Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

Jeesuksen tulemuksen merkki

 

Matt 24:
1 ¶ Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4 ¶ Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.
6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-
16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Opetuslapset kysyivät Herralta Jeesukselta mikä on Hänen tulemuksensa ja maailmanlopun (aikakauden vaihtuminen ja tämän maailmanajan täyttyminen)  merkki. He kysyivät kysymyksensä sen tähden koska he näyttivät Jeesukselle temppeliä ja siihen liittyviä rakennuksia (mm. Temppelin muuri = Itkumuuri), jolloin Jeesus sanoi, ettei temppeliin (pyhäkkö) ja temppeliin rakennuksiin ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta, eli toisin sanoen temppeli ja temppelirakennukset tulevat tuhoutumaan kokonaan. Tähän liittyen opetuslapset kysyivät milloin se tapahtuu ja mikä on Jeesuksen tulemuksen sekä maailmanlopun merkki.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 Herra Jeesus kertoo milloin Hänen tulemuksensa tapahtuu. Jeesuksen tulemuksen päivää ja hetkeä emme voi tietää, mutta Jeesuksen sanojen perusteella voimme tietää asioiden tapahtumajärjestyksen siitä milloin Hän tulee ja milloin tapahtuu uskovien ylöstempaus (ylösotto), sillä ajanmerkeistä voimme tietää sen milloin se on lähellä, vaikka emme kykene tietämään tarkkaa hetkeä ja aikaa.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan tulee ilmestymään monia eksyttäjiä, jotka sanovat Jeesuksen nimessä olevansa Kristus, jotka eksyttävät monia (Kristus tarkoittaa voideltua - lopunaikana tulee paljon eksyttäviä vääriä voideltuja, jotka korostavat omaa voiteluansa). Ennen Jeesuksen tulemusta maan päällä vaikuttaa monenlaiset eksytykset, joissa hyväksikäytetään Jeesuksen nimeä, mutta teot ja opetukset perustuvat väärään voiteluun, laittomuuden eksytykseen.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan kansa tulee nousemaan kansaa vastaan (alkutekstin mukaan kansa, kansanheimo tai ryhmä ihmisiä kansan sisällä) sekä valtakunta valtakuntaa vastaan (valtiot). Raamatun opetuksen mukaan ennen Jeesuksen tulemusta kansojen sisällä tapahtuu sisällissodan kaltaisia sotia, joissa oman maan kansanryhmät sotivat toinen toisiaan vastaan sekä valtiot toinen toisiaan vastaan.

Alkutekstissä Matt 24:7 on sana loimos, joka tarkoittaa ruttoa ja kulkutautia, tämä sana puuttuu 33/38 käännöksestä. Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monissa paikoissa (maailmassa) esiintyy kulkutauteja.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monissa paikoissa (maailmassa) tulee esiintymään nälänhätää.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monissa paikoissa (maailmassa) tulee esiintymään maanjäristyksiä.

Kaikki edellä olevat asiat ovat Jeesuksen sanojen mukaan synnytystuskien alkua, joka tarkoittaa sitä että nämä tapahtumat tapahtuvat kuin synnytystuskat, lisääntyen ja voimistuen kaiken aikaa.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan Hänen opetuslapsensa joutuvat vaivaan (ahdistukseen), sillä koko maailma alkaa vihaamaan heitä Jeesuksen nimen tähden ja osa Hänen opetuslapsistaan tulee kokemaan näissä vaivoissa uskonsa tähden marttyyrikuoleman.

Jotkut uskovat opettavat väärin sanoen, että Matt 24:9 puhuu juutalaisiin kohdistuvasta vainosta ja ahdistuksen ajasta. Raamatussa sanotaan selkeästi että maailmanlaajuinen viha ja vaino tapahtuu Jeesuksen nimen tähden ja suurin osa juutalaisista ei ole uskossa Herraan Jeesukseen, sillä Raamatun sanan opetuksen mukaan he tulevat koko kansakuntana (jäännös - kolmas osa) pelastumaan aivan päivien lopulla. Lopunaikana ennen Jeesuksen tulemusta tapahtuva vaino kaikkien kansojen taholta Jeesuksen nimen tähden tarkoittaa Herran Jeesuksen opetuslapsiin kohdistuvaa maailmanlaajuista vainoa sen tähden koska he uskovat Jeesukseen ja pitävät Jumalan käskyt (Uuden Liiton järjestyksen mukaan), siksi Raamattu sanoo vainon tapahtuvan Jeesuksen nimen tähden.

Herra Jeesus antaa jokaiselle marttyyrikuoleman (kaikki uskovat eivät kuole marttyyreina lopunaikana) kokevalla voiman ja rohkeuden kuolla Jeesuksen tähden. Jumala antaa jokaiselle uskovalla voiman ja rohkeuden elää lopunajan vainojen keskellä, sillä Hän pitää kansastaan hyvää huolta. Meidän ei tarvitse pelätä, sillä kun nämä alkavat tapahtumaan, niin meidän tulee rohkaista itsemme (Pyhän Hengen voimassa sekä auttamana), sillä meidän vapautuksemme on lähellä (Luuk 21:28).

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan maailmanlaajuisen vainon ja vihan tähden tapahtuu monien uskovien lankeaminen, eli uskosta luopuminen, jonka seurauksena uskosta luopuneet ihmiset alkavat vihaamaan Jeesuksen opetuslapsia, antaen heitä ilmi lopunajan vainoojille (antikristillinen järjestelmä).

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monta väärää profeettaa nousee eksyttämään uskovia ja monet uskovat tulevat eksymään lopunajassa, koska he eivät uskoneet Jeesukseen totuutta noudattaen rakkaudessa.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan laittomuus pääsee valtaan maailmassa ja monien uskovien rakkaus kylmenee, mutta joka pysyy vahvana, niin hän tulee pelastumaan Jumalan armosta.

Laittomuuden täysi valtaan pääsy tarkoittaa antikristuksen aikaa ja antikristillistä maailmanjärjestystä, sillä täysi laittomuuden aika alkaa silloin kun antikristus ilmestyy maan päälle (laittomuuden ihminen). Raamatun opetuksen mukaan seurakunta (uskovat) ovat maan päällä antikristuksen vihan ja vainon aikana. Laittomuuden ihminen, antikristus nostattaa lopulta kaikki kansat vihaamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia, siksi Jeesus sanoi kaikkien kansojen vihaavan uskovia Jeesuksen nimen tähden.

Herra Jeesus sanoi, että kun nämä asiat tapahtuvat, niin silloin maan päällä on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ennen ollut eikä tule olemaan ja valittujen tähden (uskovat) ne päivät lyhennetään. koska muuten mikään liha ei pelastuisi siltä tuholta ja hävitykseltä, joka maanpiiriä kohtaisi ilman päivien lyhentämistä.

Kuten olet huomannut, niin Herra Jeesus ei ole vielä Matteuksen evankeliumin luvussa 24 puhunut mitään ylöstempauksesta (ylösotto) ja seurakunta on maan päällä ihmiskunnan suurimman ahdistuksen aikana, koska se on antikristuksen ja antikristillisen maailmanjärjestyksen aikaa, jolloin Herran Jeesuksen opetuslapsia vainotaan maailmanlaajuisesti sekä myös Jumalan vihan maljat vuodatetaan maan päälle (ei uskovien päälle, vaan jumalattomien päälle).

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan tulee vääriä kristuksia (voideltuja) ja vääriä profeettoja, jotka tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät jos mahdollista jopa valitutkin.

Kaikkien edellä olevien tapahtumien jälkeen suuren ahdistuksen päivien jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa ja tähtiä (taivaankappale) putoaa taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät ja näiden tapahtumien jälkeen Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, eli toisin sanoen Hän tulee pilvissä enkelien kanssa ja suuren pasuunan äänen pauhatessa kaikki maan sukukunnat näkevät Herran Jeesuksen tulemuksen taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, jolloin uskovat kootaan (ylöstempaus - ylösotto) Jeesuksen luokse.

Matt 24:
37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa oleva samanlainen kuin oli Nooan päivinä kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Samana päivänä kun vedenpaisumus alkoi, niin Nooa perheineen meni arkkiin ja jumalattomat ihmiset jäivät samanaikaisesti vedenpaisumukseen, joka oli Jumalan tuomio heille, jonka seurauksena he kuolivat.

Koska Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa ja vedenpaisumuksen Nooan päivinä olevan samanlainen tapahtuma kun on oleva Hänen tulemuksensa, niin se tarkoittaa seurakunnan ylöstempauksen sekä laittoman ja laittomuuden tuomion tapahtuvan samanaikaisesti ja sen tähden 2 Tessalonikailaiskirje sanoo Jeesuksen tulemuksessaan tuhoavan laittomuuden ihmisen, kun Hän tempaa seurakuntansa pois maan päältä. Herran Jeesuksen sanojen mukaan Nooan päivien ja vedenpaisumuksen esikuvan mukaisesti Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat tämän maailmanajan viime hetkillä, jolloin Jumalan tuomio käy yli koko maanpiirin.

Herra Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumin luvussa 24 tarkasti tapahtumat, jotka edeltävät Hänen tulemustaan sekä kuinka suuren pasuunan pauhatessa tapahtuu valittujen kokoaminen (ylöstempaus viimeisen pasuunan soidessa). Herra Jeesus ei puhunut mitään kaksivaiheisesta tulemuksesta ja salaisesta ylöstempauksesta, niin kuin jotkut väärin opettavat. Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa tapahtuvan kerran, jonka seurauksena tapahtuu seurakunnan ylöstempaus tämän maailmanajan viime hetkillä ja Jeesuksen tulemus on julkinen tapahtuma, jonka kaikki maan sukukunnat näkevät. Meidän tulisi uskoa Jeesuksen sanoja Hänen tulemuksestaan sekä seurakunnan ylöstempauksesta, emmekä saisi lisätä siihen sellaisia piirteitä ja ulottuvuuksia, joita Raamattu ei opeta.

Matteuksen evankeliumin luvun 24 mukaan Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuu aivan tämän armotalouskauden lopussa ja Hänen tulemuksensa on julkinen, ei salainen niin kuin jotkut väärin opettavat. Matteuksen evankeliumin luku 24 tuo myös sen esille, että seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ja vainon ajassa. Tämä tarkoittaa sitä ettei seurakunta lähde tuuliin ja pilviin maailman jäädessä antikristuksen aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun opetuksen mukaan antikristus tulee ensin, jonka jälkeen Herra Jeesus tulee ja tuhoaa laittomuuden ihmisen (antikristus) suunsa henkäyksellä.  Sama opetus ja järjestys tulee esille myös muualta Raamatusta esim.  toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta.

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker