Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

Karitsan häät

 

Ilm 19:
1 ¶ Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme.
2 Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren."
3 Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.
4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!"
5 ¶ Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".
6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Raamatun opetuksen mukaan Karitsan häät ovat vasta tämän nykyisen maailmanajan loppuhetkillä. Ilmestyskirjan 19 luvussa Kristuksen morsian (vaimo) on valmistunut ja sen seurauksena on tapahtunut ylöstempaus, josta on seurannut Karitsan häät. Raamattu ei tuo esille missään muussa kohdassa Karitsan häiden ajankohtaa kuin Ilmestyskirjan 19 luvussa.

1 Kor 15:
51 ¶ Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

Raamattu opettaa ylöstempauksen tapahtuvan viimeisen (seitsemännen) pasuunan soidessa. Seitsemän on täydellisyyden sekä Jumalan tekojen luku ja siksi ylöstempaus tapahtuu seitsemännen pasuunan soidessa.

Ilm 10:7 vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.

Ilm 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Jotkut opettavat ylöstempauksen tapahtuvan ilmestyskirjan 11 luvussa, koska siinä sanotaan seitsemännen enkelin puhaltavan pasuunaan (viimeinen pasuuna). Ilmestyskirjan opetuksen mukaan Jumalan seitsemän pasuunan soittoa kuvaavat aikajaksoa, jolloin tapahtuu tiettyjä asioita. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmestyskirjan 11 luvussa ei tapahdu ylöstempausta, vaan silloin alkaa seitsemännen, eli viimeisen pasuunan soiton ajanjakso, joka huipentuu Jeesuksen tulemukseen ja seurakunnan ylösottoon ja Karitsan häihin, joka tapahtuu ilmestyskirjan luvussa 19, eli tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä. Näin Matteuksen evankeliumin 24 luvun ja 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvun opetus muodostaa sopusointuisen ja yhtenäisen opetuksen seurakunnan ylöstempaamisen ajankohdalle, joka tapahtuu tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Vaikka ilmestyskirjan seitsemän pasuunan ääntä muodostavat pitemmän ajanjakson, niin siitä huolimatta uskon Jeesuksen tulemuksen yhteydessä kuuluvan Jumalan pasuunan (seitsemännen) äänen, koska Raamattu sanoo viimeisen pasuunansoiton äänen kuulemisesta Jeesuksen tulemuksen yhteydessä.

Ilm 14:

9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

13 ¶ Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti-sanoo Henki-he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

 

 

Ilm 18:

1 ¶ Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.

2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.

3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."

4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

 

 

Esimerkiksi ilmestyskirjan luvut 14 ja 18 todistavat seurakunnan olevan maan päällä ilmestyskirjan luvun 11 pasuunansoiton jälkeen. Tämä todistaa sen, että pasuunansoitto kuvaa pitempää ajanjaksoa, jolloin tietyt asiat tapahtuvat. Ilmestyskirjan lukujen 14 ja 18 mukaan seurakunta on maan päällä ja Jumala kehottaa aivan tämän maailmanajan loppuhetkillä Babyloniassa (uskonnolliset ja ekumeeniset lopunajan kirkkolaitokset ja uskonnolliset yhteisöt) olevia Jeesuksen opetuslapsia tulemaan sieltä ulos.

 

Nämä uloskutsutut uskovat eivät tietenkään ole ottaneet itseensä pedonmerkkiä, mutta he eivät ole eläneet Jumalan tahdon ja käskyjen mukaan, vaan ovat osittain seuranneet uskonnollisia perinteitä sekä itse tehtyjä uskomuksia, mutta he ovat kuitenkin pelastavassa uskossa Jeesukseen. He ovat antaneet pelastaa itsensä, mutta he eivät ole tehneet ihan täyttä totta uskonelämässään ja ovat siksi vaarassa joutua osallisiksi Babylonin synneistä ja siksi heidän tulee tehdä parannus ja hylätä uskonnolliset perinteet sekä itse keksityt uskomukset, jonka jälkeen he voivat uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

 

Ilmestyskirjan luvuissa 14 ja 18 olevat uskovat maan päällä ei tarkoita sitä, että uskovat ovat jo temmatut ja ilm 14 ja 18 lukujen uskovat olisivat yksinomaan ja pelkästään antikristuksen vaivanajassa pelastuksen vastaanottaneita uskovia. Ilmestyskirjan lukujen 14 ja 18 uskovat ovat seurakuntaa, joka on maan päällä tämän nykyisen maailmanajan viimeisiin hetkiin saakka, jolloin tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaaminen (ylösotto).

 

Raamatun opetuksen mukaan ylöstempaus koskee koko morsianta (uskovia), jotka tulevat uskomaan Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan pakanauskovat sekä päivien lopulla koko Israelin kansan jäännös (kolmas osa) tulevat yhdessä pääsemään mukaan seurakunnan ylösottoon Jeesuksen tulemuksessa. Raamattu ei opeta sitä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuisivat ennen antikristuksen ilmestymistä, jonka jälkeen Israelin kansasta 144 000 tulee uskoon, jotka suorittavat maan päällä evankelioimistehtävää antikristuksen vihanajassa, niin kuin jotkut asian väärin ymmärtävät. Raamattu opettaa ilmestyskirjassa 144 000 uskoontulleesta israelilaisesta sekä siitä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuvat tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

 

Hoos 3:5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

 

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamatun opetuksen mukaan Israelin kansan jäännöksen (kolmas osa) pelastuminen tapahtuu päivien lopulla, joka tarkoittaa sitä että Israelin kansan jäännös (kolmas osa) tulee kokemaan yhdessä pakanauskovien kanssa ylöstempauksen Jeesuksen tulemuksen yhteydessä tämän maailmanajan viime hetkillä.

Matt 23:
37 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
38 Katso, ‘teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.
39 Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ‘Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’."

Herra Jeesus sanoi juutalaisille etteivät he tule näkemään Häntä ennen kuin he sanovat siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen (nimessä). Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, niin sen jälkeen juutalaiset tulevat näkemään Jeesuksen vasta sitten kun he kansakuntana kääntyvät uskomaan Jumalaan, uskon kautta Jeesukseen.

Jumalan sanan profetian mukaan Israelin kansa tulee kokonaan kääntymään Jumalan puoleen päivien lopulla, kun jäljelle jäänyt kolmas osa juutalaisista uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Israelin kansan kolmannen osan kääntyminen tapahtuu sinä aikana kun kaikki kansat kääntyvät Israelia vastaan ja Lähi-idässä käydään suursotaa, jossa kansat hyökkäävät Israelin kimppuun. Israelin kansan kolmannen osan kääntymisen jälkeen (tarkkaa päivää ja hetkeä emme tiedä) tapahtuu Jeesuksen tulemus, joka on julkinen ja jonka kaikki maan päällä olevat sukukunnat näkevät myös uskoontullut Israelin kansan kolmas osa. Tällä tavalla toteutuu Herran Jeesuksen profeetallinen sana, sillä juutalaiset (jäännös- kolmas osa) tulevat näkemään Jeesuksen uskoessa Häneen, eli toisin sanoen he sanovat Jeesuksen olevan se siunattu, joka tulee Herran nimessä

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker