Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ekumeeninen joulu 2018 ja Marian palvonta

 

Ekumeeninen joulu Suomen Turussa tuomiokirkossa vuonna 2018 sai teemakseen "Sopu sijaa antaa" ja tilaisuudessa tuotiin esille erityisesti syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen. Kirkkokuntien ekumeenisen rauhanvetoomuksen esittivät evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, katolisen kirkon Helsingin piispa Leo Sippo ja vapaiden kirkkokuntien edustaja helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Humanitaarisen viestin tuojaksi oli valittu rap-artisti ja kirjailija Karri Miettinen "Paleface". Tilaisuudessa laulettiin useita lauluja, joista kaksi oli Marian palvonta lauluja. Tästä syystä tilaisuutta voi hyvällä syyllä kutsua otsikolla ekumeeninen joulu 2018 ja katolinen Marian palvonta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen on tärkeä ja arvokas asia, mutta kokonaisuutena tilaisuus oli Raamatun sanan totuuden valossa epäjumalanpalvelusta siitäkin huolimatta, että Jeesuskin tuli tilaisuudessa mainittua. Tilaisuudesta puuttui se tärkein, joka on Jumalan armosta syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä, jokaiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

Humanitaarisen viestin tuonut Karri "Paleface" Miettinen sanoi riimittelyssään muun muassa, että jokainen on Buddha. Raamatun sanan totuus sanoo kaikkien kansojen jumalien olevan epäjumalia, joka tarkoittaa sitä, että ekumeenisessa joulussa 2018 korotettiin epäjumalia.

Tilaisuudessa laulettiin Franz Schubertin laulu Ave Maria. Schubertin alkuperäislaulua ei ole asetettu latinalaiseksi rukoukseksi siitäkään huolimatta, että se on nimetty ja alkaa sanoilla Ave Maria. Schubertin Ave maria laulu on kuitenkin Marian palvonta laulu, joka tulee esille laulun sanoista. Alla Schubertin Ave Maria laulu TV:ssa esitetyin tekstityksin:

Ave Maria (Franz Schubert)

Ave Maria, lempehin

Maria sun luokses taivaaseen asti

Maria nyt pyyntö nousee palavin:

pois sielun pyyhi syntitaakka!

Niin huoletonna uinahdamme

vaikk' syyllinenkin tunto ois.

Oi äiti, katso tuskiamme,

sä ällös käänny meistä pois!

Ave Maria!

Ave Maria, tahraton

Jos suojeluksessasi aina

me käymme täällä lepohon

niin mieltämme ei murhe paina.

Sun hymyilessäs ruusut aukee

maan päällä kylmän, kolkon tään.

Oi äiti, lapses tuskaan raukee,

sun armos huomaan yksin jään!

Ave Maria!

Joh 16:23 ¶ Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Apt 7:56 ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella".

Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole taivaassa pyyntöjemme (rukoustemme) kohde, vaan Isä Jumala Herran Jeesuksen kautta. Maria ei ole taivaassa, mutta Jeesus on taivaassa Isänsä oikealla puolella. Raamatun opetuksen mukaan meidän tulee rukoilla Jumalaa Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa Jeesuksen kautta. Ave Maria laulun pyyntöjen kohdistaminen Marialle taivaaseen perustuu katolisen kirkon valheelliseen opetukseen, ei Raamatun totuuteen.

Ilm 12:1 ¶ Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.

Mal 4:
1 ¶ Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.
2 Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat

2 Tim 4:8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

1 Pie 5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Fil 2:15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,

Katolista Maria taivaassa oppia esirukoilijana yritetään puolustella Ilm 12:2 Raamatun kohdan kautta, sanoen Marian olevan taivaassa näkynyt suuri merkki, vaimo. Ilm 12:1 vaimo ja hänen päässään seppeleenä oleva kaksitoista tähteä on seurakunta, sillä Jumalan armosta pelastetut uskovat saavat vanhurskauden seppeleen päähänsä. Kaksitoista tähteä on esikuva Jumalan seurakunnasta kahdentoista Israelin sukukunnan mukaan sekä Herra Jeesus valitsi itselleen kaksitoista opetuslasta Uuden Liiton aikakautta varten. Ilm 12:1 vaatetettu auringolla, tarkoittaa Herraa Jeesusta, sillä Mal 4:2 kertoo kuinka Herran nimeä pelkääville on koittava vanhurskauden aurinko. Jumalan armosta pelastetut ihmiset puetaan Herran Jeesuksen lahjavanhurskauteen, koska heidät on pelastettu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Ave Maria laulussa laulettiin kuinka Maria pyyhkii pois sielun syntitaakan, joka on katolisen kirkon opin mukainen harhaoppi ja väärä evankeliumi.

Room 3:
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamattu opettaa, että ihminen saa synnit anteeksi ja vanhurskauden lahjaksi Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Herrassa Jeesuksessa, uskon kautta Herran Jeesuksen vereen.

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

1 Kor 1:4 Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,

Ave Maria laulussa laulettiin, että sun (Maria) armos huomaan yksin jään. Raamattu opettaa, että Jumalan armo annetaan ja vaikuttaa Messias Herran Jeesuksen kautta. Ekumeeninen joulu 2018 Ave Marian laulun kautta oli väärän evankeliumin esille tuomista sekä Jumalanpilkkaa katolisen Maria opetuksen tähden.

Toinen katolinen Marian palvonta laulu oli seuraavanlainen:

Beata Viscera Marian ylistys n. 1200 - Perotinus

Siunattu on neitsyt Marian ruumis,

jonka rinnoilla lepää kunnian kuningas.

Taivaalliseen voimaan verhottuna

on solmittu liitto Jumalan ja ihmisen välille.

Oi ensi ihmettä ja ennenkuulumatonta riemua:

synnyttänyt äiti on puhdas.

Oi ensi ihmettä ja ennenkuulumatonta riemua:

synnyttänyt äiti on puhdas.

Tämä laulu korottaa katolisen kirkon väärää oppia Marian synnittömyydestä, joka tulee esille sanoista: synnyttänyt äiti on puhdas.

Room 3:
9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
...........
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

1 Kor 15:
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

Raamattu opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä (myös Maria) ja tehneet syntiä ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla.

Ekumeeninen joulu 2018 paljastaa sen kuinka pitkällä ekumeeninen eksytys ja petos on jo Suomessakin, sillä ekumeeninen joulu oli katolista Marian palvontaa. Helluntaikirkon toiminnanjohtaja osallistui katolisen Marian palvonnan tilaisuuteen, joka kertoo siitä pimeydestä ja eksymyksestä, jossa Suomen helluntaikirkko on. Tässä kohden kehotan jokaista Herran Jeesuksen opetuslasta eroamaan Suomen helluntaikirkosta sekä kaikista muista uskonyhteisöistä, jotka ovat mukana ekumeniassa, sillä siinä mukana oleminen tulee johtamaan Marian palvonnan hyväksymiseen sekä muihin katolisen kirkon väärien oppien hyväksymiseen. Tästä osoituksena ekumeeninen joulu 2018.

Jos Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vetäydy pois sellaisista uskonyhteisöistä, jotka ovat mukana ekumeniassa, niin on olemassa väärä sokaistua ja eksyä pois pelastuksesta hyväksymällä väärä evankeliumi. Tämä on vakava asia ja nyt on syytä hypätä pois valheen ja petoksen ekumeeniselta polulta, joka johtaa iankaikkiseen kadotukseen, ellei ihminen tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Katolinen kirkko opettaa katekismuksessaan, että kaikki ihmiset kutsutaan katoliseen ykseyteen:

Katolinen katekismus 819. Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavat ”katolista ykseyttä kohti

Katolinen katekismus 836. ”Tähän Jumalan kansan katoliseen ykseyteen … kutsutaan kaikki ihmiset. Tähän ykseyteen kuuluvat eri tavoin tai siihen suuntautuvat sekä katoliset kristityt että muut Kristukseen uskovat, vieläpä erotuksetta kaikki ihmiset, jotka Jumalan armosta on kutsuttu pelastukseen.”

Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan voimakkain sovitus-uhri, Marian sovittavan syntiset Jumalalle, ihminen puhdistuu synneistä kuolemansa jälkeen kiirastulessa. Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmä, jonka edellä olevat väärät opit sekä moninkertainen väärä evankeliumi paljastavat. Katolinen kirkko uskoo Jeesuksen pelastustyöhön, mutta asettaa sen rinnalle useita muita pelastusteitä, jonka tähden katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa.

Ekumenian petos ja valhe jyrää eteenpäin sokaisten siinä mukana olevat tahot siten, että hekin tulevat hyväksymään Marian palvonnan. Asia tullaan esittämään siten, miten katolinen kirkko sen esittää, että Mariaa ei palvota, vaan kunnioitetaan. Kun katolinen kirkko opettaa luottamaan Marian esirukouksiin sekä uskoo sielunsa pelastuksen "Marian" käsiin, niin kyseessä ei ole enää Marian kunnioitus, sillä kyse on samasta asiasta kuin Jumalalle osoitettava palvonta, sillä Jumalan palvontaan kuuluu kiitollisuus ja palvonta sielun pelastuksesta. Tästä syystä katolinen kirkko palvoo Mariaa, vaikka se muuta väittää.

Ekumenia on saatanallinen ja antikristillinen petos, jossa Herran Jeesuksen opetuslapsilla ei saa olla mitään osallisuutta. Jos joku Jeesukseen uskova ihminen on ajautunut mukaan kannattamaan ekumeniaa, niin hänen tulee tehdä siitä parannus, koska hänen sielunsa on ekumenian hyväksymisen takia iankaikkisessa kuoleman vaarassa.

 

 

Petri Paavola 25.12.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
Katolinen katekismus 1953
areena.yle.fi/1-4272561

 


 

 

 

eXTReMe Tracker