Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Kirkon teologiaa

Ylen aamu-tv:llä 28.10.2013 (9 minuutin pätkä Ylen areenasta) Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo keskusteli uskoontulosta. Teemun ajatukset uskoontulosta olivat vastoin Raamatun opetusta. Sen tähden aion tässä kirjoituksessa käydä läpi Raamatun sanan kautta sitä mitä Raamattu opettaa uskotontulemisesta.

Teemu on tunnettu mediapersoona, joka esiintyy usein julkisuudessa. Hänen ajatuksensa saavat paljon huomioita ja hän esittää ajatuksiaan kirkkoherran ominaisuudessa ikään kuin hänellä olisi Jumalan sanan auktoriteetti takanaan esittäessään ajatuksiaan ja opetuksiaan.

Kirjoitukseni ei ole henkilökohtainen hyökkäys Teemua vastaan, vaan Raamatun sanan kautta pyrin tuomaan esille sen millä tavalla Teemu opettaa vastoin Raamatun sanan opetusta.

Aamu-tv:n juontaja kysyy että onko siinä joku ero siinä uskossa joka seuraa sitä tapaa miten Teemu on tullut uskoon tai että se on löytänyt hyvin voimakkaasti?

Teemun vastaus: "Teologisesti kirkon kannalta siinä ei ole eroa. Kirkon kannalta ja uskon kannalta sillä ei ole merkitystä molemmat tavat ovat yhtä hyviä."

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen ei voi tulla uskoon muuten kuin yhdellä tavalla, eli parannuksen tekemisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 10:
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Raamatun sanan mukaan ihmisen tulee kuulla (lukea) evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, että hän voi tulla uskoon. Raamatun opetuksen mukaan kukaan ei voi tulla uskoon vesikasteessa, vaan evankeliumin kuulemisen kautta, joka johtaa parannuksen tekemiseen ja Herraan Jeesukseen uskomiseen.

Teemu Laajasalon opetus kirkon teologiasta on väärä, sillä Raamattu tuntee vain yhden tavan tulla uskoon.

Aamu-tv:n juontaja kysyi kun puhutaan millä tavalla tullaan uskoon niin sanoit Teemu että kirkon kannalta sillä ei ole väliä millä tavalla, mutta henkilökohtaisesta näkökulmasta katsottuna sillä on eroa?

Teemun vastaus: "Olennainen juttu on että Jumalan voi tuntea monella tavalla.  Katekismus tason tunteminen on yhdenlaista Jumalan tuntemista. Katekismuksesta voi lukea minkä takia vietetään ehtoollista ja minkä takia kastetaan. Hyvä ja terve uskonnollisuus tai usko on jotakin sellaista, jossa balanssi on ikään kuin kohdallaan jos Jumala ei koskaan tunnu miltään se on ikään kuin kylmäkiskoista ja ulkokohtaista. Sitten taas vastaavasti jos on vain ikään kuin toinen jalka taivaassa ja hirveässä innostuksessa ja tunnekuohussa mutta ei ole ikään kuin mitään raameja se voi mennä niin kuin väärällä tavalla hihhuliksi. Kirkon näkökulmasta katsottuna ajatus on Jumala tekee työtä ihmisessä ja lapsenuskon ajatus on olennainen se liittyy ikään kuin siihen kastehetkeen että ihminen, on niin kuin tumput suorana että hän ei kiipeä tikapuita pitkin taivaaseen. Sitten toisaalta lapsenusko voi tietenkin vahvistua paljon voimallisemmin myöhemmin jopa hädän hetkellä."

Teemu sanoi, että Jumala voidaan tuntea monella tavalla. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Jumalan voi tuntea vain yhdellä tavalla, eli uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa:

Joh 7: 38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Teemu Laajasalo sanoo, että katekismus tason tunteminen on yhdenlaista Jumalan tuntemista. Teemu jatkaa sanomalla  Katekismuksesta voi lukea minkä takia vietetään ehtoollista ja minkä takia kastetaan.

Katekismus sanoo: Ehtoollisen lahja, syntien anteeksisaaminen, annetaan meille niissä sanoissa, jotka meille sakramentin saadessamme lausutaan: “sinun puolestasi annettu”. Kun uskomme nämä sanat ja otamme vastaan leivän ja viinin ,nautimme hengellisen aterian, joka uudistaa elämämme ja lisää meissä rakkautta lähimmäisiimme.

Raamattu opettaa ehtoollisen olevan Herran Jeesuksen muistoateria, Hänen muistokseen. Sillä niin usein kuin Herran Jeesuksen opetuslapset syövät ehtoollisen leipää ja juovat ehtoollisen maljasta, niin he julistavat Herran kuolemaa, siihen asti kuin Hän tulee.

Raamatun opetuksen mukaan ehtoollinen ei ole lahja syntien anteeksisaamiseksi, koska ihminen saa syntinsä anteeksi tehdessään parannuksen ja tullessaan uskoon Jumalan armosta sekä tunnustamalla syntinsä Jumalalle haluten luopua synnin tekemisestä.

Katekismus sanoo: Kaste tekee meistä Kristuksen opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä.

Raamattu opettaa ihmisestä tulevan Jumalan lapsia ja Herran Jeesuksen opetuslapsia uskon kautta Herraan Jeesukseen, Gal 3:26. 

Katekismus opettaa monessa kohdassa väärin ja vastoin Raamatun sanan opetusta. Raamatun sanan mukaan ei ole olemassa katekismus uskoa, vaan uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Hyvä ja terve usko on sellaista, jossa ihminen uskoo Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena uskova saa kasvaa terveellä tavalla kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Tällöin usko ei tunnekuohua, vaan tervettä uskoa, joka ojentautuu Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Teemu Laajasalo sanoi, että kirkon näkökulmasta katsottuna ajatus on Jumala tekee työtä ihmisessä ja lapsenuskon ajatus on olennainen se liittyy ikään kuin siihen kastehetkeen että ihminen, on niin kuin tumput suorana että hän ei kiipeä tikapuita pitkin taivaaseen. Sitten toisaalta lapsenusko voi tietenkin vahvistua paljon voimallisemmin myöhemmin jopa hädän hetkellä.

Raamatun mukaan vesikasteessa ei oteta uskoa vastaan, vaan että usko tulee vastaanottaa uskossa kuulemisen kautta:

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

1 Kor 15:
1 ¶ Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte
2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet
.

Raamattu opettaa selkeästi tietoista uskonratkaisua, jossa ihmisen tulee itse henkilökohtaisesti vastaanottaa usko ja pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Teemu Laajasalo opettaa toistuvasti vastoin Raamatun opetusta.
 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Kirkkoherran ajatuksia uskostaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker