osa (ei kaikki) wiccoista on yhteydessä kuolleisiin ihmisiin. Tämä on spiritismiä, jossa kuolleet henget ovat demoneja, ei kuolleita ihmisiä. Wiccalaisuudessa uskotaan myös henkioppaisiin ja joillakin wiccoilla on oma henkiopas. Wiccat sanovat henkioppaiden olevan enkeleitä tai vartijoita, mutta todellisuudessa ne ovat demoneja, jotka eksyttävät ihmisiä.

 

5 Moos 18:
10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,
11 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.
12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.
13 Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä.
14 Sillä nämä kansat, jotka sinä nyt karkoitat, kuuntelevat kyllä merkeistäennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli.

 

3 Moos 19:31 Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

Jumala kieltää sanassaan taiat, loitsut, vainaja- ja tietäjähenkiin yhteydenotot, koska ihmiset saastuvat ja turmeltuvat näistä pahoista demonihengistä.

 

Astraalimatkat

 

Wiccat harrastavat astraalimatkailua, eli lentämistä, joka tarkoittaa että he keskittyvät poistumaan ruumistaan ja siirtymään näin henkisesti, ei fyysisesti halumaansa paikkaan. Eli he liikkuvat poissa ruumiistaan ja lentävät tehden matkoja henkisellä tasolla.

 

Saar 12:
5 myös peljätään mäkiä, ja tiellä on kauhuja, ja mantelipuu kukkii, ja heinäsirkka kulkee kankeasti, ja kapriisinnuppu on tehoton; sillä ihminen menee iankaikkiseen majaansa, ja valittajat kiertelevät kaduilla-
6 ennenkuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon.
7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

 

Astraalimatkailu on syntiä, sillä kun ihminen kuolee, niin silloin hänen sielunsa ja henkensä siirtyy pois ruumista ja uskovan sielu palaa Jumalan luokse, mutta jumalattoman sielu joutuu kadotukseen. On syntiä yrittää operoida tuonpuoleisessa, sillä ihmisenä kuulumme tähän maailmaan ja kehoomme. Astraalimatkat ovat riivaajahenkien eksytystä, jonka kautta ihminen johdatetaan pimeyden henkimaailmaan.

 

Noituuden "sakramentit"

 

Rituaaliöljyt. Wiccat käyttävät rituaali öljyjä, jotka ovat valmistettu öljystä ja yrteistä, joiden kautta he saavat energiaa ja tehoa loitsuihin. Wiccoilla on rituaali öljyjä rakkauselämään, taloudelliseen menestykseen, hyvään onneen, suojaamiseen negatiivisilta vaikutuksilta, ennustamiskyvyn lisäämiseen, kirousten poistamiseen, siunaukseen, parantumiseen (sairauksista), puhdistumiseen (sielun jne.). Näitä rituaali öljyjä voi käyttää itseään varten tai esim. valokuvan äärellä kuvien henkilöitä kohtaan. Rituaaleihin kuuluu myös rituaalikylpy, johon laitetaan muutama tippa rituaaliöljyä.

 

Katolisen kirkon öljyrituaalit; katekumeenien voitelu. Öljyllä voideltiin katolisen kirkon alkuaikoina katekumeenit, jotka olivat sellaisia jotka aikoivat ryhtyä kristityiksi kirkon opin mukaan. Katekumeenit saivat voitelun pyhän öljyn kautta. Katekumeenien öljyllä voitelu perustui siihen, että kirkko opetti katekumeenien olevan vielä pahan vallassa ennen kuin Kristus tulisi heihin vesikasteen kautta. Tämä öljyllä voitelu oli valmistelua kasteeseen. Katolisen kirkon katekumeenien öljyllä voitelu on pakanuutta, eikä perustu Raamattuun. Raamattu opettaa ihmisen saavan syntinsä anteeksi heti kun hän on tullut Jeesukseen uskovaksi. Heti uskoontulossa myös Kristus tulee asumaan uskovan sydämeen Pyhän Hengen sinetin kautta.

 

Khrisma öljy. Khrisma öljyllä katolisessa kirkossa voideltiin ne, jotka olivat käyneet kirkon vesikasteella. Raamattu ei opeta öljyllä voitelemista vesikasteen jälkeen.

 

Pyhä vesi. Katolinen kirkko opettaa pyhästä vedestä, jonka pappi siunaa rukouksellaan, jossa pyydetään siunausta ja suojautumista pimeyden voimilta sille, joka käyttää tätä pyhää vettä. Raamattu ei opeta mitään tällaisesta pyhästä vedestä. Wiccalaisuuden ja katolisen kirkon öljyllä ja pyhällä vedellä on samankaltainen tarkoitus ja pyrkimys, jossa ihmistä koitetaan tehdä pyhemmäksi, siunaamiseen sekä paremman elämän aikaansaamiseksi. Sama henki samat kujeet!

 

Kynttilät. Wiccalaisuudessa kynttilöitä käytetään alttareilla, joissa ne muodostavat taikaneliön tai viisikannan. Kynttilöillä on omat värinsä, joiden kautta tehdään loitsuja. Kynttilät voidaan myös voidella öljyllä, jossa öljyn koostumus määrittää loitsun päämäärän. Näiden kynttilöiden kautta rikotaan kirouksia, etsitään henkistä totuutta ja voimaa, haetaan parantumista, taloudellista menestystä, rakkaussuhteita, suojelusta ja henkistä tietoisuutta jne.

 

Katolinen kirkko käyttää kynttilöitä kaikissa liturgisissa sakramenteissa paitsi ei katumuksen sakramentissa. Kynttilät sytytetään messussa ja kirkon liturgisissa sakramenteissa siunausten levittäjinä. Votiivikynttilä asetetaan yleensä patsaan tai pyhimyksen kuvan eteen, joiden (kynttilän) tarkoitus on osoittaa kunnioitusta pyhimyksille. Wiccalaisuuden ja katolisen kirkon kynttilöillä on samansuuntaiset pyrkimykset, joiden kautta tavoitellaan erilaisia "siunauksia". Katolisen kirkon ruusukkorukous muistuttaa suuresti wiccalaista kynttiläloitsua, sillä ruusukko on helminauha, jonka eri helmien tapahtuu erilaisia rukouksia, joista osa on suunnattu Marialle. Ruusukkorukouksen lopussa pyydetään Jumalaa antamaan ymmärrystä, että rukoilija voisi ymmärtää Neitsyt Maria ruusukon salaisuuksia ja niiden merkityksen, että rukoilija kykenisi elämään niiden mukaan. Ruusukkorukous ylistää Mariaa mm. syntisten turvaksi, enkelien kuningattareksi, kaikkien pyhien kuningattareksi. Samoin ruusukkorukous kertoo, että Maria on kruunattu myös taivaassa kuningattareksi. Katolisuus ei edusta Raamatullista uskoa, vaan edustaa ja levittää jumalatar uskontoa, Babylonin taivaan kuningatar oppia. 

 

Suitsukkeet. Wiccat käyttävät suitsukkeita joiden nimiä ovat mm. käpysuitsuke, astrologinensuitsuke, , myrha ja lohikäärmeen veri. Näitä suitsukkeita käytetään meditoimiseen, viisauteen, onnellisuuteen, parantumiseen, astraalimatkoihin jne.

 

Ortodoksinen kirkko. Ortodoksit käyttävät suitsutusta jumalanpalvelusmenoissaan. He sanovat suitsutuksen edustavan kirkon jäsenten rukouksia, jotka nousevat suitsukkeina ylös Jumalan luokse. Myös katolinen kirkko käyttää suitsutusta. Raamattu ei opeta, että Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee suitsuttaa rukouksia Jumalalle, sillä Jeesuksen opetuslapset rukoilevat suoraan Jumalaa ilman suitsukkeita. Wiccalaisuus ja kirkko käyttävät suitsukkeita samassa tarkoituksessa, eli "siunausten" toivossa.

 

Tanssi ja transsi. Wiccalaiset noidat maailmanlaajuisesti juhlivat täyttä kuuta jumalattaren paluuna. Jokaisessa kuussa wiccat juhlivat sitä tanssien transsissa.

 

Chuck Pierce ja voiteluöljy. Chuck Pierce toimii Glory of Zion International Ministries järjestön johtajana, joka toimii Dentonissa Texasissa. Hän palvelee profetiallisessa tehtävässä sekä rukouspalvelussa. Chuck Pierce markkinoi ja myy erilaisia voiteluöljyjä. Raamattu opettaa Uuden Liiton uskoville vain yhdenlaisesta öljyn käytöstä, jossa seurakunnan vanhimpia kehotetaan rukoilemaan sairaiden puolesta öljyä käyttäen. Tämä on siis ainoa opetus öljyn käytöstä Jumalan seurakunnassa.

 

Chuck Pierce myy muun muassa "Murheesta iloon" Kynttilä & voiteluöljysarjaa, josta hän sanoo: "Rakastan tätä New Wine Lightsin kehittämää kynttilä ja öljyä, joka muistuttaa meitä Herran muuttavasta voimasta. Minun pelkoni muuttuu iloksi kynttilä ja surusta iloon voiteluöljy sisältävät piparminttua, mandariinia, laventelia, sitruunaa ja muita tuoksuja. Toivomme että tämä ihastuttava yhdistelmä kannustaa sinua etsimään uutta elämää, joka Herralla on varattuna sinulle."

 

Chuck Pierce on eksynyt sielunvihollisen ansaan, jossa uskoville koitetaan kaupata rahastamalla öljyn kautta uuden elämän löytämistä. Raamattu opettaa Pyhän Hengen Jumalan sanan kautta opastavan meitä etsimään ja löytämän syvempää ulottuvuutta uuden luomuksen mukaisessa elämässä. Chuck toimii siis väärin ja on eksynyt henkivaltojen "pyhän voiteluöljyn" kauppamieheksi.

 

"Elämäni menestyy" Kynttilä & voiteluöljy. Chuck Pierce: "Juutalainen Sivan kuukausi on bisnessmiehen kuukausi! Se on myös liitetty Sebulonin heimoon, joka on yhdistetty vaurauteen ja sen lisääntymiseen. Tämä kynttilä on suunniteltu kannustamaan sinua saavuttamaan uudet tuulet ja päämäärän minkä Hän on varannut sinulle, että kaikki mitä teet tulee sinulle tuottoisaksi."

 

Chuck myy kynttilää, jonka avulla ihminen tulee saavuttamaan taloudellista hyötyä! Tämä on ihan samaa magiaa kuin wiccoilla, jossa öljyjen ja kynttilöiden kautta haetaan myös vaurastumista.

 

"Ilon Liitto" kynttilä & voiteluöljy. Chuck Pierce: "Jumalan tehdessä uuden liiton, me olemme tehneet tämän uuden voiteluöljyn. Ruusun ja liljan tuoksuista voiteluöljyä voit käyttää kun rukoilet uudistetun tai uuden liiton puolesta."

 

Chuck Pierce opettaa "valkoista magiaa", johon kuuluu tiettyjen voiteluöljyjen ja kynttilöiden käyttö, kun rukoillaan tiettyjä asioita. Tämä on okkultiikkaa, eikä Pyhän Hengen vaikutusta.

 

"Granaattiomena voiteluöljy ja Kynttiläsarja" Chuck Pierce: "Tämä on kaikkein uskomattomin voiteluöljy ja kynttiläsarja. Granaattiomena edustaa parantumista, vaurastumista sekä voittoja (synnistä). Ehdotan sinulle voiteluöljyä ja kynttilöitä vuodeksi eteenpäin. Nämä ovat täydellisiä lahjoja niille jotka haluavat siirtyä uuteen ulottuvuuteen vapaudessa ja menestymisessä."

 

Chuck Piercen voiteluöljy ja kynttiläsarjat ovat okkultiikkaa, josta hänen tulee tehdä parannus. Kukaan todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei voi ostaa Piercen voiteluöljyjä, sillä niiden käyttö on epäjumalanpalvelusta.

 

Väärä karismaattisuus. Sellaisissa uskovien piireissä, joissa on sallittu väärä karismaattinen toiminta esiintyy myös tanssikarkeloita sekä transsiin ja hurmoksiin menemistä. Tällä tarkoitan sitä, että "uskova" antautuu hengen kosketuksen alle, jolloin hän alkaa transsin tapaisesti suorittaa tiettyjä pakkoliikkeitä tai ajautua hurmostilaan, jossa hänellä ei ole enää kontrollia, vaan hän on täysin henkien kontrolloimana. Tässä suhteessa molemmat wiccalaisuus ja väärä karismaattisuus johdattaa ihmisen passiiviseen transsitilaan, jossa ihminen on henkien ohjailtavissa. On olemassa myös tervettä ja oikeaa Raamatullista karismaattisuutta, jossa ihminen ei ajaudu pakonomaiseen transsiin ja hurmostilaan, vaan Jumalan armosta rakentaa seurakuntaa erilaisten armolahjojen kautta. Wiccalaisuus käyttää transsin saavuttamiseen myös loitsuja. Joskus näyttää siltä, että jotkut uskovat ajatuvat kokouksessa joukkosuggestion kautta ikään kuin transsiin, jossa he kovaan ääneen huutavat ja melskaavat (itkevät, nauravat, huutavat, karjuvat, eläinäänet). Eläinäänet ovat pimeyden henkivaltojen aikaansaamaa "voitelua". Jumala sanoo sanassaan Pyhän Hengen muuttavan meitä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta ja että valheen henki muuttaa Jumalan kirkkauden eläinten kuvan kaltaisuuteen; Room 1: 21-25. Kaikenlaiset eläinäänet ovat siis pimeydestä, ei Jumalasta.

 

Antikristus

 

Raamatun opetus

Wicca


Materia ja tavara on käyttöä varten, joiden kautta voimme käyttää niitä päivittäisessä elämässä sekä palvella niiden kautta lähimmäisiämme. Palvo Jumalaa. Uskova on Kristuksessa pyhä, mutta ei Jumala.


Materia ja tavara on käyttöä ja nautintoja varten. Ole kiitollinen niiden olemassaolosta ja kunnioita niitä, sillä niin ne kuin ihmiset ovat Jumalan/Jumalattaren luomuksia.  Me olemme jumalattaria ja jumalia.

 

Wiccalaisuus elää nautintoja varten sekä elää kunnioittaen materiaa ja tavaraa, sillä he pitävät niitä jumaliensa luomuksina. Noituuden kautta henkivallat ohjaa ihmisiä "palvomaan" ja kunnioittamaan materiaa ja tavaraa. Kun katsomme ympärillemme, niin emme voi olla huomaamatta sitä materiaalin ja tavaran kulutus- ja ostovimmaa, jonka valtaan suuri osa ihmistä on ajautunut. Shoppailu on in ja ihminen on kulutusmanian vallassa, jonka kautta hänen on saatava sitä ja tätä riippumatta siitä mitä hän todella tarvitsee. Wiccalaisuus kunnioittaa myös luontoa. Wiccat palvovat luonnon jumalattaria ja jumalia, siksi heidän asenteensa on luontoa kunnioittava ja palvova. Wiccat pitävät luontoa pyhänä, maailmaa pyhänä, ruumista pyhänä, seksuaalisuutta pyhänä ja mieltä pyhänä. Wiccat opettavat ihmisen olevan jumalatar ja jumala. Wiccalaisuus on osa New-age uskontoa, jossa ihmisestä tehdään jumalatar tai jumala.  Ortodoksinen kirkko opettaa, että sen jäsenten tulee ponnistella päästäkseen sopusointuun hengen ja aineen maailman kanssa. Siksi kirkko opettaa, että mitä tahansa voidaan pyhittää: taloja, peltoja, aluksia, autoja, karjaa jne. Ortodoksi kirkko opettaa aineen tulevan pyhittämisen kautta pyhyyden välittäjäksi. Ortodoksikirkko opettaa Kristuksen lunastustyön koskevan koko maailmankaikkeutta. Ortodoksikirkon ja wiccalaisuuden opetus pyhyydestä sisältää samansuuntaista ajatusta, sillä niin kirkko kuin wiccat opettavat maailmassa olevien asioiden olevan pyhiä. Ortodoksikirkon opetus sisältää vanhojen pakanauskontojen aineksia. Kirkkojen opetus on osin noituuden verhoama kaikkine kynttelineen, suitsukkeineen jne. Kirkkojen on helppo yhtyä lopun ajan uskontojen ekumeeniseen yhteyteen, koska sen perusteet ja opit ovat samasta lähteestä kuin esim. New-Age peräisten uskontojen, joissa opetetaan naisjumalatar uskoa, samoin kuin kirkko opettaa Marian olevan taivaan kuningartar.

 

Raamatun opetus on selvä, että materia ja tavara on käyttöä varten, joiden kautta voimme myös palvella lähimmäisiämme. Uskova ei kohdista kunnioitusta elottomaan materiaan kohtaan, eli uskova ei kunnioita esim. autoa, vaan käyttää sitä apukeinona paikasta toiseen siirtymisessä ja jne. Jeesuksen opetuslapsi kunnioittaa myös luontoa, mutta ei palvo luontoa, sillä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen ainoa palvonnankohde on Jumala (El Shaddai). Raamattu opettaa, että Jumala on Pyhä ja ne ovat pyhiä, jotka Jumala on pelastanut ja pyhittänyt Jeesuksen veren kautta.

 

Amerikassa vaikuttaa uskovien keskuudessa antikristillinen harhaoppi (Dominion theology), joka opettaa Jumalan tehneen itsestään kopion, eli ihmisen. Tämän tähden ihminen on Jumala. Dominion teologian opettajat opettavat, että näiden "jumalaihmisten" on vietävä evankeliumia eteenpäin ja vallattava koko maailma Kristukselle. Dominion teologian opettajat uskovat, että lopun aikana koko maailma tulee uskomaan Kristukseen ja Kristus ei tule takaisin ennen kuin koko maailma on tullut uskoon. Raamattu opettaa, että koskaan ei koko maailma tule uskomaan Jeesukseen Kristukseen, mutta kylläkin koko maailma tulee uskomaan vähäksi aikaa antikristukseen. Wiccalaisuus, New-Age ja Dominion theology opettaa samaa vanhaa muinaisuskontoa, jossa saatana eksyttää ihmisiä luulemaan että he ovat jumalia. Demonihenget valmistelevat antikristuksen tuloa maailmaan. Tähän valmisteluun kuuluu monia asioita; tehdä ihmisestä jumala, rikkoa terve ja oikea seksuaalisuus, valmistaa maailma käyttämään noituutta, eli avautumista pahojen henkien vaikutuksille jne.

 

Noituus ja antikristuksen henki on tullut sisälle seurakuntiin muun muassa siinä muodossa mitä Dominion theology opettaa sekä samoin siinä, että okkulttisten teknikoiden kuten käsien lämmön siirto, aura (valo) pään päällä, liikkeitä ihon alla, sähkövirtojen virtaaminen kehon läpi sekä transsitilaa pidetään Pyhän Hengen työnä. Väärän karismaattisuuden piirissä pidetään edellä lueteltuja ilmiöitä Pyhän Hengen vaikuttamina ilmiöinä. Raamattu opettaa lopun ajalla olevan noituutta, joka saa koko maailman valtaansa. Noituus on pesiytynyt myös New-Age noituuden myötä seurakuntiin, jossa opetetaan ihmisen olevan Jumala sekä näiden okkultisten ilmiöiden kautta, joita pidetään Pyhän Hengen työnä.

 

Seksi ja seksuaalisuus

 

Raamatun opetus

Wicca


Avioliitto on Jumalan tahto. Seksi on kaunis lahja miehen naisen välillä avioliitossa. Seksi ulkopuolella avioliiton on syntiä. Aviorikos on synti.


Seksi (heterous, homous, lesbous ja bi-seksi) on hyväksyttävää kunhan se tehdään vastuullisesti. Seksi on nautinnon ja suvunjatkamista. Avioliiton ulkopuolinen suhde on ok jos kaikki osapuolet hyväksyvät sen.

 

Wicca "uskonto" korostaa seksiä ja seksuaalisuutta. Wiccalaisuus hyväksyy kaikenlaisen seksin harjoittamisen, heterosuhteet (myös avioliiton ulkopuolella), homouden, lesbouden ja bi-seksin. Wiccat painottavat seksin vastuullista, jossa kaikki on sallittua, kun se tehdään vastuullisesti. Tämä vastuullisuus merkitse heille asemaa rikkoa terve ja oikea seksuaalisuus. Vastuullisuudella he käsittävät myös sen jos kaikki osapuolet hyväksyvät seksin harjoittamisen on se silloin vastuullista ja hyväksyttävää. Tämän johdosta avioliitossa olevat voivat yhteisestä päätöksestä hypätä vieraaseen sänkyyn.

 

Wiccoilla on ns. Suuri Riitti (Great Rite), jossa wiccat juhlivat "pyhää avioliittoa" seksin kautta. Suuressa riitissä wiccat manaavat jumaluutta (jumalattaruutta) esille ja seksiyhdynnän kautta yhtyvät toisiinsa osoittaen jumalallista rakkautta. Suureen riittiin voi myös osallistua avioliitossa oleva, joka voi tehdä riitin myös jonkun muun kanssa kuin oman puolisonsa. Wiccat sanovat, että suuressa riitissä ei tapahdu puolison pettämistä, koska pettämisessä menetetään jotakin, mutta tässä riitissä ei menetetä, vaan saadaan kokea jumalallista rakkautta. Wiccat uskovat siis demonien täydellisen valheen, jossa seksi ja aviopuolison pettäminen tehdään luvalliseksi ja hyväksyttäväksi "jumalallisen" rakkauden kokemuksen tähden. Tämänkin on muinaisten uskontojen opetusta ja ajatusta. Noituus on kyennyt muuttamaan jo nyt paljossa ihmisten seksitottumusta ja käyttäytymistä, sillä nykyään on "laillista" ja hyväksyttävää, että avioliiton ulkopuolisia suhteita ja ryhmäseksiä pidetään "piristävinä" kokemuksina. Yhteiskunta on kaikella tavalla vastaanottanut seksuaalisen rappeutumisen ja haureuden hengen pukien sille hyväksynnän vaatteet. Pimeys ja demonien vaikutus sekä kaikenlaisen synnin harjoittaminen on tehnyt ihmisistä kärsimättömiä, jotka eivät enää kykene terveeseen parisuhteeseen, vaan se sijaan ihmisillä on monta seksipartneria riippumatta siitä onko avioliitossa vai ei.

 

Raamattu. Raamatun opetus on selkeä, että avioliitto on ainoa paikka miehen ja naisen väliselle seksille. Kaikenlainen seksi ulkopuolella avioliiton on syntiä Raamatun opetuksen mukaan. Raamattu sanoo selvästi etteivät huorintekijät peri Jumalan valtakuntaa. Seksi on kaunis lahja miehelle ja naiselle, jonka ainoa oikea paikka on avioliitto, eli pysyvä parisuhde. http://www.kotipetripaavola.com/seksi.html

 

Lähimmäisen rakkaus

 

Raamatun opetus

Wicca


Rakasta Jumalaa ja lähimmäisiäsi niinkuin itseäsi. Älä tuomitse ettei sinua tuomittaisi.
 


Älä aseta itseäsi muiden yläpuolelle, sillä me kaikki olemme tasa-arvoisia huolimatta tietyistä eroista. Sinun viisautesi ja hengellinen polkusi ei ole muita suurempi. Älä kiellä muilta vapautta ja oikeutta harjoittamasta omaa uskoaan. Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.

 

Synnillinen suvaitsevaisuus

 

Wiccalaisuus julistaa demonien "evankeliumia", jossa kehotetaan rakastamaan lähimmäistään niin kuin itseään; ja missä ei saa asettaa ketään toisen yläpuolelle, vaan kaikki ovat tasa-arvoisia riippumatta mihin itse kukin uskoo. Keneltäkään ei saa kieltää oikeutta ja vapautta harjoittamasta omaa uskoaan. Edellä olevat asiat ovat ihan oikeita ja hienoja asioita. Mutta asian tekee syntiseksi ja vääräksi se, että lopun ajan noituuden vallassa maailma kieltää uskon Jeesuksen Kristukseen ja kaikin tavoin lyö korville Raamatun totuutta ja vanhurskautta. Lopun ajan noituus koittaa murentaa pala palalta kaikkea totuutta ja muuttaa sen laittomuudeksi. Lopun ajan noituuden vallassa olevat ihmiset sanovat Jeesuksen opetuslapsille, että älä tuomitse ettei sinua tuomittaisi, eli he hyväksyvät kaiken ja jokainen voi itse päättää mikä on totta ja oikeaa hänelle. Totuus on kuitenkin se, että Jumala on se joka määrittelee Raamatussa mikä on totta ja mikä valhetta. Jeesus Kristus sanoi lopun ajan ihmiskunnan aloittavan vainon Jeesuksen opetuslapsia kohtaan Hänen (Jeesus) nimensä tähden. Ilmestyskirja kertoo, että saatanan "demoniarmeija" yllyttää lopun ajalla ihmiskunnan niitä vastaan, jotka pitävät kiinni Jeesuksen käskyistä (Raamatun totuus ja rakkaus). Pimeyden henkivallat "muuttavat" pahan "hyväksi" ja hyvän pahaksi ja tämän seurauksena koko maailma alkaa vainoamaan todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia.

 

Älkää tuomitko

 

Lopun ajan synnilliset ihmiset hokevat tätä ja sanovat myös Jeesuksen opetuslapsille, että Raamattu opettaa ettei saa tuomita. He eivät vain ymmärrä sitä, että he väärin siteeravat Raamattua ymmärtämättä mitä on sanottu ja miksi on sanottu:

 

Matt 1:
1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.
6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.


Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

 

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

 

Jos tuomitsemme väärin perustein lähimmäisen esim. malka omassa silmässä (eläen itse synnissä), niin olemme ulkokullattuja (tekopyhiä) ja teemme silloin väärin. Otan esimerkin; jos sanomme huorintekijälle, että hän tekee huorin ja itse teemme huorin, niin silloin on malka omassa silmässä.

 

Jeesuksen sanojen mukaan kuitenkin saa antaa oikean tuomion, jos esim. joku varastaa, tekee huorin ja valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Samoin ei uskova silloin tuomitse ketään, jos hän sanoo synnin tekemisen johtavan kadotukseen. Uskova ei silloin ketään tuomitse, vaan kertoo kuka tuomitsee ja miksi; Jumala tuomitsee synnintekijän kadotukseen. Lopun ajan synnin vallan alla oleva ihmiskunta koittaa tehdä kaikkensa, että se saisi rauhassa tehdä syntiä se jopa vääristää Raamatun sanaa, että saisi omalletunnollensa "rauhan". Demonit ovat "uskontojensa" kautta eksyttäneet ihmiset luulemaan hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi, siksi he eivät näe eivätkä ymmärrä, että heidän arvomaailmansa on läpikotaisin synnin turmelema.

 

Noituus lopun ajassa

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Raamattu opettaa ihmiskunnan olevan lopun aikana noituuden ja haureuden vallassa; Ilmestyskirja luku 19. Ilmestyskirja kertoo neljästä synnistä, jotka rehottavat valtoimenaan lopun ajan yhteiskunnassa ja ne ovat; murha (tappaminen), velhous (noituus), haureus (hengellinen ja lihallinen) sekä varkaudet. Wiccalaisuudessa noituus ja haureus ovat sen perustuksia. Pimeyden henkivallat ovat rakentaneet wiccalaiuuden, New-Age uskontojen kautta valhepaketin, joka on puettu "hyvään ja kauniiseen" asuun, jossa paha muutetaan hyväksi ja hyvä pahaksi. Tällä tavalla sitten kaikki on "luvallista" lopun ajan synnistä nauttivalle ihmiselle. Wiccalaisuus ja lopun ajan noituus on kuin suuri tavaratalo, jossa hyllyt ovat täynnä kaikenlaista syntiä, josta itse kukin saa valita lihaansa miellyttävän synnin. Tämä tavaratalon ulkopuolella on "toriteltta", jossa jaetaan ilmaiseksi totuutta Jeesuksesta Kristuksesta. Ihmiset menevät naureskellen tämän "teltan" ohi pitäen heitä tiukkapipoina sekä omituisina "hyypiöinä", jotka vastustavat "selviä" ja "hyväksyttyjä" synnin kaikenlaisia muotoja.

 

Noituus tulee vastaan lopun ajassa monenlaiseen pakettiin käärittynä mm: New-Age terapioiden kautta ja fantasiakirjallisuuden kautta. Lainaus sivulta Harry Potter: "Entisenä noitana tutkin Rowlingin Harry Potter kirjoja, jotka ovat okkultiikan käsikirjoja. Näiden kirjojen kautta miljoonia nuoria opetetaan ajattelemaan, puhumaan, pukeutumaan, ja toimimaan noitien tavoin. Näiden kirjojen tarkoituksena on täyttää nuorisomme mielet noituudella."

 

Demonihenkien vaikutus on samanlainen wiccalaisuudessa, New-Agessa, uskonnoissa, kirkkojen opetuksissa sekä väärän karismaattisen "voitelun" tuojilla. Nämä kaikki julistavat antikristusta sekä tulevat hyväksymään toinen toisensa ja antavat antikristukselle viimeisinä päivinä vallan hallita koko maailmaa. Näin okkultistinen noituus ja "Babylonin" jumalataruskon henkivalta saa valtaansa kaikki muut maailman ihmiset paitsi ne jotka uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä totuuden rakkauden kautta.

 

 

Elämä kuoleman jälkeen

 

Raamatun opetus

Wicca


Synti tuottaa iankaikkisen kadotuksen ja usko Jeesukseen Kristukseen iankaikkisen elämän. Parannus ja usko tuo syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän.    Kuoleman jälkeen alkaa ikuisuus Jumalan kanssa. Jumala luo uuden ja taivaan Hänen omilleen ja Uuden Jerusalemin, jossa Jumalaan uskoneet elävät iankaikkisesti täydellisessä maailmassa. Uskottomat joutuvat kadotukseen.


Sinun nykyisyys ja tulevaisuus johtuu omista teoistasi ja karmasta. Wiccat uskovat jälleensyntymiseen, jossa sielu palaa yhä uudelleen maan päälle kasvamaan ja viisastumaan. Wiccojen "taivas" Tir Nan Og (Nuorten maa). Sielu voi jäädä Tir Nan ogiin tai muuttua aaveeksi tai vartijahengeksi niille, joita rakastaa. Wiccat eivät usko helvettiin. Ei ole syntiä, josta pitäisi pelastua.

 

 

 

Jälleensyntyminen ja karma

Wiccalaisuus uskoo samaan vanhaan valheeseen, johon uskoo muun muassa hindut ja buddhalaiset. Jälleensyntyminen on vanha valhe, joka kumoutuu omaan "näppäryyteensä. Jälleensyntymiseen uskovat ihmiset uskovat ihmisen valaistumiseen ja paremmaksi tulemiseen monien jälleensyntymien kautta. Esimerkiksi 6000 vuoden aikana olisi ollut paljon aikaa ja monta elämää oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja ja tulla sitä kautta paremmaksi ihmiseksi. Mutta historian tilastot todistavat karulla tavalla ihmiskunnan tulleen pahemmaksi. Uuden teknologian myötä ihmiskunta esimerkiksi tappaa koko ajan enemmän toisia ihmisiä (sodat uusilla aseteknologioilla). Murhat, väkivallan teot ja moninaiset pahat teot eivät näytä tilastojen valossa vähentyneen, vaan lisääntyneen. Jos jälleensyntymisoppi olisi totta, niin silloin maailma tulisi koko ajan paremmaksi paikaksi valaistumisien ja alati paremmaksi ihmiseksi kehittymisen kautta. Mutta todellisuus todistaa meille, että pahuus vain kasvaa ja kehittyy myös muuttaen muotoa uuden teknologian kautta. Tämä jo yksistään riittää osoittamaan, että jälleensyntymisoppi ei ole totta, vaan "kaunis" valhe. http://www.kotipetripaavola.com/jalleensyntyminentottavaitarua.html

Iankaikkinen elämä

Raamattu opettaa, maailman ihmiset ovat synnin ja saatana vallan alla, jonka tähden he joutuvat kadotukseen, elleivät tee parannusta. Uskomalla Jeesukseen Kristukseen saa syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän. Saatana pettää ihmiskuntaa uskontojen, wiccalaisuuden, noituuden, New-Agen sekä kaikenlaisen valheen kautta. Kun tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut ja saat lahjaksi iankaikkisen elämän.

 

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
http://www.kotipetripaavola.com/DaVincikoodinsanoma3.html
http://www.fortunecity.com/greenfield/tigris/567/id90.htm
http://www.religion-cults.com/Occult/Magic/wicca.html
http://www.alleghenycandles.com/ritual-oil.html
http://www.newadvent.org/cathen/07421b.htm
http://www.spellspot.com/IncenseStick.asp
http://landru.i-link-2.net/shnyves/candles.htm
http://www.catholic.fi/usko/ruusukko.htm
http://www.ort.fi/sivut_ortodoksisuus/ortodoksinen_elama/elamantapa.php
http://lifeandtruth.com/wicca.htm
http://www.wildideas.net/temple/library/greatrite.html
http://www.kotipetripaavola.com/HarryPotter.html
http://gloryofzion.org/webstore/Scripts/prodList.asp?idCategory=24
http://www.glory-of-zion.org/pierce_0.htm
http://paganwiccan.about.com/od/divination/p/Spirit_Guides.htm

 

 

Petri Paavola

 

Linkki: Natsien harrastama okkultismi

 

  

 

 

 

 

 

 

 website statistics
eXTReMe Tracker