Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luvatun maan valloitus

 

Alkusanat

 

Israelin kansa oli egyptiläisten vallan alla, jossa he joutuivat orjina rakentamaan Egyptin valtakuntaa. Egypti kuvaa Raamatussa maailmaa sekä synnin orjuutta. Jumala näki kansansa kurjuuden Egyptissä sekä kuuli heidän  huutonsa ja näki heidän tuskansa Egyptin maassa. Sen tähden Jumala päätti vapauttaa kansansa ja lupasi johdattaa Israelin kansan maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Egyptissä Israelin kansa ei saanut palvella vapaasti Jumalaansa, koska Egyptissä Israelin kansa joutui orjuudessa rakentamaan Egyptin maata, joka oli monien epäjumalien palvonnan kohteena. Jumala johdatti Israelin kansan pois Egyptistä, jotta he voisivat palvella vapaasti Jumalaansa, joka on kaiken maan luoja, Kaikkivaltias, Jumala.

 

Israelin kansan vaellus kohti luvattua maata on myös esikuvallista uuden liiton seurakunnalle, joka saa myös vapautuksen tämän maailman orjuudesta sekä lähtökäskyn kohti Jumalan valtakuntaa, maata jossa vanhurskas asuu. Lähdemme nyt seuraamaan Israelin kansan kulkua kohti luvatun maan valloitusta.

 

Vakoojat Kaanaanin maassa

 

Israelin kansa oli seurannut Herraa erämaassa ja he olivat tulleet Paaranin erämaahan, johon he leiriytyivät. Paaranissa Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Lähetä miehiä vakoilemaan Kaanaanin maata, jonka Minä annan israelilaisille; lähettäkää mies kustakin isien sukukunnasta, ainoastaan niitä, jotka ovat ruhtinaita heidän keskuudessaan.” Mooses toimi Herran käskyn mukaan ja lähetti nämä miehet vakoilemaan Kaanaanin maata: Ruubenin sukukunnasta Sammua, Sakkurin poika, Simeonin sukukunnasta Saafat, Hoorin poika, Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika,  Isaskarin sukukunnasta Jigal, Joosefin poika, Efraimin sukukunnasta Hoosea, Nuunin poika,  Benjaminin sukukunnasta Palti, Raafun poika,  Sebulonin sukukunnasta Gaddiel, Soodin poika,  Manassen sukukunnasta Joosefin sukukuntaa Gaddi, Suusin poika,  Daanin sukukunnasta Ammiel, Gemallin poika,  Asserin sukukunnasta Setur, Miikaelin poika, Naftalin sukukunnasta Nahbi, Vofsin poika, Gaadin sukukunnasta Genuel, Maakin poika.

 

Mooses kutsui Hoosean, Nuunin pojan, Joosuaksi. Tällä nimen muutoksella on tärkeä sija Raamatun ilmoituksessa. Jätämme tämän nimen muutoksen käsittelemisen loppu-osaan, jossa käsittelemme sen Raamatun pelastus-ilmoituksen valossa.

 

Minkälainen luvattu maa on

 

Mooses käski miesten katsella minkälainen maa on ja minkälainen kansa siinä asuu. Onko se voimakas vai heikko kansa, onko sitä vähän vai paljon. Onko maa hyvä vai huono, onko kaupungit avonaisia vai varustettuja. Onko maa lihavaa vai laihaa, onko siinä puita vai ei. Mooses käski heidän olla rohkealla mielellä sekä että he ottaisivat mukaansa sen maan hedelmiä.

 

Uuden liiton seurakunta saa myös saman kehotuksen, katselkaa Herran antamaa perintöosaa. Sinä saat luottaa Herran lupauksiin ja olla osallinen Jumalan valtakunnan ihanuuksista. Katsele tutkien ja rukoillen Raamattuasi, siellä on lupaus ja tarkka kuvaus sinun perintömaastasi, jonka Herra on luvannut antaa sinulle.

 

Niin vakoojat lähtivät Siinin erämaahan, josta he saapuivat Hebroniin. Sieltä he löysivät viiniköynnöksiä, jossa oli rypäleterttuja. He leikkaisivat mukaansa näitä rypäleterttuja, joita oli niin runsaasti, että he laittoivat ne seipääseen, jota kaksi miestä kantoi. He ottivat myös mukaansa granaatti omenoita ja viikunoita.

 

Luvatussa maassa kasvoi runsaasti kaikenlaisia hedelmiä, jotka Jumala oli varannut israelilaisille heidän ruumiinsa ravinnoksi. Jumala on varannut kansallensa hengellisen ravinnon sekä ruumiin ravinnon. Tämä on Jumalan kokonaisvaltainen osoitus Hänen hyvästä huolenpidostaan lapsiansa kohtaan. Vakoilijat palasivat neljänkymmenen päivän kuluttua ja antoivat selonteon heidän matkastaan Kaanaanin maassa.

 

Luvatun maan kuvaus

 

Kaanaanin maan matkaajat näyttivät sen maan hedelmiä ja sanoivat maan tosiaan vuotavan maitoa ja mettä. He kertoivat sen maan kansojen olevan voimakkaita ja heidän kaupunkinsa ovat suuria ja lujasti varustettuja, olipa siellä myös Anakin heimon jälkeläisiä, jotka olivat jättiläisheimon jälkeläisiä. Kun kansa kuuli miesten kertomuksen niin he alkoivat napista Moosesta vastaan.

 

Luvattu maa on ihana ja kaunis, jossa kasvaa runsaasti ravitsevia hedelmiä. Mutta luvatun maan kansa oli voimakasta ja heillä oli suuret ja lujat sekä hyvin varustetut kaupungit. Siellä oli myös jättiläisheimon jälkeläisiä. Tämä kertoo meille sen, että Herran perintömaa on ylen ihana, mutta vihollinen eli saatana on ympäröinyt sen omalla vallallaan ja voimallaan, jottei Jumalan lapsi saisi sitä omakseen. Onhan saatana vanginnut ihmisen tahtoansa tekemään ja tämän vankeuden kautta hän tekee kaikkensa, jottei kukaan ihminen saisi osaansa Herran ihanasta perintömaasta.  Israelin kansa unohti sen, että he olivat vapautetut synnin orjuudesta ja he olivat nyt Kaikkivaltiaan palveluksessa, jolle mikään ei ole mahdotonta, ei edes Israelin kansan johdattaminen luvattuun maahan.

 

Oletko sinä saanut jo osasi Herran perintömaasta, joka on sinulle varattuna? Oletko sinä antanut sielunvihollisen pelotella itseäsi niin ettet ole kyennyt omistamaan perintömaatasi? Jumala on myös Kaikkivaltias sinun elämässäsi ja Hänellä on myös valta viedä sinut perintömaahasi. Jos sinä napiset Jumalaa vastaan etkä suostu vastaanottamaan perintöosaasi niin seuraa Kaalebin ja Joosuan esimerkkiä, jossa vaikutti uskollisuus ja kuuliaisuus Herraa ja Hänen käskyjänsä kohtaan.

 

Kaaleb koettaa tyynnyttää kansaa, jottei se napisisi Moosesta vastaan. Kaaleb sanoo:” Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme.” Kaaleb luotti Jumalan mahdollisuuksiin, siksi hän yritti myös rohkaista muita luottamaan Jumalaan ja Hänen apuunsa. Kaalebin luottamus Jumalaan ja Hänen mahdollisuuksiinsa esti kapinan ja napinan hänen sydämestään. Israelin kansa ei ollut oppinut vielä luottamaan Jumalaan, siksi he kapinoivat Jumalaa vastaan. Israelin kansa vaelsi omassa voimassaan erämaassa, siksi he pelkäsivät luvatun maan valloitusta.

 

Kun Jumalan lupaukset alkavat täyttyä meidän elämässämme, niin silloin saatana käy rajuun hyökkäykseen ja yrittää synnyttää pelkoa sinun sydämeesi, jottet vaan saisi omistaa niitä lupauksia, jotka Jumala on sinulle luvannut. Jos luotat Jumalaan ja Hänen apuunsa niin silloin sinä saat uskoa samalla tavalla kuin Kaaleb ja silloin saat myös omistaa Jumalan lupauksien täyttymisen omaan elämääsi. Mutta jos olet oman voimasi varassa, niin silloin saatana saa sinun sisimpäsi pelkäämään h-hetkellä eli juuri sillä hetkellä jolloin saat omistaa Jumalan lupauksen täyttymisen omassa elämässäsi.

 

Napina Jumalaa vastaan

 

Mutta  ne  miehet,  jotka olivat  olleet  Kaalebin  kanssa  Kaanaanin  maassa sanoivat:

Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi.”

Näin sanoessaan he saattoivat Kaananin maan pahaan huutoon israelilaisten keskuudessa. He sanoivat vielä: ” Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa; ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme .”

 

Epäuskon ja ihmisvoimaan luottamisen seuraukset olivat katastrofaalisia, sillä tämän seurauksena Israelin kansa alkoi parkua ja huutaa sekä kansa itki koko seuraavan yön. Kaikki israelilaiset alkoivat napista Moosesta ja Aaronia vastaan. Koko kansa valitti Moosekselle ja Aaronille: ”Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet!  Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?" Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin.”

 

Silloin kun on tullut aika Jumalan lupauksien täyttymiselle, niin silloin käy lihan voimaan luottavalle samoin kuin kävi israelilaisille erämaassa. Saatana saa sokaista joidenkin sydämet niin, että he ajattelevat on parempi kuolla kuin elää. Tuo ihana lupauksien maa muuttuu lihan vallassa olevalle maaksi, jossa on tuska ja tuho. Lihan vallassa oleva ihminen ei pysty näkemään sitä ihanuutta, joka on luvatussa maassa eikä lihan vallassa oleva myöskään pysty turvautumaan Jumalan apuun, jotta hän saisi sen palasen tuosta perintömaasta,  joka hänelle kuuluu. Lihan vallassa oleva uskova haluaa palata takaisin Egyptiin (maailmaan), koska ihmisvoimalla eikä ihmisviisaudella pystytä omistamaan Herran perintöosaa. Lihan vallassa oleva uskova haluaa syrjäyttää ne Jumalan valitsemat johtajat, jotka rohkaisevat muita käymään sisälle Herran perintömaahan. Lihan vallassa oleva uskova valitsee itselleen sellaisia opettajia ja johtajia, jotka johdattavat ihmisiä Egyptin orjuuteen ja hyväksyvät Egyptin epäjumalanpalveluksen.

 

Synti tarttuu niin kuin tässäkin sen selvästi huomaamme. Vakoilijat tartuttivat oman epäuskonsa koko kansaan ja saattoivat vielä Herran ylen ihan perintöosan pahaan huutoon koko kansan silmissä. Synti on kuin ameeba, joka ulottaa lonkeronsa joka paikkaan, vain uskon kautta synnin lonkerot katkeavat. Synti ja epäusko ovat kuin tartuntatauteja. Ole sinä uskollinen Jumalalle ja ”tartuta” uskoa niiden sydämiin, jotka ovat sinua lähellä.

 

Jumalaan luottava varjeltuu kaikista niistä eksytyksistä, joihin lihan vallassa oleva eksyy. Luota Herraan, Hän vie sinut turvallisesti perille perintöosaasi. Jos sinä luotat Jumalaan, niin silloin vihollinen joutuu väistymään, koska sinä teet matkaa elävän Jumalan kanssa eikä saatana voi muuta kuin paeta Herran edestä. Ole siis Jumalaan luottavainen, Hän johdattaa sinut hyvään maahan.

 

Israelilaisten kapinan tähden Mooses sekä Aaron lankesivat kasvoilleen koko Israelin seurakunnan eteen. Mooses ja Aaron tunsivat suuren tuskan sisimmässään israelilaisten lankeemuksen tähden. Siinä esimerkkiä myös meille. Jos me näemme sisaren tai veljen lankeemuksen, sen tulisi tuottaa myös meidän sisimpäämme tuskan heidän puolestaan. Seurakunnan paimenilla tulisi olla myös sama asenne langenneita kohtaan. Sinä joka olet saanut paimenen palvelutehtävän tunnetko tuskaa niiden lampaiden puolesta, jotka lankeavat syntiin. Jos haluat vain nauttia johtajana olemisesta etkä koe tuskaa niiden lampaiden puolesta, jotka lankeavat syntiin, niin tee itse ensin parannus, jotta voit olla auttamassa muita eteenpäin uskon tiellä.

 

Joosua ja Kaaleb repäisivät vaatteensa ja alkoivat puhumaan kansalle: ” Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö ”.  Tämän puheen jälkeen koko seurakunta vaatii heitä kivitettäviksi, mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille ilmestysmajassa.

 

Lihan vallassa oleva ei kykene näkemään Herran perintöosan ihanuutta. Lihan vallassa oleva näkee vain ne esteet, jotka saatana asettaa ihmisen eteen. Mutta Jumalaan luottava näkee samalla tavalla kuin Joosua ja Kaaleb. Herran perintöosa on Jumalaan luottavalle ylen ihana maa. Saatana yrittää estää sitäkin uskovaa pääsemästä perille, joka luottaa Herraan. Uskon luottamuksen kautta ymmärrämme, että saatana joutuu väistymään, koska meidän kanssamme on Herra. On turha pelätä vihollista, koska Herra on meidän kanssamme.

 

Lihan vallassa olevat vaativat niitä kivitettäviksi, jotka luottavat Herraan. Mutta älä pelkää sinun kivittäjiäsi, koska silloin kun sinua kivitetään uskosi tähden, sinut ympäröitsee Herran kirkkaus, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää silloin sinun päälläsi, 1 Piet 4:13,14.

 

Kun Herran kirkkaus ilmestyi israelilaisille, niin Herra puhui Moosekselle; ” Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa?  Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perinjuurin, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan, kuin se on .”  Jumalan lapseuden tarkoituksena on uskoa Jumalaan. Jos emme usko Jumalaan, vaan toistuvasti kapinoimme häntä vastaan, niin Jumala voi vetää armonsa pois meidän elämästämme. Kyllä se on totta, sillä evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, Room 1:5; Room 16: 25,26. Uskon elämä on uskon kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Jumala  pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta, jotta Jumalan armo kasvattaisi meitä, että hylkäisimme jumalattomuuden ja maailmalliset himot eli synnin ja eläisimme siveästi, vanhurskaasti sekä jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Koska Jeesus on lunastanut ne, jotka uskovat Jumalaan siksi että Hän puhdistaa meidät kaikesta laittomuudesta, jotta olisimme Jumalan omaisuutta ja ahkeroitsisimme hyviä tekoja. Mehän olemme Jumalan tekoa, jotka  olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme, Tiit 2: 11-14; Ef 2: 10.

 

Tämän jälkeen Mooses anoo armoa Israelin kansalle, jottei Jumala sitä hävittäisi. Jumala vastaa Moosekselle: ” Minä annan anteeksi, niinkuin sinä olet anonut.  Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan:  ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni,  ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä.  Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen.” Jumala antoi anteeksi eikä hävittänyt Israelin kansaa. Mutta ne, jotka olivat nähneet Jumalan kirkkauden ja Hänen tunnustekonsa Egyptissä ja erämaassa ja olivat jo kymmenen kertaa kiusanneet Herraa eivätkä olleet kuulleet Hänen ääntänsä. Yksikään heistä ei kuitenkaan saa nähdä Herran perintömaata. Mutta Kaalebissa, joka oli Herran palvelija oli toinen henki, koska Kaaleb uskollisesti seurasi Herraa, niin hänet Jumala lupasi johdattaa Herran perintömaahan.

 

Tämä on vakavaa puhetta sinulle ja minulle, sillä Jumalan lupauksia ei pysty omistamaan kuin uskon kautta. Kapinoitsijat ja Herran kiusaajat jäävät Herran lupauksien ulkopuolelle. Nyt meitä voi ahdistaa tämä Jumalan tuomio, kun Hän jätti kapinoitsijat ulkopuolelle lupauksen. Lupauksen ulkopuolelle jättämisen syy oli jatkuva ja toistuva niskurointi ja kapinointi ja Herran kiusaaminen, vaikka Jumala oli tehnyt niin paljon tunnustekojansa kansansa keskellä. Kysymys oli siis jatkuvasta niskuroinnista eikä pikkulapsen kiukuttelusta. Kun Jumala armossaan pelastaa ihmisen ja hän saa tulla uskoon, niin varsinkin uskon tien alussa esiintyy (vauva vaiheessa) uskovalla pikku kiukuttelua Jumalaa kohtaan, joka johtuu siitä ettei vastasyntynyt vielä tunne Jumalaa eikä Hänen kasvatusmenetelmiään. Tällainen kiukuttelu poistuu kasvun kautta eikä vie perintöosaamme, mutta jos olemme koko ajan toistuvasti kapina hengessä Jumalaa vastaan niin silloin on suurena vaarana ettemme saa nähdä Herran perintömaata emmekä Hänen lupauksiaan, koska Herran perintömaa ja Hänen lupauksensa voidaan omistaa vain uskon kautta.

 

Pyri sinäkin olemaan uskollinen Herralle ja seuraa sitä tietä, jonka Hän on sinulle jo edeltäpäin valmistanut. Sitä tietä on hyvä käydä, sillä Jumala vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta sinun sydämeesi, jotta voit sitä tietä vaeltaa.

 

Herra antoi Israelin kansalle aikaa neljäkymmentä vuotta, joka oli se aika, jonka he joutuivat uskottomuutensa tähden harhailemaan erämaassa. Neljäkymmentä vuotta joutuivat myös heidän lapsensa kärsimään toisten uskottomuuden tähden. Neljäkymmentä päivää he olivat saaneet tutkailla Herran perintömaata, mutta he olivat kuitenkin epäuskossaan hyljänneet Herran lupaamaan perintöosan. Herra sanoi ettei kukaan niistä kapinoitsijoista pääse luvattuun maahan ja ne, jotka olivat saattaneet koko kansan napisemaan Herraa vastaan saattamalla luvatun maan pahaan huutoon seurakunnan edessä kuolivat äkkikuolemalla Herran edessä. Raamattu opettaa, että sitä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, Gal 6: 6-9.

 

Luku neljäkymmentä on Raamatussa koetuksen luku. Vakoojat ja koko Israelin kansa olivat neljäkymmentä päivää koetuksessa. Heillä oli neljäkymmentä päivää aikaa tutkailla Jumalan lupaamaa perintömaata. Jumala antoi heille runsaasti aikaa, jotta he olisivat voineet valita oikein. Mutta nyt väärän valinnan seurauksena tuli neljänkymmenen vuoden harhailu erämaassa. Tämän seurauksena myös heidän lapsensa joutuivat kärsimään toisten synneistä. Aina kun joku tekee syntiä, niin itse synnintekijä joutuu siitä kärsimään, mutta liian usein myös toiset ihmiset joutuvat kärsimään toisten syntien tähden. Ymmärrätkö nyt kuinka paha asia synti on. Jos teet syntiä, niin se ei riko ainoastaan sinua, vaan se rikkoo ja koskettaa myös sinun lähimmäistäsi. Suurimmat kapinoitsijat kuolivat äkkikuolemalla Herran edessä ja ne, jotka uskoivat näitä kapinoitsijoita saivat 40 v. aikaa, jolloin myös heidän oli kuoltava näkemättä luvattua maata. Ainoastaan Joosua ja Kaaleb saisivat nähdä luvatun maan.

 

Myös tänä päivänä jatkuva napina ja kapina Jumalaa vastaan tuottaa hengellisen äkkikuoleman. Ne jotka seuraavat tämän päivän kapinakenraaleita joutuvat myös vaeltamaan kuivassa erämaassa ilman Jumalan raikasta ja virkistävää elävää vettä. Ole sinä kuin Joosua ja Kaaleb, niin saat juoda raikkaasta ja puhtaasta lähteestä elävää vettä, joka johdattaa sinut iankaikkiseen elämän yhteyteen Herran Jumalan kanssa.

 

Israelilaiset tulivat murheellisiksi ja sanoivat Moosekselle olevansa valmiina menemään siihen paikkaan, josta Herra oli puhunut. Mutta Mooses vastasi ettei kansa saanut enää lähteä eikä rikkoa Jumalan käskyä vastaan, sillä Jumala ei enää käskenyt kansaa menemään luvattuun maahan. Mooses sanoi ettei se onnistu, sillä Herra ei enää ole heidän keskellään; älkää siis menkö sinne etteivät vihollisenne voittaisi teitä. Te olette kääntyneet Herrasta pois ja te kaadutte amalekilaisten ja kanaanilaisten miekkaan jos menette sinne.

 

Mutta Israelin kansa oli uppiniskainen ja he lähtivät kohti luvattua maata, mutta Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä.  Silloin amalekilaiset ja kanaanilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja voittivat heidät ja hajottivat heidät, ajaen heitä aina Hormaan asti.

 

Tässä meille taas yksi tärkeä opetus. Silloin tulee mennä eteenpäin juuri siihen suuntaan, josta Herra on puhunut, siellä on Herran siunaus. Mutta silloin kun Herra ei ole puhunut, että meidän tulee mennä eteenpäin, niin silloin ei tule rynnätä eteenpäin, vaan odottaa ja kulkea siihen suuntaan, josta Herra puhuu.

 

Herran liitonarkki oli esikuvaa Jumalan Hengestä ja voimasta, jota israelilaisten tuli seurata. Liitonarkki ei liikkunut eikä siirtynyt leiristä, vaan pysyi paikallaan. Tästä huolimatta israelilaiset lähtivät liikkeelle omassa voimassaan. Tästä seurauksena oli israelilaisten häviö. Israelin kansan uppiniskaisuus olkoon meille varoituksena ettemme rynnisi omavoimaisesti siihen suuntaan, josta Herra ei ole puhunut.

 

Joosua

 

Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle näin: ” Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.  Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut.  Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka-koko heettiläisten maa-ja aina Suureen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne.  Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille.  Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin .”

 

Joosua sai nyt jatkaa siitä mihin Mooses jäi. Joosuan tehtävänä oli nyt viedä Israel luvattuun maahan,  seuraavaksi seuraamme miten se tapahtui.

 

Jordanin ylitys

 

Joosua lähetti kaksi vakoojaa Jerikoon, joiden tehtävänä oli katsella Jerikoa. Niskuri sukupolvi oli kuollut ja uusi sukupolvi oli kasvanut ja nyt oli heidän h-hetkensä aika käsillä, luvatun maan valloitus ja Herran perintömaa odotti heitä.

 

Vanha sukupolvi oli saanut uskon kautta kasteen kaislameressä. Uusi sukupolvi saisi uskon kautta kasteen Jordanissa. Pappien tuli kantaa liitonarkkia edellä ja kansan tuli tulla sen perästä. Tämä oli se järjestys, miten Jordan – virta tuli ylittää. Papit menivät edellä Jordan virtaan kantaen liitonarkkia ja kun he laskivat jalkansa veteen, niin ylhäältä päin virtaava vesi pysähtyi ja alaspäin virtaava vesi hävisi kokonaan. Näin Israelin kansa kulki kuivan virran poikki. Tämä on kasteen vertauskuva, joka kuvaa sitä kun uskon elämä alkaa, niin seuraava askel on vesikaste. Aivan samoin tapahtui Mooseksen aikana, jolloin kansa sai kasteen kaislameressä. 

 

Ympärileikkaus

 

Kaikki kansa, joka oli lähtenyt Egyptistä ympärileikattiin, mutta se sukupolvi, joka oli syntynyt matkalla erämaassa, sitä ei oltu ympärileikattu. Sen tähden Herra käski ympärileikkaamaan uuden sukupolven ja Joosua teki Herran käskyn mukaan ja niin  koko kansa ympärileikattiin.  Ympärileikkaus on uudestisyntymisen ja Pyhän Hengen saamisen esikuvaa, sillä Raamattu opettaa, että oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä.  Tänä päivänä ne, jotka uskovat Jumalaan ovat Kristuksessa Jeesuksessa myös ympärileikatut, mutta eivät käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella, Room 2: 29; Kol 2: 11. Käsintehty ympärileikkaus ei poista lihan saastaa, vaan Kristuksen ympärileikkaus, joka tapahtuu Hengessä poistaa lihan saastan. Ympärileikkaus on siis esikuva uudestisyntymisestä sekä Pyhän Hengen saamisesta.

 

Kun kansa oli ympärileikattu Gilgalissa, niin Joosuan ollessa Jerikon luona hänelle ilmestyi Herran sotajoukon päämies. Joosuan heittäytyessä maahan kumartamaan sanoi Herran sotajoukon päämies: ” Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” Ja Joosua teki niin. Samanlainen tapahtuma kuin Mooseksen elämässäkin oli, kun hän oli palavan pensaan äärellä. Tämä tapahtui, jotta Joosua ymmärtäisi, että hän ei sodi eikä taistele yksin, vaan Herra on hänen kanssansa. Näin  Herra Joosuan johdolla antoi  Israelille Kaanaanin maan. Sinunkin tulee antaa ympärileikata itsesi Kristuksen ympärileikkauksella, jotta voit saada osasi Herran perintömaasta.

 

Mooses ja Joosua

 

Israelin kansan uloslähtö Egyptistä Mooseksen johdossa sekä luvatun maan valloitus Joosuan johdolla on yksi Raamatun sisältämistä  VT:n vertauskuvista, jolla on vastineensa UT:n ilmoituksessa.  Jumala puhui minulle, että Mooses kuvaa lakia, jonka tarkoituksena on saada aikaan synnintunto, joka tuo ihmisen ulos synnin orjuudesta, jonka jälkeen alkaa matka kohti luvattua maata. Joosua kuvaa taas Jeesusta, joka vain voi viedä ihmislapsen luvattuun maahan.

 

Hebrean kielisessä Raamatusta Joosuan nimi on Jehoshua eli Herra pelastaa, Herrassa on pelastus. Jehoshua on hebrean kielellä Jeesus ja Jeshua on hebreankielen sanasta Jehoshua lyhennys. Muutaman kerran myös VT käyttää hebr. tekstissä Joosuan kohdalla sanaa Jeshua. Septuaginta on kreik. kielinen VT, jota apostolit käyttivät niin paljon, että monet  UT:n lainaukset ovat otettu suoraan Septuagintasta. Kun katsoin Septuagintaa, niin silloin sydämeni riemastui, sillä siellä oli Joosuan nimi käännettynä sanalla  Ieesous, joka on sama kuin mitä UT:n kreikkalainen teksti käyttää Jeesuksesta.

 

Saakoon Jumalan laki vaikuttaa synnintuntoa ihmisten sydämissä, jonka jälkeen Jeesus Kristus heidät pelastaa sekä johdattaa sitten omaan perintömaahansa, joka on uusi Jerusalem, jossa vanhurskas asuu.

 

Petri Paavola (kirjoitettu joskus 2000-luvun alkuvuosina)

 

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version 1769
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

   


 


 

 

 

eXTReMe Tracker