Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Katolisen ekumenian petos

Kun seurasin ekumenian vaiheita 1990-luvun loppupuolella, niin muistan kuinka ekumeniassa mukana olleet tahot painottivat ettei kyseessä ole muuttumisen foorumi, vaan dialogi ja vuoropuhelu, jossa opitaan tuntemaan toinen toisiamme. Muistan sen kuinka pontevasti painotettiin ettei kyse ole kenenkään muuttumisesta eikä erilaisten kirkkojen ja herätysliikkeiden uskon identiteetin muuttamisesta tai muuttumisesta, vaan jokainen saa säilyttää oman tunnustuksensa mukaisen uskon identiteetin. Kun aloin tutkimaan ekumeniaa 1990-luvun puolivälin tienoilla, niin alusta asti näin siinä petoksen jäljet. Harva uskoi ekumenian pyrkivän katolilaistamaan ekumeniassa mukana olevat tahot. Tällaisen näkemyksen esittäjille naureskeltiin ja heidän sanottiin olevan salaliittoteoreetikkoja ja vainoharhaisia ihmisiä, jotka eivät näe koskaan mitään muuta kuin mörköjä ja eksytyksiä joka paikassa.

Nyt kun elämme vuoden 2017 loppupuolta, niin silmiemme edessä on selkeät todisteet siitä, että katolinen kirkko on alusta asti pyrkinyt katolilaistamaan ekumeniassa mukana olevat tahot. Toisin sanoen, katolinen kirkko on ollut petollinen ja tehnyt petoksen ekumenian kautta. Katolisen kirkon ekumenia on tarkoin harkittu ja suunniteltu petos muiden ekumeniassa mukana olevien muuttamiseksi. Aluksi ekumeniassa mukana olevat tahot pyritään saamaan myönteiseksi katolilaisuudelle sekä sen jälkeen heistä pyritään tekemään katolilaisia. Aion tässä kirjoituksessa esittää vedenpitävät todisteet sille, että katolisen kirkon suunnitelma ja päämäärä on ekumenian kautta tehdä kaikista katolilaisia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden valossa rukouksen kera.

Katolinen.fi sivusto kertoo katolisen näkemyksen ekumeniaan seuraavasti: Katolinen kirkko ymmärtää ekumenialla pyrkimystä kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus itse perusti. ...... Ykseyden edestä rukoillaan ja tehdään työtä myös paikallisella tasolla, seurakuntien ja niiden jäsenten työllä.

Katolinen kirkko sanoo ymmärtävänsä ekumenian olevan pyrkimystä, jossa kaikki Kristukseen uskovat saavuttaisivat täyden ja näkyvän ykseyden siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus perusti. Katolinen kirkko pitää itseään ainoana kirkkona, jonka Jeesus olisi perustanut. Tässä se on sanottu selkeästi, ettei kyse ole pelkästä uskonnollisesta vuoropuhelusta, vaan siitä että katolinen kirkko pyrkii tekemään kaikista katolilaisia ekumenian kautta.

Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 816 kuinka pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain katolisen kirkon kautta ja kuinka jokaisen jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvan tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 819 kuinka muut kirkolliset yhteisöt saavan voimansa armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle ja kuinka tämän Kristuksen hyvyyden tulee kannustaa katolista ykseyttä kohti. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 836 kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen.

Kaikkien esitettyjen todisteiden valossa katolinen kirkko on ekumenian kautta syyllistynyt petokseen, sillä katolisen kirkon ekumenia ei ole vain vuoropuhelua, jossa kenenkään ei tarvitsisi muuttua, vaan petosta alusta loppuun asti, jonka pyrkimyksenä katolisella kirkolla on aikomus tehdä kaikista ekumeniaan osallistuvista tahoista katolilaisia. Kyse ei ole mistään pienestä petoksesta, vaan saatanallisesta ja antikristillisestä petoksesta.

Jos lukija on tarkkasilmäinen, niin hän on huomannut kuinka katolilaisuus on pyrkinyt pääsemään esille lähes joka paikassa Suomen kristillisessä kentässä. Monet kristilliset tahot sekä jotkut vaikuttajat  tuovat esille nykyään kuinka olemme ymmärtäneet katolisuuden väärin ja että he ovat meidän veljiämme ja sisariamme Kristuksessa. Tämä kaikki mitä on tapahtunut kristillisessä kentässä, kuinka ollaan avauduttu katolisuudelle sekä hyväksytty katolilaisuus on ekumenian petoksen vaikutusta, sillä ekumeniassa mukana oleva katolilaisuus edustaa kirkon virallista linjaa, joka uskoo messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri, uskoo Marian sovittavan syntiset Jumalalle, uskoo Raamatun ja tradition (kirkon perinne) olevan molemmat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Näiden harhaoppien lisäksi katolisella kirkolla on lukemattomia muita harhaoppeja.

Usein kuulen sanottavan ns. protestanttien keskuudessa, jotka puolustavat ekumeniaa ja katolisuutta, että katolisessa kirkossakin on mukana uudestisyntyneitä uskovia. Se on kuitenkin unohtunut tai ei tiedetä, että ekumeniassa mukana olevat katoliset edustavat kirkon virallista linjaa, jonka mukaan näiden katolilaisten on uskottava kaikki minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi on se sitten kirjoitettu Raamattuun tai ei (Katekismus 1953 sivu 10). Katolinen kirkko velvoittaa jäseniään iankaikkisen autuuden (pelastuksen) menettämisen uhalla uskomaan koko kirkon opin (Katekismus 1953 sivu 53). Kukaan katolisen kirkon jäsen, joka on mukana ekumeniassa ei voi hylätä yhtäkään kirkkonsa oppia, sillä hän on velvoitettu "pelastuksen menettämisen" uhalla uskomaan koko kirkkonsa opin. Silloin kun katolilainen hylkää yhdenkin kirkkonsa opin, niin hän ei ole enää katolisen kirkon näkemyksen mukaan katolilainen ja "pelastavassa uskossa". Raamatun sanan totuuden valossa Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on antikristillinen lahko ja eksytys.

Raamattu sanoo yksiselitteisen selvästi, että Herra Jeesus on Jumalan ainoa pelastustie, sillä pelastus on yksin Herrassa Jeesuksessa, eikä Hänen rinnallaan tai ulkopuolella ole mitään muita pelastusteitä. Olen saanut tämän kirjoituksen ja sen sanoman sydämelleni todella voimakkaasti ja nyt sinä lukijani voit koetella sitä. Kaikessa lähimmäisen rakkaudessa kehotan jokaista Herran Jeesuksen opetuslasta vetäytymään pois ekumeniasta, sillä Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen, joka on osallisena ekumeniassa, puolustaa ekumeniaa tai kannattaa ekumeniaa, koska se on sielunvihollisen petos ja eksytys. Jos olet jollakin tavalla mukana ekumeniassa tai puolustat ja kannatat sitä, niin sielusi on iankaikkisessa vaarassa, siksi rakas lähimmäiseni (tässä kohden kirjoitusta sydämeni on murtunut) tee parannus ja katko elämästäsi kaikki ekumenian valheen kahleet, ettet joudu iankaikkiseen vahinkoon, sillä ekumenia valmistaa tietä tulevalle viimeiselle antikristukselle.

Ekumenia ja katolisuus ei piittaa totuudesta, eikä se pyri hylkäämään valheellisia opetuksia, vaan sen sijaan pyrkii valheen ja petoksen kautta tekemään kaikista katolilaisia. Ekumenia on valheellinen versio ja petos uskovien ykseydestä. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslasten uskon ykseys perustuu Jumalan vaikuttamaan rakkauteen, joka pitää kiinni totuudesta. Todelliseen uskon ykseyteen ja Jumalan lapseuteen ei kuulu uskon ykseys epäjumalanpalvelijoiden kanssa, jota katolinen kirkko edustaa harhaoppiensa takia.

Jos olet mukana tukemassa ekumeniaa etkä nöyrry parannukseen, niin tulet sokeutumaan entistä enemmän ja sen tien päätepiste ei ole iankaikkinen elämä Uudessa Jerusalemissa. Sinun sielusi on kallis Jumalalle. Vielä on aikaa tehdä parannusta, älä kulje sen päivän ohi, kun et enää valheen pettämänä ja paaduttamana kykene tekemään parannusta.  Jumala rakastaa sinua ja kutsuu sinua rakkauden tielle, joka perustuu totuuteen, Jeesuksen veren, kuoleman ja sovituksen ansion tähden.

 


Petri Paavola 23.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
katolinen.fi/?page_id=161

Linkkisuositus:
https://www.youtube.com -
Video ekumenia ja teologinen eksytys 26 min
https://www.youtube.com - Lopunajan ekumeeninen eksytys ja Raamatun totuus


 


 

 

 

eXTReMe Tracker