Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Todellinen Jumalan seurakunta ja porton ekumenia

Väärä ykseys

Seuraavassa pienessä pätkässä on paavin ajatuksia ekumeniasta, joka on otos paavin kiertokirjeestä 1995 Ut unum sint.

"Vakuuttaessani, että ekumeeninen ponnistelu kuuluu Rooman piispana paaviuteni "pastoraalisiin prioriteetteihin"(157), mielessäni on samalla aina se vaikea este, jonka hajaannus asettaa evankeliumin julistamiselle. Kristillinen yhteisö, joka uskoo Kristukseen ja evankeliumin koko voimalla sydämestään toivoo ihmiskunnan pelastusta, ei voi missään tapauksessa sulkea sisintään Hengen kutsulta, joka haluaa johtaa kaikki kristityt täydelliseen ja näkyvään ykseyteen. Se on yksi rakkauden imperatiivi, joka on toteutettava ilman vähintäkään laiminlyöntiä. Ekumeniahan ei ole vain kristillisten yhteisöjen sisäinen asia. Kyseessä on rakkaus, jonka Jumala on ajatellut Jeesuksessa Kristuksessa koko maailmalle. Tämän rakkauden ilmitulon estäminen merkitsee hänen ja hänen suunnitelmansa loukkaamista, kun hän haluaa koota kaikki yhteen Kristuksessa. Paavi Paavali VI kirjoitti ekumeeniselle patriarkalle, Athenagoras I:lle: "Pyhä Henki johtakoon meitä sovituksen tietä, jotta kirkkojemme ykseys olisi yhä kirkkaammin loistava toivon ja lohdutuksen merkki koko ihmiskunnalle…"

Paavi haluaa yhdistää protestantit ja katoliset ekumeeniseen ykseyteen, mutta hän haluaa yhdistää koko maailman ekumeeniseen yhteyteen (kaikki uskonnot). Ilmestyskirja kertoo meille, että portto on haureuden viinillään juovuttanut maan asukkaat. Tämä haureuden viini on valheellinen ja eksyttävä henki, joka esittelee itsensä Pyhänä Henkenä. Haureus on huoruutta, jossa ihmiset ovat yhteydessä riivaajahenkiin. Juopumus kuvaa sitä tilaa missä ihmiset ovat, heidän aistinsa ovat turtuneet ja heidän mielensä on haureellisen viinin sekoittama. Minä uskon, että Suuri Babylon ja maan kauhistuksien äiti on lopun ajan maailman kirkko tai uskonto, jossa Paavilla ja katolisella kirkolla on tärkeä rooli. Tämä on ihmiskunnan viimeinen yritys rakentaa Baabelin tornia maan päälle, niin että he olisivat yksi ja tässä ykseydessä palvelisivat tämän maailman epäjumalaa. Jeesus tulemuksessaan hajottaa tämän lopun ajan Baabelin tornin ja perustaa rauhanvaltakuntansa maan päälle, joka kestää tuhat vuotta, jonka jälkeen luodaan uudet taivaat ja maa, ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta, jossa asuvat kaikki ne, jotka ovat kerran turvanneet elämänsä Kaikkivaltiaan Jumalan käsiin.

Ykseyden perusta ja Jumalan tuli

Uskovat haluavat nähdä Jumalan tulen lankeavan taivaasta ja, että ihmisiä pelastuisi. Tämä on oikea jano ja kaipaus, tähän Jumala sanoo aamen! Olen itse kipuillut vuosia saman janon edessä ja olen ollut mukana myös niillä elovainioilla, jossa on ollut samaa kaipausta ja janoa. Vuonna 2000 Jumala antoi sisäiseen maailmaani näyn ja opetuksen, jonka kerron tässä kirjoituksessani. Sydämelleni puhuttiin, että Jumala on sama eilen ja tänään ja aina iankaikkisesti. Sitten Herra alkoi puhumaan syntiuhrista, polttouhrista ja yhteysuhrista, 3 Moos 9 luku. Herra käski kansaansa uhraamaan Hänelle syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin ja myöskin ruokauhrin, johon tuli sekoittaa öljyä, koska Herra aikoi ilmestyä ja osoittaa kirkkautensa kansallensa. Näiden kolmen uhrin toimittamisen kautta Jumalan tuli lankeaisi taivaasta Israelin kansan nähtäville. Elämme uutta liittoa ja nämä kolme uhria on lakkautettu eikä uuden liiton kansan enää tarvitse uhrata eläimiä Jumalalle. Mutta koska Jumala on sama eilen ja tänään ja aina iankaikkisesti niin myös uudessa liitossa on vastineet näille kolmelle uhrille.

Syntiuhri

Ensin tuli uhrata syntiuhri, jonka uhrin Aaron ylimmäisenä pappina toimittaa tuoden Israelin seurakunnalle sovituksen heidän synneistään niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti syntiuhrieläimen ja sen jälkeen hän siveli uhrieläimen verta alttarin sarviin ja alttarin juurelle. Mutta uhrieläimen rasvan ja munuaiset hän poltti alttarilla niin kuin Herra oli käskenyt tehdä. ja lihan ja nahan hän poltti tulessa ulkopuolella leirin.  Nyt olemme uudessa liitossa ja Jeesus Kristus on uhrikaritsa koko maailman syntien tähden. Jeesuksen uhri, Hänen kuolemansa oli kertakaikkinen, yhdellä ja ainoalla kerralla uhrattu Golgatalla. Tätä uhria ei voi enää koskaan toistaa tai uusia, vain tässä yhdessä uhrissa on syntien sovitus, anteeksisaaminen ja pelastus. Tämän pelastuksen saa uskon kautta Jeesukseen, kun katuu ja tunnustaa syntinsä Jumalan edessä. Jeesus on lunastaja eikä kukaan muu voi koskaan osallistua millään tavalla tähän lunastukseen.

Jeesus ei kuollut ristillä pelkkänä ihmisenä, vaan myöskin Jumalana. Jumala voi vain antaa syntejä anteeksi ja vain Jumala voi sovittaa ihmisen täydellisellä eli yhdellä ainoalla uhrilla, siksi tarvittiin Jumala ristin puulle, koska muuten olisi tarvittu, joka vuosi uusia sovitus niin kuin Israelin kansan ylimmäinen pappikin joutui, joka vuosi uudelleen sovittamaan kansan synnit.  Suitsutus alttarissa oli alttarin sarvet, jossa poltettiin hyvän tuoksuista suitsutusta Herralle. Jeesuksen uhri oli Jumalalle suloinen ja hyväntuoksuinen, siksi Aaron esikuvallisesti voiteli alttarin sarvet. Jeesuksen ristin kuolema päätti vanhan liiton pappeusjärjestelmän, sen tähden ei tarvita suitsukkeiden suitsuttamisia, koska Kristuksen uhri on se hyvän tuoksuinen suitsutus, mikä ainoastaan kelpaa Jumalalle. Jeesus eli sydämen tasolla Isänsä tahdossa koko ajan ja tuo sisäinen sydämen tahto vaikutti Jeesuksessa sen, että ulkonaiset teot olivat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Jeesus nöyryytti itsensä ja oli ulkopuolella leirin lihansa päivinä. Jeesus otti osaa kaikkiin näihin kolmeen uhriin lihansa päivinä, mutta me voimme ottaa osaa vain kahteen uhriin, koska Jeesus on meidän syntiuhrimme uudessa liitossa. Tämä uhri on yksin Jeesuksen uhri, koska siinä on pelastus. Ihmiselle jää kaksi uhria jäljelle, jotta Jumalan tuli lankeaisi taivaasta. Mutta, muista syntiuhrissa on vain pelastus ja polttouhri ja yhteysuhri on vain syntiuhrista johtuva vaikutus ja johdonmukainen seuraamus. Hei, eihän Jumala mielisty uhreihin sanomme seuraavaksi! Se on totta, siksi Hän lopetti vanhan liiton eläinuhrit ja se tarkoittaa sitä ettei Jumala ollut mielistynyt eläinuhreihin eikä vanhan liiton uhrijärjestelmään, siksi Jumala lopetti vanhan liiton uhrijärjestelmän. Ei Jumala poistanut uhria uudesta liitosta, koska  uusi liitto alkoi Jeesuksen uhrilla.

Polttouhri

Jumala on aina asunut kansansa keskellä. Vanhassa liitossa Jumala asui  ja ilmestyi temppelissä. Uudessa liitossa Jumala tulee Pyhän Hengen kautta asumaan niitten sydämiin, jotka vastaan ottavat uskon kautta Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi. Pyhä Henki johdattaa sitten uskovan polttouhriksi Jumalalle. Polttouhri on uudessa liitossa lihan kuolema tälle maailmalle ja synnille, jonka Pyhä Henki saa aikaan uskovan sydämessä. VT:ssa polttouhri eläimen veri myös vihmottiin alttarille ja uudessa liitossa se merkitsee sitä, että lihan kuoleman kautta Pyhä Henki hallitsee uskovaa ja tämä on suloinen tuoksu Herralle. VT:ssa polttouhri pilkottiin kappaleiksi ja nämä kappaleet poltettiin tulessa alttarilla ja koko uhri tuli kokonaan polttaa alttarilla. Uudessa liitossa Jeesus kastaa Häneen uskovat Pyhällä Hengellä ja tulella. Tämä tuli polttaa pala palalta uskovan ihmisen lihallisen elämän, jotta siitä tulee hengellinen elämä ja silloin se on suloinen tuoksu Herralle. Suuressa rakkaudessaan ja armossaan Jumala polttaa meidän lihamme synteineen ja himoineen pala palalta, koska kukaan ei kestä polttouunia ilman paloittelua. Yksi juuri kerrallaan, jota ei ole taivaallinen Isä istuttanut, revitään ja poltetaan meidän sydämestämme. Synnin juuret kukistetaan meidän sydämestämme ja Jumalan sana ja Hengen elämä laitetaan tilalle. Jumalan vaikuttama elämä Pyhässä Hengessä suojaa ja turvaa meidän elämämme, mutta synnin harjoittaminen tuhoaa ihmisen. Tämän tähden Jumala haluaa täyttää meidät Hengellänsä, koska muutoin tuhoudumme. VT:ssa polttouhrieläimen sisälmykset ja jalat pestiin ja sitten ne asetettiin alttarille, jossa ne poltettiin. Tämä kuvaa uudessa liitossa sitä kun Jumala puhdistaa Pyhässä Hengessä uskon kautta meidän sydämemme. Ja kun sisin on puhdas niin elämän vaelluksesta tulee puhdasta. VT:ssa polttouhri tuli aina toimittaa säädetyllä tavalla, niin se on uudessa liitossakin. Henki kuolettaa meidän lihamme, jotta emme enää palvele syntiä, vaan vanhurskauden kautta elävää Jumalaa. Ilman polttouhria ei voi toimittaa yhteysuhria eikä voi olla yhteysuhria ilman polttouhria.

Yhteysuhri

Yhteysuhrin voisi kääntää myös rauhanuhriksi, mutta minusta yhteysuhri on aivan sopiva nimi tälle viimeiselle uhrille. VT:ssa yhteysuhrieläimen veri myöskin vihmottiin alttarille. Yhteysuhri kuvaa Jumalan ja ihmisen välistä liittoa ja seurakunnan ykseyttä. Yhteys Jumalaan ja seurakunnan ykseys nostattaa ihanan ja suloisen tuoksun taivaaseen. Yhteisuhrin tarkoitus on asettaa seurakunta ykseyteen, mikä tarkoittaa sitä, että paikkakunnalla olevat eriseurat ja puolueet lakkautetaan ja aletaan kokoontumaan Jumalan kansana yhteen. Kun tutkimme Raamatusta seurakuntaa niin näemme, että seurakunta on Jumalan seurakunta ja kaikki eriseuraisuudet ovat lihan tekoja. Jos sinun paikkakunnallasi on esim. helluntai- vapaa- ja baptisti seurakunnat niin siellä on silloin kolme eri puoluetta. Raamattu opettaa, että eri seurat ovat lihan tekoja. Jumalan tahto on, että uskovat ovat yhtä, koska on vain yksi Kristuksen ruumis eli yksi seurakunta. Jumala on puhunut voimallisesti minun sydämelleni ja monien muiden sydämille, että Hän yhdistää kansansa yhdeksi seurakunnaksi, jokaisella paikkakunnalla. Ekumenia on saatanan vastine Jumalan lopun ajan työlle, siksi paavi on niin innokas tavoittelemaan ykseyttä kaikkien kanssa. Mutta Jumala kutsuu omansa kaikista eri puolueista yhteen laumaan ja ne, jotka rakastavat enemmän Jumalaa kuin ihmistä kuulevat kutsun ja alkavat kokoontumaan ykseyden perustalle. Ne jotka rakastavat enemmän ihmistä kuin Jumalaa, heille jää kaksi vaihtoa. Ensimmäinen on pitäytyminen oman puolueen perinnäissääntöihin ja toinen liittyminen ekumeeniseen maailmankirkkoon. Ne jotka ovat rakastuneet seurakunnan väärään ja lihalliseen yksin johtamiseen vastustavat kaikkein eniten tätä Jumalan työtä. Mutta Jumala tulee viemään työnsä päätökseen, kukaan ei voi estää Jumalaa tekemästä sitä mitä hän tulee tekemään.

Monet ovat kuulleet tämän kutsun, mutta ovat kääntyneet sitä vastaan ja alkaneet valhetellen puhumaan pahaa niistä, jotka ovat jo kutsun kuulleet ja tulleet ulos puoluekristillisyydestä. Jumala näkee ja kuulee kaiken mitä me teemme emme voi millään puolustaa omia tekojamme Jumalan edessä jos olemme olleet häntä vastaan, vaikka olemme luulleet olevamme Hänen puolellaan. Jeesus lupasi maailman ihmisten uskovan Häneen, jos uskovat ovat samalla tavalla yhtä kuin Isä ja Poika. Se tarkoittaa sitä mitä siinä lukee, se ei tarkoita, että sitten kun vainot alkavat sitten vasta olemme yhtä, vaan se tarkoittaa nyt ja koko ajan uskovien tulee olla yhtä. Onhan Jumala antanut meille Pyhän Henkensä, jotta olisimme yhtä. Todellinen Hengen voitelu tuo ykseyden Jumalan kansalle ja tämän ykseyden kautta, missä on keskinäinen yhteys sekä rakkaus totuuteen, joka on Jeesuksen syntiuhri, meidän polttouhrimme ja yhteysuhrimme niin tämän kaiken seurauksena on Jumalan tulen ilmestyminen. Samoin kun Aaron oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin niin silloin tuli lähti Herran luota ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja iloitsivat.

Jumalan tuli kulutti polttouhrin niin ettei siitä jäänyt mitään jäljelle ainoastaan vain Jumalan tuli näkyi, joka loisti kirkkauttansa. Tänä päivänä liian monet uskovat paisuttavat ja kirkastavat omaa lihaansa ja myös sen tähden Taivas on hiljaa eikä Jumalan tuli voi langeta meidän keskellemme. Todellinen Jumalan tuli ja voitelu kuolettaa ihmislihan ja kirkastaa Jumalaa. Jeesuskin sanoi, että jos me kannamme paljon hedelmää Hänen opetuslapsinaan, niin silloin se kirkastaa Jumalaa. Meidän tehtävämme ei ole kirkastaa itseämme, vaan Jumala haluaa kirkastaa itsensä meidän kauttamme. Jos Jumala saa kirkastua meidän kauttamme, niin Hänen tulensa ja kirkkautensa on läsnä olevana meidän elämässämme ja tämän kirkkauden kautta ihmiset pelastuu, parantuu ja muuttuu Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne ja sielussanne sekä Hengessänne, jotta Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

 

Petri Paavola 2002

 


 

 

 

eXTReMe Tracker