Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Betlehemin tähti


Ihmisiä ja tutkijoita kautta historian on askarruttanut Betlehemin tähti. Betlehemin tähdestä on monia erilaisia arvauksia ja näkemyksiä. Tässä kirjoituksessa tutustutaan erilaisiin teorioihin sekä siihen mitä Raamattu opettaa Betlehemin tähdestä. Samalla tässä kirjoituksessa käydään läpi keisari Augustuksen verollepanoa, Betlehemin tähden arvoitusta ja Jeesuksen syntymää ja siihen liittyvää sanomaa.

 

Verollepano keisari Augustuksen käskystä

 

Luukkaan evankeliumin toinen luku kertoo, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Luukkaan evankeliumi kertoo tämän verollepanon tapahtuneen Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Luukkaan evankeliumi kertoo tämän verollepanon olleen ensimmäinen verollepano. Tämä ensimmäinen verollepano tarkoittaa ensimmäistä verollepanoa, jossa juutalaiset olivat mukana, ei ensimmäistä verollepanoa maailmassa. Sanonta kaikki maailma oli verolle pantava tarkoittaa Rooman valtakuntaa ja sen alaisuudessa olevia maita, ei koko asuttua maailmaa.

 

Roomalainen historioitsija Suetonius (75-100 jKr.) kirjoitti, että keisari Augustus suoritti kolme verollapanoa. Samoin roomalainen historioitsija Tacitus (55-120 jKr.) kirjoitti, että keisari Augustus suoritti verollepanoja. Juutalainen historioitsija Josephus (Josefus) (35-100 jKr.) kirjoitti, että Kyrenius, joka oli ollut konsuli lähetettiin keisarin toimesta tekemään tiliä Syyrian asukkaista. Samoin Josefus kirjoitti, että Kyrenius tuli Juudeaan, joka lisättiin Syyrian provinssiin ja Kyreniuksen tehtävä oli suorittaa tilinpito Juudeassa.

 

Luukkaan evankeliumissa sanotaan verollepanon tapahtuneen silloin kun Kyrenius oli Syyrian maaherrana. Alkutekstissä ei ole sanaa oli, vaan sana tuli. Alkuteksti sanoo, että verollepano tapahtui Kyreniuksen aikana, josta tuli Syyrian maaherra. Kyrenius ei ollut Syyrian maaherrana, kun hän toimitti verollepanoa, mutta hänestä tuli myöhemmin Syyrian maaherra. Luukas kirjoitti ja tarkoitti, että hänestä tuli Syyrian maaherra, sillä Luukas kirjoitti tapahtumat jälkikäteen, ei silloin kun ne tapahtuivat, jolloin Kyrenius ei ollut maaherra, mutta hänestä tuli myöhemmin maaherra. Verollepano tapahtui siis ennen sitä kun Kyreniuksesta tuli maaherra.

 

Historioitsija Josefus mainitsee, että Kyrenius oli ollut aikaisemmin konsulina (maaherra) ennen kuin hänet lähetettiin Juudeaan verollepanoa varten. Koska keisari Augustus lähetti Kyreniuksen hoitamaan verollepanoa Juudeaan, niin olisiko ollut niin, että Kyrenius olisi ollut aikaisemmin Syyrian maaherrana ja siksi keisari lähetti hänet Syyriaan ja Juudeaan, koska Kyrenius tiesi ja tunsi näiden alueiden ihmisiä ja tilanteita. Tätä emme tiedä varmasti, mutta historia kertoo sen, että hän oli ollut aikaisemmin maaherrana.

 

Raamattua vastaan hyökkäävät tahot syyttävät Raamatun sanomaa vääräksi, koska Jeesuksen syntymän aikoihin Kyrenius ei ollut Syyrian maaherra, vaikka Raamatussa niin lukee. Täytyy ottaa huomioon, että Raamatun käännöksissä lukee, niin mutta ei alkutekstissä. Alkutekstin valossa Luukas kirjoitti ihan oikein ja myös historioitsija Josefus todistaa samaa kuin Luukas. Keisari Augustus lähetti Kyreniuksen  Juudeaan verollepanoa varten ja hänestä tuli myöhemmin Syyrian maaherra. Kenties keisari Augustus palkitsi Kyreniuksen hyvin tehdystä työstä ja nimitti hänet sen tähden Syyrian maaherraksi.

 

Jeesuksen syntymä

 

Joosef lähti kihlattunsa Marian kanssa Galilean Nasaretista Juudeaan Betlehemin kaupunkiin verolle pantavaksi, sillä Joosef oli Daavidin sukua. Luukkaan evankeliumi kertoo, että Maria joka oli raskaana synnytti Jeesuksen Betlehemissä sellaisena vuoden aikana, jolloin paimenet vartioivat lammaslaumaa öisin kedolla. Perinteinen käsitys on, että Jeesus syntyi joulukuussa, mutta tämä käsitys on väärä ja virheellinen. Joulukuussa Jeesuksen aikaan oli kylmää ja sateista sekä joinakin talvina jopa lunta ja vähän pakkasta öisin. Joulukuun aika ei voi olla tämän todisteen mukaan Jeesuksen syntymän ajankohta, sillä siihen aikaan joulukuussa oli liian kylmää paimenille olla yöllä vartioimassa lammaslaumaa.

 

Verollepanoa ei olisi voitu määrätä talvisaikaan, sillä ihmisten tuli matkustaa ympäri Israelia ja esimerkiksi Nasaretista oli linnuntietä matkaa Betlehemiin noin sata kilometriä. Tähän matkaan kului noin kolme päivää ja olisi ollut huono ajankohta matkata talvella. Tämäkin seikka puoltaa että verollepano ja Jeesuksen syntymä ei tapahtunut joulukuussa.

 

Luukkaan evankeliumista käy ilmi, että Jeesus syntyi puoli vuotta Johanneksen jälkeen. Johannes Kastajan isä Sakarias oli pappi Abian osastosta, ja kun Sakariaan palvelusvuoro temppelissä oli ohi, niin hän meni kotiinsa ja hänen vaimonsa Elisabeth tuli raskaaksi niiden päivien jälkeen kun Sakariaan palvelusvuoro päättyi temppelissä. Tapahtui niin kuin Herran enkeli oli ilmoittanut Sakariaalle. Elisabeth tuli raskaaksi ja kantoi kohdussaan Johannes Kastajaa Herran lupauksen mukaan.

 

Herra Jumala sääti Israelin kansan papeille kaksikymmentä neljä pappien palvelusvuoroa, jolloin heidän tuli palvella temppelissä. Jokainen pappien palvelusvuoro kesti yhden viikon, joka alkoi sapattina ja päättyi seuraavana sapattina. Israelin kansan pappien palvelusvuorot temppelissä käsitti kaksi kertaa vuodessa yhden viikon aikaisen palvelusvuoron sekä kaikki papit palvelivat temppelissä kolmen pääjuhlan aikaan (pääsiäinen, helluntai, lehtimajanjuhla). Pappien tuli tarkasti noudattaa omia palvelusvuorojaan, koska Herra sääti papeille temppelin palvelusvuorot.

 

Abian palvelusvuoro, jossa Sakarias palveli oli Sivan kuussa, kolmas kuukausi (touko-kesäkuussa), jonka jälkeen Sakariaan vaimo Elisabeth tuli raskaaksi. Noin kuusi kuukautta sen jälkeen Maria tuli raskaaksi kantaen kohdussaan Jeesusta. Maria tuli raskaaksi Kislev kuussa, yhdeksäs kuukausi ja sen kuukauden loppupuolella (marras-joulukuu). Kun laskemme Maria raskaaksi tulemisesta raskausajan, eli yhdeksän kuukautta juutalaisen kalenterin mukaan, niin Jeesus syntyi Tishri kuussa (syys-lokakuussa), jolloin vietettiin lehtimajanjuhlaa. Lehtimajanjuhla alkoi tishri kuun 15. päivä ja kesti seitsemän päivää. Raamatun todistuksen mukaan lehtimajanjuhla oli Jeesuksen syntymän ajankohta.

 

Jeesus asetettiin kapaloituna eläinten syöttökaukaloon

 

Luukkaan evankeliumi kertoo, että Joosefille ja Marialle ei ollut sijaa majatalossa. Tämä tarkoittaa sitä, että Maria synnytti Jeesuksen joko eläintallissa tai sitten jonkun talon alakerrassa. Juutalaisessa talossa oli yläkerta, jossa ihmiset asuivat ja alakerta, jossa eläimet olivat. Luukkaan evankeliumi kertoo, että kun Maria oli synnyttänyt Jeesuksen, niin hän kapaloi Hänet ja pani Hänet "seimeen". Juutalainen tapa oli kapaloida vastasyntynyt lapsi. Kapalo oli liinoja, joilla lapsi sidottiin tiukkaan pakettiin, jossa hän ei voinut liikkua. Tämä "kapalo" tehtiin siksi, että lapsesta tulisi voimakas ja jaloista tulisi suorat. Luukkaan evankeliumissa on alkutekstissä sana phatne, jonka 33/38 käännös kääntää seimeksi. Phatne sana tulee sanasta pateomai, joka tarkoittaa syödä. Phatne sana tarkoittaa eläinten syöttökaukaloa, ei kehtoa (niin kuin nykyään jotkut luulevat). Tämä vahvistaa sen, että Jeesus syntyi joko eläintallissa tai jonkun talon alakerrassa, jossa eläimet asuivat.

 

Enkelin ilmoitus

 

Kun Jeesus oli syntynyt niin enkeli ilmoitti yöllä paimenille, jotka vartioivat lammaslaumaa suuren ilosanoman sanomalla:

"Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

 

Enkelin antama merkki oli epätavallinen, sillä hän sanoi Messiaan, Vapahtajan ja Herran syntyneen Daavidin kaupungissa, josta hänet löydetään kapaloituna ja makaamassa eläinten syöttökaukalossa. Oli epätavallista laittaa lasta eläinten syöttökaukaloon, sillä vastasyntynyt lapsi oli yleensä jonkunlaisessa kehdossa. Jumalan asettama merkki oli sellainen, että paimenet eivät voineet erehtyä siitä kuka oli vastasyntynyt Messias, Vapahtaja ja Herra.

 

Vapahtaja Kristus Herra

 

Enkeli ilmoitti suuren ilon, joka oli tuleva kaikelle kansalle. Kreikankielisessä UT:n tekstissä on sana euaggelizo, joka tarkoittaa julistaa ilosanomaa, julistaa hyvää sanomaa, julistaa evankeliumia.

 

Hyvän sanoman julistamisen käsite oli tuttua juutalaisille, sillä vanhan liiton opetuksista tämä oli heille varsin tuttua:

Jes 52:7Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman (basar) tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!"

 

Jesajan luvussa 52 jakeessa 7 ovat sanat ilosanoman ja hyvän sanoman, joka on hepreaksi basar, joka tarkoittaa kertoa tai julistaa hyvää sanomaa. Jes 52:7 kertoo Jumalan pelastuksesta, joka julistaa rauhaa ja ilmoittaa hyvän sanoman (evankeliumin) ja sanoo Siionille, että Jumala on Kuningas. Jes 52:7 kertoo Herrasta Jeesuksesta, joka on Kuningas ja Pelastaja. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa enkelit sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Herra Jeesus on Hän, joka tuo rauhan ihmisen sydämeen sen jälkeen kun ihminen tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa Jumalan pelastuksen, Herran Jeesuksen.

 

Enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Vapahtaja, Kristus (Messias) ja Herra. Seuraavaksi tutkimme mitä nuo edellä olevat käsitteet tarkoittavat.

 

Vapahtaja. Vapahtaja sana on kreikaksi Pelastaja. Jeesus on Pelastaja ja Pelastus, jonka Jumala on valmistanut Uuden Liiton aikakauteen, jonka kautta ainoastaan saadaan synnit anteeksi.

 

Messias. Kristus sana on kreikaksi Khristos, jonka juutalaiset käänsivät Septuaginta käännökseen tarkoittamaan Messiasta, joka on hepreaksi Mashiach (Messias ja voideltu). Jeesus on Messias, joka sovittaa niiden synnit, jotka tunnustavat syntinsä Jumalalle. Jeesus on Messias, joka on ainoa tie Jumalan luokse.

 

Herra. Jeesus on myös Herra, joka on hepreaksi Jhvh. Johanneksen evankeliumin 17 luvussa sanotaan, että Isä Jumala on antanut Pojallensa (Jeesukselle) oman nimensä ja siksi Jeesusta sanotaan myös Herraksi (Jhvh).

 

Enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Vapahtaja (Pelastaja), Messias ja Herra, jotka kaikki ovat käsitteitä, joilla kuvataan Jumalaa, joka pelastaa kansansa ja on kansansa Jumala. Enkelien ilmoitus oli todella merkittävä, sillä Jumala itse Jeesuksessa Kristuksessa astui ihmisten maailmaan tuomaan vapautuksen synnin orjuudesta sekä suunnan kohti iankaikkista elämää.

 

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa (basar)  nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

 

Jesajan kirja luku 61 opettaa, että Messias on Hän, joka julistaa ilosanomaa maailmalle. Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa Herra Jeesus ilmoittaa, että Hän, josta Jesaja 61 kertoo, eli Jeesus on Hän joka julistaa ilosanomaa (evankeliumia) maailmassa ja sitten Hän myös antaa tehtäväksi opetuslapsilleen evankeliumin julistamisen tässä maailmassa.

 

Ilosanoma nöyrille. Jesaja 61 luvun opetuksen mukaan evankeliumi julistetaan nöyrille, joka tarkoittaa sitä että ihmiset, jotka tunnustavat syntinsä ja nöyrtyvät Jumalan edessä ovat nöyriä ja he vastaanottavat evankeliumin pelastussanoman, mutta ylpeät ihmiset ja omavanhurskaat (sellainen, joka kokee, että omilla "hyvillä" töillään on kelvollinen Jumalan edessä) eivät halua vastaanottaa pelastusta. Sananlaskut 28 luku opettaa, että joka rikkomuksensa (syntinsä) salaa se ei menestys, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jesaja 26 luvussa sanotaan, että jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta. Nöyrä ihminen on sellainen, joka tunnustaa syntinsä ja ymmärtää tarvitsevansa Jumalan armoa ja Pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, koska hän ei kykene omin voimin pelastumaan ja pyhittymään. Evankeliumia julistetaan siis kaikille ihmisille, mutta vain nöyrät nöyrtyvät vastaanottamaan pelastuksen.

 

Särjettyjen sydämien sitominen. Jeesus Messiaan tehtävä on sitoa särjettyjä sydämiä, joka tarkoittaa sitä että Herra Jeesus eheyttää ja parantaa ihmisen mielen ja ajatusmaailman, jonka synti on täysin rikkonut. Hepreankielen sana sydän (lev) tarkoittaa sydäntä, mieltä, sisäistä ihmistä, tahtoa ja ymmärrystä. Evankeliumin tehtävänä on pelastaa ihminen synnin ja saatanan orjuudesta iankaikkiseen elämään, mutta myös se että synti, joka on pettänyt ja rikkonut ihmisen mielen eheytyisi ja parantuisi. Ihmisen mieli eheytyy ja parantuu siten, kun ihminen saa syntinsä anteeksi ja antaa Jumalan muuttaa hänen ajatusmaailmansa Jumalan tahdon mukaiseksi.

 

Julistamaan vangituille vapautusta. Herran Jeesuksen tehtävä on julistaa vapautusta synneistä synnin orjille, jotka ovat monenlaisissa synnin kahleissa. Herra Jeesus vapauttaa synnin orjista ne, jotka tunnustavat syntinsä ja haluavat vapautua niistä. Ihminen ei kykene omin voimin vapautumaan syntien orjuudesta, siksi Herra Jeesus syntyi ja kuolemallaan sovitti meidän syntimme sekä antaa meille voiman Pyhän Hengen kautta voittaa ja vastustaa syntejä sekä oppia elämään terveen uskon kasvun kautta siten, että Herran Jeesuksen opetuslapset oppivat koko ajan syvällisemmin elämään jumalisesti ja Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmanajassa.

 

Herran otollisen vuoden julistaminen. Vanhassa liitossa oli voimassa Herran riemuvuosi, jolloin joka viideskymmenesvuosi oli riemuvuosi, jolloin orjat vapautettiin ja julistettiin vapautta kaikille Israelin asukkaille. Vanhassa liitossa myös eläinuhrien tuli olla Herralle otollisia (hyväksyttäviä), joiden veren kautta tapahtui syntien anteeksiantamus. Vanhassa liitossa oli myös otollista Herralle se, että Hänen kansansa halusivat noudattaa Jumalan käskyjä.

 

Herran otollinen vuosi on se kun Herra Jeesus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden ja toi sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Tämän otollisen vuoden ja Herran Jeesuksen sovituksen ansiosta syntiset ihmiset saavat Jumalan armon ja Jeesus Messiaan ansion tähden Jumala antaa iankaikkisesti anteeksi synnit, niille jotka katuvat ja haluavat hylätä syntielämän ja haluavat seurata Herraa. Herran Jeesuksen uhri Golgatalla tuo iankaikkisen sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen ja on otollinen Herralle. Otollista on myös Herralle kun Herran Jeesuksen opetuslapset haluavat Jumalan armosta noudattaa Jumalan käskyjä ja elää niiden mukaisesti Uuden Liiton järjestyksen perustuksen mukaan. Herra myös "kostaa", eli rankaisee synnintekijöitä, niitä jotka eivät halua tehdä parannusta ja antaa heidän oman tahtonsa mukaan valita kadotukseen johtavan tien.

 

Murheellisten lohdutus. Jesajan kirjassa luvussa 61 jakeessa kaksi on sana murheellisia, joka on hepreaksi abel, joka tarkoittaa murheellista ihmistä kuoleman, onnettomuuden tai jonkun hädän takia. Herra Jeesus syntyi siksi, että Hän haluaa lohduttaa kansansa ihmisiä, jotka ovat kokeneet omaisen tai läheisen ihmisen kuoleman. Herra Jeesus syntyi myös siksi, että Hän haluaa lohduttaa kansansa ihmisiä, joiden omaiset tai jotka itse ovat kokeneet suuren onnettomuuden tai hädän. Evankeliumilla on monenlaiset kasvot, sillä se ei ainoastaan julista syntien anteeksiantamusta, vaan myös lohdutusta monien murheiden keskellä eläville.

 

Jesajan kirja 61 kuvaa lisää sitä mitä Messias tekee Jumalan kansalle. Jumalan kansan keskuudessa oleville murheellisille Jeesus Messias tuo iloöljyä Pyhässä Hengessä murheen sijaan sekä ylistyksen Hengen masentuneen hengen sijaan. Tämä ylistys tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että uskova oppii ylistämään sydämessään Herran hyvyyttä ja rakkautta. Tässä maailmassa on monenlaista asiaa, jotka tuovat ihmisen sydämelle masennusta, mutta Herra Jeesus on tullut sitä varten, että Hän haluaa poistaa kansansa sydämestä masennuksen ja antaa tilalle ylistys ja kiitos mielen. Herra Jeesus tekee kansastansa vanhurskauden tammia sekä Herran ilo-istutuksia Hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Todellinen evankeliumi kirkastaa Jumalaa ja kertoo syntien anteeksiantamuksesta, iankaikkisesta elämästä uskon kautta Herran Jeesukseen sekä ihmisen elämästä jonka Jumala muuttaa, joka ylistää ja riemuitsee Jumalan suurista teoista.

 

Kun enkelit menivät taivaaseen, niin kedolla olleet paimenet lähtivät Betlehemiin katsomaan sitä minkä Herra oli heille ilmoittanut enkelin kautta. Paimenet löysivät Marian ja Joosefin sekä Jeesuksen, joka makasi eläinten syöttökaukalossa juuri kuten enkelit olivat heille ilmoittaneet. Nähdessään sen olevan totta mitä heille oli ilmoitettu paimenet ilmoittivat saman sanoman muille kuin mitä enkeli oli heille ilmoittanut. Kaikki jotka sen kuulivat ihmettelivät sitä, mutta Maria kätki kaikki sanat tarkasti sydämeensä ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Paimenet palasivat kedolle ja kiittivät ylistäen Jumalaa kaikesta minkä he olivat kuulleet sen mukaan mitä heille enkeli ilmoitti ja mitä he olivat omin silmin nähneet. Sanoma ei ollut pienen lapsen syntymästä, vaan siitä, että maailmaan oli syntynyt Pelastaja, Messias ja Herra, eli Jumala oli astunut alas ihmisten maailmaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, että se joka uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.  Kahdeksan päivän päästä Jeesuksen syntymästä lapsi piti ympärileikata ja Hänelle annettiin nimi Jeesus, koska Jumala ilmoitti tämän nimen Marialle ennen kuin Jeesus sikisi äitinsä kohdussa. Nimi Jeesus on hepreaksi Jehoshua (Jeshua), joka tarkoittaa Jumala on pelastus. Herran Jeesuksen nimi kertoo myös sen miksi Hän syntyi tähän maailmaan. Herra Jeesus syntyi pelastamaan syntiset ihmiset ja tuomaan heille pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Häneen. Tämä on evankeliumi ja suuri Jumalan armo.

 

Itämaan tietäjät

 

Matteuksen evankeliumin toinen luku kertoo myös Jeesuksen syntymästä. Matteuksen evankeliumin toinen luku kertoo, että kun Jeesus oli jo syntynyt Juudean Betlehemissä Kuningas Herodeksen aikana, niin tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Tietäjät sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."

 

Alkutekstissä ei ole sanaa äsken. Itämaan tietäjät eivät nähneet Jeesusta vastasyntyneenä, vaan myöhemmin.

 

Perinne opettaa, että itämaan tietäjiä oli kolme, mutta Raamattu ei kerro heidän lukumäärää, heitä saattoi olla useita kymmeniäkin, mutta tarkkaa määrää emme tiedä, koska Raamattu ei kerro sitä. Israelista suoraan idässä oli Babylonia ja Persia sekä uloimpana Kiina. Tietäjät sanoivat, että he olivat nähneet tähden omassa maassaan, jonka he sanoivat olleen juutalaisen kuninkaan tähti ja he olivat tulleet kumartamaan tätä kuningasta. Mielenkiintoinen seikka on se, että nämä tietäjät olivat nähneet tähden omassa maassaan ja olivat seuranneet sitä aina Jerusalemiin asti.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että itämaan tietäjät tunsivat astrologiaa ja tutkivat tähtiä. Babyloniassa ja Persiassa tutkittiin tähtiä ja siellä harrastettiin astrologiaa. On hyvin todennäköistä, että itämaan tietäjät tulivat Babyloniasta tai Persiasta. Alkuteksti käyttää itämaan tietäjistä sanaa kreikankielen sanaa magos, joka oli nimitys jota käyttivät babylonialaiset, kaldealaiset, meedialaiset ja persialaiset. Magos sana tarkoitti opettajaa, pappia, lääkäriä, astrologia ja näkijää. Itämaan tietäjät olivat siis omassa maassaan korkeasti koulutettuja miehiä, jotka todennäköisesti olivat astrologeja ja todennäköisesti joukossa oli myös pappeja, opettajia sekä muita korkeasti koulutettuja miehiä. Mutta aivan varmasti heidän joukossaan oli miehiä, jotka kykenivät lukemaan tähtiä ja jotka ymmärsivät tähtitaivaan kuvioita.

 

He olivat nähneet tähden tai tähtitaivaan ilmiön, jota he tulkitsivat siten, että suuri juutalaisten kuningas syntyy, josta tähtitaivaan kuviot kertovat heille ja tämän seurauksena he lähtivät seuraamaan tätä ilmiöitä. Juutalaiset olivat olleet pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, joka sijaitsi Persiassa. Uskon, että juutalaisten ollessa Babyloniassa pakkosiirtolaisuuden aikaan, niin he kertoivat Babylonialaisille (persialaisille) Israelin Messiaan tähdestä. Näin itämaan tietäjät osasivat lukea oikealla hetkellä Israelin Messiaan syntymän.

 

Babyloniasta ja Persiasta on matkaa Jerusalemiin noin 600-1200 kilometriä. Itämaan tietäjien matkan kesto on ollut noin kuukaudesta kahteen kuukauteen ehkä jopa vieläkin kauemmin. Perinne kertoo kuinka itämaan tietäjät menivät Jeesuksen syntymän aikaan talliin missä Jeesus oli, mutta tämä on perinne, joka on epätosi. Raamattu kertoo Matteuksen evankeliumissa, että Jeesus oli jo syntynyt kun itämaan tietäjät saapuivat Jerusalemiin.

 

Luuk 2:
15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti".
16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen (prefos), joka makasi seimessä.

 

(King James Version) Luke 2:
15 And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.
16 And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe (prefos) lying in a manger.

 

Luukkaan evankeliumi kertoo, että lapsi (prephos-prefos) makasi eläinten syöttökaukalossa. Kreikankielen prephos sana tarkoittaa syntymätöntä lasta, sikiötä ja vasta syntynyttä lasta (sylivauvaa).

 

Matt 2:
9 ¶ Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.
10 Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti.
11 Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen (paidion) ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa

 

(King James Version) Matt 2:
9 ¶ When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
11 And when they were come into the house, they saw the young child (paidion) with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

 

Matteuksen evankeliumin toinen luku kertoo Jeesuksen olleen lapsi (paidion), kun itämaan tietäjät tulivat Hänen luoksensa. Kreikankielen sana paidion tarkoittaa pientä lasta, ei sylivauvaa. Kun paimenet näkivät Jeesuksen niin hän oli sylivauva, mutta kun itämaan tietäjät näkivät Jeesuksen hän ei ollut enää sylivauva, vaan pieni lapsi. Jotkut sanovat Jeesuksen olleen noin 1-vuotias, kun itämaan tietäjät näkivät Jeesuksen. Tästä emme kuitenkaan voi olla varmoja, sillä Raamattu ei kerro tarkkaa aikaa milloin itämaan tietäjät näkivät Jeesuksen. Sen kuitenkin tiedämme, että itämaan tietäjät näkivät Jeesuksen kuukausia myöhemmin kun kedolla olleet paimenet.

Tästä on todisteena alkuteksti, joka käytti sanaa prephos (vastasyntynyt sylivauva) paimenten nähdessä lapsen, mutta kun itämaan tietäjät näkivät Jeesuksen Raamattu käyttää sanaa paidion (pieni lapsi).

 

1 Piet 2:2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset (prephos) sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,

 

(King James Version) 1 Pe 2:2 As newborn babes (prephos), desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:

 

Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä puhutaan vastasyntyneestä lapsesta, josta alkuteksti käyttää sanaa prephos, eli samaa sanaa, jota Luukkaan evankeliumi käyttää vastasyntyneestä Jeesuksesta. Tämä kohta myös todistaa sen, että itämaan tietäjät eivät nähneet vastasyntynyttä Jeesusta, vaan Jeesuksen, joka oli pieni lapsi, muutaman kuukauden vanha.

 

Minä vuonna Jeesus syntyi?

 

Raamattu ei kerro tarkkaa vuotta milloin Jeesus syntyi. Raamattu kuitenkin viittaa historiallisiin tapahtumiin, kuten siihen että Jeesuksen syntymän aikoihin kuningas Herodes hallitsi. Nykyhistorioitsijat sijoittavat Herodeksen kuoleman vuosille 4-1 eKr. nykyisen kalenterin ajanlaskun mukaan. Raamattu kertoo, että itämaan tietäjät kävivät Herodeksen luona ennen hänen kuolemaansa. Raamattu ei kerro sitä minä vuonna Herodes kuoli ja kuinka monta vuotta Joosef ja Maria olivat Egyptissä paossa kuningas Herodesta. Emme varmuudella tiedä Herran Jeesuksen syntymä vuotta, koska Raamattu ei sitä kerro. Tärkeintä onkin tietää, että Hän syntyi ja se miksi Hän syntyi. 

 

Roomalainen apotti Dionysius kehitti nykyisen ajanlaskujärjestelmän n. vuonna 523 jKr. jossa vuodet laskettiin ennen ja jälkeen Kristuksen syntymän. Dionysius teki muutaman pahan virheen laskelmiinsa, sillä hän ei laskenut vuotta nolla mukaan ollenkaan. Dionysius hyväksyi Kleemens Aleksandrialaisen lausunnon, että Jeesus oli syntynyt keisari Augustuksen kahtenakymmenentenäkahdeksantena (28) hallitusvuonna. Dionysius ei tiennyt sitä, että kun Augustus hallitsi neljä ensimmäistä vuottaan, niin hän hallitsi silloin nimellä Octavianus, kunnes Rooman senaatti nimitti hänet Augustukseksi. Tässä kohden heittoa tulee siis jo neljä vuotta jos Kleemens Aleksandrialaisen lausunto olisi ollut oikea. Sen tiedämme, että Jeesus ei syntynyt vuonna 1 nykyisen ajanlaskujärjestelmän mukaan. Herran Jeesuksen syntymä on tapahtunut ehkä vuosien 7-1 eKr. aikana. Tarkkaa vuotta emme tiedä, sillä sitä ei ole meille kerrottu ja sen selvittäminen voi olla liian vaikeaa, eikä tarkka syntymisen ajankohta ole oleellisin ja tärkein tieto, vaan se että Hän syntyi maailmaan Pelastajana, Messiaana ja Herrana.

 

Betlehemin tähti

 

Kun Herodes ja kansa kuulivat itämaan tietäjien tuoman sanoman niin he suuresti hämmästyivät. Herodes kokosi kasaan ylipapin ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Messias oli syntyvä. Herodekselle vastattiin, että Messias oli syntyvä Juudean Bethelemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta: ‘Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’." Kun Herodes tämän kuuli, niin hän kutsui salaa itämaan tietäjät luoksensa ja kysyi heiltä mihin aikaan tähti oli ilmestynyt taivaalle. Herodes tutkiskeli heitä tarkoin ja lähetti heidät Betlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan".

 

Kun itämaan tietäjät olivat kuulleet kuningas Herodeksen sanat, niin he lähtivät matkalle kohti Betlehemiä. Heidän matkatessaan tähti, jonka he olivat nähneet itäisillä mailla kulki heidän edellään ja he seurasivat tähteä. Kun itämaan tietäjät tulivat sen paikan päälle, jossa Jeesus oli, niin tähti pysähtyi siihen.

 

Kautta historian on esitetty erilaisia arvauksia siitä mikä ilmiö Betlehemin tähti oli. Astrologit ja Raamatun tutkijat arvioivat, että tämä tähtitaivaan ilmiö olisi tapahtunut vuosien 7-2 eKr. aikana. Tätä tutkimme seuraavaksi.

 

Komeetta. Jotkut arvelevat tähden olleen komeetta, sillä komeetan voi nähdä paljaalla silmillä useiden viikkojen ajan aikaisin aamulla, hämärässä ja öisin. Kun komeetta, joka on jääkimpale kulkee lähellä aurinkoa, niin sen pinta alkaa sulamaan. Kun jää sulaa komeetasta irtoava kaasu ja pöly muodostaa komeetalle hohtavan pyrstön, joka voi olla satojen kilometrien pituisen pyrstön. Tämän tähden komeettoja sanotaan pyrstötähdiksi.

 

Supernova. Jotkut uskovat tähden olleen novan tai supernovan. Supernova on tähden räjähdys, jossa tähti luhistuu fuusion loputtua tähden oman painovoiman johdosta tai jossa kaksoistähdissä tiivis tähti kasvattaa massaansa yli Chandrasekharin rajan 1,4, jolloin tähti räjähtää supernovana. Supernova kirkastuu nopeasti ja saavuttaa maksimikirkkauden muutamassa päivässä, jonka jälkeen se alkaa hiipua pikku hiljaa himmeämmäksi. Paljain silmin nähtävät supernovat voivat näkyä jopa vuosien ajan.

Planeetta. Jotkut tutkijat uskovat, että kyseessä on ollut planeettojen konjunktio. Konjunktio on tähtitaivaan tapahtuma, jossa kaksi tai useampaa planeettaa asettuvat maasta katsottuna samaan linjaan, joka tarkoittaa sitä että planeetat kiertävät ratojaan ja asettuvat maasta katsottuna lähelle toisiaan. Tässä konjunktiossa taivaalla näkyy kirkas valoilmiö, koska kaksi tai useampaa planeetta ovat aivan lähekkäin.

Tutkijat arvelevat että mahdollisia ehdokkaita Betlehemin tähdeksi on useita konjunktiota:

Helmikuussa vuonna 6 eKr. oli kalan tähtikuviossa Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen konjunktio. Vuonna 7 ekr. oli Jupiterin ja Saturnuksen kolmoiskonjunktio, jossa Jupiter ja Saturnus kohtasivat toisensa toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Vuonna 3 eKr. oli leijonan tähtikuviossa Venuksen ja Jupiterin konjunktio. Israelilaisille leijonan tähtikuvio oli tärkeä. On tutkittu ja laskettu, että vuonna 3 eKr. ollut Venuksen ja Jupiterin konjunktio olisi näkynyt itäisellä taivaalla Lähi-idässä.

Totuus tähdestä. Betlehemin tähdestä emme saa ehkä koskaan varmaa tietoa tässä ajassa. Se on voinut olla joku luonnollinen tähtitaivaan ilmiö, joita on tuossa edellä kuvattu. Mutta eräs asia on tärkeä havaita ja ymmärtää. Raamattu sanoo, että kun itämaan tietäjät lähtivät Jerusalemista kohti Betlehemiä, niin tähti jonka he olivat itäisillä mailla nähneet kulki heidän edellään ja he seurasivat tähteä. Kun itämaan tietäjät tulivat sen paikan päälle, jossa Jeesus oli, niin tähti pysähtyi siihen.

Jos näemme taivaalla olevan tähden, komeetan, supernovan tai planeettojen konjunktion, niin ne ovat korkealla ja kaukana avaruudesta ja kun ne siellä pysähtyvät, niin on mahdotonta mennä sellaisen "tähden" alle ja suunnistaa suoraan sen "tähden" alapuolella olevaan taloon. Emme kykenisi tietämään minkä talon päällä se tähti on. Taivaankappaleet ovat maasta katsottuna miljoonien kilometrien päässä, joten on täysin mahdotonta tietää mikä talo sijaitsee tarkasti minkäkin taivaankappaleen alla. Raamattu sanoo, että tähti pysähtyi sen paikan päälle, jossa Jeesus oli. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän "tähden" täytyi laskeutua niin alas, että oli mahdollista nähdä minkä talon ja paikan ylle se pysähtyi. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä oli Jumalan järjestämä yliluonnollinen ilmiö, joka saattoi alkaa itäisiltä mailta luonnollisena tähtitaivaan ilmiönä, mutta joka muuntui yliluonnolliseksi ihmeeksi Betlehemissä asettumalla tarkasti sen paikan päälle, jossa Jeesus oli ja tähden oli laskeuduttava tai oltava niin alhaalla, että he kykenivät näkemään tarkasti minkä talon yläpuolella "tähti" oli. Tai sitten koko ilmiö oli alusta loppuun saakka Jumalan järjestämä yliluonnollinen ilmiö ja tapahtuma (ihme), joka kertoi itämaan tietäjille missä syntynyt Pelastaja, Messias, Herra ja juutalaisten kuningas oli. Se mikä on tärkeä ymmärtää on se, että "tähti" oli tarkasti juuri sen talon yläpuolella, jossa Jeesus oli ja "tähti" oli niin alhaalla, että itämaan tietäjät näkivät sen talon, jossa Jeesus oli. Tämä on Jumalan ihme, jota emme kykene selittämään tieteellisesti, sillä se oli Jumalan suorittama yliluonnollinen ihme. Loppujen lopuksi on kuitenkin kysymys Jumalan teoista, jotka voidaan ymmärtää vain uskon kautta, jonka Jumala armossaan lahjoittaa ihmiselle.

Raamattu sanoo, että kun tähti pysähtyi sen paikan päälle, missä Jeesus oli, niin itämaan tietäjät ihastelivat tähteä ja menivät huoneeseen missä Jeesus ja äiti olivat. He kumarsivat Jeesusta ja antoivat Hänelle lahjoja; kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Itämaan tietäjien tarkoituksena oli antaa kuninkaalle kuninkaallinen lahja, mutta tuskin he itsekään tiesivät tarkasti kaikkia niitä merkityksiä mitä näillä  lahjoilla oli mitä he toivat Jeesukselle. Kulta oli kuninkaan merkki ja Jeesus on kuningasten Kuningas. Suitsuketta juutalaiset käyttivät uhraamismenoissa, joita papit suorittivat. Herra Jeesus uhrasi itsensä Golgatalla kuolemalla meidän syntiemme tähden ja Hän on Ylimmäinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Mirha oli hyvänhajuinen hajuste sekä juutalaisilla oli tapana antaa kuolemaantuomituille viiniä sekoitettuna mirhalla, jotka tuomittiin kuolemaan ristiinnaulitsemalla. Herra Jeesus on suloinen tuoksu Jumalalle sekä Hän myös kuoli Golgatan ristinpuussa meidän syntiemme tähden. Viini on vertauskuvallisesti Messiaan veri Raamatun opetuksen mukaan. Mirha oli myös merkkinä Messiaan sovituskuolemasta ja kärsimyksistä. Viini ja mirha, eli Jeesuksen sovintoveri ja kärsimys tuottaa sovituksen synneistä jokaiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen, tämä on suurta Jumalan armoa ja todellinen Betlehemin tähden sanoma.

Tähti vanhan testamentin kirjoituksissa. Kun itämaan tietäjät tulivat Jerusalemiin ja kertoivat tähdestä, niin koko Jerusalem oli hyvin hämmentynyt. Näyttää siltä, että juutalaiset eivät ymmärtäneet lukea taivaan merkkejä Betlehemin tähden kohdalla, eivätkä nähneet Betlehemin tähteä, koska olivat hämmentyneitä.

Herodes kokosi kaikki ylipapit ja kirjanoppineet ja kysyi heiltä missä Messias oli syntyvä. Itämaan tietäjät sanoivat Herodekselle, että tähti kertoi juutalaisen kuninkaan syntymän, mutta Herodes kysyi papeilta ja kirjanoppineilta, missä Messias oli syntyvä. Tämä tapahtuma ja ilmiö oli niin epätavallinen, että se sai Herodeksen ajattelemaan, että sen täytyi merkitä Messiaan syntymää, jota Israelin kansa odotti. papit ja kirjanoppineet sanoivat, että kirjoitusten mukaan Messias oli syntyvä Betlehemissä ja Hän on hallitsija joka tulee hallitsemaan Israelia Jumalan kansaa.

4 Moos 24:17 Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Mooabilta ohimot, päälaen kaikilta Seetin pojilta.

Miika 5:2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

Raamattu kertoo, että tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista ja Juudan suvusta nousee hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkista ajoista. Raamattu viittaa Betlehemiin ja papit ja kirjanoppineet tiesivät sen, että Messias tulisi syntymään Betlehemissä ja Hän tulee hallitsemaan Israelissa ja Hän on Juudaan suvusta. Uskon, että he sekä Herodes myös tiesivät tähdestä kirjoitusten perusteella, mutta he eivät kuitenkaan nähneet tähteä, miksi?

Ei Messiaalle. Herodes Suuri oli Juudean kuninkaana Jeesuksen syntymän aikoihin. Herodes ei ollut juutalainen. Herodeksen isä oli Antipater, joka oli idumealainen. Vuonna 37 ekr. Herodeksesta tuli Juudean kuningas. Juudea oli Rooman vallan alla ja Rooma asetti Herodeksen kuninkaaksi Juudeaan. Herodes oli keisari Octavianuksen suosiossa. Herodes oli taitava sodankäynnissä, korkeasti koulutettu ja terävä-älyinen, mutta myös erittäin epäluuloinen ja julma. Herodes tuhosi ja tappoi koko hasmonilaisen kuninkaallisen perheen. Herodes tappoi myös monia juutalaisia, jotka vastustivat hänen valtaansa. Herodes tappoi myös vaimonsa Mariamnen sekä hänen kaksi poikaansa. Herodes oli julma tappaja ja verenvuodattaja, joka oli myös mielistynyt jäljittelemään roomalaisia tapoja. Herodes teki myös kansalle raskaat verot. Herodes oli juutalaisten epäsuosiossa, koska hän oli julma sekä omaisilleen, että juutalaiselle kansalle. Herodes Suuri koitti saada juutalaisten suosion ja kunnioituksen rakennuttamalla loisteliaan temppelin Jerusalemiin sekä samalla hänestä tuli antelias. Herodes ei kuitenkaan onnistunut saavuttamaan juutalaisten luottamusta. Herodes Suuri kuoli 70-vuotiaana, kun hän oli hallinnut kuninkaana 37 vuotta.

Herodes hämmentyi kuulleessaan tähdestä ja juutalaisten kuninkaan syntymästä. Herodes oli varmasti kuullut profeetallisen sanoman Israelin hallitsijasta ja tähdestä, joka nousee Jaakobista, sillä tämä profetia oli kirjoitettu Raamattuun. Herodes pelästyi ja halusi surmata syntyneen Messiaan, koska Herodes halusi yksin hallita Israelissa, eikä kahdelle kuninkaalle ole tilaa, eikä varsinkaan uudelle kuninkaalle, näin Herodes ajatteli, koska hän päätti surmauttaa Jeesuksen. Herodeksen syy Jeesuksen surmauttamiselle oli selkeä, eli hän ei halunnut omalle "reviirillensä" kilpailijoita.

Rooman vallan aikana roomalaiset valitsivat ylipapin sekä he muutenkin hallitsivat Juudeassa asettaen roomalaismielisiä juutalaisia erilaisiin virkoihin. Herodes Suuren aikaiset ylipapit sekä kirjanoppineet olivat roomalaisessa talutusnuorassa, eikä heille ollut tärkeätä se mitä Raamattu sanoi, vaikka he kyllä tiesivät mitä Raamattu sanoi; heille oli tärkeämpää säilyttää oma asema sekä pysyä roomalaisten suosiossa. Tästä syystä ylipapit ja kirjanoppineet eivät olleet kiinnostuneita Messiaasta, vaikka he tunsivat kirjoitukset ja tiesivät Messiaan tähdestä sekä sen, että Messias syntyy Betlehemissä. He eivät lähteneet katsomaan Messiasta, he eivät olleet kiinnostuneita Messiaasta, vaan omasta asemastaan.

Herodes Suuri halusi surmauttaa Jeesuksen, eikä roomalaisten talutusnuorassa olevat ylipapit ja kirjanoppineet olleet kiinnostuneita Messiaasta. Siksi he eivät nähneet tähteä, eivätkä tunnistaneet Messiaan syntymähetkeä.

Mielenkiintoista on se, että pakanalliset astrologit tiesivät sen koska suuri juutalaisten kuningas syntyy. He halusivat myös osoittaa kunnioitusta hänelle ja siksi Jumala johdatti heidät yliluonnollisesti Jeesuksen luokse. Itämaan tietäjät eivät saapuneet siihen hetkeen kun Jeesus oli syntynyt ja asetettu kapaloihin eläinten syöttökaukaloon, vaan he saapuivat paikalle myöhemmin. Herodes kyseli tarkoin milloin lapsi oli syntynyt ja sen perusteella hän määräsi Betlehemin ympäristössä olevat kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat tapettaviksi. Itämaan tietäjien saapuminen Jeesuksen luokse saattoi olla useita kuukausia sen jälkeen kun Jeesus oli syntynyt, sillä Herodes päätteli, että Jeesus oli syntynyt noin kaksi vuotta sitten tai aikaisemmin. Herodes saattoi myös varmistaa ja asettaa aikarajan varmuuden vuoksi kahden vuoden päähän. Oli niin tai näin, niin Raamatun kertomuksen perusteella on kuitenkin selvää, että itämaan tietäjät eivät olleet paikalla Jeesuksen syntymähetkessä, vaan he tulivat sinne paljon myöhemmin.

Ketkä tunnistivat Messiaan. Maria ja Joosef tiesivät sen kuka Jeesus oli sekä paimenet kedolla ylistivät ja kiittivät Jumalaa sen jälkeen kun he näkivät Jeesuksen, jonka enkeli sanoi olevan Pelastaja, Messias ja Herra.

Vaikka ylipapit ja kirjanoppineet tunsivat kirjoitukset, niin silti Messias ei kiinnostanut heitä. Kedolla olevia paimenia Messias kiinnosti ja he ylistivät ja kiittivät Jumalaa Messiaan syntymästä. Tämä on osoitus siitä, että kun on kyse Herra Jeesus Messiaasta ja pelastuksesta, niin korkea teologinen koulutus eikä Raamatun tuntemus ole tärkeää, vaan se on tärkeää että uskoo Herraan Jeesukseen ja sen jälkeen myös alkaa ymmärtämään Raamattua, Jumalan sanaa siten kuin se on kirjoitettu. Ilman uskoa Herraan Jeesukseen, ei hyvä Raamatun tuntemus tai korkea teologinen koulutus hyödytä yhtään mitään, sillä on kysymys uskosta Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen vasta voi todella ymmärtää mitä Raamattu opettaa.

On erittäin tärkeätä ymmärtää ja nähdä, että tärkein merkki Jeesuksen syntymässä oli se kuka Hän oli. Enkeli sanoi, että Jeesus on Pelastaja, Messias ja Herra. Koko Jeesuksen syntymän ydinsanoma on siinä, että Jeesus pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta, jos ihminen uskoo Häneen; Jeesus on Messias, joka antaa Häneen uskovalle synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän; Jeesus on Herra, joka antaa Häneen uskovalle voiman Pyhässä Hengessä olla ja pysyä Jumalan lapsena. Tätä on evankeliumi, joka on suurta Jumalan armoa ja rakkautta ihmisiä kohtaan.

Joulu ei ole Raamatullinen juhla. Vuonna 354 Rooman piispa Liberius määräsi, että Kristuksen virallinen syntymäpäivä oli joulukuun 25. päivä. Babyloniassa oli Tammuksen (kuollut jumala) syntymäpäiväjuhla joulukuun 25 päivä. Joulukuun 25 päivä oli myös Mithran (persialaisten jumala) ja Rooman keisarin syntymäpäivä. Roomalaiset olivat tottuneet näihin pakanajuhliin eivätkä halunneet luopua niistä, siksi Rooman katolinen kirkko määräsi Jeesuksen syntymän ajankohdan väärään ajankohtaan, että se sai viettää tuttua pakanallista juhlaa, jonka nimen he korvasivat Kristuksen syntymäjuhlaksi, mutta itse asiassa he jättivät paljon pakanallisia perinteitä joulujuhlaansa.

Vuonna 394 alkoi jokapäiväinen messu Rooman katolisessa kirkossa. 394 jKr. joulukuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä vietettiin Rooman katolisessa kirkossa messua Kristukselle, jossa pappi siunasi leivän ja viinin, jolloin ne katolisen kirkon väärän opetuksen mukaan "muuttuivat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi". Tästä Kristuksen messusta Mass of Christ (Christmas), joka ensimmäisen kerran suoritettiin vuonna 394 jKr. ja siitä alettiin käyttää nimitystä Kristus messu (Mass of Christ). Christmas (joulu) sai nimensä katolisen kirkon harhaoppisesta messusta, joka ensimmäisen kerran suoritettiin vuonna 394 jKr. joulukuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä.

Joulu on Rooman katolisen kirkon luomus, jossa se yhdisti kaksi juhlaa toisiinsa babylonialaisen Tammuksen syntymäjuhlan ja roomalaisen Saturnaalia juhlan. Rooman katolinen kirkko antoi tälle uudelle juhlalle nimen Kristuksen syntymäjuhla (Christmas/joulu), ja toi siihen mukaan Raamatun elementtejä Kristuksen syntymisen tapahtumista, mutta samalla aikaa jätti siihen pakanallista perintöä sekä salli Rooman kansalaisten jatkaa Saturnaalia juhlan viettämistä uuden juhlan (joulun) nimissä.

Betlehemin tähden sanoma oli ja on, että maailmaan syntyi Pelastaja, Messias ja Herra, joka tuo iankaikkisen pelastuksen niille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Raamatun painopiste, ei ole "seimen lapsessa", vaan siinä, että maailmaan syntyi Pelastaja, Messias ja Herra. Miten sinä suhtaudut Herraan Jeesukseen, onko Hän sinulle pieni joulun lapsi "seimessä" vai syntiesi sovittaja ja sinun Pelastajasi? Jos sinä tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot sydämessäsi, että Jeesus on Herra, niin Hän antaa sinulle syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Linkki:

Joulun roomalainen historia

 

Petri Paavola alkuperäinen kirjoitus joulukuu 2009 osittain päivitetty
 

 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- King James Version (1769)
- Online Bible Greek/Hebrew Lexicon
- Strong's Greek/Hebrew Lexicon
- John Gill's Expositor
- formerthings.com/augustus
- space.com/spacewatch
- en.wikipedia.org/wiki

 

Linkki: Jeesuksen syntymä
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker