Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Parannus on Jumalan armotyö


Roomalaiskirje opettaa, että Jumalan lain eli Jumalan sanan kautta tulee synnin tunto. Tunto sana on kreik. epignoosis, joka merkitsee tunteminen, tunto sekä tieto. Jeesus itse sanoi, että kun Hän menee pois, niin Hän lähettää Pyhän Hengen, joka näyttää maailmalle todeksi synnin vanhurskauden sekä tuomion.

Jumalan sanan ja Pyhän Hengen tehtävä on lävistää ihmisen sydän eli puhua ihmisen mieleen eli ymmärrykseen, että ihminen on syntinen ja synnin palkka on iankaikkinen kadotus, mutta parannuksen tekemällä eli kääntymällä Jumalan puoleen Jeesuksen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi ja tulee Jumalan lapseksi. Synnintunto ei ole siis mikään tunnetila, vaan mielen ymmärrys ja tieto siitä, että ihminen on syntinen ja tarvitsee Jumalan armoa.

Jumalan sana sekä Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle, että hän syntinen ja tarvitsee pelastuksen synneistänsä sekä Jumalan armon. Ihmisen mieltä ei siis voi taivuttaa Jumalan puoleen millään muulla tavalla kuin julistamalla evankeliumia, jonka Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle. Jos julistamme ihmisoppeja tai ihmisviisautta ei Pyhä Henki todista totuutta ihmisen sydämelle.

Parannus sana tarkoittaa alkukielessä katumista, mielen muutosta ja muuttamista sekä toisin ajattelemista. Pyhä Henki vaikuttaa ihmisen sydämessä katumista sekä syntien tunnustamista, jonka jälkeen Jumala lahjoittaa pelastuksen ihmiselle. Jumalan vaikuttama uskoa alkaa sitten pikkuhiljaa muuttamaan ihmisen sydäntä kohti Jumalan tahdon mukaista elämää.

Pelastuminen armosta

Pelastuminen ja uskoon tulo on Jumalan armoa, joka on puhdas Jumalan teko, sillä me olemme pelastuneet Jumalan armosta emmekä itsemme kautta. Jumalan armo työ ja pelastus tulee kuitenkin vastaanottaa, koska muuten emme voi pelastua, sen tähden Jeesuskin sanoi: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Ihminen ei voi tehdä parannusta ilman, että Pyhä Henki todistaa Jumalan sanan kautta ihmiselle, että hän tarvitsee synteihinsä sovituksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen kautta. Parannuksen tekeminen ei siis ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumalasta, ihminen vain vastaanottaa Jumalan armosta pelastuksen tekemällä parannuksen. Ilman parannuksen tekemistä ihminen jää synteihinsä, jotka johdattavat hänet kadotukseen.
Vapaus

Synnin orja on lihan himojen pakkovallan alla, jossa liha on pakotettu harjoittamaan syntiä. Mutta, jos Jeesus Kristus tekee sinut vapaaksi, niin olet totisesti vapaa ja vapautettu synnin orjuudesta. Vapaus Kristuksessa tarkoittaa sitä, että olet vapaa synnistä ja vapaa elämään vanhurskaudessa. Muista kuitenkin, että olemme matkalla kohti Jumalan täydellisyyttä, vaikka olemmekin vajavaisia matkamiehiä uskon valtatiellä, emmekä pysty elämään täydellisesti Jumalan tahdossa. Se on kuitenkin tärkeätä, että meillä on pyrkimys kohti täydellisyyttä ja haluamme kasvaa sitä kohden.

Pyhä Henki

Jumala on luvannut sanassaan antaa Pyhän Hengen niille, jotka Häntä tottelevat. Et saa Pyhää Henkeä siksi, kun tottelet Jumalaa, vaan saat siksi Pyhän Hengen, jotta voisit totella Häntä. Tämä on tärkeätä ymmärtää, liha yrittää totella lihan voimalla, jotta saisi Pyhän Hengen. Kun taas Jumala antaa lihalle, joka ei pysty Häntä tottelemaan Pyhän Hengen, jotta liha voisi ja voi Pyhän Hengen kautta totella Jumalaa. Jumalan Henki onkin kuuliaisuuden Henki, joka tuo ja vaikuttaa kuuliaisuuden Jumalan lasten sydämissä. Sillä Jumala on se, joka vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta sinun sydämessäsi, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Sinun lihasi ei voi vaikuttaa sinun sydämessäsi tahtomista ja tekemistä, että Jumalan tahto tapahtuisi, vaan Jumala vaikuttaa sen sanansa ja Henkensä kautta.

Pelastus ja pyhitys elämä on Jumalan armoa

Ihminen pelastuu Jumalan armosta, emme omien tekojemme kautta ettei kukaan kerskuisi.

Evankeliumia julistetaan ja kun ihminen kuulee evankeliumin niin Pyhä Henki näyttää hänelle todeksi synnin, vanhurskauden sekä tuomion. Pyhä Henki näyttää siis ihmiselle syntisyytensä sekä synnin palkan, joka on iankaikkinen kadotus. Tämän seurauksena ihminen ymmärtää olevansa syntinen; tämä on se kuuluisa synnintunto; eli ymmärrys siitä, että on syntiä tehnyt ja on vailla Jumalan kirkkautta. Pyhä Henki näyttää myös ihmiselle Kristuksen sovitustyön, jossa on syntien anteeksiantamus. Kun ihminen katuu ja tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa pelastuksen, niin silloin hän on pelastunut Jumalan armosta ilman omia tekojansa.

Vain Pyhä Henki voi näyttää ihmiselle hänen kadotetun tilansa ja vain Pyhä henki voi näyttää ihmiselle tien syntien anteeksiantamukseen Kristuksen sovitus veren kautta.

Ihmisen tulee kuitenkin vastaanottaa pelastus, sillä Jumala ei ketään väkisin pelasta. Tilanne on vähän sama kuin olisi hukkumassa oleva ihminen, joka alkaa vajota veden pinnan alle. Mutta sitten siihen paikalle tulee pelastusvene, josta heitetään hänelle pelastusrengas. Jotta hukkuva voi pelastua hänen on otettava kiinni pelastusrenkaasta. Kun hukkumaisillaan oleva tarttuu pelastusrenkaaseen ja pelastuu hukkumiselta, niin kunnia hänen pelastumisestaan ei kuulu hänelle, vaan sille joka antoi hänelle pelastusrenkaan.

Samoin myös evankeliumi tulee vastaanottaa ja kunnia pelastumisesta kuuluu Jumalalle, joka suuressaan armossaan pelastaa kadotustuomion alaisena olleen.

Kun ihminen on pelastunut, niin sen jälkeen alkaa pyhityselämä, jonka Herra vaikuttaa uskovan sydämessä Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Näin uskon teot eivät ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumalasta.

Uskovan on siis annettava itsensä Jumalan Hengen työn alle, jossa Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista ja tekemistä, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuu.

Pelastus ja pyhitys on siis Jumalan työtä ja ansiota ja ihmisen osuus jää niiden vastaanottamiseen. Näin tapahtuen pelastus ja pyhityselämä on Jumalan armotyötä ihmisen sydämessä.

 

Petri Paavola 22.9.2004


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker