Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Raamatullisesta paimenuudesta
              

Jumalan johdatus ja vihollisen eksytys

 

Uskonnollisuus uskottelee itselleen uskovansa enemmän Jumalan johdatukseen kuin vihollisen eksytykseen.

Eksyksissä olevat paimenet sanovat luottavansa enemmän Jumalan johdatukseen kuin vihollisen eksytykseen. Jos se olisi totta, että uskova uskoo enemmän Jumalan johdatukseen kuin vihollisen eksytykseen, niin hän ei tukisi eksytyksiä, eikä kutsu eksyttäjiä puhumaan seurakuntaan. Kun ja jos seurakunnan "paimenet" kutsuvat eksyttäjiä yhä uudestaan puhumaan seurakuntaan, niin se paljastaa heidän luulevan eksytystä Jumalan johdatukseksi.

Jes 48:
17 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä.
18 Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot;

Jer 31:9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

Jos uskova on ihan oikeasti Jumalan johdatuksessa, niin hän on suostunut olemaan Herran opetuksen (totuuden sanan) alaisuudessa ja silloin hän on kasvanut ja oppinut vaeltamaan Herran tiellä niin kuin sillä tulee vaeltaa. Jos hän tukee eksytyksiä, niin hän ei ole ollut Herran neuvottelussa, vaan on oman järkensä avulla arvioinut ja tutkinut asioita, jonka tähden hän on joutunut eksyksiin.

Silloin kun uskova on ottanut vaarin Jumalan käskyistä, niin hän kykenee olemaan Jumalan johdatuksessa. Jos hän ei ole ollut Herran neuvottelussa eikä ole ottanut vaarin Jumalan käskyistä, niin hän eksyy pois totuudesta, koska hän on luottanut ihmisen arviointiin enemmän kuin Jumalan sanan totuuteen.

Silloin kun uskova ihminen on Jumalan johdatuksessa, niin hän vaeltaa Jumalan Hengessä (Pyhä Henki) rukouksessa viipyen, jonka seurauksesta Jumalan sanan lupauksen mukaan hän ei kompastu (ei eksy). Jos uskova rukoilee ja eksyy, niin hän ei ollut rukouksessa ja Herran neuvottelussa, vaan hän on luonut omista toiveistaan ja haluistaan omatekoisen jumalan, jota hän rukoilee, ei kuitenkaan Pyhässä Hengessä, vaan uskonnollisuuden hengessä.

Uskova ihminen, joka ei tunne Jumalaa ja Jumalan sanan totuutta muodostaa sydämeensä omatekoisen jumalakuvan, joka innostuu valheenhengen voimalla tehdyistä teoista sekä epäraamatullisista opetuksista, koska hän on uskonnollisuuden ja lihallisuuden vallassa. Ihminen, joka ei tunne totuutta lihallisuuden ja uskonnollisuuden kautta eksyy kannattamaan riivaajien oppeja ja valheenvoiman tekoja.

Riivaajien opit vääristävät Jumalan sanan totuutta siten että se näyttäisi olevan Jumalan sanaa olematta kuitenkaan Jumalan sanan totuutta.

Jer 49:16 Sinun peljättävyytesi, sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallionrotkoissa, vallitset kukkulain korkeudet. Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra.

Eräs eksytyksen ominaisuus on sydämen ylpeys, joka pettää ja eksyttää ihmisen pois totuudesta ja Jumalan tahdosta. Jokainen meistä uskovista voi eksyä pois totuudesta jossakin kohden. Jos uskova ei tunnusta eksymystään, niin hän sydämensä ylpeydessä eksyy yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin. Kun teemme parannusta, niin Jumala antaa meille anteeksi eksymyksemme ja johdattaa meitä totuuden tiellä.

Hoos 13:
4 Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä.
5 ¶ Minä tunsin sinut erämaassa, kuivassa maassa.
6 Sen mukaan kuin heidän laitumensa olivat, he kylläisiksi tulivat. He tulivat kylläisiksi, ja heidän sydämensä tuli ylpeäksi; sentähden he unhottivat minut.

Eräs syy eksymykseen seurakunnan paimenten elämässä on kylläisyyden tunne, jossa ihminen on tyytyväinen Herran hyvyydestä, mutta ei enää tiedosta omaa asemaansa pienenä ja vajavaisena Herran palvelijana. Silloin kun et enää näe omaa asemaasi oikeassa valossa, niin sydämesi ylpistyy sen kaiken hyvän keskellä mitä Herra sinulle armostaan antaa ja siksi sinä unohdat Herran, vaikka luulet vielä palvelevasi Herraa ja siksi sinä eksyt pois totuudesta.

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Silloin kun uskova Pyhässä Hengessä ja totuudessa juurtuu, rakentuu ja vahvistuu uskossa sekä elää kiitoksen mielellä Jumalaa kohtaan, niin eksytyksen on vaikeampi pettää häntä. Jos uskova ihminen eksyy kannattamaan eksytyksiä, niin hän ei ole antanut totuuden juurtua, rakentaa ja vahvistaa hänen sydäntään eikä hän ole elänyt kiitosmielellä Jumalaa kohtaan. Sellaisen ihmisen kiitoksen sanat ovat olleet sananhelinää, ei aitoa ja todellista kiitollisuutta.

Meidän tulee uskoa enemmän Jumalan johdatukseen kuin vihollisen eksytykseen ja kun niin teemme, niin silloin emme kannata, emmekä hyväksy eksytyksiä, emmekä kutsu eksyttäjiä puhumaan seurakuntaan, vaan elämme ja vaellamme totuudessa.

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker