Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Kristuspäivä 2017

Turussa oli 2.12.2017 Kristuspäivä, kansallinen rukoustapahtuma. Katsoin TV7:stä jälkitallenteena Kristuspäivän osia 1 ja 3. Kristuspäivän juontajat, muusikot, rukoilijat ja puhujat olivat iloisia ja innostuneita. Kristuspäivällä puhuttiin Jeesuksesta ja uskovien yhteydestä ja ykseydestä suurella ilolla ja innostuksella. Kun katselin ja kuuntelin Kristuspäivää, niin sydämeni täytti järkytys sekä ahdistus, enkä pystynyt iloitsemaan yhdessä Kristuspäiväläisten kanssa. Moni kysyy tässä vaiheessa miksi en voinut yhtyä heidän iloonsa? Kristuspäivällä 2017 esiintyi pääosassa monia ihmisiä, joista osa on tekemisissä väärän evankeliumin kanssa sekä osa on eksynyt tukemaan ja kannattamaan valhetta ja sekaantunut valheenhengen opetuksiin ja manifestaatioihin. Kristuspäivä 2017 ei ihan oikeasti korottanut ja kirkastanut Kristusta, vaan osallistujien vääriä käsityksiä siitä miten ja millä tavalla Kristukseen Jeesukseen tulisi uskoa sekä palvella Häntä. En ole ketään parempi, enkä kenenkään yläpuolella, sillä olen vajavainen ja pieni ihminen, mutta kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera kaiken sen mitä tuon esille tässä kirjoituksessani.

Usko Herraan Jeesukseen ei perustu yksistään rakkauteen, vaan totuuden rakkauteen ja siksi on todella tärkeä koetella kirjoitukseni sekä Kristuspäivän anti Jumalan sanan totuuden kautta. Raamatun opetuksen mukaan meidän tulee rakastaa kaikkia lähimmäisiämme totuudessa ja näin minäkin teen, sillä totuuden rakkaus ei voi jättää kertomatta eksytyksestä ja vääryydestä silloin kun ne osuvat kohdalle. Pääasia on pysyä totuudessa ja puhua totuudesta, mutta totta kai myös valhekin tulee paljastaa, koska valhe saastuttaa ihmisen sydämen ja kuljettaa ihmistä väärään suuntaan ja pois päin Jumalan sanan totuudesta.

Monet Kristuspäivään osallistuneet ihmiset niin esiintyjät kuin kuuntelemaan ja katselemaan kokoontunut väki olivat varmastikin uskossaan ihan vilpittömiä, pitäen tapahtumaa Jumalan tahdon mukaisena pyrkimyksenä uskovien yhteyteen ja ykseyteen. Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 17 luvussa, että uskovien ykseys tulee perustua totuuden pyhitykseen, sillä Jeesuksen opetuslasten ykseys tulee perustua Jumalan sanan totuuteen. Monen Kristuspäivän esiintyjän perustukset ovat joko valheellisessa evankeliumissa tai muuten pahasti vääristyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että Kristuspäivät eivät perustuneet Herran Jeesuksen opettamaan ykseyteen, jonka perustana tulee olla totuuden pyhitys. Kristuspäivä perustui valheelliseen ekumeniaan, ei Herran Jeesuksen opettamaan uskovien ykseyteen, jonka tulee perustua totuuteen. Seuraavaksi tuon esille joidenkin Kristuspäivän esiintyjien taustoja sekä heidän opillisia painotuksia ja uskomuksia, joka paljastaa heidän eksymyksensä sekä valheelliset oppinsa.

Teemu Sippo on katolisen kirkon piispa. Katolinen kirkko opettaa, että kirkon jäsenen on uskottava iankaikkisen pelastuksen menettämisen uhalla kaikki minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi on se sitten kirjoitettu Raamattuun tai ei. Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri sekä sama uhri kuin Jeesuksen Golgatan uhri. Tämän lisäksi katolinen kirkko opettaa, että Jeesuksen uhri Golgatalla tulee toistaa yhä uudelleen ja jatkuvasti messu-uhrissa. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen Golgatan syntiuhrin olevan ainoa ja kertakaikkinen uhri, jota ei voi toistaa enää milloinkaan. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen Golgatan uhri on ainoa syntien sovitusuhri.

Katolinen kirkko opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle, joka on samalla tavalla valhe-evankeliumia kuin messu-uhri oppi. Katolinen kirkko opettaa kiirastulesta, joka on Jumalaan uskovalle syntiselle ihmiselle kuolemanjälkeinen paikka, jossa syntinen puhdistetaan, pyhitetään ja annetaan mahdollisuus puhdistua kaikesta synnin tahrasta. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Herran Jeesuksen syntiuhri ja sovitustyö ei ole riittävä, koska tarvitaan vielä kuolemanjälkeinen puhdistus synneistä. Raamatussa Herra Jeesus sanoi, että Hänellä on valta maan päällä antaa anteeksi syntejä, eli toisin sanoen kukaan ihminen ei voi saada enää yhtään syntiä anteeksi kuolemansa jälkeen. Suurin osa katolisen kirkon harhaopeista noudattaa samaa kaavaa, jonka mukaan kirkon opit pilkkaavat Jeesuksen sovitustyötä ja asettavat sen rinnalle useita erilaisia pelastusteitä, jonka tähden katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa. Katolisen kirkon harhaopit koskien pelastuksen vääristämistä ei ole enää opillinen erehdys, vaan valhe-evankeliumia. Eräs tärkeä huomio katolisuudesta on vielä syytä ottaa esille. Kun katolilaiset ovat tekemisissä protestanttien kanssa, niin he puhuvat enemmän Jeesuksesta, mutta kun katolilaiset ovat keskenään, niin he puhuvat enemmän Mariasta ja rukoilevat tuhansia eri nimisiä pyhimyksiä auttamaan heitä. Katolisen kirkon piispan edustajan läsnäolo ja osallistuminen Kristuspäivään osoituksena "uskovien yhteydestä ja ykseydestä" paljastaa sen, että Kristuspäivän yhteys perustui valheeseen, ei totuuteen.

Tapio Luoma luterilaisen kirkon piispa on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä homopareja, kun kirkko on kypsä siihen. Raamatun sanan opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on syntiä ja kauhistus Jumalalle. Tapio Luoman läsnäolo ja osallistuminen Kristuspäivään osoituksena "uskovien yhteydestä ja ykseydestä" osoittaa kuinka Kristuspäivä perustui valheeseen, ei totuuteen.

Teemu Laajasalo luterilainen piispa hyväksyy homoseksuaalisuuden ja sanoo tulleensa uskoon "kasteessa", kun hänet "kastettiin" sylivauvana. Laajasalo kannattaa homouden syntiä, eikä ymmärrä Raamatun opettamaa pelastuksen tietä. Herra Jeesus sanoi: "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi". Raamatun opetuksen mukaan ihmisen on henkilökohtaisesti kaduttava ja tunnustettava syntinsä sekä uskottava Herraan Jeesukseen voidakseen saada syntinsä anteeksi. Teemu Laajasalo julistaa valheellista evankeliumia. Teemu Laajasalon läsnäolo ja osallistuminen Kristuspäivään osoituksena "uskovien yhteydestä ja ykseydestä" on todiste siitä, että Kristuspäivä perustui valheeseen, ei totuuteen.

Mika Yrjölä Helluntaikirkon johtaja (Raamatussa ei ole sellaista palvelutehtävää kuin Helluntaikirkon johtaja) sanoi Kristuspäivän puheessaan Teemu Laajasalon olevan hänen työtoverinsa ja sen lisäksi Mika sanoi, että hänellä ja hänen työtovereillaan  on tehtävänään tehdä Helsingistä mahdollisimman vaikea paikka päästä helvettiin.

Mika Yrjölä opettaa, että Pyhän Hengen vaikutus sisältää samanlaisen vaikutuksen kuin joku olisi juovuksissa alkoholista. Tämän lisäksi Mika opettaa kuinka uskovan ihmisen tulisi ottaa esimerkkiä siitä miten ja kuinka jumalaton ja juopunut ihminen käyttäytyy ja tehdä samanlaisia tekoja, mutta Pyhässä Hengessä. Päihteestä juopuminen on syntiä sekä synnin häpeä, joka johtaa monessa tapauksessa irstauteen sekä haureuteen ja moniin muihin vahingollisiin ja synnillisiin asioihin. Synnillinen juopumus ja sen aiheuttamat teot eivät ole esimerkkinä Jumalan lapsille oikeanlaisista teoista kun ja jos ne samat teot tehdään Pyhässä Hengessä, koska synnillinen juopumus on synnin mätää hedelmää, eikä siinä ole mitään hyvää ja jumalallista. Kun ja jos synnillinen juopumus ja sen kautta tapahtuvat teot asetetaan esimerkiksi mitä pitäisi tapahtua Pyhässä Hengessä, niin silloin on kyse Jumalan pilkkaamisesta. Ihminen ei varmastikaan itse ajattele pilkkaavansa Jumalaa, eikä sitä edes haluaisi tehdä tietoisesti, mutta silloin kun sanotaan synnillisen juopumuksen seuraamusten olevan esimerkkeinä siitä mitä pitäisi tehdä Pyhässä Hengessä, niin on kyse Jumalan pilkkaamisesta. Synnillinen juopottelu on epäjumalain (riivaajahenget) kanssa liitossa olemista, eikä uskova ihminen saa olla millään tavalla tällaiseen osallinen tai opettaa uskoville esimerkin ottamista synnillisen juopottelun aiheuttamista tekojen kautta.

Mika Yrjölän tavoitteena on tehdä Helsingistä yhdessä Teemu Laajasalon ja muiden kanssa mahdollisimman vaikea paikka päästä helvettiin. Ikävä kyllä tällaisen seuran kanssa tapahtuu juuri päinvastoin ja todellisuudessa mahdollisimman moni joutuu helvettiin uskoessaan valhe-evankeliumia sekä vastaanottaessaan riivaajien valhevoitelua, eli "Pyhässä Hengessä" juopumista. Mika Yrjölän läsnäolo ja osallistuminen Kristuspäivään osoituksena "uskovien yhteydestä ja ykseydestä" osoittaa kuinka Kristuspäivä perustui valheeseen, ei totuuteen.

Hannu Vuorinen Suomen vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja (Raamatussa ei ole sellaista palvelutehtävää kuin kirkkokunnanjohtaja) on mukana ekumeniassa (katoliset jne. mukana pyrkimässä kristittyjen ykseyteen) sekä Hannu vastaanotti 1990-luvun puolivälissä ns. "Toronton siunauksen", eli toisin sanoen eksytyksen, joka on sokeuttanut ihmisiä, jotka vastaanottivat tämän eksytyksen ja petoksen. Hannu Vuorisen läsnäolo ja osallistuminen Kristuspäivään osoituksena "uskovien yhteydestä ja ykseydestä" todistaa sen kuinka Kristuspäivä perustui valheeseen, ei totuuteen.

Martti Kallionpää on entinen Seinäjoen helluntaiseurakunnan työntekijä. Kallionpään aikana Seinäjoen helluntaiseurakunta alkoi tekemään yhteistyötä äärikarismaattisten eksyttäjien kanssa. Martti Kalliopään läsnäolo ja osallistuminen Kristuspäivään osoituksena "uskovien yhteydestä ja ykseydestä" on todiste siitä, että Kristuspäivä perustui valheeseen, ei totuuteen.

TV7 osallistui myös Kristuspäivään kuvaten tapahtumaa sekä arkistoi ohjelmaa nettisivulleen. TV7 johto on myös eksynyt tukemaan ekumeniaa ja sokeutunut hengellisesti, niin etteivät he kykene erottamaan valhetta totuudesta.

Seurakuntalainen.fi sivuston haastattelussa rovasti (Raamatussa ei ole sellaista palvelutehtävää tai asemaa kuin rovasti) Markku Happonen toi esille ajatuksiaan Kristuspäivästä: Kristuspäivän rukousnäky nousee Toisen aikakirjan 7. luvusta: ”Jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi.” Markku Happonen sanoi myös, että ajatuksena on rohkaista Jumalan kansaa etsimään yhdessä Jumalan edessä tietä eteenpäin ja yhteyttä toinen toisiimme ja rakentamaan maatamme. Tämän lisäksi Happonen sanoi, että maallistuvassa Euroopassa on uudenlaista liikehdintää erityisesti katolisessa kirkossa, sillä viimeisimmät paavit ovat korostaneet ulospäin suuntautuvaa toimintaa.

Ne Kristuspäivän osallistujat, jotka edellä nimesin eivät ole tehneet parannusta ja hylänneet valhe-evankeliumia tai vääriä käsityksiään ja oppejaan. Tämä tarkoittaa sitä ettei Jumala kuule sellaisten ihmisten rukouksia, jotka ovat osallisina valheeseen ja petokseen sekä pitävät eksytystä Jumalan lasten oikeana yhteytenä ja Jumalan tahtona. Edellä olevan kirjoitin suuren murheen vallassa ja toivon, että he voisivat nöyrtyä parannukseen vastaanottamalla rakkauden totuuteen.

Katolinen kirkon "uudistukset" sekä paavien ulospäin suuntautunut toiminta ei ole johtanut katolista kirkkoa hylkäämään lukuisia harhaoppejaan, joiden kautta he julistavat valhe-evankeliumia. Katolinen kirkko on yhä edelleen valhe-evankeliuminsa tähden antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa.

Monet Kristuspäivää puolustavat ihmiset saattavat vedota Filippiläiskirjeen 1 lukuun, jossa sanotaan, että kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan. Kun tutkimme Filippiläiskirjeen 1 lukua, niin saamme selville, että jotkut uskovat olivat puoluehengessä Paavalia vastaan, mutta he julistivat kuitenkin oikeata evankeliumia ja Paavalin sanojen mukaan hän iloitsee totuudesta julistamisesta. Raamattu ei sittenkään opeta, että evankeliumia voisi julistaa ihan millä tavalla tahansa, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan toisen, eli väärän evankeliumin julistaja on kirouksen alla (Gal 1:8,9). Raamatun opetuksen mukaan evankeliumia tulee julistaa ainoastaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Raamattu opettaa 2 Tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2 kuinka saatanan vaikutuksesta eksyttäjät tekevät valheen voiman kautta vääriä tunnustekoja ja ihmeitä, kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Raamattu jatkaa sanoen, sen tähden Jumala lähettää (sallii) heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen.

Edellä olevan Raamatun kohdan perusteella voimme nähdä myös Kristuspäivän eksytyksen kasvot, sillä Kristuspäivässä oli mukana ekumenian kannattajia ja kirkkoinstituutioiden edustajia, jotka julistavat valhe-evankeliumia sekä äärikarismaattisessa eksytyksessä mukana olevia. Yhteistä molemmille edellä mainituille tahoille on se, että he puhuvat rakkaudesta ilman totuutta. Julistus ja opetus, joka puhuu Jumalan rakkaudesta ilman totuutta on Raamatun opetuksen mukaan kadotustuomion alaisena olemista, koska ei olla otettu vastaan rakkautta totuuteen. Raamatun opetuksen mukaan Jumala tuomitsee kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen.

Jumala haluaa johdattaa Häneen uskovat vilpittömät uskovaiset ihmiset pois sellaisesta seurasta ja uskomuksista, jota Kristuspäivän esille ottamani henkilöt edustavat. On kyse todella vakavasta asiasta, joka voi johtaa jopa iankaikkiseen vahinkoon. Koen voimakkaasti sydämelläni, että Jumalaa totuuden rakkaudessa palvelevien uskovien erilaisissa uskonsuuntauksissa ja niiden ulkopuolella tulisi julkisesti tuoda esille ettei Kristuspäivä 2017 edusta Jumalan tahtoa, vaan on kavala eksytys, josta todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten tulee pysyä kaukana. Sinä joka tiedät totuuden ja rakastat Herraa Jeesusta totuudessa, niin sinulla on vastuu omalta paikaltasi tuoda esille totuus sekä paljastaa kohdallesi osuva valhe. Varsinkin herätysliikkeiden sisällä olvien vastuuhenkilöiden tulisi julkisesti kertoa totuus Kristuspäivästä. Jos emme Jumalan palvelijoina uskalla tai tahdo kertoa totuutta eksytyksestä, niin silloin hyväksymme sen kuinka monet vilpittömät uskovat (kasvamattomuuden tähden) ajautuvat eksytyksen kavaliin pauloihin, saaden jopa sellaisen tartunnan eksytyksestä, että se voi olla johdattamassa heitä iankaikkiseen vahinkoon. Jos tiedät totuuden, etkä uskalla tai halua kertoa totuutta muille ihmisille, niin silloin vaikenemalla hyväksyt valheen ja vääryyden.

Emme saa sekoittaa keskenään totuutta ja valhetta, koska silloin ei ole enää kyse totuudesta, vaan rakkauden julistuksesta ilman totuutta. Kukaan uskova ei ole täydellinen ja voimme erehtyä opillisesti, mutta silloin kun on kyse valhe-evankeliumista tai osallisuudesta valhehenkien manifestaatioihin niin ei ole enää kyse pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan osallisuudesta ja sitoutumisesta valheeseen ja valhehenkiin (riivaajahenget). Rukoukseni on, että meidän Herraa Jeesusta rakastavien uskovien silmät avautuisivat näkemään, missä ajassa elämme ja kuinka antikristillinen valhe levittää verkkojaan ja tekee uskovistakin sokeita, niin että he alkavat hyväksymään valheita ja näin tehdessään he vääristelevät Jumalan sanan totuutta. Ainoastaan rakkaus totuuteen Jumalan armosta antaa hengellisen näkökyvyn uskovalle ihmiselle, niin että hän Jumalan avulla osaa kulkea oikeaan suuntaan ja kasvaa uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Rukoillaan sitä, että valheen ja eksytyksen pauloissa olevat ihmiset nöyrtyisivät tekemään parannusta sekä löytäisivät totuuden. Rukoillaan myös sitä, että me itse kukin Herran Jeesuksen opetuslapsina (myös minä) voisimme tehdä parannusta siinä kohden missä parannusta tulisi tehdä ja että Jumalan armosta rakkaus Herraan Jeesukseen sekä totuuteen saisi lisääntyä ja kasvaa sydämissämme.

 


Petri Paavola 4.12.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 1953
Katolinen katekismus 2005

tv7.fi/vod/series/60144
newadvent.org/cathen
yle.fi/uutiset/3-9202015
seurakuntalainen.fi/uutiset - Rovasti Markku Happonen hengellinen suunta Euroopassa kääntyy

Video: 2017 Kristuspäivä ekumeniaa ja eksytystä
52:16 mineXTReMe Tracker