Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mies ja nainen / Aviomies ja vaimo

Naisen asema suhteessa Raamatun opetukseen on usein vääristynyt ja valitettavan usein mies vääristää naisen aseman ja koittaa alistaa naista Raamatun opetuksen kautta, vaikka Raamattu ei opeta naisen alistamista. Joskus myös nainen itse voi vääristää itsensä alistetun asemaan. Jotta naisen asema seurakunnassa ei vääristy tai tule ahdasmieliseksi, niin käsittelen seuraavaksi lyhyesti miehen ja naisen suhdetta Raamatun opetuksen valossa. 

 

Mies ja nainen Raamatussa

Miesten ja naisten välille seurakunnassakin tulee helposti vääriä vastakkain asetteluja, jotka johtuvat Raamatun opetuksen väärin ymmärtämisestä. Tässä tutkimuksessa keskitytään Raamatun opetuksen valossa siihen, mikä on Raamatun opetus miehen ja naisen välisestä suhteesta. Tutkimme tässä tutkielmassa sitä  mitä Raamattu opettaa miehen ja naisen välisestä avioliitosta sekä yleensä miten miesten ja naisten tulee suhtautua vastakkaiseen sukupuoleen.

Avioliitto ja sen järjestys

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;  sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaisetMiehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,  että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,  saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.  Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.  Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,  sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.  "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."  Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.  Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä, Ef 5:22-33.

Jumalan tahto on, että vaimot ovat aviomiehillensä alamaisia samalla tavoin kuin vaimojen tulee olla alamaisia Herralle Jeesukselle. 

 

Jumalan tahto on myös, että miehet rakastaisivat vaimojaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Vaimon on turvallista olla alamainen sellaiselle miehelle, joka suostuu rakastamaan  vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa. Efesolaiskirjeen 5:33:n loppujakeen voisi kääntää tarkemmin näin: jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä.

 

Niin sekä miesten että vaimojen tulee kohdella aviopuolisoaan siten, että molempien on helppo kunnioittaa sekä rakastaa toisiaan, se on Jumalan tahto suhteessa miehen ja vaimon väliseen aviosuhteeseen.

 

Jumala asetti miehen perheen pääksi, joka tarkoittaa palvelevaa johtajuutta. Jeesushan sanoi: ” Joka teistä haluaa olla kaikkein suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Perheen päänä oleminen ei tarkoita diktatuuria, vaan se on toisten palvelemista sekä rakastamista, tämä on Jumalan tahto.

 

Jumalan tahto on, että vaimo on alamainen miehellensä. Vaimon tulee rakastaa ja kunnioittaa miestänsä. Alamaisuus ei tarkoita alistamista, vaan Jumalan tarkoittama alamaisuus on sitä, että mies perheen päänä saa rakastaa vaimoaan. Vaimon tulee olla samalla tavalla alamainen miehellensä kuin vaimon tulee olla alamainen Kristukselle. Jos mies rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa, niin  tällainen alamaisuus on turvallista vaimolle. Alamaisuus ei silloin vahingoita vaimoa, vaan päinvastoin se on hänelle suojaksi ja turvaksi.

 

Miehen tulee todella rakastaa vaimoaan sekä ottaa huomioon vaimonsa tarpeet. Kristuskin täyttää meidän tarpeemme ja auttaa meitä elämässämme eteenpäin, niin samoin tulee miestenkin toimia suhteessa vaimoonsa.

 

Mies ja nainen seurakunnassa

 

Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra, 3 Moos 19:18.

 

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut-että tekin niin rakastatte toisianne.  Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.  Joh 13:34,35.

 

Uskovien miesten sekä naisten tulee rakastaa toisiaan, sillä tämä keskinäinen rakkaus on maailmalle sekä seurakunnalle merkkinä, siitä että olemme todella Jeesuksen opetuslapsia. Kaikenlainen epäraamatullinen miesten ja naisten välinen vastakkain asettelu on syntiä. Miesten sekä naisten tulee tyytyä Jumalan asettamaan Sanansa järjestykseen. Kiitos Herralle sisarista!!! Kiitos Herralle Veljistä!!! Olkoon edelliset kiitosaiheet aina kiitosaiheina meidän sydämillämme, jotka rakastamme Jeesusta.

 

Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 1 Joh 4:20

 

Edellinen Raamatun kohta tarkoittaa sekä sisarta että veljeä. Kaikenlainen kauna ja jäynä vastakkaista sukupuolta kohtaan on pimeyden hedelmää. Jos et rakasta sisartasi tai veljeäsi Kristuksessa, niin et myöskään rakasta Jumalaa. Iloitkaamme sisaristamme ja veljistämme seurakunnassa!!! Tähän taivas sanoo: ”AAmen.” Uskovien keskellä ei saa olla maailman hengen tuotetta, joka on nimeltään: sukupuolien välinen kiista ja jäynä. Jumalan seurakunnan tuntomerkkinä on keskinäinen rakkaus, joka sulkee sisäänsä niin sisaren kuin veljenkin. Kiitos Herralle sisarista!!! Kiitos Herralle Veljistä!!! Olkoon edelliset kiitosaiheet aina kiitosaiheina meidän sydämillämme, jotka rakastamme Jeesusta.

 

Kevyttä huumoria, mutta totta toinen puoli

 

Seuraavaksi käsittelen lyhyesti sopivasti huumorilla höystäen vaimoa sekä miestä. Älköön kukaan suotta loukkaantuko seuraavista kuvauksista, jotka koskevat vaimoa sekä miestä. Itsetutkistelu Kristuksen kuvastimen edessä on lääkettä meidän rikkinäiselle sydämellemme, joten ei kun käsi sydämellä eteenpäin.

 

Vaimo ja ”prinsessa kohtelu”

 

Nainen on rakennettu eri tavalla kuin mies. Vaimoni määritelmä naisesta on seuraavanlainen:

 

Nainen on tunteellinen ja helposti tunteidensa vietävissä. Tunne-elämä ja aistimaailma ohjaa usein naisen käyttäytymistä. Nainen on herkkä ja tarvitsee paljon hellyyttä. Naisessa oleva hellyys on erittäin voimakasta, joka näkyy selvästi äidin ja lapsen välisessä suhteessa. Nainen haluaa huolehtia ja hoivata monia asioita. Nainen käsittelee sisässään monta asiaa kerrallaan, jonka ansiosta nainen kykenee yhtä aikaa kutomaan sukkia ja laittamaan ruokaa sekä hoitamaan lapsiaan. Nainen haluaa miehen osallistuvan kaikkiin perheen yhteisiin asioihin. Nainen haluaa miehen ottavan perheessä sen vastuun, joka kuuluu miehelle. Nainen tarvitsee turvallisen miehen, joka pystyy täyttämään naisen elämässä olevat tarpeet.

 

No niin miehet!!! Nyt sitten meillä miehillä on oltava halu vastata vaimojemme tarpeisiin. Miehen tulee ottaa tosissaan vaimonsa, sekä asiat, jotka ovat vaimolle tärkeitä. Miehen tulee olla hellä vaimollensa, koska naisessa oleva hellyydenkaipuu ”vaatii” sitä. Meidän miesten tulee luoda vaimoillemme turvallinen elinympäristö, jotta vaimomme voivat elää sisäisesti turvallista elämää.

 

Voiko nainen nalkuttaa? Kyllä voi. Johtuuko se sinusta aviomies? Yleensä vastaus on; ei varmasti johdu, kyllä se vika on tuossa vaimossa. Tämä on joskus oikea vastaus, mutta kyllä tuo nalkutus usein myös johtuu siitä ettemme miehinä aina toimi niin kuin toimia tulee.

 

Vaimosi tarvitsee ”prinsessa kohtelun” , sillä Kristuskin antaa seurakunnallensa vain sitä mikä on parasta. Prinsessa kohtelu ei siis ruoki ihmisessä asuvaa turhamaisuutta, vaan kasvattaa ja ruokkii sisäistä ihmistä parhailla sanoilla ja teoilla. Prinsessa kohtelu vaatii sinulta mies kypsyyttä, jota voi vain saada Kristuksen koulussa. Vaimosi  tarvitsee siis ”Prinsessa kohtelun”, sillä Kristuskin antaa parastaan sinulle. Jos sinä haluat rakastaa vaimoasi samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, niin sinäkin haluat antaa vaimollesi vain parasta ja se on sitä, jossa on Kristuksen vaikuttamaa rakkauden hedelmää.

 

Mies ja ”prinssi kohtelu”

 

Mies on eri tavalla rakennettu kuin nainen. Mies on myös aistiensa vietävissä. Mies on metsästäjä tyyppi, joka nauttii seikkailuista sekä vauhdista. Mies vaatii toimintaa ympärillensä. Mies ei juuri tyydy istumaan kiikkutuolissa, hän haluaa olla menossa ja tehdä jotakin. Mieskin kaipaa hellyyttä ja huomiota. Mies haluaa olla huolehtia hyvin siitä, mikä on hänelle tärkeää.

 

Vaimo sinun miehesi tarvitsee sitä hellyyttä, jota vain sinä voit antaa hänelle. Vaimo sinun miehesi on toiminnan mies, joten anna hänen olla perheesi pää. Vaimo joskus miehesi käyttäytyy kuin pässi, joka voimansa tunnossa sarvillansa puskee muita kumoon. Vaimo tämän tähden sinun tulee rakastaa miestäsi ja rukoilla hänen puolestansa. Jos miehessä on tätä pusku tautia, niin aina voit siitä sävyisyyden ja rakkauden Hengessä hänelle kauniisti huomauttaa, mitä Raamattu opettaa siitä kuinka miehen tulee rakastaa vaimoaan samoin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Tämä sanominen kannattaa tehdä sitten vasta kun olet asian ensin rukouksessa valmistanut. Sävyisyys ja rakkaus on ”pässin” kesyttämisessä kaikkein viisain ja paras toimenpide.

 

Vaimo jos olet alamainen Jeesukselle Kristukselle, niin mikset olisi myös alamainen ”Prinssillesi” omalle rakkaalle aviomiehellesi. Vaimo, miehesi tarvitsee siis ”Prinssi kohtelun”, jossa tuoksuu Jumalan rakkauden hedelmä.

 

Petri Paavola 10.5.2006
 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker