Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kysymykseni rabbi Tulylle


Rabbi Naphtali “Tuly” Weisz on perustanut Israel365:n tarkoituksenaan yhdistää kristityt Israelin maahan ja kansaan. Tuly on myös the Israel Biblen toimittaja sekä Breaking Israel News kustantaja. Rabbi Tuly on sanonut rakastavansa ja arvostavansa keskusteluja ihmisten kanssa. Siksi lähetin hänelle avoimen ja julkisen kysymyksen (tämän kirjoituksen kautta alunperin englanniksi). Kysymykseni ovat erittäin tärkeitä koskien Jerusalemin temppelin sijaintia.

Itse uskon, että Jerusalemin temppeli sijaitsi Moorian vuorella (temppelivuori), mutta ei vuoren huipulla, vaan alemmalla rinteellä, joka kuului muinaisen Daavidin kaupungin alueeseen. Olen ottanut esille muutamia Raamatun jakeita israel Biblestä (Tanakh), joka on theisraelbible.com sivustolla.

2 Chronicles 23:20 He took the chiefs of hundreds, the nobles, and the rulers of the people and all the people of the land, and they escorted the king down from the House of Hashem into the royal palace by the upper gate, and seated the king on the royal throne.

2 Aik 23:20 Ja hän otti mukaansa sadanpäämiehet, ylimykset ja kansan hallitusmiehet sekä kaiken maan kansan ja vei kuninkaan Herran temppelistä, ja he tulivat Yläportin kautta kuninkaan linnaan ja asettivat kuninkaan kuninkaalliselle valtaistuimelle.

The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sanoo kuinka muutamat miehet veivät kuninkaan temppelistä kuninkaan linnaan yläportin kautta. Kuningas asui kuninkaan linnassa. Jokainen, joka vähänkään ymmärtää Raamatun sanaa tietää, että kuninkaan linna oli Daavidin kaupungissa, ei temppelivuoren huipulla. The Israel Bible sanoo, että temppeli ja kuninkaan linna sijaitsivat vierekkäin. The Israel Biblen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että temppelikin myös sijaitsi Daavidin kaupungissa kuninkaan linnan vieressä.

Kysymykseni rabbi Tulylle on, että miksi hän uskoo ja opettaa temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla, vaikka the Israel Bible sijoittaa temppelin Daavidin kaupunkiin kuninkaan linnan viereen?

1 Kings 8:
1 Then Shlomo convoked the elders of Yisrael-all the heads of the tribes and the ancestral chieftains of the Israelites-before King Shlomo in Yerushalayim, to bring up the Aron Brit Hashem from the City of David, that is, Tzion.
2 All the men of Yisrael gathered before King Shlomo at the Feast, in the month of Ethanim-that is, the seventh month.
3 When all the elders of Yisrael had come, the Kohanim lifted the Aron
4 and carried up the Aron of Hashem. Then the Kohanim and the Leviim brought the Tent of Meeting and all the holy vessels that were in the Tent.
5 Meanwhile, King Shlomo and the whole community of Yisrael, who were assembled with him before the Aron, were sacrificing sheep and oxen in such abundance that they could not be numbered or counted.
6 The Kohanim brought the Aron Brit Hashem to its place underneath the wings of the cherubim, in the Shrine of the House, in the Holy of Holies;

1 Kun 8:
1  ¶ Sitten Salomo kokosi Israelin vanhimmat ja kaikki sukukuntien johtomiehet, israelilaisten perhekunta-päämiehet, kuningas Salomon luo Jerusalemiin, tuomaan Herran liitonarkkia Daavidin kaupungista, se on Siionista.
2 Niin kokoontuivat kuningas Salomon luo kaikki Israelin miehet juhlapäivänä eetanim-kuussa, joka on seitsemäs kuukausi.
3 Ja kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet saapuville, nostivat papit arkin,
4 ja he veivät Herran arkin ja ilmestysmajan sinne, sekä kaiken pyhän kaluston, joka oli majassa; papit ja leeviläiset veivät ne sinne.
5 Ja kuningas Salomo seisoi arkin edessä ja hänen kanssaan koko Israelin kansa, joka oli kokoontunut hänen luoksensa; ja he uhrasivat lampaita ja raavaita niin paljon, että niitä ei voitu lukea, ei laskea.
6 Ja papit toivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kuoriin, kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle.

The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sanoo Herran liitonarkin olleen Daavidin kaupungissa, jossa se sijoitettiin temppelin kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle.

Kysymykseni rabbi Tulylle on, että miksi hän uskoo ja opettaa temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla, vaikka the Israel Bible sijoittaa sen Daavidin kaupunkiin?

Nehemiah 3:
26 The temple servants were living on the Ophel, as far as a point in front of the Water Gate in the east, and the jutting tower.)
...............
28 Above the Horse Gate, the Kohanim repaired, each in front of his house.

Neh 3:
26 -temppelipalvelijat asuivat Oofelilla-itäisen Vesiportin ja ulkonevan tornin kohdalta.
.................................
28 Hevosportin yläpuolelta korjasivat papit, kukin oman talonsa kohdalta.

The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sanoo, että temppelinpalvelijat asuivat Oofelin alueella ja papit asuivat lähellä hevosporttia.

Miksi temppelipalvelijat ja papit olisivat asuneet missään muualla kuin temppelin vieressä, jossa he palvelivat Jumalaa ja Israelin kansaa? Oofelin alue on idässä ja eteläisessä Moorian vuoren (temppelivuori) rinteellä. The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sijoittaa temppelin Oofelin alueelle, ei temppelivuoren huipulle.

Jokainen, joka vähänkään ymmärtää Raamatun sanaa tietää, että muinainen Daavidin kaupunki sijaitsi Moorian vuoren alemmalla rinteellä, ei vuoren huipulla. Muinainen Daavidin kaupunki sijaitsi itäisellä rinteellä etelässä Moorian vuoren rinteellä, jota vuoret ympäröivät.

Kysymykseni rabbi Tulylle on, että miksi hän uskoo ja opettaa, että temppeli sijaitsi Moorian vuoren huipulla, vaikka the Israel Bible sijoittaa temppelin Oofelin alueelle?

En ole tuonut esille kysymyksiäni siinä merkityksessä, että olisin väittelynhaluinen, vaan siitä syystä, että löytäisimme totuuden. Kaikkivaltias Israelin Jumala on käskenyt rakentaa Hänen temppelinsä, ja Raamatusta, Hänen sanastaan (Tanakh) voimme löytää ja nähdä sen minne se oli rakennettu.

Odotan vastaustasi rabbi Tuly, jonka voit tehdä kuten haluat. Yksityisesti emailin kautta tai julkisesti Breaking Israel News tai israel365 YouTube kanavan kautta.

Olen itse aikaisemmin uskonut temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla. Olen siis aikaisemmin erehtynyt tässä, mutta tehnyt sydämessäni korjausliikkeen ja tunnustanut erheeni. En lähesty rabbi Tulya ylpeällä sydämen asenteella, sillä sydämessäni tiedän etten voi asettaa luottamustani omiin ajatuksiini, sillä ihmisen sydän on petollinen (myös minun jos en turvaa Herraan), eikä ihminen voi löytää totuutta ilman Kaikkivaltiaan Israelin Jumalan apua.

Raamattu antaa meille vastauksen siihen miksi juutalaisilla ei ole enää temppeliä, eikä ole ollut lähes 2000 vuoteen:

1 Kings 9:
6 [But] if you and your descendants turn away from Me and do not keep the commandments [and] the laws which I have set before you, and go and serve other gods and worship them,
7 then I will sweep Yisrael off the land which I gave them; I will reject the House which I have consecrated to My name; and Yisrael shall become a proverb and a byword among all peoples.
8 And as for this House, once so exalted, everyone passing by it shall be appalled and shall hiss. And when they ask, ‘Why did Hashem do thus to the land and to this House?’
9 they shall be told, ‘It is because they forsook Hashem their God who freed them from the land of Egypt, and they embraced other gods and worshiped them and served them; therefore Hashem has brought all this calamity upon them.’”

1 Kings 9:7 then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for My name, will I cast out of My sight; and Israel shall be a proverb and a by word among all peoples; Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

1 Kun 9:
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8 Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä; ja kun kysytään: ‘Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9 niin vastataan: ‘Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin ja kumarsivat niitä ja palvelivat niitä; sentähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’."

Israelin Jumala on sanonut, että jos juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta, eivätkä pidä Jumalan käskyjä ja lakeja, niin Jumala hävittää Israelin siitä maasta, jonka Hän on antanut heille. Jumala sanoi myös hävittävänsä temppelin pois kasvojensa edestä, jos juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta.

Vuonna 70 jKr. roomalainen sotapäällikkö Tiitus tuhosi Jerusalemin temppelin. Temppelin ja Jerusalemin tuhoamisen jälkeen juutalaiset karkotettiin pois Israelin maasta. Jerusalemin ja sen temppelin tuho ja juutalaisten maastakarkotus tapahtui siitä syystä, että he eivät uskoneet Jumalaansa, eivätkä kansakuntana vastaanottaneet Messiasta, joka oli ja on Jeshua (Jeesus).

Raamatun Jeesus kuoli (mutta nousi ylös kuolleista) noin 30 jKr. ja 40 vuotta myöhemmin temppeli tuhottiin ja juutalaiset karkotettiin pois Israelin maalta. Voimme nähdä Raamatusta, että luku 40 tai neljäkymmentä vuotta on koetuksen luku.

Talmud (Yoma 39:b) sanoo:

"Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet avautuivat itsestään."

Heti Messias Jeesuksen kuoleman jälkeen punainen villaköysi ei enää muuttunut valkoiseksi, koska syntejä ei voi saada anteeksi muutoin kuin uskon kautta Messias Jeesukseen, Hänen sovitustyönsä, Hänen verensä kautta.

Jeesuksen opetuslapset (Matt 24 luku) näyttivät Jeesukselle temppelin rakennuksia. Messias Jeesus sanoi, "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." Jeesus profetoi, että temppeliä ja sen rakennuksia tulisi kohtaamaan suuri tuho, joka tapahtui 70 jKr. Messias Jeesus tuli sen tähden, että Hänen kauttaan saadaan syntien anteeksiantamus, Hänen veressään ja sovitustyönsä kautta Jumala tekee kansastaan Hänen temppelinsä, missä Jumala asuu.

Kun juutalaisilla ei ole temppeliä, niin se on merkkinä siitä etteivät he ole uskollisia Jumalalle, vaan ovat hylänneet Hänet. Kolmannen temppelin rakentaminen ei ole ratkaisu tilanteeseen, koska oikea temppelin sijainti ei ole maantieteellinen kysymys, sillä uskon kautta Messias Jeesukseen, sinusta tulee Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu, merkkinä siitä, että olet saanut syntisi anteeksi.

Jeremiah 31:
31 It will not be like the covenant I made with their fathers, when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, a covenant which they broke, though I espoused them—declares Hashem.
32 But such is the covenant I will make with the House of Yisrael after these days—declares Hashem: I will put My Teaching into their inmost being and inscribe it upon their hearts. Then I will be their God, and they shall be My people.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Juutalaisten lopullinen pelastuminen:

Zechariah 13:
8  Throughout the land —declares Hashem— Two-thirds shall perish, shall die, And one-third of it shall survive.
9  That third I will put into the fire, And I will smelt them as one smelts silver And test them as one tests gold. They will invoke Me by name, And I will respond to them. I will declare, “You are My people,” And they will declare, “Hashem is our God!

Sakarja 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".
 

Raamattu sanoo Sakarjan kirjan luvussa 13 liittyen viimeisiin päiviin lopunajassa, kuinka Jumala pelastaa juutalaiset, kolmannen osan heistä, jäännöksen. Tämä on lopullinen ratkaisu juutalaisille, joka on uskominen Jeesukseen, että Hän on Messias, Pelastaja ja Herra Adonai.

Koko sydämestäni rakastan ja siunaan Israelia, juutalaisia ja rukoilen heidän puolestaan tulevaa pelastumista lopunajassa jäännöksenä (kolmasosa) kuten Raamattu kertoo. Uskon kautta Messias Jeesukseen he tulevat astumaan sisälle pelastukseen, joka tulee myös avaamaan uuden aikakauden ihmiskunnalle, tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan, jossa Jeesus on Rauhanruhtinas, joka johdattaa kansansa (pakanat ja juutalaiset, jotka ovat uskoneet Häneen) tuhatvuotisen ajan jälkeen Uuteen Taivaaseen, Uuteen Maahan ja Uuteen Jerusalemiin, joka on Jumalan iankaikkinen kuningaskunta.

 

Petri Paavola 30.4.2019

Lähteet:
The Israel Bible theisraelbible.com
Jerusalem Publication Society Bible 1917

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker