Lopunajan laittomuus

 

Väärä kuva Jumalasta sekoittaa keskenään Jumalan tahdon ja Jumalan sallimuksen. Silloin kun uskovalla on väärä kuva Jumalasta, niin hän luulee Jumalan sallimuksesta tapahtuneiden pahojen asioiden olevan sama asia kuin Jumalan tahto. Jumalan tahto ja Jumalan sallimus ovat kaksi täysin eri asiaa. Jumalan tahto on aina hyvää, joka tarkoittaa Jumalan tahdon ja totuuden mukaisia asioita. Jumalan sallimus ei tarkoita sitä että sallimuksen kautta tapahtuisi Jumalan tahdon mukaisia hyviä asioita.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Jotkut uskovat ajattelevat laittomuuden ja pahuuden olevan hyvä asia, koska heidän mielestään sen kautta tapahtuu hyviä asioita. Heidän mielestään pahuuden kautta tapahtuvia hyviä asioita ovat ne kun Jumala pelastaa ihmisiä sekä vahvistaa uskovia pahojen asioiden kautta. Edellä oleva tulkinta on väärä tulkinta Raamatusta ja Jumalan teoista.

Raamatun opetuksen mukaan laittomuuden päästessä valtaan monien uskovien rakkaus kylmenee heidän luopuessaan uskosta. Nämä uskovat eivät olleet juurtuneet Jumalan rakkauteen sekä totuuteen. Se joka pysyy vahvana (luottaa Jumalaan sekä totuudessa rakastaa Häntä) pelastuu, koska hän ei hylkää pelastusta, joka on uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Jumala ei vahvista ja rakenna uskovia pahuuden kautta, vaan rakkautensa ja totuutensa kautta Pyhässä Hengessä.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Raamatun opetuksen mukaan täyden laittomuuden ja pahuuden salliminen ei johda hyvään lopputulokseen, sillä Jumala joutuu lyhentämään laittomuuden ajan, koska muutoin ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Ilm 16:
8 ¶ Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.
9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.
10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa
11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.

Lopunajan täyden laittomuuden aikana suurin osa jumalattomista ihmisistä pilkkasi Jumalaa, mutta ei tehnyt parannusta synneistään. Raamatun opetuksen mukaan pahan salliminen lopunajassa ei saa ihmisiä paljossa määrin etsimään Jumalaa ja kääntymään pois pahoilta teiltänsä, vaan sen sijaan he kääntyvät entistä enemmän pilkkaamaan Jumalaa.

Room 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Jumalan rakkaus ja hyvyys Herran Jeesuksen evankeliumin kautta voi vain saada aikaan uskoa Raamatun Jumalaan. Synnin palkka on iankaikkinen kuolema, eikä synti tuota elämää, vaan kuolemaa.

Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan, eikä Jumala kiusaa ketään pahan kautta tai pyri saamaan aikaan uskoa pahuuden kautta. Väärän Jumalakuvan kautta elävä uskova elää hyvin usein rangaistuksen pelossa ja siksi hän erehtyy luulemaan Jumalan sallimuksesta tapahtuneiden asioiden olevan sama asia kuin Jumalan tahto. Jumalan tahto on aina kytketty Jumalan sanan totuuteen, siksi Jumalan tahto ei ole koskaan synti ja pahuus. Jumala sallimus on asia, jossa Jumala sallii pahojen asioiden tapahtuvan, mutta nämä pahat asiat ja synti eivät ole milloinkaan Jumalan tahto.

Jos uskova sekoittaa Jumalan tahdon ja Jumalan sallimuksen olevan sama asia, niin hän voi eksyä uskomaan synnin ja pahuuden, joka tapahtuu Jumalan sallimuksesta olevan asia, joka tulee hyväksyä Jumalan tahtona. Emme voi uskovina estää täyden laittomuuden valtaanpääsyä, koska Jumalan sanan profetian mukaan se tulee tapahtumaan. Emme saa kuitenkaan pitää laittomuutta ja syntiä Jumalan tahtona ja hyväksyttävänä asiana, vaikka Jumala salliikin niiden tapahtuvan tässä maailmassa.

Raamatun profeetallisen sanan ilmoituksen mukaan asiat tulevat menemään koko ajan pahempaan suuntaan. Se täytyy kuitenkin ymmärtää ettei pahuus ole Jumalan tahto, vaan Hänen sallimuksensa. Kun maailma menee koko ajan pahemmaksi, niin siitäkin huolimatta meidän uskovien tulee elää täällä maailmassa Jumalan tahdon mukaisesti - evankeliumia julistaen, kertoen maailmalle mikä on Jumalan tahto sekä eläen arkea Jumalan tahdon mukaisesti. Meidän oikea kotimme ja päämäärämme on Uudessa Jerusalemissa ja meidän tulisi elää tässä maailmassa taivasten valtakunnan rakennuspiirustusten mukaisesti.

Luuk 17:
20 ¶ Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: ‘Katso, täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Taivasten valtakunnan (Jumalan valtakunta - kuningaskunta) rakentuminen uskovan sydämeen ei tarkoita sitä, että halveksumme elämää maan päällä emmekä pidä sitä tärkeänä. Me elämme jo nyt tässä ajassa taivasten valtakunnan sääntöjen mukaan, vaikka emme ole vielä Uudessa Jerusalemissa. Koska Jumalan valtakunta on sisällisesti uskovan sydämessä, niin hänen tulee tässä maailmanajassa elää Jumalan tahdon mukaisesti koskien kaikkea mikä liittyy elämään maan päällä.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker