Hengellinen musiikki johtaa 
nisun jyvän tielle
 
 

 

Musiikilla on oma tärkeä osansa evankeliumin työssä. Sydämelläni on jo pitemmän ajan pyörinyt ajatuksia hengellisestä musiikista, erityisesti nuorille suunnattu hengellinen musiikki. Tämän seurauksena kirjoitan niistä ajatuksista, jotka ovat sydäntäni täyttäneet.

Tänä päivänä kuulee usein seuraavanlaisia ajatuksia: Musiikki johdatti minut uskoon. Musiikilla ihmiset uskoon. Onko asia näin yksinkertainen?

Ihminen tulee uskoon vain yhdellä tavalla

 

Ihminen tulee uskoon vain yhdellä tavalla, mutta voi tulla evankeliumin lähelle monella eri tapaa. Raamattu kertoo ihmiskunnan olevan syntiinlankeemuksen tähden synnin ja saatanan vallassa, jonka seuraus on iankaikkinen kadotus. Tähän ainoa lääke on Jumalan armoteko eli parannuksen tekeminen, josta voidaan käyttää myös nimitystä uskoon tuleminen. Ihmisen tulee siis ymmärtää olevansa synnin sekä saatanan vallassa, josta seuraa iankaikkinen kadotus. Sana synnintunto tarkoittaa alkukielen mukaan synnin tuntemista eli ymmärtämistä. Synnintunto ei tarkoita siis tunne kokemusta, vaan sitä tilaa, jossa ihminen ymmärtää olevansa syntinen. Synnintunnon omaavalle julistetaan ihanaa armon evankeliumia, jonka jälkeen ihminen tekee Jumalan armosta parannuksen ja ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

Pelastushan on Jumalan teko, eikö olekin? Ihmisten tunteet ja ymmärrys ohjautuvat terveen evankeliumin kautta terveeseen synnintuntoon, jota ilman ei uudestisyntymistä tapahdu. Jumalan armoteko on synnintunnon kautta pelastukseen johdattaminen. Pelastukseen johdattamisen päätekijänä tulee olla Jumalan sana, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jumala tavoittelee ihmisen sydämessä tilaa, joka on synnintunto, jotta Hän voi pelastaa ihmisen. Usko ei synny kuvia katselemalla eikä taiteella eikä musiikilla eikä ihmisen puheella, vaan Jumalan sanalla.

Tämän jälkeen Jumala alkaa muuttamaan uskovaa Sanansa ja Henkensä kautta takaisin siihen Jumalan kuvan kaltaisuuteen, jonka ihminen menetti paratiisissa tapahtuneen syntiinlankeemuksen seurauksena. Uskova alkaa siis Jumalan voimasta hylkäämään syntiä elämästään sekä elämään jumalisesti sekä vanhurskaasti tässä ajassa. Terveen kasvun kautta Kristukseen uskova oppii tiedostamaan enemmän synnin olemusta ja karttamaan syntiä.  Terveen kasvun kautta Kristukseen uskova oppii myös ymmärtämään ja vastaanottamaan Jumalan rakkautta ja armoa.

Et voi olla uskossa eli uudestisyntynyt ellet tiedosta vanhan elämäsi vankeutta synnin sekä saatanan orjana. Uudestisyntyminen tarkoittaa saatanan vankeudesta siirtymistä Jumalan lapseuteen. Jos on uusi elämä, niin sitä ennen täytyy olla myös vanha elämä. Ilman synnintunnon kokemusta ei voi olla uudestisyntymistä, koska silloin liha elää vielä synnin ja saatanan orjuudessa. Uskova on uudestisyntynyt, ja hänet Jumalan toimesta siirretään saatanan vankeudesta Jumalan valtakuntaan.

Musiikkia voidaan käyttää evankelioimisen välineenä. Hengellinen musiikki eli gospel on laulettua "saarnaa" Jeesuksen sovitustyöstä ja Jumalan rakkaudesta. Musiikin tulee olla taustalla ja siellä rauhallisesti säestää laulettua "saarnaa". Kaikessa missä on Jumalan valtakunnan sinetti, niin siinä on vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Näistä elementeistä tuntee Jumalan Hengen hedelmän.

Evankeliumin tehtävä on tuoda synnintunto ja syntien anteeksiantamus ihmisen elämään eli saada ihmiset tulemaan uskoon. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jos musiikki soi niin lujaa, että sanat hukkuvat musiikin sekaan, niin silloin ei kukaan voi tulla uskoon. Uskon syntyminen tulee kuulemisen kautta, mutta jos soittajat soitollaan peittävät laulun niin ettei kukaan kuule sitä, niin silloin ei kukaan voi tulla uskoon. Usein on myös niin, että vaikka laulu kuuluisikin, niin sanat ovat kuin maailman rakkauslauluja, joissa ei ole Jeesuksen veren evankeliumin sanomaa. Hengellisen musiikin tarkoitus ei ole kiinnittää huomioita itse musiikkiin, vaan laulun kautta evankeliumin sanomaan.

Aina kun peitellään Jumalan tekoja ollaan saatanan asialla, eikä Jumalan. Muista! Liha on aina liitossa saatanan kanssa, mutta Henki on aina altis Jumalan tahdon toteuttamiselle.  Saatana haluaa peittää Jumalan teot ja se on hänen tehtävänsä valheen isänä. Uskovien ei tule peitellä Jumalan tekoja, vaan heidät on kutsuttu julistamaan Jumalan jaloja tekoja. Ihmispelko panee ihmisen peittelemään Jumalan tekoja. Kun ihminen haluaa olla esillä, niin ihmisen lahjat ja lahjakkuus peittävät evankeliumin alleen. Ollaan niin lahjakkaita ja hyviä ja soitetaan niin lujaa, että kaikki kuulee kuinka hyvä minä olen. Tämä evankeliumin peitteleminen ei ole vain nuorten  ja musiikin ongelma, vaan se koskettaa myös paljon tänä päivänä, sitä sanaa, jota julistetaan maailmalle.

Gospel-musiikki piireissä on joillakin tapana esittää musiikkia ja sitten näiden musiikki kappaleiden välissä tehdään "spiikkejä." Spiikki tarkoittaa, että he julistavat sanaa kappaleiden välissä todistaen uskoon tulostaan tai sitten he julistavat Jumalan sanaa yleisölle. Iso Aamen välispiikeille!!!

On hienoa, että musiikki kappaleiden välissä julistetaan sanaa ihmisille. Jumalan sana synnyttää uskon ihmisen sydämeen, siksi Jumalan sanan tuleekin olla esillä, kun ihmisiä evankelioidaan.

Jos tämä kaikki tehdään Pyhässä Hengessä, niin silloin verkkoihin jääneet kalat lähtevät lihan kuoleman tielle eikä vastustamaan liberalismin hengessä evankeliumia. Liberaalitkin uskovat Jeesukseen, mutta eivät halua kuolla lihallensa. Jos gospel kykenee johdattamaan uskovan nuoren lihan kuoleman tielle, niin silloin sanon TERVETULOA GOSPEL.

Kutsu nisun jyvän tielle

 

Jeesus kutsuu evankeliumilla ihmistä ulos synnin ja saatanan orjuudesta. Jeesus kutsuu myös ihmistä nisun jyvän tielle, joka tarkoittaa, että uskon kautta ihminen haluaa luopua synnistä sekä uskon kautta myös ihminen saa voiman Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämä on evankeliumin tarkoitus.

Voiko seuraava kuvaus olla totta?

Gospel-tähti tulee lavalle. Gospel-tähti tulee pitkä tukka hulmuten lavalle nahka-asussaan ja ottaa kitaran käteensä ja vetää soolot. Ooooh ihanaa, upeeeta, siistii, huokaa pikkutytöt sekä pojat. Gospel-tähti puhuu Jeesuksesta kyllä varmasti oikeinkin, mutta hänen olemuksensa ja maailmallinen asenteensa ja olemuksensa, joka hänestä huokuu saa monen nuoren mukaansa tunne uskoon, joka ei tunne Jeesusta muuta kuin huulillansa, mutta sydämeen jää vaikuttamaan oma liha, joka päättää miten liha Jeesusta seuraa.

Ei varmaan aina totta, mutta varmasti liian usein kumminkin.

Jeesus voi todellakin koskettaa musiikin kautta. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä millä tavoin Jumala tahtoo evankeliumin leviävän? Tällaisella musiikilla saa suuren joukon nuoria seurakuntaan, koska koskettaahan se hyvin voimakkaasti nuoren ihmisen herkkää tunne- elämää. Ihmisten tulisi liittyä seurakuntaan synnintunnon ja anteeksiantamuksen kokemisen kautta eikä musiikin herättämien tunteiden kautta. Musiikki kuuluu seurakunta elämään, mutta vain sellainen musiikki, jossa lukee made in heaven eikä made in world.

Jos maailmallisilla musiikki asenteilla sekä olemuksilla tehdään evankeliumin työtä, niin tämä työ totuttaa jo ensiaskeleista nuoren lihalliseen Jumalan palvelukseen, sen sijaan, että nuori lähtisi nisun jyvän tielle.

Evankeliumissa tulee olla sama latinki kuin apostolien aikana. Paavali julisti kuningas Agrippan edessä evankeliumia näin:

Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,  ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.  Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.  Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella,  näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä,  ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.'  Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.  Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.  Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän  avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla Jeesukseen synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'  Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,  vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Apt 26:9-20.

Olkoon meilläkin sama evankeliumi kuin oli Paavalilla. Paavalin  julistama evankeliumi synnytti synnintunnon ja johti ihmiset pelastukseen sekä antoi halun ihmisille kulkea nisun jyvän tietä. Paavalin evankeliumin menestymisen salaisuus tulee hyvin ilmi seuraavista Raamatun kohdista:

Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.  Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, Gal 1:10,11

Vaan niin kuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niin kuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme.  Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala on todistajamme,  emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, 1 Tess 2:4-6

Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa,  ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,  ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. 1 Kor 2:3-5

Uskoville nuorille suunnattu musiikki

 

Tämän päivän seurakunnissa olevat nuoret kokoontuvat liian usein vain sellaisiin nuorten tilaisuuksiin, joiden pääsisältönä on gospel-musiikki. Musiikki kuuluu tietenkin seurakunta elämään, onhan Raamattu täynnä kehotusta Jumalan ylistämiseen musiikin avulla.

Miksi sydämeni on huolestunut nuorille suunnatusta musiikista?

 

Gospel musiikkia soitetaan liian usein liian lujaa. Tosin syy ei aina ole soittajien, vaan myös miksaajien tehtävä on säätää musiikki sellaiselle volyymille ettei se riko eikä vaurioita kuuloelimiä. Tuskin Jumala tarkoitti musiikin kuuntelun korvasuojien kera toteutettavaksi. Liian kova musiikki vaurioittaa kuuloelimiä, mutta Jumalahan ei luo mitään mikä vahingoittaa meitä? Musiikkia tulee minun mielestäni kuunnella ilman korvasuojia. Isoissa konserteissakin pystytään laittamaan kovaäänisiä siten ja sellaiselle volyymille ettei se vahingoita kuuloelimiä.

Tottakai uskovat voivat tehdä kaunista musiikkia ja minusta monet uskovat tekevätkin kaunista musiikkia. Jos uskovien seurakunta ei tarjoile maailmallista tarjontaa, niin se on oikein, mutta jos seurakunta tarjoilee maailmallista antia, niin seurakunnan tulee tehdä siitä parannus. Jos uskon elämä pyörii vain musiikin ympärillä, niin silloin kaikki ei ole kohdallaan. Seurakunnalle Raamattu opettaa: "En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa."  Ja se minkä uskova elää, sen hän elää samassa uskossa kuin mikä on Jeesuksen usko. Seurakunnan tarkoituksena on elää Jumalan Hengen virroissa, jotka virtaavat ihan eri tavalla kuin tämän maailman virrat ja pyörteet.

Idolit

 

Monen uskovan nuoren idoli on joku "gospeltähti." Jotkut puolustelevat tätä maailmallista idoli palvontaa tällä tavoin: Parempi kun uskovan nuoren idolina on gospel-laulaja kuin maailman rokkitähti.

Nuoret tarvitsevat idolia ja esikuvia, kyllä minä sen ymmärrän. Raamattu kertoo, että ainut idoli on Jeesus, muut ovat idol's eli epäjumalia. Jumala on luonut perheen, jossa isän sekä äidin tulee olla hengellisiä auktoriteetteja eli esikuvia omille lapsilleen. Kaikilla ei ole uskovia vanhempia, mutta Jumalalla on tähänkin ratkaisu eli seurakunta. Seurakunnassa tulee olla hyviä esikuvia nuoremmille uskoville. Esikuvaa ei tule valita musiikillisten ansioiden perusteella niin kuin maailmassa tehdään, vaan puhtaan uskon vaelluksen perusteella. Tietysti uskovien oikea esikuva on Jeesus, jonka tulisi olla kaikkein suurin esikuva jokaiselle uskovalle.

Raamattu opettaa tutkimaan ja arvioimaan kaiken, se on jokaisen uskovan velvollisuus, joka rakastaa Jeesusta. Uskon elämän kasvun ja kypsyyden kautta opimme arvioimaan asioita Jumalan näkökulmasta lihan näkökulman sijaan. Moni opetus ja asia muuttuu siis kasvun sekä kypsyyden kautta. Kun olin lapsi niin käyttäydyin kuin lapsi, mutta kun tulin aikuiseksi niin hylkäsin sen, joka lapsen on. Kun olin nuori, niin vyötin itse itseni ja kuljin minne tahdoin, mutta kun tulin vanhaksi, niin minut vyötti toinen ja vie minut sinne minne en tahdo mennä.

Aito uskon elämä on kasvua, johon kuuluu vauva-aika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus sekä kypsä vanhuus. Terve uskon elämä muuttuu koko ajan enemmän Jumalan tahdon mukaisemmaksi. Aito uskon elämä ei jämähdä paikoilleen, vaan kypsyy sanan ja Hengen vaikuttaman kasvun kautta.

Sukupolvien välinen kuilu

 

Raamattu opettaa kaikkien uskovien kokoontuvan yhteen rakentumaan Jumalan sanasta. Seurakuntien sisälle on syntynyt kaksi erilaista lahkoa, jotka ovat nimeltään nuoret sekä vanhat. Monissa seurakunnissa nuoret kokoontuvat vain nuorten tilaisuuksiin, joiden pääsisältönä on gospelmusiikki, mutta muissa seurakunnan kokoontumisissa heitä ei näy. Tällaista ihmisen iästä johtuvaa lahkoontumista ei Raamattu opeta, kaiken ikäisten tulee kokoontua yhteen rakentumaan niin kuin sana opettaa. Niin nuorten kuin aikuistenkin on tehtävä parannusta tästä lahkoontumisesta. Kyllä nuoret voivat kokoontua silloin tällöin yhteen, mutta jatkuvana käytäntönä se ei ole Raamatun seurakunta ykseyden mukaista kokoontumista.

Tänä päivänä korostetaan kovasti Pyhän Hengen voimaa. Raamattu opettaa Kristuksen ruumiin olevan Pyhässä Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Todellinen Pyhän Hengen voiman voitelu vaikuttaa ykseyttä Kristuksen ruumiissa eikä hajaannusta. Todellinen voitelu yhdistää nuoret ja aikuiset kokoontumaan keskenään. Raamattu opettaa sielullisten ihmisten aiheuttavan hajaannusta, joissa ei Henkeä ole. Meidän onkin oltava tarkkoja kun opetamme Pyhästä Hengestä ja voitelusta, jottemme opettaisi korvasyyhyyn, vaan rakkaudesta totuuteen.

Jeesus vaikuttaa omissaan sitä mitä Johannes kastaja sanoi nähdessään Jeesuksen: Minun tulee vähetä ja Jeesuksen kasvaa. Jeesus vaikuttaa myös uskovan lihan kuoleman, jotta Jumala voi kirkastua. Jeesuksen evankeliumi ei vaikuta lihan tekoja, joita nuorten ja aikuisten eriseurat ovat, vaan Hengen hedelmää, jossa on aina Jumalan vanhurskaus mukana, joka ei koskaan aiheuta hajaannusta, vaan päinvastoin Jumalan Hengen hedelmä kokoaa uskovat rakentumaan yhteen. Tosin emme ole emmekä tule täydellisiksi tässä ajassa, joten tekemisissämme on aina vähän astian makua. Mutta, Raamattu opettaa, että hedelmistään puu tunnetaan ja uskon elämä on nisun jyvän kuoleman tie, jossa meidän lihamme kuolee, jotta Henki saa hallita meidän sisäistä ihmistä Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi.

Maailmallinen Gospel bändien kilpailuttaminen

 

Nykyään näille goslpel-bändeille järjestetään gospelbändi kilpailuja ihan niin kuin maailmakin järjestää laulukilpailuja. Perusteluita näille kilpailuille löytyy mm. seuraavasti: Bändi pääsee pinnalle ja saa uusia suhteita, joiden kautta bändi pääsee paremmin esille. Minusta tämä on tosi huono ajatus. Käännetään asia toisinpäin: Sananjulistajille järjestetään saarnakilpailu. Parhaat saarnaajat pääsevät esille ja saavat näin julkisuutta, joka tuo heille paljon saarnaamispaikkoja.

Tällainen kilpaileminen ei ole evankeliumin Hengen mukaista, vaan se on lihan tekoa parhaimmillaan, joka korottaa vain lihaa. Uskon elämämme tulisi korottaa Jeesusta eikä meidän kykyjämme. Palvelutehtävien tulee olla Herran suosittelemia ja siunaamia eikä lihallisten valintojen mukanaan tuomaa suosion tavoittelua.

Raamatussa opetetaan uskovia pitämään toisia itseään parempina ja ensimmäiset tulevat aina viimeisinä. Seurakunta ei kokoonnu kilpailemaan toisiaan vastaan, vaan seurakunta kokoontuu kunnioittamaan toisiaan. Maailman ihmiset kilpailevat sillä tavoin, että kuka tulee ensimmäisenä maaliin on voittaja, mutta Jumalan seurakunnassa "kilpaillaan" siitä kuka tulee viimeisenä maaliin ja tässä kilpailussa väsymyksestä kaatuneet autetaan pystyyn ja heitä autetaan myös maaliin asti ja jokainen maaliin tullut on voittaja Kristuksessa Jeesuksessa.

Parannuksen tekeminen

 

Tänä päivänä seurakunnan sisälle on livahtanut paljon epätervettä musiikkia. Suurin syy tässä musiikki asiassa menee seurakunnan johtajien niskoille eikä nuorten, nämä johtajat ovat kannustaneet omalla esimerkillään näitä nuoria tähän epäterveeseen musiikkiin. Nyt seurakuntien johtajien ja vastuunkantajien ja koko seurakunnan on tehtävä parannus ja hylättävä epäraamatullinen musiikki seurakunnista ja ohjattava nuoret terveeseen ja raittiiseen hengelliseen musiikkiin. On myös tervettä hengellistä musiikkia eli gospelia, tukekaamme sitä. Jos me vanhemmat todella välitämme ja rakastamme uskovaa nuorisoamme, niin meidän täytyy uskaltaa opettaa Raamattua myös nuorille niin kuin on kirjoitettu. Minä ehdotan seuraavaa: Aletaan opettamaan nuorillekin Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Nuorille ja aikuisille sekä vanhoille on sama evankeliumi.

Nuorten vai aikuisten ehdoilla?

 

Tänä päivänä kuulen myös seuraavanlaisen kysymyksen: Mennäänkö seurakunnassa nuorten vai aikuisten ehdoilla?

Seurakunnan tulee aina mennä eteenpäin Jumalan ehdoilla. Seurakunnan ei koskaan tule mennä eteenpäin nuorten eikä aikuisten ehdoilla, vaan aina Jumalan ehdoilla. Pyhä Henki vaikuttaa niin nuorissa kuin aikuisissakin sellaista voitelua, että nuoret ja aikuiset viihtyvät yhdessä keskenään, jonka kautta he saavat rakentua yhteisestä uskostaan.

 

Ylistysmusiikki

 

En vastusta musiikkia enkä ylistysmusiikkia. Soitan itsekin kitaraa, joten musiikki on lähellä sydäntäni. Koen, että minun tulee kirjoittaa sananen ylistyksestä.

Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla.  Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti.  Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessaPsalmi 33:2-4

 

Ja sinä, ihmislapsi! Sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinänvierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään, toinen toisellensa, näin: 'Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta'. He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan. Hes 33:30-32

 

Jos emme sydämessämme kunnioita Jumalaa, niin silloin seurakunnan edessä ylistäminen on vain teatteria, joka ei ole Jumalan mielen mukaista. Ylistäminen lähtee aina ensin sydämestä. Oikeaan ylistämisen kuuluu halu puhtaaseen uskoon elämään, joka on Jumalan kunnioittamista sekä Hänen totuuden sanansa kunnioittamista. Todellinen Herran ylistäminen on elämän vaellusta, joka ojentautuu Jumalan tahdon mukaan. Tämän jälkeen myös musiikilla ylistäminen on soveliasta ja oikeata Herran edessä.

Monipuolinen ravinto takaa terveen kasvun

 

Sekin on syytä muistaa, kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin seurakunta rakentuu lauluista, opetuksesta, ilmestyksistä, jotka Herra antaa, kielilläpuhumisesta ja sen selityksestä ja profetioista. Jumalan tarkoitus on rakentaa seurakuntaa kunnon ravinnolla, jossa on kaikki vitamiinit, hivenaineet ja valkuaisaineet mukana ja tämän seurauksena seurakunta kasvaa terveellä tavalla eteenpäin. Kaikkia armoituksia ja Herran antamia lahjoja tarvitaan. Luonnollinen ihminen tietää, että yksipuolinen ruoka ei anna tervettä kasvua ihmisruumiille, vaikka se olisi kuinka terveellistä. Niin luonnolliseen kuin hengelliseenkin kasvuun tarvitaan monipuolista ruokaa. Sen takia on niin paljon puutostauteja seurakunnassa, kun syödään niin yksipuolista ruokaa. Jotkut uskovat keskittävät kokoontumisen ylistykseen (ylistysmusiikki), jääden aliravituiksi. Jotkut uskovat keskittyvät vain raamattutunteihin ja sananjulistukseen ja hekin jäävät aliravituiksi. Jumala tahtoo seurakunnassansa olevan rakkautta totuuteen, ylistystä, iloa, laulua, raamatunopetusta, sananjulistusta, kielilläpuhumista ja sen selitystä, Herran antamia ilmestyksiä, profetioita ja rukousta. Tällä tavoin ei seurakunta kärsisi puutostaudeista, kun hivenaineet, vitamiinit ja valkuaisaineet ovat kohdallaan, niin silloin suunta on terve kasvu Kristukseen.

Jumalan sanan tehtävänä on erottaa toisistaan sielullinen sekä hengellinen

 

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;  eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Hebr 4:12,13

Jumalan Hengen tehtävänä on Jumalan Sanan kautta erottaa uskovan sisimmästä sielullisuus sekä Hengellisyys. Aito usko ei jää kiinni sielulliseen tunne-uskoon, vaan aito usko kasvaa Hengelliseksi elämäksi, joka ojentautuu Jumalan Sanan mukaisesti.

Miksi Jumala loi sitten tunne-elämän ihmisen sisälle? Saako ihmisellä olla tunteita? Jumala loi ihmisen sisälle tunteet siksi, että hän eläisi ja tuntisi sisimmässään Jumalan rakkauden, armon, totuuden, pyhyyden, vanhurskauden ja laupeuden. Jumalan valtakunta on iloa, rauhaa ja rakkautta Pyhässä Hengessä. Ihmisellä saa olla tunteet, mutta tunteiden tarkoituksena on kirkastaa Jumalaa ja tuottaa meille iloa, eikä tunteita ole tarkoitettu lihan tekojen pönkittämiseen.

Usko ei saa perustua tunteisiin, vaan Jumalan rakkauteen, armoon ja totuuteen. Silloin uskon Raamatullista ja Pyhän Hengen vaikuttamaa, niin ihmisen kokemat tunteet ovat sopusoinnussa Jumalan sanan totuuden kanssa. Jumalan vaikuttamaan uskoon kuuluvat tunteet, mutta ne pitävät aina yhtä totuuden kanssa. Esimerkiksi koet iloa silloin kun Jumalan tahto tapahtuu ja koet murhetta synnistä, joka tuhoaa ihmisiä.

Olkaamme kuitenkin rehellisiä ja pysähtykäämme tarkastelemaan itsetutkistelun kautta Kristuksen kuvastimen edessä, että onko uskon elämämme sielullista tunne-elämää vai onko siinä, sitä tervettä kasvua, joka tuottaa uskovan sisimpään Hengen hedelmän mukaisia tekoja?

Raskas rock ja heavyrock ei ole Jumalasta
 

Heavyrock on aggressiivista musiikkia, jonka luonteeseen kuuluu aggressio. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa seuraavanlaisia ominaisuuksia:

Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Pyhä Henki ei vaikuta aggressiivisuutta, vaan päinvastoin rauhaa (rauhallisuutta). Gal 5:22 Pyhän Hengen vaikuttama rauha tarkoittaa montaa asiaa, rauhaa ihmisen ja Jumalan välillä, Jeesuksen antama rauha, rauhaa ihmisten välillä, rauhaa ja rauhallisuutta ei aggressiivisuutta. Pyhä Henki ei vaikuta Herran Jeesuksen opetuslapsissa aggressiivisia asioita. Heavyrock on aggressiivista musiikkia, sen musiikillinen sointukulku on aggressiivinen. Musiikissa on aina mukana "henki", joka vaikuttaa jotakin.

On sanomatta selvää, että aggressiivisuus on rauhan vastakohta. Heavyrockin pelkkä musiikillinen puoli on jo mielestäni sopimaton uskoville. Raamattu opettaa, että Jumalan valtakuntaa tulee viedä eteenpäin rauhan keinoin ei aggressiivisin keinoin. Tämä kaikki paljastaa sen, että heavyrokissa kyseessä on enemmän ihmisen valinta kuin Jumalan, sillä Jumalan valinta olisi täysin toisen näköinen.

Sitten ns. kristillisen heavyrockin melkein poikkeuksetta esiintyviä lieveilmiöitä: bändin ulkoinen olemus on samanlainen kuin maallisten heavyrock bändien, eli pitkät tukat + pukeutuminen (pukeutumisessa samoja painotuksia). Raamattu puhuu miesten pitkien hiusten olevan häpeäksi. Tämä kaikki paljastaa sen, että kyseessä on enemmän ihmisen valinta kuin Jumalan, sillä Jumalan valinta olisi täysin toisen näköinen.

Uskon elämässä uskovan tulisi keskittyä ominaisuuksiin, jotka rakentavat ja vievät uskovaa eteenpäin terveellä uskonkasvun pohjalla. Entisenä vapaaseurakunnan nuorisotyöntekijänä voin tuoda esille muutaman havainnon, jota olen havainnut. Niiden nuorten uskovien keskuudessa oli todella paljon epätervettä uskonkasvua sekä hengellinen keskittymiskyky oli heikko, jotka kuuntelivat heavyrockia. Samoin näiden nuorten oli vaikeata ymmärtää Raamattua oikealla tavalla ja hyvin usein he ajattelivat Raamatun asioista hyvin liberaalilla tavalla. Heavyrockin aggressiivisen raskas jumputus heikensi näiden nuorten hengellisestä keskittymiskykyä ja kykyä ymmärtää asioita Raamatullisesti oikein. Näissä nuorissa vaikutti voimakkaasti kapina kaikkia terveitä hengellisiä asioita vastaan. Huomasin myös selkeästi joissakin tämän musiikin kautta herkkyyttä sielunvihollisen juonille. Tulin siihen tulokseen, että se heavyrock musiikin raskas "henki" teki näissä nuorissa ikävää jälkeä. Tähän kuului osalla uskovista mustaan pukeutuminen, pojilla pitkän tukan kasvatus, elämä pyöri musiikin ympärillä ei Jeesuksen. Heavyrock ja heavyrockin esittäjät olivat useille nuorille "idoleja", mutta Jeesus ei ollut heidän keskipisteensä.

Läheltä heavyrockin vallassa olevia nuoria nähneenä voin sanoa, että ns. kristillinen heavyrock jäljittelee maallista heavyrockia melkein kaikessa. Hengelliset sanat aggressiivisessa paketissa ei ole Jumalan mielenmukainen tapa evankelioida tai koittaa rakentua uskossa. Otan kärjistetyn esimerkin. Mene huutamaan ja räyhäämään aggressiivisesti puhuen ja huutaen Jeesuksesta, eli kerro evankeliumi aggressiivisuuden kautta ihmisille. Ymmärrämme ettei se ole Jumalan tahto. Jumalan valtakunnan asioita tulee tehdä Jumalan mielenmukaisella tavalla sekä Pyhän Hengen johdatuksessa.

Minulla itselläni ei ole mitään musiikkia vastaan, vaan päinvastoin pidän musiikista ja soittelen myös kitaraa. Tuon kuitenkin esille muutamia asioita heavyrokista ja musiikista yleensä. David Wilkersonille Jumala näytti aikoinaan kuinka tämä raskas ja aggressiivinen musiikki valloittaa seurakunnan. Jumala puhui Wilkersonille ja monille muille, että heavyrock ja raskas rock musiikki ei ole Jumalasta, vaan on paholaisen musiikkia, eikä hengelliset sanat tee siitä hengellistä, vaan se silti pysyy ihmiselle vahingollisena musiikkina.

Nyt on hyvä tarkastella musiikkia ja hevirokkia, että saamme selville, miksi heavyrock musiikkina on ihmisille haitallista, vaikka sanoitukset olisivat kuinka hengellisiä tahansa. Jo aikoja sitten on tutkittu, että musiikki vaikuttaa ihmisiin hyvällä ja myös huonolla ja vahingollisella tavalla. Musiikin vaikutus ihmiseen voi tapahtua nopeasti ja on pitkäkestoista. Musiikki vaikuttaa ihmisen tunteisiin ja fysiikkaan sekä sillä on myös hengellinen puoli, joka voi olla Jumalasta tai paholaisesta. Musiikilla voidaan vaikuttaa ihmisen mielialaan sekä fyysisiin toimintoihin. Musiikilla voidaan heikentää tai vahvistaa mielialaa sekä ruumiintoimintoja. Musiikki vaikuttaa hengitystiheyteen, ihon sähkövastukseen, pupillien laajentumiseen, voi lisätä verenpainetta sekä kiihdyttää sydämenlyöntejä.

On tutkittu ja todettu, että klassinen musiikki rauhoittaa ihmistä sekä saa sydämen lyömään rauhallisesti musiikin tahdissa. Kun ihmisen keho rentoutuu musiikin kautta, niin mielenalue kykenee keskittymään ja tulee vakaammaksi. Klassinen musiikki vähentää verenpainetta sekä lisää kykyä keskittyä ja auttaa asioiden oppimiseen. Musiikki vaikuttaa aivoihin ja sekin on tieteellisesti tutkittu ja testattu. Tämän on nykytiede tutkinut ja vahvistanut. Raamatussa tämä tieto on ollut jo tuhansia vuosia, sillä me muistamme kaikki kuinka Daavidin kanteleen soitto auttoi kuningas Saulia, jolle tuli parempi olo kuin Daavid soitti hänelle. Raamattu sanoo jopa niin voimakkaasti, että paholainen väistyi Saulista, koska hänelle tuli niin hyvä olo kun Daavid soitti hänelle.

Tutkimusten mukaan raskas rock ja heavyrock vaikuttaa ihmisen kehossa lihasheikkoutta sekä vaikuttaa aivoihin, niin että voi esiintyä oppimis- ja käytöshäiriöitä. Kova ääninen musiikki rikkoo myös kuuloelimiä. Mitään musiikkityyliä ei saisi soittaa liian lujaa. Heavyrockin perusluonteeseen kuuluu, että sitä soitettaan todella lujaa, jolloin sen haitalliset vaikutukset korostuvat ja lisääntyvät. Heavyrock lisää sydämenlyönti nopeutta. Heavyrock musiikkina vaikuttaa siis vahingollisesti ihmisen kehoon ja sen elintoimintoihin. Edes hengelliset sanat eivät poista musiikin aiheuttamia vaurioita ja ongelmia. Tämän tähden on selvä asia, että Jumalan tahto ei ole, että uskovat soittavat tai kuuntelevat heavyrokkia. Tämän tähden myös Jumala varoitti seurakuntaa Wilkersonin ja monien muiden kautta raskaasta rokista (heavy jne.), että sitä ei saisi päästää seurakuntaa nuoria turmelemaan.

Minä itse uskon, että heavyrock on syntynyt pimeyden päämajassa siksi sen musiikillinen luonne on ihmistä tuhoava, joka aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia aivoihin ja koko kehoon. Uskovien ei tulisi koittaa voittaa nuoria "kristillisen" hevirokin kautta Kristukselle, vaan Raamatullisen evankeliumin kautta, joko julistamalla sanaa tai soittamalla oikeata ja kunnollista hengellistä musiikkia, jossa on hengelliset sanat sekä musiikin luonne sellaista, joka ei vahingoita ihmistä.

 

 

Petri Paavola

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

 

 


 


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker