Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Messian tulemus Talmud ja UT

Talmudista löytyy opetusta Messiaan tulemuksesta, joka on yhteneväinen UT:n opetuksen kanssa:

Sanhedrin 97b: "Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen; aikana, joka on kokonaan vanhurskas, kuten on kirjoitettu Jes 60:21, sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti; tai aikana, jolloin kaikki ovat syntisiä, kuten on kirjoitettu Jes 59:16, hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin... ja katso taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen (Dan 7:13), ja on kirjoitettu, nöyrä ja ratsastaa aasilla: jos he ovat vanhurskaita, hän saapuu taivaan pilvissä, jos eivät, nöyränä ja ratsastaen aasilla."

Talmud opettaa Messiaan tulevan aasilla jos Israelin kansa on kokonaan syntinen tai sitten Messias saapuu taivaan pilvissä jos Israelin kansa on kokonaan vanhurskas.

Raamatusta löytyvät molemmat Messiaan tulemukset, sillä kun Messias tulee ensimmäisen kerran aasin varsalla ratsastaen, niin silloin Israelin kansa on kokonaan syntinen ja he kaikki tarvitsevat pelastuksen Messiaan kautta. Kun Messias tulee toisen kerran taivaan pilvissä, niin Israelin kansa (jäännös kolmasosa) on kokonaan vanhurskas, koska päivien lopulla Israelin kansa nöyrtyy ja tunnustaa Jeesuksen olevan Messias, uskoen Herraan Jeesukseen.

Messias tulee Herran nimessä. Matt 21 luku kertoo, että kun Jeesus lähestyi Jerusalemia aasin varsalla ratsastaen, niin israelilaiset huusivat Jeesukselle: Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

He huusivat Jumalan sanan profetian mukaan siteeraten psalmia 118. Psalmi 118:25,26 on alkutekstin mukaan: me rukoilemme sinua, oi Herra, pelasta nyt! Me rukoilemme sinua oi Herra, anna meidän menestyä! Siunattu olkoon hän joka tulee Herran nimessä; me siunaamme sinua Herran huoneesta.

Hoosianna sana tulee hepreankielen sanoista yasha (pelastaa) ja na (nyt, rukoilla). Israelilaiset huusivat Jeesukselle, että Hän (Daavidin poika) pelastaisi heidät ja antaisi heidän menestyä. Alkutekstissä sanotaan myös israelilaisten huutaneen Jeesukselle, että Hän tulee Herran nimessä. Sanonta Herran nimessä tarkoittaa, että Jeesuksella oli Herran nimi, sillä hepreankielen Jeesus (Jehoshua - Jeshua) sana tulee sanoista Jhvh (Herra) ja yasha (pelastaa).

UT:n todistuksen mukaan Messias (Herra Jeesus) ratsasti aasin varsalla, koska Israelin kansa oli syntinen. Tämä oli Herran Jeesuksen ensimmäinen tulemus. Israelilaiset olivat mukana toteuttamassa Sakarjan kirjan profetiaa, josta rabbit olivat opettaneet, että Messias saapuu aasilla jos kansa on syntinen. Israelilaiset tunnustivat Jeesuksen olevan Messias, joka voi pelastaa ja antaa menestyksen. Siitä huolimatta vain pieni osa Israelin kansasta uskoi Häneen ja sai vastaanottaa pelastuksen Jumalan armosta.

Sak 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

VT:ssa Jumalan sanan profeetallinen todistus todistaa Messiaan saapuvan aasintamman varsalla. Herrassa Jeesuksessa tämä profetia on jo toteutunut. Herra Jeesus (Messias) ratsasti aasintamman varsalla aikana, jolloin Israelin kansa oli syntinen:

Matt 21:
1 ¶ Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta
2 ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.
3 Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: ‘Herra tarvitsee niitä’; ja kohta hän lähettää ne."
4 Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
5 "Sanokaa tytär Siionille: ‘Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla’."
6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,
7 ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle.
8 Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.
9 Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

Ps 118:
25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!
26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

Pro 118:
25 We beseech Thee, O LORD, save now! We beseech Thee, O LORD, make us now to prosper!
26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD; we bless you out of the house of the LORD. (JPS)

Messias tulee taivaan pilvessä. Juutalaiset rabbit opettivat Messiaan tulevan taivaan pilvissä jos Israelin kansa on kokonaan vanhurskas. VT opettaa Messiaan saapuvan taivaan pilvissä aikana, jolloin Israelin kansa (jäännös) on vastaanottanut pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen:

Apt 1:
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

Matt 24:
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Apostolien teoissa ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan selkeästi, että Herra Jeesus on saapuva toisen kerran takaisin taivaan pilvessä.

Danielin kirja puhuu Ihmisen Pojan (Messiaan) taivaan pilvessä saapumisesta Isä Jumalan eteen:

Dan 7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Raamattu opettaa koko Israelin kansan pelastuvan viimeisinä päivinä:

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamatun sanan mukaan lopunaikana Israelin kansasta jää jäljelle kolmasosa, joka tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Sakarjan kirja vahvistaa tämän myös luvussa 12:

Sak 12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Zec 12:10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplication; and they shall look unto Me because they have thrust him through; and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first-born. (JPS)

Zec 12:10 And I will pour upon the Bais Dovid, and upon the inhabitants of Yerushalayim, the Ruach (Spirit) of Chen (grace) and of Tachanunim (supplications for favor); and they shall look upon Me whom they have pierced [dakar, "pierce through" cf. Yeshayah 53:5; Targum HaShivim Tehillim 22:17], and they shall mourn for Him (Moshiach) as one mourneth for his yachid (only son), and shall grieve in bitterness for him, as one that is in bitterness for his bechor (firstborn). (OJB)

Sakarja 12 on profetian sana israelilaisten kääntymisestä lopunaikana Jumalan puoleen uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka naulittiin ristille syntien anteeksisaamiseksi.

Ps 22:16 [17] For kelavim have surrounded me; the Adat Mere'im (congregation of evil men) have enclosed me; ka'aru yadai v'ragelai (they pierced my hands and my feet; see Isa 53:5; Zech 12:10 and medieval Hebrew Scripture manuscripts as well as the Targum HaShivim). (OJB)

Ps 22:16 (22:17) Sillä koirat ovat minun piirittäneet: julmain parvi saartain lävistänyt kuin jalopeura käteni ja jalkani. (Biblia)

Orthodox Jewish Bible on kääntänyt Psalmi 22:16 (17) oikein. VT:n kirjoituksissa on tarkasti kuvattu tapa millä tavalla Messias (Jeesus) kuoli syntien anteeksisaamiseksi.

Päivien lopulla Israelin kansan (kolmasosa) kääntymisen jälkeen jonakin päivänä (kukaan ei tiedä päivää ja hetkeä!) Messias, Herra Jeesus tulee pilvissä toisen kerran hakemaan (ylöstempaus) omansa pois. Messias totisesti tulee pilvissä, jolloin Israelin kansa on kokonaan vanhurskas, Herraan Jeesukseen uskomisen kautta.

Ilm 1:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
8 "Minä olen A ja O," sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Juutalaisuus ja Messias usko

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker