Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Kaksi tärkeää Raamatullista elementtiä

 

Raamatullisen uskon kaksi erästä tärkeää elementtiä ovat Pyhä Henki ja Jumalan sana ja näiden kahden elementin kautta voimme vain ymmärtää oikealla tavalla sitä mikä on totuus ja Jumalan tahto. Ilman Pyhän Hengen ja Jumalan sanan todistusta emme kykene ymmärtämään yhtään mitään siitä mitä Raamattu opettaa tai mikä on Jumalan tahto.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Raamattu opettaa, että Pyhä Henki opettaa, muistuttaa sekä johdattaa uskovia ymmärtämään totuuden. Jos emme kuule emmekä ymmärrä Pyhän Hengen ääntä, joka opettaa, muistuttaa ja johdattaa totuuteen, niin silloin emme ymmärrä sitä mitä Raamattu opettaa (emmekä kykene ojentautumaan käytännössä Jumalan tahdon mukaisesti) ja sen seurauksena pyrimme järjellisesti ja lihallisesti ymmärtämään Raamattua, jonka seurauksena ymmärrämme Raamattua väärin. On siis ehdottoman tärkeää, että uskovalla on sydämessään Pyhän Hengen antama ja vaikuttama ymmärrys ja varmuus siitä, että uskoo ja ymmärtää Raamattua Jumalan tahdon mukaisesti. Koska uskonelämä on kasvuprosessi, niin saamme kasvaa joka päivä yhä syvällisemmin tuntemaan Jumalaa ja Hänen tahtoansa. Meistä ei tule täydellisiä tässä ajassa, mutta siitä huolimatta Jumala kasvattaa meitä uskon varmuuteen Raamatun opetuksen suhteen.

Kyse ei ole valhehenkien ilmestystiedosta, vaan Pyhän Hengen äänen kuulemisesta. Valhehenkien ilmestystieto opettaa ihmisiä vastoin Raamatun opetusta, eli ilmestystieto vääristää totuuden valheen kautta. Pyhä Henki opettaa meitä uskomaan Raamatun sanan opetukseen, kirkastaen Jeesusta ja tuoden esille totuuden, joka on Jumalan sanan opetuksen mukaista. Meidän tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja Pyhä Henki on annettu meille sitä varten, että ymmärtäisimme mitä Raamattu opettaa ja uskoisimme Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Hebr 10:

19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;

 

Se ei ole ollenkaan outoa, että Pyhä Henki todistaa uskovan sydämeen kiistattoman Raamatun totuuden, koska Hänen tehtävänsä on johdattaa uskova kaikkeen totuuteen. Jotkut ihmiset voivat pitää sitä outona, että Pyhässä Hengessä uskoen Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa uskova voi saada uskon asioista varmuuden. Heprealaiskirje luku 10 opettaa täydestä uskon varmuudesta, jonka uskova saa sydämeensä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

 

Se on tietenkin hyvä muistaa, että uskon varmuus erilaisiin Raamatun opetuksiin kasvaa uskon kasvun myötä, kun saamme Jumalan armosta kypsyä ja oppia koko ajan syvällisemmin tuntemaan Raamatun Jumalaa. Uskossaan nuori uskova ei tietenkään kykene vielä ymmärtämään moniakaan asioita ja on siksi epävarma uskossaan. Mutta uskon kasvun kautta hänkin pääsee kokemaan uskon varmuutta yhä enenevässä määrin. Sellainen uskova, joka ei ankkuroi uskoaan Raamatun sanan totuuteen, vaan pyrkii järjellisten ja sielullisten pohdiskelujen tai uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta ymmärtämään Raamattu kokevat epävarmuutta Raamatun asioista eivätkä siksi kykene ymmärtämään moniakaan asioita, joista Raamattu opettaa. Siksi on tärkeää, että uskovina hylkäämme turhat järjelliset pohdiskelut sekä uskonnolliset perinnäissäännöt ja rukoilemme Jumalalta ymmärrystä asioihin sekä alamme uskomaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, koska silloin vasta voimme ymmärtää Raamattua oikealla tavalla.

Jumalallinen auktoriteetti on sidottu Jumalan sanan totuuteen, ei meidän omaan käsitykseemme, eikä uskonnollisiin perinnäissääntöihin ja meidän tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käsityksemme tulisi olla Raamatun sanan totuuden mukainen, ei meidän oma ymmärryksemme.

Minä olen ainakin joutunut pienelle paikalle ymmärrettyäni, että Pyhä Henki ja Jumalan sana ovat ainoita työkaluja, jotka synnyttävät pelastavan uskon sekä kasvattavat meitä uskomaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Uskon asioissa kyse ei ole ihmisen omasta järjestä ja viisaudesta ja siksikin Raamattu sanoo turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi (San 3:5). Jos emme turvaa Herraan Pyhässä Hengessä Raamatun sanan kautta, niin silloin ajaudumme pähkäilemään oman ymmärryksemme varassa asioita, jonka seurauksena emme kykene ymmärtämään Raamattua.

Raamatun opetuksen mukaan uskovan sota-aseet eivät saa olla lihallisia (oma järki ja riivaajien viisaus), sillä Jumalan antamat sota-aseet (Pyhä Henki, Jumalan sanan totuus, uskon kuuliaisuus, rukous jne.) ovat voimallisia hajottamaan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan (2 Kor 10:4,5). Ilman Pyhän Hengen todistusta emme voi ymmärtää Raamattua, siksi Pyhän Hengen todistus sydämissämme on edellytys sille, että voimme ymmärtää Raamattua oikealla tavalla. Rukoillaan, että Jumala avaa meidän sydämemme ymmärtämään Jumalan sanan totuutta ja näin tulee tapahtumaan sen uskonkasvun järjestyksen mukaan, missä vaiheessa itse kukin olemme Jumalan armosta uskonkasvussamme.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun (Jeesukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)
 

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

eXTReMe Tracker