Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Nainen ja seurakunnan johtajuus

 

 

Tämän päivä seurakunnissa on voimakkaasti mielipiteitä jakanut eräs asia, joka on nainen seurakunnan johtajana sekä vanhimpana. Monet ajattelevat, että nainen ei saa olla vanhimpana eikä nainen voi toimia seurakunnan johtotehtävissä. Toiset ajattelevat, että nainen voi toimia seurakunnassa vanhimpana sekä osallistua seurakunnan johtotehtäviin. Jumalan Sana koettelee kaikki mielipiteemme, sen tähden keskitymme tässä tutkimuksessa siihen mitä Raamattu sanoo kyseessä olevasta asiasta.

 

Ennen kuin käymme itse asiaan käsiksi on syytä mainita muutamia tärkeitä asioita. Nainen on Jumalan luoma upea luomus, joita miehet eivät saa syrjiä ja halveksua. Miehenä oleminen ja miehuus ei ole parempi asia kuin naisena oleminen tai naiseus. Raamattu opettaa miehen ja naisen langenneen syntiin, jonka seurauksena kumpikaan ei ole toista huonompi tai parempi, vaan molemmat ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä. Raamatun opettama kuva ihmisestä, miehestä ja naisesta on samanarvoinen, sillä he ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä sekä pelastuessaan Jumalan armosta he ovat kummatkin (nainen ja mies) yhtä vanhurskautettuja (armahdettuja) Jumalan edessä. Jumalan sana antaa suuren arvon naiselle, samoin tulee myös meidän miesten antaa heille suuri arvostus. Tämän kirjoituksen tarkoitus on puhtaasti Jumalan sanan valossa osoittaa sen keitä Jumala on valinnut johtamaan Uuden Liiton seurakuntaa. Kysymys ei ole miehen ja naisen vastakkainasettelusta luonnollisen ihmisen näkökulmasta katsottuna, vaan siitä mitä Jumala opettaa meille sanassaan. Eikä kysymys ole miesten halusta alistaa naisia ja toteuttaa patriakaalista valtaa, vaan Jumalan omasta valinnasta ja tahdosta. Nyt voimme siirtyä itse asiaan, eli siihen mitä Raamattu opettaa seurakunnan johtamisesta.

 

Sisällys:

 

- Mirjam naisprofeetta
- Israelin heimon päämiehet
- Debora ja Baarak
- Seurakunnan johtajat ovat yhden vaimon miehiä
- Miksi nainen ei saa johtaa?
- Raamatullinen järjestys
- Mies ja vaimo sekä perheen pää
- Tuleeko naisen vaieta seurakunnassa?
- Filippuksen tyttäret
- Kristuksessa ei ole miestä eikä naista
- Foibe Kenkrean seurakunnan palvelija
- Priskilla ja Akylas
- Junias
- Jumalan sana on pysyvä ilmoitus
- Ihmisarvo kysymys?
- Kirkko ja pappeus
- Naiset Jeesuksen haudalla
- Jeesuksen ja Paavalin asenne naisiin
- Mies ja nainen Raamatussa

 

 

 

Mirjam naisprofeetta

 

 

Miika 6:4  Minähän olen johdattanut sinut Egyptin maasta, vapahtanut sinut orjuuden pesästä; ja minä lähetin Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin käymään sinun edelläsi.

 

2 Moos 15:19-24: Sillä kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra meren vedet heidän päällensä; mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden.  Ja Mirjam viritti heille virren: "Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi". Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät Suurin erämaahan. Ja he vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä.  Sitten he tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli karvasta. Sentähden paikka sai nimen Maara.  Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: "Mitä me juomme?"

 

Miikan kirjassa olevan kuudennen luvun ja neljännen jakeen monet tulkitsevat siten, että Mirjam myös johti erämaassa Israelin kansaa. Mutta kun luemme kokonaan Mooseksen kirjat, niin joudumme kuitenkin toteamaan, että Mirjam johti vain naisia eikä miehiä. Mirjam naisprofeetta johti naiset ylistämään Herraa, mutta Mooses johti koko kansaa. Koko Israelin heimo seurasi Moosesta, jonka Jumala oli asettanut johtamaan koko Israelin kansaa.

 

Israelin heimon päämiehet

 

2 Moos 18:25,26Mooses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi. Nämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse.

 

Israelin kansaa erämaassa johtivat miehet, niin kuin Raamattukin asian selvästi ilmaisee.

 

Debora ja Baarak

 

Tuom 4:1-9Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.  Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.  Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta. Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.  Hänen oli tapana istua Deboran-palmun alla, Raaman ja Beetelin välillä, Efraimin vuoristossa, ja israelilaiset menivät hänen luoksensa oikeutta saamaan.  Hän lähetti kutsumaan Baarakin, Abinoamin pojan, Naftalin Kedeksestä, ja hän sanoi hänelle: "Näin käskee Herra, Israelin Jumala: Lähde ja mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi kymmenentuhatta miestä naftalilaisia ja sebulonilaisia.  Ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, Jaabinin sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi."  Niin Baarak sanoi hänelle: "Jos sinä lähdet minun kanssani, niin minäkin lähden; mutta jos sinä et lähde minun kanssani, niin en minäkään lähde".  Hän vastasi: "Minä lähden sinun kanssasi; mutta kunnia siitä retkestä, jolle lähdet, ei tule sinulle, vaan Herra on myyvä Siiseran naisen käsiin". Niin Debora nousi ja lähti Baarakin kanssa Kedekseen.

 

Tuom 5: 1-31 Sinä päivänä Debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat näin:  "Johtajat johtivat Israelia, kansa oli altis-siitä te kiittäkää Herraa.  Kuulkaa, te kuninkaat, kuunnelkaa, te ruhtinaat. Herran kiitosta minä laulan, minä veisaan Herran, Israelin Jumalan, ylistystä.  Kun sinä, Herra, lähdit liikkeelle Seiristä, kun sinä tulit astuen Edomin maasta, niin maa järisi, ja taivaat vuotivat, pilvet vuotivat vettä.  Vuoret järkkyivät Herran edessä, itse Siinai Herran, Israelin Jumalan, edessä. Samgarin, Anatin pojan, päivinä, Jaaelin päivinä tiet olivat tyhjinä, matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja.  Samgarin, Anatin pojan, päivinä, Jaaelin päivinä tiet olivat tyhjinä, matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja.  Israel oli johtoa vailla, peräti vailla, kunnes sinä, Debora, nousit, sinä, Israelin äiti.  He valitsivat uusia jumalia; silloin oli sota porteilla asti, mutta ei näkynyt kilpeä, ei keihästä Israelin neljänkymmenen tuhannen joukossa.  Minun sydämeni on kiintynyt Israelin johtomiehiin. Te kansan joukossa alttiit, kiittäkää Herraa.  Te, jotka ratsastatte valkoisilla aasintammoilla, te, jotka istutte matoilla, ja te, jotka kuljette teillä, puhukaa.  Laulu kuuluu juotto-ojilta, siellä ylistetään Herran vanhurskaita tekoja, hänen johdatuksensa vanhurskautta Israelissa. Silloin Herran kansa laskeutui porteille. Heräjä, heräjä, Debora! Heräjä, heräjä, laula laulu! Nouse, Baarak! Ota vankeja saaliiksesi, sinä Abinoamin poika!  Silloin pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo, Herran kansa laskeutui minun luokseni, sankarien joukko.  Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekiin, he seurasivat sinun joukkojesi mukana, Benjamin. Maakirista laskeutuivat johtomiehet, Sebulonista ne, jotka kantoivat päällikönsauvaa.  Ja Isaskarin ruhtinaat tulivat Deboran kanssa, ja niinkuin Baarak, niin Isaskar: hän kiiti tasangolle hänen jäljessänsä. Ruubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja.  Miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille, kuuntelemaan paimenpillin soittoa? Ruubenin suvuissa oli suuria neuvonpitoja.  Gilead pysyi alallaan tuolla puolella Jordanin, ja Daan-miksi hän viipyi vierailla laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle ja pysyi alallaan lahtiensa luona.  Sebulon on kansa, joka antaa henkensä alttiiksi kuolemaan, samoin Naftali kedon kummuilla.  Kuninkaat tulivat ja taistelivat, silloin taistelivat Kanaanin kuninkaat Taanakissa, Megiddon vesien varsilla; mutta hopeata he eivät saaneet saaliiksensa. Tähdet taivaalta kävivät sotaa, radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan.  Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa, taistelujen puro, Kiisonin puro. Astu esiin, minun sieluni, voimallisesti!Silloin hevosten kaviot tömistivät maata, kun urhot laskivat, laskivat laukkaa.  Kirotkaa Meeros, sanoo Herran enkeli, kiroamalla kirotkaa sen asukkaat, koska eivät tulleet Herran avuksi, Herran avuksi sankarien joukkoon. Siunattu olkoon vaimojen joukossa Jaael, keeniläisen Heberin vaimo, siunattu vaimojen joukossa, jotka teltoissa asuvat.  Vettä toinen pyysi, maitoa hän antoi, toi juhlamaljassa kermaa.  Hän ojensi kätensä ottamaan vaarnaa, oikean kätensä työvasaraa; ja hän iski Siiseraa, löi murskaksi hänen päänsä, musersi ja lävisti hänen ohimonsa.  Hänen jalkainsa juureen hän vaipui, kaatui, jäi siihen, hänen jalkainsa juureen hän vaipui, kaatui; jäi kuolleena makaamaan siihen, mihin vaipui.  Siiseran äiti katselee ikkunasta ja huutaa ristikon läpi: 'Miksi viipyvät hänen sotavaununsa tulemasta? Miksi ovat hänen valjakkonsa askeleet niin hitaat?'  Viisain hänen ruhtinattaristaan vastaa hänelle, ja hän kertaa itselleen hänen sanansa:  'Varmaankin he ovat saaneet saalista ja jakavat sitä: tytön, kaksikin mieheen, kirjavaa kangasta saaliiksi Siiseralle, kirjavaa kangasta, kirjaeltua vaatetta saaliiksi, kaksi kirjaeltua, kirjavaa huivia saatujen saalisten kaulaan'.  Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra. Mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niinkuin aurinko, kun se nousee voimassansa." Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta.

 

Debora sanoi Baarakille ettei kunnia voittoisasta sotaretkestä tule sotapäällikkö Baarakille, vaan kunnia tästä sotaretkestä tulee naiselle. Mutta itse asiassa kyllä Jumalalle aina silti suurin kunnia menee!!!

 

Ketä naista Debora tarkoitti, itseäänkö??? Debora ei tarkoittanut itseään, vaan keeniläisen Heberin vaimoa Jaaelia, sillä hän löi kuoliaaksi Siiseran.

 

Debora oli profeetta ja tuomari, niin kuin tuomarien kirja asian selvästi ilmoittaa. Debora ja Baarak johtivat Israelia yhdessä, niin kuin Tuom 5:1,2 asian ilmoittaa: Sinä päivänä Debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat näin:  "Johtajat johtivat Israelia, kansa oli altis-siitä te kiittäkää Herraa. Johtajat johtivat Israelia eli Debora ja Baarak sekä Israelin heimojen päämiehet. VT:ssa on ainoastaan yksi nainen eli Debora luettu Israelin kansan johtajiin. Voiko nainen tällä perusteella olla uuden liiton seurakunnan johtajistossa?

 

Ei voi olla, koska Debora oli vanhan liiton aikalainen. Vanha Liitto on kumottu, Uudessa Liitossa ei ole enää tuomarin palvelutehtävää. UT:n opetus seurakunnan johtamisesta on johdonmukaisesti osoitettu vain miehiä koskevaksi. Seuraavaksi tutkimme mikä on Uuden Liiton ilmoitus seurakunnan johtamisesta.

 

Seurakunnan johtajat ovat yhden vaimon miehiä


Linkki: Seurakunnan johtajuus

 

1 Tim 2:8.-15  Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. 1 Tim3:1, Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan

 

Alkukielen mukaan 1 Tim 2:12 voitaisiin kääntää seuraavasti; mutta minä en salli että nainen opettaa, tai vallitsee miestä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. 

 

Aapeli Saarisalo kääntää seuraavasti: Mutta en salli naisten opettavan enkä vallitsevan miestä, vaan olkoon hiljaisuudessa.

 

Gyne tarkoittaa sekä vaimoa että naista. 33/38 käännöksessä oleva vallitsee sana on authenteoo, tarkoittaa; hallita sekä toimia omavaltaisesti. Opettaa sana on didaskoo, joka tarkoittaa opettaa. Sana didaskalos (opettaja) on johdettu verbistä didaskoo. Didaskalos on puolestaan peräisin sanasta didaskalia, joka merkitsee opetustointa ja oppia sekä opetusta.

 

Raamattu opettaa, että nainen ei saa johtaa tai hallita miestä seurakunnassa eikä nainen saa opettaa seurakunnassa. Raamattu on alun perin kirjoitettu ilman lukuja ja jakeita, jotka on jälkeenpäin lisätty Raamatun lukemisen sekä sen seuraamisen helpottamiseksi. Niin 1 Tim 2:8-15 ja 1 Tim luku kolme on kokonainen yhtenäisyys. Tästä kohdasta käy ilmi, että seurakunnalle opetettiin ettei nainen saa johtaa seurakunnassa eikä opettaa seurakunnassa. Tämä kohta myös opettaa, että kaitsijoiden tulee olla yhden vaimon miehiä sekä taitavia opettamaan.

 

Tämän kohdan opetus on myös se, että seurakunnan opetustehtävä kuuluu miehille, jotka ovat kaitsijoita. Tässä kohdassa on kirjoitettu, että kaitsijoiden tulee olla yhden vaimon miehiä. Tämän kohdan voimakkain pointti on siinä, että kyseinen palvelutehtävä kuuluu vain miehille. Raamatun aikoina esiintyi monivaimoisuutta ja tällainen, jolla oli monia vaimoja on sopimaton johtamaan Jumalan seurakuntaa, tämä oli varmasti yksi puoli Paavalin opetusta tässä kohdassa. Tuskin voimme lyödä myös tällaisen ajatuksen lukkoon tässä kohdassa, että vain avioliitossa olevat miehet voivat olla kaitsijoina. Varmasti on hyvä sekä Jumalan tahto, että kaitsijoista kuitenkin enemmistö olisi naimisissa, mutta poikamieskin kelpaa, jos Jumala hänet tähän tehtävään voitelee. Tämä kohta opettaa myös, että kaitsijoille, jotka ovat miehiä Jumala on uskonut opetustehtävän, joka on kytköksissä johtajuuteen.

 

Tämä Raamatun kohta on kova paikka ns. liberaaliteologialle, siksi tämä liberaaliteologinen suunta opettaa ettei tämä Timoteuskirje ole Paavalin kirjoittama kirje. Jos sinä tämän uskon, niin silloin voit heittää Timoteuskirjeen Raamatustasi pois. Todella järkyttävä ajatus sekä ovela ajatus!!! Kun ei enää pystytä tekemään tyhjäksi selvää Raamatun opetusta, niin paras keino on sanoa ettei kyseinen kirje kuulukaan Raamattuun. Todella järkyttävä ajatus. Timoteuskirje on Paavalin kirjoittama kirje sekä edellä käsitelty Raamatun kohta kuuluu Raamatun opetukseen.

 

Miksi nainen ei saa johtaa?

 

Timoteuskirje opettaa, että Mies luotiin ensin, siksi nainen ei saa hallita miestä. Timoteuskirje myös opettaa, ettei Aadamia petetty, vaan nainen petettiin. Paratiisissa käärme petti Eevan eikä Aadamia. Käärme sanoi Eevalle: ”Onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista paratiisin puista.” ”ette suinkaan kuole.” Käärme pääsi pettämään naisen tunnemaailman sekä aistimaailman kautta, koska vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä.

 

Hyvän ja pahan tiedon puu oli kirouksen ja kuoleman puu, josta Jumala sanoi ettei siitä saanut syödä. Nainen katseli kirouksen ja kuoleman puuta saatanan avustuksella siten, että tästä puusta tuli hyvä, ihana sekä suloinen, vaikka se itse asiassa tuottaa kuoleman sekä kirouksen sille, joka ottaa tämän puun hedelmästä. Nainen katseli ja tarkkaili puuta ulkonaisilla aisteillaan, jolloin paha kääntyi hyväksi, vaikka tämä hyvä olikin itse asiassa pahaa. Timoteuskirjeen opetus on selvä, että tästä syystä nainen ei sovellu seurakunnan johtajaksi.

 

Adam seurasi vaimoaan

 

Ei Adamkaan ollut puhdas pulmunen, vaan hän, vaikka tiesi ettei tämän puun hedelmiä saanut syödä, niin hän kuitenkin suostui ottamaan tämän puun hedelmän rakkaan vaimonsa kädestä. Mies sai myös oman osansa Jumalan tuomiosta syntiinlankeemuksen tapahduttua, sillä miehen osaksi lankesi työn tekeminen otsa hiessä. Adam lankesi tietenkin syntiin ihan samalla tavalla kuin Eevakin erona oli ainoastaan se, että käärme petti ensin Eevan ja Eeva antoi hedelmän myös Adamille, joka myöskin lankesi. Eevan synti oli uskoa käärmettä, mutta Adamin synti oli langeta syntiin vaimon  kautta. Eevan olisi pitänyt olla uskomatta käärmettä sekä Adamin olisi pitänyt estää Eeva ottamasta hedelmää sekä Adam ei olisi saanut ottaa hedelmää vaimoltaan. Näin molemmat lankesivat syntiin, mutta käärme petti Eevan, siksi Jumala sääti ettei nainen saa johtaa miestä.

 

1 Tim 2:12-14  mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.  Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;  eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.

 

3 Moos 3:
13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin".
14 ¶ Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.

3 Moos 3:
17 ¶ Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ‘Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;

 

 

Lankeemus sydämessä ensin

 

1Mo 2:9 Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun.

1Mo 3:6
Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.

Eeva oli paratiisissa aluksi synnitön. Jumala sanoi, että paratiisissa oli kaikkinaisia puita ihania nähdä ja hyviä syödä ja myös elämän puun keskelle paratiisia ja myös hyvän- ja pahantiedon puun.

1 Moos 2:
16 ¶ Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".


Jumala kielsi hyvän- ja pahantiedon puusta syömisen, eli se ei ollut ihmiselle ihana nähdä ja syödä, sen kautta tulee kuolemalla kuoleminen, jos siitä syö. saatana vääristi siis Eevan mielen näkemään hyvän- ja pahantiedon puun ihanana ja hyvänä asiana, mitä se ei kuitenkaan ollut. saatana vaikutti ajatusmaailmaan vääristäen sen, joka johti itse tekoon. Eli ajatusmaailmaan istuttiin synnin siemen ja juuri, joka johti tekoon. Syntiä ei voi tehdä ellei sydän saastu ensin, siksi Jeesus sanoi:

Matt 15:19
Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

Puhdas ja synnitön sydän ei tee syntiä, mutta synnin saastuttama tekee. Eevan sydän saastui ensin, joka johti tekoon, joka oli kielletty.

 

Jumala loi Adamin ensin ja antoi Aadamille ensin käskyn, ettei saa syödä hyvän- ja pahantiedon puusta. Eeva myös tiesi asian, mutta Aadamin olisi pitänyt estää Eevaa syömästä ja olla itse syömättä kielletyn puun hedelmää. Adam ei kuitenkaan sitä tehnyt ja niin Adam on myös yhtä syyllinen kuin Eevakin syntiinlankeemukseen.

 

Raamatullinen järjestys

 

Raamattu opettaa aviomiehelle, että hänen tulee elää taidollisesti vaimonsa kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, osoittaen hänelle kunnioitusta, koska vaimo on elämän armon perillinen (jos on uskossa) ettei aviomiehen rukoukset estyisi. Heikompi astia ei ole huonompi, vaan eri tavalla rakennettu kuin mies. Jumala loi miehen ja naisen erilaisiksi, ikävä kyllä synti on tässä suhteessa tuonut väärän tasapuolisuuden niin miehille kuin naisille. Raamatullinen tasapuolisuus miehen ja naisen välillä vallitsee silloin kun se noudattaa Jumalan tahtoa.

Jumala syntiinlankeemuksen jälkeen langetti miehelle päävastuun työnteosta. Tosin kyllä Raamatun naisetkin osallistuivat työntekoon niin kotona kuin viljapelloilla, mutta päävastuu oli miehillä. Jumala asetti myös järjestyksen miehen ja naisen välille perheessä ja seurakunnassa. Mies on perheenpää, jonka tehtävänä ei ole alistaa vaimoa, vaan olla perheessä vastuunkantajana sekä hengellisenä johtajana. Johtaminen on muuten usein käsitetty väärin, että se on käskytystä ja toisen alistamista. Jeesus opetti johtamisen olevan kaikkien palvelemista, eli asettumista palvelijan paikalle, jossa johtaja palvellen auttaa lähimmäisiään ja on luomassa heille turvallista elämää. Miehen tehtävänä perheen päänä on myös palvella vaimoaan ja lapsiaan sekä turvata ja taata heille turvallinen perhe-elämä.

Johtaminen on myös seisomista eturintamassa hengellisessä sodankäynnissä. Hengellisen sodankäynnin johtotehtävät ovat tuulisia ja ahdistavia paikkoja. Siellä tuulee ja lujaa, iskujen ollessa armottomia ja kovia. Johtaminen on palvelemista myös suuren paineenalaisuuden keskellä, sillä vihollinen tietää, että johtajan kaatuminen kaataa usein myös koko muun lauman. Jumala rakensi miehen johtajaksi, siksi hän loi miehelle suuren kestokyvyn henkisen paineen sietämiseen sekä sitkeän lujan luonteen, jonka ei tule antaa viholliselle periksi. Synti on rikkonut paljon sitä mitä Jumala on varannut miehille.

Jumala loi naisen herkemmäksi ja tunteellisemmaksi kuin miehen, joka ei ole huono asia, vaan hieno ja kaunis lahja Jumalalta naiselle. Naisen rooli ja asema on merkittävä perheessä ja seurakunnassa sekä yhteiskunnassa. Johtajaa Jumala ei naisesta luonut, vaan miehelle alamaisen. Tämä alamaisuus ei tarkoita alistamista. Raamattu opettaa, että miehen tulee rakastaa vaimoansa, niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaa. Eli naisen osa vaimona on antautua siihen, että häntä rakastetaan ja hänestä pidetään hyvää huolta. Jos nainen ei saa tätä kokea, niin silloin hänen miehensä on tehtävä siitä parannus. Naisen alamaisuus tarkoittaa myös sitä, että miehen perheen päänä tulisi myös palvellen rakastaa vaimoaan ja lapsiaan, sillä Jeesus sanoi, että johtajan tulisi olla kaikkien palvelija. Naisen herkkyys ja tunteellisuus ovat siis ominaisuuksia, jotka estävät häntä elämään suuressa paineenalaisuudessa jota tarvitaan johtamiseen, siksi Jumala asetti seurakunnan johtoon miehiä. Jumala on armollinen, sillä hän on vapauttanut naisen siitä mihin häntä ei ole luotu. Syntiinlankeemuksessa saatana tuli naisen luokse ja tapahtumat paratiisissa osoittavat meille naisen herkän sisäisen maailman. Saatana vangitsi naisen sydämen seuraavilla asioilla:

- saatana valehteli ettei ihminen kuole syötyään kielletyn puun hedelmää
- nainen näköaistin avulla näki kirouksen ja kuoleman alla olevan puun hyväksi; herkkyys ja tunteellisuus käveli totuuden yli
- nainen katseli kirouksen ja kuoleman puuta ja näki sen ihanaksi ja suloiseksi, joka antaisi ymmärrystä; herkkyys ja tunteellisuus vääristi todellisuuden, joka puki valheen ihanaksi ja suloiseksi. Ihanuus ja suloisuus olivat arvoja, joiden kautta nainen arveli saavansa ymmärrystä.

Herkkyys, tunteellisuus ja söpöt ja kauniit asiat täyttävät syntienlangenneen naisen sydäntä. Näillä ominaisuuksilla ei voida johtaa seurakuntaa, eikä antautua hengellisen sodankäynnin johtotehtäviin. Jumala myös asetti paratiisissa syntiinlankeemuksen seurauksena naiselle raskauden kivut sekä alamaisuuden miehellensä. Raamattu sanoo, että luomisessa Jumala loi miehen sekä teki miehen kylkiluusta miehelle avun, joka on hänelle sopiva. Apu sana on hebr.Raamatussa ezer, joka tarkoittaa apua ja auttajaa. Sopiva on hebr. Raamatussa neged, joka tarkoittaa vastapäätä tai johonkin verrattuna, 1 Moos 2:18. Hebr. tekstissä on tämän raamatun kohdan lopussa sanat ezer kenegedo, joka voidaan kääntää kolmella eri sanalla; vaimo, työkumppani sekä apuri.

Tämä vaimo miehen apuna on usein käsitetty yksipuolisen väärin, tulkitsemalla, että vaimo toimii miehen apuna vain ruoanlaittajana tai apurina, joka ojentaa työkalun miehensä käteen. Eli tämä apu on usein käsitetty apuna, jossa nainen auttaa miestä miehen tärkeissä töissä. Useinkaan ei huomata sitä, että Raamattu käyttää sanaa ezer myös sellaisesta avusta, jossa joku ohjaa ja opastaa toista.

Omassa elämässäni tulee mieleen asioita liittyen omaan perheeseeni ja elämämme tilanteisiin ja muistuu mieleeni useat vaimoni hyvät vinkit ja ajatukset, jotka ovat olleet viisaita toteuttaa käytännössä. Jumala käski Aabrahamia kuulemaan kaikessa Saaraa. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala rikkoi asettamansa järjestyksen, vaan sitä, että vaimolla on myös viisautta, joka tulee hyödyntää yhteiseksi hyväksi. Näin myös uskova aviomies kuuntelee kaikessa vaimoaan ja ottaa silloin vaarin, jos ja kun sieltäpäin tulee viisautta ja hyviä ajatuksia. Minun oma "Saarani" on viisas nainen, jolta tulee viisaita ja hyviä ajatuksia monenlaisiin tilanteisiin, eli on viisautta kuunnella häntä!

Tasapuolisuuden vuoksi sanottakoon miehenkin heikkoudet. Nainen on miehen heikko kohta, sillä Jumala loi naisen kauniiksi sulottareksi, jonka suloisuutta ja viehkeyttä mies ei pysty vastustamaan. Moni synti on syttynyt miehen sydämessä naisen olemuksen tähden. Tämä on johtanut moniin haureellisiin huorintekoihin. Vallanhalu. Mies janoaa valtaa ja arvostusta, siksi liian monilla terve Raamatullinen johtajuus hämärtyy, jonka tilalle tulee käskyttävä itseään täynnä oleva oleva diktaattori, joka haluaa valtaa ja on valmis mihin tahansa, että saa tuhottua ne, jotka hänen valta-asemaansa uhkaavat. Teoreettinen tietoylpeys. Mies on luonteeltaan tiedonhaluinen ja valmis osoittamaan viisautensa siinä kuinka paljon hän tietää teoreettista tietoa. Vähemmistö miehistä on niitä käytännön puurtajia, enemmistö on tiedonjanon vankeina. Teoreettisen tiedon avulla mies osoittaa omaa "viisauttansa" sekä siten osoittaa omasta mielestänsä sen kuinka tyhmä tai väärässä vastustajat ovat. Miehille tieto on valtaa ja arvostusta, siksi  miehet pääasiassa vääntävät opillisia kysymyksiä. Tietoa tulee olla, eikä sitä saa halveksua. Jumalan tarkoittaman tiedon tulisi aina johtaa käytännön tekojen tasolle, eikä jäädä paisuttamaan päänuppia ja ylpistämään sydäntä.

Tulee mieleeni havainto, jonka tein ja opin aikoina, jolloin kiersin Jumalaa sanaa julistamassa. Huomasin käytännössä sen kuinka naisen herkkyys ja tunteellisuus johdatti monia naisia, jotka palvelivat sanassa Jumalaa. Tämä ilmeni esimerkiksi siten, että hengellinen sodankäynti rassasi heidän sydäntänsä kovien paineiden alaisuudessa. Eräskin nainen kerran sanoi minulle, että hän on väsynyt johtamaan ja vastaamaan kaikesta ja kaipaisi miehistä tukea. Tämä nainen asui Venäjällä (on nyt Herran luona) ja johti seurakuntaa, jossa oli pelkästään naisia. Hän oli joutunut kovettamaan itsensä vastoin sitä herkkyyttä joka hänessä naisena oli, niin hän luuli. Mutta itse asiassa hän oli erittäin herkkä ja tunteellinen ja pääsi välillä Suomeen lepäämään uskovien järjestämään täyteen ylläpitoon, josta hän täysin siemauksin nautti kaikella sydämellänsä. Tunsin tämän naisen erittäin hyvin, hän oli iäkäs Herran palvelija (evankelista). Teimme läheistä yhteistyötä, jossa hän tulkkasi minua kiertäessäni pitkin Karjalan kyliä. Näin paljon sitä tuskaa ja sisäistä kamppailua, jota hän eli, "joutuessaan" johtamaan seurakuntaa ja kaivatessaan miehistä tukea ja apua. Tuo sisäinen taistelu kulutti hänen sisäistä maailmaansa, hän oli jatkuvien ahdistusten ja paineiden alla. Ulkokuori oli luja, mutta sisin oli hauras. Eikä tämä kokemus rajoitu vain tähän yhteen sisareen, vaan on niitä enemmänkin sekä mukana myös muiden Herran palvelijoiden havaintoja samasta asiasta. Edellä olevalla en kiellä naista palvelemasta Jumalaa esim. evankelistana, mutta sen sanon että seurakunnan johtaminen ei sovi naiselle ja se on myös Raamatun opetus. 

 

Seurakunnan johtaminen on hengellistä sodankäyntiä, jossa seurakunnan johtajat ovat eturintamalla hengellisessä sodankäynnissä ja henkivaltojen "päämaalitauluja", joihin kohdistuu todella kova henkinen paine sekä henkivaltojen hyökkäykset. Jumalan tahto on säästää nainen tästä ahjosta, jonka kantajaksi Jumala valitsi miehen. Kysymys on siis ennen kaikkea Jumalan valinnasta ja tahdosta, eikä siitä miten me ihmisinä haluaisimme tämän asian olevan. Seurakunnan johtamisen palvelutehtävä on kovan paineen alla olevaa johtajuutta, sillä saatanalliset henkivallat hyökkäävät kaikella valheen voimalla Jumalan sanan totuutta sekä todellisia Jumalan palvelijoita vastaan. Jumala on hyvässä armossaan nähnyt parhaaksi säästää naisen tästä paineesta ja asettanut johtajuuden sekä sen paineet miehen harteille ja miehen vastuulle. Jumalan valinta tässä suhteessa ei ole naista alistava, vaan naista ajatteleva. Jumala on rakentanut miehen siten, että on hänen osansa toimia "roskatunkiona sekä painekattilana" ja se osa miehelle suotakoon Jumalan armosta.

 

Kysymyksessä ei siis ole naisten halveksiminen, hyljeksiminen tai aliarvostaminen, vaan Jumalan sanan selkeä opetus koskien seurakunnan johtamista. Jeesuksen opetuslapsi rakastaa lähimmäisinään niin naisia kuin miehiä sekä arvostaa todella paljon naisia. Jeesuksen opetuslapsi ei voi kuitenkaan uskoa ja toimia Jumalan tahtoa vastaan, vaan tässä seurakunnan johtajuus kysymyksessä uskovien tulisi uskoa se mitä Raamattu siitä opettaa. Kysymyksessä ei ole myöskään se kumpi on parempi toimimaan seurakunnan johtajina (mies vai nainen), vaan se mikä on Jumalan tahto.

 

 

Mies ja vaimo sekä perheen pää

 

Seuraava kuvaus on humoristinen tulkinta paratiisin tapahtumille. Mutta kuvauksen kaltainen toiminta naisen ja miehen välisestä suhteesta on väärä ja epäraamatullinen.

 

 

Koska nainen toimi paratiisissa väärin ja otti ohjat omiin käsiinsä, niin tämän seurauksena Jumala asetti naiselle alamaisuuden miestä kohtaan. Koska mies oli ”tossu” ja oli vaimonsa vietävissä paratiisissa, niin sen tähden Jumala asetti miehen pääksi naiselle.

 

Luomisessa Jumala loi miehen sekä teki miehen kylkiluusta miehelle avun, joka on hänelle sopiva. Apu sana on hebr.Raamatussa ezer, joka tarkoittaa apua ja auttajaa. Sopiva on hebr. Raamatussa neged, joka tarkoittaa vastapäätä tai johonkin verrattuna, 1 Moos 2:18. Hebr. tekstissä on  tämän raamatun kohdan lopussa sanat ezer kenegedo, joka voidaan kääntää kolmella eri sanalla; vaimo, työkumppani sekä apuri.

 

Ef 5:22Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä." Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."

 

Miesten tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, se on Raamatun ehdoton opetus. Vaimojen tulee olla miehillensä samalla tavalla alamaisia kuin Herralle, tämä on Raamatun opetus. Raamattu ei siis syrji naista, vaan päinvastoin noteeraa naisen todella korkealle, sillä tuleehan miesten rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa. Miesten ei tule todellakaan kohdella naista ala-arvoisesti, eikä nainen saa öykkäröidä miehelle. Se miten Jumala on asettanut uuden liiton seurakunnan johtamisen on Hänen asiansa, meidän tehtävämme, jotka uskomme Jumalaan on suostuttava hyväksymään Kaikkivaltiaan Jumalan säätämys ja asetus tässä niin kuin kaikissa muissakin asioissa.

 

Joskus kuulee myös tällaista ajattelua, koska mies on perheen pää, niin ei nainen voi silloin johtaa seurakuntaa. Tähän sitten ne, jotka puolustelevat nais-johtajuutta sanovat; tämä tarkoittaa aviopuolisoiden välistä yhteyttä eli koti-elämää eikä seurakunnassa olevaa yhteyttä, ja siksi nainen voi johtaa seurakuntaa. Tässä Raamatun kohdassa on kuitenkin vaimoille eli naisille kehotus olla kaikkialla sekä kaikessa alamaisia miehillensä. Ajattele jos Maija Meikäläinen johtaa seurakuntaa, jossa on myös hänen miehensä Matti Meikäläinen, niin onko Maija sitten kaikkialla ja kaikessa alamainen miehellensä? Ei todellakaan Maija ole silloin alamainen kaikessa ja kaikkialla miehellensä, koska hän johtaa miestänsä seurakunnassa. Kyllä minusta tässä Raamatun kohdassa on sellaista ulottuvuutta, että nainen on myös seurakunnassa alamainen miehelle. Naisen alamaisuus miehelle ei ole naista halventavaa eikä alentavaa, koska miesten tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Myös seurakunnassa olevien miesten ovat he sitten kaitsijoita tai ei, niin heidän  tulee rakastaa naisia niin kuin lähimmäistään rakastetaan. Alamaisuus ei ole alistamista, vaan rakkautta.   Tällainen alamaisuus on turvallista, koska on turvallista olla sellaiselle alamainen, joka rakastaa samalla tavalla kuin Kristus rakastaa. Tässä meidän miesten on tehtävä parannusta sekä kotona että seurakunnassa!!!

 

Usein naisjohtajuutta perustellaan, että Raamatun aikaisessa kulttuurissa naisen asema oli huono eikä nainen silloin voinut toimia johtotehtävissä, mutta nyt tasa-arvon vallitessa sekä naisen aseman muuttumisen myötä naisetkin saavat johtaa seurakuntaa. UT:n opetus naisen asemasta on kaikkea muuta kuin huono tai ala-arvoinen, saahan nainen sen kohtelun, että hänen miehensä tulee rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Jos Jumala olisi muuttanut seurakuntaansa asettaman järjestyksen varmasti hän myös olisi kertonut, että nyt miehet johtavat seurakuntaa, mutta tulevaisuudessa naiset tulevat myös johtamaan seurakuntaa. Raamatussa ei kuitenkaan ole tällaista mainintaa, ja sitä paitsi Raamatun ilmoitus on lukittu nykyiseen muotoonsa. Tässä ajassa ei tule enää uutta Raamatullista ilmoitusta, vaan kaikki on jo taltioitu nykyiseen Raamattuun.

 

Tuleeko naisen vaieta seurakunnassa?

 

1 Kor 14: 33-35: sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.  Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.

 

Kun tutkitaan koko Raamatun ilmoitusta  sekä Herran Jeesuksen ja apostoli Paavalin opetusta aiheesta, niin päädymme siihen lopputulokseen, joka osoittaa että naisille annetaan yhtä suuri arvo kuin miehille. Samoin Raamattu opettaa, että naisten oli luvallista puhua sekä palvella Jumalaa seurakunnassa.

Raamatun kohta joka sanoo, että nainen vaietkoon seurakunnassa on tekstiyhteydessä, jossa puhutaan seurakunnan kokoontumisen yhteydessä esiintyvästä epäjärjestyksestä. Eli toisin sanoen Korinton seurakunnan kokoontuessa yhteen siellä esiintyi epäraamatullista järjestystä koskien uskovien keskinäistä rakentumista uskon asioissa. Samassa luvussa Paavali tuo esille kuinka esim. kielilläpuhumisen yhteydessä esiintyi epäjärjestystä. Tämän nuhteen hän antoi niin miehille kuin naisille. Paavali siis antoi tasapuolisesti "nuhdetta", myös miehille ei vain naisille.

Korinton seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa oli vaimoja, jotka koko ajan kyselivät kaikenlaista miehiltään. Tämä häiritsi yhteistä kokoontumista ja tässä suhteessa ei naisella (vaimoilla) ollut lupaa puhua, vaan he voivat kysellä kotonaan miehiltänsä asioista, jotka mieltä askarruttavat. Seurakunnassa on toki tietenkin tilaa myös kysymyksille, mutta uskon, että näiden vaimojen kohdalla oli kyse "häiriöstä", jotka tapahtuivat opetuksen aikana, profetian aikana jne. Kaikkien tulee antaa tilaa Jumalan Hengen toiminnalle eikä sitä saa häiritä koko aikaa kaikenlaisilla kysymyksillä. Siitä oli varmasti kyse. Korostan vielä, että terveeseen seurakuntaan kuuluu myös kysymysten esittäminen, mutta niitä ei saa esittää toisen puheen päälle. Tästäkin oli varmaan kyse, että nämä vaimot puhuivat ja kysyivät kysymyksiä, silloin kun joku muu oli äänessä tai jonkun armolahja oli käytössä, esim. kielillä puhuminen ja sen selitys jne.

 

Muualla Raamattu UT:ssa osoittaa naisilla olevan profetian lahjoja sekä sen, että naiset osallistuivat seurakunnan kokoukseen rakentaen seurakuntaa niiden armoitusten ja lahjojen kautta, joita Herra on heille antanut. Näin on selvää, että kokonaisilmoituksen valossa naisen ei tarvitse olla mykkä seurakunnassa, eikä hänellä ole seurakunnassa puhekieltoa. Naisilla on siis ihan sama oikeus puhua kuin miehilläkin Jumalan seurakunnassa.

 

Filippuksen tyttäret

 

Apt 21:8,9 Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä.  Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.

 

Jotkut puolustelevat Filippuksen tyttärillä nais-johtajuutta. Raamattu sanoo näillä tyttärillä olleen profetoimisen lahjan. Profetoimisen lahja ei tee uskovasta seurakunnan kaitsijaa. Näiden tyttärien profetoimisen lahja sotketaan usein profeettaan. Profeetta ja profetoiminen on kaksi eri asiaa. Nämä tyttäret eivät olleet profeettoja, heillä oli profetoimisen armolahja. Uuden Liiton seurakuntaa ei johda profeetta, vaan kaitsijat, jotka Raamatun opetuksen mukaan ovat vanhimpia sekä paimenia.

 

Tämä kohta todistaa myös selvästi, että naisella on lupa puhua seurakunnassa. Sillä profetoimisen lahja on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnassa. Jotkut uskovat opettavat, että naisen tulee vaieta seurakunnassa, eikä naiset siten voi sanoa sanaakaan seurakunnassa. Tällainen opetus on pahoin vääristynyt sekä todella epäraitista opetusta. Koko UT:n opetuksen valossa näemme, että nainen voi ja saa puhua seurakunnassa, siitä myös todistuksena mm. Apt 21:8,9. Raamatun opetuksen valossa on siis täysin päivän selvää naisen puhuminen seurakunnassa. Raamattu opettaa ettei nainen voi opettaa seurakuntaa paimenena sekä vanhimpana, naiset eivät voi puhua paimenen ominaisuudessa, mutta muuten he voivat puhua julistaa Jumalan hyvistä teoista. Naisilla on siis täysi oikeus puhumiseen seurakunnassa.

 

Kristuksessa ei ole miestä eikä naista

 

Gal 3:26-28 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.


Jotkut opettavat naisjohtajuutta vedoten yllä olevaan Raamatun kohtaan. Tämä Raamatun kohta ei opeta seurakunnan johtajuudesta, vaan  Jumalan lapseudesta, joka on saatu uskon kautta. Gal 3:26-28 opettaa kaikkien pelastuneiden olevan samalla tavalla yhtä uskon kautta Kristuksessa Jeesuksessa, olkoot he kreikkalaisia, juutalaisia, miehiä tai naisia. Edellä oleva kohta ei siis opeta mitään seurakunnassa olevista palvelutehtävistä, vaan siitä että niin naiset kuin miehet yhtä Jeesuksessa Kristuksessa, eli he ovat Jumalan armosta Jumalan lapsia, jotka ovat yhtä Kristuksessa Pyhän Hengen kautta.

 

Foibe Kenkrean seurakunnan palvelija

 

Room 16:
1 Minä suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija (diakonon), 
2 että otatte hänet vastaan Herrassa, niinkuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee; sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle.

 

Sisar Foibea Paavali arvosti, koska hän todella palveli ja oli ollut monelle uskovalle avuksi. Jotkut yrittävät tämän kohdan perusteella opettaa naisen voivan johtaa seurakuntaa. Tästä ei käy mitenkään ilmi, että Foibe olisi johtanut seurakuntaa tai, että nainen voi johtaa seurakuntaa. Sana avuksi on kreik.prostatis, auttaja, huoltaja. Hebr. UT:ssa Room 16:2:ssa on tässä sana ezer, joka tarkoittaa apu sekä auttaja, joka on sama sana kuin 1 Moos 2:18:ssa oleva apu ezer, jonka Jumala loi miehelle. Joten kyllä sana prostatis tarkoittaa auttamista ei johtamista.

 

Foibe oli auttanut myös Paavalia, tämän avun arvelen olleen käytännön asioiden hoitoa. Prostatis esiintyy UT:ssa vain tämän yhden kerran ja tarkoittaa auttamista. Uskon tämän auttamisen olevan ezer auttamista, jossa auttamista ei kytketä johtamiseen, vaan pikemminkin auktoriteettien alle nöyrtyvää palvelevaa auttamista, joka ei tarkoita seurakunnan johtamista.

 

Seurakunnan johtaminen on myös palvelevaa johtajuutta, mutta tässä ei ole kyse prebyteros- palvelemisesta, vaan prostatis-palvelemisesta.

 

Sanakirjat kääntävät sanan prostatis auttajaksi sekä huoltajaksi se on totta, että sana tulee sanasta proistemi, joka tarkoittaa edessä seisomista ja, tätä proistemi sanaa UT käyttää seurakunnan johtamisesta, mutta prostatis on kuitenkin eri sana kuin proistemi ja prostatis tarkoittaa auttamista ei johtamista.

Online Biblen sanakirja antaa sanalle prostatis seuraavanlaisia merkityksiä:

- succourer

1) a woman set over others

2) a female guardian, protectress, patroness, caring for the affairs of others and aiding them with her resources

 

Online Biblen sanakirja antaa sanalle ezer seuraavanlaisia merkityksiä:

 

-help, meet

1) help, succour

1a) help, succour

1b) one who helps

Sana succour tarkoittaa apua ja auttamista. Joten ajatus, jota jotkut esitävät, että Foibe olisi ollut seurakunnassa johtotehtävissä on väärä ja epäraamatullinen, sillä prostatis tarkoittaa auttajaa, niinkuin sanasta ezer sen näemme. Foibe oli korkeintaan seurakunnan naisten joukossa johtohahmona, mutta kuitenkin auttajana ei siis seurakunnan johtajana tai seurakunnan johtajistoon kuuluvana.

 

Foibe ei siis ollut seurakunnan vanhimpiin eli kaitsijoihin kuuluva. Sanaa diakonos Raamattu käyttää myös yleensäkin palvelemisesta esim. Jumalan palvelija. Ja Jumalan palvelijoina me olemme siinä merkityksessä kaikki myös seurakunnassa seurakunnan palvelijoita eli palvelemme toinen toisiamme.

 

Foibella oli palvelutehtävä ei virka. Virkaa sanaa ei Raamatussa ole se on kirkollinen ja väärä käännös. Diakonos tarkoittaa palvelemista sekä palvelutehtävää. UT opettaa seurakuntapalvelijan olevan miehiä niinkuin kaitsijoidenkin, eli en siis usko, että Foibe oli Kenkrean seurakunnan palvelija siten kuin 1 Tim 3:12 sen opettaa, jossa seurakuntapalvelijan tulee olla yhden vaimon mies. Room 16:1:ssa on sana diakonon, joka on feminiinissä eli palvelijatar ja 1 Tim 3:12:ssa on sana maskuliinissa.

Tämä sanojen erotus tulee hyvin esille tarkassa Old King James käännöksessä, jossa käännetään Room 16:2 sanalla servant=palvelija ja 1 Tim 3:12:ssa sanalla deacon=diakoni. Foibe oli siis palvelijattarena auttamassa (prostatis) seurakuntaa eikä diakonina.

 

Priskilla ja Akylas

 

Apt 18:24-26 Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa.  Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.  Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.

 

Joskus  perustellaan tämän kohdan perusteella nais-johtajuutta. Apollos oli väkevä Raamatussa, mutta tunsi vain Johanneksen kasteen, jonka seurauksena Priskilla ja Akylas kahden kesken selvittivät Apollokselle kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Tässä ei ole mitään todistetta naisjohtajuudelle. Jos uskovien kasteella käynyt nainen selvittää miehensä kanssa Johanneksen kasteella olevaa ottamaan kasteen Herran Jeesuksen nimeen, niin se ei tee Priskillasta eikä kenestäkään  muustakaan naisesta seurakunnan kaitsijaa.

 

Junias

 

Room 16:7 Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa.

 

Tätä Raamatun kohtaa naisjohtajuuden kannattajat mielellään siteeravat. Junias ei ole naisapostoli eikä välttämättä miesapostolikaan. Heimolaisilleni sanan edessä on maskuliininen artikkeli, koska Andronikus sekä Junias olivat juutalaisia miehiä, jotka olivat Paavalin heimotovereita. Maskuliini artikkeli paljastaa Juniaan olevan todella mies.
 
Room 16:7 ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν (Junian perusmuoto Junias) τους (tous artikkeli monikko) συγγενεις (syngeneis perusmuoto syngenes - sukua oleva, sukulainen, heimolainen) μου (minun) και συναιχμαλωτους (synaikhmalōtos vankitoveri) μου οιτινες εισιν επισημοι εν τοις αποστολοις οι και προ εμου γεγονασιν εν χριστω Bysantin teksti

Tous on kreik. kielen artikkeli, joka on monikon maskuliini akkusatiivissa. Paavali sanoi, että Andronikus ja Junias olivat hänen vankitovereitaan. He olivat olleet Paavalin kanssa vankitovereina ja sana συναιχμαλωτους - vankitoverit on kreikankielessä maskuliinin monikossa, eli kyse oli miehistä. Alkutekstin mukaan Junias on todellakin mies.

 

King James ja ruotsalainen Raamattu 1917 on ajan tasalla, näissä käännöksissä näkyy artikkeli maskuliinina.

 

Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.

 

Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus.

 

Oliko Junias ja Andoronikus apostoleja? Paavali sanoi, että heillä on suuri arvo apostolien joukossa. Esitän seuraavaksi ajatuksen juoksun, joka paljastaa etteivät Junias ja Andronikus olleet välttämättä edes apostoleja.

 

Ajatuksen juoksuni kuuluu seuraavasti: Apostolit sanoivat, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta, tämän tähden lapsilla on suuri arvo apostolien joukossa. Lapset eivät ole apostoleja, vaan apostolit arvostivat lapsia. Eli Junias ja Andronikus eivät välttämättä ole apostoleja, jos ymmärrämme jakeen samoin kuin edellä esitin ajatuksen juoksuni. Oli niin tai näin, niin maskuliini muotoinen artikkeli todistaa Juniaan olevan mies oli hän sitten apostoli tai ei. Liberaaliteologit yrittävät väittää, että nimi on alun perin ollut naisen nimi, joka sitten myöhemmin vaihdettiin miehen nimeksi. Kun liberaaliteologia ei saa roomalaiskirjettä pois Raamatun kaanonista, niin se yrittää väittää, että nimi on myöhemmin  vaihdettu miehen nimeksi. Raamatun opetus Uuden Liiton seurakunnan johtajuudesta on miesten johtama seurakunta. Liberaaliteologia ei pysty vääristämään tätä UT:n opetusta, vaikka se yrittää poistaa Raamatun kirjoja sekä muutella alkutekstiä itselleen sopivaksi.

 

Jumalan sana on pysyvä ilmoitus

 

Jotkut kirkon naispappeuden kannattajat sanovat, että seurakunnan historian alussa asiat olivat toisin kuin nykyään, koska Raamatun ilmoitus muuttuu ja kehittyy historian saatossa ja siksi myös kirkon tulisi päivittää uskonsa nykyiseen aikaan sopivaksi ja hyväksyä kirkossa nainen paimenen tehtävään. Edellä oleva lausunto on täysin epäraamatullinen, sillä Raamatun sanan opetus Uuden Liiton järjestyksestä on muuttumaton ja se on annettu pysyväksi ja muuttumattomaksi opetukseksi koko Uuden Liiton armotalouskauden ajaksi.

 

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

Herra Jeesus Kristus antoi käskyn, että evankeliumia tuli julistaa kaikessa maailmassa ja uskoontulleet tuli kastaa vedessä ja opettaa heitä pitämään kaiken mitä Herra Jeesus opetti ja mihin Hän käski uskoa. Herra Jeesus ei siis opettanut sitä, että Jumalan sanan ilmoitus tulee muuttumaan historian eri aikakausina.

Joh 7: 38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on,  juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys!)

Jaak 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

 

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

 

Herran Jeesuksen ja apostolien sanat todistavat, että Jumalan sanan opetus ei muutu historian ajan kuluessa, vaan Jumalan sanan opetus pysyy muuttumattomana Uuden Liiton järjestyksen mukaan koko Uuden Liiton armotalouskauden ajan.

 

Ihmisarvo kysymys?

 

Jotkut naispappeuden kannattajat sanovat, että naispappeus on ihmisarvo kysymys ja naispappeuden vastustajat loukkaavat syvästi jokaisen naispapin ihmisarvoa. Edellä oleva lausunto ei ole totta, koska seurakunnan johtajuus on Jumalan itsensä asettama, jonka Jumala suunnitteli ja valmisti miehiä varten. Kysymys ei ole ihmisarvosta, vaan Jumalan omasta valinnasta. Mies ja nainen ovat Jumalan silmissä yhtä arvokkaita, vaikka Jumala on antanut erilaisia tehtäviä miehelle ja naiselle. Näitä erilaisia tehtäviä on monenlaisia, joista seurakunta elämään kuuluu se, että seurakunnan johtaminen on miesten tehtävä. Miehen ja naisen erilaisiin tehtäviin kuuluu myös se että vain nainen voi synnyttää lapsia. Tämä ei kuitenkaan tee miehestä huonomman ihmisarvon omaavaa, vaan mies on yhtä arvokas Jumalalle kuin nainen, vaikka mies ei voikaan synnyttää lapsia.

 

Jumala on siis luonut miehille ja naisille erilaisia tehtäviä, joita vastaan emme saisi kapinoida ja jos kapinoimme sitä vastaan, niin se syntiä Jumalaa ja Hänen sanaansa vastaan.

 

Kirkko ja pappeus

 

Raamattu opettaa seurakunnan koostuvan uudestisyntyneistä uskovista, joten valtionkirkkolaitoksen uskonnollinen "seurakuntamalli" ei ole sama asia kuin Raamatun opettama seurakunta. Kirkon papin virka sellaisena kuin kirkko sen opettaa on epäraamatullinen. Raamattu ei opeta kirkkoherran johtavan seurakuntaa  tai että seurakunnassa on pappeja, joita nimitetään seurakunnan paimeniksi pappi tai pastori tittelillä. Raamattu opettaa kaikkien Uuden Liiton uskovien kuuluvan kuninkaalliseen papistoon ja näin jokainen uskova Uuden Liiton pappi, jonka tehtävä on kertoa Jumalan teoista. Uuden Liiton Jumalan seurakunnassa ei ole luterilaisen-, ortodoksikirkon- sekä vapaiden suuntien pappi ja pastorijärjestelmiä (pappi, pastori, kirkkokunnanjohtaja, arkkipiispa, piispa, saarnaaja, työntekijä), vaan Uuden Liiton paikallisia seurakuntia johtavat vanhimmat (useampi kuin yksi mies), jotka ovat UT:n opetuksen mukaan kaitsijoita, johtajia, paimenia ja vanhimpia.
Linkki: Johtajuus seurakunnassa

 

Jotkut ymmärtävät, että koska Uusi Testamentti opettaa kaikkien uskovien, niin miesten kuin naisten olevan kuninkaallista papistoa, niin sillä perusteella nainen voi toimia seurakunnassa pastorina ja johtajana. Tämä on kuitenkin täysin väärä ajatus ja johtopäätös.

 

1 Pie 2:1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".
4 ¶ Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;


Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

Uuden Liiton järjestykseen kaikki uskovat, niin miehet ja naiset ovat kuninkaallista papistoa, jotka saavat kertoa ja todistaa ihmisille Jumalan suuria ja jaloja tekoja. Eli kaikki pelastuneet kuuluvat kuninkaalliseen papistoon, niin miehet kuin naiset. Uuden Liiton paikallista seurakuntaa Jumala on asettanut vanhimmat (paimenet, kaitsijat ja johtajat) johtamaan, jotka ovat miehiä. Kuninkaalliseen papistoon kuuluminen ei siis ole seurakunnan johtajan tehtävä, vaan kuninkaalliseen papistoon kuuluvat saavat Jumalan lapsioikeuden, jolloin heillä on oikeus kertoa ja todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

 

Luterilaisen kirkon opettama pappi virkakäsite liitettynä seurakunnan johtamiseen on väärä ja vääristynyt. Samoin luterilainen kirkko opettaa väärin, että nainen voi johtaa seurakuntaa. Vapaat suunnat ovat myös omaksumassa väärää opetusta, jonka mukaan nainen voi johtaa seurakuntaa ja kuulua seurakunnan johtajistoon, eli vanhempiin.

 

 

Naiset Jeesuksen haudalla

 

Matt 28:5-10 Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.  Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.  Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut."  Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa.  Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä.  Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä".

 

Tämänkin kohdan naisjohtajuuden kannattajat mielellään nostavat oppinsa tueksi esille. Jotkut naisjohtajuuden kannattajat sanovat, että koska Herra Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen ensin naisille, niin tietenkin naiset voivat johtaa seurakuntaa. Ei Jumalan sanan palvelutehtäviä jaeta sen perusteella kenelle Jeesus ensin ilmestyi, vaan sen perusteella mitä Jumalan sana opettaa Uuden Liiton paikallisseurakunnan johtamisesta. Raamattu opettaa Uuden Liiton paikallisseurakunnan kuuluvan miehille, jotka ovat paimenia ja johtajia, jotka Jumala on itse valinnut tähän tehtävään.

 

Enkeli kehotti Maria Magdaleenaa ja Maria, Jaakobin äitiä, ja Salomea viemään viestiä apostoleille, että Jeesus on noussut ylös. Naiset menivät ja kertoivat apostoleille tämän viestin, joille Jeesus sitten näyttäytyi. Apostolit lähtivät sitten Pyhän Hengen voiman saatuaan julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Nämä naiset eivät olleet seurakunnan johtajia, vaan he veivät viestin apostoleille ylös nousseesta Jeesuksesta. Kysymyksessä ei siis ollut seurakunnan johtaminen, vaan viestin välittäminen.

 

Jeesuksen ja Paavalin asenne naisiin

 

Jeesus sekä Paavali molemmat arvostivat naisia todella paljon ja sen tähden myös meidän tulee arvostaa naisia todella paljon. Jeesus sekä Paavali eivät kuitenkaan opettaneet naisjohtajuutta, eikä meidänkään tule sen takia opettaa naisjohtajuutta. Jumalan säätämä järjestys luo turvallisuutta, mutta Hänen asetuksiensa rikkominen vaurioittaa seurakuntaa sekä meitä itseämme. Älkäämme riidelkö Jumalan sanasta, vaan tehkäämme sen mukaan mitä Raamattu opettaa. Rakastakaamme toisiamme sisaret ja veljet Jeesuksen Kristuksen rakkaudella.

 

 

Petri Paavola 2002

 

Lähteet:

 

- Raamattu 33/38

- Nestle Åland Novum testamentum

- Hebr. Uusi Testamentti

- Novum: Raamatun tietokirja osa 5

 

 


 

 

 

Jotta naisen asema seurakunnassa ei vääristy tai tule ahdasmieliseksi, niin käsittelen seuraavaksi lyhyesti miehen ja naisen suhdetta Raamatun opetuksen valossa.

 

 

Mies ja nainen Raamatussa

 

Miesten ja naisten välille seurakunnassakin tulee helposti vääriä vastakkain asetteluja, jotka johtuvat Raamatun opetuksen väärin ymmärtämisestä. Tässä tutkimuksessa keskitytään Raamatun opetuksen valossa siihen, mikä on Raamatun opetus miehen ja naisen välisestä suhteesta. Tutkimme tässä tutkielmassa sitä  mitä Raamattu opettaa miehen ja naisen välisestä avioliitosta sekä yleensä miten miesten ja naisten tulee suhtautua vastakkaiseen sukupuoleen.

 

Avioliitto ja sen järjestys

 

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;  sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaisetMiehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,  että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,  saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.  Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.  Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,  sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.  "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."  Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.  Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä, Ef 5:22-33.

 

Jumalan tahto on, että vaimot ovat aviomiehillensä alamaisia samalla tavoin kuin vaimojen tulee olla alamaisia Herralle Jeesukselle. 

 

Jumalan tahto on myös, että miehet rakastaisivat vaimojaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Vaimon on turvallista olla alamainen sellaiselle miehelle, joka suostuu rakastamaan  vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa. Efesolaiskirjeen 5:33:n loppujakeen voisi kääntää tarkemmin näin: jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä.

 

Niin sekä miesten että vaimojen tulee kohdella aviopuolisoaan siten, että molempien on helppo kunnioittaa sekä rakastaa toisiaan, se on Jumalan tahto suhteessa miehen ja vaimon väliseen aviosuhteeseen.

 

Jumala asetti miehen perheen pääksi, joka tarkoittaa palvelevaa johtajuutta. Jeesushan sanoi: ” Joka teistä haluaa olla kaikkein suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Perheen päänä oleminen ei tarkoita diktatuuria, vaan se on toisten palvelemista sekä rakastamista, tämä on Jumalan tahto.

 

Jumalan tahto on, että vaimo on alamainen miehellensä. Vaimon tulee rakastaa ja kunnioittaa miestänsä. Alamaisuus ei tarkoita alistamista, vaan Jumalan tarkoittama alamaisuus on sitä, että mies perheen päänä saa rakastaa vaimoaan. Vaimon tulee olla samalla tavalla alamainen miehellensä kuin vaimon tulee olla alamainen Kristukselle. Jos mies rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa, niin  tällainen alamaisuus on turvallista vaimolle. Alamaisuus ei silloin vahingoita vaimoa, vaan päinvastoin se on hänelle suojaksi ja turvaksi.

 

Miehen tulee todella rakastaa vaimoaan sekä ottaa huomioon vaimonsa tarpeet. Kristuskin täyttää meidän tarpeemme ja auttaa meitä elämässämme eteenpäin, niin samoin tulee miestenkin toimia suhteessa vaimoonsa.

 

Mies ja nainen seurakunnassa

 

Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra, 3 Moos 19:18.

 

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut-että tekin niin rakastatte toisianne.  Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.  Joh 13:34,35.

 

Uskovien miesten sekä naisten tulee rakastaa toisiaan, sillä tämä keskinäinen rakkaus on maailmalle sekä seurakunnalle merkkinä, siitä että olemme todella Jeesuksen opetuslapsia. Kaikenlainen epäraamatullinen miesten ja naisten välinen vastakkain asettelu on syntiä. Miesten sekä naisten tulee tyytyä Jumalan asettamaan Sanansa järjestykseen. Kiitos Herralle sisarista!!! Kiitos Herralle Veljistä!!! Olkoon edelliset kiitosaiheet aina kiitosaiheina meidän sydämillämme, jotka rakastamme Jeesusta.

 

Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 1 Joh 4:20

 

Edellinen Raamatun kohta tarkoittaa sekä sisarta että veljeä. Kaikenlainen kauna ja jäynä vastakkaista sukupuolta kohtaan on pimeyden hedelmää. Jos et rakasta sisartasi tai veljeäsi Kristuksessa, niin et myöskään rakasta Jumalaa. Iloitkaamme sisaristamme ja veljistämme seurakunnassa!!! Tähän taivas sanoo: ”AAmen.” Uskovien keskellä ei saa olla maailman hengen tuotetta, joka on nimeltään: sukupuolien välinen kiista ja jäynä. Jumalan seurakunnan tuntomerkkinä on keskinäinen rakkaus, joka sulkee sisäänsä niin sisaren kuin veljenkin. Kiitos Herralle sisarista!!! Kiitos Herralle Veljistä!!! Olkoon edelliset kiitosaiheet aina kiitosaiheina meidän sydämillämme, jotka rakastamme Jeesusta.

 

Kevyttä huumoria, mutta totta toinen puoli

 

Seuraavaksi käsittelen lyhyesti sopivasti huumorilla höystäen vaimoa sekä miestä. Älköön kukaan suotta loukkaantuko seuraavista kuvauksista, jotka koskevat vaimoa sekä miestä. Itsetutkistelu Kristuksen kuvastimen edessä on lääkettä meidän rikkinäiselle sydämellemme, joten ei kun käsi sydämellä eteenpäin.

 

Vaimo ja ”prinsessa kohtelu”

 

Nainen on rakennettu eri tavalla kuin mies. Vaimoni määritelmä naisesta on seuraavanlainen:

 

Nainen on tunteellinen ja helposti tunteidensa vietävissä. Tunne-elämä ja aistimaailma ohjaa usein naisen käyttäytymistä. Nainen on herkkä ja tarvitsee paljon hellyyttä. Naisessa oleva hellyys on erittäin voimakasta, joka näkyy selvästi äidin ja lapsen välisessä suhteessa. Nainen haluaa huolehtia ja hoivata monia asioita. Nainen käsittelee sisässään monta asiaa kerrallaan, jonka ansiosta nainen kykenee yhtä aikaa kutomaan sukkia ja laittamaan ruokaa sekä hoitamaan lapsiaan. Nainen haluaa miehen osallistuvan kaikkiin perheen yhteisiin asioihin. Nainen haluaa miehen ottavan perheessä sen vastuun, joka kuuluu miehelle. Nainen tarvitsee turvallisen miehen, joka pystyy täyttämään naisen elämässä olevat tarpeet.

 

No niin miehet!!! Nyt sitten meillä miehillä on oltava halu vastata vaimojemme tarpeisiin. Miehen tulee ottaa tosissaan vaimonsa, sekä asiat, jotka ovat vaimolle tärkeitä. Miehen tulee olla hellä vaimollensa, koska naisessa oleva hellyydenkaipuu ”vaatii” sitä. Meidän miesten tulee luoda vaimoillemme turvallinen elinympäristö, jotta vaimomme voivat elää sisäisesti turvallista elämää.

 

Voiko nainen nalkuttaa? Kyllä voi. Johtuuko se sinusta aviomies? Yleensä vastaus on; ei varmasti johdu, kyllä se vika on tuossa vaimossa. Tämä on joskus oikea vastaus, mutta kyllä tuo nalkutus usein myös johtuu siitä ettemme miehinä aina toimi niin kuin toimia tulee.

 

Vaimosi tarvitsee ”prinsessa kohtelun” , sillä Kristuskin antaa seurakunnallensa vain sitä mikä on parasta. Prinsessa kohtelu ei siis ruoki ihmisessä asuvaa turhamaisuutta, vaan kasvattaa ja ruokkii sisäistä ihmistä parhailla sanoilla ja teoilla. Prinsessa kohtelu vaatii sinulta mies kypsyyttä, jota voi vain saada Kristuksen koulussa. Vaimosi  tarvitsee siis ”Prinsessa kohtelun”, sillä Kristuskin antaa parastaan sinulle. Jos sinä haluat rakastaa vaimoasi samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, niin sinäkin haluat antaa vaimollesi vain parasta ja se on sitä, jossa on Kristuksen vaikuttamaa rakkauden hedelmää.

 

Mies ja ”prinssi kohtelu”

 

Mies on eri tavalla rakennettu kuin nainen. Mies on myös aistiensa vietävissä. Mies on metsästäjä tyyppi, joka nauttii seikkailuista sekä vauhdista. Mies vaatii toimintaa ympärillensä. Mies ei juuri tyydy istumaan kiikkutuolissa, hän haluaa olla menossa ja tehdä jotakin. Mieskin kaipaa hellyyttä ja huomiota. Mies haluaa olla huolehtia hyvin siitä, mikä on hänelle tärkeää.

 

Vaimo sinun miehesi tarvitsee sitä hellyyttä, jota vain sinä voit antaa hänelle. Vaimo sinun miehesi on toiminnan mies, joten anna hänen olla perheesi pää. Vaimo joskus miehesi käyttäytyy kuin pässi, joka voimansa tunnossa sarvillansa puskee muita kumoon. Vaimo tämän tähden sinun tulee rakastaa miestäsi ja rukoilla hänen puolestansa. Jos miehessä on tätä pusku tautia, niin aina voit siitä sävyisyyden ja rakkauden Hengessä hänelle kauniisti huomauttaa, mitä Raamattu opettaa siitä kuinka miehen tulee rakastaa vaimoaan samoin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Tämä sanominen kannattaa tehdä sitten vasta kun olet asian ensin rukouksessa valmistanut. Sävyisyys ja rakkaus on ”pässin” kesyttämisessä kaikkein viisain ja paras toimenpide.

 

Vaimo jos olet alamainen Jeesukselle Kristukselle, niin mikset olisi myös alamainen ”Prinssillesi” omalle rakkaalle aviomiehellesi. Vaimo, miehesi tarvitsee siis ”Prinssi kohtelun”, jossa tuoksuu Jumalan rakkauden hedelmä.

 

 

 

Petri Paavola 2002

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker