Kenneth Haginin väärä evankeliumi

Kenneth Hagin: "Every man who has been born again is an incarnation and Christianity is a miracle. The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth."( the Incarnation Kenneth Hagin, p. 12). "Man is a spirit who possesses a soul and lives in a body...., He is in the same class with God." (Man of Three Dimensions [Tulsa: Faith Library, 1973] )

Kenneth Hagin opettaa uskovan ihmisen olevan Jeesuksen inkarnaatio sekä että uskova on Jumalan kanssa samanlainen. Hagin opettaa samaa harhaoppia Copelandin kanssa, että uskovasta tulee Jumala.

“…just as receiving eternal life means that we have the nature of God in us, spiritual death means having Satan’s nature.” (K. Hagin, Redeemed, Tulsa, OK, Faith Library, 1966, p.29)

“He (Jesus) tasted spiritual death for every man. And his spirit and inner man went to hell in my place. Canâ??t you see that? PHYSICAL DEATH WOULDNâ??T REMOVE YOUR SINS. He tasted death for every man. Heâ??s talking about spiritual death.” (how Jesus obtained his name tape # 44HO1 side 1)

Kenneth Hagin opetti samaa harhaoppia kuin E.W. Kenyon, jonka mukaan Jeesus otti itseensä saatanan luonnon. Hagin opetti myös samaa harhaoppia, että Jeesuksen fyysinen kuolema ei poistanut syntejä, eikä tuonut sovitusta. Haginin opetukseen kuului myös harhaoppi Jeesuksen fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta.

E.W. Kenyon: “We have sung `Nearer the cross' and we have prayed that we might be `Nearer the cross' but the cross has no salvation in it. It is a place of failure and defeat” (Advanced Bible Course, p.279)

Kenyonin opetuksesta tulee esille se kuinka hän piti ristiä (Jeesuksen kuolemaa ja sovitusverta) epäonnistumisena ja tappiona, jossa ei ole pelastusta. Jokainen JDS-opin julistaja on omaksunut saman ajatuksen, vaikka he eivät sitä sanoisikaan samoilla sanoilla, niin he silti julistavat, ettei risti, Jeesuksen veri ja kuolema tuo syntien sovitusta.

Menestysteologit opettavat valheopetusta Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja että Jeesus sovitti synnit vasta helvetissä. Jotkut menestysteologit opettavat Raamatun todistavan Jeesuksen hengellisestä kuolemasta, koska Pietari kirjoitti kirjeessään, että Jeesus kuoli lihassa, mutta tehtiin eläväksi Hengessä. He perustelevat Hengessä eläväksi tekemisen todistavan sen puolesta, että Jeesus kuoli myös hengellisesti, koska muuten Häntä ei olisi voitu tehdä eläväksi Hengessä. Edellä oleva menestysteologien opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen opetus. Kun tutkimme 1 Piet 3:18-20 jakeet, niin saamme selville mitä nämä jakeet oikeasti opettavat.

1 Piet 3:
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

1 Peter 3:18 - For the Messiah also once died for our sins, the righteous for sinners; that he might bring you to God. And he died in body, but lived in spirit. (Dr. James Murdock's English Peshitta translation)

Murdockin arameankielestä englantiin käännetty Raamattu tuo selkeästi esille jakeen oikean merkityksen. Kun Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti, niin Hän silti elää Hengessä. Tämä kohta ei opeta hengellisestä kuolemasta, vaan että Jeesus eli (elää) Hengessä, vielä ruumiillisen kuolemankin jälkeen. Raamattu ei opeta Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja jokainen tätä oppia opettava ihminen opettaa harhaoppia.

1 Piet 3:18 ei opeta Jeesuksen sovittaneen syntejä helvetissä, vaan Hän meni tuonelaan saarnaamaan synteihinsä kuolleille ihmisille. Raamattu kertoo meille selvästi mitä Jeesus teki ruumiillisen kuolemansa jälkeen, eikä Hän kuolemansa jälkeen sovittanut syntejä, koska Hän sovitti synnit ruumiillisen kuolemansa ja verensä kautta.

Pietari opetti (1 Piet 3:18-20) että kuolemansa jälkeen Jeesus kävi saarnaamassa vankeudessa oleville hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä, eikä Hän sovittanut syntejä ristinkuoleman jälkeen helvetissä, vaan ristillä verensä ja kuolemana kautta. Nämä vankeudessa olevat henget olivat Nooan aikana jumalattomina kuolleita. Pietari ei kertonut, että Jeesus olisi julistanut heille pelastuksen evankeliumia, vaan että Hän oli heille saarnannut. Jeesuksen saarnaaminen ei ole voinut tarkoittaa muuta kuin, että Kristus saarnasi heille sen mitä oli tapahtunut, että Hänen sovitustyönsä perusteella Jumalaan uskovat tulevat pelastumaan ja muut joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Saarnata sana on Pietarin kirjeessä kreik. kerysso, joka tarkoittaa jonkun tapahtuman tiettäväksi tekemistä, jotakin mitä on tehty. UT:ssa kerysso. liitetään lähes (ei aina) aina Jeesuksen sovitustyöhön jossa kerrotaan, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Silloin kun UT:ssa käytetään sanaa kerysso evankeliumin julistamisesta, niin siihen liitetään sanat parannus tai evankeliumi; eli saarnata parannusta tai saarnata evankeliumia, joka tarkoittaa pelastussanoman julistamista. 1 Piet 3:19:ssa ei ole sanaa parannus tai evankeliumi, vaan pelkkä saarnata, eli ilmoitus tapahtuneesta. Otan tähän kohtaan muutaman asiaa valaisevan esimerkin.

Ilm 5:2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti (kerysso): "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"

Ilmestyskirjan kohdassa käytetään sanaa kerysso, kuvaamaan julkilausuman kuuluttamista (asian tiettäväksi tekemistä). Eikä tuossa kohdassa ole kysymys evankeliumin julistamisesta, vaan asian kertomisesta ja kuuluttamisesta. Kerysso sana ei siis aina tarkoita pelastussanoman julistamista.

Matt 4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan (kerysso) ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava (kerysso) hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman (kerysso) kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Matteus luvut 4 ja 24 sekä Luukas 24 osoittavat hyvin kuinka kerysso sanan yhteydessä esiintyy sana parannus, eli kutsu mielenmuutokseen. Luukas 24 ja Matteus 24 osoittavat myös sen että kerysso sanan lisäksi esiintyi sanat parannusta syntien anteeksisaamiseksi sekä valtakunnan evankeliumi tulee saarnata (kerysso) kaikessa maailmassa. 1 Piet 3:18:ssa ei ole muuta kuin saarnata, eli ilmoittaa tapahtunut, mutta ei kutsua pelastukseen. 1 Piet 3:18-20 ei siis opeta, että ihminen voi vielä pelastua kadotuksessa, niin kuin esim. universalistit väärin opettavat.

Kol 1:
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Raamattu ei opeta syntien sovitusta hengellisen kuoleman kautta helvetissä. Kolossalaiskirje opettaa todella selkeästi sovituksen tapahtuneen Herran Jeesuksen lihan ruumiin kuoleman kautta, kun Hän ristillä verensä kautta toi sovituksen synneistä. Eräs tärkeä asia on myös syytä ottaa esille. Jumalattomat ihmiset ja eksyttäjät eivät ole vielä helvetissä (eivätkä olleet Jeesuksen kuoleman aikanakaan), sillä synteihinsä kuolleet ihmiset joutuvat helvettiin (iankaikkinen kuolema - tulinen järvi) vasta viimeisen tuomiopäivän jälkeen, sen jälkeen kun tuhatvuotisen valtakunnan ajanjakson jälkeen saatana vangitaan.

Mark 9:43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

Ilm 20:
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Raamatun todistuksen mukaan helvetissä on iankaikkinen sammumaton tuli, joka on toinen kuolema Ilmestyskirjan opettama tulinen järvi. Helvetti on iankaikkinen kadotus, syntisen iankaikkinen rangaistuspaikka, eikä Herra Jeesus vieraile siellä, eikä käynyt siellä, eikä tule käymään siellä. Helvetti (iankaikkinen kadotus - tulinen järvi) on paikka missä ei ole Jumalan rakkautta, eikä Jumalan läsnäoloa, siksi Herra Jeesus ei tule ikinä vierailemaan helvetissä. Jeesus kävi tuonelassa ruumiillisen kuolemansa jälkeen, ei helvetissä.

On täysin varmaa, että JDS-opin mukainen "evankeliumi" on syntynyt pimeyden päämajassa, sillä se on saatanallinen sanoma, joka koittaa kumota Raamatun totuuden ja tehdä tyhjäksi Raamatullisen pelastuksen, ristin ja Jeesuksen veren ja kuoleman kautta.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Apt 4:33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

Ylösnousemus oli todiste syntien sovitukselle ja Golgatan ristillä saadusta voitosta ja syntien anteeksiantamuksesta Herran Jeesuksen veren kautta.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebrealaiskirjeen 9:14:n opetus kumoaa selkeästi valheellisen opetuksen Jeesuksen hengellisestä kuolemasta. Herra Jeesus uhrasi verensä ristillä iankaikkisen Hengen kautta, jonka kautta tulee synneistä puhdistus. Jeesuksella on iankaikkinen Henki, koska Hän on Jumala, mutta ei Isä, vaan Jumalan Poika. Iankaikkinen Henki ei voi koskaan kuolla millään tavalla, siksi Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti syntien Sovittajana, mutta ei hengellisesti (Hengessä).

Herran Jeesuksen opetuslasten lukemien kirjojen joukkoon ei tulisi kuulua Kenneth Haginin kirjoja, sillä hän opettaa ja julistaa väärää ja valheellista "evankeliumia". JDS-opin julistajien "evankelumia" kuvaa erittäin valaisevasti seuraava esimerkki. Rotanmyrkyssä on paljon hyviä aineita, mutta siinä oleva pieni määrää myrkkyä tappaa, eikä se hyvä aines hyödytä, sillä rotanmyrkky tappaa. Miksi ruokkisit itseäsi ruualla, joka on myrkyllistä, jonka perustus ja pelastus on valhetta johtaen kadotukseen? Miksi et ruokkisi itseäsi Jumalan sanan (Raamatun) totuuden kautta, sillä se sisältää pelastuksen perustuksen Herran Jeesuksen veren kautta sekä terveen ja raittiin opetuksen sanan.


Kirjoitus
on kokonaisuudessaan sivullani: Eksytys: Uskovasta tulee synnitön ja JumalaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
terveyskirjasto.fi/
 

 

 

 

eXTReMe Tracker