Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus on kanssasi joka päivä maailman loppuun asti

Jumalan sanan ilmoittamat profetiat lopunajan tapahtumista alkavat yhä enemmän toteutumaan meidän silmiemme edessä. Raamatun sanan opetuksen mukaan maailmassa velloo pelko ja epävarmuus ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Maailman ihmisillä on suuri ahdistus maan päällä lopunaikana, koska he näkevät kaiken ympärillään järkkyvän. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tarvitse pelätä ja olla ahdistunut, koska Hyvä Paimen, Herra Jeesus on luvannut olla sinun kanssasi tämän armotalouskauden maailmanajan loppuun asti. Jumala on luvannut pitää omistaan hyvää huolta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Vaikka kuinka maailma järkkyy meidän ympärillämme tässä lopunajassa, niin meidän, Herran Jeesuksen opetuslasten on hyvä muistaa, että Isä Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Herra Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, ja Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka tarkoittaa sitä ettei sinun tarvitse pelätä ja olla ahdistunut sen kaiken keskellä mikä tulee kohtaamaan maan piiriä tässä lopunajassa sen tähden, koska jumalaton ihmiskunta on avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan.

Raamatussa on ehto Jumalan hyvälle huolenpidolle, jonka me voimme unohtaa tai jota me emme aina ymmärrä. Herra Jeesuksen opetuksesta ja sanoista käy ilmi, että meidän tulee vastaanottaa Jumalan sanan totuuden opetus (Pyhässä Hengessä) ja pitää totena ja uskoa sekä elää käytännössä sen mukaisesti mitä Jumala käskee ja opettaa meille Hänen sanansa opetuksessa.

Jaak 1:12 Autuas on se mies, joka kiusauksen kärsii; sillä koska hän koeteltu on, niin hänen pitää elämän kruunun saaman, jonka Herra niille luvannut on, jotka häntä rakastavat.

1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Jos rakastat Herraa Jeesusta totuudessa ja haluat uskossa ojentautua sen mukaan mihin saakka olet saanut Jumalan armosta kasvaa, niin silloin rakastat Jumalaa ja Jumala tulee pitämään oman lupauksensa, sillä Hän on luvannut johdattaa sellaisen uskovan perille iankaikkisen elämän lopulliseen päämäärään Uuteen Jerusalemiin, joka käytännössä rakastaa totuudessa Jumalaa. Jumala on antanut sinulle lahjaksi Pyhän Hengen sydämeesi, jonka kautta Hän vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä, niin että opit koko ajan syvällisemmin rakastamaan Jumalaa ja ojentautumaan uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Me olemme pelastetut Jumalan armosta, emme tekojen kautta, sillä pelastus Herrassa Jeesuksessa on Jumalan lahja. Jumala ei kuitenkaan ole pelastanut meitä siten, että meillä olisi lupa elää jatkuvassa synnissä, vaan Jumalan armon ja pelastuksen seuraamus on, että Jumalaan uskova ihminen alkaa elämään sen mukaisesti miten Jumala vaikuttaa hänessä tahtomista ja tekemistä. Jumalan vaikuttama tahtominen ja tekeminen on Pyhän Hengen vaikutusta ja kun uskova ihminen vastaanottaa Jumalan vaikuttaman tahtomisen ja tekemisen, niin hän Jumalan voimassa, Pyhän Hengen vaikutuksesta kasvaa rakastamaan Jumalaa sekä kasvaa uskomaan Jumalan sanan totuudessa ojentautuen sen mukaan aina siihen saakka, mihin hän on saanut uskossa kasvaa Jumalan armosta.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Apt 3:16 Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.¨

Room 3:26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Room 3:26 osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa, niin että Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, joka on Jeesuksen uskoa. Aapeli Saarisalo UT

Raamattu puhuu (Room 3:26) alkutekstin mukaan, että Jumala vanhurskauttaa ja pelastaa sen ihmisen, jolla on Jeesuksen uskoa. Moni käännös kääntää sanoen, että jolla on usko Jeesukseen, mutta alkuteksti sanoo, jolla on Jeesuksen uskoa. Raamattu puhuu tässä kohden Jeesuksen uskosta, koska silloin kun Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, niin on kyse on uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa meidän sydämissämme. Pyhityselämä ja mielenmuuttuminen palvelemaan Jumalaa totuudessa, ei ole ihmisen lihan ponnistelun ja pinnistelemisen tulos, vaan Jumalan vaikuttamia uskon tekoja uskovan ihmisen sydämessä Pyhän Hengen voiman kautta. Oi, kuinka ihanaa on tietää ja ymmärtää, että Jumalan pelastus ja sen seuraamus on loppuun saakka Jumalan teko ihmisen sydämessä: Jumala pelastaa armosta ihmisen ja Jumala armostaan vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan ihmisen sydämessä. Herra Jeesus on Pyhässä Hengessä sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti.

Jumala ei ole luvannut pitää huolta sellaisesta uskovasta, joka ei rakasta Jumalaa, eikä halua uskoa ja elää totuuden mukaisesti. Jos sinä tässä kohtaa tunnet piston sydämessäsi ja teet parannusta haluten rakastaa ja uskoa totuudessa Herraa Jeesusta, niin sinä olet Jumalan hyvän huolenpidon kohteena. Todellinen usko Jumalaan johdattaa meidät jokaisen, myös minut aina silloin parannuksen paikalle kun siihen ilmenee tarvetta. Tämä on hyvä muistaa, että kun Jumalan armosta saamme koko ajan kasvaa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen, niin se tarkoittaa minulle ja sinulle tulemista yhä uudestaan parannuksen paikalle, että yhä runsaammin Kristus saisi elää meidän sydämissämme ja Hänen tekonsa saisivat myös yhä runsaammin tulla meistä esille, Kristuksen ihanaa tuoksua.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus puhui merkeistä, jotka edeltävät Hänen toista tulemustansa. Herra Jeesus antoi meille monta merkkiä, mutta tuon esillä kirjoituksessani yhden todella vakavan merkin koskien meitä Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Herra Jeesus toi esille kuinka paha palvelija sanoo sydämessään, minun Herrani viipyy, jonka tähden hän rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Ymmärrän edellä olevan kohdan siten, että ennen Herran Jeesuksen tulemusta, Herran "viipyessä" (Herra ei viivyttele, vaan tulee ajallansa), eli lopunaikana kun odotamme Herra Jeesusta, niin jotkut uskovat alkavat käyttäytymään pahan palvelijan tavoin, jonka seurauksena he alkavat lyömään, syyttämään ja panettelemaan kanssapalvelijoitaan. Tämä lyöminen, syyttäminen ja panetteleminen voi ilmetä monella tavalla, joista eräs muoto on sellainen kun paha palvelija vääristelee toisten sanomisia ja väärin perustein syyttää sekä levittää panettelevia vääriä puheitansa muidenkin keskuuteen.

Tällainen pahan palvelijan asenne on selkeästi nähtävissä sellaisissa uskovissa, jotka uskoessaan ihmisten uskonnollisia perinteitä alkavat lyömään ja panettelemaan niitä, jotka pysyvät Jumalan sanan totuudessa. Sitten on myös sellaista pahan palvelijan lyömistä ja panettelua, jossa he ovat valhehenkien manifestaatioiden vallassa sekä väärissä opeissa ja sitä kautta he lyövät totuudessa vaeltavia Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Herra Jeesus sanoi, että paha palvelija syö ja juo juopuneiden kanssa, jonka ymmärrän tarkoittavan sellaista, että paha palvelija on juovuksissa valheenhengestä ja syö väärennettyä sanaa, jonka takia hän alkaa lyömään niitä, jotka palvelevat Herraa Jeesusta totuudessa. Herran Jeesuksen sanojen mukaan lopunajan paha palvelija voi mennä lyömisessään niin pitkälle, että hän päätyy lopulta paikkaan, jossa on itku ja hammasten kiristys.

Emme saa kieltää koettelemista seurakunnan keskuudessa, mutta sen tulee perustua Jumalan sanan totuuteen. Raamattu kehottaa meitä jokaista tutkimaan ja koettelemaan kaiken hengellisen toiminnan, jonka sanotaan olevan Jumalasta. Tämä tarkoittaa sitäkin, että minunkin kirjoitukseni ja opetukseni tulee koetella onko se Jumalasta vai ei. Kun tutkimme ja koettelemme Raamatullisesti, niin silloin emme saa vääristellä sitä mitä toinen on sanonut, emmekä saa levittää kenestäkään valheisiin perustuvia juoruja. Silloin kun osoitamme, jonkun olevan erehtynyt Raamatun opissa tai, että joku on eksyttäjä, niin se pitää tehdä Jumalan sanan totuuden kautta, ei uskonnollisten perinnäissääntöjen tai muiden valheellisten opetusten kautta. 

Olkaamme toinen toisillemme armollisia ja rakastakaamme toisiamme totuudessa. Meidän tulee muistaa se, että sisaremme ja veljemme Herrassa Jeesuksessa ovat elämän armon perillisiä, niin kuin mekin olemme Jumalan armosta, Herran armosta pelastettuina. Herra Jeesus on vuodattanut verensä, kuollut ja lunastanut sekä pelastanut meidät Jumalan armosta, kun olemme tehneet parannuksen ja uskoneet Herraan Jeesukseen, antaen meille syntimme anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.
 

 

 

Petri Paavola 10.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker