Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

Seurakunnan luopumus

 

Johan Malan (sekä monet muut) kirjoittaa nettiartikkelissaan, että suuri luopumus tapahtuu seurakunnan tempauksen (lähtö) jälkeen.  Hän opettaa 2 Tess 2:3:ssa olevan kreikankielisen sanan apostasia (αποστασια) tarkoittavan lähtöä (tempaus), ei luopumusta. Tämän perusteella hän opettaa, että Jeesuksen opetuslapset temmataan pois maan päältä ennen antikristuksen tuloa, ennen antikristuksen vihan aikaa ja ennen suurta luopumuksen aikaa.

Kun tutkimme Raamatun opetuksen koskien 2 Tess 3 lukua ja sanaa apostasia, niin näemme Johan Malanin opettavan vastoin Jumalan sanan opetusta.

Johan Malan opettaa, että 2 Tess 3:ssa oleva sana apostasia (αποστασια), joka on esimerkiksi käännetty KJV:ssä (kuningas Jaakon käännös) sanoilla falling away (luopumus) on ongelmallinen ja perustelematon. Malanin mukaan kreikan sana apostasia tarkoittaa lähtö, vetäytyminen tai ero. Hänen mukaansa hengellinen ja moraalinen luopumus on apostasia sanan toissijainen merkitys.

Johan Malan tuo esille, että apostasia on johdettu partikkelista apo, joka tarkoittaa irti tai pois jonkin läheltä paikassa, ajassa tai suhteessa, eroa lähtöä tai (suhteen) lakkaamista. Malan kirjoittaa, että sanaa apostasia vastaava verbi on on aphistemi, joka tarkoittaa lähteä, vetäytyä, luopua, poistaa.

Johan Malan ei usko apostasia sanan tarkoittavan luopumusta, siksi hän tekee kaikkensa todistaakseen, että se tarkoittaisi lähtemistä (tempausta). Malan sanoo, että sana aphistemi esiintyy esim. Luuk 8:13, 1 Tim 4:1 ja Hebr 3:12, missä se muka kieliopillisesti tarkoittaisi enemmän ja oikeasti uskosta lähtemistä, eikä uskosta luopumista.

Luuk 8:13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat (aphistemi).

1 Tim 4:1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat (aphistemi) uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Hebr 3:12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu (aphistemi) elävästä Jumalasta,

Johan Malan opettaa, että jopa kohdissa, joissa aphistemi sanaa käytetään tarkoittamaan hengellistä luopumusta, niin kieliopillisesti on oikeampaa ymmärtää sanan tarkoitettavan uskosta lähtemistä, ei uskosta luopumista.

Aphistemi sana tarkoittaa lähtemistä, luopumista ja vetäytymistä. Johan Malan yrittää väkisin saada aphistemi sanaa tarkoittamaan lähtemistä, ei luopumusta. Kun tutkimme esim. Luuk 8:13, 1 Tim 4:1 ja Hebr 3:12 tekstiyhteyden, niin on päivänselvää, että tekstiyhteys osoittaa aphistemi sanan tarkoittavan näissä kohdissa uskosta luopumista.

Johan Malanin opetus on täysin vastoin Raamatun opetusta, sillä lähteminen uskosta tai lähteä pois uskosta tarkoittaa ihan samaa asiaa kuin uskosta luopuminen.

Johan Malan käyttää väärälle opetukselleen perusteluna myös Vulgatan tekstiä tuomalla esille, että Vulgatan tekstissä on sana discessio, joka tarkoittaa lähtöä. Vulgata on katolisen kirkon käännös ja katolinen kirkko on erikoistunut sen syntyhistoriastaan asti väärentämään Jumalan sanan ilmoitusta. Paavin raamatun käännös ei ole Raamatun sanan totuuden auktoriteetti, eikä sen ilmoituksella ole siten Raamatun sanan totuuden arvoa.

Johan Malan kirjoittaa, että Amplified Bible esittää 2 Tess 3 kohdan alaviitteessä  apostasia sanan mahdollisen tulkinnan olevan (seurakunnan) lähtö. Amplified Biblen alaviite on ihmisen tulkintaa, ei Raamatun sanan totuus.

Johan Malan uskoo väärään opetukseen pretribulationistisesta (tempaus ennen antikristuksen tuloa ja vihan aikaa) lopunajan näkemyksestä, siksi hän vääristää apostasia sanan merkityksen. Tämän syyn tähden hän opettaa väärin 2 Tess 3 luvussa olevasta opetuksesta.

Moni harhaoppi ja väärä opetus syntyy kun ihminen selittää sanojen merkityksiä sanakirjojen avulla. Joihinkin sanakirjoihin on lisätty sanoille merkityksiä vastoin sanan alkuperäistä merkitystä. Tällaisen lisäyksen tarkoitus on tukea tiettyjä vääriä opetuksia. Pelkkä sanakirja ei aina kerro sitä mitä sana tarkoittaa, sillä hyvin usein asiayhteys missä sana esiintyy ratkaisee sen mitä sana tarkoittaa. Sitten on olemassa tiettyjä kielioppi sääntöjä. Esimerkiksi hepreankielen verbien merkitys voi muuttua eri verbivartalossa.

Raamattu todistaa selkeästi, että apostasia sana merkitsee luopumusta 2 Tess 3:ssa.  Kun tutkimme tämän asian hepreankielen, Septuaginta käännöksen ja erilaisten käännösten valossa, niin saamme täyden varmuuden siitä, että 2 Tess 3:ssa oleva apostasia sana tarkoittaa luopumusta.

Kreikankielisessä VT:ssa (Septuaginta) apostasia (αποστασια) sana esiintyy kolme kertaa (Joos 22:22, 2 Aik 29:19, Jer 2:19). Septuaginta on käännetty hepreankielestä, siksi tutkimme ensiksi hepreankielen Raamatusta tekstiyhteyden kautta sanojen merkitykset, jotka on käännetty Septuagintassa sanalla apostasia.

Juutalaiset ovat kääntäneet hepreankielestä englanniksi Raamatun käännöksen nimeltään Jewish Publication Society Bible (JPS), joka käyttää kahta erilaista hepreankielen sanaa ma'al ja mesubah, jonka Septuaginta kääntää sanalla apostasia. Ma'al tarkoittaa petollisuus, petollinen toiminta, uskottomuus, rikkoa jotakin vastaan. Mesubah tarkoittaa luopuminen, kääntyä pois, kääntyä takaisin.

Jos 22:22 God, God, the LORD, God, God, the LORD, He knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in treachery (ma'al) against the LORD - save Thou us not this day - (JPS)

2 Ch 29:19 Moreover all the vessels, which king Ahaz in his reign did cast away when he acted treacherously (ma'al), have we prepared and sanctified; and, behold, they are before the altar of the LORD.' (JPS)

Jer 2:19 Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings (mesubah) shall reprove thee: know therefore and see that it is an evil and a bitter thing, that thou hast forsaken the LORD thy God, neither is My fear in thee, saith the Lord GOD of hosts. (JPS)

Juutalaiset ovat kääntäneet kreikankielen apostasia sanaa vastaavat hepreankielen sanat sanoilla petollisuus (treachery-treacherously) ja luopua (backslidings).

Bentonin kreikankielestä englantiin kääntämä Septuaginta käännös vahvistaa hepreankielen merkitykset (Benton's English Septuangint) kääntämällä kreikankielen apostasia sanan englanninkielen sanalla apostasy, joka tarkoittaa luopumista, luopumusta.

Jos 22:22 God even God is the Lord, and God even God himself knows, and Israel he shall know; if we have transgressed before the Lord by apostasy (apostasia), let him not deliver us this day. (Benton's English Septuangint)

2 Ch 29:19 and all the vessels which king Achaz polluted in his reign, in his apostasy (apostasia), we have prepared and purified: behold, they are before the altar of the Lord. (Benton's English Septuangint)

Jer 2:19 Thine apostasy (apostasia) shall correct thee, and thy wickedness shall reprove thee: know then, and see, that thy forsaking me has been bitter to thee, saith the Lord thy God; and I have taken no pleasure in thee, saith the Lord thy God. (Benton's English Septuangint)

Hepreankielen ja kreikankielen todistuksen mukaan apostasia sana merkitsee luopumusta. Kun tutkimme VT:n Raamatun kohdat, jossa kreikankielen sana apostasia esiintyy, niin on päivänselvää, että apostasia merkitsee uskottomuutta ja luopumusta, ei lähtemistä tai lähtöä (tempaus).

Joos 22:22 "Jumala, Herra Jumala, Jumala, Herra Jumala, hän tietää sen, ja Israel myöskin tietäköön sen: jos me olemme kapinamielessä tai uskottomuudesta (apostasia) Herraa kohtaan-älä meitä silloin tänä päivänä auta-

2 Aik 29:19 Kaikki kalut, jotka kuningas Aahas hallitusaikanansa uskottomuudessaan (apostasia) saastutti, me olemme panneet kuntoon ja pyhittäneet, ja katso, ne ovat Herran alttarin edessä."

Jer 2:19 Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja luopumuksesi (apostasia) saattaa sinut rangaistukseen; niin tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra, Herra Sebaot.

Apostasia sana esiintyy kaksi kertaa UT:n tekstissä kerran 2 Tess 2:3:ssa ja kerran Apostolien tekojen luvussa 21 jakeessa 21.

Apt 21:
17 Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan.
18 Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville.
19 Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa.
20 Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
21 Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan (apostasia) Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.

Kuten Apt 21:21 tekstiyhteydestä käy ilmi, niin Jerusalemin seurakunnan uskovat sanoivat, että juutalaisille on kerrottu Paavalin opettavan pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta. Kyse ei ollut lähdöstä tai lähtemisestä, vaan siitä että juutalaisten keskuudessa oli kerrottu Paavalin opettavan juutalaisia luopumaan Mooseksesta kieltämällä heiltä ympärileikkauksen sekä vaeltamisen säädettyjen tapojen mukaisesti.

Raamatun sanan todistus on selvä ja selkeä siitä, että apostasia sana eri Raamatun kohdissa tarkoittaa luopumusta, ei lähtöä tai lähtemistä. Johan Malan opettaa apostasia sanasta ja 2 Tess 2:3.sta väärin, koska hänen teologiansa tempauksesta ja sen ajankohdasta on väärä ja vastoin Raamatun opetusta. Siksi hän koittaa väkisin istuttaa omaan teologiaansa väärän merkityksen apostasia sanalle.

Kuten olemme edellä nähneet, niin jo VT:n puolella kreikankielen sana apostasia tarkoittaa luopumusta ja luopumista. Apostasia sanan merkitys ei muutu UT:n puolella, vaan sen merkitys on edelleen luopumus.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus (apostasia) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

2 Tessalonikalaiskirjeen sanoma on selvä, sillä se opettaa ettei Herran Jeesuksen tulemus ja tempaus (kokoontuminen Hänen tykönsä) tapahdu ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, jonka seurauksena laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy.

2 Tess 2 opettaa Jeesuksen tulemuksen ja uskovien kokoontumisen Jeesuksen luokse (ylöstempaus) tapahtuvan Herran päivänä. Raamattu sanoo ettei se päivä (Herran päivä, Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus) tule ennen kuin luopumus on tapahtunut ja laittomuuden ihminen (antikristus) on ilmestynyt maan päälle. Matteuksen evankeliumi 24 luku puhui täyden laittomuuden valtaanpääsystä, joka tarkoittaa sitä kun antikristus ilmestyy, laittomuuden ihminen, niin silloin maan päällä vallitsee täysi laittomuus. Raamatun opetus on selkeä ja kiistaton siitä ettei seurakuntaa ylöstemmata maan päältä ennen antikristuksen ilmestymistä, vaan tämän nykyisen maailmanjan viime hetkillä.

Kun tutkimme 2 Tess 2 lukua eteenpäin, niin näemme selvästi ettei 2 Tess 2:3:ssa puhuta seurakunnan tempauksesta, vaan luopumuksesta.

2 Tess 2:
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää (to katekhon), niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka
(ho katekhon) nyt vielä pidättää ,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Jakeessa kuusi on sanat to katekhon (pidättää) neutrin muodossa, ilmaisten asiaa, että on jokin asia, joka pidättää. Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus ei tapahdu ennen kuin vasta sen jälkeen kun on ensin tapahtunut luopumus uskovien keskuudessa ja antikristuksen ilmestyminen maan päälle.

Jakeessa seitsemän on sanat (ho katekhon), joka on persoonapronomin maskuliinin muodossa. Seurakunta (ekklesia) on UT:ssa aina feminiinissä, ei maskuliinissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei jakeen seitsemän pidättäjä voi olla seurakunta (tarkoittaen tässä ettei seurakuntaa ylöstemmata tässä kohdassa), eikä se ole myöskään Pyhä Henki. Tästä seuraa se ettei seurakuntaa temmata pois maan päältä 2 Tess 2:3.ssa, koska alkutekstin mukaan pidättäjä ei voi olla seurakunta (tarkoittaen tässä ettei seurakuntaa ylöstemmata tässä kohdassa).

Koska 2 Tess 2:7:ssa on kyse maskuliini muodossa olevasta persoonapronominista, niin kyseessä voisi olla Jumalan enkeli joka Jumalan käskystä pidättää antikristuksen tuloa ja sallii Jumalan tahdosta antikristuksen ilmestyä vasta sen jälkeen kun laittomuuden valtaan pääsy ja luopumus uskovien keskuudessa tiettyyn pisteeseen asti on tapahtunut maan päällä.

Seurakunnan vanhurskaus pidättää antikristuksen ilmestymistä, mutta kun uskovien keskuudessa tapahtuu luopumus tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin poistuu pidättäjä ja Jumalan enkeli Herran sallimana sallii antikristuksen ilmestymisen. En sano ja väitä varmaksi tätä Jumalan enkeliä osana pidättävänä tekijänä, mutta niinkin asia voi olla. Se on kuitenkin Jumalan sanan opetuksen kautta selvä asia, että kun uskovien keskuudessa tapahtuu luopumus tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin pidättävä tekijä poistuu ja antikristus ilmestyy maan päälle.

Ilm 9:
13 ¶ Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,
14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella".
15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

Ilmestyskirjan yhdeksännestä luvusta käy ilmi, että Jumalan enkeleillä on valta pidättää asioita. Jumalan kuudes enkeli sai Jumalalta käskyn päästää vapaaksi neljä sidottuna olevaa enkeliä (kapinallisia ja langenneita enkeleitä), jotka erilaisten asioiden kautta saavat aikaan maapallon kolmannen osan ihmisten kuoleman.

Kun tutkimme 2 Tess 2:7 pidättäjää alkutekstin valossa sekä koko Raamatun ilmoitusta tempauksesta ja Jumalan enkelien toiminnasta, niin pidättäjä voisi olla Jumalan enkeli, mutta muistaen kuitenkin sen, että uskovien keskuudessa tiettyyn pisteeseen asti tapahtuva luopumus johtaa antikristuksen ilmestymiseen. Pyhä Henki ei voi olla pidättäjä, sillä jos Pyhä Henki otettaisiin pois maan päältä, niin se tarkoittaisi sitä, ettei Jumalan voima toimisi ollenkaan tietyn ajanjakson aikana lopunajassa maan päällä antikristuksen ilmestymisen jälkeen.

Liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical Greek sanakirjan mukaan kreikankielen apostasia sanan uskonnollinen merkitys on kapina Jumalaa vastaan sekä luopumus ja sanan muunlainen merkitys on lähtö ja lähteminen.

2 Tess 2:3:ssa oleva apostasia sana tarkoittaa luopumusta, ei lähtemistä, kuten Raamatun sana todistaa tämän kyllin selvästi. Yksistään tämä yksi Raamatun kohta kumoaa harhaopin ja väärän opetuksen, siitä että tempaus tapahtuisi ennen suurta luopumusta ja antikristuksen ilmestymistä.  

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker