Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

Seurakunnan ylöstempauksesta

 

Uskovien keskuudessa on erilaista opetusta koskien ylöstempauksen ajankohtaa. Jotkut jopa opettavat ja uskovat ettei Raamattu opeta ollenkaan ylöstempauksesta. Kun luemme ja tutkimme Raamattua, niin näemme selvästi sen että Raamattu opettaa uskovien ylöstempauksen (ylösotto) tapahtuvan Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Kirjoitukseni on pitkä, koska väärän opetuksen juurineen irti repiminen sekä Raamatun opetuksen esiin tuominen vaatii monien kivien kääntämistä sekä oikaisemista, että väärän opin ja opetuksen vallassa oleva oikenisi oikeaan suuntaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen senkin takia sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni. En asetu kenenkään yläpuolelle, enkä halveksu kenenkään uskoa, koska olen pieni, vajavainen ja erehtyväinen ihminen sekä ansioton Jumalan palvelija. Kun luet kirjoitukseni kokonaan, niin sen jälkeen ymmärrät miksi on tärkeätä ymmärtää tämä asia niin kuin Raamattu opettaa. Ylöstempauksen ajankohdan väärin ymmärtäminen ei vie keneltäkään pelastusta, mutta se voi johdattaa uskovan antikristuksen ajassa antikristuksen syliin. Lopunaikaa koskevat asiat ovat joskus vaikeita ymmärtää ja minäkin olen voinut erehtyä joissakin asioissa tässä kirjoituksessani, mutta koen kuitenkin sen voimakkaasti sydämelläni, että Raamattu kertoo meille selkeästi sen mikä on antikristuksen ilmestymisen ja Jeesuksen tulemuksen järjestys, jonka voimme kuitenkin ymmärtää oikealla tavalla.

Aluksi haluan sanoa tärkeä asian siitä ettei erilainen ymmärrys Raamatun opetuksesta saa johtaa uskovia nousemaan toinen toisiaan vastaan. Toisen tessalonikalaiskirjeen opetuksen mukaan alkuseurakunnan aikana, jotkut opettivat väärin Jeesuksen tulemuksesta sekä ylöstempauksesta. Apostoli Paavali ei opettanut vetäytymään ja erottautumaan uskovista, jotka ymmärsivät väärin Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen ajankohdan. Silloin jos uskovat erottautuvat toisistaan erilaisen ymmärryksen takia koskien ylöstempauksen ajankohtaa, niin on kyse sielullisuudesta sekä rakkaudettomuudesta.

Fil 3:
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

Raamatun opetuksen mukaan uskovien tulee olla yhtä ja vaeltaa samaa tietä (samassa uskon- ja seurakuntayhteydessä) siitäkin huolimatta, että ymmärtävät joitakin asioita eri tavalla (esim. vaikka ylöstempauksen ajankohta) ja kun haluamme uskoa Herraan Jeesukseen, niin Jumala on ilmoittava meille mitä Raamattu opettaa jos vain haluamme uskoa ja ojentautua sen mukaan. Antakaamme toinen toisillemme aikaa tutkia ja koetella sekä hylätä vääriä perustuksia ja oppeja.

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.
13 ¶ Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

Raamatun opetuksen mukaan jokainen uskova erehtyy jossakin kohdassa sekä jopa monessa kohdin (varsinkin uskontien alussa). Jos olemme eri mieltä vaikka ylöstempauksen ajankohdasta, niin se ei saa johtaa riitaan tai laittamaan välejä poikki, eikä hylkimään uskon sisaria ja veljiä. Jos ajaudumme riitaan erilaisen opillisen ymmärryksen takia, niin riita voi johtaa katkeraan kiivauteen ja silloin kun meillä on riitaisuus sydämissämme uskon sisaria ja veljiä vastaan, niin silloin elämme valheessa totuutta vastaan, koska totuuden rakkaudessa ei ole riitaa ja katkeruutta.

Riita on syntiä Jumalaa vastaan ja riita tuo aina epäjärjestyksen sekä pahan menon (pahan puhuminen, riita, katkeruus jne.) seurakunnan keskuuteen. Riitaisuuden vallassa oleva ihminen elää valheessa, koska meitä ei ole kutsuttu nousemaan toinen toisiamme vastaan, vaan rakastamaan toisiamme Pyhän Hengen vaikuttamalla rakkaudella.

Riitaisuus (pahan puhuminen, katkeruus jne.) on lihallista ja sielullista riivaajien viisautta, eli toisin sanoen lihan tekoja, joka on perkeleen työtä ihmisen sydämessä. Jos olemme joistakin opillisista asioista eri mieltä, niin meidän tulee rakastaa toinen toisiamme ja vaeltaa viisauden sävyisyydessä, jonka mukaan olemme rauhaisia, lempeitä, laupiaita sekä harjoitamme hyvää hedelmää kaikkia ihmisiä kohtaan myös niitä uskovia kohtaan, joiden kanssa meillä on erilainen ymmärrys opillisista asioista esim. vaikka ylöstempauksen ajankohdasta. Meidän tulee olla rauhan tekijöitä, ei riidan haastajia.

Jos sinä olet eri mieltä kuin minä ylöstempauksen ajankohdasta, niin rakastan sinua silti ja pidän sinua rakkaana uskon sisarena ja veljenä. On tärkeätä olla sydän avoinna Jumalan sanan totuudelle sekä tutkia ja koetella kaikki Raamatun opetukset. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker