Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

Raamatun väärin ymmärtäminen

 

Väärä opillinen ymmärrys johdattaa ihmisen ymmärtämään ja tulkitsemaan tiettyjä Raamatun kohtia sillä tavalla väärin, että ikään kuin ne puoltaisivat ylöstempauksen ajankohdan tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä. Kun nämä tietyt Raamatun kohdat tutkitaan tekstiyhteydessään, niin näemme etteivät ne puolla väärää ylöstempauksen ajankohtaa. Jotkut näistä Raamatun kohdista on käännetty väärin vastoin alkutekstiä, sillä voi olla niin, että esim. 33/38 Raamatun kääntäjät ovat kääntäneet tietyt kohdat puoltamaan ja tukemaan väärää ylöstempauksen ajankohtaa tai sitten väärin käännetyn kohdan kautta on tehty väärä tulkinta siitä mitä kyseinen Raamatun kohta opettaa.

1 Tess 1:
9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

1 Tess 5:
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Monet uskovat sanovat ja opettavat, että koska Jumala pelastaa uskovat tulevasta vihasta, eikä Jumala ole määrännyt uskovia vihaan, niin siksi ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Silloin kun ymmärrämme oikein sen mitä tarkoittaa Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ja Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, niin ymmärrämme sen tarkoittavan sitä että me pelastumme uskon kautta Jeesukseen Jumalan vihasta, joka ilmestyy ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan.

1 Tess 1:9,10 tekstiyhteyden mukaan on kyse siitä, että kun ihminen kääntyy pois epäjumalista Jumalan tykö uskon kautta Jeesukseen palvelemaan elävää Jumalaa, niin Jeesus pelastaa meidät tulevasta Jumalan vihasta, joka ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan.

1 Tess 5:9 tuo selkeästi esille saman opetuksen, sillä se sanoo ettei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen (pelastus iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään) Herran Jeesuksen kautta. 1 Tess 1:9,10 ja 1 Tess 5:9 eivät opeta ylöstempausta ennen antikristuksen ilmestymistä, vaan pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka pelastaa uskovan Jumalan vihalta:

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Uskovaa ei ole määrätty kokemaan Jumalan vihaa, mutta Raamatun opetuksen mukaan maailma vihaa uskovia (saatana vaikuttaa tämän vihan ja vainon) ja jokainen uskova joka tahtoo elää jumalisesti Herrassa Jeesuksessa joutuu jollakin tavalla vainotuksi:

Joh 15:
18 ¶ Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Herra Jeesus toi esille Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kuinka lopunaikana Hänen opetuslapsensa joutuvat kaikkien kansojen vihaamiksi Jeesuksen nimen tähden. Samasta luvusta käy ilmi, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat tämän nykyisen maailmanajan loppuhetkissä, eli toisin sanoen aivan armotalouskauden viimeisillä hetkillä. 

Raamatun todistuksen mukaan seurakunta joutuu kohtaamaan koko historiansa ajan saatanan vihaa sekä armotalouskauden lopussa antikristuksen vihan, mutta Jumala pitää kansastaan hyvää huolta, rakastaen meitä ja johdattaen meidät lopulliseen päämäärään, joka on Uusi Jerusalem uudessa tulevassa maailmassa, jossa saamme elää Jumalan kanssa iankaikkisesti.

Jotkut sanovat ilmestyskirjan 3:10 opettavan, että Jumala lupaa pelastaa uskovat antikristuksen vihan ajasta. Ilm 3:10:ssa ei kuitenkaan ole sellaista opetusta, että juuri tässä jakeessa tapahtuisi seurakunnan ylöstempaus, jonka mukaan Jumala ottaisi seurakuntansa pois maan päältä ennen antikristuksen vihan aikaa.

Ilm 3:10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

Biblia Ilm 3:
10 Ettäs pidit minun kärsivällisyyteni sanat, niin minä tahdon sinun varjella kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on, niitä kiusaamaan, jotka maan päällä asuvat.
11 Katso, minä tulen pian: pidä mitä sinulla on, ettei kenkään sinun kruunuas ottaisi.

Biblia kääntää Ilm 3:10:n tarkemmin kuin 33/38. Alkutekstissä ei ole sanaa pelastan, vaan varjella, pitää huolta. Vanha Biblia kääntää Ilm 3:10 alkutekstin mukaisesti. Alkutekstissä on sana tereo (tereso), joka tarkoittaa pitää huolta jostakin, varjella, vartioida ja ottaa vaarin. Kuvaannollisesti tereo sana tarkoittaa, että joku pidetään siinä tilassa missä hän on.

Ilm 3:10 sanoman mukaan Jumala lupasi varjella Filadelfian seurakunnan kiusauksen hetkestä, joka on tuleva koko maailmaan. Alkutekstissä Ilm 3:10 on sana peirasmos, joka tarkoittaa kiusausta. Ilm 3:10 ei kerro mitään vihasta, vaan kiusauksesta, josta Jumala varjelee Filadelfian seurakunnan. Peirasmos tarkoittaa sellaista kiusausta, jossa ihmistä koitetaan eksyttää tekemään syntiä.

Alkuteksti käyttää kahta sanaa Ilm 3:10:ssa peirasmos (kiusaus, jonka kautta koitetaan langettaa syntiin) ja peiradzo (kiusaaminen ja koettelu, koetella uskoa sekä pahan koetus). Ilm 3:10 jae tarkoitti aikaa, jossa Johannes eli. Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan n. 90 jKr. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 90 jKr. jälkeen täytyisi tapahtua jotakin jonka seurauksena koko maailman piiriä tultaisiin kiusaamaan (koettelemaan). Ilm 3:10 ei voi tarkoittaa uskovien ylöstempausta, koska alkuteksti sanoo, että Jumala varjelee ja pitää heistä huolta koko maailmanpiiriä koettelevan kiusauksen hetken ajan. Ilm 3:10 ei puhu mitään jonkun pois ottamisesta, vaan että Jumala varjelee ja pitää huolta omistansa sekä varjelee uskovat siinä tilassa missä he ovat, eli toisin sanoen uskovat ovat uskossa kuuliaisia Jumalalle uskon kautta Herran Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa.

Paavali kirjoitti, että hänen lähtönsä jälkeen seurakunnan keskuuteen nousee miehiä, jotka väärällä puheella vetävät opetuslapset mukaansa. Ignatius vaikutti 100-luvulla Antiokian seurakunnassa ja hän vaati itselleen asemaa seurakunnan johtajana, jonka seurauksena hän nousi seurakunnassa yli muiden vanhempien. Hän alkoi pitämään itseään piispana ja vuonna 110 jKr. hän kirjoitti kirjeen Smyrnaan, jossa hän ensimmäistä kertaa historian aikana käytti seurakunnasta nimitystä katolinen seurakunta (kirkko) (he katholike ekklesia). Jeesus ja apostolit eivät koskaan käyttäneet seurakunnasta sanaa katholike. Ignatiuksen toiminta laski perustusta tulevalle katoliselle porttokirkolle. Voisiko tämä tapahtuma olla se tapahtuma, josta Jumala lupasi varjella Filadelfian seurakuntaa, etteivät he eksyisi rakentamaan katolista kirkkoa, joka on noussut eksyttämään koko maanpiiriä? En sano varmaksi, että Ilm 3:10 tarkoittaa Rooman katolisen kirkon (RKK) kautta tapahtuvaa maailmanlaajuista eksytystä, mutta RKK:n mukanaan tuoma eksytys ainakin olisi hyvin lähellä sitä aikaa, jossa Filadelfian seurakunta eli. Sen kuitenkin uskon, että Ilm 3:10 ei opeta uskovien ylöstempausta.

Rev 3:
10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. (Old King James version)

Koska Ilm 3:10:n mukaan koko maanpiiriä tullaan kiusaamaan (synnin kiusaus ja koettelu), niin se voisi tarkoittaa myös tulevaisuudessa tapahtuvaa antikristuksen ilmestymistä, jolloin kaikki maailman asukkaat joutuvat kohtaamaan synnin kiusauksen ja eksytyksen antikristuksen kautta. Vaikka Ilm 3:10 olisi esikuvallinen profetia lopun ajan tapahtumista viimeisinä päivinä, niin Ilm 3:10 ei opeta ylöstempaamisesta, vaan siitä että Jumala varjelee ja pitää huolta kansastansa myös antikristuksen vihan aikana.

Ilm 1:19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

Ilmestyskirjan tapahtumat koskien seitsemää seurakuntaa olivat tapahtumia, jotka olivat nyt hetkessä, eli Ilm 1:19:ssa kysymys oli siitä hetkestä ja ajasta missä Johannes eli. Johanneksen aikaisten seurakuntien kuvaaminen alkaa Ilm 1:20 kohdasta ja päättyy Ilm 4:1 kohtaan. Seitsemän seurakunnan kuvauksen jälkeen Johannekselle sanottiin:

Ilm 4:1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".

Johannekselle siis sanottiin Ilm 4:1, että mitä tämän jälkeen on tapahtuva, joka kuvaa aikaa tulevaisuudessa, eli aikaa nyt hetken (seitsemän seurakuntaa) jälkeen. Seitsemän seurakunta kuvausta olivat siis kuvausta sen aikaisista seurakunnista ja on todella tärkeä ymmärtää mitä ajanjaksoa seitsemän seurakuntaa kuvaavat, että voimme ymmärtää oikein sen mitä Ilm 1-4 luvut opettavat. Vaikka siinä olisikin profetiallista aikajaksoa seurakuntakausista, niin silti ajankohta, jota ne kuvasivat oli Johanneksen aika, jossa hän eli. Ilm 3:10 ei ole todiste tempaukselle ennen antikristuksen vihan aikaa, vaan pikemminkin todiste siitä, että Herra pitää huolen omistaan myös vihan aikana. Sillä Ilm 3:10 ei kerro, että Jumala ottaa kansansa pois vihan ajasta, vaan sen että Jumala varjelee kansaansa kiusauksen hetkellä.

Ilm 4:1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".

Jotkut uskovat opettavat, että Ilm 4:1 olevat sanat nouse ylös tänne on ylöstempauksen ajankohta ja ettei Ilmestyskirja puhu enää 4 luvun jälkeen mitään seurakunnasta, eli uskovista koska he ovat temmattu pois tässä jakeessa. Nouse ylös tänne oli Johannekselle annettu kehotus, jossa hän sai katsella näkynä tulevia tapahtumia. Kysymys oli siis yksin Johannekselle annetusta käskystä eikä seurakunnan ylöstempauksesta. Seurakunnasta puhutaan paljonkin ilmestyskirjassa 4 luvun jälkeen. Kirjoitukseni luvussa nimeltään Karitsan häät kerrotaan kuinka ilmestyskirja puhuu seurakunnasta esim. luvuissa 14 ja 18.

Väärän ylöstempaus opetuksen kannattajat opettavat, että Nooa ja Loot otettiin aikanaan pois maan päältä näkemästä pahuutta. Tämän he sitten tulkitsevat oman oppinsa tueksi ja eduksi. Nooan ja Lootin tapahtumat todistavat kuitenkin sen puolesta, että ylöstempaus tapahtuu antikristuksen vihan ajan jälkeen, eikä ennen sitä.

 

1 Moos 7:

4 Sillä seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt."

5 ¶ Ja Nooa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä.

6 Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle.

7 Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.

 

Nooan tapauksessa jumalattomat hävisivät maan päältä hukkumiskuoleman kautta ja Nooa perheineen meni arkkiin ja jäi maan päälle. Nooan tapauksessa jumalattomat "temmattiin" pois maan päältä kuoleman kautta. Tämä kohta ei todista ennen vihan aikaa tapahtuvasta ylöstempauksesta. Tässä kohtaa jumalattomien kuolema vedenpaisumuksen seurauksena ja vanhurskasten pelastuminen arkkiin tapahtui hyvin samanaikaisesti.

 

Luuk 17:

28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,

29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,

30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

 

Luukkaan evankeliumin luvussa 17 on sama järjestys. Sinä päivänä kun Loot lähti Sodomasta (Lootin pelastuminen tuholta), niin samanaikaisesti  taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, joka hukutti ja aiheutti sodomalaisten kuoleman. Luukkaan evankeliumin luvun 17 jae 30 sanoo Jeesuksen tulemuksen (seurakunnan ylöstempaus - ylösotto) tapahtuvan samalla tavalla kuin kävi Sodomassa. Tämäkin Raamatun kohta puoltaa ylöstempausta antikristuksen vihan ajan jälkeen, ei ennen sitä. Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyy ensin ja tämän maailmanajan viime hetkillä tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus.

Jes 57:
1 ¶ Vanhurskas hukkuu
(abad), eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2 Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.

Monet väärään ylöstempauksen ajankohtaan uskovat sanovat Jes 57:1,2 opettavan ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen aikaa, koska uskovat otetaan pois pahuutta näkemästä. Alkutekstissä on hepreankielen sana avad (abad), joka tarkoittaa menehtyä, tuhoutua, kuolla.

Jes 57:1,2 kertoo vanhurskaan kuolemasta, josta jumalattomat eivät välitä. Kuoleman kautta uskossaan hurskaat ihmiset otetaan pois pahuutta näkemästä. Tämä Raamatun kohta ei puhu mitään ylöstempauksesta, vaan vanhurskaan kuolemasta, jonka kautta hänen ei tarvitse nähdä enää pahuutta. Nämä vanhurskaat kuolleessaan menevät lepäämään kammioihinsa, mutta ylöstempauksen kokevat lopunajan uskovat menevät Karitsan häihin juhlimaan Herran Jeesuksen voittoa synnistä ja pelastusta.

Jewish Publication Society Old Testament: Isa 57: 1 ¶ The righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and godly men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come.

Juutalaisten rabbien kääntämä käännös hepreasta englantiin kertoo selvästi ettei alkukieli opeta tässä kohtaa ylöstempauksesta, vaan vanhurskaan kuolemasta, jonka kautta hänet otetaan pois pahuutta näkemästä.

Ilm 12:

1 ¶ Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.
2 Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää.
3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;
4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

6 Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.

7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,

8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

12 ¶ Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

13 Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.

14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

15 Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi.

16 Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa.

17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Jotkut uskovat sanovat ylöstempauksen tapahtuvan ilmestyskirjan luvussa 12 ja jakeessa 5. Kun tutkimme ilmestyskirjan luvun 12, niin näemme kuinka se puhuu monista Raamatun tapahtumista ja tuoden ne esille ei historiallisessa tapahtumajärjestyksessä. Ilmestyskirjan luvun 12 tapahtumajärjestys ei etene historiallisessa aikajärjestyksessä, koska Raamatun opetus seurakunnan ylöstempauksesta tapahtuu tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä, siksi ilmestyskirjan luku 12 kertoo eri Raamatun tapahtumista ei historiallisessa aikajärjestyksessä.

Ilm 12:1 kertoo vaimosta, eli Israelin kansasta ja päässä olevat seppeleet, eli kaksitoista tähteä ovat Israelin kaksitoista heimoa. Ilm 12:5 vahvistaa sen, että vaimo joka synnytti poikalapsen on Israel, koska poikalapsi, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla on kuvaus Herrasta Jeesuksesta, sillä Raamatun sana mukaan Jeesus kaitsee rautaisella valtikalla.

Ilm 12:5 jakeessa sanotaan myös että poikalapsen (Jeesuksen) lapset (seurakunta) temmattiin Jumalan tykö ja jakeessa kuusi sanotaan vaimon (Israel) pakenevan pakenevan erämaahan, jossa he ovat tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää (kolme ja puoli vuotta). Moni voi ajatella, että tämä tukisi seurakunnan ylöstempausta ennen antikristuksen aikaa, jonka jälkeen juutalaiset olisivat kolme ja puoli vuotta antikristuksen vihan ajassa, kun seurakunta on Karitsan häissä. Raamattu ei kuitenkaan opeta tässä kohden näin.

Ilm 12:7 kertoo taivaassa käydystä sodasta (kapina), jonka seurauksena saatana ja kapinalliset enkelit poistettiin Jumalan taivaasta. Huomaa tässä kohden kuinka ilmestyskirjan 12 luku ei etene historiallisessa aikajärjestyksessä, sillä saatanan ja kapinallisten enkelien kapina taivaassa ei tapahtunut lopunaikana, vaan ennen paratiisin ja ihmisen luomista, sillä saatana oli jo heitetty pois taivaasta kun ihminen luotiin ja saatana tuli paratiisiin langettamaan Aatamia ja Eevaa.

Tämä todistaa sen, että ilmestyskirjan luku 12 kertoo Jeesuksen syntymästä, seurakunnan ylöstempauksesta, kolmen ja puolen vuoden ahdistuksen ajasta, taivaassa tapahtuneesta saatanan ja kapinallisten enkelien kapinasta, mutta ei niiden oikeasta historiallisesta aikajärjestyksestä. Tämä täytyy ymmärtää kun lukee ilmestyskirjan lukua 12, sillä Raamattu ei mene ristiriitaan itsensä kanssa, koska Raamattu kertoo selkeästi, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Ilmestyskirjan luku 12 ja jakeet 14-17 kertovat sen kuinka vaimo (Israel) on erämaassa aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa (kolme ja puoli vuotta) ja lohikäärme (saatana) vihastui vaimoon (Israel) ja lähti käymään sotaa muita vaimon jälkeläisiä (pakanauskovat) vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Tämä Raamatun kohta tarkentaa sitä mitä aikaisemmin on sanottu ilmestyskirjan luvussa 12. Ilmestyskirjan luvussa 12 jakeissa 14-17 tulee esille kuinka niin Israel ja pakanauskovat ovat maan päällä antikristuksen vihan aikana, jolloin antikristillinen järjestelmä vihaa ja sotii niin juutalaisia kuin pakanauskovia vastaan. Seurakuntaa ei oltu temmattu Karitsan häihin ja eikä juutalaisia jätetty yksin ahdistuksen ja antikristuksen vihan aikaan.

Se miksi ilmestyskirja luvun 12 jakeet 5,6 sekä jakeet 14-17 antavat samasta asiasta erilaisen aikajärjestyksen johtuu siitä koska ilmestyskirjan luvussa 12 ja jakeissa 5,6 ei kerrota tapahtumien aikajärjestystä, vaan itse tapahtumista, mutta jakeet 14-17 kertovat aikajärjestyksen, jonka mukaan niin Israel kuin pakanuskovat ovat yhdessä maan päällä antikristuksen vihan aikana. Lopulta jäljelle jäänyt Israelin kansan kolmas osa tulee uskoon Herraan Jeesukseen ja niiden päivien jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus (emme tiedä tarkkaa aikaa ja hetkeä) ja silloin uskoontullut Israelin kansan jäännös sekä pakanauskovat temmataan yhdessä tuuliin ja pilviin Jeesuksen luokse ja Karitsan häihin.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker