Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Vuonna 1994 Richard Smith on saanut näyn, joka meidän tulee tutkia ja koetella onko se Herrasta vai ei. Älköön tämä näky peljästyttäkö ketään Herran omaa, vaan olkoon se kannustamassa meitä kilvoittelemaan sekä kasvamaan totuuden ja rakkauden kautta Kristukseen. Jumala rakastaa meitä ja haluaa viedä jokaisen omansa perille, joka panee Häneen toivonsa ja suostuu vastaanottamaan rakkauden totuuteen.

 

Richard Smith: SYÖVYTTÄVÄ PILVI

 

 
Torstaiaamuna 29.09.1994 juuri, kun olin aikeissa ryhtyä erinäisiin
tutkimustöihin, sain epätavallisen selkeän ja yksityiskohtaisen
näyn. Tätä päivää oli edeltänyt ajanjakso, jolloin olin raskautetuin
mielin vuodattanut sydäntäni rukouksissa seurakunnan tilan tähden
Jeesukselle, taivaalliselle asianajajallemme. Näin suoraan edessäni
suuren, mustan ja sykkivän pilven, joka kantoi mukanaan paljon nokea
ja muita saasteita. Sen rikinkatkuinen löyhkä paljasti, että kyseessä
ei ollut mikään luonnollinen pilvi vaan juuri senkaltainen syövyttävä
`happopilvi', joka syntyy kemiallisen laitoksen tai öljynjalostamon
räjähdyksestä. Oman liikevoimansa kuljettamana tämä happopilvi
nopeasti suuntasi kulkunsa kohti vedetöntä erämaatasankoa, joka
sijaitsi muutaman kallioisen vuoren alapuolella. Tasankoa täytti
monenlaiset kansantyypit, joiden ymmärsin edustavan Englannin
kristittyä väestönosaa. Useimmat olivat tavanomaista valkoista
anglo-saksista väestöä, mutta joukossa oli myös eri etnisten
vähemmistöjenkin edustajia. He kuvastivat Englannin
siirtolaisväestöä.
 
NELJÄ RYHMÄÄ
 
Lähemmin tarkastellessani pystyin näkemään, että tämä suuri yhteen
kokoontunut joukko jakautui neljään pääryhmään. Ensimmäinen niistä oli
kaikkein lähimpänä pilveen nähden, ja mitä ilmeisimmin oli joutumassa
sen vaikutuspiiriin. Tätä erityistä ryhmää voidaan kuvata sanalla
"päihtyneet". Heidän takanaan läheisesti yhteen limittyneenä olivat
toinen ja kolmas ryhmä: näitä vastaavasti kuvataan sanoilla
`pelokkaat' ja `vihaiset'. Edelleen hieman taempana pienen matkan
päässä oli pienempi ryhmä, joka vuorostaan tunnetaan nimellä
`valmistautuneet'. Yksi asia oli kuitenkin ilmeistä: happopilvi oli
tulossa kaikkien neljän ryhmän ihmisten päälle huolimatta siitä,
halusivatko he sitä vai eivät.
 
Tällä kohtaa panin merkille, että tämä pilvi lähestyi lännen
suunnalta. Reaktiona tähän pilveen ensimmäinen ryhmä nauroi, karkeloi
ja lauloi. Muutamat ryhmästä lojuivat maassa joko kontallaan tai
pitkällään ja päästelivät monenlaisia eläimellisiä ääniä. Jotkut
olivat niin haltioituneita, että muodostivat jopa tanssikulkueen, joka
sitten congan tahdissa keinuen kiemurteli suoraan pilveen. Tämän
kaiken alkaessa tapahtua tajusin heidän virheensä. Jo valmiiksi
päihtyneenä niistä näkymättömistä kaasuista, jotka erittyivät pilven
etureunasta, tämä ryhmä virheellisesti otaksui, että saastepilvi oli
virvoittavan sateen pilvi, joka edusti Jumalan läsnäoloa. He eivät
onnistuneet huomaamaan, mikä sen todellinen luonne oli.
 
Seuraava uskovaisten ryhmä kyllä näki, mistä pilvi koostui, mutta
joutui sitten paniikkiin. Jotkut juoksivat karkuun ja kompastelivat
saaden itsensä pökerryksiin, kun toiset taas jähmettyivät paikoilleen
pälyillen puolelta toiselle. Kuten ensimmäisen ryhmän kävi, myös
heidät pilvi nielaisi. Heidän perustava virheensä oli joutua
pakokauhun valtaan, kun he huomasivat pilven pahuuden.
 
Samanaikaisesti kun tämä tapahtui kolmas uskovaisten ryhmä, joka myös
oli nähnyt pilven olevan uhka, asettuivat seisomaan sen eteen
heristäen nyrkkejään sille ja päästellen erilaisia vihaisia
ääniä. Jotkut potkivat pilveä jaloillaan. Edellisen kahden ryhmän
tavoin nämäkin olivat pukeutuneet kevyisiin ja ilmaviin
helleasusteisiin. Heidän virheensä oli yrittää taistella pilveä
vastaan omassa voimassa. Sen seurauksena hekin tulivat niellyksi
pilveen.
 
Tämän jälkeen, pilven syötyä jokaisen näistä kolmesta ryhmästä, tuli
hiljaisuus, jota seurasi korvia vihlovia tuskanhuutoja, jonka jälkeen
uudelleen hiljaisuus. Tämän keskeytti vain outo välillä taukoava
valitus tai pulputtava kurlausääni, joka kovasti muistutti minua
ensimmäisen maailmansodan aikaisesta kaasuhyökkäyksestä.
 
VALMISTAUTUNEET
 
Neljännen ryhmän uskovaiset kuitenkin valmistautuivat kohtaamaan
uhkaa, jonka pilvi muodosti. Suurella kiireellä he sonnustautuivat
kemiallisiin suojapukuihin, kaasunaamareihin ja vankkoihin
suojakypäriin, joissa oli kirkas lamppu niinkuin kaivosmiehen
kypärässä. Lampun (joka kuvaa Pyhän Hengen valoa) takana lähellä
kypärän päälakea oli kirkkaanpunainen läiskä. Välittömästi ymmärsin
sen symboloivan Jeesuksen Kristuksen verta. Hänen merkkinsä oli tämän
ryhmän yllä. Kyljillään heillä oli hihnoilla kiinnitettynä valkoiset
punaisella ristillä merkityt ensiapulaukut. Niissä säilytettiin laajaa
valikoimaa lääketieteellisiä apuvälineitä niiden uskovaisten
auttamiseksi, joita pilvi oli polttanut. Oikeassa kädessä he kantoivat
lujarakenteisia läpinäkyviä mellakkakilpiä, kun taas vasemmassa
kädessään he kantoivat erityyppisiä aseita. Ne olivat mitä ilmeisimmin
suunniteltu taisteluun niitä tyypiltään erilaisia henkivaltoja
vastaan, jotka asustavat pilvessä. Yht`äkkiä Jumalan oman ajoituksen
mukaisesti he muodostivat rivin, liittivät kilpensä yhteen ja
marssivat hallitussa tahdissa suoraan pilveen. Mitä ilmeisimmin Herra
itse johdatti heitä tekemään näin. Oli myös selvää, että heidät oli
kutsuttu työskentelemään läheisesti toistensa yhteydessä. (Huomautus:
myöhemmin Richardille näytettiin, että tämän ryhmän strategiana oli
edetä Herran käskystä, taistella kestäväisesti, pelastaa ja hoivata
joitakin haavoittuneita ja sitten pysyä aloillaan odottaen seuraavaa
etenemiskehoitusta.) "
 
ÄLKÄÄ JOKAISTA HENKEÄ USKOKO
 
Hieman tämän näyn aiheuttamien johtopäätösten säikähdyttämänä ryhdyin
tietoisesti mielessäni soveltamaan 1 Joh 4:1-3. Yksinkertaisen
suorasukaisesti kysyin: `henki, joka toit tämän kuvauksen elävästi
mieleeni, tunnustatko suoraan, että Jeesus on Kristus, lihaan tullut?'
”Kyllä, avoimesti tunnustan, että Jeesus on Kristus, lihaan
tullut”. ”Hyvä, entäpä miten suhtaudut vereen, jonka hän vuodatti
ristillä?” ”Veren kautta on syntien anteeksiantamus. Se on suoja
pahuutta vastaan aivan kuten karitsan veri ovenpäällisessä ja
pihtipielissä suojeli israelilaisia minun tuomioltani, joka kohtasi
Egyptin esikoisia”. ”Hyvä, ryhdytään nyt yhteiseen neuvonpitoon ja
keskustellaan järkevästi. Käymättä läpi uudelleen kaikkia
yksityiskohtia, mitä aiemmin minulle paljastit, lähettäisitkö, Abba
Isä, Pyhän Henkesi nyt saattamaan loppuun tämän näyn tulkitsemisen?"
 
TULKINTA
 
Edelleenkin täysin halliten sen, mitä tapahtui, talletin hitaasti
muistiini, mitä Pyhä Henki puhui. Synnyttäen suuresti terästyneen
mielentilan, joka samalla auttoi älyllisiä toimintojani, Pyhä Henki
antoi minulle seuraavan selityksen:
 
Happopilvi ei kuvaa ainoastaan sitä, mikä nyt tunnetaan
Toronto-ilmiönä, vaan myös kaikkea sitä, mitä nousee tuosta
vaikutuksesta. Toronto-ilmiö on kuvainnollisesti sanottuna pilven
etureuna. Se avaa tietä sitäkin kärjistyneemmille paholaisen
manifestaatioille. Lyhyesti sanottuna `Toronto' voidaan käsittää
pikemminkin jonkun alkuna kuin itse päämääränä. Se, että pilvi liikkui
omalla liikevoimallaan, on osoitus siitä, että henki, jota voi
luonnehtia vain vieraaksi ja vihamieliseksi, asui siinä. Kyseessä on
pilvessä asuvien muiden henkien johtava henki. Kaiken lisäksi tämä
vieras henki on saanut Jumalalta luvan koetella tämän maan uskovaisten
uskollisuutta. Jyrkässä jakautumisprosessissa, joka tulee aiheuttamaan
monia haavoja, käy todella ilmi, ketkä seurakunnassa seisovat
Jeesuksen seurassa, ketkä eivät. Jotkut niistä, jotka kuuluvat kolmeen
ensimmäiseen ryhmään, tulevat saamaan vielä muutaman mahdollisuuden
tehdä parannus. Lyhyen hetken ajan tulee olemaan tilaisuus päästä
oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa.
 
Tasainen vedetön erämaa kuvaa Englannin yhteiskuntaa, josta Pyhä Henki
on erkaantunut. Tämä voi koskea muitakin Brittein saarten alueita,
vaikkakin sen ensisijainen merkitys on Englanti. Merkittävä huomio on
myös se, että jos Jumalan kansa olisi ollut kallioisten vuorten
huipulla (mikä tarkoittaa hakeutumista Jumalan läsnäoloon ja
läheisyyteen), he olisivat välttyneet happopilven
vaikutuksilta. Heidän sijaintinsa avoimella erämaatasangolla on
saattanut heidät toivottoman haavoittuviksi korroosion
vaikutuksille. Toisin sanoen, koska he ovat siellä, missä Jeesus
Kristus ei halua heidän olevan, seurakunnalta on riistetty monia
hengellisiä puolustuskeinoja. Sen sijaan, että mitenkään pukisi ylleen
Jumalan koko sota-asua, tällä joukolla on löysät, keveät
kesäasusteet. Edelleen autiomaassa oleminen on saanut monet uskovaiset
etsimään lievitystä janoonsa vääristä hengellisistä lähteistä.
Tämä on yksi syy, miksi ensimmäinen ryhmä tervehti pilveä niin
suurella innostuksella. Se näytti tarjoavan helpon tavan täyttää
heidän tarpeensa. Kuten aiemmin todettiin, tasangolla olevat ihmiset
olivat uskovaisia, pääasiassa karismaattis-evankelikaalisia
uskovaisia, mutta heidän joukossaan oli myös melkoinen joukko
perinteisistä kirkkokunnista. Juuri he pistivät silmään papillisine
lipereineen, kaapuineen ja itsetietoisine ilmeineen. Oli selvää, että
tällä pilvellä tulee olemaan laajalle ulottuvat vaikutukset. Kuten
näystä itsestään selvästi erottui, ne neljä ryhmää kuvaavat neljää
mahdollista reaktiota happopilveen. Ainoastaan viimeinen niistä oli
käsillä olevaan tilanteeseen nähden ajantasalla. Erityisesti ne, jotka
jähmettyivät paikoilleen pälyillen kahteen suuntaan, edustavat
kristittyjä johtajia, jotka yrittivät hakea soveltuvaa diplomaattista
ratkaisua tilanteeseen, joka oli itseasiassa mahdoton.
Ei ollut mitenkään yllättävää, että useimmat heidän seuraajistaan
hylkäsivät heidät pian ja jättivät heidät yksikseen pilven
nieltäväksi. Tässä yhteydessä koen Pyhän Hengen sanovan selvästi,
`kavahtakaa ihmistekoisia kompromisseja Toronto-ilmiön
käsittelyssä'. Seurakuntaa kohtaa ensisijaisesti hengellinen eikä
kultturellinen tai psykologinen ongelma. Tarvitaan hengellisiä aseita
sen käsittelemiseen.
 
Tämän neljännen, ja ainoan todella Jumalan tahdossa toimivan ryhmän
rooli oli kaksitahoinen. Ensiksi sen täytyi käyttää sille annettuja
hengellisiä aseita hyökätessään pilvessä olevia henkivaltoja
vastaan. Toiseksi sen tuli auttaa kuntoutumaan niitä kolmen
ensimmäisen ryhmän uskovaisia, jotka olivat loukkaantuneet
pilvessä. On hyvin valitettavaa, että jotkut uskovaiset heidän täytyy
sivuuttaa, koska he joko kieltäytyvät hoidosta tai ovat niin sekavassa
tilassa, että heitä on mahdoton käsitellä. Kaikki uskovaiset eivät
suinkaan selviydy pilven kohtaamisesta. Jotkut hylkäävät uskonsa,
toiset taas kokevat pysyvän fyysisen ja henkisen vammautumisen. 
On joitakin, jotka jopa menettävät henkensä siinä.
 
Aloin ymmärtää, että happopilvi oli myös Jumalan tuomion pilvi, jonka
täytyy käydä seurakunnan yli, kunnes pahuus voimallisesti poistetaan
siitä. Vasta happopilven tehtyä työnsä on seurakunta puhdistunut niin,
että se voi vastaanottaa Jumalan läsnäolon pilven. Tämä pilvi
vuorostaan saa aikaan syvempää puhdistautumista ja paljon kaivatun
herätyksen. Tämän toisen pilven tulemisen aika ei ole kuitenkaan
vielä. Kaikki toiveet välittömästä herätyksestä ovat siten
ennenaikaisia. Kokonaisuutena ottaen tämä tarkoittaa sitä, että
Toronto-ilmiö ei edusta virvoitusten aikaa, vaan ehkä pikemmin
ensimmäistä tämän maan seurakuntia koskevaa erittäin ankaraa tuomion
vaihetta.
 
Hyvin todellisella tavalla Jumalan omien joukot annetaan saatanan
haltuun lihan turmioksi. Vain ne, jotka ovat uskollisia Herralle
kaikessa, välttyvät tältä tuomiolta, vaikkakin he saattavat kohdata
ahdinkoa sen seurauksissa. Neljännen ryhmän haasteena on pysyä lujasti
yhdessä, eikä toimia eristyneinä yksilöinä. Lopuksi uskon, että Pyhä
Henki haastaa sinut, joka luet tätä dokumenttia, päättämään, mihin
ryhmään kuulut, joko päihtyneisiin, pelokkaisiin, vihaisiin tai
valmistautuneisiin. Suuri pahuus tulee kohtaamaan monia seurakuntia
tässä maassa. On vain vähän aikaa tehdä tämä päätös.
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1611

 

 

 

 

eXTReMe Tracker